EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document PETI_AD(2019)629635

ARVAMUS Esitaja: petitsioonikomisjon Saaja: transpordi- ja turismikomisjon mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) Arvamuse koostaja: Cecilia Wikström

AD/2019/629635

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.