EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2017P0003

EFTA järelevalveameti 1. veebruaril 2017 Islandi vastu algatatud hagi (kohtuasi E–3/17)

OJ C 108, 6.4.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/17


EFTA järelevalveameti 1. veebruaril 2017 Islandi vastu algatatud hagi

(kohtuasi E–3/17)

(2017/C 108/15)

EFTA järelevalveamet, Rue Belliard 35, 1040 Brüssel, Belgia, keda esindavad Carsten Zatschler ja Maria Moustakali, on algatanud 1. veebruaril 2017 EFTA kohtus hagi Islandi vastu.

EFTA järelevalveamet taotleb, et EFTA kohus otsustaks, et:

1.

Jättes jõusse värske liha ja lihatoodete suhtes lubade süsteemi, nagu on sätestatud seaduse nr 25/1993 artiklis 10 ning määruse (IS) nr 448/2012 artiklites 3, 4 ja 5, on Island jätnud täitmata kohustused, mis tulenevad talle Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa I peatüki punktis 1.1.1 osutatud õigusaktist – nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (nagu seda on muudetud ja kohandatud EMP lepinguga selle protokolli nr 1 alusel ja selle I lisa valdkondlike kohanduste alusel) – ja eelkõige kõnealuse direktiivi artiklist 5.

2.

Island kannab menetluskulud.

Õiguslik ja faktiline taust ning hagi toetuseks esitatud väited:

EFTA järelevalveamet väidab, et Island on rikkunud direktiivist 89/662/EMÜ talle tulenevaid kohustusi, jättes jõusse muu hulgas värske liha ja lihatoodete importimise suhtes lubade süsteemi.

EFTA järelevalveamet väidab, et loomset päritolu toodete EMP-sisese kaubanduse ja veterinaarkontrollide eeskirjad on EMP tasandil ühtlustatud. Nõukogu direktiiviga 89/662/EMÜ reguleeritakse loomsete saaduste EMP-sisese kaubandusega seotud veterinaarkontrolle. Selle põhieesmärk on kaotada EMP sisepiiridel veterinaarkontrollid ja tugevdada samal ajal kontrollimist päritolukohas. EMP sihtliikmesriigi pädevad asutused võivad kontrollida üksnes vastavust asjaomastele EMP õigusaktidele, tehes selleks mittediskrimineerivaid pistelisi kontrolle.

EFTA järelevalveamet väidab, et värske liha ja lihatoodete importimise suhtes lubade süsteemi jõusse jättes on Island kehtestanud lisanõuded, mis ei ole EMP tasandil ühtlustatud veterinaarkontrollide raamistikus lubatud.

EFTA järelevalveamet osutab, et EFTA kohus on kohtuasjas E-17/15, Ferskar kjötvörur ehf. vs. Islandi riik, tehtud kohtuotsuses juba tunnustanud, et selliste lisanõuete kehtestamine ei vasta EMP õigusele.


Top