EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurostat – ELi statistikaamet

Eurostat – ELi statistikaamet

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2012/504/EL, millega selgitatakse Eurostati rolli

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega selgitatakse Eurostati rolli ja vastutust Euroopa statistika arendamise, koostamise ja levitamise eest.

PÕHIPUNKTID

 • Eurostat on Euroopa Komisjoni osa ning seda juhib peadirektor.
 • Eurostat töötab kooskõlas statistikaalaste põhimõtetega, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 223/2009 ja Euroopa statistika tegevusjuhises:
  • ametialane sõltumatus;
  • erapooletus;
  • objektiivsus;
  • usaldusväärsus;
  • statistiline konfidentsiaalsus ja
  • kulutasuvus.
 • Eurostat rakendab Euroopa statistikaprogrammi ja töötab iga-aastaste tööprogrammide alusel.
 • Eurostati peamised ülesanded on järgmised:
  • koguda ja koondada Euroopa statistika koostamiseks vajalikke statistilisi andmeid;
  • arendada ja tõhustada statistilisi standardeid, meetodeid ja protseduure;
  • juhtida Euroopa statistikasüsteemi, tugevdada koostööd selle partnerite vahel ning tagada selle juhtiv roll ametliku statistika koostamises kogu maailmas;
  • teha koostööd rahvusvahelisel tasandil teiste riikide ja organisatsioonidega ning aidata kolmandatel riikidel täiustada endi statistikasüsteeme.
 • Eurostati peadirektor, kes on ka peastatistik:
  • on ainupädev otsustama protsesside, statistiliste meetodite, standardite ja menetluste üle ning avaldatavate statistiliste andmete sisu ja avaldamise ajakava üle. Peadirektor tegutseb sõltumatult ning ta ei taotle ega võta vastu juhtnööre ELi institutsioonidelt ega asutustelt, liikmesriikide valitsustelt ega muudelt organisatsioonidelt. Peadirektor võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada statistilise konfidentsiaalsuse järgimine;
  • juhib Euroopa statistikasüsteemi komiteed, mis koosneb ELi riikide (riiklike statistikaametite) esindajatest, ning annab Euroopa statistikasüsteemi komiteele juhiseid Euroopa statistika arendamiseks, koostamiseks ja levitamiseks;
  • tagab sideme Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa statistika haldamise nõuandekogu (koosneb sõltumatutest statistikaekspertidest) vahel kõigis küsimustes, mis on seotud Euroopa statistika tegevusjuhise rakendamisega.
 • Järgides ELi konfidentsiaalsusnõudeid, on Eurostatil juurdepääs komisjoni talituste haldusandmetele, et vähendada vastajate koormust.
 • Eurostat tagab Euroopa statistika kvaliteedijuhtimise ning loob kvaliteeditagamise süsteemi, et tagada Euroopa statistika tegevusjuhise nõuetekohane rakendamine.
 • Eurostat tagab, et Euroopa statistika tehakse kättesaadavaks kõigile kasutajatele kooskõlas statistikaalaste põhimõtetega, eelkõige ametialase sõltumatuse, erapooletuse ja statistilise konfidentsiaalsuse põhimõttega.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 8. oktoobrist 2012. aastast.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 17. septembri 2012. aasta otsus 2012/504/EL Eurostati kohta (ELT L 251, 18.9.2012, lk 49–52)

Viimati muudetud: 13.11.2017

Top