EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JURI_AD(2018)625394

ARVAMUS Esitaja: õiguskomisjon Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) Arvamuse koostaja: Jiří Maštálka

AD/2018/625394