EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ENVI_AD(2012)487738

ARVAMUS Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) Arvamuse koostaja: Åsa Westlund

AD/2012/487738