EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_7986_2016_INIT

SEADUSANDLIKU AKTI VASTUVÕTMINE PÄRAST EUROOPA PARLAMENDI TEIST LUGEMIST Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) Euroopa Parlamendi teise lugemise tulemus (Strasbourg, 11.–14. aprill 2016)

ST 7986 2016 INIT - 2012/011 (OLP)

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.