EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document IMCO_AD(2021)695236

ARVAMUS Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/66/EÜ ja muudetakse määrust (EL) 2019/1020 (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353 (COD)) Arvamuse koostaja: Antonius Manders (*)

AD/2021/695236

  The HTML format is unavailable in your User interface language