EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document CONT_AD(2018)627884

ARVAMUS Esitaja: eelarvekontrollikomisjon Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) Arvamuse koostaja: Gilles Pargneaux

AD/2018/627884