EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document IMCO_AD(2018)619085

ARVAMUS Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Saaja: transpordi- ja turismikomisjon mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) Arvamuse koostaja: Dennis de Jong

AD/2018/619085

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.