EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document LIBE_AD(2020)643085

ARVAMUS Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Saaja: eelarvekontrollikomisjon Eurojusti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2074(DEC)) Arvamuse koostaja: Roberta Metsola

AD/2020/643085