EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document TRAN_AD(2012)491265

ARVAMUS Esitaja: transpordi- ja turismikomisjon Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) Arvamuse koostaja: Eva Lichtenberger

AD/2012/491265