Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/216/12

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products) EMPs kohaldatav tekst

OJ C 216, 22.7.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 216/32


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products)

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 216/12

1.

14. juulil 2011 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Ashland Inc. (edaspidi „Ashland”, Ameerika Ühendriigid) omandab täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja International Specialty Products Inc (edaspidi „ISP”, Ameerika Ühendriigid) üle väärtpaberite ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Ashland: polümeersete komposiitide, liimide, tootmis- ja reovee käitlemisvahendite, tsellulooseetrite, määrdeainete ja mootorsõidukite juures kasutatavate kemikaalide tootmine ja tarnimine; ning;

ISP: erikemikaalide tootmine ja tarnimine tarbija- ja tööstusturule, sealhulgas ihuhooldustooted, farmaatsiatooted ja toitained, joogid, koduhooldustooted, pinnakatted ja liimid, energia, põllumajandus, plastid ja rehvid.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).


Top