EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_10_007_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
10.Politica economică și monetară și libera circulație a capitalurilor
Volumul 07

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

10.   Politica economică și monetară și libera circulație a capitalurilor

Volumul 007

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 371

42

 

 

32004R2181

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2181/2004 al Băncii Centrale Europene din 16 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare și a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora (BCE/2004/21)

3

2005

L 109

6

 

 

32005O0004

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 15 februarie 2005 de modificare a Orientării BCE/2003/2 privind anumite cerințe de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de raportare de către băncile centrale naționale a informațiilor statistice din domeniul statisticilor monetare și bancare (BCE/2005/4)

8

2005

L 109

81

 

 

32005O0005

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 17 februarie 2005 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice (BCE/2005/5)

83

2005

L 111

1

 

 

32005O0002

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2005 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (BCE/2005/2)

109

2005

L 311

41

 

 

32005D0011

 

 

 

Decizia Băncii Centrale Europene din 17 noiembrie 2005 privind distribuția către băncile centrale naționale ale statelor membre participante a venitului Băncii Centrale Europene rezultat din bancnotele euro în circulație (BCE/2005/11)

192

2006

C 073

21

 

 

32006X0325(01)

 

 

 

Acord din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro, de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare (2006/C 73/08)

194

2006

L 018

1

 

 

32005O0016

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 30 decembrie 2005 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) (BCE/2005/16)

201

2006

L 030

1

 

 

32005O0013

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 17 noiembrie 2005 de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2005/13)

218

2006

L 030

26

 

 

32005O0017

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 30 decembrie 2005 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (BCE/2005/17)

243

2006

L 040

32

 

 

32006O0002

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2006 de modificare a Orientării BCE/2005/5 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice (BCE/2006/2)

247

2006

L 107

54

 

 

32006O0004

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 7 aprilie 2006 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către țările din afara zonei euro și către organizațiile internaționale (BCE/2006/4)

248

2006

L 115

46

 

 

32006O0006

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 20 aprilie 2006 de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2006/6)

252

2006

L 148

56

 

 

32006D0007(01)

 

 

 

Decizia Băncii Centrale Europene din 19 mai 2006 de modificare a Deciziei BCE/2001/16 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002 (BCE/2006/7)

255

2006

L 184

12

 

 

32006R1027

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1027/2006 al Băncii Centrale Europene din 14 iunie 2006 privind obligațiile de raportare statistică în cazul oficiilor poștale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituții financiare nemonetare din zona euro (BCE/2006/8)

260

2006

L 207

39

 

 

32006O0009

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 14 iulie 2006 privind anumite pregătiri în vederea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și privind alimentarea anticipată și alimentarea anticipată secundară cu bancnote și monede metalice euro în afara zonei euro (BCE/2006/9)

273

2006

L 215

44

 

 

32006O0010

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 24 iulie 2006 privind preschimbarea bancnotelor după stabilirea irevocabilă a ratelor (cursurilor) de schimb cu ocazia introducerii monedei euro (BCE/2006/10)

281

2006

L 221

17

 

 

32006O0011

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 3 august 2006 de modificare a Orientării BCE/2005/16 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) (BCE/2006/11)

284

2006

L 306

15

 

 

32006R1637

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1637/2006 al Băncii Centrale Europene din 2 noiembrie 2006 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii monedei euro în Slovenia (BCE/2006/15)

286

Top