EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ENVI_AD(2023)736396

ARVAMUS Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL seoses tarbijate võimestamisega üleminekul rohelisele majandusele, pakkudes paremat kaitset ebaausate tavade vastu ja paremat teavet (COM(2022)143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD)) Arvamuse koostaja: Edina Tóth

AD/2023/736396