EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_04_007_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
04.Рибарство
TOM 07

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

04.   Рибарство

TOM 007

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2003

L 126

22

 

 

32003R0876

 

 

 

Регламент (ЕО) № 876/2003 на Комисията от 21 май 2003 година за определяне на специфичните мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета относно уловите и разтоварванията на дълбоководни морски видове риба при сезонно ловуване от Дания в Скагерак и в Северно море

3

2003

L 127

1

 

 

32003R0882

 

 

 

Регламент (EO) № 882/2003 на Съвета от 19 май 2003 година за система за проследяване и проверяване на риба тон

5

2003

L 165

17

 

 

32003R1181

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1181/2003 на Комисията от 2 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета относно установяване на общи стандарти за търговия с консервирани сардини

13

2003

L 167

1

 

 

32003R1185

 

 

 

Регламент (EO) № 1185/2003 на Съвета от 26 юни 2003 година за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби

15

2003

L 204

21

 

 

32003R1438

 

 

 

Регламент (EО) № 1438/2003 на Комисията от 12 август 2003 година за установяване на подробни правила за прилагане на общностната политика по отношение на флота, определена в глава III на Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета

18

2003

L 208

14

 

 

32003R1461

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1461/2003 на Комисията от 18 август 2003 година за установяване на условия, приложими за пилотните проекти за електронно предаване на информация относно риболовните дейности и за засичане от разстояние

27

2003

L 289

1

 

 

32003R1954

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1954/2003 на Съвета от 4 ноември 2003 година за управление на риболовното усилие по отношение на определени общностни риболовни зони и рибни ресурси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2847/93 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 685/95 и (ЕО) № 2027/95

30

2003

L 295

1

 

 

32003R1984

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1984/2003 на Съвета от 8 април 2003 година за въвеждане в Общността на режим на статистическа регистрация на червен тон, риба меч и едроок тон

37

2003

L 333

17

 

 

32003R2244

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби

80

2003

L 345

34

 

 

32003R2328

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2328/2003 на Съвета от 22 декември 2003 година относно установяване на компенсационен режим за допълнителната себестойност при търговската реализацията на някои рибни продукти от Азорските острови, о-в Мадейра, Канарските острови и френските отвъдморски територии Гвиана и Реюнион, причинена от крайната периферност на тези региони

91

2003

L 345

43

 

 

32003R2329

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2329/2003 на Съвета от 22 декември 2003 година относно сключването на споразумение за риболов между Европейската общност и Република Мозамбик

101

2003

L 345

45

 

 

22003A1231(01)

 

 

 

Споразумение за риболова между Европейската общност и Република Мозамбик

103

2003

L 345

48

 

 

22003A1231(02)

 

 

 

Протокол за определяне на условията за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за риболов между Европейската общност и Република Мозамбик

106

2004

L 005

25

 

 

32004R0026

 

 

 

Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността

122

2004

L 032

11

 

 

32004D0107

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2003 година за сключване на допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и държавите-членки, от една страна, и Румъния, от друга, за определяне на приложимите разпоредби при обмена на някои видове риба и рибни продукти

133

2004

L 070

8

 

 

32004R0423

 

 

 

Регламент (ЕО) № 423/2004 на Съвета от 26 февруари 2004 година относно определяне на мерки за възстановяване на запасите от атлантическа треска

134

2004

L 097

1

 

 

32004R0600

 

 

 

Регламент (ЕО) № 600/2004 на Съвета от 22 март 2004 година за определяне на някои технически мерки при риболовни дейности в зоната, обхваната от конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика

138

2004

L 097

30

 

 

32004R0602

 

 

 

Регламент (ЕО) № 602/2004 на Съвета от 22 март 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 по отношение опазването на дълбочинните коралови рифове от последиците от тралирането в зоната на северозапад от Шотландия

154

2004

L 102

9

 

 

32004R0639

 

 

 

Регламент (ЕО) № 639/2004 на Съвета от 30 март 2004 година относно управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността

156

2004

L 123

4

 

 

32004R0770

 

 

 

Регламент (ЕО) № 770/2004 на Съвета от 21 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2791/1999 относно определяне на някои мерки за контрол, приложими в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан

159

2004

L 127

21

 

 

32004R0827

 

 

 

Регламент (ЕО) № 827/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за забрана на вноса на атлантически едроок тон (Thunnus obesus) с произход от Боливия, Камбоджа, Грузия, Екваториална Гвинея и Сиера Леонe и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1036/2001

162

2004

L 127

31

 

 

32004R0830

 

 

 

Регламент (ЕО) № 830/2004 на Съвета от 26 април 2004 година относно подписването на протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в договора между Европейската икономическа общност и правителството на Република Гвинея за риболов в гвинейски крайбрежни води за периода от 1 януари 2004 година до 31 декември 2008 година

164

2004

L 127

33

 

 

32004R0831

 

 

 

Регламент (ЕО) № 831/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 973/2001 за определяне на технически мерки за опазването на някои популации от далекомигриращи видове риби

166

2004

L 150

1

 

 

32004R0811

 

 

 

Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21 април 2004 година относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза

168

2004

L 150

12

 

 

32004R0812

 

 

 

Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) № 88/98

171

2004

L 150

32

 

 

32004R0813

 

 

 

Регламент (ЕО) № 813/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1626/94 по отношение на някои мерки за опазване, свързани с водите около Малта

179

2004

L 157

114

 

 

32004D0465

 

 

 

Решение на Съвета от 29 април 2004 година относно финансовия принос на Общността към програмите на държавите-членки за контрол на риболова

183

2004

L 161

1

 

 

32004R0855

 

 

 

Регламент (ЕО) № 855/2004 на Съвета от 29 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3069/95 за създаване на схема за наблюдение от Европейската общност, приложима към риболовните кораби на Общността, действащи в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO)

190

2004

L 162

8

 

 

32004R0869

 

 

 

Регламент (ЕО) № 869/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1936/2001 на Съвета за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове

192

2004

L 163

81

 

 

32004R0916

 

 

 

Регламент (ЕО) № 916/2004 на Комисията от 29 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1438/2003 за установяване на подробни правила за прилагане на общностната политика по отношение на флота във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

202

2004

L 222

1

 

 

32004R1140

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1140/2004 на Съвета от 21 юни 2004 година за суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа върху определени рибни продукти с произход от Сеута и Мелила

204

2004

L 236

1

 

 

32004R1242

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1242/2004 на Съвeта от 28 юни 2004 година за предоставяне на дерогации на новите държави-членки от определени разпоредби на Регламент (ЕО) № 2371/2002 по отношение на референтните равнища на риболовните флоти

207

2004

L 256

17

 

 

32004D0585

 

 

 

Решение на Съвета от 19 юли 2004 година относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството

209

2004

L 258

1

 

 

32004R1415

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1415/2004 на Съвeта от 19 юли 2004 година относно определяне на максимално допустимото годишно риболовно усилие за определени риболовни зони и риболовни полета

215

2004

L 289

6

 

 

32004R1581

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1581/2004 на Комисията от 27 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1639/2001 за изготвяне на минимална и разширена общностни програми за събиране на данни в областта на рибарството и за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1543/2000 на Съвета

220

2004

L 315

28

 

 

32004R1767

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1767/2004 на Комисията от 13 октомври 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2318/2001 по отношение на признаването на организации на производителите в сектора на рибарството и аквакултурите

268

2004

L 342

28

 

 

32004D0774

 

 

 

Решение на Комисията от 9 ноември 2004 година за обявяване началото на дейността на регионалния консултативен съвет за Северно море в рамките на общата политика в областта на рибарството

270

2004

L 348

1

 

 

32004R2003

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2003/2004 на Съвета от 21 октомври 2004 година относно сключването на протокол за определяне за периода от 3 декември 2003 г. до 2 декември 2007 г. на риболовните възможности и финансовата компенсация, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и правителството на Мавритания за риболов във водите на Мавритания

271

2004

L 348

3

 

 

22004A1124(01)

 

 

 

Протокол относно определяне, за периода от 3 декември 2003 г. до 2 декември 2007 г., на риболовните възможности и финансовата компенсация, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и правителството на Мавриций относно риболова във водите на Мавриций

273

Top