EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/366/06

Avatud konkursikutse – GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15 – ReferNet – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kutseharidus- ja -koolitusteabe võrgustik

OJ C 366, 5.11.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/8


Avatud konkursikutse – GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15

ReferNet – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kutseharidus- ja -koolitusteabe võrgustik

(2015/C 366/06)

1.   Eesmärgid ja kirjeldus

Euroopa kutseharidus- ja -koolitusteabe võrgustiku ReferNeti asutamiseks soovitakse käesoleva konkursikutse kaudu valida üks taotleja Soomest, Kreekast, Ungarist, Islandilt ja Maltalt, kellega Cedefop sõlmib nelja-aastase raampartnerluslepingu ja sõlmida iga eduka taotlejaga sihtotstarbeline toetusleping tegevusplaani elluviimiseks 2016. aastal.

1975. aastal asutatud ja alates 1995. aastast Kreekas tegutsev Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) on Euroopa Liidu asutus. Kutsehariduse ja -koolituse teatmematerjalide, erialateabe ning oskuste ja kutsekvalifikatsioonide autoriteetse allikana on Cedefopi ülesanne toetada Euroopa kutseharidus- ja koolituspoliitika arengut ning aidata kaasa selle rakendamisele.

ReferNet on Cedefopi Euroopa kutseharidus- ja -koolitusteabe võrgustik. ReferNeti ülesanne on toetada Cedefopi, koostades aruandeid liikmesriikide kutseharidus- ja -koolitussüsteemide ning poliitikaarengu kohta ning muuta kutseharidus ja -koolitus ning Cedefopi tooted nähtavamaks. Võrgustik koosneb 30 liikmest, kes on ReferNeti riiklikud partnerid Euroopa Liidu liikmesriikides, Islandil ja Norras. ReferNeti riiklikud partnerid on esindatavate riikide kutsehariduse ja -koolituse või tööturupoliitikaga tegelevad juhtivad asutused.

Raampartnerluslepinguid rakendatakse aastaste sihtotstarbeliste toetuslepingute kaudu. Seetõttu esitavad taotlejad mitte ainult 4-aastase raampartnerluslepingu taotluse (mis edukaks osutumisel viib raamlepingu sõlmimiseni 2016.–2019. aastaks), vaid ka 2016. aasta tegevustoetuse taotluse (mille tulemusena võidakse sõlmida 2016. aastaks sihtotstarbeline toetusleping). Taotleja peab näitama, et ta suudab täita kõik nelja-aastaseks ajavahemikuks ette nähtud meetmed ja tagada nõutud ülesannete täitmiseks piisava kaasfinantseerimise.

2.   Eelarve ja projekti kestus

Raampartnerluslepingute nelja-aastaseks kehtivusajaks ette nähtud hinnanguline eelarve on sõltuvalt eelarvepädeva institutsiooni otsusest 4 000 000 eurot.

2016. aasta tegevuskava täitmiseks ette nähtud kogueelarve (projekti kestus: 12 kuud) on 980 000 eurot 30 partnerile (Euroopa Liidu 28 liikmesriigist, Islandilt ja Norrast).

Toetuse suurus on riigiti erinev, sõltudes riigi elanike arvust ning see antakse aastase tegevuskava täitmiseks. 2016. aastaks ette nähtud kogueelarve jaotatakse kõikidest osalevatest riikidest moodustatud kolme riigirühma vahel, lähtudes elanike arvust:

—   1. riigirühm: Eesti, Horvaatia, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Sloveenia ja Island. Toetuse maksimaalne summa: 23 615 eurot.

—   2. riigirühm: Austria, Belgia, Bulgaaria, Iirimaa, Kreeka, Madalmaad, Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Norra. Toetuse maksimaalne summa: 33 625 eurot.

—   3. riigirühm: Hispaania, Itaalia, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik. Toetuse maksimaalne summa: 43 620 eurot.

Liidu toetus on toetusesaaja (ja/või kaastoetusesaajate) kulude katteks antav rahaline toetus, mida tuleb täiendada omafinantseeringu ja/või kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või eratoetustega. Liidu toetuse määr ei ületa kokku 70 % abikõlblikest kuludest.

Cedefop jätab endale õiguse mitte maksta välja kogu ettenähtud eelarvet.

3.   Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Toetuse saamiseks peab taotleja täitma järgmised nõuded:

a)

olema avalik- või eraõiguslik juriidilisest isikust organisatsioon, millel on juriidilise isiku staatus (füüsilised ehk üksikisikud ei ole abikõlblikud);

b)

tema registrijärgne asukoht on riigis, kus toetust taotletakse, st ühes järgmistest riikidest:

Soome, Kreeka, Ungari, Island ja Malta.

4.   Lõpptähtpäev

Raampartnerluslepingu JA 2016. aasta tööplaani taotlused tuleb esitada hiljemalt 2. detsembriks 2015.

5.   Lisateave

Konkursikutse üksikasjalikud andmed, taotluse vorm ja selle lisad on alates 4. novembrist 2015 Cedefopi veebilehel järgmisel aadressil:

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement.

Taotlused peavad vastama kutse täistekstis sätestatud nõuetega ja need tuleb esitada ettenähtud ametlikel vormidel.

Taotlusi hinnatakse läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte alusel.

Ekspertide komitee hindab kõiki esitatud taotlusi abikõlblikkuse, välistamis-, valiku- ja toetuse andmise kriteeriumide põhjal, mis on määratletud kutse täistekstversioonis.


Top