EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 1392a30c-ab42-49e3-8a24-eb9076fb2af6

Consolidated text: Komisjoni määrus (EÜ) nr 552/2007, 22. mai 2007 , millega kehtestatakse ühenduse maksimaalne toetus oliiviõlisektori töökavade rahastamiseks ja määratakse 2007. aastaks nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud ühtse toetuskava osaliseks või valikuliseks rakendamiseks vajalikud eelarve ülemmäärad ja ühtse pindalatoetuse kava iga-aastane finantsraamistik ning muudetakse kõnealust määrust