EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AGRI_AD(2022)735589

ARVAMUS Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon Saajad: majandus- ja rahanduskomisjon ning eelarvekomisjon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2021/241 riiklike taaste- ja vastupidavuskavade REPowerEU peatükkide osas ning määrust (EL) 2021/1060, määrust (EL) 2021/2115, direktiivi 2003/87/EÜ ja otsust (EL) 2015/1814 (COM(2022)0231 - C9-0183/2022 - 2022/0164(COD)) Arvamuse koostaja (*): Peter Jahr

AD/2022/735589