EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade parandamine

Põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade parandamine

Määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta toetab põllumajandustootjaid ja tarbijaid, tugevdades, kohandades ja arendades Euroopa kvaliteettoodete ja toidu tähistamiskavasid.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1151/2012, 21. november 2012, põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta.

KOKKUVÕTE

Määrus (EL) nr 1151/2012 püüab parandada Euroopa põllumajandustoodete kvaliteedipoliitikat, suurendades mitmesuguste kvaliteedikavade sidusust. Käesolevas määruses sätestatud meetmed on ette nähtud põllumajanduse ja töötlemise ning kvaliteettoodangut andvate põllumajandusliku tootmise süsteemide toetamiseks, aidates seeläbi saavutada maaelu arengu poliitika eesmärke. Käesolevat määrust ei kohaldata siiski piiritusjookide, aromatiseeritud veinide ega viinamarjasaaduste suhtes.

Määruse juures on põhiline järgmine:

  • üks määrus kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete kohta;
  • ühed eeskirjad kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete ametlike kontrollide, menetluste ja tootjate rolli kohta;
  • tugevam ja lihtsam kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete raamistik;
  • tugevam ja selgem registrisse kantud nimetuste kaitsetase ja ühised liidu sümbolid;
  • lühem ja lihtsam menetlus nimede (kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete) registrisse kandmiseks;
  • käesoleva määruse alusel registreeritud kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodetena turustatavate ELi toodete märgistusel tuleb kasutada liidu sümbolit ja toote nimetust (säte kehtib alates4.1.2016) ;
  • uue raamistiku loomine vabatahtlike kvaliteedimõistete arendamiseks tarbijatele lisateabe andmiseks. Selline on näiteks uus mõiste mägipiirkonna toode.

VIITED

Akt

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1151/2012

04.01.2013Osa sätteid kehtib alates 4.1.2016.

-

ELT L 343, 14.12.2012

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjade kohaldamine ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009 ja määruseid (EL) nr 1151/2012, [….]/2013 ning direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ, 2008/120/EÜ ja 2009/128/EÜ(ametliku kontrolli määrus) [COM(2013) 265 (lõplik) 6.5.2013 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Viimati muudetud: 05.02.2014

Top