EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2015J0032

Kohtu otsus, 29. juuli 2016, kohtuasjas E-32/15 — EFTA järelevalveamet vs. Liechtensteini Vürstiriik (Kohustuste täitmatajätmine EFTA riigi pool – Rakendamata jätmine – Direktiiv 2006/126/EÜ – Direktiiv 2011/94/EL – Direktiiv 2012/36/EL)

OJ C 108, 6.4.2017, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/15


KOHTU OTSUS,

29. juuli 2016,

kohtuasjas E-32/15

EFTA järelevalveamet vs. Liechtensteini Vürstiriik

(Kohustuste täitmatajätmine EFTA riigi pool – Rakendamata jätmine – Direktiiv 2006/126/EÜ – Direktiiv 2011/94/EL – Direktiiv 2012/36/EL)

(2017/C 108/13)

Kohtuasjas E-32/15, EFTA järelevalveamet vs. Liechtensteini Vürstiriik, esitatud AVALDUS, et kohus tuvastaks, et olles jätnud ettenähtud tähtajaks vastu võtmata Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa punktis 24f viidatud õigusaktide (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (uuestisõnastamine), komisjoni 28. novembri 2011. aasta direktiiv 2011/94/EL, millega muudetakse direktiivi 2006/126/EÜ ning komisjoni 19. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/36/EL, millega muudetakse direktiivi 2006/126/EÜ) (mida on kohandatud EMP lepingu protokolliga nr 1) rakendamiseks vajalikud meetmed ja olles jätnud EFTA järelevalveameti sellest teavitamata, ei ole Liechtensteini Vürstiriik täitnud kõnealustest õigusaktidest ja EMP lepingu artiklist 7 tulenevaid kohustusi. Kohus koosseisus esimees Carl Baudenbacher, kohtunik Per Christiansen ja ettekandev kohtunik Páll Hreinsson tegi 29. juulil 2016 järgmise resolutiivosaga otsuse.

Kohus:

1.

on tuvastanud, et olles jätnud ettenähtud tähtajaks vastu võtmata Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa punktis 24f viidatud õigusaktide (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (uuestisõnastamine), komisjoni 28. novembri 2011. aasta direktiiv 2011/94/EL, millega muudetakse direktiivi 2006/126/EÜ ning komisjoni 19. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/36/EL, millega muudetakse direktiivi 2006/126/EÜ) (mida on kohandatud EMP lepingu protokolliga nr 1) rakendamiseks vajalikud meetmed, ei ole Liechtensteini Vürstiriik täitnud kõnealustest õigusaktidest ja EMP lepingu artiklist 7 tulenevaid kohustusi;

2.

kohustab Liechtensteini Vürstiriiki kandma menetluskulud.


Top