EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_A(2024)0013

RAPORT - ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses teatavate sektorite ja teatavate kolmandate riikide ettevõtjate suhtes kohaldatavate kestlikkusaruandluse standardite vastuvõtmise tähtaegadega - (COM(2023)0596 - C9-0386/2023 - 2023/0368(COD)) - Õiguskomisjon - Raportöör: Axel Voss

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses teatavate sektorite ja teatavate kolmandate riikide ettevõtjate suhtes kohaldatavate kestlikkusaruandluse standardite vastuvõtmise tähtaegadega