EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/361/04

Konkursikutse 2018 – EAC/A05/2017 — Programm „Erasmus+“

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 361/32


Konkursikutse 2018 – EAC/A05/2017

Programm „Erasmus+“

(2017/C 361/04)

1.   Sissejuhatus ja eesmärgid

Käesolev konkursikutse põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel (EL) nr 1288/2013, (1) millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, ning Erasmus+ 2017. ja 2018. aasta tööprogrammidel. Programm „Erasmus+“ hõlmab ajavahemikku 2014–2020. Programmi „Erasmus+“ üld- ja erieesmärgid on sätestatud nimetatud määruse artiklites 4, 5, 11 ja 16.

2.   Meetmed

Konkursikutse hõlmab programmi „Erasmus+“ järgmiseid meetmeid:

1. põhimeede – üksikisikute õpiränne

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

2. põhimeede – innovatsioonile suunatud koostöö ja heade tavade vahetamine

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonna strateegilised partnerlused

Teadmusühendused

Valdkondlike oskuste ühendused

Suutlikkuse suurendamine kõrghariduse valdkonnas

Suutlikkuse suurendamine noorte valdkonnas

3. põhimeede – poliitikareformi toetamine

Struktureeritud dialoog: kohtumised noorte ja noorsoovaldkonna otsusetegijate vahel

Jean Monnet’ meetmed

Jean Monnet’ õppetoolid

Jean Monnet’ moodulid

Jean Monnet’ tippkeskused

Jean Monnet’ toetus akadeemilistele ühendustele

Jean Monnet’ võrgustikud

Jean Monnet’ projektid

Sport

Koostööpartnerlused

Väikesed koostööpartnerlused

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

3.   Toetuskõlblikkus

Programmi „Erasmus+“ raames võivad rahastust taotleda kõik avaliku või erasektori asutused, kes tegutsevad haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordivaldkonnas. Lisaks võivad noorte ja noorsootöötajate liikuvusega ning noorsoovaldkonna strateegiliste partnerlustega seonduvaid rahastamistaotlusi esitada noorterühmad, kes tegelevad noorsootööga, kuid ei osale tingimata mõne noorteorganisatsiooni töös.

Programmi „Erasmus+“ meetmetes võivad täiel määral osaleda järgmised programmiga ühinenud riigid (2):

Euroopa Liidu liikmesriigid,

EFTA/EMP riigid: Island, Liechtenstein ja Norra,

Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik.

Teatavad programmi „Erasmus+“ meetmed on avatud ka partnerriikide organisatsioonidele.

Osalemise üksikasjalikud tingimused on esitatud programmi „Erasmus+“ juhendis.

Suurbritannia taotlejad: tuleb silmas pidada, et toetuskõlblikkuse kriteeriumid peavad olema täidetud kogu toetusperioodi jooksul. Kui Ühendkuningriik lahkub EList toetusperioodi jooksul ega sõlmi ELiga lepingut, millega tagatakse, et Suurbritannia taotlejad on jätkuvalt toetuskõlblikud, lõpetatakse ELi vahenditest rahastamine (samal ajal võidakse projektis jätkuvalt osaleda) või nõutakse projektis osalemise lõpetamist.

4.   Eelarve ja projektide kestus

Käesolev konkursikutse kehtib, kui on täidetud järgmised tingimused:

kui eelarvepädevad institutsioonid võtavad 2018. aasta eelarve vastu, on kättesaadavad 2018. aasta eelarveprojektis ettenähtud assigneeringud, või juhul, kui eelarvet vastu ei võeta, on kättesaadavad ajutiste kaheteistkümnendike süsteemis sätestatud assigneeringud.

Euroopa seadusandjad võtavad ajavahemiku 2018–2020 mitmeaastased sihtprogrammid vastu ilma oluliste muudatusteta.

Konkursikutsega seotud kogueelarve on hinnanguliselt 2 490,9 miljonit eurot.

Haridus ja koolitus:

2 253,2 miljonit

eurot (3)

Noorsootöö:

188,2 miljonit

eurot

Jean Monnet:

12,1 miljonit

eurot

Sport:

37,4 miljonit

eurot

Konkursikutsega seotud kogueelarve ja selle jaotus on soovituslikud ning neid saab muuta juhul, kui „Erasmus+“ aasta tööprogrammi muudetakse. Võimalikel taotlejatel palutakse tutvuda regulaarselt „Erasmus+“ aasta tööprogrammi ja selle muudatustega, mis avaldatakse veebisaidil

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

seoses konkursikutse alla kuuluvate meetmete eelarvega.

Eraldatava toetuse suurus ja projektide kestus sõltub projekti liigist ja projekti kaasatud partnerite arvust.

5.   Taotluste esitamise tähtajad

Kõik alljärgnevad taotluste esitamise tähtajad lõpevad kell 12.00 Brüsseli aja järgi.

1. põhimeede

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

1. veebruar 2018

Kõrghariduse valdkonnas tegutsevate isikute liikuvus

1. veebruar 2018

Kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse ja täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevate isikute liikuvus

1. veebruar 2018

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

26. aprill 2018

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

4. oktoober 2018

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

15. veebruar 2018


2. põhimeede

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

1. veebruar 2018

Strateegilised partnerlused hariduse ja koolituse valdkonnas

21. märts 2018

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

26. aprill 2018

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

4. oktoober 2018

Teadmusühendused

28. veebruar 2018

Valdkondlike oskuste ühendused

28. veebruar 2018

Suutlikkuse suurendamine kõrghariduse valdkonnas

8. veebruar 2018

Suutlikkuse suurendamine noorte valdkonnas

8. märts 2018


3. põhimeede

Kohtumised noorte ja noorsoovaldkonna otsusetegijate vahel

1. veebruar 2018

26. aprill 2018

4. oktoober 2018


Jean Monnet’ meetmed

Jean Monnet’ õppetoolid, moodulid, tippkeskused, toetus ühendustele, võrgustikud, projektid

22. veebruar 2018


Spordivaldkonna meetmed

Koostööpartnerlused

5. aprill 2018

Väikesed koostööpartnerlused

5. aprill 2018

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

5. aprill 2018

Taotluste esitamise üksikasjalik kirjeldus on esitatud programmi „Erasmus+“ juhendis.

6.   Täielik teave

Projektikonkursi üksikasjalikud tingimused, sealhulgas prioriteedid, on esitatud programmi „Erasmus+“ juhendis järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_et

Programmi „Erasmus+“ juhend on käesoleva konkursikutse lahutamatu osa ning seal esitatud osalemis- ja rahastamistingimusi kohaldatakse käesoleva konkursikutse suhtes täielikult.


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 50.

(2)  Jean Monnet’ meetmed on avatud kõikidest riikidest pärit organisatsioonidele.

(3)  See summa hõlmab kõrghariduse rahvusvahelist mõõdet (kokku 328 miljonit eurot).


Top