EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document TRAN_AD(2022)704623

ARVAMUS Esitaja: transpordi- ja turismikomisjon Saajad: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kliimameetmete sotsiaalfondi loomise kohta (COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD)) Arvamuse koostaja: Leila Chaibi

AD/2022/704623