EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurydice - Euroopa haridussüsteemide ja -poliitikate teabevõrgustik

Eurydice - Euroopa haridussüsteemide ja -poliitikate teabevõrgustik

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu ja haridusministrite resolutsioon Eurydice’i haridusteabe võrgustiku kohta.

MIS ON RESOLUTSIOONI EESMÄRK?

Selle eesmärk on tugevdada ja arendada Eurydice’i võrgustikku, mis pakub teavet liikmesriikide ja Euroopa haridusstruktuuride, -süsteemide ja arengu kohta.

PÕHIPUNKTID

  • Eurydice'i võrgustik koondab tohutul hulgal võrreldavat teavet Euroopa haridussüsteemide ja -poliitika kohta ning mitmesuguseid võrdlevaid analüüse mitmetel haridussüsteemidega seotud teemadel. Võrgustik toetab faktidel põhinevat Euroopa koostööd hariduse ja elukestva õppe valdkonnas.
  • Praegu kuulub Eurydice'i võrgustikku 42 üksust kõigist 38-st riigist, mis osalevad Erasmus+ programmis.
  • Riikides asuvad Eurydice'i üksused pakuvad teavet, mis on seotud ametlike dokumentidega (nt seadused, korraldused, määrused ja soovitused). Lõpparuannete koostamiseks kasutab Brüsselis asuv Eurydice'i kesküksus lisaks sellele teabele ka muid teabeallikaid – näiteks Eurostati ja UOE andmebaasi (UNESCO, OECD ja Eurostati ühine andmebaas) statistilisi andmeid ning rahvusvaheliste haridusteemaliste uuringute tulemusi.
  • Eurydice'i eesmärk on edendada üksteisemõistmist, koostööd, usaldust ja liikuvust Euroopas ja kogu maailmas. Võrgustik koosneb Euroopa riikides olevatest üksustest ja selle tegevust koordineerib ELi Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA).
  • Kõik Eurydice’i väljaanded on tasuta saadaval Eurydice’i veebisaidil või trükisena taotluse esitamisel.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu ja nõukogu juures kogunenud haridusministrite 6. detsembri 1990. aasta resolutsioon, mis käsitleb Eurydice'i haridusteabe võrgustikku Euroopa Ühenduses (EÜT C 329, 31.12.1990, lk 23-24)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+”: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 50–73)

Viimati muudetud: 11.07.2016

Top