EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P7_A(2013)0038

RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust [...] siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD)) Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Raportöör: Bernadette Vergnaud

A/2013/0038

  The HTML format is unavailable in your User interface language