EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi välismerepiiri kontroll ja sisserändajate elude päästmine merel toimuvate operatsioonide puhul

ELi välismerepiiri kontroll ja sisserändajate elude päästmine merel toimuvate operatsioonide puhul

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad Euroopa Liidu merepiiride valveks, ebaseaduslike sisserändajate vedamises kahtlustatavate laevade kinnipidamiseks ning merehädaliste päästmiseks piiridel Frontexi koordineeritava patrull- ja vaatlustegevuse raames.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 656/2014, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri koordineeritava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidu välismerepiiride poliitika eesmärk on tagada välispiiride ületamise tõhus valve, et võidelda ebaseadusliku sisserände ja piiriülese kuritegevuse vastu ning ühtlasi kaitsta ja päästa inimelusid.

Selleks nähakse ette mereoperatsioonid Frontexi (Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur) järelevalve all eesmärgiga:

  • avastada ebaseaduslikke välispiiri ületamise katseid;
  • pidada kinni laevu, mida kahtlustatakse soovis siseneda Euroopa Liitu ilma piirikontrolli läbimata ja mille pardal viibivad ebaseaduslikud sisserändajad;
  • lahendada merel toimuva patrull- või vaatlustegevuse käigus tekkida võivaid olukordi (näiteks otsingu- ja päästeolukorrad);
  • tagada sisserändajate põhiõiguste kaitse ja hoida ära nende väljasaatmine riiki, kus neid ähvardab tagakiusamine või oht elule (väljasaatmise lubamatuse põhimõte).

LAEVADE KINNIPIDAMINE

Ebaseaduslikke sisserändajaid vedavate laevade avastamise puhuks on sätestatud erieeskirjad, mis sõltuvad laeva kinnipidamise kohast (territoriaalmeres, külgvööndis või avamerel). ELi liikmesriikidel on võimalik laev arestida ja pardal viibivad isikud vahistada ning toimetada laev rannikuriiki, vastuvõtvasse ELi liikmesriiki või kolmandasse riiki, tingimusel et sellega ei seata neid ohtu.

Samuti on sätestatud eeskirjad otsingu- ja päästeolukordades tegutsemiseks, abi pakkumiseks merehädalistele ja päästetud isikute maaletoimetamiseks.

Mereoperatsiooni ajal tuleb abi osutada hoolimata abi vajavate isikute kodakondsusest või staatusest ning kooskõlas rahvusvahelise õigusega.

FRONTEXI OPERATSIOONIPLAAN

ELi liikmesriigid saavad patrull- ja vaatlustegevuseks piiril operatiivabi Frontexilt. Agentuuri ülesanne on:

  • koordineerida ELi liikmesriikide vahelist operatiivkoostööd;
  • anda tõhustatud tehnilist ja operatiivabi humanitaarhädaolukordades või seoses päästetöödega merel.

Selleks koostatakse operatsiooniplaan, mis sisaldab kavandatava mereoperatsiooni oludele kohandatud üksikasju. Eelkõige peavad operatsiooniplaanid tagama asjakohase abi osutamise lastele ja kaitsetutele isikutele.

Solidaarsusmehhanismid

ELi liikmesriigid, kes on tugeva rändesurve all, võivad eriolukorras taotleda eriabi ja -toetust Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametilt, ning Euroopa piirivalverühmade kasutamist.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 656/2014

17.7.2014

-

ELT L 189, 27.6.2014

Viimati muudetud: 28.09.2014

Top