EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document e686041b-0c1d-11ec-adb1-01aa75ed71a1

Consolidated text: Nõukogu otsus 2010/413/ÜVJP, 26. juuli 2010, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP

02010D0413 — ET — 31.07.2021 — 034.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

▼C1

NÕUKOGU OTSUS 2010/413/ÜVJP,

26. juuli 2010,

mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP

▼B

(ELT L 195 27.7.2010, lk 39)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU OTSUS 2010/644/ÜVJP, 25. oktoober 2010,

  L 281

81

27.10.2010

►M2

NÕUKOGU OTSUS 2011/299/ÜVJP, 23. mai 2011,

  L 136

65

24.5.2011

►M3

NÕUKOGU OTSUS 2011/783/ÜVJP, 1. detsember 2011,

  L 319

71

2.12.2011

►M4

NÕUKOGU OTSUS 2012/35/ÜVJP, 23. jaanuar 2012,

  L 19

22

24.1.2012

►M5

NÕUKOGU OTSUS 2012/152/ÜVJP, 15. märts 2012,

  L 77

18

16.3.2012

►M6

NÕUKOGU OTSUS 2012/169/ÜVJP, 23. märts 2012,

  L 87

90

24.3.2012

►M7

NÕUKOGU OTSUS 2012/205/ÜVJP, 23. aprill 2012,

  L 110

35

24.4.2012

►M8

NÕUKOGU OTSUS 2012/457/ÜVJP, 2. august 2012,

  L 208

18

3.8.2012

►M9

NÕUKOGU OTSUS 2012/635/ÜVJP, 15. oktoober 2012,

  L 282

58

16.10.2012

►M10

NÕUKOGU OTSUS 2012/687/ÜVJP, 6. november 2012,

  L 307

82

7.11.2012

►M11

NÕUKOGU OTSUS 2012/829/ÜVJP, 21. detsember 2012,

  L 356

71

22.12.2012

►M12

NÕUKOGU OTSUS 2013/270/ÜVJP, 6. juuni 2013,

  L 156

10

8.6.2013

►M13

NÕUKOGU OTSUS 2013/497/ÜVJP, 10. oktoober 2013,

  L 272

46

12.10.2013

►M14

NÕUKOGU OTSUS 2013/661/ÜVJP, 15. november 2013,

  L 306

18

16.11.2013

►M15

NÕUKOGU OTSUS 2013/685/ÜVJP, 26. november 2013,

  L 316

46

27.11.2013

 M16

NÕUKOGU OTSUS 2014/21/ÜVJP, 20. jaanuar 2014,

  L 15

22

20.1.2014

►M17

NÕUKOGU OTSUS 2014/222/ÜVJP, 16. aprill 2014,

  L 119

65

23.4.2014

 M18

NÕUKOGU OTSUS 2014/480/ÜVJP, 21. juuli 2014,

  L 215

4

21.7.2014

►M19

NÕUKOGU OTSUS 2014/776/ÜVJP, 7. november 2014,

  L 325

19

8.11.2014

 M20

NÕUKOGU OTSUS 2014/829/ÜVJP, 25. november 2014,

  L 338

1

25.11.2014

►M21

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/236, 12. veebruar 2015,

  L 39

18

14.2.2015

►M22

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/556, 7. aprill 2015,

  L 92

101

8.4.2015

►M23

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1008, 25. juuni 2015,

  L 161

19

26.6.2015

 M24

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1050, 30. juuni 2015,

  L 170

2

1.7.2015

 M25

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1099, 7. juuli 2015,

  L 180

4

8.7.2015

 M26

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1130, 10. juuli 2015,

  L 184

18

11.7.2015

 M27

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1148, 14. juuli 2015,

  L 186

2

14.7.2015

►M28

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1336, 31. juuli 2015,

  L 206

66

1.8.2015

 M29

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1337, 31. juuli 2015,

  L 206

68

1.8.2015

►M30

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1863, 18. oktoober 2015,

  L 274

174

18.10.2015

 M31

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/2216, 30. november 2015,

  L 314

58

1.12.2015

 M32

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/35, 14. jaanuar 2016,

  L 10

15

15.1.2016

►M33

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/36, 14. jaanuar 2016,

  L 10

17

15.1.2016

►M34

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2016/78, 22. jaanuar 2016,

  L 16

25

23.1.2016

►M35

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/609, 18. aprill 2016,

  L 104

19

20.4.2016

►M36

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/83, 16. jaanuar 2017,

  L 12

92

17.1.2017

►M37

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/974, 8. juuni 2017,

  L 146

143

9.6.2017

►M38

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2017/1127, 23. juuni 2017,

  L 163

16

24.6.2017

►M39

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/833, 4. juuni 2018,

  L 140

87

6.6.2018

►M40

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2019/870, 27. mai 2019,

  L 140

90

28.5.2019

►M41

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/849, 18. juuni 2020,

  L 196

8

19.6.2020

►M42

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1699, 12. november 2020,

  L 381

22

13.11.2020

►M43

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/1252, 29. juuli 2021,

  L 272

73

30.7.2021


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 197, 29.7.2010, lk  19  (413/2010)

►C2

Parandus, ELT L 164, 24.6.2011, lk  19 (2011/299/ÜVJP)

 C3

Parandus, ELT L 031, 3.2.2012, lk  7 (2012/35/ÜVJP)

 C4

Parandus, ELT L 041, 12.2.2013, lk  13 (2012/457/ÜVJP)

 C5

Parandus, ELT L 268, 10.10.2013, lk  19 (2012/829/ÜVJP)

►C6

Parandus, ELT L 297, 18.11.2019, lk  7 (2011/299/ÜVJP)


Käesolevas konsolideeritud tekstis võetakse arvesse ELi kohtute otsuseid, mis käsitlevad loetellu kantud isikute ja üksuste kohta käivaid kandeid.
▼B

▼C1

NÕUKOGU OTSUS 2010/413/ÜVJP,

26. juuli 2010,

mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP

▼B1.

PEATÜKK

EKSPORDI- JA IMPORDIPIIRANGUD

Artikkel 1

1.  

Keelatud on järgmiste esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia, sealhulgas tarkvara otsene või kaudne tarnimine ja müümine Iraani või üleandmine Iraanile või Iraanis kasutamiseks või Iraani toetamiseks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte:

a) 

esemed, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia, mis sisalduvad tuumatarneriikide grupi ja raketitehnoloogia kontrollrežiimi loendites;

b) 

mis tahes täiendavad esemed, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia, mis on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt ning mis võivad kaasa aidata uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega seotud tegevustele Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele;

▼M6

c) 

relvad ja igasugused nendega seotud materjalid, sealhulgas tulirelvad ja laskemoon, sõjaväeveokid- ja seadmed, poolsõjaline varustus ja selliste relvade ja nendega seotud materjalidele ettenähtud varuosad. See keeld ei kehti sõidukite osas, mis ei ole lahingusõidukid ja mis on kaetud vastava materjaliga kaitseks ballistilise lennutrajektooriga füüsiliste kehade eest ning on ette nähtud üksnes ELi ja selle liikmesriikide personali kaitseks Iraanis;

▼B

d) 

teatud muid tooteid, materjale, varustust, kaupu ja tehnoloogiat, mis võivad kaasa aidata uraani rikastamisele, ümbertöötlemisele või raske veega seotud tegevusele, tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele või muude Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile (IAEA) muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevusele. Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed;

▼M4

e) 

muud kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia, mis on loetletud nõukogu 5. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) ( 1 ) I lisas, mis ei ole hõlmatud punktis a, välja arvatud teatavad tooted, mis on loetletud nimetatud määruse I lisa 1. osa 5. kategoorias ja 2. osa 5. kategoorias.

▼M30

2.  
Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata esemete, millele on osutatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisa punkti 2 alapunkti c esimeses lõigus, liikmesriikide territooriumide kaudu Iraanile otsese või kaudse üleandmise, Iraanis kasutamise või nende kaudu Iraani toetamise suhtes, kui need on mõeldud kergvee reaktorite jaoks.

▼B

3.  

Samuti on keelatud:

a) 

pakkuda otseselt või kaudselt tehnilist abi või koolitust, investeeringuid või vahendusteenuseid seoses lõikes 1 sätestatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogiaga ning selliste esemete, materjalide, varustuse, kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud teenuseid ühelegi isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis;

b) 

otseselt või kaudselt rahastada või osutada rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 osutatud esemete ja tehnoloogiaga, sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused nimetatud esemete ja tehnoloogiate müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise koolituse, teenuste või abi otseseks või kaudseks osutamiseks ühelegi isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis;

c) 

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on punktides a ja b osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

4.  
Keelatud on liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades hankida Iraanist lõikes 1 osutatud esemeid, materjale, seadmeid, kaupu ja tehnoloogiat olenemata sellest, kas need on pärit Iraani territooriumilt või mitte.

Artikkel 2

1.  
Eksportiva liikmesriigi pädevad asutused annavad igal üksikjuhul eraldi otsustades loa selliste artikliga 1 mittehõlmatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia, sealhulgas tarkvara otseseks või kaudseks tarnimiseks, müügiks või üleandmiseks Iraanile või Iraanis kasutamiseks või Iraani toetamiseks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, mis võivad kaasa aidata uraani rikastamisele, ümbertöötlemisele või raske veega seotud tegevustele, tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele või mis aitavad kaasa sellistele tegevustele, mis seonduvad teiste küsimustega, mille suhtes IAEA on muret väljendanud või mille IAEA on määratlenud lahendamata küsimusena. Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.
2.  

Järgmiste tegevuste osas:

a) 

lõikes 1 sätestatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogiaga seotud tehnilise abi või koolituse, investeeringute või vahendusteenuste otsene või kaudne osutamine mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis ning selliste esemetega otsene või kaudne varustamine, nende tootmine, hooldus ja kasutamine;

b) 

lõikes 1 osutatud esemete ja tehnoloogiaga seotud otsene või kaudne rahastamine või rahalise abi, sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused nimetatud esemete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise koolituse, teenuste või abi osutamiseks, otsene või kaudne osutamine mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis,

annab samuti loa eksportiva liikmesriigi pädev asutus.

3.  
Liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia mis tahes tarnimiseks, müümiseks või üleandmiseks, kui nad teevad kindlaks, et asjaomane müümine, tarnimine, üleandmine või eksport või asjaomase teenuse osutamine aitavad kaasa lõikes 1 osutatud tegevustele.

Artikkel 3

1.  

Artikli 1 lõike 1 punktides a, b ja c ning artikli 1 lõikes 3 kehtestatud meetmeid ei kohaldata, kui komitee eelnevalt ja igal üksikjuhul eraldi otsustab, et selliste esemete tarnimine, müümine, üleandmine või sellise abi pakkumine ei aita kindlasti kaasa selliste tehnoloogiate väljatöötamisele Iraanis, mis toetavad Iraani tuumaenergiaalaseid tegevusi, mis on tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikud, ja tuumarelva kandevahendite väljatöötamist; sealhulgas ei kohaldata meetmeid kui nimetatud esemed või abi on seotud toidu, põllumajanduse, ravi või teiste humanitaareesmärkidega, tingimusel et:

a) 

nimetatud esemete või abi tarnelepingud sisaldavad asjakohaseid tagatisi lõpptarbijatele; ning

b) 

Iraan on võtnud kohustuse nimetatud esemeid või abi mitte kasutada tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tuumaenergiaalastes tegevustes või tuumarelva kandevahendite väljatöötamises.

2.  

Artikli 1 lõike 1 punktis e ning artikli 1 lõikes 3 kehtestatud meetmeid ei kohaldata, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus eelnevalt ja igal üksikjuhul eraldi otsustab, et selliste esemete tarnimine, müümine, üleandmine või sellise abi pakkumine ei aita kindlasti kaasa selliste tehnoloogiate väljatöötamisele Iraanis, mis toetavad Iraani tuumaenergiaalaseid tegevusi, mis on tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikud, ja tuumarelva kandevahendite väljatöötamist; sealhulgas ei kohaldata meetmeid, kui nimetatud esemed või abi on seotud ravi või teiste humanitaareesmärkidega, tingimusel et:

a) 

nimetatud esemete või abi tarnelepingud sisaldavad asjakohaseid tagatisi lõpptarbijatele; ning

b) 

Iraan on võtnud kohustuse nimetatud esemeid või abi mitte kasutada tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tuumaenergiaalastes tegevustes või tuumarelva kandevahendite väljatöötamises.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist eranditest, mille tegemisest on keeldutud.

▼M4

Artikkel 3a

1.  
Iraani toornaftat ja naftasaadusi on keelatud importida, osta või transportida.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  
Seoses Iraani toornafta ja naftasaaduste impordi, ostu või transportimisega on keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust.

Artikkel 3b

1.  
Iraanist on keelatud importida, osta või transportida naftakeemiatööstuse tooteid.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  
Seoses Iraani naftakeemiatööstuse toodete impordi, ostu või transportimisega on keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, samuti kindlustust ja edasikindlustust.

Artikkel 3c

1.  
Artiklis 3a sätestatud keeld ei mõjuta kuni 1. juulini 2012 enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, mis tuleb sõlmida ning mida tuleb täita enne 1. juulit 2012.
2.  
Artiklis 3a sätestatud keeld ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingute täitmist või selliste kohustuste täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, kui Iraani toornafta ja naftasaaduste tarned või nimetatud tarnetest saadud tulu seoses enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutega on ette nähtud liikmesriigi territooriumil asuvatele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele tasumata summade hüvitamiseks, kui see hüvitamine on nimetatud lepingutega spetsiaalselt ette nähtud.

Artikkel 3d

1.  
Artiklis 3b sätestatud keeld ei mõjuta kuni 1. maini 2012 enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmist või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, mis tuleb sõlmida ning mida tuleb täita enne 1. maid 2012.
2.  
Artiklis 3b sätestatud keeld ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingute täitmist või selliste kohustuste täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, kui Iraani naftakeemiatoodete tarned või nimetatud tarnetest saadud tulu seoses enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutega on ette nähtud liikmesriigi territooriumil asuvatele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele tasumata summade hüvitamiseks, kui see hüvitamine on nimetatud lepingutega spetsiaalselt ette nähtud.

▼M9

Artikkel 3e

1.  
Iraanist on keelatud importida, osta või transportida maagaasi.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  
Seoses Iraani maagaasi impordi, ostu või transportimisega on keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust ning kindlustuse ja edasikindlustusega seotud vahendusteenuseid.
3.  
Lõikes 1 sätestatud keeld ei mõjuta muu riigi kui Iraani maagaasi ELi liikmesriigile tarnimise lepingute täitmist.

▼B

Artikkel 4

1.  

Keelatakse järgmistes Iraani nafta- ja maagaasitööstuse olulistele sektoritele, või nendes sektorites väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele äriühingutele olulise varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte:

a) 

rafineerimine;

b) 

veeldatud maagaas;

c) 

uuringud;

d) 

tootmine.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

2.  

On keelatud anda järgmist abi Iraanis asuvatele äriühingutele, kes tegelevad lõikes 1 osutatud Iraani nafta- ja gaasitööstuses, või Iraani või Iraanile kuuluvatele äriühingute, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Iraani:

a) 

tehniline abi või tehniliste või muude teenuste osutamine, mis on seotud olulise varustuse ja tehnoloogiaga, mis on piiritletud lõikes 1;

b) 

finantseerimine või finantsabi lõikes 1 piiritletud olulise varustuse ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi või väljaõppe andmiseks.

3.  
Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

▼M4

Artikkel 4a

1.  
Keelatakse olulise varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine Iraani naftakeemiatööstusele või väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstusettevõtetele liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  

Iraanis asuvatele Iraani naftakeemiatööstusettevõtetele ning väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstuseettevõtetele on keelatud anda järgmist abi:

a) 

tehniline abi või koolitus ja muud teenused, mis on seotud olulise varustuse ja tehnoloogiaga, mis on piiritletud lõikes 1;

b) 

finantseerimine või finantsabi lõikes 1 piiritletud olulise varustuse ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi või väljaõppe andmiseks.

3.  
Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

▼M9

Artikkel 4b

1.  
Artikli 4 lõikes 1 sätestatud keeld ei piira kuni 15. aprillini 2013 enne 26. juulit 2010 või 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingutes käsitletud kaupade tarnimisega seotud kohustuste täitmist.
2.  
Artiklis 4 sätestatud keelud ei piira kuni 15. aprillini 2013 selliste kohustuste täitmist, mis tulenevad liikmesriikides tegevuskohta omavate ettevõtete poolt enne 26. juulit 2010 või enne 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingutest ja mis on seotud Iraanis enne nimetatud kuupäevi tehtud investeeringutega.
3.  
Artikli 4a lõikes 1 sätestatud keeld ei piira kuni 15. aprillini 2013 enne 23. jaanuari 2012 või 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingutes käsitletud kaupade tarnimisega seotud kohustuste täitmist.
4.  
Artiklis 4a sätestatud keelud ei piira kuni 15. aprillini 2013 selliste kohustuste täitmist, mis tulenevad liikmesriikides tegevuskohta omavate ettevõtete poolt enne 23. jaanuari 2012 või 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingutest ja mis on seotud Iraanis enne nimetatud kuupäevi tehtud investeeringutega.
5.  
Lõiked 1 ja 2 ei piira artikli 3c lõikes 2 osutatud kohustuste täitmist, tingimusel et need kohustused tulenevad teenuslepingutest või nende täitmiseks vajalikest lisalepingutest ja tingimusel et kõnealuste kohustuste täitmiseks on asjaomane liikmesriik andnud eelneva loa. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni oma kavatsusest anda luba.
6.  
Lõiked 3 ja 4 ei piira artikli 3d lõikes 2 osutatud kohustuste täitmist, tingimusel et need kohustused tulenevad teenuslepingutest või nende täitmiseks vajalikest lisalepingutest ja tingimusel et kõnealuste kohustuste täitmiseks on asjaomane liikmesriik andnud eelneva loa. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni oma kavatsusest anda luba.

▼M4

Artikkel 4c

Keelatakse kulla ja väärismetallide ning teemantide otsene või kaudne müük Iraani valitsusele, selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale ning Iraani Keskpangale ning nende nimel või juhatusel tegutsevatele isikutele ja üksustele või nende omanduses või nende kontrolli all olevatele üksustele, samuti kulla ja väärismetallide ning teemantide otsene või kaudne ost nendelt ning transportimine või vahendamine nende jaoks.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

Artikkel 4d

Keelatakse trükitud või vermitud või emiteerimata uute Iraani vääringus pangatähtede ja müntide tarnimine Iraani Keskpangale või Iraani Keskpanga jaoks.

▼M9

Artikkel 4e

1.  
Keelatud on Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse otsese või kaudse kontrolli alla kuuluvate tööstusharude või tuuma-, sõjaliste ja ballistiliste rakettide väljatöötamise programmide jaoks olulise grafiidi ning toormetalli või pooltoodete (näiteks alumiinium ja teras) müümine, tarnimine või üleandmine Iraanile liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  

Samuti on keelatud:

a) 

anda Iraanile lõikes 1 osutatud toodetega seotud tehnilist abi või osutada koolitus- ja muid teenuseid;

b) 

pakkuda Iraanile rahastamist või anda rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud toodete müümise, tarnimise või üleandmisega või seonduva tehnilise abi ja koolituse andmisega.

3.  
Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 4f

Artiklis 4e sätestatud keelud ei mõjuta kuni 15. aprillini 2013 enne 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist.

Artikkel 4g

1.  
Keelatud on laevaehituseks, laevade hoolduseks või taasseadistamiseks vajaliku peamise laevavarustuse ning tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine Iraanile või väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele nimetud sektori ettevõtetele liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  
Lõikes 1 sätestatud keeld ei piira peamise varustuse ja tehnoloogia tarnimist Iraani omandis mitteolevale või Iraani kontrolli alla mittekuuluvale laevale, mis on vääramatu jõu tõttu sunnitud viibima Iraani sadamas või Iraani territoriaalvetes.
3.  

Samuti on keelatud:

a) 

anda Iraanile lõikes 1 osutatud toodetega seotud tehnilist abi või osutada koolitus- ja muid teenuseid;

b) 

pakkuda Iraanile rahastamist või anda rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud toodete müümise, tarnimise või üleandmisega või seonduva tehnilise abi ja koolituse andmisega.

4.  
Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 3 sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 4h

Artiklis 4g sätestatud keelud ei mõjuta kuni 15. veebruarini 2013 enne 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist.

Artikkel 4i

1.  
Keelatud on Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse otsese või kaudse kontrolli alla kuuluvate tööstusharude või tuuma-, sõjaliste ja ballistiliste rakettide väljatöötamise programmide jaoks olulise tööstusprotsessi integreerimise tarkvara müümine, tarnimine või üleandmine Iraanile liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  

Samuti on keelatud:

a) 

anda Iraanile lõikes 1 osutatud toodetega seotud tehnilist abi või osutada koolitus- ja muid teenuseid;

b) 

pakkuda Iraanile rahastamist või anda rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud toodete müümise, tarnimise või üleandmisega või seonduva tehnilise abi ja koolituse andmisega.

3.  
Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 4j

Artiklis 4i sätestatud keelud ei mõjuta kuni 15. jaanuarini 2013 enne 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist.

▼BTEATAVATE ÄRIÜHINGUTE RAHASTAMISE PIIRANGUD

Artikkel 5

Iraanil, Iraani kodanikel, Iraanis asuvatel või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvatel üksustel või nende nimel või juhtimisel tegutsevatel või nende omandis või kontrolli all olevatel isikutel ja üksustel on keelatud teha liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil investeeringuid mis tahes äritegevusse, mis seondub uraanikaevandamisega ning tuumamaterjalide ja -tehnoloogia tootmise või kasutamisega, eelkõige aga uraani rikastamise ja ümbertöötlemise, raske veega seotud tegevuse või tuumarelvade ballistiliste kanderakettidega seonduvate tehnoloogiatega. Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva artikliga reguleeritavad asjakohased esemed.

Artikkel 6

Keelatakse järgmine tegevus:

a) 

laenu või krediidi andmine Iraanis asuvatele äriühingutele, kes tegelevad artikli 4 lõikes 1 osutatud Iraani nafta- ja gaasitööstuses, või Iraani või Iraanile kuuluvatele äriühingutele, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Iraani;

b) 

osaluse omandamine või laiendamine Iraanis asuvates äriühingutes, mis tegutsevad artikli 4 lõikes 1 osutatud nafta- ja gaasitööstuse sektorites, või nendes sektorites väljaspool Iraani tegutsevates Iraani või Iraanile kuuluvates äriühingutes sealhulgas selliste äriühingute täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c) 

ühisettevõtte asutamine Iraanis asuvate äriühingutega, mis tegutsevad artikli 4 lõikes 1 osutatud nafta- ja gaasitööstuse sektorites, ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega.

▼M4

Artikkel 6a

Keelatakse järgmine tegevus:

a) 

laenu või krediidi andmine Iraanis tegutsevatele Iraani naftakeemiatööstusettevõtetele või väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstusettevõtetele;

b) 

osaluse omandamine või laiendamine Iraanis asuvates Iraani naftakeemiatööstusettevõtetes või väljaspool Iraani tegutsevates Iraani või Iraanile kuuluvates naftakeemiatööstusettevõtetes, sealhulgas selliste ettevõtete täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c) 

ühisettevõtte asutamine Iraanis asuvate Iraani naftakeemiatööstusettevõtetega ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega.

▼M4

Artikkel 7

1.  

Artikli 6 lõikes a ja lõikes b sätestatud keelud vastavalt:

i) 

ei mõjuta enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;

ii) 

ei takista osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingust.

2.  

Artikli 6a lõikes a ja lõikes b sätestatud keelud vastavalt:

i) 

ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;

ii) 

ei takista osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingust.

▼BPIIRANGUD SEOSES KAUBAVAHETUSELE ANTAVA RAHALISE TOETUSEGA

Artikkel 8

▼M9

1.  
Liikmesriigid ei võta mingeid uusi lühiajalisi, keskpika perioodi või pikaajalisi kohustusi seoses Iraaniga kauplemise toetamiseks ettenähtud rahalise toetusega, sealhulgas ekspordikrediidi, tagatiste või kindlustuse andmine oma kodanikele või üksustele, kes sellises kaubanduses osalevad, ning samuti ei anna liikmesriigid selliste kohustuste jaoks tagatisi ega kindlustust.

▼B

2.  
Lõige 1 ei mõjuta kohustusi, mis on võetud enne käesoleva otsuse jõustumist.
3.  
Lõige 1 ei hõlma kaubavahetust, mille objektiks on toiduained, põllumajandussaadused, ravimid või mida teostatakse teistel humanitaareesmärkidel.

▼M9NAFTATANKERITE EHITAMINE

Artikkel 8a

1.  
Ilma et see mõjutaks artiklit 4g, on keelatud uute naftatankerite ehitamine Iraanile või Iraani isikutele ja üksustele ning nende ehitamisel osalemine.
2.  
Keelatud on võimaldada tehnilist abi, rahastamist või rahalist abi uute naftatankerite ehitamiseks Iraanile või Iraani isikutele ja üksustele.

▼B2.

PEATÜKK

FINANTSSEKTOR

Artikkel 9

Liikmesriigid ei võta uusi kohustusi anda Iraani valitsusele toetusi, rahalist abi ja sooduslaenusid, sealhulgas rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides osalemise kaudu, välja arvatud humanitaar- ja arengueesmärkidel.

▼M9

Artikkel 10

1.  

Selleks et vältida mis tahes finants- või muu vara või vahendite ülekandmist liikmesriikide territooriumile, läbi liikmesriigi territooriumi või liikmesriigi territooriumilt, või liikmesriikide kodanikele, liikmesriigi õigusaktide alusel asutatud üksustele (sealhulgas välisriikides asuvatele filiaalidele) või liikmesriigi territooriumil asuvatele isikutele või finantseerimisasutustele või nende poolt, mis võib kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikele tuumaenergiaalastele tegevustele Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele Iraanis, ei osale liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvad finantseerimisasutused ega jätka osalemist üheski tehingus:

a) 

Iraanis asuvate pankadega, sealhulgas Iraani keskpangaga;

b) 

Iraanis asuvate pankade tütarettevõtete ja filiaalidega, mis kuuluvad liikmesriikide jurisdiktsiooni alla;

c) 

Iraanis asuvate pankade tütarettevõtete ja filiaalidega, mis ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla;

d) 

finantsüksustega, mille asukoht ei ole Iraanis, kuid mida kontrollivad Iraanis asuvad isikud või üksused,

välja arvatud siis, kui asjaomane liikmesriik on andnud sellise tehingu tegemiseks eelnevalt loa vastavalt lõigetele 2 ja 3.

2.  

Lõike 1 kohaldamisel võib asjaomane liikmesriik anda loa järgmiste tehingute tegemiseks:

a) 

toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavad tehingud;

b) 

isiklike rahaülekannetega seotud tehingud;

c) 

käesolevas otsuses ette nähtud erandite kohaldamisega seotud tehingud;

d) 

konkreetse kaubanduslepingu kohased tehingud, mis ei ole käesoleva otsusega keelatud;

e) 

diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu rahvusvahelise organisatsiooniga seotud tehingud, kui sellised tehingud on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks;

f) 

tehingud, mis käsitlevad makseid, et rahuldada nõudeid Iraani, Iraani isikute või üksuste vastu, tingimusel et otsus tehakse igal üksikjuhul eraldi ja et enne loa andmist on sellest 10 päeva ette teatatud; ning samalaadsed tehingud, mis ei aita kaasa käesoleva otsusega keelatud tegevustele.

Alla 10 000  euro suuruste tehingute puhul, mis jäävad punktide a–e reguleerimisalasse, ei nõuta luba ega tehingust teatamist.

3.  

Lõikes 2 osutatud tehingute puhul menetletakse rahaliste vahendite Iraani ja Iraanist ülekandmist Iraani pankade ja finantseerimisasutuste kaudu järgmiselt:

a) 

toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevad alla 100 000  euro suurused ülekanded ning isiklike rahaülekannetega seotud tehingutest tulenevad alla 40 000  euro suurused ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta; ülekandest teavitatakse asjaomase liikmesriigi pädevat asutust, kui see on üle 10 000  euro;

b) 

toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevate üle 100 000  euro suurused ülekanded ning isiklike rahaülekannetega seotud tehingutest tulenevate üle 40 000  euro suuruste ülekannete korral on vaja asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist antud lubadest;

c) 

muud üle 10 000  euro suurused ülekanded nõuavad asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist antud lubadest.

▼M11

3a.  

Finantseerimisasutustelt nõutakse, et nad oma tegevuses lõikes 1 sätestatud pankade ja finantseerimisasutustega:

a) 

jälgiksid pidevalt hoolikalt kontode tehinguid, sealhulgas oma klientidele kohaldatavate nõuetekohaste programmide kaudu ning tulenevalt oma kohustustest seoses rahapesu ja terrorismi rahastamisega;

b) 

nõuaksid maksekorralduste kõigi teabeväljade täitmist, mis puudutavad kõnealuse tehingu makse algatajat ja saajat, ning keelduksid tehingust, kui seda teavet ei ole esitatud;

c) 

säilitaksid kõik tehingutega seotud andmed viie aasta jooksul ja teeksid need riiklikele asutustele nende taotluse korral kättesaadavaks;

d) 

kui nad kahtlustavad või neil on põhjendatud alust kahtlustada, et rahalised vahendid on seotud massihävitusrelvade leviku rahastamisega, teavitaksid viivitamata oma kahtlustest rahapesu andmebürood või muud asjakohase liikmesriigi määratud pädevat asutust. Rahapesu andmebürool või muul pädeval asutusel on vahetu või kaudne ja õigeaegne juurdepääs finants-, haldus- ja õiguskaitsealasele teabele, mida ta vajab oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas aruannetele kahtlaste finantstehingute kohta.

▼M9

4.  

Lõike 3 reguleerimisalasse mittekuuluvat rahaliste vahendite Iraani ja Iraanist ülekandmist menetletakse järgmiselt:

a) 

toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevad ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta; ülekandest teavitatakse asjaomase liikmesriigi pädevat asutust, kui see on üle 10 000  euro;

b) 

muud alla 40 000  euro suurused ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta; ülekandest teavitatakse asjaomase liikmesriigi pädevat asutust, kui see on üle 10 000  euro;

c) 

muud üle 40 000  euro suurused ülekanded nõuavad asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Luba loetakse antuks pärast nelja nädala möödumist, välja arvatud juhul, kui pädev asutus ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul loa andmisest keeldunud. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist loa andmisest keeldumistest.

5.  
Liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate Iraanis asuvate pankade filiaalid ning tütarettevõtted peavad samuti oma asukohajärgse liikmesriigi pädevat asutust teavitama kõikidest nende poolt teostatud või neile tehtud rahaülekannetest viie päeva jooksul pärast vastava rahaülekande teostamist või saamist.

Kooskõlas teabe jagamise korraga edastavad pädevad asutused, keda on teavitatud, vastavalt vajadusele viivitamata teabe teavituste kohta pädevatele asutustele teistes liikmesriikides, kus asub nende tehingute teine pool.

▼B

Artikkel 11

1.  
Iraani pankadel, sealhulgas Iraani keskpangal, nende filiaalidel ja tütarettevõtetel ning teistel artikli 10 lõikes 1 osutatud finantseerimisasutustel on keelatud avada liikmesriikide territooriumil uusi filiaale, tütarettevõtteid või esindusi ja asutada uusi ühisettevõtteid või omandada omandiõigust liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvates pankades või luua uusi korrespondentpangasuhteid liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvate pankadega.
2.  
Liikmesriikide territooriumil asuvatel või nende jurisdiktsiooni kuuluvatel finantseerimisasutustel on keelatud avada Iraanis esindusi, tütarettevõtteid ja pangaarveid.

Artikkel 12

1.  
Keelatud on kindlustus- või edasikindlustusteenuste osutamise Iraani valitsusele, Iraanis asuvatele või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvatele üksustele või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele või nende omandis või kontrolli all olevatele (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevate) isikutele ja üksustele.
2.  
Lõiget 1 ei kohaldata üksikisikutele tervise- ja reisikindlustuse teenuste osutamise suhtes.
3.  
Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõikes 1 osutatud keelust kõrvalehoidmine.

Artikkel 13

Keelatud on riigi poolt emiteeritud või garanteeritud võlakirjade otsene või kaudne müümine, vahendamine ja nende väljastamiseks abi osutamine pärast käesoleva otsuse jõustumist Iraani valitsusele, Iraani keskpangale või Iraanis asuvatele pankadele või Iraanis asuvate pankade filiaalidele ning tütarettevõtetele, mis kuuluvad või ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla või finantsüksustele, kelle asukoht ei ole Iraanis ja kes ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla, kuid mida kontrollivad Iraanis asuvad isikud või üksused, ning nende nimel või juhtimisel tegutsevatele või nende omandis või kontrolli all olevatele isikutele ja üksustele, ning Iraani poolt emiteeritud või garanteeritud võlakirjade ostmine kõigilt eelnimetatud Iraani subjektidelt.

Artikkel 14

Liikmesriigid peavad oma kodanikelt, oma jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt isikutelt või nende territooriumil asutatud või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt äriühingutelt nõudma valvsuse ilmutamist, kui nad on seotud äritegevusega Iraanis asuvate või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvate üksustega, sealhulgas Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse ja Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtjaga, või nende nimel või juhtimisel tegutsevate või nende omandis või kontrolli all olevate (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevate) isikute ja üksustega, et tagada, et selline äritegevus ei aita kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikele tuumaenergiaalastele tegevustele Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele Iraanis või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) rikkumisele.3.

PEATÜKK

TRANSPORDISEKTOR

Artikkel 15

▼M30

1.  
Liikmesriigid kontrollivad kooskõlas oma siseriiklike asutuste ja õigusaktidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige vastavalt mereõigusele ja asjakohastele rahvusvahelistele tsiviillennunduskokkulepetele, oma territooriumil, sealhulgas oma lennujaamades ja sadamates kõiki Iraani suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on vastuolus käesoleva otsusega.
2.  
Liikmesriigid võivad vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige vastavalt mereõigusele, paluda avamerel asuvate laevade kontrollimist lipuriigi nõusolekul, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et nende laevade veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on vastuolus käesoleva otsusega.

▼B

3.  
Lõike 2 alusel läbiviidavate kontrollide puhul teevad liikmesriigid koostööd kooskõlas oma siseriikliku õigusega.
4.  
Iraani suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid vedavatelt õhusõidukitelt ja laevadelt nõutakse täiendavat saabumis- ja lahkumiseelset teavet kõikide liikmesriiki toodavate ja sealt väljaviidavate kaupade kohta.

▼M30

5.  
Lõigetes 1 ja 2 osutatud kontrollide läbiviimisel peavad liikmesriigid kinni ja kõrvaldavad (näiteks hävitades, kasutamiskõlbmatuks muutes, ladustades või andes kõrvaldamiseks päritolu- või sihtriigist erinevale riigile) esemed, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on vastuolus käesoleva otsusega. Selline kinnipidamine ja kõrvaldamine toimub importija kulul või, kui neid kulusid ei ole võimalik importijalt sisse nõuda, võib need kooskõlas siseriikliku õigusega sisse nõuda mis tahes muult ebaseadusliku tarnimise, müügi, üleandmise või ekspordi katse eest vastutavalt isikult või üksuselt.
6.  
Punkerdamisteenuste või laevavarustuse tarnimise või muude teenuste osutamine Iraani omandis olevatele või lepingu alusel Iraani kasutatavatele laevadele, sealhulgas prahitud laevadele, liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvalt territooriumilt on keelatud, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et laevad veavad esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on vastuolus käesoleva otsusega, välja arvatud juhul, kui selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaareesmärkidel või kuni veos on lõigete 1, 2 ja 5 kohaselt kontrollitud ning vajadusel kinni peetud ja kõrvaldatud.

▼B

Artikkel 16

Liikmesriigid edastavad komiteele kogu olemaosoleva teabe Iraani lastilennuettevõtja tegevuste üleviimiste või Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja omanduses olevate või selle poolt käitatavate laevade teistele äriühingutele üleandmiste kohta, mis on võidud teostada, et vältida ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) kehtestatud sanktsioone või rikkuda kõnealuste resolutsioonide sätteid, mis hõlmab ka lennukite ja laevade ümbernimetamist või ümberregistreerimist.

Artikkel 17

Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma siseriiklike õigusasutuste ja õigusaktidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige asjakohastele rahvusvahelistele tsiviillennunduskokkulepetele, vajalikke meetmeid, et vältida kõigi Iraani lennuettevõtjate teostatavate võis Iraanist lähtuvate lastilendude juurdepääsu nende jurisdiktsiooni all olevatele lennujaamadele, välja arvatud lennud, mille puhul on tegemist reisijate ja lasti segaveoga.

Artikkel 18

▼M30

Liikmesriikide kodanikel või liikmesriikide territooriumilt on keelatud osutada tehnilisi ja hooldusteenuseid Iraani transportõhusõidukitele, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et transportõhusõidukid veavad esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on vastuolus käesoleva otsusega, välja arvatud juhul, kui selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaar- või ohutuseesmärkidel või kuni veos on artikli 15 lõigete 1 ja 5 kohaselt kontrollitud ning vajadusel kinni peetud ja kõrvaldatud.

▼M9

Artikkel 18a

Alates 15. jaanuarist 2013 on keelatud lipu andmise ja laevade klassifitseerimise teenuste osutamine, sealhulgas registreerimine ja mistahes identifitseerimisnumbrite väljastamine, Iraani naftatankeritele ja kaubalaevadele liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvalt territooriumilt.

Artikkel 18b

1.  
Keelatud on pakkuda nafta ja naftakeemiatööstuse toodete transportimiseks või ladustamiseks ette nähtud laevu Iraani isikutele, üksustele või asutustele.
2.  
Keelatud on pakkuda nafta ja naftakeemiatööstuse toodete transportimiseks või ladustamiseks ette nähtud laevu mis tahes isikule, üksusele või asutusele, kes kasutavad neid Iraani nafta ja naftakeemiatööstuse toodete transportimiseks või ladustamiseks.
3.  
Keelatud on osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

▼B4.

PEATÜKK

RIIKI LUBAMISE PIIRANGUD

Artikkel 19

1.  

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et järgmised isikud ei siseneks nende territooriumile ega läbiks nende territooriumi:

a) 

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) lisas määratud isikud ning ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punkti 10 kohaselt määratud täiendavad isikud ning ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt määratud Iraani revolutsioonilisesse kaardiväekorpusse kuuluvad isikud; need isikud on loetletud I lisas;

▼M13

b) 

teised, I lisas nimetamata isikud, kes on kaasatud või otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega Iraanis või kes neid tegevusi toetavad, sealhulgas olles seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangetega, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad isikud ning isikud, kes on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) või käesoleva otsuse sätetest kõrvale hoidnud või neid rikkunud või aidanud loetellu kantud isikutel või üksustel nendest sätetest kõrvale hoida või neid sätteid rikkuda ning teised islami revolutsioonilise kaardiväe liikmed ning islami revolutsioonilise kaardiväe või Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja nimel tegutsevad isikud ning islami revolutsioonilisele kaardiväele ja Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtjale või nende omanduses või kontrolli all olevatele või nende nimel tegutsevatele üksustele kindlustust või muid esmatähtsaid teenuseid pakkuvad isikud, kes on loetletud II lisas;

▼M4

c) 

I lisas nimetamata muud isikud, kes toetavad Iraani valitsust, ning nendega seotud isikud, kes on loetletud II lisas;

▼M30

d) 

muud isikud, kelle puhul ÜRO Julgeolekunõukogu on määranud, et nad on olnud kaasatud või otseselt seotud Iraani ühise laiaulatusliku tegevuskava kohaste kohustuste vastaselt Iraanis läbiviidavate tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega või on neid tegevusi toetanud, sealhulgas olles seotud nende keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hankimisega, mis on täpsustatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisale lisatud avalduses; aidanud määratud isikutel või üksustel hoida kõrvale ühise laiaulatusliku tegevuskava või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) järgimisest või tegutseda nendega vastuolus; tegutsenud III lisas loetletud määratud isikute või üksuste nimel või juhtimisel;

e) 

muud III lisas loetlemata isikud, kes on olnud kaasatud või otseselt seotud Iraani ühise laiaulatusliku tegevuskava kohaste kohustuste vastaselt Iraanis läbiviidavate tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega või on neid tegevusi toetanud, sealhulgas olles seotud nende keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hankimisega, mis on täpsustatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisale lisatud avalduses või käesolevas otsuses; aidanud määratud isikutel või üksustel hoida kõrvale ühise laiaulatusliku tegevuskava, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) või käesoleva otsuse järgimisest või tegutseda nendega vastuolus; tegutsenud IV lisas loetletud määratud isikute või üksuste nimel või juhtimisel.

▼M30

2.  
Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata liikmesriikide territooriumi kaudu toimuva transiidi suhtes tegevuste puhul, mis on otseselt seotud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisa punkti 2 alapunkti c esimeses lõigus osutatud esemetega, mis on mõeldud kergvee reaktorite jaoks.

▼B

3.  
Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.
4.  

Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriik on seotud rahvusvahelisest õigusest tuleneva kohustusega, eelkõige:

i) 

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

ii) 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuvat rahvusvahelist konverentsi läbiviiva võõrustajariigina;

iii) 

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel;

iv) 

Püha Tooli (Vatikani Linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingu (Lateraani pakt) alusel.

5.  
Lõiget 4 loetakse kohaldatavaks ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik.
6.  
Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõigete 4 või 5 kohaselt tehtud eranditest.
7.  

Liikmesriigid võivad lubada erandeid lõikes 1 kehtestatud meetmete osas, kui nad teevad kindlaks, et reisimine on õigustatud seoses:

i) 

kiireloomuliste humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega;

▼M30

ii) 

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) eesmärkide edendamisega, sealhulgas seoses IAEA põhikirja XV artikliga;

▼B

iii) 

valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, kaasa arvatud liidu organiseeritud või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi võõrustatavatel kohtumistel osalemisega, kus peetakse Iraanis demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki otseselt edendavat poliitilist dialoogi.

8.  
Lõikes 7 osutatud erandeid teha sooviv liikmesriik teavitab sellest kirjalikult nõukogu. Erand loetakse antuks, kui üks või mitu nõukogu liiget ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates teate saamisest kavandatava erandi kohta. Kui üks või mitu nõukogu liiget esitab vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi andmise kvalifitseeritud häälteenamusega.

▼M30

9.  
Juhul, kui liikmesriik lubab lõigete 4, 5 ja 7 alusel I, II, III IV lisas loetletud isikute sisenemist oma territooriumile või selle läbimist, kehtib luba ainult sel eesmärgil, milleks see on antud, ja ainult asjaomaste isikute kohta.
10.  
Lõike 7 punktides i ja ii osutatud erandeid teha sooviv liikmesriik esitab kavandatavad load ÜRO Julgeolekunõukogule heakskiitmiseks.

▼B5.

PEATÜKK

RAHALISTE VAHENDITE JA MAJANDUSRESSURSSIDE KÜLMUTAMINE

Artikkel 20

1.  

Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis on otseselt või kaudselt järgnevate isikute omandis, valduses või kontrolli all:

a) 

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) lisas määratud isikud ja üksused ning ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punkti 12 ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1803 (2008) punkti 7 kohaselt määratud täiendavad isikud ja üksused ning ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt määratud Iraani revolutsioonilisse kaardiväekorpusse kuuluvad isikud ja üksused ning Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja üksused; need isikud või üksused on loetletud I lisas;

▼M13

b) 

I lisas nimetamata isikud ja üksused, kes on kaasatud või otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega Iraanis või kes neid tegevusi toetavad, sealhulgas olles seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangetega, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad või nende omandis või kontrolli all olevad (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevad) isikud ja üksused ning isikud ja üksused, kes on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) või käesoleva otsuse sätetest kõrvale hoidnud või neid rikkunud või aidanud loetellu kantud isikutel või üksustel nendest sätetest kõrvale hoida või neid sätteid rikkuda ning teised Iraani revolutsioonilise kaardiväe ning Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja liikmed ja üksused ning nende omanduses või kontrolli all olevad või nende nimel tegutsevad või islami revolutsioonilisele kaardiväele ja Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtjale või nende omanduses või kontrolli all olevatele või nende nimel tegutsevatele üksustele kindlustus- või muid esmatähtsaid teenuseid pakkuvad isikud ja üksused, kes on loetletud II lisas;

▼M9

c) 

I lisas nimetamata muud isikud ja üksused, kes toetavad Iraani valitsust ning nende omanduses või kontrolli all olevad üksused või nendega seotud isikud ja üksused, kes on loetletud II lisas;

▼M30

d) 

muud isikud ja üksused, kelle puhul ÜRO Julgeolekunõukogu on määranud, et nad on olnud kaasatud või otseselt seotud Iraani ühise laiaulatusliku tegevuskava kohaste kohustuste vastaselt Iraanis läbiviidavate tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega või on neid tegevusi toetanud, sealhulgas olles seotud nende keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hankimisega, mis on täpsustatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisale lisatud avalduses; aidanud määratud isikutel või üksustel hoida kõrvale ühise laiaulatusliku tegevuskava või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) järgimisest või tegutseda nendega vastuolus; tegutsenud III lisas loetletud määratud isikute või üksuste nimel või juhtimisel või olnud nende omanduses või kontrolli all;

e) 

muud III lisas loetlemata isikud ja üksused, kes on olnud kaasatud või otseselt seotud Iraani ühise laiaulatusliku tegevuskava kohaste kohustuste vastaselt Iraanis läbiviidavate tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega või on neid tegevusi toetanud, sealhulgas olles seotud nende keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hankimisega, mis on täpsustatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisale lisatud avalduses või käesolevas otsuses; aidanud määratud isikutel või üksustel hoida kõrvale ühise laiaulatusliku tegevuskava, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) või käesoleva otsuse järgimisest või tegutseda nendega vastuolus; tegutsenud IV lisas loetletud määratud isikute või üksuste nimel või juhtimisel või olnud nende omanduses või kontrolli all.

▼B

2.  
Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lõikes 1 osutatud isikute ega üksuste käsutusse ega nende toetamiseks.
3.  

Erandeid võib anda rahaliste vahendite ja majandusressursside osas, mis on:

a) 

vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b) 

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) 

ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

▼M30

pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on teavitanud ÜRO Julgeolekunõukogu kavatsusest lubada vajaduse korral juurdepääs neile rahalistele vahenditele ja majandusressurssidele ning kui ÜRO Julgeolekunõukogu ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teavitamist teinud negatiivset otsust.

4.  

Erandeid võib samuti anda rahaliste vahendite või majandusressursside osas, mis on:

a) 

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse ÜRO Julgeolekunõukogule teatavaks teinud ja viimane on selle heaks kiitnud;

b) 

kohtu, haldusorgani või vahekohtu antud pandiõiguse või nende tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutada sellise pandiõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus võeti vastu või pandiõigus tekkis enne ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) vastuvõtmise kuupäeva ja käesoleva artikli lõikes 1 osutatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest ÜRO Julgeolekunõukogu teavitanud;

c) 

vajalikud tegevuste jaoks, mis on otseselt seotud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisa punkti 2 alapunkti c esimeses lõigus osutatud esemetega, mis on mõeldud kergvee reaktorite jaoks.

d) 

vajalikud ühise laiaulatusliku tegevuskava III lisas kirjeldatud tsiviilotstarbelise tuumaenergiaalase koostöö projektide jaoks, pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse ÜRO Julgeolekunõukogule teatavaks teinud ja viimane on selle heaks kiitnud;

e) 

vajalikud tegevuste jaoks, mis on otseselt seotud artiklites 26c ja 26d osutatud esemetega või mis tahes muu tegevusega, mis on vajalik ühise laiaulatusliku tegevuskava rakendamiseks, pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse ÜRO Julgeolekunõukogule teatavaks teinud ja viimane on selle heaks kiitnud.

▼M4

4a.  
II lisas loetletud isikute ja üksuste puhul võib erandeid teha ka rahaliste vahendite ja majandusressursside osas, mis tuleb maksta rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

▼B

5.  

Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a) 

nende kontode intressid või muud tulud; või

b) 

külmutatud kontodele tehtavad maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kontode suhtes piiravate meetmete kohaldamise kuupäeva,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

▼M30

6.  

Lõige 1 ei takista määratud isikut või üksust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne asjaomase isiku või üksuse loendisse kandmist, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et:

a) 

leping ei ole seotud käesolevas otsuses osutatud keelatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade, tehnoloogia, abi, koolituse, rahalise abi, investeeringute, vahenduse või teenustega;

b) 

lõikes 1 osutatud isik või üksus ei ole otsene või kaudne makse saaja

ning pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on ÜRO Julgeolekunõukogu teavitanud kavatsusest teha või saada selliseid makseid või kavatsusest anda vajaduse korral luba vabastada sel eesmärgil rahalised vahendid või majandusressursid; viimati nimetatud juhul teavitab liikmesriik ÜRO Julgeolekunõukogu kümme tööpäeva ette enne sellise loa andmist.

▼M9

7.  

Lõiget 1 ei kohaldata järgmise suhtes:

a) 

Iraani keskpanga poolt või Iraani keskpanga kaudu tehtavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside ülekannete suhtes, kui sellise ülesande eesmärk on võimaldada liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvale finantseerimisasutusele likviidseid vahendeid kaubanduse rahastamiseks;

b) 

Iraani keskpanga poolt või Iraani keskpanga kaudu toimuv selliste nõuete hüvitamine, mis kuuluvad tasumisele vastavalt lepingule või kokkuleppele, mis sõlmiti Iraani riiklike või eraõiguslike üksuste poolt enne käesoleva otsuse vastuvõtmist,

tingimusel et asjaomane liikmesriik on ülekande või hüvitamise jaoks loa andnud.

▼M9 —————

▼M9

11.  
Lõige 7 ei piira lõigete 3, 4, 4a, 5 ja 6 ning artikli 10 lõigete 3 ja 4 kohaldamist.

▼M5

12.  
Ilma et see piiraks käesolevas artiklis sätestatud erandeid, on keelatud pakkuda lõikes 1 osutatud isikutele ja üksustele eri finantssõnumiteenuseid, mida kasutatakse finantsandmete vahetamiseks.

▼M9

13.  
Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata II lisas loetletud üksuste tegevuse ja tehingute suhtes, kui neile kuuluvad õigused, mis tulenevad muu iseseisva valitsusega (v.a Iraan) enne 27. oktoobrit 2010 sõlmitud algse gaasitoodangu jagamise lepingust, kui nimetatud tegevus ja tehingud on seotud nende üksuste osalusega kõnealuses lepingus.

▼M33

14.  
Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata II lisas loetletud üksuste tegevuse ja tehingute suhtes, kui see on vajalik artikli 3c lõikes 2 osutatud kohustuste täitmiseks kuni 28. jaanuarini 2016, tingimusel et asjaomane liikmesriik on nimetatud tegevuse ja tehingute jaoks andnud igal üksikjuhul eraldi eelneva loa. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni oma kavatsusest anda luba.

▼B6.

PEATÜKK

TEISED PIIRAVAD MEETMED

Artikkel 21

Liikmesriigid peavad kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega võtma vajalikke meetmeid, et vältida oma territooriumil või oma kodanike poolt Iraani kodanikele erihariduse või -koolituse andmist valdkondades, mis võivad kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikele tuumaenergiaalastele tegevustele Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele Iraanis.7.

PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 22

▼M30

I, II, III või IV lisas loetletud määratud isikutele või üksustele või mis tahes muule isikule või üksusele Iraanis, sealhulgas Iraani valitsusele, või mis tahes isikule või üksusele, kes esitab nõude sellise isiku või üksuse kaudu või sellise isiku või üksuse kasuks, ei anta hüvitist ega rahuldata muud sellist liiki nõuet, näiteks tasaarvestamise nõue või nõue tagatise alusel, kui selline nõue on seotud lepingu või tehinguga, mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) või 2231 (2015) kohased meetmed, sealhulgas liidu või selle liikmesriigi meetmed, mis on kooskõlas vastavate ÜRO Julgeolekunõukogu otsustega või nõutavad nende alusel või on seotud nende rakendamisega, või käesoleva otsusega hõlmatud meetmed.

▼B

Artikkel 23

▼M30

1.  
Nõukogu teeb muudatused I ja III lisasse ÜRO Julgeolekunõukogu otsuse alusel.
2.  
Nõukogu kehtestab II ja IV lisas esitatud loendi ning võtab vastu nende muudatused ühehäälselt liikmesriikide või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepaneku alusel.

▼B

Artikkel 24

▼M30

1.  
Kui ÜRO Julgeolekunõukogu kannab loendisse isiku või üksuse, kannab nõukogu selle isiku või üksuse III lisasse.
2.  
Kui nõukogu otsustab kohaldada isiku või üksuse suhtes artikli 19 lõike 1 punktides b, c ja e ning artikli 20 lõike 1 punktides b, c ja e osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt II ja IV lisa.

▼B

3.  
Nõukogu edastab oma otsuse, sh loetellu kandmise põhjused, lõigetes 1 ja 2 osutatud isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.
4.  
Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 25

▼M30

1.  
I, II, III ja IV lisa sisaldavad isikute ja üksuste loendisse kandmise põhjuseid, mille ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee on esitanud seoses I lisaga ning ÜRO Julgeolekunõukogu seoses III lisaga.
2.  
I, II, III ja IV lisas on võimalusel esitatud ka asjaomaste isikute või üksuste identifitseerimiseks vajalik teave, mille ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee on esitanud seoses I lisaga ning ÜRO Julgeolekunõukogu seoses III lisaga. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registreerimise kohta ja kuupäeva, äriregistri numbrit ja äritegevuse kohta. I, II, III ja IV lisa sisaldavad ka loendisse kandmise kuupäeva.

▼B

Artikkel 26

1.  
Käesolev otsus vaadatakse läbi, seda muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vastavalt vajadusele, kuid eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaste otsuste alusel.

▼M4

2.  
Artiklis 3a osutatud meetmed Iraani toornafta ja naftasaaduste importimise, ostmise ja transportimise keelamise kohta vaadatakse läbi hiljemalt 1. mail 2012, eelkõige võttes asjakohaselt arvesse muudes riikides kui Iraan toodetava toornafta ja naftasaaduste kättesaadavust ja tarnete rahalisi tingimusi eesmärgiga tagada liikmesriikide energiatarnete jätkuvus.
3.  
Artikli 19 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 20 lõike 1 punktides b ja c osutatud meetmed vaadatakse korrapäraste ajavahemike järel läbi ning seda tehakse vähemalt iga 12 kuu möödumisel. Meetmed kaotavad asjaomaste isikute ja üksuste suhtes kehtivuse, kui nõukogu teeb artiklis 24 osutatud korra kohaselt kindlaks, et meetmete kohaldamise tingimusi enam ei esine.

▼M30

4.  
Artikli 19 lõike 1 punktis a, artikli 20 lõike 1 punktis a ja artikli 20 lõigetes 2 ja 12 osutatud meetmed, mida kohaldatakse V lisas loetletud isikute ja üksuste suhtes, peatatakse.
5.  
Artikli 19 lõike 1 punktides b ja c, artikli 20 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 20 lõigetes 2 ja 12 osutatud meetmed, mida kohaldatakse VI lisas loetletud isikute ja üksuste suhtes, peatatakse.

Artikkel 26a

1.  
Artikli 1 lõike 1 punktides a, b, d ja e, artiklites 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18a ja 18b, artikli 20 lõigetes 7, 11, 13 ja 14 ning artiklites 21 ja 26b osutatud meetmed peatatakse.

▼M28

Artikkel 26b

1.  

Käesolevas otsuses sätestatud meetmeid ei kohaldata esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müügi või üleandmise suhtes või mis tahes seonduva tehnilise abi, koolituse, rahalise abi, investeeringute, vahenduse või muude teenuste osutamise suhtes ühise laiaulatusliku tegevuskava osalisriikide või nendega kooskõlastatult tegutsevate ÜRO liikmesriikide poolt, kui nimetatud tegevused on seotud järgmisega:

a) 

Fordow rajatise kahe kaskaadi muutmine, et toota stabiilseid isotoope;

b) 

300 kilogrammi piirmäära ületava Iraani rikastatud uraani eksportimine loodusliku uraani vastu või

c) 

Araki reaktori moderniseerimine kokkulepitud kontseptuaalse projekti alusel ja seejärel sellise reaktori jaoks kokku lepitud lõpliku projekti alusel.

2.  

Lõikes 1 osutatud tegevustega tegelevad liikmesriigid tagavad järgmise:

a) 

kõiki selliseid tegevusi teostatakse rangelt kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga;

b) 

nad teavitavad vajaduse korral ÜRO Julgeolekunõukogu komiteed ja kui see on loodud kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga, siis ühiskomisjoni või teisi liikmesriike selliste tegevustega tegelema hakkamisest kümme päeva ette;

c) 

täidetud on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) punkti 22 alapunktis c sätestatud asjakohased nõuded;

d) 

liikmesriikidel on õigus jälgida kõigi tarnitud esemete lõppkasutust ja lõppkasutuse asukohta ning nad suudavad seda õigust tõhusalt teostada ning

e) 

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) punkti 22 alapunktis e sätestatud tarnitud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia puhul teavitavad nad tarnimisest, müügist või üleandmistest ka Rahvusvahelist Aatomienergiaagentuuri kümne päeva jooksul.

3.  

Käesolevas otsuses sätestatud meetmeid ei kohaldata sel määral, mil see on vajalik, et teostada üleandmisi ja tegevusi, mille ÜRO Julgeolekunõukogu komitee või asjaomase liikmesriigi pädev asutus on eelnevalt iga üksikjuhtumi puhul eraldi heaks kiitnud ja mis on:

a) 

otseselt seotud ühise laiaulatusliku tegevuskava V lisa punktides 15.1 kuni 15.11 sätestatud tuumavaldkonna meetmete rakendamisega;

b) 

vajalikud ühise laiaulatusliku tegevuskava rakendamise ettevalmistamiseks või

c) 

kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee poolt vastavalt vajadusele, et tagada kooskõla ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) eesmärkidega.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist lubadest.

▼M30

Artikkel 26c

1.  

ÜRO Julgeolekunõukogu annab igal üksikjuhul eraldi otsustades heakskiidu järgmiste esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia otseseks või kaudseks tarnimiseks, müügiks või üleandmiseks Iraanile või Iraanis kasutamiseks või Iraani toetamiseks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid kasutades:

a) 

kõik tuumatarneriikide grupi loendis sisalduvad esemed, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia;

b) 

mis tahes muud esemed, kui liikmesriik teeb kindlaks, et need võivad kaasa aidata uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega seotud tegevustele, mis ei ole kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga.

2.  
Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud nõuet ei kohaldata ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisa punkti 2 alapunkti c esimeses lõigus osutatud seadmete Iraanile tarnimise, müügi või üleandmise suhtes, kui need on mõeldud kergvee reaktorite jaoks.
3.  

Lõigetes 1 ja 2 osutatud tegevustes osalevad liikmesriigid tagavad, et:

a) 

tuumatarneriikide grupi loendis sisalduvate asjaomaste suuniste nõuded on täidetud;

b) 

nad on saanud õiguse jälgida kõigi tarnitud esemete lõppkasutust ja lõppkasutuse asukohta ning nad suudavad seda tõhusalt teha;

c) 

nad teavitavad vajaduse korral ÜRO Julgeolekunõukogu tarnimisest, müügist või üleandmisest kümne päeva jooksul ning

d) 

tuumatarneriikide grupi loendis sisalduvate tarnitud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia puhul teavitavad nad tarnimisest, müügist või üleandmisest kümne päeva jooksul ka IAEAd.

4.  

Lõikes 1 sätestatud nõuet ei kohaldata esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müügi või üleandmise suhtes või mis tahes seonduva tehnilise abi, koolituse, rahalise abi, investeeringute, vahendusteenuste või muude teenuste osutamise suhtes, mis on otseselt seotud järgmisega:

a) 

Fordow rajatise kahe kaskaadi muutmine, mis on vajalik stabiilsete isotoopide tootmiseks;

b) 

300 kilogrammi piirmäära ületava Iraani rikastatud uraani eksportimine loodusliku uraani vastu või

c) 

Araki reaktori moderniseerimine kokkulepitud kontseptuaalse projekti alusel ja seejärel sellise reaktori jaoks kokku lepitud lõpliku projekti alusel,

tingimusel et liikmesriigid tagavad, et:

d) 

kõiki selliseid tegevusi teostatakse rangelt kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga;

e) 

nad teavitavad ÜRO Julgeolekunõukogu ja ühiskomisjoni sellistest tegevustest kümme päeva ette;

f) 

tuumatarneriikide grupi loendis sisalduvate asjaomaste suuniste nõuded on täidetud;

g) 

nad on saanud õiguse jälgida kõigi tarnitud esemete lõppkasutust ja lõppkasutuse asukohta ning nad suudavad seda tõhusalt teha ning

h) 

tuumatarneriikide grupi loendis sisalduvate tarnitud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia puhul teavitavad nad tarnimisest, müügist või üleandmisest kümne päeva jooksul ka IAEAd.

5.  
ÜRO Julgeolekunõukogu annab igal üksikjuhul eraldi otsustades heakskiidu lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müügi, üleandmise, tootmise või kasutamisega seotud tehnilise abi või koolituse, rahastamise või rahalise abi, investeeringute, vahendus- või muude teenuste pakkumiseks mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis.
6.  
ÜRO Julgeolekunõukogu annab igal üksikjuhul eraldi otsustades heakskiidu Iraani, Iraani kodanike, Iraanis asuvate või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvate üksuste poolt või nende nimel või juhtimisel tegutsevate või nende omandis või kontrolli all olevate isikute ja üksuste poolt liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil investeeringute tegemiseks mis tahes äritegevusse, mis seondub uraani kaevandamise või tuumatarneriikide grupi loendi 1. osas loetletud tuumamaterjalide tootmise või kasutamisega.

▼M37

7.  
Liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia hankimiseks Iraanist tuleb olenemata sellest, kas need on pärit Iraani territooriumilt või mitte, teatada ühiskomisjonile.

▼M30

8.  
Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike mis tahes käesoleva artikli kohaselt antud heakskiidust või käesoleva artikli alusel teostatud tegevustest.

Artikkel 26d

1.  
Eksportiva liikmesriigi pädevad asutused annavad igal üksikjuhul eraldi otsustades loa selliste artikliga 26c või artikliga 26e hõlmamata esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia otseseks või kaudseks tarnimiseks, müügiks või üleandmiseks Iraanile või Iraanis kasutamiseks või Iraani toetamiseks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, mis võivad kaasa aidata uraani rikastamisele, ümbertöötlemisele, raske veega seotud või muudele tegevustele, mis ei ole kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga, olenemata sellest, kas need on pärit nende territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

2.  
Lõikes 1 sätestatud nõuet ei kohaldata nimetatud lõikes osutatud seadmete Iraanile tarnimise, müügi või üleandmise suhtes kergvee reaktorite puhul.

▼M37

3.  
Lõigetes 1 ja 2 osutatud tegevustes osalevad liikmesriigid tagavad, et nad on saanud teavet kõigi tarnitud esemete lõppkasutuse ja lõppkasutuse asukoha kohta.

▼M30

4.  
Lõikes 2 osutatud tegevustes osalevad liikmesriigid tagavad, et nad teavitavad teisi liikmesriike sellistest tegevustest kümne päeva jooksul.
5  

Lõikes 1 sätestatud nõuet ei kohaldata esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müügi või üleandmise suhtes või mis tahes seonduva tehnilise abi, koolituse, rahalise abi, investeeringute, vahendus- või muude teenuste osutamise suhtes, mis on otseselt seotud järgmisega:

a) 

Fordow rajatise kahe kaskaadi muutmine, mis on vajalik stabiilsete isotoopide tootmiseks;

b) 

300 kilogrammi piirmäära ületava Iraani rikastatud uraani eksportimine loodusliku uraani vastu või

c) 

Araki reaktori moderniseerimine kokkulepitud kontseptuaalse projekti alusel ja seejärel sellise reaktori jaoks kokku lepitud lõpliku projekti alusel,

tingimusel et liikmesriigid tagavad, et:

d) 

kõiki selliseid tegevusi teostatakse rangelt kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga;

e) 

nad teavitavad teisi liikmesriike sellistest tegevustest kümme päeva ette ning

▼M37

f) 

nad on saanud teavet kõigi tarnitud esemete lõppkasutuse ja lõppkasutuse asukoha kohta.

▼M30

6.  
Asjaomase liikmesriigi pädevad asutused annavad igal üksikjuhul eraldi otsustades loa lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müügi, üleandmise, tootmise või kasutamisega seotud tehnilise abi või koolituse, rahastamise või rahalise abi, investeeringute, vahendus- või muude teenuste pakkumiseks mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis.
7.  
Asjaomase liikmesriigi pädevad asutused annavad igal üksikjuhul eraldi otsustades loa Iraani, Iraani kodanike, Iraanis asuvate või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvate üksuste poolt või nende nimel või juhtimisel tegutsevate või nende omandis või kontrolli all olevate isikute ja üksuste poolt liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil investeeringute tegemiseks mis tahes äritegevusse, mis seondub lõikes 1 osutatud tehnoloogiaga.
8.  
Asjaomase liikmesriigi pädevad asutused annavad igal üksikjuhul eraldi otsustades loa liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia hankimiseks Iraanist, olenemata sellest, kas need on pärit Iraani territooriumilt või mitte.
9.  
Liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimiseks, müügiks, üleandmiseks või hankimiseks, kui nad teevad kindlaks, et asjaomane tarnimine, müük, üleandmine või hankimine või asjaomase teenuse osutamine aitab kaasa tegevustele, mis ei ole kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga.
10.  
Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike vähemalt kümme päeva ette oma kavatsusest käesoleva artikli alusel luba anda.

Artikkel 26e

1.  
Keelatud on raketitehnoloogia kontrollrežiimi loendis sisalduvate esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia või mis tahes täiendavate esemete, mis võivad kaasa aidata tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele, otsene või kaudne tarnimine, müük või üleandmine Iraanile või Iraanis kasutamiseks või Iraani toetamiseks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need on pärit nende territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

2.  

Samuti on keelatud:

a) 

pakkuda otseselt või kaudselt mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis tehnilist abi või koolitust, investeeringuid või vahendusteenuseid, mis on seotud lõikes 1 sätestatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogiaga ning selliste esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) 

otseselt või kaudselt rahastada või osutada rahalist abi, sealhulgas eelkõige toetuste, laenude ja ekspordikrediidikindlustustena, seoses lõikes 1 osutatud esemete ja tehnoloogiaga nende esemete ja tehnoloogia tarnimiseks, müügiks, üleandmiseks või ekspordiks või seonduva tehnilise abi, koolituse, teenuste või abi pakkumiseks mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis;

c) 

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on punktides a ja b osutatud keeldudest kõrvalehoidmine;

d) 

Iraanil, Iraani kodanikel, Iraanis asuvatel või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvatel üksustel või nende nimel või juhtimisel tegutsevatel või nende omandis või kontrolli all olevatel isikutel ja üksustel teha liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil investeeringuid mis tahes äritegevusse, mis seondub lõikes 1 osutatud tehnoloogiaga.

3.  
Keelatud on liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades hankida Iraanist lõikes 1 osutatud esemeid, materjale, seadmeid, kaupu ja tehnoloogiat, olenemata sellest, kas need on pärit Iraani territooriumilt või mitte.

Artikkel 26f

1.  
Eksportiva liikmesriigi pädev asutus annab loa grafiidi ning toormetalli või metallide pooltoodete (näiteks alumiinium ja teras) tarnimiseks, müügiks või üleandmiseks Iraanile liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need on pärit nende territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

2.  

Järgmiste tegevuste osas:

a) 

lõikes 1 osutatud esemetega seotud tehniline abi või koolitus ja muud teenused;

b) 

rahastamine või rahaline abi lõikes 1 osutatud esemete tarnimiseks, müümiseks või üleandmiseks või seonduva tehnilise abi ja koolituse pakkumiseks

annab samuti loa asjaomase liikmesriigi pädev asutus.

3.  

Liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimiseks, müümiseks või üleandmiseks, kui:

a) 

nad teevad kindlaks, et asjaomane tarnimine, müümine või üleandmine või asjaomase teenuse osutamine:

i) 

aitab kaasa uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega seotud tegevustele või muudele tuumaenergiaalastele tegevustele, mis ei ole kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga;

ii) 

aitab kaasa Iraani sõjaliste ja ballistiliste rakettide väljatöötamise programmidele või

iii) 

on otseselt või kaudselt kasulik Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse jaoks;

b) 

selliste esemete tarnelepingud või sellise abi osutamise lepingud ei sisalda asjakohaseid tagatisi lõpptarbijatele.

4.  
Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike oma kavatsusest anda käesoleva artikli kohane luba vähemalt kümme päeva enne loa andmist.

Artikkel 26g

1.  
Eksportiva liikmesriigi pädev asutus annab loa tööstusprotsessi integreerimise tarkvara tarnimiseks, müügiks või üleandmiseks Iraanile liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas see on pärit nende territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

2.  

Järgmiseks tegevuseks:

a) 

lõikes 1 osutatud esemetega seotud tehniline abi või koolitus ja muud teenused;

b) 

rahastamine või rahaline abi lõikes 1 osutatud esemete tarnimiseks, müümiseks või üleandmiseks või seonduva tehnilise abi ja koolituse pakkumiseks,

annab samuti loa asjaomase liikmesriigi pädev asutus.

3.  

Liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimiseks, müümiseks või üleandmiseks, kui:

a) 

nad teevad kindlaks, et asjaomane tarnimine, müümine või üleandmine või asjaomase teenuse osutamine:

i) 

aitab kaasa uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega seotud tegevustele või muudele tuumaenergiaalastele tegevustele, mis ei ole kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga;

ii) 

aitab kaasa Iraani sõjaliste ja ballistiliste rakettide väljatöötamise programmidele või

iii) 

on otseselt või kaudselt kasulik Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse jaoks;

b) 

selliste esemete tarnelepingud või sellise abi osutamise lepingud ei sisalda asjakohaseid tagatisi lõpptarbijatele.

4.  
Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike oma kavatsusest anda käesoleva artikli kohane luba vähemalt kümme päeva enne loa andmist.

▼B

Artikkel 27

Ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 28

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.
I LISA

Artikli 19 lõike 1 punktis a nimetatud isikute ja artikli 20 lõike 1 punktis a nimetatud isikute ja üksuste loend

A.    Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused

Füüsilised isikud

▼M38

1) Fereidoun Abbasi-Davani. Ametikoht: MODAFLi (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics) vanemteadur. Sünniaeg: a) 1958 b) 1959. Sünnikoht: Abadan, Iraan (Iraani Islamivabariik) Muu teave: seotud rakendusfüüsika instituudiga (Institute of Applied Physics). Töötab koos Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi'ga.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

▼B

2) Dawood Agha-Jani. Ametikoht: Tuumkütuse rikastamise katsetehase juht (Natanz). Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

▼M38

3) Ali Akbar Ahmadian. Auaste: viitseadmiral. Ametikoht: Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) juht. Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Kerman, Iraan (Iraani Islamivabariik) Teise nimega: Ali Akbar Ahmadian. Muu teave: ametikoht muutunud.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

▼B

4) Amir Moayyed Alai. Muu teave: seotud tsentrifuugide komplekteerimise ja konstrueerimisega.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

5) Behman Asgarpour. Ametikoht: tegevjuht (Arak). Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

6) Mohammad Fedai Ashiani. Muu teave: seotud ammooniumuranüül-karbonaadi tootmisega ning Natanzi rikastamiskompleksi juhtimisega.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

7) Abbas Rezaee Ashtiani. Muu teave: AEOI uurimis- ja kaevandamisküsimuste osakonna vanemametnik.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

▼M38

8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Ametikoht: AIO (Aerospace Industries Organisation) rahandus- ja eelarveosakonna juhataja. Sünniaeg: 31. detsember 1952. kodakondsus: Iraani. Passi nr: a) I0005159, välja antud Iraanis b) 10005159, välja antud Iraanis.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

▼B

9) Haleh Bakhtiar. Muu teave: seotud 99,9 % kontsentratsiooniga magneesiumi tootmisega.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

10) Morteza Behzad. Muu teave: seotud tsentrifuugikomponentide tootmisega.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

▼M38

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Ametikoht: AIO juhataja. Sünniaeg: 15. jaanuar 1954 Passi number: A0002987, välja antud Iraanis. Muu teave: on olnud kaitseministri asetäitja.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

12) Ahmad Derakhshandeh. Ametikoht: Bank Sepahi juhataja ja tegevdirektor, pank toetab AIOd ja allüksusi, sealhulgas Shahid Hemmati tööstuskontserni (SHIG) ja Shahid Bagheri tööstuskontserni (SBIG); mõlemad kanti loetellu resolutsiooni 1737 (2006) alusel. Sünniaeg: 11. august 1956 Aadress: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Tehran, Iraan (Iraani Islamivabariik).

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

13) Mohammad Eslami. Tiitel: dr. Muu teave: kaitsetööstuse koolitus- ja uurimisinstituudi juhataja. Teise nimega: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Muu teave: oli kaitseministri asetäitja aastatel 2012–2013.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 3.3.2008.

14) Reza-Gholi Esmaeli. Ametikoht: AIO kaubanduse ja rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja. Sünniaeg: 3. aprill 1961 Teise nimega: Reza-Gholi Ismaili. Passi number: A0002302, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik).

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. MODAFLi vanemteadur ja endine Füüsika Uurimiskeskuse (PHRC) juhataja. Passi nr: a) A0009228, (kinnitamata) välja antud arvatavasti Iraanis b) 4229533, (kinnitamata) välja antud arvatavasti Iraanis. Muu teave: IAEA palus teda küsitleda seoses PHRC tegevusega ajal, mil ta töötas keskuse juhatajana, kuid Iraan keeldus.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

16) Mohammad Hejazi. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: Bassij vastupanujõudude komandör. Sünniaeg: 1959. Sünnikoht: Isfahan, Iraan (Iraani Islamivabariik). Teise nimega: Mohammed Hijazi.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

17) Mohsen Hojati. Ametikoht: Fajri tööstuskontserni juhataja, kontsern kanti loetellu resolutsiooni 1737 (2006) alusel osalemise tõttu ballistiliste rakettide programmis. Sünniaeg: 28. september 1955 Passi number: G4506013, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik).

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

▼B

18) Seyyed Hussein Hosseini. Muu teave: AEOI ametnik, kes on seotud raske vee reaktori uuringute projektiga Arakis.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

19) M. Javad Karimi Sabet. Muu teave: Novin Energy Company juht, mis on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007).

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

▼M38

20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Ametikoht: Shahid Bagheri tööstuskontserni juhataja, kontsern kanti loetellu resolutsiooni 1737 (2006) alusel osalemise tõttu ballistiliste rakettide programmis. Sünniaeg: 10. september 1958 Passi number: A0030940, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik).

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

▼B

21) Ali Hajinia Leilabadi. Ametikoht: Mesbahi energiakompanii peadirektor. Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

▼M38

22) Naser Maleki. Ametikoht: Shahid Hemmati tööstuskontserni juhataja, kontsern kanti loetellu resolutsiooni 1737 (2006) alusel osalemise tõttu ballistiliste rakettide programmis. Sünniaeg: 1960. Passi number: A0003039, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik). Riiklik isikukood nr: Iraan (Iraani Islamivabariik) 0035-11785, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik). Muu teave: Naser Maleki on samuti MODAFLi ametnik, kelle ülesandeks on jälgida tööd ballistilise raketi Shahab-3 programmiga. Shahab-3 on praegu kasutusel olev Iraani ballistiline kaugmaarakett.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

▼B

23) Hamid-Reza Mohajerani. Muu teave: seotud tootmise juhtimisega uraani muundamisrajatises (UCF) Esfahanis.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

24) Jafar Mohammadi. Ametikoht: Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tehniline nõustaja (vastutab tsentrifuugide ventiilide tootmise eest). Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

25) Ehsan Monajemi. Ametikoht: ehitusprojektide juht, Natanz. Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

▼M38

26) Mohammad Reza Naqdi. Auaste: brigaadikindral. Sünniaeg: a) 11. veebruar 1949 b) 11. veebruar 1952 c) 11. veebruar 1953 d) 11. veebruar 1961. Sünnikoht: a) Najaf, Iraak b) Tehran, Iraan (Iraani Islamivabariik). Muu teave: endine relvajõudude peastaabi ülema asetäitja logistika ja tööstuslike teadusuuringute alal. Riikliku salakaubavedude vastase võitlemise peakorteri juhataja, seotud katsetega hoida kõrvale ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006) ja 1747 (2007) kehtestatud sanktsioonidest.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 3.3.2008.

▼B

27) Houshang Nobari. Muu teave: seotud Natanzi rikastamiskompleksi juhtimisega.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

▼M38

28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Auaste: kindralleitnant. Ametikoht: Malek Ashtari Kaitsetehnoloogia Ülikooli rektor. Muu teave: Ashtari Kaitsetehnoloogia Ülikooli keemiateaduskond on seotud MODALFiga ning on teostanud katseid berülliumiga. Teadusuuringute, teaduse ja tehnoloogia ministri asetäitja.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

▼B

29) Mohammad Qannadi. Ametikoht: AEOI teadus- ja arendustegevuse eest vastutav asepresident. Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

30) Amir Rahimi. Ametikoht: Esfahani tuumkütuse teadus- ja tootmiskeskuse juhataja. Muu teave: Esfahani tuumkütuse teadus- ja tootmiskeskus on AEOI tuumkütuse tootmise ja tarnimise ettevõtte osa, mis osaleb rikastamisega seotud tegevustes.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

31) Javad Rahiqi: Ametikoht: Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) Esfahani tuumatehnoloogia keskuse juhataja (täiendav teave: sünniaeg: 24. aprill 1954; sünnikoht: Marshad).

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010 (EL: 24.4.2007).

32) Abbas Rashidi. Muu teave: seotud rikastamistegevustega Natanzis.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

▼M38

33) Morteza Rezaie. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: IRGC asekomandör. Sünniaeg: 1956. Teise nimega: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

34) Morteza Safari. Auaste: kontradmiral. Ametikoht: IRGC mereväe komandör. Teise nimega: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

35) Yahya Rahim Safavi. Auaste: kindralmajor. Ametikoht: komandör, IRGC (Pasdaran). Sünniaeg: 1952. Sünnikoht: Isfahan, Iraan (Iraani Islamivabariik). Teise nimega: Yahya Raheem Safavi.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

▼B

36) Seyed Jaber Safdari. Muu teave: Natanzi rikastamisrajatise juhataja.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

▼M38

37) Hosein Salimi. Auaste: kindral. Ametikoht: õhujõudude juhataja, IRGC (Pasdaran). Teise nimega: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi. Passi number: D08531177, välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik).

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

38) Qasem Soleimani. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: Qodsi relvajõudude komandör. Sünniaeg: 11. märts 1957 Sünnikoht: Qom, Iraan (Iraani Islamivabariik) Teise nimega: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Passi number: 008827, välja antud Iraanis. Muu teave: edutatud kindralmajoriks, jätkab Qodsi relvajõudude komandöri kohal.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

▼B

39) Ghasem Soleymani. Muu teave: Saghandi uraanikaevanduse uraanikaevandamise direktor.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

▼M38

40) Mohammad Reza Zahedi. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: IRGC maavägede komandör. Sünniaeg: 1944. Sünnikoht: Isfahan, Iraan (Iraani Islamivabariik). Teise nimega: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

41) Mohammad Baqer Zolqadr. Ametikoht: kindral, julgeolekuküsimuste asesiseminister, IRGC ametnik. Teise nimega: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

42) Azim Aghajani. Ametikoht: Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) Qodsi relvajõudude liige, kes tegutseb Qodsi relvajõudude komandöri kindralmajor Qasem Soleimani (kelle suhtes kehtestati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007) sanktsioonid) juhtimisel. Teise nimega: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. kodakondsus: Iraan (Iraani Islamivabariik) Passi nr: a) 6620505 välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik) b) 9003213 välja antud Iraanis (Iraani Islamivabariik). Muu teave: aitas kaasa resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5 rikkumisele, mille kohaselt on keelatud relvade ja nendega seotud materjalide eksport Iraanist.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 18.4.2012.

43) Ali Akbar Tabatabaei. Ametikoht: IRGC Qodsi relvajõudude liige, kes tegutseb Qodsi relvajõudude komandöri kindralmajor Qasem Soleimani (kelle suhtes kehtestati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007) sanktsioonid) juhtimisel. Sünniaeg: 1967. Teise nimega: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Kodakondsus: Iraan (Iraani Islamivabariik). Passi number: a) 9003213 välja antud Iraanis / teadmata b) 6620505 välja antud Iraanis / teadmata. Muu teave: aitas kaasa resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5 rikkumisele, mille kohaselt on keelatud relvade ja nendega seotud materjalide eksport Iraanist.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 18.4.2012.

▼B

Üksused

1)  Abzar Boresh Kaveh Co. (teise nimega BK Co.). Muu teave: seotud tsentrifuugikomponentide tootmisega.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

2)  Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex soovis osta temperatuuriregulaatorit, mida saab kasutada tuumauuringutel ja käitamis-/tootmisrajatistes. Amin Industrial Complex on resolutsiooniga 1737 (2006) määratud kaitsetööstuse organisatsiooni Defense Industries Organization (DIO) omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.

Teise nimega: Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

▼M38

3) Laskemoona ja metallurgiatööstuse kontsern (Ammunition and Metallurgy Industries Group) (AMIG), teise nimega: laskemoona tööstuse kontsern (Ammunition Industries Group). Muu teave: a) AMIG kontrolli all on 7th of Tir, mis on loetellu kantud resolutsiooni 1737 (2006) alusel osalemise tõttu Iraani tsentrifuugiprogrammis. AMIG kuulub omakorda Defence Industries Organisation'ile (DIO), mis on loetellu kantud resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

▼B

4)  Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) toodab ja hooldab erinevaid väike- ja kergrelvi, sealhulgas suure ja keskmise kaliibriga relvi ja seonduvaid tehnoloogiaid. AIG teostab suurema osa oma hangetest Hadid Industries Complex'i vahendusel.

Asukoht: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 9.6.2010).

5) Iraani aatomienergiaorganisatsioon (AEOI). Muu teave: osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

6)  Bank Sepah ja Bank Sepah International. Muu teave: Bank Sepah toetab AIOd ja allüksusi, sealhulgas SHIG ja SBIG.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

7)  Barzagani Tejarat Tavanmad Saccali ettevõtted. Muu teave: a) Saccal System ettevõtete tütarettevõte, b) see ettevõte proovis osta riskikaupu resolutsioonis nr 1737 (2006) loetletud üksusele.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

▼M38

8) Tiibrakettide tööstuskontsern. Teise nimega: merekaitserakettide tööstuskontsern. Muu teave: tiibrakettide tootmine ja arendamine. Vastutab mereväe rakettide, sealhulgas tiibrakettide eest.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 3.3.2008.

9) Kaitsetööstuse organisatsioon (Defence Industries Organisation – /DIO). Muu teave: MODAFLi kontrolli all olev katusorganisatsioon, mille mõned allorganisatsioonid on osalenud tsentrifuugiprogrammis, valmistades komponente, ja raketiprogrammis.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

▼B

10)  Defence Technology and Science Research Center: Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) on Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel; nimetatud ministeerium juhib Iraani kaitsealaseid uuringuid ja arendustegevust, tootmistegevust, hooldust, eksporti ja hankeid.

Asukoht: Pasdaran Ave., PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 9.6.2010).

11)  Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) teostab tarneid Iraani ballistiliste kanderakettide programmile.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

12)  Electro Sanam Company (teise nimega a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Muu teave: AIO varifirma, osaleb ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

13) Esfahani tuumkütuse teadus- ja tootmiskeskus (NFRPC) ja Esfahani tuumatehnoloogia keskus (ENTC). Muu teave: Kuuluvad Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tuumakütuse tootmis- ja hankeettevõttesse.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

14)  Ettehad Technical Group. Muu teave: AIO varifirma, osaleb ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

▼M38

15) Fajr Industrial Group. Muu teave: a) Instrumentation Factory Plant, b) AIO allüksus.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

▼B

16)  Farasakht Industries: Farasakht Industries on Iran Aircraft Manufacturing Company omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel, mis omakorda on MODAFLi omanduses või kontrolli all.

Asukoht: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

17)  Farayand Technique. Muu teave: a) osaleb Iraani tuumaprogrammis (tsentrifuugiprogramm), b) märgitakse ära IAEA aruannetes.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

18)  First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC on Bank Mellat omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel. Viimase seitsme aasta jooksul on Bank Mellat Iraani tuuma-, raketi- ja kaitseüksuste kasuks teostanud tehinguid, mille maht ulatub sadade miljonite dollariteni.

Asukoht: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; ettevõtte registrinumber LL06889 (Malaisia).

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

19)  Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (teise nimega Instrumentation Factories Plant). Muu teave: seda on kasutanud AIO teatavatel omandamise katsetel.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

20)  Jabber Ibn Hayan. Muu teave: AOEI labor, mis osaleb kütusetsükliga seotud tegevustes.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008 (EL: 24.4.2007).

21)  Joza Industrial Co. Muu teave: AIO varifirma, osaleb ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

▼M38

22) Kala-Electric. Teise nimega: Kalaye Electric. Muu teave: tuumkütuse rikastamise katsetehase tarnija – Natanz.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

▼B

23) Karaj’i tuumauuringute keskus. Muu teave: osa AEOI teadusüksusest.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

24)  Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company on DIO omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

25)  Kavoshyar Company. Muu teave: AEOI tütarettevõte.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

26)  Khorasan Metallurgy Industries. Muu teave: a) Laskemoona tööstuse kontserni (AMIG) tütarettevõte, mis allub DIOle, b) seotud tsentrifuugikomponentide tootmisega.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

27)  M. Babaie Industries: M. Babaie Industries on Iraani Aerospace Industries Organization (AIO) alla kuuluva Shahid Ahmad Kazemi Industries Group'i (ametlikult Air Defense Missile Industries Group) allüksus. AIO kontrollib kanderakettide organisatsioone Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) ja Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), mis on määratud resolutsiooniga 1737 (2006).

Asukoht: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

28) Malek Ashtari Ülikool: on MODALFi raames DTRSC allüksus. See hõlmab uurimisrühmi, mis eelnevalt kuulusid Füüsika Uurimiskeskuse (PHRC) alla. IAEA inspektoritel ei lubatud küsitleda töötajaid ega näha kõnealuse organisatsiooni valduses olevaid dokumente, et saada vastuseid lahendamata küsimustele Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtme kohta.

Asukoht: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

ELi määramise kuupäev: 24.6.2008 (ÜRO: 9.6.2010).

29) Mesbahi energiakompanii. Muu teave: a) A40 teadusreaktori tootja – Arak, b) osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

30) Kaitselogistika ekspordi ministeerium: Kaitselogistika ekspordi ministeerium (MODLEX) müüb Iraanis toodetud relvi klientidele kogu maailmas, rikkudes sellega resolutsiooni 1747 (2007), millega keelatakse Iraanil müüa relvi või nendega seotud materjale.

Asukoht: PO Box 16315-189, Teheran, Iran; west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

ELi määramise kuupäev: 24.6.2008 (ÜRO: 9.6.2010).

31)  Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) on SHIG omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran.

Teise nimega: 3MG

ELi määramise kuupäev: 24.6.2008 (ÜRO: 9.6.2010).

32)  Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) vastutab IR-40 raske vee reaktori projekteerimise ja ehitamise eest Arakis. MITEC jätkab hangete läbiviimist IR-40 raske vee reaktori ehitamiseks.

Asukoht: Arak, Iraan.

Teise nimega: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

33) Põllumajanduse ja meditsiinialaste tuumauuringute keskus: Põllumajanduse ja meditsiinialaste tuumauuringute keskus (NFRPC) on Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) alla kuuluv suur teadusuuringute keskus, mis on määratud resolutsiooniga 1737 (2006). NFRPC on AEOI tuumkütuse väljatöötamise keskus ning on seotud rikastamisega seotud tegevustega.

Asukoht: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.

Teise nimega: Põllumajanduse ja meditsiinialaste tuumauuringute keskus: Karaj’i põllumajanduslike ja meditsiiniliste uuringute keskus.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

34)  Niru Battery Manufacturing Company. Muu teave: a) DIO tütarettevõte, b) selle ülesanne on toota Iraani sõjaväele jõuseadmeid, sealhulgas kanderaketisüsteemid.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

35)  Novin Energy Company (teise nimega Pars Novin). Muu teave: tegutseb AEOI raames.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

▼M38

36) Parchin Chemical Industries. Muu teave: DIO haru, mis toodab laskemoona, lõhkeaineid, aga ka tahket raketikütust reaktiivmürskudele ja rakettidele.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

37) Pars Aviation Services Company. Muu teave: ettevõttel on erinevaid õhusõidukeid, sealhulgas MI-171, mida kasutavad Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) õhujõud.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

▼B

38)  Pars Trash Company. Muu teave: a) osaleb Iraani tuumaprogrammis (tsentrifuugiprogramm), b) märgitakse ära IAEA aruannetes.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

39)  Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation on SBIG omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

40)  Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Muu teave: osales Esfahani uraani muundamisrajatise ehitamises.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

▼M38

41) Qods Aeronautics Industries. Muu teave: toodab mehitamata õhusõidukeid (UAV), langevarje, paraglaidereid, mootoriga deltaplaane jne. IRGC on uhkusega teatanud nende toodete kasutamisest oma asümmeetrilise sõja doktriini osana.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

▼B

42)  Sabalan Company: Sabalan on SHIG varjunimi.

Asukoht: Damavand-Tehran Highway, Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

▼M38

43) Sanam Industrial Group. Muu teave: AIO allüksus, on ostnud AIO nimel raketiprogrammile varustust.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

▼B

44)  Safety Equipment Procurement (SEP). Muu teave: AIO varifirma, osaleb ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

▼M38

45) 7th of Tir. Muu teave: kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) allüksus, mille otsene seos Iraani tuumaprogrammiga on üldtuntud.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

▼B

46)  Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO on SHIG varjunimi.

Asukoht: Damavand-Tehran Highway, Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

▼M38

47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Muu teave: AIO allüksus.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Muu teave: AIO allüksus.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.12.2006.

▼B

49)  Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries on SBIG omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: Teheran, Iraan

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

50)  Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries on SBIG omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: Teherani kaguosa, Iraan.

Teise nimega: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

51)  Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) on DIO omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: Nirou patarei Mfg. kõrval. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway – Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

▼M38

52) Sho'a' Aviation. Muu teave: toodab kerglennukeid, mille kohta IRGC on teatanud, et ta kasutab neid oma asümmeetrilise sõja doktriini osana.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

▼B

53)  Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) on DIO allüksus.

Asukoht: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

ELi määramise kuupäev: 24.7.2007 (ÜRO: 9.6.2010).

54)  TAMAS Company. Muu teave: a) osaleb rikastamisega seotud tegevustes, b) TAMAS on katusorganisatsioon, mille alluvuses on asutatud neli tütarettevõtet, millest üks tegeleb uraani kaevandamise ja kontsentreerimisega ja teine vastutab uraani töötlemise, rikastamise ja jäätmekäitluse eest.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

55)  Tiz Pars: Tiz Pars on SHIG varjunimi. Tiz Pars püüdis 2007. aasta aprillist juulini SHIG nimel hankida viie teljega laserkeevitus ja -lõikusmasinat, mis oleks olnud oluline panus Iraani tuumaprogrammile.

Asukoht: Damavand-Tehran Highway, Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

▼M38

56) Ya Mahdi Industries Group. Muu teave: AIO allüksus, osaleb rahvusvahelistes raketiseadmete ostudes.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24.3.2007.

▼B

57)  Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) on DIO allüksus.

Asukoht: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Teise nimega: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

▼M8

58) Behineh Trading Co.

Muu teave: Iraani ettevõte, millel oli oluline roll Iraani ebaseaduslikus relvade üleandmises Lääne-Aafrikale ning mis tegutses komandöri kindralmajor Qasem Soleimani (kelle suhtes kehtestati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007) sanktsioonid) juhitava IRGC Qodsi relvajõudude nimel relvasaadetise vedajana.

Täiendavad andmed: asukoht: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Telefon: +98 9195382305. Veebisait: http://www.behinehco.ir

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 18. aprill 2012.

▼M12

59) Yas Air: Yas Air on Pars Air’i uus nimi, Pars Air on ettevõte, mille omanik oli Pars Aviation Services Company, mille omakorda kandis loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007). Yas Air on abistanud ÜRO poolt loetellu kantud üksust Pars Aviation Services Company, rikkudes resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5.

Asukoht: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10.12.2012.

60) SAD Import Export Company: SAD Import Export Company on abistanud ÜRO poolt loetellu kantud üksusi Parchin Chemical Industries ja 7th of Tir Industries, rikkudes resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5.

Asukoht: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran. (2) P.O. Box 1584864813.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10.12.2012

▼B

B.    Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse omanduses, kontrolli all või nimel tegutsevad üksused

1)  Fater (või Faater) instituut: Khatam al-Anbiya (KAA) tütarettevõte. Fater on teinud koostööd välistarnijatega, tõenäoliselt teiste KAA ettevõtete nimel ja seoses IRGC projektidega Iraanis.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

2)  Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem on KAA omanduses või kontrolli all.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

3)  Ghorb Karbala: Ghorb Karbala on KAA omanduses või kontrolli all.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

4)  Ghorb Nooh: Ghorb Nooh on KAA omanduses või kontrolli all.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

5)  Hara Company: Ghorb Nooh omanduses või kontrolli all.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

6)  Imensazan Consultant Engineers Institute: KAA omanduses, kontrolli all või nimel tegutsev.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

7)  Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) on IRGC omandis oleva ettevõte, mis osaleb suuremahulistes tsiviil- ja militaarotstarbelistes ehitusprojektides ja teistes inseneritegevustes. Ta teostab märkimisväärse osa passiivkaitsekorralduse projektidest. KAA tütarettevõtted olid eelkõige väga seotud Qom/Fordow's asuva uraani rikastamiskomplekti ehitamisega.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

8)  Makin: Makin on KAA omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel ning on KAA tütarettevõte.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

9)  Omran Sahel: Ghorb Nooh omanduses või kontrolli all.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

10)  Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish on KAA omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

11)  Rah Sahel: Rah Sahel on KAA omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

12)  Rahab Engineering Institute: Rahab on KAA omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel ning on KAA tütarettevõte.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

13)  Sahel Consultant Engineers: Ghorb Nooh omanduses või kontrolli all.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

14)  Sepanir: Sepanir on KAA omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

15)  Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company on KAA omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

C.    Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja omanduses, kontrolli all või nimel tegutsevad °üksused

1)  Irano Hind Shipping Company:

Asukoht: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

2)  IRISL Benelux NV:

Asukoht: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; käibemaksukohustuslase nr BE480224531 (Belgia).

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

3)  South Shipping Line Iran (SSL):

Asukoht: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

▼M1
II LISA

Artikli 19 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja artikli 20 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja üksuste loend

I.    ►M9  Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused ning Iraani valitsust toetavad isikud ja üksused ◄A.  Isikud

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Reza AGHAZADEH

Sünniaeg: 15/03/1949, passi number: S4409483, kehtiv 26/04/2000 – 27/04/2010, välja antud Teheranis, diplomaatilise passi number: D9001950, välja antud 22/01/2008, kehtiv kuni 21/01/2013, sünnikoht: Khoy

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni endine (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

▼M8 —————

▼M1

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC aadress: AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran / Iraan

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFCP) (vt B osa nr 30) asedirektor ja peadirektor; nimetatud ettevõte moodustab osa Iraani aatomienergiaorganisatsioonist (AEOI). AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). NFPC on osalenud rikastamisega seotud tegevustes, mille peatamist on Iraanilt nõudnud IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu.

23.4.2007

4.

Insener Mojtaba HAERI

 

MODAFLi tööstusosakonna asedirektor. Teostab järelevalvet AIO ja DIO üle.

23.6.2008

▼M23 —————

▼M1

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (teise nimega LANGROUDI)

Sünniaeg: 24/11/1945, sünnikoht: Langroud

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Tuumauuringute keskuse aadress: AEOI-NRC, PO Box: 11365-8486 Teheran/Iraan; Faks: (+9821) 8021412

AEOI Teherani Tuumauuringute Keskuse juht. IAEA ootab jätkuvalt Iraani selgitusi TNRC-s läbiviidud plutooniumi eraldamise katsete kohta, sealhulgas selle kohta, kas on leitud kõrgrikastatud uraani osakesi keskkonnaproovides, mis võeti Karaj’i jäätmeladustusrajatises, kus hoiti mahuteid vaesestatud uraaniga pärast katsetes kasutamist.AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

▼M43

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronics Industriesi (vt B osa nr 20) endine tegevdirektor. Relvajõudude sotsiaalkindlustusorganisatsiooni peadirektor kuni 2020. aasta septembrini. Iraani kaitseministri asetäitja kuni 2020. aasta detsembrini.

23.6.2008

▼M1

9.

██████

██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

██████ ██████

██████

██████

10.

Brigaadikindral Beik MOHAMMADLU

 

MODAFLi (vt B osa nr 29) tarnete ja logistika osakonna asejuht

23.6.2008

▼M9 —————

▼M41

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Samen Al A’Emmeh Industries Groupi (SAIG) (tuntud ka nime all Cruise Missile Industry Group) endine juht. See organisatsioon lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 ja on loetletud ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP I lisas.

26.7.2010

▼M43

13.

Anis NACCACHE

 

Endine Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal ettevõtete juhataja; tema ettevõte on üritanud hankida tundlikke kaupu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) loetellu kantud üksustele.

23.6.2008

▼M40

14.

Brigaadikindral Mohammad NADERI

 

Iraani lennundustööstuse organisatsiooni (Aviation Industries Organisation, IAIO) juhataja. Iraani Aerospace Industries Organisationi (AIO) endine juhataja. AIO on osalenud tundlikes Iraani programmides.

23.6.2008

▼C2

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Välisministeerium. Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) endine juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

17.11.2009

▼M43

16.

Kontradmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI (teise nimega ROODSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; ROODSARI, Mohammad, Shafi’I; ROODSARI, Mohammad, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Shafi’I; RUDSARI, Mohammad, Shafiei)

 

Endine MODAFLi (vt B osa nr 29) koordineerimisosakonna asejuht.

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA (teise nimega Solatsana Solat Sanna; Sowlat Senna; Sovlat Thana)

 

Isfahani uraani muundamisrajatise (UCF) tegevdirektor. Rajatises toodetakse toorainet (UF6) Natanzi rikastusrajatiste jaoks. President Ahmadinejad andis Solat Sanale 27. augustil 2006 eriaukirja tema teenete eest.

23.4.2007

▼M2

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Endine Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) juhi kohusetäitja, praegu AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.5.2011

19.

Engineer Naser RASTKHAH

 

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.5.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.5.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

AEOI asejuht, kes vastutab planeerimise ning rahvusvaheliste ja parlamentaarsete küsimuste eest. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.5.2011

▼M8 —————

▼M43

23.

Davoud BABAEI

 

Praegune julgeolekujuht kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumi uuringute instituudi kaitsealase innovatsiooni ja uuringute organisatsioonis (Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)), mida juhtis ÜRO poolt loetellu kantud Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) on nimetanud SPNDd seoses Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan keeldub koostööd tegemast. Julgeolekujuhina vastutab Babaei teabe avalikustamise takistamise eest, kaasa arvatud IAEA-le.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M43 —————

▼M9 —————

▼M40

27.

Kamran DANESHJOO (teise nimega DANESHJOU)

 

Endine teadusuuringute, teaduse ja tehnoloogia minister. Ta on toetanud Iraanis läbiviidavaid tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tuumaenergiaalaseid tegevusi.

1.12.2011

▼M8 —————

▼M43

29.

Milad JAFARI (Milad JAFERI)

Sünnikuupäev: 20.9.1974

Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu kantud SHIGi variettevõtetele. Tarnis kaupa SHIGile jaanuarist kuni novembrini 2010. Maksed osa kauba eest tehti ELi poolt loetellu kantud panga Export Development Bank of Iran (EDBI) peakontorist Teheranis pärast 2010. aasta novembrit.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

31.

Ali KARIMIAN

 

Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt süsinikkiudu, ÜRO poolt loetellu lisatud SHIGile ja SBIGile.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

ÜRO poolt loetellu lisatud Kalaye Electric Company tegevjuht

1.12.2011

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M3

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSA tegevdirektor

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Physics Research Institute (varem tuntud nime all Institute of Applied Physics) juht

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

ELi poolt loetellu lisatud Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) tegevjuht On ka AEOI ametnik. Juhib ja kuulutab välja pakkumismenetlusi hankeettevõtetele, kes tegelevad ettevõtetes Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) ja Uranium Conversion Facility (UCF) nõutava tundliku hanketegevusega.

1.12.2011

▼M7 —————

▼M3

40.

Hamid SOLTANI

 

ELi poolt loetellu lisatud Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) tegevjuht

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

42.

Javad AL YASIN

 

Research Centre for Explosion and Impact, mida tuntakse ka nime all METFAZ, juht

1.12.2011

▼M8 —————

▼M9

44.

Majid NAMJOO

Sündinud 5. jaanuaril 1963 Teheranis, Iraanis

Energeetikaminister. Kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu liige, mis töötab välja Iraani tuumapoliitikat.

16.10.2012

▼M19

45.

Babak Zanjani

Sünniaeg: 12. märts 1971

Babak Zanjani on aidanud rahastada Iraani naftaministeeriumi (ELi poolt loetellu kantud üksus) tehinguid Iraani toornaftaga. Lisaks on ta aidanud Iraani Keskpangal ja National Iranian Oil Company'l (NIOC), mis on samuti ELi poolt loetellu kantud üksused, hoida kõrvale ELi piiravatest meetmetest.

Babak Zanjani on korraldanud Iraani nafta tehinguid ja kandnud üle naftaga seotud vahendeid, eelkõige Naftiran Intertrade Company (NICO) ja Hong Kong Intertrade'i kaudu, mida kontrollib Iraani valitsus ning mis on samuti ELi poolt loetellu kantud.

Samuti on Babak Zanjani osutanud Iraani revolutsioonilisele kaardiväekorpusele (IRGC) olulisi teenuseid, võimaldades kanda vahendeid Khatam al-Anbiya'le, mis on IRGC-le kuuluv ettevõte, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO ja ELi sanktsioone.

8.11.2014

▼M1B.  Üksused

▼M35 —————

▼M1

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

AIO (Aerospace Industries Organisation)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iraan

Langare Street,

Nobonyad Square,

Teheran, Iraan

AIO juhib Iraani raketitootmist, sealhulgas Shahid Hemmati tööstuskontserni, Shahid Bagheri tööstuskontserni ja Fajri tööstuskontserni; kõik nimetatud kontsernid lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). AIO juht ja kaks vanemametnikku lisati samuti loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

▼M43

2.

Relvajõudude geograafiline organisatsioon (Armed Forces Geographical Organisation)

 

MODAFLi tütarettevõte, mille osas arvatakse, et varustab ballistiliste rakettide programmi georuumiliste andmetega.

23.6.2008

▼M1

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iraan

Energiasektori firma, mis toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas kindlaksmääratud, tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega.

26.7.2010

4.

██████

██████

██████

██████

██████

a)  Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Jerevan 0010, Armeenia Vabariik

100 % Bank Mellati omandis

26.7.2010

██████

██████

██████

█████

██████

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iraan

Annab või üritab anda finantstoetust äriühingutele, kes on seotud Iraani tuuma- ja raketiprogrammidega või hangivad neile kaupu (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ja DIO). Bank Melli tegutseb vahendajana Iraani tundlikes tegevustes. Pank on vahendanud mitmeid tundlike materjalide ostusid Iraani tuuma- ja raketiprogrammide jaoks. Pank on osutanud mitmeid finantsteenuseid Iraani tuuma- ja raketitööstusega seotud üksuste nimel, sealhulgas avanud akreditiive ja hallanud kontosid. Mitu siin nimetatud äriühingut on loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006) ja 1747 (2007).

Bank Melli jätkab oma sellist tegevust, toetades ja hõlbustades Iraani tundlikke tegevusi. Kasutades oma pangandussuhteid, jätkab ta seoses selliste tegevustega ÜRO ja ELi poolt loetelusse kantud üksuste toetamist ja neile finantsteenuste osutamist. Samuti tegutseb ta selliste üksuste, sealhulgas Bank Sepah nimel ja juhtimisel, tegutsedes sageli nende tütarettevõtjate või partnerite kaudu.

23.6.2008

(a)  Arian Bank (teise nimega Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan

Arian Bank on Bank Melli ja Bank Saderati ühisettevõte.

26.7.2010

(b)  Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (või 500) Fifth Avenue, New York, USA;

Maksukohustuslase registreerimisnumber 1368932 (Ameerika Ühendriigid)

Assa Corporation on Bank Melli loodud ja kontrollitav variettevõte. Bank Melli lõi selle raha suunamiseks Ameerika Ühendriikidest Iraani.

26.7.2010

(c)  Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Kanalisaared

Assa Corporation Ltd on Assa Corporationi emaorganisatsioon. Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(d)  Bank Kargoshaie

(teiste nimedega Bank Kargoshaee või Kargosai Bank või Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iraan

Bank Kargoshaee on Bank Melli omandis.

26.7.2010

(e)  Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare Shomali

Haghani Highway

1518853115 Teheran

Iraan;

teine asukoht: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

teine asukoht: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iraan 15116;

teine asukoht: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iraan; Äriregistri number: 89584.

Seotud üksustega, kelle suhtes Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit või ÜRO kohaldab sanktsioone alates 2002. aastast. ÜRO sanktsioonide objekt, kuna on Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

▼M8

(f)  Bank Melli Iran ZAO (teise nimega Mir Business Bank)

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia. Aadress teisel kujul: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

Kuulub ettevõtjale Bank Melli.

23.6.2008

▼M1

(g)  Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

Karaj Special Road, 18. km, 1398185611 Teheran, Iraan, P.O. Box 37515-183;

teine asukoht: Karaj Special Road, 16. km, Teheran, Iraan;

Äriregistri number: 382231

Ameerika Ühendriikide poolt loendisse lisatud, kuna on Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(h)  Cement Investment and Development Company (CIDCO) (teise nimega Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.

Vali Asr Ave.

Teheran, Iraan, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iraan

Täielikult Bank Melli Investment Company finantsvaldusettevõtja omandis, et hallata kõiki Bank Melli Investment Company (BMIIC) omandis olevaid tsemenditootmisettevõtteid

26.7.2010

(i)  First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaimanisaared; või: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kaimanisaared; teine asukoht: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iraan, P.O.Box 15875-3898

Kaimanisaartel asuv ettevõte, millele Iraani valitsus on andnud loa välisinvesteeringuteks Teherani väärtpaberibörsil

26.7.2010

(j)  Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st.

Afric Ave.

Teheran,

Iraan;

teine asukoht: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iraan 19688;

teine asukoht: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iraan

Bank Melli Iran kontrolli all

26.7.2010

(k)  Mehr Cayman Ltd.

Kaimanisaared; äriregistri number: 188926 (Kaimanisaared)

Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(l)  Melli Agrochemical Company PJS (teise nimega Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 23

15th Street, Gandi Ave. Teheran, Iraan;

teine asukoht: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iraan

Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

▼M8

(m)  Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

Kuulub ettevõtjale Bank Melli.

23.6.2008

▼M1

 

(n)  Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Araabia Ühendemiraadid;

Registreerimistunnistuse number (Dubai) 0107, väljastatud 30. novembril 2005.

Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

 

(o)  Shemal Cement Company (teiste nimedega: Siman Shomal või Shomal Cement Company)

No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iraan;

teine asukoht: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iraan 151446;

teine asukoht: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iraan

Bank Melli Iran kontrolli all

26.7.2010

6.

██████

██████

██████

██████

7.

██████

██████

██████

██████

▼M36 —————

▼M35 —————

▼M19

8.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M1

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) (Nuclear Industries Corporationi seadmete tarnija)

No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iraan

Hangib tööstuskaupu, eelkõige AEOI, Novin Energy ja Kalaye Electric Company (kõik loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737) teostatavate tuumaprogrammide jaoks. ESNICO direktor on Haleh Bakhtiar (loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1803).

26.7.2010

▼M40 —————

▼M1

11.

██████

██████

██████

██████ ██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

(a)  EDBI Exchange Company (teise nimega Export Development Exchange Broker Co.)

No20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iraan 1513753411, P.O. Box: 15875-6353;

teine asukoht: Tose'e Tower, Corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iraan; Argentine Square, Teheran, Iraan

Teheranis asuv EDBI Exchange Company on 70 % ulatuses Export Development Bank of Iran (EDBI) omandis. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris EDBI Stock Brokerage Company loetellu põhjusel, et ettevõte on EDBI omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(b)  EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iraan

Teheranis asuv EDBI Stock Brokerage Company on täielikult EDBI-le kuuluv tütarettevõte. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris EDBI Stock Brokerage Company loetellu põhjusel, et ettevõte on EDBI omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(c)  Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA on EDBI omandis.

26.7.2010

▼M40

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iraan

Kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi alla kuuluva Iraani lennundustööstuse organisatsiooni (EL on mõlemad kandnud loetellu) tütarettevõte, mis toodab peamiselt komposiitmaterjale lennundustööstusele.

26.7.2010

▼M1

13.

██████

██████

██████

██████

▼M19 —————

▼M1

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;

Äriregistri number: 54514-1 (Bahrein), aegub 9. juunil 2009; Kauplemisloa nr: 13388 (Bahrein)

⅔ Bahreinis asuvast pangast Future Bank on Iraani pankade omandis. ELi poolt loendisse lisatud pankadele Bank Melli ja Bank Saderat kuulub kummalegi ⅓ aktsiatest ning ülejääv kolmandik kuulub Bahreini pangale Ahli United Bank. Kuigi AUB-le kuuluvad endiselt Future Banki aktsiad, ei avalda AUB oma 2007. aasta aastaaruande kohaselt pangale enam märkimisväärset mõju ning nüüd kontrollivad panka tema Iraani emaettevõtted, mida on mõlemat nimetatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1803 pankadeks, mille suhtes tuleb üles näidata erilist „valvsust”. Future Banki ja Iraani vahelistest tihedatest suhtest annab tunnistust ka asjaolu, et Bank Melli juht on olnud samal ajal ka Future Banki juht.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Valitsusasutus, mis vastutab industrialiseerimise kiirendamise eest Iraanis. Tema kontrolli all on mitmed ettevõtted, mis osalevad tuuma- ja raketiprogrammide jaoks tehtavas töös ning tegelevad kõrgetasemelise tootmistehnoloogia hankimisega välisriikidest nimetatud programmide toetamiseks.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv IAIO tütarettevõte. Toodab ja parandab lennukeid ja lennukimootoreid ning teostab nende kapitaalremonti ning hangib tavaliselt välismaiste vahendajate kaudu lennukite varuosi, mis pärinevad sageli Ameerika Ühendriikidest. On tuvastatud, et IACI ja tema tütarettevõtted kasutavad lennundusega seotud kaupade hankimise eesmärgil ka ülemaailmset vahendajate võrgustikku.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (teiste nimedega HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iraan;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iraan;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iraan;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iraan; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iraan

MODAFLi (vt nr 29) omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

26.7.2010

▼M2

18.

Iran Centrifuge Technology Company (teiste nimedega TSA või TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran

Iran Centrifuge Technology Company võttis üle Farayand Technique’i (kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737) tegevuse. Ettevõte toodab uraani rikastamise tsentrifuugide osasid ning toetab otseselt tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi, mille peatamist nõutakse Iraanilt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega. Teostab töid Kalaye Electric Company (kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 alusel) jaoks.

26.7.2010

▼M40 —————

▼M43

20.

Iran Electronics Industries

(sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iraan

Täielikult MODAFLile kuuluv tütarettevõte (ja seega AIO, AVIO ja DIO sõsarettevõte). Ettevõtte ülesanne on valmistada elektroonilisi komponente Iraani relvasüsteemidele.

23.6.2008

▼M1

 

(a)  Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iraan

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iraan

Iran Electronics Industries omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel

26.7.2010

▼M43

 

b)  Iran Communications Industries (ICI)

(teise nimega Sanaye Mokhaberat Iran; Iran Communication Industries; Iran Communications Industries Group; Iran Communications Industries Co.)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Teine aadress: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Teine aadress: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communication Industries, mis on Iran Electronics Industries (ELi poolt loetellu kantud) tütarettevõte, toodab mitmesuguseid esemeid, sealhulgas sidesüsteeme, avioonilisi, optilisi ja elektro-optilisi seadmeid, mikroelektroonikat, infotehnoloogiat, katse- ja mõõtmisvahendeid, telekommunikatsiooni turvalisuse tagamise seadmeid, elektroonilisi sõjapidamisvahendeid, raketiheitjaid, ning tegeleb radariosade tootmise ja hooldusega.

26.7.2010

▼M1

21.

██████

██████

██████

██████

██████

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iraan;

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iraan;

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iraan

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv organisatsioon, mis vastutab Iraani sõjalennundustööstuse planeerimise ja juhtimise eest.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Masinaehitusettevõtja, mis tegeleb hangetega Atomic Energy Organisation of Iran (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks.

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iraan;

No 242 Shahid Kalantri Street - Karim Khani silla lähedal - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iraan;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Tarnib nafta- ja gaasisektorile seadmeid, mida võidakse kasutada Iraani tuumaprogrammis. Proovis hankida materjali (karastatud sulamist väravad), mida kasutatakse ainult tuumatööstuses. Omab sidemeid ettevõtetega, mis on seotud Iraani tuumaprogrammiga.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iraan

Energiasektori firma, mis on seotud IDROga, mis toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas kindlaksmääratud, tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega. Ühendkuningriik tegi 2009. aasta juulis teatavaks Machine Sazi Araki vastu kehtestatud ekspordikeelu „alumiiniumgrafiidist stoppervarraste” ekspordi suhtes. 2009. aasta mais keeldus Rootsi eksportimast Machine Sazi Arakile teatavaid surveanumatele ettenähtud osi.

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

DIO filiaal.

23.4.2007

▼M19

27.

Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)

No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (varem Tavanir), Teheran, Iraan, Post Code 1435733161

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) ja ettevõtja Novin Energy (mõlemad loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) allüksus. Osaleb tuumareaktorite väljatöötamises.

26.7.2010

▼M43

28.

Mechanic Industries Group

(teise nimega: Mechanic Industries Organisation; Mechanical Industries Complex; Mechanical Industries Group; Sanaye Mechanic)

 

Osales ballistiliste rakettide programmiks vajalike koostisosade tootmises.

23.6.2008

▼M2

29.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (teiste nimedega Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics või MODAFL või MODSAF)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme.

23.6.2008

▼M1

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran / Iraan

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iraan

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tuumkütuse tootmise osakond (NFPD) tegeleb uurimistöö ja arendutegevusega tuumkütusetsükli valdkonnas, sealhulgas uraani leiukohtade uurimise, uraani kaevandamise, töötlemise, muundamise ja tuumajäätmete käitlemisega. NFPC on NFPD järeltulija, AEOI alluvusse kuuluv ettevõte, kes tegeleb teadusuuringute ja arendustegevusega tuumkütusetsükli, sealhulgas muundamise ja rikastamise valdkonnas.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Tegeleb Iraani ballistiliste rakettide valdkonnas käivitustehnoloogiaga.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iraan.

Sagedusmuundurite tootja, kes on võimeline arendama/muutma imporditud välismaiseid sagedusmuundureid viisil, mis võimaldab neid kasutada gaasi tsentrifuugrikastamisel. Ettevõte osaleb arvatavalt massihävitusrelvade levitamisega seotud tegevuses.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization

 

Vastutab strateegiliste rajatiste väljavalimise ja ehitamise eest, sealhulgas Iraani avalduste kohaselt Fardow (Qom) uraani rikastamise rajatise eest, mis ehitati ilma sellest Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata Iraani kohustusi eirates (kinnitatud IAEA juhatajate nõukogu resolutsioonis) Passive DefenseOrganizationi juht on brigaadikindral Gholam-Reza Jalali, endine Islami Revolutsioonilise Kaardiväe liige.

26.7.2010

34.

██████

██████

██████

██████

35.

Raka

 

Osakond Kalaye Electric Companys (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737). Asutati 2006. aasta lõpus; oli vastutav uraani rikastamise tehase ehitamise eest Fardows (Qom).

26.7.2010

▼M2

36.

Research Institute of Nuclear Science and Technology, teise nimega Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

AEOI alluv üksus, mis jätkab AEOI endise teadusüksuse tööd. Instituudi tegevdirektor on AEOI asepresident Mohammad Ghannadi (kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737).

26.7.2010

▼M43

37.

Schiller Novin

(teise nimega: Schiler Novin Co.; Schiller Novin Co.; Shiller Novin)

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Tegutseb kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) nimel.

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG)

 

Iraani Aerospace Industries Organisationi (AIO) allüksus. SAKIG töötab välja ja toodab pind-õhk-tüüpi rakette Iraani sõjaväele. Ta haldab sõjalisi, raketi- ja õhukaitseprojekte ning hangib kaupu Venemaalt, Valgevenest ja Põhja-Koreast.

26.7.2010

▼M1

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Osaleb tuumkütusetsükli jaoks seadmete ja osade toomises.

26.7.2010

▼M43

40.

State Purchasing Organisation (SPO, teise nimega State Purchasing Office; State Purchasing Organization)

 

SPO vahendab arvatavasti relvade importi. Tõenäoliselt MODAFLi tütarettevõte.

23.6.2008

▼M11

41.

Iraani presidendi kantselei tehnoloogiaalase koostöö amet

(Technology Cooperation Office, TCO), teise nimega innovatsiooni- ja tehnoloogiakeskus (Center for Innovation and Technology (CITC))

Teheran, Iraan

Vastutab tehnoloogia arengu eest Iraanis, tegeledes asjaomaste hangetega välisriikidest ning koolitusalaste sidemetega. Toetab tuuma- ja raketiprogramme.

26.7.2010

▼M1

42.

Yasa Part (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

 

Ettevõte, mis tegeleb tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide jaoks vajalike materjalide ja tehnoloogiate ostmisega seotud hanketegevusega

26.7.2010

(a)  Arfa Paint Company

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(b)  Arfeh Company

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(c)  Farasepehr Engineering Company

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(d)  Hosseini Nejad Trading Co.

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(e)  Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(f)  Shetab G.

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

▼M39

(g)  Shetab Gaman (teise nimega Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Aadress: Norouzi Alley, No 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Tėheran

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel.

26.7.2010

▼M1

(h)  Shetab Trading

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(i)  Y.A.S. Co. Ltd

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

▼M2

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Peakontor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kishi harukontor, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Teherani harukontor, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iraan

EIH on mänginud võtmerolli mitmete Iraani pankade abistamisel, pakkudes neile alternatiivseid võimalusi Iraani suhtes kehtestatud ELi sanktsioonidega katkestatud tehingute lõpetamiseks. On täheldatud, et EIH tegutseb teatajapanga ja vahendajapangana tehingute puhul sanktsioonide objektiks olevate Iraani üksustega.

Näiteks külmutas EIH 2010. aasta augusti algul ELi poolt kindlaksmääratud pankade Saderat Irani ja Bank Mellati EIHi Hamburgi peakontoris asuvad kontod. Varsti pärast seda jätkas EIH Bank Mellatija Bank Saderat Iraniga tehtavat eurodes vääringustatud äri, kasutades EIHi kontosid loendisse mittekantud Iraani pangas. Augustis 2010 võttis EIH kasutusele süsteemi tavamaksete võimaldamiseks Bank Saderat Londonile ja Future Bank Bahrainile, et vältida ELi sanktsioone.

2010. aasta oktoobri seisuga jätkas EIH tegutsemist vahendajana sanktsioonide objektideks olevate Iraani pankade, sealhulgas Bank Mellati ja Bank Saderati poolt tehtavate maksete jaoks. Nimetatud sanktsioonide objektiks olevad pangad suunavad oma maksed EIHile Iran's Bank of Industry and Mine kaudu. 2009. aastal kasutati EIHi Post Banki poolt sanktsioonidest kõrvalehoidmise kavas, mis hõlmas tehingute käsitlemist ÜRO poolt kindlaks määratud Bank Sepahinimel ELi poolt kindlaksmääratud Bank Mellat on üks EIHi emapankadest.

23.5.2011

▼M14

44.

Onerbank ZAO (teise nimega Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Valgevenes asuv pank, mis on Bank Refah Kargarani, Bank Saderati ja Bank Toseeh Saderat Irani omandis.

23.5.2011

▼M2

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran

Osaleb materjalide hankimises ELi sanktsioonide objektiks oleva Iran Centrifuge Technology Company jaoks.

23.5.2011

46.

EMKA Company

 

ÜRO sanktsioonide objektiks oleva TAMASi tütar-ettevõte, kes vastutab uraani leidmise ja eraldamise eest.

23.5.2011

▼M42 —————

▼M36 —————

▼M39

49.

Noavaran Pooyamoj (teise nimega Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (või Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company või Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (või Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Osaleb selliste materjalide hankimises, mis on kontrollitud ja mida kasutatakse otseselt tsentrifuugide tootmiseks Iraani uraanirikastamise programmi jaoks.

23.5.2011

▼M2

50.

Noor Afza Gostar, (teise nimega Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Ettevõte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütarettevõte. Osaleb varustuse hankimises tuumaprogrammi jaoks.

23.5.2011

▼M9 —————

▼M43

52.

Raad Iran (teise nimega Raad Automation Company; Middle East Raad Automation; RAAD Automation Co.; Raad Iran Automation Co.; RAADIRAN, Middle East RAAD Automation Co.; Automasion RAAD Khavar Mianeh; Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Ettevõte, mis osaleb inverterite hankimises Iraani keelustatud rikastamise programmi jaoks. Raad Iran loodi kontrollisüsteemide tootmiseks ja projekteerimiseks ning pakub inverterite ja programmeeritavate loogiliste kontrollerite müügi ja paigaldamisteenust.

23.5.2011

▼M11

53.

Sureh (teise nimega Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (teiste nimedega Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Peakontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran

Kompleks: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Ettevõte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütarettevõte, koosneb uraani muundamise rajatisest, kütuse tootmise tehasest ja tsirkooniumi tootmise tehasest.

23.5.2011

▼M2

54.

Sun Middle East FZ Company

 

Ettevõte, mis hangib tundlikke kaupu Nuclear Reactors Fuel Companyle (SUREH). Sun Middle East kasutab Iraanist väljaspool asuvaid vahendajaid, et hankida SUREHi vajatavaid kaupu. Sun Middle East varustab nimetatud vahendajaid kaupade Iraani saatmisel võltsitud lõppkasutaja andmetega, püüdes seega mööda hiilida vastava riigi tollirežiimist.

23.5.2011

▼M39

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo – No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Osaleb Iraani tuumasektoris kohest kasutust leidvate spetsiaalse elektrivarustuse ja materjalide tootmises ning nende tarnimises.

23.5.2011

▼M2

56.

Bals Alman

 

Elektrivarustuse tootja (jaotlad), kes osaleb Fardow (Qom) rajatise käimasoleval ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.5.2011

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316

Ettevõte, mis on hankinud kaupu ja varustust Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi jaoks ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Kalaye Electric Company (KEC) jaoks.

23.5.2011

58.

██████

██████

██████

██████

59.

Marou Sanat (teise nimega Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran

Hankefirma, mis on tegutsenud Mesbah Energy huvides, mis määrati kindlaks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

23.5.2011

60.

Paya Parto (teise nimega Paya Partov)

 

Novin Energy tütarettevõte, mille suhtes kohaldatakse sanktsioone ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 alusel, tegeleb laserkeevitusega.

23.5.2011

▼M17 —————

▼M2

62.

Taghtiran

 

Insenerifirma, mis hangib seadmeid Iraani IR-40 raskeveereaktori jaoks.

23.5.2011

▼M3

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. on täielikult pangale First East Export Bank (FEEB) kuuluv tütarettevõte, mis lisati loetellu ÜRO poolt Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 alusel 2010. aasta juunis. Pearl Energy Company loodi FEEBi poolt, et pakkuda majandusuuringuid rea ülemaailmsete tööstusharude kohta.

23.5.2011

▼M2

64.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Šveits; Äriregistri number #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. on täielikult Pearl Energy Company Ltd-le kuuluv tütarettevõte, mis asub Šveitsis; tema missioon on pakkuda rahastamist ja ekspertteadmisi üksustele, kes soovivad sisenda Iraani naftasektorisse.

23.5.2011

▼M36 —————

▼M2

66.

MAAA Synergy

Malaisia

Osaleb komponentide hankimises Iraani hävituslennukite jaoks.

23.5.2011

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Araabia Ühendemiraadid

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.5.2011

68.

██████

██████

██████

██████

69.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), Ida-Aserbaidžaan, Iraan

Seotud AEOIga.

23.5.2011

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iraan

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.5.2011

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Teostab Iraani tuumaprogrammi sõjalisi rakendusi käsitlevaid uuringuid.

23.5.2011

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Seotud MTFZCi võrgustikuga.

23.5.2011

73.

██████

██████

██████

██████

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iraan

Iran Electronics Industries tütarettevõte.

23.5.2011

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iraan

Iran Electronics Industries tütarettevõte.

23.5.2011

▼M23

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iraan

Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company tegeliku kontrolli all, mille EL on kandnud loetellu kui IRGCga seotud äriühingu. Toetab Iraani valitsust osalemisega Iraani energiasektoris, muu hulgas South Parsi avamere gaasimaardlas.

23.5.2011

77.

Shahid Beheshti University (Shahid Beheshti ülikool)

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iraan

Shahid Beheshti ülikool on teadusuuringute, teaduse ja tehnoloogia ministeeriumi järelevalve all olev avalik-õiguslik üksus. Ülikool teeb tuumarelvade väljatöötamisega seotud teadusuuringuid.

23.5.2011

▼M3

78.

Aria Nikan, (teise nimega Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Tuntud ELi poolt loetellu lisatud Iran Centrifuge Technology Company (TESA) kaubandusosakonnale tehtud hangete poolest. Nad on püüdnud hankida loetellu lisatud materjale, sealhulgas EList pärit kaupa, mida kasutatakse Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

79.

Bargh Azaraksh; (teise nimega Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Ettevõte, kellega on sõlmitud leping elektri- ja torutööde tegemiseks uraani rikastamise tehastes Natanzis ja Qom/Fordow's. Ta vastutas 2010. aastal Natanzis elektriliste juhtimisseadmete projekteerimise, hankimise ja paigaldamise eest.

1.12.2011

▼M8 —————

▼M3

81.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Vaakumimurite tootja, kes on varustanud uraani rikastamise tehaseid Natanzis ja Qom/Fordow's. 2011. aastal tarnis ta rõhuandureid ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Kalaye Electric Company.

1.12.2011

82.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Iraani uraani töötlemise ja tuumkütuse tootmisettevõte. ÜRO poolt loetellu lisatud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni kontrolli all.

1.12.2011

83.

Ghani Sazi Uranium Company (teise nimega Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Allub ÜRO poolt loetellu lisatud TAMASile. Tal on tootmislepingud ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttega Kalaye Electric Company ja ELi poolt loetellu lisatud ettevõttega TESA.

1.12.2011

84.

Iran Pooya (teise nimega Iran Pouya)

 

Valitsuse omandis ettevõte, kes juhtis Iraani suurimat alumiiniumikaevandust ja tarnis materjali IR-1 ja IR-2 tsentrifuugide korpuste tootmiseks. Suur tsentrifuugide alumiiniumsilindrite tootja, kelle klientide hulka kuuluvad ÜRO poolt loetellu lisatud AEOI ja ELi poolt loetellu lisatud TESA.

1.12.2011

85.

██████

██████ ██████

██████

██████

▼M43

86.

Karanir (teise nimega Karanir Sanat, Moaser; Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

▼M41

87.

Khala Afarin Pars (teise nimega PISHRO KHALA AFARIN COMPANY)

Viimane teadaolev aadress: Unit 5, 2nd Floor, No 75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

▼M3

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Iraani ettevõte, kellel on sõlmitud leping ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttega Kalaye Electric Company projekteerimis- ja inseneriteenuste osutamiseks tuumkütuse tsüklis. Hiljuti hankis ta varustust Natanzi uraani rikastamise tehasele.

1.12.2011

▼M8

90.

Mobin Sanjesh

Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

▼M3

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

92.

Research Centre for Explosion and Impact (teise nimega METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Alludes ELi poolt loetellu lisatud Malek Ashtari Ülikoolile, juhib ta tegevust, mis on seotud Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan ei tee IAEAga koostööd.

1.12.2011

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Lepinguline ehitaja, kes paigaldas torusid ja abiseadmeid uraani rikastamise tehases Natanzis. Ta tegeles konkreetselt tsentrifuugide torustikuga.

1.12.2011

94.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Insenerifirma, kes toetab suuremahulisi tööstusprojektide, sealhulgas Iraani uraani rikastamise programmi, samuti deklareerimata tööd uraani rikastamise tehases Qom/Fordow's.

1.12.2011

▼M43

95.

Samen Industries (teise nimega Khorasan Metallurgy Industries)

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iraan, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

ÜRO poolt loetellu kantud Khorasan Mettalurgy Industries varinimi, Ammunition Industries Group (AMIG) tütarettevõte.

1.12.2011

▼M11 —————

▼M3

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

98.

SURENA (teise nimega Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Tuumaelektrijaamade ehitamise ja seadistamise ettevõte. ÜRO poolt loetellu lisatud Novin Energy Company kontrolli all.

1.12.2011

▼M43

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran; teise nimega Iran Centrifuge Technology Co.; Iran's Centrifuge Technology Company; Sherkate Technology Centrifuge Iran, TESA, TSA)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva TESA omandis või kontrolli all olev ettevõte. Osaleb sellise varustuse ja materjali tootmises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

▼M3

100.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Ettevõte toodab UF6 mahuteid ning on neid tarninud uraani rikastamise tehastesse Natanzis ja Qom/Fordow's.

1.12.2011

101.

Tosse Silooha (teise nimega Tosseh Jahad E Silo)

 

Osaleb Iraani tuumaprogrammis Nantazis, Qomis ja Arakis asuvates tehastes.

1.12.2011

102.

Yarsanat (teise nimega Yar Sanat, teise nimega Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

ÜRO poolt loetellu lisatud Kalaye Electric Company hankeettevõte. Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis. Ta on üritanud hankida vaakumtooteid ja rõhuandureid.

1.12.2011

103.

██████

██████

██████

██████

▼M9

104.

Central Bank of Iran (teise nimega Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Postiaadress: Mirdamad Blvd., NO.144,

Tehran,

Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Kontakttelefon: +98 21 299 51

Telegraaf: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT aadress: BMJIIRTH

veebisait: http://www.cbi.ir

E-post: G.SecDept@cbi.ir

Osalemine sanktsioonidest kõrvalehoidmisega seotud tegevuses. Annab finantstoetust Iraani valitsusele.

23.1.2012

▼M22

105.

Bank Tejarat

Postiaadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 -5416, Teheran; tel: 88826690; teleks: 226641 TJTA IR.; faks: 88893641; veebisait: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat annab Iraani valitsusele märkimisväärset toetust, pakkudes nafta- ja gaasitootmise projektide jaoks rahalisi vahendeid ja finantsteenuseid. Nafta- ja gaasisektor on Iraani valitsuse jaoks oluline rahastamisallikas ning mitut Bank Tejarati poolt rahastatavat projekti viivad ellu Iraani valitsuse omandis või tema kontrolli all olevate üksuste tütarettevõtjad. Lisaks on Bank Tejarat osaliselt Iraani valitsuse omandis ja on sellega tihedalt seotud ning seetõttu on Iraani valitsusel võimalik mõjutada Bank Tejarati otsuseid, sealhulgas viimase osalemist nende projektide rahastamises, mida Iraani valitsus peab prioriteetseteks.

Lisaks sellele rahastab Bank Tejarat mitmesuguseid toornafta tootmise ja rafineerimise projekte, mille läbiviimiseks on vaja kõnealuste sektorite jaoks hankida selliseid olulisi seadmeid ja tehnoloogiat, mille tarnimine Iraanis kasutamiseks on keelatud, ning seetõttu võib Bank Tejarati pidada seotuks keelatud kaupade ja tehnoloogia hankimisega.

8.4.2015

▼M11

106.

Tidewater (teiste nimedega Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Postiaadress: nr 80, Tidewater Building, Vozara tänav, Saie pargi kõrval, Teheran, Iraan

IRGCi omandis või kontrolli all

23.01.2012

▼M4

107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (teise nimega T.E.M. Co.)

Postiaadress: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iraan

Iran Aircraft Industries (IACI) salajaseks hanketegevuseks kasutatav variettevõte

23.1.2012

▼M12 —————

▼M4

109.

Rosmachin

Postiaadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Sad Export Import Company variettevõte. Osales ebaseadusliku relvasdaadetise edasitoimetamises M/V Monchegorski pardal

23.1.2012

▼M9

110.

Energeetikaminister

Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81,

tel. 9-8901081.

Vastutav poliitika eest energiasektoris, mis on Iraani valituse oluline tuluallikas

16.10.2012

111.

Nafta ministeerium

Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge,

tel. 6214-6153751

Vastutav poliitika eest naftasektoris, mis on Iraani valituse oluline tuluallikas

16.10.2012

112.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,

Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building,

Taleghan St., Tehran, Iran,

postiindeks: 1593657919

P.O. Box 1863 and 2501

Riigi omandis ja riigi juhitud ettevõte, mis annab Iraani valitsusele rahalisi vahendeid. Naftaminister on NIOCi juhatuse esimees ja naftaministri asetäitja on NIOCi tegevdirektor.

16.10.2012

113.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,

Suntec Tower One 038987,

Singapore;

registreerimise nr 199004388C

Singapur

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja.

16.10.2012

114.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,

4 Victoria Street,

London

SW1H 0NE,

Ühendkuningriik;

Ühendkuningriigi ettevõte nr 02772297

(Ühendkuningriik)

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja.

16.10.2012

115.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

No. 23 East Daneshvar St.

North Shiraz St.

Molasadra St.

Vanak Sq.

Teheran

Iraan

Tel: (+98) 2188604760-6

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial Zone

Ahwaz

Khouzestan

Iraan

tel: (+98) 6114446464

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

117.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

No. 61 Shahid Kalantari St.

Sepahbod Qarani Ave.

Teheran

Iraan

Tel: (+98) 2188898650-60

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

▼M17

118.

██████

██████

██████

████

██████

██████

██████

▼M9

119.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

No. 19 11th St.

Khaled Eslamboli St.

Teheran

Iraan

Tel: (+98) 2188722430

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

120.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.

Pasdaran Blvd.

Ahwaz

Khouzestan

Iraan

Tel: (+98) 6114440151

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.

Karimkhan Zand Blvd.

Shiraz

Iraan

Tel: (+98) 7112138204

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

122.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.

(Km 12)

Ahwaz

Iraan

Tel: (+98) 6114434073

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed Soleyman

Khouzestan

Iraan

tel: (+98) 68152228001

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

Gachsaran

Kohkiluye-va-Boyer

Ahmad

Iraan

Tel: (+98) 7422222581

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.

Omidieh

Khouzestan

Iraan

Tel: (+98) 611914701

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

126.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.

Khoramshar

Iraan

Tel: (+98) 6324214021

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

127.

West Oil & Gas Production Company

No. 42 Zan Blvd.

Naft Sq.

Kermanshah

Iraan

Tel: (+98) 8318370072

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

128.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

No. 18 Payam 6 St.

Payam Ave.

Sheshsad Dastgah

Mashhad

Iraan

tel: (+98) 5117633011

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

129.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

No. 17 Beyhaghi St.

Argentine Sq.

Tehran

Iraan

Tel: (+98) 2188732221

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

130.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.

Assaluyeh

Boushehr

Iraan

Tel: (+98) 7727376330

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

131.

██████

██████

██████

█████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M23

132.

Naftiran Intertrade Company (teise nimega Naftiran Trade Company) (NICO)

5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Teheran, Iraan Tel: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Faks +98 21 22374678; +98 21 22372481 E-post: info@naftiran.com

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

▼M19

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Šveits

Tel: +41 21 3106565

Faks: +41 21 3106566/67/72

E-post: nico.finance@naftiran.ch

Naftiran Intertrade Company Ltd tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

▼M9

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(teise nimega PetroIran; teise nimega „PEDCO”)

National Iranian Oil Company - PEDCO,

P.O. Box 2965,

Al Bathaa Tower,

9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,

United Arab Emirates;

P.O. Box 15875-6731,

Teheran,

Iran; 41,

1st Floor, International House,

The Parade,

St. Helier JE2 3QQ,

Jersey;

No. 22, 7th Lane,

Khalid Eslamboli Street,

Shahid Beheshti Avenue,

Teheran,

Iraan;

No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,

Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,

Shariati Street,

Teheran 19199/45111,

Iraan;

Kishi sadam,

Bazargan Ferdos Warehouses,

Kishi saar,

Iraan;

registreerimise nr 67493 (Jersey);

Naftiran Intertrade Company Ltd tütarettevõtja.

16.10.2012

135.

Petropars Ltd.

(teise nimega Petropasr Limited; teise nimega „PPL”)

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,

Piso 8,

Oficina 8E,

Chuao,

Caracas 1060,

Venezuela;

No. 35, Farhang Blvd.,

Saadat Abad,

Teheran,

Iraan;

P.O. Box 3136,

Road Town,

Tortola,

Briti

Neitsisaared;

kogu maailma harukontorid.

Naftiran Intertrade Company Ltd tütarettevõtja.

16.10.2012

136.

Petropars International FZE

(teise nimega PPI FZE)

P.O. Box 72146,

Dubai,

United Arab Emirates;

kogu maailma harukontorid

Petropars Ltd tütarettevõtja.

16.10.2012

137.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,

London W1G 9JG,

Ühendkuningriik; Ühendkuningriigi ettevõte

nr 03503060

(Ühendkuningriik);

kogu maailma harukontorid

Petropars Ltd tütarettevõtja.

16.10.2012

138.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

(1)  National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,

Karimkhan Boulevard,

Teheran,

Iraan

(2)  P.O. Box 15875,

Teheran,

Iraan

(3)  NIGC Main Bldg.

South Aban St.

Karimkhan Ave.,

Teheran 1598753113,

Iraan

Riigi omandis ja riigi juhitud ettevõte, mis annab Iraani valitsusele rahalist toetust. Naftaminister on NIGCi juhatuse esimees ja naftaministri asetäitja on NIGCi tegevdirektor ja juhatuse aseesimees.

16.10.2012

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,

Teheran 1598666611,

P.O .Box 15815/3499

Teheran

Riigi omandis ja riigi juhitud ettevõte, mis annab Iraani valitsusele rahalist toetust. Naftaminister on NIORDCi juhatuse esimees.

16.10.2012

▼M21

140.

National Iranian Tanker Company (NITC)

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Teheran, P.O. Box: 19395-4833,

tel: +98 2123801,

e-post: info@nitc-tankers.com; kogu maailma harukontorid

National Iranian Tanker Company toetab Iraani valitsust rahaliselt, kasutades selleks aktsionäre Iraani riiklikku pensionifondi (Iranian State Retirement Fund), Iraani sotsiaalkaitseorganisatsiooni (Iranian Social Security Organization) ning naftatööstuse töötajate pensioni- ja hoiuste fondi (Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund), kes on riigi kontrolli all olevad üksused. Lisaks sellele on NITC üks maailma toornaftatankerite suurimaid käitajaid ja üks Iraani toornafta peamisi vedajaid. Sellest tulenevalt annab NITC Iraani valitsusele Iraani nafta vedamisega logistilist tuge.

 

▼M9

141.

Trade Capital Bank

220035 Valgevene

Timiriazeva tn 65A

Tel: +375 (17) 3121012

Faks +375 (17) 3121008

e-post: info@tcbank.by

Tejarat Bank'i tütarettevõtja (99%).

16.10.2012

142.

Bank of Industry and Mine

No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction)

Valiaar St.

Teheran

Tel 021-22029859

faks: 021-22260272-5

Riigiettevõte, annab Iraani valitsusele rahalist toetust.

16.10.2012

143.

Cooperative Development Bank

(teise nimega Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.

Vali-e Asr Ave

Teheran

Tel: +(9821) 66419974 / 66418184

faks: (+9821) 66419974

e-post: info@sandoghtavon.gov.ir

Riigiettevõte, annab Iraani valitsusele rahalist toetust.

16.10.2012

▼M10

144.

National Iranian Oil Company Nederland (teise nimega: NIOC Netherlands Representation Office)

Blaak 512, 3011 TA and Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Netherlands.

Tel +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308.

http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja.

7.11.2012

▼M11

145.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

Tel: +98-21-77606030

Veebisait: www.niopdc.ir

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal

22.12.2012

146.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.

Tel: +98-21-88801960/+98-21-66152223

Faks: +98-21-66154351

Veebisait: www.ioptc.com

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal

22.12.2012

147.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

Tel: +98-21-88907472

Faks: +98-21-88907472

Veebisait: www.nioec.org

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal

22.12.2012

148.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Tehran, Iran,

Tel: 98 217 3912858

Faks: 98 217 7491206

E-posti aadress: ici@iust.ac.ir

Veebisait: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, teise nimega Composite Institute of Iran) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2011. aastal oli ICIga sõlmitud leping ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA) IR-2M tsentrifuugi rootorite tarnimiseks.

22.12.2012

149.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran

Tel: 98 0311 2658311 15

Faks: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta alguses kavatses Jelvesazan tarnida ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA) juhitavaid vaakumpumpasid.

22.12.2012

150.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

151.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. Simatecil oli 2010. aasta alguses sõlmitud leping ÜRO nimekirja kantud Kalaye Electric Companyga (KEC) Vacon inverterite hankimiseks, et käitada uraani rikastamise tsentrifuuge. 2012. aasta keskel üritas Simatec hankida ELi poolt kontrollitavaid invertereid.

22.12.2012

152.

Aluminat

1.  Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (tehas)

2.  Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran

Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Faks: 98 21 22057127

Veebisait: www.aluminat.com

Aluminat aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta alguses oli Aluminatil leping 6061-T6 alumiiniumi tarnimiseks ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA).

22.12.2012

▼M43

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)

 

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) toetab otseselt Iraani tuumarelva leviku seisukohast tundlikke tuumaenergiaalaseid tegevusi. IAEA on nimetanud SPNDd seoses kahtlustega Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtme pärast. SPNDd juhtis ÜRO loetellu kantud Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi ning see on kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL, ELi poolt loetellu kantud) osa.

22.12.2012

▼M23

154.

First Islamic Investment Bank

Harukontor: 19 A-31-3 A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110

Harukontor: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17 th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) pakub Iraani valitsusele rahalist ja logistilist tuge. FIIB-d kasutati märkimisväärse osa Iraani valitsuse nimel tehtavate naftaga seotud maksete suunamiseks.

22.12.2012

▼M11

155.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. ISO kuulub Sorinet Groupi, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.

22.12.2012

▼M19

156.

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (teiste nimedega: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)

Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iraan

Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988

Teherani filiaal: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Teheran, Iraan. SWIFT koodid: SCERIRTH KSH (Kish Islandi filiaal), SCTSAEA1 (Dubai filiaal), SCERIRTH (Teherani filiaal)

Kish Islandi filiaali teine aadress: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25

Dubai filiaali teine aadress: 1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. 2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.

Tel:

09347695504 (Kish Islandi filiaal)

09347695504/97-143257022-99 (Dubai filiaal)

09347695504 (Teherani filiaal)

E-post: info@sctbankers.com

zanjani@sctbankers.com

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd on Babak Zanjani kontrolli all, kes on kantud loetellu, kuna toetab rahaliselt Iraani valitsust, hõlbustades naftamaksete tegemist.

8.11.2014

▼M23

157.

HK Intertrade Company Ltd (HK Intertrade)

HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hongkong

HK Intertrade on täielikult National Iranian Oil Company omanduses ja kontrolli all, mis on loetellu kantud ja riigi omandis olev üksus, kes toetab Iraani valitsust. Lisaks on HK Intertrade pakkunud Iraani valitsusele logistilist ja rahalist tuge, vahendades Iraani valitsuse nimel naftaga seotud rahaülekandeid.

22.12.2012

158.

Petro Suisse

Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Šveits

Petro Suisse, Iraani nafta- ja gaasitööstuses tegutsev äriühing, on 100 % National Iranian Oil Company (NIOC) omanduses, mis on loetellu kantud üksus, kes toetab Iraani valitsust rahaliselt. Samuti on Petro Suisse seotud ettevõttega Naftiran Intertrade Co. (NICO), mis on loetellu kantud kui National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõte (100 % osalus).

22.12.2012

▼M36 —————

▼M23 —————

▼M43

161.

Sharif University of Technology (Sharifi Tehnikaülikool)

Viimane teadaolev aadress: Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Teheran, Iraan, Tel. +98 21 66 161 Email: info@sharif.ir

Sharif University of Technologyl (SUT) on palju koostöölepinguid Iraani valitsusorganisatsioonidega, mis on ÜRO ja/või ELi poolt loetellu kantud ning tegutsevad sõjalises või sellega seonduvas valdkonnas, eelkõige toodavad ja hangivad ballistilisi rakette. See hõlmab järgmist: leping ELi poolt loetellu kantud Aerospace Industries Organisationiga muu hulgas satelliitide tootmiseks; koostöö Iraani kaitseministeeriumi ja Iraani revolutsioonilisele kaardiväekorpusega (IRGC) arukate laevade väljatöötamiseks; laiaulatuslikum kokkulepe IRGCi õhujõududega, mis hõlmab ülikooli suhete ning organisatsioonilise ja strateegilise koostöö väljaarendamist ja tugevdamist.

Kõik see näitab märkimisväärset seotust Iraani valitsusega sõjalises või sellega seonduvas valdkonnas ning Iraani valitsuse toetamist.

8.11.2014

▼M11

162.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M12

163.

Petropars Iran Company (teise nimega: PPI)

Aadress: No. 9,Maaref Street,

Farhang Blvd, Saadet Abad,

Tehran, Iran.

Tel +98-21-22096701- 4.

http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx

Loetellu kantud üksuse Petropars Ltd tütarettevõte

8.6.2013

164.

Petropars Oilfield Services Company (teise nimega: POSCO)

Aadress: Kish harbor,

PPI Bldg,

Tel +98-764-445 03 05,

http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx.

Loetellu kantud üksuse Petropars Iran Company tütarettevõte

8.6.2013

165.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

166.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

167.

Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC)

Iranian Oil Company (U.K.) Limited, teise nimega IOC.

Aadress: NIOC House 6th Floor,

4 Victoria Street,

London, United Kingdom,

SW1H 0NE

IOC kuulub täielikult Naftiran Intertrade Company’le (NICO). NICO on omakorda loetellu kantud ELi sanktsioonide kohaselt, kuna ta kuulub täielikult National Iranian Oil Company’le (NIOC), mis on samuti ELi poolt loetellu kantud üksus, kuna ta annab Iraani valitsusele rahalisi vahendeid. Kõik kolm IOCi nõukogu direktorit on 18. detsembri 2012. aasta seisuga töötanud varasemalt NIOCi heaks direktori tööülesannetes, mis kinnitab täiendavalt tugevat seost IOCi ja NIOCi vahel.

8.6.2013

▼M14

168.

Post Bank of Iran (teise nimega Post Bank Iran, Post Bank)

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

Veebisait: www.postbank.ir

Ettevõte, milles enamusosalus kuulub Iraani valitsusele ja mis annab Iraani valitsusele rahalist toetust.

16.11.2013

169.

Iran Insurance Company (teise nimega Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, IranP.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Iraani valitsusele kuuluv ettevõte, mis annab valitsusele rahalist toetust.

16.11.2013

170.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (sealhulgas kõik filiaalid ja tütarettevõtjad)

Export Development Building, 21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. Äriregistri nr: 86936 (Iraan)

Iraani valitsusele kuuluv ettevõte, mis annab valitsusele rahalist toetust.

16.11.2013

171.

Persia International Bank Plc

6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Üksus, mis kuulub loetellu kantud üksustele Bank Mellat ja Bank Tejarat.

16.11.2013

172.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

või No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN

Veebisait: http://www.ioec.com/

Oluline energiasektori üksus, mis toob Iraani valitsusele märkimisväärset tulu. IOEC annab Iraani valitsusele rahalist ja logistilist tuge.

16.11.2013

173.

Bank Refah Kargaran

(teise nimega Bank Refah)

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran,

SWIFT-kood: REF AIRTH

Iraani valitsust toetav üksus. Kuulub 94 % ulatuses Iraani sotsiaalkindlustusorganisatsioonile Iranian Social Security Organisation, mida omakorda kontrollib Iraani valitsus, ning osutab valitsuse ministeeriumidele pangandusteenuseid.

16.11.2013

▼M1

II.    Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC)A.  Isikud

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

▼M40

1.

IRGCi brigaadikindral Javad DARVISH-VAND

 

Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) endine ministri asetäitja ja peainspektor.

23.6.2008

▼M43

2.

Kontradmiral Ali FADAVI

 

Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) ülema asetäitja. Endine IRGC mereväe komandör.

26.7.2010

▼M40

3.

Parviz FATAH

Sündinud aastal 1961

IRGC liige. Endine energeetikaminister.

26.7.2010

4.

IRGC brigaadikindral Seyyed Mahdi FARAHI

 

Iraani Aerospace Industries Organisationi (AIO) endine juhataja ning ÜRO poolt loetellu kantud Kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) endine tegevdirektor. IRGC liige ning Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) ministri asetäitja.

23.6.2008

5.

IRGC brigaadikindral Ali HOSEYNITASH

 

IRGC liige. Kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu liige, kaasatud tuumaküsimuste poliitika kujundamisse.

23.6.2008

▼M43

6.

IRGC Mohammad Ali JAFARI

 

IRGCi endine komandör Praegu Hazrat Baqiatollah al-Azami kultuuri- ja sotsiaalpeakorteri juhataja.

23.6.2008

▼M41

7.

IRGCi brigaadikindral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Endine siseminister ja endine MODAFLi minister, vastutab kõikide sõjaliste programmide, sealhulgas ballistiliste rakettide programmide eest. Praegu relvajõudude peastaabi ülema vanemnõunik.

23.6.2008

8.

IRGCi brigaadikindral Mohammad Reza NAQDI

Sünnikoht: Nadjaf, Iraak

Sünnikuupäev: 1953

IRGCi asekomandör. IRGCi kultuuri- ja sotsiaalküsimuste endine asekomandör. Basij vastupanuliikumise endine komandör.

26.7.2010

▼M1

9.

Brigaadikindral Mohammad PAKPUR

 

IRGC maavägede komandör.

26.7.2010

▼M39

10.

Rostam QASEMI (teise nimega Rostam GHASEMI)

Sündinud 1961

Khatam al-Anbiya endine komandör.

26.7.2010

▼M41

11.

IRGCi brigaadikindral Hossein SALAMI

 

IRGCi komandör.

26.7.2010

▼M40

12.

IRGCi brigaadikindral Ali SHAMSHIRI

 

IRGC liige. On olnud MODAFLi juhtivatel ametikohtadel.

23.6.2008

▼M41

13.

IRGCi brigaadikindral Ahmad VAHIDI

 

Kõrgema Riikliku Tehnikaülikooli (Supreme National Defense University) president ja endine MODAFLi minister.

23.6.2008

▼M8 —————

▼M40

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Khatam Al-Anbiya Construction Headquarters endine juht.

1.12.2011

▼M8 —————

▼M4

17.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC asekomandör, IRGC poliitilise büroo ülem

23.1.2012

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (teise nimega Hojjat- al-Eslam Ali Saidi või Saeedi

 

IRGC kõrgeima juhi esindaja

23.1.2012

▼M39

19.

IRGCi brigaadikindral Amir Ali Haji ZADEH (teise nimega Amir Ali HAJIZADEH

 

IRGCi õhujõudude juhataja.

23.1.2012

▼M1B.  Üksused

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC)

Teheran, Iraan

Vastutab Iraani tuumaprogrammi eest. Kontrollib Iraani ballistiliste kanderakettide programmi tegevust. On püüdnud tegeleda hanketegevusega Iraani ballistiliste rakettide programmi ja tuumaprogrammi toetamiseks.

26.7.2010

2.

IRGCi õhujõud

 

Haldab Iraani lühi- ja keskmaa ballistiliste rakettide inventari. IRGC õhujõudude juht lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.6.2008

3.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

 

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command on IRGCi õhujõudude spetsiifiline osa, mis on teinud koostööd Shalid Banker Industrial Groupiga (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) FATEH 110, lühimaa ballistiliste rakettide ning keskmaa ballistilise raketi Ashura osas. See komando näib olevat üksus, mis teostab tegelikkuses rakettide operatiivjuhtimist.

26.7.2010

4.

Naserin Vahid

 

Naserin Vahid toodab IRGCi nimel relvade osi. IRGCi variettevõte.

26.7.2010

5.

IRGC Qods Force

Teheran, Iraan

Iraani Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) Qods Force vastutab Iraanist väljaspool toimuvate operatsioonide eest ja on Teherani peamine välispoolitika vahend erioperatsioonideks ning terroristide ja islamivõitlejate toetamiseks välismaal. Ajakirjanduses vahendatu kohaselt kasutas Hizballah 2006. aastal Iisraeliga toimunud konfliktis Qods Force’ilt saadud rakette, anti-ship tiibrakette (ASCM), kaasaskantavaid õhukaitsesüsteeme (MANPADS), ja mehitamata õhusõidukeid (UVA) ning sai Qods Force’ilt nende süsteemide alast koolitust. Erinevate aruannete kohaselt jätkab Qods Force Hizbollah varustamist kõrgetasemelise relvastuse, õhutõrjerakettide ja pikamaarakettidega ning vastava koolituse pakkumist. Qods Force pakub endiselt Lõuna- ja Lääne-Afganistanis tegutsevatele Talibani võitlejatele nnpiiratud letaalset tuge, sealhulgas väikerelvi, laskemoona, mortiire ja lühimaa-lahinguväljarakette. Qods Force’i komandörile on kehtestatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga sanktsioonid.

26.7.2010

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (teise nimega Sepah Nir)

 

Khatam al-Anbya Construction Headquartersi (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1929) tütarettevõte. Sepanir Oil and Gas Engineering Company osaleb Iraani South Parsi avamere gaasimaardla arendusprojekti 15. ja 16. etapis.

26.7.2010

▼M2

7.

Bonyad Taavon Sepah (teise nimega IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iraan

Bonyad Taavon Sepah, mida tuntakse ka nime all IRGC Cooperative Foundation, loodi IRGC komandöride poolt IRGC investeeringute struktureerimiseks. Ettevõte on IRGC kontrolli all. Bonyad Taavon Sepa’i järelevalvenõukogu koosneb üheksast liikmest, kellest kaheksa on IRGC liikmed. Nimetatud ametnikud on IRGC peakomandör, kes on järelevalvenõukogu esimees, IRGC kõrgeima juhi esindaja, Bassij komandör, IRGC maavägede komandör, IRGC õhuvägede komandör, IRGC merevägede komandör, IRGC teabeturbe organisatsiooni juht, IRGC relvajõudude peastaabi vanemametnik ning MODAFLi vanemametnik.

23.5.2011

8.

Ansar Bank (teise nimega Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iraan

Bonyad Taavon Sepah lõi Ansar Bank’i IRGC personalile finants- ja krediiditeenuste pakkumiseks. Algselt tegutses Ansar Bank krediidiliiduna ja muutus 2009. aasta keskel pärast Iran's Central bank’ilt litsentsi saamist täieõiguslikuks pangaks. Ansar Bank, varem tuntud Ansar al Mojahedini nime all, on olnud IRGCga seotud üle 20 aasta. IRGC liikmed saavad oma palga Ansar bank’i kaudu.

Lisaks pakkus Ansar bank IRGC personalile erisoodustusi, sealhulgas alandatud hinnaga kodusisustust ja tasuta või alandatud hinnaga tervishoiuteenuseid.

23.5.2011

9.

Mehr Bank (teise nimega Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

►C6  No. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Teheran 1666943, Iraan ◄

Mehr Bank on Bonyas Taavon Sepah’i ja IRGC kontrolli all. Mehr Bank pakub IRGC-le finantsteenuseid. Bonyad Taavon Sepahi juhi, Parviz Fattahiga (sünd. 1961) tehtud üldkättesaadava intervjuu kohaselt lõi Bonyad Taavon Sepah Mehr Bank’i Bassij (IRGCi paramilitaarne relv) teenindamiseks.

23.5.2011

▼M12 —————

▼M40

11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postiaadress: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Tegeleb relvatranspordiga IRGC nimel.

23.1.2012

▼M43

12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

(teise nimega: Etemad Amin Investment Company Mobin; Etemad-e Mobin, Etemad Amin Invest Company Mobin; Etemad Mobin Co.; Etemad Mobin Trust Co.; Etemade Mobin Company; Mobin Trust Consortium; Etemad-e Mobin Consortium)

Pasadaran Av. Teheran, Iraan

IRGC omandis või kontrolli all olev äriühing, mis aitab rahastada Iraani valitsemiskorra strateegilisi huve.

26.7.2010

▼M2

III.    Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

▼M2A.  Person

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Sünnikuupäev: 19. veebruar 1956 Passinumber: K13644968 (Iraan), aegub mais 2013.

IRISLi juht ja tegevdirektor. Samuti on ta IRISLiga seotud üksustena tuntud Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) ja Hafiz Darya Shipping Co. (HDS) juht.

23.5.2011

▼M3

2.

██████

██████ ██████ ██████

██████

██████

3.

██████

██████ ██████ ██████

██████

██████

4.

██████

██████ ██████ ██████

██████

██████

5.

██████

██████ ██████ ██████

██████

██████

▼M12

6.

██████

██████ ██████ ██████

██████ ██████ ██████ ██████

██████

██████

▼M3

7.

██████

 

██████

██████

▼M21

8.

Gholam Hossein Golparvar

Sündinud 23. jaanuaril 1957, Iraani kodanik. ID-kaardi number 4207.

Gholam Hossein Golparvar tegutseb IRISLi ja sellega seotud ettevõtete nimel. Ta on olnud IRISLi kaubandusdirektor ning samuti SAPIDi laevakompanii tegevdirektor ja aktsionär, HDSLi tegevjuhtkonda mittekuuluv juhtorgani liige ja aktsionär ning Rhabaran Omid Darya Ship Management Company aktsionär; nimetatud ettevõtted tegutsevad ELi määratluse kohaselt IRISLi nimel.

 

▼M3

9.

██████

██████ ██████ ██████

██████

██████

10.

██████

██████ ██████ ██████

██████

██████

▼M12

11.

██████

██████ ██████ ██████

██████

██████

▼M3

12.

██████

██████ ██████ ██████

██████

██████

13.

██████

██████

██████ ██████

██████

██████

▼M14

14.

██████

██████ ██████

██████

██████▼M2

B.  Üksused

▼M1

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

▼M3

1.

██████

██████ ██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████ ██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████ ██████

██████

██████

██████

██████

██████ ██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████ ██████

██████ ██████

██████

██████

▼M1

██████

██████

██████

██████

██████

k)  IRITAL Shipping SRL

Äriregistri nr: GE 426505 (Itaalia); Itaalia maksukood: 03329300101 (Itaalia); käibemaksukohustuslase number: 12869140157 (Itaalia)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Itaalia;

ECL- ja PCL-teenuste kontaktpunkt, mida kasutab DIO tütarettevõte Marine Industries Group (MIG; nüüd tuntud nime all Marine Industries Organization, MIO), mis vastutab erinevate mereehitiste ja nii sõja- kui tsiviillaevade projekteerimise ja ehitamise eest. DIO lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

26.7.2010

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M12 —————

▼M1

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

r)  Santexlines (teise nimega IRISL China Shipping Company Ltd, teise nimega Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Hiina;

teine aadress: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Hiina

Santexlines tegutseb HDSLi nimel. Varem oli tuntud nime all IRISL China shipping Company ning tegutses IRISLi nimel Hiinas.

26.7.2010

██████

██████

██████

██████

██████

██████

t)  SISCO Shipping Company Ltd (teise nimega IRISL Korea Ltd)

Kontorid Lõuna-Koreas Šõulis ja Pusanis.

Tegutseb Lõuna-Koreas IRISLi nimel.

26.7.2010

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M2

2.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94311 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Saksamaa; Äriregistri number HRB96253, väljastatud 30. jaanuaril 2006

Darya Capital Administration on täielikult IRISL Europe GmbH-le kuuluv tütarettevõte. Ettevõtte tegevdirektor on Mohammad Talai.

23.5.2011

3.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102485 (Saksamaa), väljastatud 19. august 2005; Tel: 004940278740

Ocean Capital Administrationi ja IRISL Europe’i omandis. Ahmad Sarkandi on samuti ettevõtete Ocean Capital Administration GmbH, Nari Shipping ja Chartering GmbH & Co. KG direktor.

23.5.2011

▼M22

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB92501, välja antud (Saksamaal) 4. jaanuaril 2005

Saksamaal asuv IRISLi valdusettevõtja, mis on IRISLi omandis ja kontrolli all.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94311, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

5a.

First Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102601, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005; IMO nr 9349576

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94312, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

6a.

Second Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102502, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005; IMO nr: 9349588

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94313, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

7a.

Third Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102520, välja antud (Saksamaal) 29. augustil 2005; IMO nr: 9349590

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94314, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

8a.

Fourth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102600, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94315, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

9a.

Fifth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102599, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005; IMO nr: 9349667

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94316, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

10a.

Sixth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102501, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005; IMO nr: 9349679

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94829, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

11a.

Seventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102655, välja antud (Saksamaal) 26. septembril 2005; IMO nr: 9165786

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

12.

Eighth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94633, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

12a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102533, välja antud (Saksamaal) 1. septembril 2005; IMO nr: 9165803

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94698, välja antud (Saksamaal) 9. septembril 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

13a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102565, välja antud (Saksamaal) 15. septembril 2005; IMO nr: 9165798

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

14a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102679, välja antud (Saksamaal) 27. septembril 2005; IMO nr: 9165815

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94632, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

15a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102544, välja antud (Saksamaal) 9. septembril 2005; IMO nr 9209324

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94573, välja antud (Saksamaal) 18. augustil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

16a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102506, välja antud (Saksamaal) 25. augustil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

▼M2

17.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA104149 (Saksamaa), väljastatud 10. juulil 2006; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9328900

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

▼M22

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

▼M2

18.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA104174 (Saksamaa), väljastatud 12. juulil 2006; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

▼M22

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

▼M2

19.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA104175 (Saksamaa), väljastatud 12. juulil 2006; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9346536

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

▼M22

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

▼M2

20.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

21.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu haldab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

Need Hong Kongi ettevõtted on: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd ja New Desire Ltd.

Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

▼M3

21.a.

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309634; 9165827

Insight World Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

21.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

21.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 9209336

Logistic Smart Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kes võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

21.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309646; 9167253

Neuman Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

21.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320183; 9167277

New Desire LTD on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M2

22.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payma Darya Shipping lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puitlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud laevu.

Üks aktsionär on Gholamhossein Golpavar, SAPID shippingu tegevdirektor ja IRISLi kaubandusdirektor.

Hong Kongi ettevõtted on: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd ja Great Method Ltd.

Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

▼M3

22.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320195

Advance Novel on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

22.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309608

Alpha Effort Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

22.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

22.d.

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

22.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309610; 9051636

Great Method Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M2

23.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

Üks aktsionär on IRISLi juhatuse liige Mohammed Mehdi Rasekh.

Need Hong Kongi ettevõtted on Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (teise nimega Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

▼M3

23.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309701

Smart Day Holdings Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M2

23.b.

System Wise Ltd (teise nimega Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M3

23.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320157

Trade Treasure on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

23.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320171

True Honour Holdings Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M2

24.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud laevu. Üks aktsionär on IRISLi tegevdirektor Mohammed Hossein Dajmar.

Need Hong Kongi ettevõtted on: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group ja Sino Access Holdings.

Laevade tehinlist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

▼M3

24.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

24.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309684

Partner Century Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

24.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M2

24.d.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M3

24.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309672

Sino Access Holdings on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

25.

██████

██████ ██████

██████

██████

██████

▼M2

26.

██████

██████ ██████

██████

██████

▼M3

26.a.

██████

██████

██████

██████

██████

26.b.

██████

██████

██████

██████

██████

26.c.

██████

██████

██████

██████

██████

26.d.

██████

██████

██████

██████

██████

27.

██████

██████ ██████

██████

██████

██████

▼M2

28.

Ashtead Shipping Company Ltd

Äriregistri number #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Ashtead Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

29.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd - äriregistri number #118117C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Byfleet Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

30.

Cobham Shipping Company Ltd

Äriregistri number #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Cobham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

31.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar, Äriregistri number #108119C

Dorking Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

32.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar Äriregistri number #108120C

Effingham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

33.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar Äriregistri number #108146C

Farnham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

34.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar Äriregistri number #111998C

Gomshall Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

▼M3

35.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - äriregistri number #111999C

IMO nr: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik. Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

▼M3

36.

E-Sail, teise nimega E-Sail Shipping Company, teise nimega Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Santexlines, teise nimega Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISL China Shipping Company Limited uued nimed. Tegutseb IRISLi nimel. Tegutseb ELi poolt loetellu lisatud SAPID nimel Hiinas, prahtides IRISLi laevu teistele ettevõtetele.

1.12.2011

▼M22

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iraan

IRISL Maritime Training Institute on IRISLi omandis ja kontrolli all; IRISLile kuulub 90 % ettevõtja aktsiatest ja selle esindaja on juhatuse asepresident. Osaleb IRISLi töötajate koolitamises.

8.4.2015

▼M3

38.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva HTTS variettevõte.

1.12.2011

▼M22

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Teheran, Iraan

Kheibar Co. on IRISLi omandis ja kontrolli all; IRISLile kuulub 81 % ettevõtja aktsiatest ja selle esindaja on juhatuse liige. Vastutab laevade tarnimise eest osadena.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island Iran.

Kish Shipping Line Manning Co. on IRISLi omandis ja kontrolli all. Osaleb IRISLi personali töölevõtmises ja personalijuhtimises.

8.4.2015

▼M9 —————

▼M3

42.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypt

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Diamond Shipping Services on teinud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste poolt algatatud tehinguid ja saanud neist kasu.

1.12.2011

▼M12

43.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M3

44.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Ocean Express Agencies Private Limited on sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks kasutanud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste transpordidokumente.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

46.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Universal Transportation Limited (UTL) on väljastanud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all oleva variettevõtte nimelisi võltsitud transpordidokumente ning on teinud IRISLi nimel tehinguid.

1.12.2011

▼M7 —————

▼M3

48.

Acena Shipping Company Limited

Aadress: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO nr: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

49.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Registreerimisnumber: C 39359

Alpha Kara Navigation Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. ELi poolt loetellu lisatud Darya Capital Administration GMBH tütarettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

50.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38079

Alpha Nari Navigation Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

51.

Aspasis Marine Corporation

Aadress: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

52.

Atlantic Intermodal

 

IRISLi agendi Pacific Shipping omandis. Andis rahalist abi IRISLi arestitud laevade ja uute veokonteinerite soetamise jaoks.

1.12.2011

53.

Avrasya Container Shipping Lines

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

▼M12

54.

Azores Shipping Company, teise nimega Azores Shipping FZE LLC

P.O. Box 113740 – Office no 236,

Sultan Business Center,

Oud Mehta,

Dubai, UAE

Mohammad Moghddami Fardi kontrolli all. Pakub teenuseid ELi poolt loetellu kantud IRISLi tütarettevõttele Valfajre Shipping Company. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ettevõte on IRISLi omandis või kontrolli all oleva laeva omanik. Moghddami Fard on ettevõtte direktor.

1.12.2011

▼M3

55.

Beta Kara Navigation Ltd

Aadress: 171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39354

Beta Kara Navigation Ltd on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

56.

Bis Maritime Limited

IMO nr: 0099501

Bis Maritime Limited on Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik. Gholam Hossein Golparvar on ettevõtte juht.

1.12.2011

57.

Brait Holding SA

Registreeritud 2011. aasta augustis Marshalli saartel numbri all 46270.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

58.

Bright Jyoti Shipping

 

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

59.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

IRISLi variettevõte, mida on kasutatud ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omandamiseks ning IRISLi vahendite ülekandmiseks.

1.12.2011

▼M23 —————

▼M11 —————

▼M3

62.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

▼M23 —————

▼M3

64.

Crystal Shipping FZE

Dubai, UAE

IRISLi agendi Pacific Shipping omandis. Loodud 2010. aastal Moghddami Fardi poolt osana jõupingutustest eirata IRISLi loetellu lisamist ELi poolt. 2010. aasta detsembris kasutati seda ettevõtet, et kanda üle vahendeid arestitud IRISLi laevade vabastamiseks ning varjata IRISLi kaasatust.

1.12.2011

65.

Damalis Marine Corporation

 

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

66.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39357

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

67.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38077

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

68.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

IRISLi omandis või kontrolli all olev ettevõte, kuhu kuuluvad Mani saarel asuvad IRISLi variettevõtted.

1.12.2011

69.

Elcho Holding Ltd

Registreeritud 2011. aasta augustis Marshalli saartel numbri all 46041.

Marshalli saartel registreeritud IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

70.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320195

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

71.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38082

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

72.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 38067

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

73.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

74.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Haji Pajand on ettevõtte Fairway Shipping direktor.

1.12.2011

75.

Fasirus Marine Corporation

 

Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

76.

Galliot Maritime Incorporation

 

Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

77.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39355

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

78.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309593

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

79.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309610

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

80.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309622

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

81.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO nr: 8309634

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

82.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309658

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

83.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320121

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

▼M12 —————

▼M3

85.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309646

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

▼M23 —————

▼M3

88.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320183

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

89.

Harzaru Shipping

Laeva IMO nr: 7027899

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

90.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 45613

Laeva IMO nr: 9270646

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

91.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 45618

Laeva IMO nr: 9346548

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

92.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

IRISLi variettevõte. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

93.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38190

IMO nr: 9386500

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

94.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO nr: 9283007

Panamas asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

95.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38076

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

96.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 40069

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

97.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34477

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

98.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34479

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

99.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34476

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

100.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 45153

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

101.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 45152

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

102.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 41660

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

103.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 37437

Laeva IMO nr: 9274941

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

104.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34478

Laeva IMO nr: 9364112

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

105.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38183

Laeva IMO nr: 9387786

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

106.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

107.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: K(38066)

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

108.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Registreerimisnumber: 5586832

IMO nr: 9284154

Panamas asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

109.

Kaveri Shipping Llc

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

110.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

111.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320169

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

112.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

IMO nr: 9387798

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

113.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38064

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

114.

Lancing Shipping Company limited

Aadress: 143/1 Tower Road, Sliema - Registreerimisnumber: C 38181

Laeva IMO nr: 9387803

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

115.

Magna Carta Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

116.

Malship Shipping Agency

Registreerimisnumber: C 43447

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

117.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320133

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

118.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO nr: 9284142

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

119.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309672

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

120.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

Hassan Djalilzadeni omanduses olev äriühing – Registreerimisnumber: C38182

Laeva IMO nr: 9387815

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

121.

Modality Ltd

Registreerimisnumber: C 49549

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

122.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309701

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

▼M7 —————

▼M3

124.

Mount Everest Maritime Incorporation

Registreerimisnumber: 5586846

IMO nr: 9283019

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

125.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

126.

Newhaven Shipping Company Limited

Laeva IMO nr: 9405930

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

▼M23 —————

▼M3

129.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38783

Laeva IMO nr: 9405942

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

▼M12

130.

Pacific Shipping

P.O. Box 127137 – Office no 334,

Sultan Business Center,

Oud Mehta,

Dubai, UAE

Tegutseb IRISLi nimel Lähis-Idas. Ettevõte on Azores Shipping Company tütarettevõte. Ettevõtte tegevdirektor on Moghaddami Fard. 2010. aasta oktoobris oli seotud variettevõtete asutamisega; uute ettevõtete nimesid kasutatakse veokirjadel, et sanktsioonidest kõrvale hoida. On jätkuvalt seotud IRISLi laevade sõiduplaanidega.

1.12.2011

▼M3

131.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38781

Laeva IMO nr: 9405954

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

▼M23 —————

▼M3

133.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320145

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

134.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38782

Laeva IMO nr: 9405978

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

135.

Rishi Maritime Incorporation

Registreerimisnumber: 5586850

Panamas asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

136.

Seibow Logistics Limited (teise nimega Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Registreerimisnumber: 92630

Hongkongis asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

137.

Shine Star Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

138.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320157

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

139.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

IRISLi peakorter Singapuris ning tegutseb Asia Marine Networki ainuesindajana. Tegutseb HDSLi nimel Singapuris.

1.12.2011

140.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320171

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

141.

Statira Maritime Incorporation

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

▼M4 —————

▼M3

143.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

144.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Registreerimisnumber: C44939

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

145.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38070

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

146.

Top Glacier Company Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

147.

Top Prestige Trading Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

148.

Tulip Shipping Inc

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

149.

Western Surge Shipping Companylimited (Küpros)

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

150.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

151.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38069

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

▼M4

152.

BIIS Maritime Limited

Postiaadress: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Loendisse kantud laevandusettevõtte Irano Hind omandis või kontrolli all

23.1.2012

153.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iraan) (teise nimega Khazar Sea Shipping Lines või Darya-ye Khazar Shipping Company või Khazar Shipping Co. või KSSL või Daryaye Khazar (Kaspia meri) Co. või Darya-e-khazar shipping Co.)

Postiaadress: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IraanNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iraan

IRISLi omanduses või kontrolli all

23.1.2012

▼M14

154.

██████

██████

██████ ██████

██████

██████

155.

██████

██████

██████

██████

██████

▼M15

156.

Iraani Islami-vabariigi laevandus-ettevõtja (Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL)

No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Tehran, Iran

IRISL IMO nr: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL on tegelenud relvadega seotud varustuse transpordiga Iraanist, rikkudes sellega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5. ÜRO Julgeolekunõukogu Iraani-vastaste sanktsioonide komiteele teatati 2009. aastal kolmest selgest rikkumisest.

27.11.2013

157.

Bushehr Shipping Company Limited (teise nimega Bimeh Iran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta

registreerimisnumber: C 37422 c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

IMO nr: 9270658

Bushehr Shipping Company Limited on IRSLi omandis.

27.11.2013

158.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(teise nimega HDS Lines)

No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

HDSL on võtnud tegeliku kasusaava omanikuna üle mitu Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL) laeva. Seega tegutseb HDSL IRISLi nimel.

27.11.2013

159.

Irano Misr Shipping Company

(teise nimega Nefertiti Shipping)

6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt

Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt

403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt

Irano Misr Shipping Company osutab IRISLi agendina Egiptuses IRISLile esmatähtsaid teenuseid.

27.11.2013

160.

Irinvestship Ltd

10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, United Kingdom

ettevõtja registrinumber: # 41101 79

Irinvestship Ltd on IRSLi omandis.

27.11.2013

161.

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malta

registreerimisnumber: C 33735

IRISL (Malta) Ltd enamusosalus on IRISLil IRISL Europe GmbH kaudu, mille omanik on omakorda IRISL. Seega on IRISL Malta Ltd IRISLi kontrolli all.

27.11.2013

162.

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

käibemaksukohustuslase number: DE217283818

registreerimisnumber: HRB 81573

IRISL Europe GmbH (Hamburg) on IRSLi omandis.

27.11.2013

163.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran

Karim Khan Zand Avenue (või Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (või Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran

Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran

IRISL Marine Services and Engineering Company on IRISLi kontrolli all.

27.11.2013

164.

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta

registreerimisnumber: C 28940

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Tehran, Iran

ISI Maritime Limited (Malta) on täielikult Irano Hind Shipping Company omandis, mis omakorda on IRISLi omandis. Seega on ISI Maritime Limited (Malta) IRISLi kontrolli all. ÜRO kohaselt on Irano Hind Shipping Company IRISLi omandis, kontrolli all või tegutseb tema nimel.

27.11.2013

165.

Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali)

End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran. P.O. Box 43145

Khazar Shipping Lines

on IRISLi omandis.

27.11.2013

166.

Marble Shipping Limited

(Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

registreerimisnumber: C 41949

Marble Shipping Limited (Malta) on IRSLi omandis.

27.11.2013

167.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(teise nimega Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran

Safiran Payam Darya (SAPID) on võtnud tegeliku kasusaava omanikuna üle mitu Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL) laeva. Seega tegutseb ta IRISLi nimel.

27.11.2013

168.

Shipping Computer Services Company

(SCSCOL)

No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Tehran, Iran

Shipping Computer Services Company on IRISLi kontrolli all.

27.11.2013

169.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(teiste nimedega Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran

Soroush Saramin Asatir (SSA) käitab ja haldab mitmeid Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL) laevu. Seega tegutseb ta IRISLi nimel ja osutab talle esmatähtsaid teenuseid.

27.11.2013

170.

South Way Shipping Agency Co. Ltd

(teise nimega Hoopad Darya Shipping Agent)

Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

Bandar Abbasi filiaal: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran

Imam Khomeini filiaal: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran

Khorramshahri filiaal: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran

Assaluyehi filiaal: Opposite to city post office, no.2 telecommunication center, Bandar Assaluyeh, Iran

Chabahari filiaal: aadress pole teada

Bushehri filiaal: aadress pole teada.

South Way Shipping Agency Co Ltd haldab konteineriterminalide tegevust Iraanis ja pakub IRISLi nimel Bandar Abbasis laevastikule personaliteenuseid. Seega tegutseb South Way Shipping Agency Co Ltd IRISLi nimel.

27.11.2013

171.

Valfajr 8th Shipping Line

(teiste nimedega Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran. P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Tehran, Iran.

Valfajr 8th Shipping Line on IRISLi omandis.

27.11.2013

▼M30
III LISA

Artikli 19 lõike 1 punktis d osutatud isikute ja artikli 20 lõike 1 punktis d osutatud isikute ja üksuste loend

A. 

Isikud

B. 

Üksused
IV LISA

Artikli 19 lõike 1 punktis e osutatud isikute ja artikli 20 lõike 1 punktis e osutatud isikute ja üksuste loend

A. 

Isikud

B. 

Üksused
V LISA

ARTIKLI 26 LÕIKES 4 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOEND1.

AGHA-JANI, Dawood

2.

ALAI, Amir Moayyed

3.

ASGARPOUR, Behman

4.

ASHIANI, Mohammad Fedai

5.

ASHTIANI, Abbas Rezaee

6.

ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (AEOI)

7.

BAKHTIAR, Haleh

8.

BEHZAD, Morteza

9.

ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC)

10.

FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.:

11.

HOSSEINI, Seyyed Hussein

12.

IRANO HIND SHIPPING COMPANY

13.

IRISL BENELUX NV

14.

JABBER IBN HAYAN

15.

KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE

16.

KAVOSHYAR COMPANY

17.

LEILABADI, Ali Hajinia

18.

MESBAH ENERGY COMPANY

19.

MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY

20.

MOHAJERANI, Hamid-Reza

21.

MOHAMMADI, Jafar

22.

MONAJEMI, Ehsan

23.

NOBARI, Houshang

24.

NOVIN ENERGY COMPANY

25.

NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE

26.

PARS TRASH COMPANY

27.

PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES

28.

QANNADI, Mohammad

29.

RAHIMI, Amir

30.

RAHIQI, Javad

31.

RASHIDI, Abbas

32.

SABET, M. Javad Karimi

33.

SAFDARI, Seyed Jaber

34.

SOLEYMANI, Ghasem

35.

SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL)

36.

TAMAS COMPANY

▼M34

37.

BANK SEPAH JA BANK SEPAH INTERNATIONAL

▼M30
VI LISA

ARTIKLI 26 LÕIKES 5 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOEND1.

ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED

2.

ADVANCE NOVEL

3.

AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

4.

AGHAZADEH, Reza

5.

AHMADIAN, Mohammad

6.

AKHAVAN-FARD, Massoud

7.

ALPHA EFFORT LTD

8.

ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED

9.

ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED

10.

ARIAN BANK

11.

ARVANDAN OIL & GAS COMPANY

12.

ASHTEAD SHIPPING COMPANY LTD

13.

ASPASIS MARINE CORPORATION

14.

ASSA CORPORATION

15.

ASSA CORPORATION LTD

16.

ATLANTIC INTERMODAL

17.

AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES

18.

AZARAB INDUSTRIES

19.

AZORES SHIPPING COMPANY teise nimega AZORES SHIPPING FZE LLC

20.

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA

21.

BANK KARGOSHAE

22.

BANK MELLAT

23.

BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY

24.

BANK MELLI IRAN ZAO

25.

BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY

26.

BANK MELLI

27.

BANK OF INDUSTRY AND MINE

28.

BANK REFAH KARGARAN

29.

BANK TEJARAT

30.

BEST PRECISE LTD

31.

BETA KARA NAVIGATION LTD

32.

BIIS MARITIME LIMITED

33.

BIS MARITIME LIMITED

34.

BONAB RESEARCH CENTER

35.

BRAIT HOLDING SA

36.

BRIGHT JYOTI SHIPPING

37.

BRIGHT SHIP FZC

38.

BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED

39.

BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD

40.

CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY

41.

CENTRAL BANK OF IRAN

42.

CHAPLET SHIPPING LIMITED

43.

COBHAM SHIPPING COMPANY LTD

44.

CONCEPT GIANT LTD

45.

COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK

46.

CRYSTAL SHIPPING FZE

47.

DAJMAR, Mohammad Hossein

48.

DAMALIS MARINE CORPORATION

49.

DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH

50.

DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY

51.

DELTA KARA NAVIGATION LTD

52.

DELTA NARI NAVIGATION LTD

53.

DIAMOND SHIPPING SERVICES

54.

DORKING SHIPPING COMPANY LTD

55.

EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

56.

EDBI EXCHANGE COMPANY

57.

EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY

58.

EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD

59.

EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

60.

EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG

61.

ELBRUS LTD

62.

ELCHO HOLDING LTD

63.

ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED

64.

ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

65.

ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG

66.

EMKA COMPANY

67.

EPSILON NARI NAVIGATION LTD

68.

E-SAIL teise nimega E-SAIL SHIPPING COMPANY

69.

ETA NARI NAVIGATION LTD

70.

ETERNAL EXPERT LTD

71.

EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK

72.

EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN

73.

FAIRWAY SHIPPING

74.

FAQIHIAN, Dr Hoseyn

75.

FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD

76.

FASIRUS MARINE CORPORATION

77.

FATSA

78.

FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

79.

FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

80.

FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

81.

FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG

82.

FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK

83.

FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH

84.

FIRST OCEAN GMBH & CO. KG

85.

FIRST PERSIAN EQUITY FUND

86.

FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

87.

FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

88.

FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

89.

FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG

90.

FUTURE BANK BSC

91.

GACHSARAN OIL & GAS COMPANY

92.

GALLIOT MARITIME INCORPORATION

93.

GAMMA KARA NAVIGATION LTD

94.

GIANT KING LIMITED

95.

GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD

96.

GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD

97.

GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD

98.

GOLPARVAR, Gholam Hossein

99.

GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD

100.

GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC

101.

GRAND TRINITY LTD

102.

GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD

103.

GREAT METHOD LTD

104.

GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD

105.

HAFIZ DARYA SHIPPING LINES

106.

HARVEST SUPREME LTD

107.

HARZARU SHIPPING

108.

HELIOTROPE SHIPPING LIMITED

109.

HELIX SHIPPING LIMITED

110.

HK INTERTRADE COMPANY LTD

111.

HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED

112.

HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD

113.

IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED

114.

INDUS MARITIME INCORPORATION

115.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION

116.

INSIGHT WORLD LTD

117.

INTERNATIONAL SAFE OIL

118.

IOTA NARI NAVIGATION LIMITED

119.

IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION

120.

IRAN INSURANCE COMPANY

121.

IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO

122.

IRANIAN OIL COMPANY LIMITED

123.

IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC)

124.

IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY

125.

IRANO MISR SHIPPING COMPANY

126.

IRINVESTSHIP LTD

127.

IRISL (MALTA) LTD

128.

IRISL EUROPE GMBH

129.

IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY

130.

IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE

131.

IRITAL SHIPPING SRL

132.

ISI MARITIME LIMITED

133.

ISIM AMIN LIMITED

134.

ISIM ATR LIMITED

135.

ISIM OLIVE LIMITED

136.

ISIM SAT LIMITED

137.

ISIM SEA CHARIOT LTD

138.

ISIM SEA CRESCENT LTD

139.

ISIM SININ LIMITED

140.

ISIM TAJ MAHAL LTD

141.

ISIM TOUR COMPANY LIMITED

142.

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES

143.

JACKMAN SHIPPING COMPANY

144.

KALA NAFT

145.

KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD

146.

KAPPA NARI NAVIGATION LTD

147.

KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH

148.

KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

149.

KAVERI MARITIME INCORPORATION

150.

KAVERI SHIPPING LLC

151.

KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD

152.

KHALILIPOUR, Said Esmail

153.

KHANCHI, Ali Reza

154.

KHAZAR EXPL & PROD CO

155.

KHAZAR SHIPPING LINES

156.

KHEIBAR COMPANY

157.

KING PROSPER INVESTMENTS LTD

158.

KINGDOM NEW LTD

159.

KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED

160.

KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY

161.

LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED

162.

LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED

163.

LOGISTIC SMART LTD

164.

LOWESWATER LTD

165.

MACHINE SAZI ARAK

166.

MAGNA CARTA LIMITED

167.

MALSHIP SHIPPING AGENCY

168.

MARBLE SHIPPING LIMITED

169.

MAROUN OIL & GAS COMPANY

170.

MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY

171.

MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD

172.

MAZANDARAN CEMENT COMPANY

173.

MEHR CAYMAN LTD

174.

MELLAT BANK SB CJSC

175.

MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS

176.

MELLI BANK PLC

177.

MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL

178.

MELODIOUS MARITIME INCORPORATION

179.

METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD

180.

MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA)

181.

MILL DENE LTD

182.

MINISTRY OF ENERGY

183.

MINISTRY OF PETROLEUM

184.

MODALITY LTD

185.

MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD

186.

MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION

187.

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

188.

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL

189.

NAMJOO, Majid

190.

NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG

191.

NARMADA SHIPPING

192.

NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY

193.

NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY

194.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY

195.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (teise nimega: NIOC NETHERLANDS REPRESENTATION OFFICE)

196.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD

197.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED

198.

NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC)

199.

NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC)

200.

NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY

201.

NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY

202.

NEUMAN LTD

203.

NEW DESIRE LTD

204.

NEW SYNERGY

205.

NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED

206.

NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

207.

NINTH OCEAN GMBH & CO. KG

208.

NOOR AFZA GOSTAR

209.

NORTH DRILLING COMPANY

210.

NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY

211.

OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH

212.

OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED

213.

ONERBANK ZAO

214.

OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED

215.

PACIFIC SHIPPING

216.

PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE

217.

PARTNER CENTURY LTD

218.

PEARL ENERGY COMPANY LTD

219.

PEARL ENERGY SERVICES, SA

220.

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

221.

PETRO SUISSE

222.

PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD

223.

PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY

224.

PETROPARS INTERNATIONAL FZE

225.

PETROPARS IRAN COMPANY

226.

PETROPARS LTD

227.

PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY

228.

PETROPARS UK LIMITED

229.

PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED

230.

POST BANK OF IRAN

231.

POWER PLANTS' EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE TAJHIZATE NIROOGAHI)

232.

PROSPER METRO INVESTMENTS LTD

233.

RASTKHAH, Engineer Naser

234.

REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED

235.

RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY

236.

REZVANIANZADEH, Mohammad Reza

237.

RISHI MARITIME INCORPORATION

238.

SACKVILLE HOLDINGS LTD

239.

SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY

240.

SALEHI, Ali Akbar

241.

SANFORD GROUP

242.

SANTEXLINES

243.

SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH

244.

SECOND OCEAN GMBH & CO. KG

245.

SEIBOW LOGISTICS LIMITED

246.

SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

247.

SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG

248.

SHALLON LTD

249.

SHEMAL CEMENT COMPANY

250.

SHINE STAR LIMITED

251.

SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY

252.

SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD

253.

SINA BANK

254.

SINO ACCESS HOLDINGS

255.

SINOSE MARITIME

256.

SISCO SHIPPING COMPANY LTD

257.

SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

258.

SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

259.

SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

260.

SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG

261.

SMART DAY HOLDINGS LTD

262.

SOLTANI, Behzad

263.

SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT)

264.

SOROUSH SARAMIN ASATIR

265.

SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD

266.

SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

267.

SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED

268.

SPRINGTHORPE LIMITED

269.

STATIRA MARITIME INCORPORATION

270.

SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY)

271.

SYSTEM WISE LTD

272.

TAMALARIS CONSOLIDATED LTD

273.

TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

274.

TENTH OCEAN GMBH & CO. KG

275.

TEU FEEDER LIMITED

276.

THETA NARI NAVIGATION

277.

THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH

278.

THIRD OCEAN GMBH & CO. KG

279.

THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

280.

THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

281.

TOP GLACIER COMPANY LIMITED

282.

TOP PRESTIGE TRADING LIMITED

283.

TRADE CAPITAL BANK

284.

TRADE TREASURE

285.

TRUE HONOUR HOLDINGS LTD

286.

TULIP SHIPPING INC

287.

TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

288.

TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG

289.

UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL

290.

VALFAJR 8TH SHIPPING LINE

291.

WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

292.

WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED

293.

WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED

294.

ZANJANI, Babak

295.

ZETA NERI NAVIGATION( 1 ) ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.

Top