Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/014/14

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) EMPs kohaldatav tekst

OJ C 14, 19.1.2008, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 14/37


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4961 — Cookson/Foseco)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 14/14)

1.

15. jaanuaril 2008 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Cookson plc (edaspidi „Cookson”, Ühendkuningriik) omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Foseco plc (edaspidi „Foseco”, Ühendkuningriik) üle 11. oktoobril 2007 väljakuulutatud avalikul pakkumisel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Cookson: Cookcon on materjaliteadusega tegelev äriühing, mis tegutseb ülemaailmselt keraamika-, elektroonika- ja väärismetallitööstuses. Cookconi keraamikaharu on põhiline tulekindlate materjalide tarnija raua- ja terasetööstusele ning vähemal määral keraamika (eriti filtrite) tarnija klaasi-, päikeseenergia- ja valutööstusele;

Foseco: Foseco on peamiselt kulumaterjalide (näiteks filtrite) tarnija valutehastele ja vähemal määral raua ja terase tootmisel kasutatavate tulekindlate toodete tarnija. Äriühing tegutseb üleilmselt.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib komisjonile saata faksi teel ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.4961 — Cookson/Foseco):

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004 lk 1.


Top