Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document PE_56_2017_REV_1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, MILLEGA MUUDETAKSE MÄÄRUSEID (EL) nr 1305/2013 EUROOPA MAAELU ARENGU PÕLLUMAJANDUSFONDIST (EAFRD) ANTAVATE MAAELU ARENGU TOETUSTE KOHTA, (EL) nr 1306/2013 ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA RAHASTAMISE, HALDAMISE JA SEIRE KOHTA, (EL) nr 1307/2013, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA RAAMES TOETUSKAVADE ALUSEL PÕLLUMAJANDUSTOOTJATELE MAKSTAVATE OTSETOETUSTE EESKIRJAD, (EL) nr 1308/2013, MILLEGA KEHTESTATAKSE PÕLLUMAJANDUSTOODETE ÜHINE TURUKORRALDUS NING (EL) nr 652/2014, MILLEGA NÄHAKSE ETTE SÄTTED TOIDUAHELA, LOOMADE TERVISE JA HEAOLU NING TAIMETERVISE JA TAIMSE PALJUNDUSMATERJALIGA SEOTUD KULUDE HALDAMISE KOHTA

PE 56 2017 REV 1 - 2016/0282 (COD)

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.