EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document bc1f78d9-5773-4f0f-a5ad-01bb3d8625bb

Consolidated text: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/22/EÜ, 15. märts 2006 , mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (EMPs kohaldatav tekst)