EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_5455_2016_INIT

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) [esimene lugemine] Poliitiline kokkulepe

ST 5455 2016 INIT - 2012/011 (OLP)

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.