EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 9410b813-1dd0-11ed-8fa0-01aa75ed71a1

Consolidated text: Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/1313, 26. juuli 2022, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

02022D1313 — ET — 27.07.2022 — 000.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/1313,

►C1  26. juuli 2022 ◄ ,

millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

(ELT L 198 27.7.2022, lk 17)


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 204, 4.8.2022, lk  16 (2022/1313)
▼B

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/1313,

►C1  26. juuli 2022 ◄ ,

millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda UkrainasArtikkel 1

Otsuse 2014/512/ÜVJP artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  
Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. jaanuarini 2023.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Top