Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/086/33

Kohtuasi C-83/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 9. veebruari 2006. aasta hagi Itaalia Vabariigi vastu

OJ C 86, 8.4.2006, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/18


Euroopa Ühenduste Komisjoni 9. veebruari 2006. aasta hagi Itaalia Vabariigi vastu

(Kohtuasi C-83/06)

(2006/C 86/33)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Euroopa Ühenduste Komisjon esitas 9. veebruaril 2006 Euroopa Ühenduste Kohtule hagi Itaalia Vabariigi vastu. Euroopa Komisjoni esindaja on C. Cattabriga.

Hageja palub Euroopa Kohtul:

1)

tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme nõukogu 7. oktoobri 2004. aasta direktiivi 2004/103/EÜ, (1) mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (2), V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi, täitmiseks või vähemalt ei komisjoni neist teavitanud, siis on Itaalia Vabariik rikkunud selle direktiivi artikli 8 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

2)

mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg möödus 31. detsembril 2004.


(1)  ELT L 313, 12.10.2004, lk 16.

(2)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.


Top