EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/136/08

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst

OJ C 136, 11.5.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/11


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 136/08

1.

3. mail 2012 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames kontserni Bouygues SA (edaspidi „Bouygues”, Prantsusmaa) kuuluv ettevõtja Bouygues Bâtiment International SA (edaspidi „BBI”, Prantsusmaa) omandab täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Amelia Investments Limited (edaspidi „Amelia”, Ühendkuningriik) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Bouygues: ehitus, telekommunikatsioon ja meedia;

Amelia: ehitus ja tsiviilehitus Ühendkuningriigis tütarettevõtjate Thomas Vale Construction Plc ja Fitzgerald Contractors Limited kaudu.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


Top