EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document REGI_AD(2012)487706

ARVAMUS Esitaja: regionaalarengukomisjon Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi kehtestamise kohta (COM(2011)0609 - C7-0318/2011 - 2011/0270(COD)) Arvamuse koostaja: Tomasz Piotr Poręba

AD/2012/487706