EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AFET_AD(2021)692863

ARVAMUS Esitaja: väliskomisjon Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kriitilise tähtsusega üksuste vastupidavusvõime kohta (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD)) Arvamuse koostaja: Lukas Mandl

AD/2021/692863