EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu lepingu artikkel 16

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 237

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 238

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 239

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 240

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 241

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 242

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 243

MIS ON ARTIKLITE EESMÄRK?

Nendes artiklites määratletakse ELi riikide valitsusi esindava Euroopa Liidu Nõukogu ülesanded, koosseis ja toimimine.

PÕHIPUNKTID

Ülesanded

Koosseis

 • Nõukogu liikmed ei ole kindlaks määratud.
 • Nõukogu koosneb kümnest koosseisust, millest igaüks vastab arutluse all olevale poliitikavaldkonnale. Sõltuvalt koosseisust saadab iga riik nõukogusse asjaomase poliitikavaldkonna eest vastutava ministri.
 • Välisasjade nõukogul on alaline esimees – liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Kõiki teisi nõukogu istungeid juhib rotatsiooni korras vahetuva eesistujariigi asjaomane minister.
 • Üldasjade nõukogu vastutab nõukogu eri koosseisude töö järjepidevuse tagamise ja Euroopa Ülemkogu kohtumiste ettevalmistamise eest.

Hääletamine

 • Kõik nõukogu arutelud ja hääletused toimuvad avalikult.
 • Enamikul juhtudel teeb nõukogu oma otsused kvalifitseeritud häälteenamusega. See tähendab, et üldiselt on otsuse vastuvõtmiseks vajalik, et:
  • poolt hääletab vähemalt 55% ELi riikidest (16 riiki 28-st) ja
  • need moodustavad vähemalt 65% ELi rahvastikust.
 • Otsuse blokeerimiseks on vaja vähemalt nelja riiki (kes esindavad rohkem kui 35% ELi riikide elanikest).
 • Teatavate tundlike küsimuste puhul, nagu välispoliitika ja maksustamine, võtab nõukogu otsuse vastu ühehäälselt.
 • Menetlus- ja haldusküsimuste puhul piisab riikide lihthäälteenamusest.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – III jaotis – sätted institutsioonide kohta – artikkel 16 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 24)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 237 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 153)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 238 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 153–154)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 239 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 154)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 240 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 154)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 241 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 155)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 242 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 155)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 243 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 155)

Viimati muudetud: 11.12.2017

Top