Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/398/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst

OJ C 398, 22.12.2012, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/35


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 398/07

1.

13. detsembril 2012 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs”, Ameerika Ühendriigid), TPG Lundy Co L.P. („TPG”, Kaimanisaared), mille üle ettevõtjal TPG group of Funds („TPG Funds”, Ameerika Ühendriigid) on valitsev mõju, ja Barclays plc („Barclays”, Ühendkuningriik) omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Kew Green Holdings Limited („Kew Green”, Ühendkuningriik) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Goldman Sachs: üleilmne investeerimisettevõtja, kes pakub laia valikut teenuseid mitmekülgsele kliendibaasile üle kogu maailma;

TPG: üleilmne investeerimisettevõtja, kes pakub laia valikut teenuseid mitmekülgsele kliendibaasile üle kogu maailma;

TPG Funds: fondiportfell, kes koondab ja haldab TPG valitseva mõju all olevaid eri fonde;

Barclays: juhtiv üleilmne finantsteenuste osutaja, kes tegutseb panganduse kõigis valdkondades;

Kew Green: omab ja haldab Ühendkuningriigis paiknevaid hotelle.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


Top