EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 405dff1d-373c-11ec-8daf-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komisjoni otsus , 4. august 2006 , millega määratakse liikmesriikide kaupa kindlaks lähenemiseesmärgi jaoks ettenähtud kulukohustuste assigneeringute soovituslik jaotus ajavahemikuks 2007–2013 (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3474 all) (2006/594/EÜ)