EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C/2024/01168

9. mai 2023. aasta istungi stenogramm

ELT C, C/2024/1168, 2.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1168/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1168/oj

European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria C


2.2.2024

9. mai 2023.
9. MAI 2023. AASTA ISTUNGI STENOGRAMM

(C/2024/1168)

Sisukord

1.

Istungi algus 4

2.

Päevakorra muutmine 4

3.

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis 4

4.

Stabiilsuse ja kasvu pakti läbivaatamine (arutelu) 4

5.

Istungi jätkamine 22

6.

Presidendi avaldus 22

7.

Selline on Euroopa – arutelu Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholziga (arutelu) 23

8.

Istungi jätkamine 42

9.

Hääletused 42

9.1.

Laskemoona tootmist toetava õigusakti kehtestamine (C9-0161/2023) (hääletus) 42

9.2.

Liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamine teatavate Põhja-Iirimaale saadetud toodete suhtes (A9-0164/2023 - Seán Kelly) (hääletus) 43

9.3.

Põhja-Iirimaal turule lastavaid inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevad erieeskirjad (A9-0167/2023 - Pascal Canfin) (hääletus) 43

9.4.

Erieeskirjad seoses jaekauba, istutamiseks ettenähtud taimede, seemnekartuli, põllumajanduses või metsanduses kasutatud seadmete ja sõidukite teatavate saadetiste sisenemisega Põhja-Iirimaale Ühendkuningriigi muudest osadest ning teatavate lemmikloomade mittekaubandusliku liikumisega Põhja-Iirimaale (A9-0168/2023 - Pascal Canfin, Martin Hlaváček) (hääletus) 43

9.5.

Moldovale antav makromajanduslik finantsabi (A9-0166/2023 - Markéta Gregorová) (hääletus) 43

9.6.

EL/Euratom/Ukraina assotsieerimisleping: kaubanduse ajutine liberaliseerimine, millega täiendatakse Ukraina toodete suhtes kohaldatavaid kaubanduskontsessioone (A9-0165/2023 - Sandra Kalniete) (hääletus) 43

9.7.

ELi ja Brasiilia leping: ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu (A9-0171/2023 - Jordi Cañas) (hääletus) 44

9.8.

Metaaniheite vähendamine energeetikasektoris (A9-0162/2023 - Pascal Canfin, Jutta Paulus) (hääletus) 44

9.9.

Ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (A9-0157/2023 - Marion Walsmann) (hääletus) 44

9.10.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica – Hispaania (A9-0154/2023 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus) 44

9.11.

Uus ELi linnalise liikumiskeskkonna raamistik (A9-0108/2023 - Andrey Novakov) (hääletus) 44

9.12.

Julgeoleku ja kaitse jaoks elutähtsad tehnoloogiad (A9-0120/2023 - Riho Terras) (hääletus) 45

9.13.

Kalanduse ühine juhtimine ELis (A9-0119/2023 - Clara Aguilera) (hääletus) 45

9.14.

Ühtekuuluvuspoliitika roll mitmemõõtmeliste keskkonnaprobleemide lahendamisel Vahemere piirkonnas (A9-0094/2023 - François Alfonsi) (hääletus) 45

9.15.

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi rakendamine (A9-0139/2023 - Petra Kammerevert) (hääletus) 46

9.16.

Koolipuuvilja, -köögivilja, -piima ja piimatoodete kava (A9-0096/2023 - Carmen Avram) (hääletus) 46

9.17.

Ühtse turu standardimisstrateegia (A9-0136/2023 - Adam Bielan) (hääletus) 46

10.

Istungi jätkamine 47

11.

Eelmise istungi protokolli kinnitamine 47

12.

ELi 2021. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu) 47

13.

Istungi jätkamine 56

14.

ELi 2021. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu jätkamine) 56

15.

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis 85

16.

ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga: liidu institutsioonid ja avalik haldus – ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga: õigusalane koostöö kriminaalasjades, varjupaik ja mittetagasisaatmine (arutelu) 85

17.

Olukord Sudaanis (arutelu) 108

18.

Serbiat käsitlev 2022. aasta aruanne (arutelu) 114

19.

2022. aasta aruanne Kosovo kohta (arutelu) 124

20.

Euroopa oskuste aasta algus (arutelu) 131

21.

Tarbijate võimestamine üleminekul rohelisele majandusele (arutelu) 142

22.

Selgitused hääletuse kohta 151

22.1.

Metaaniheite vähendamine energeetikasektoris (A9-0162/2023 - Pascal Canfin, Jutta Paulus) 151

22.2.

Kalanduse ühine juhtimine ELis (A9-0119/2023 - Clara Aguilera) 152

22.3.

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi rakendamine (A9-0139/2023 - Petra Kammerevert) 152

22.4.

Koolipuuvilja, -köögivilja, -piima ja piimatoodete kava (A9-0096/2023 - Carmen Avram) 153

23.

Järgmise istungi päevakorra kinnitamine 154

24.

Käesoleva istungi protokolli kinnitamine 155

25.

Istungi lõpp 155

9. mai 2023. aasta istungi stenogramm

VORSITZ: OTHMAR KARAS

Vizepräsident

1.   Istungi algus

(Die Sitzung wird um 9.01 Uhr eröffnet.)

2.   Päevakorra muutmine

Der Präsident. – Gemäß Artikel 158 Absatz 2 der Geschäftsordnung wird auf Vorschlag der Präsidentin und im Einvernehmen mit den Fraktionen die Sitzung am Mittwoch, den 10. Mai 2023, bis 23.00 Uhr verlängert.

Wenn es keine Einwände gibt, gilt diese Änderung als angenommen.

(Das Parlament stimmt diesem Vorschlag zu. Die Tagesordnung wird entsprechend geändert.)

3.   Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Der Präsident. – Die fraktionslosen Mitglieder haben der Präsidentin Beschlüsse über Änderungen von Ernennungen in einem Ausschuss übermittelt.

Dieser Beschluss wird in das Protokoll der heutigen Sitzung aufgenommen und tritt am Tag dieser Ankündigung in Kraft.

4.   Stabiilsuse ja kasvu pakti läbivaatamine (arutelu)

Der Präsident. – Als erster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Überarbeitung des Stabilitäts- und Wachstumspakts (2023/2683(RSP)).

Jessika Roswall, President-in-Office of the Council. – Mr President, Commission Vice-President, the review is a clear priority for the Swedish Presidency. In March, the Presidency worked hard to find a compromise on the Council conclusions on the reform of the EU governance rules that all Member States could agree on. I am proud that the Council have come this far and that both the EP and the Council are now ready to take the next step towards getting an updated framework in place.

The Council welcomes the publication of the Commission's legislative proposals on 26 April. It provides a good basis for the upcoming negotiations. We now aim to take the legislative work as far as possible before handing over to the upcoming Spanish Presidency. It is of great importance that co-legislators work hard to reach an agreement on the legal text before the end of the year. This would be the third revision of the Stability and Growth Pact since its entry into force at the turn of the century.

We should take into account the new economic and fiscal realities as we move forward with the reforms of the economic governance framework. Fiscal rules are important and should remain an essential instrument in our economic policy toolkit. The goals of the reform framework are clear: namely, to ensure sustainable fiscal policy by taking a more medium-term and holistic view to reduce high public debt, to promote growth, enhancing reforms and investments, and to strengthen enforcement tools and national ownership.

It is important to keep in mind that there is no trade-off between growth and fiscal sustainability over the medium term. The two concepts must be in tandem. In other words, sound public finances are a precondition to sustainable growth, and sustainable growth supports the improvement of all fiscal positions.

The Council has already started an intense technical examination of the Commission's proposal. Now the Presidency looks forward to cooperating with Parliament on this important issue. Thank you very much for your attention. I look forward to the debate.

Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Mr President, Madam Minister, honourable Members, my friend and colleague Paolo Gentiloni very much wanted to be here with you, but he has a flu and a fever and therefore he asked me to step in for him in this very important debate. But his team is here with us, so I hope we will be able to answer any questions you might have.

And indeed, as Madam Minister has just highlighted, the two weeks ago, the Commission presented its legislative proposals for an ambitious reform of the European economic governance framework, in particular the Stability and Growth Pact.

For over 25 years, the Stability and Growth Pact has provided a shared basis for EU fiscal policies and an essential underpinning for the Economic and Monetary Union. However, its shortcomings have also become all too evident whether one looks at the development of public debt, at investment levels or our economic performance over the past two decades.

Moreover, the challenges we face today are a world away from those of the 90s when the pact was initially designed. Public debt has surged and so have our investment needs, fit for a green and digital transition, security and defence or the resilience of our industrial supply chains.

The Commission's proposals address both of those aspects. They aim to bring about a more gradual but steadier reduction in debt levels and to boost sustainable and inclusive growth through investment and reforms. We have reached this point after an extensive public debate. We have consulted widely with the EU institutions, national governments, social partners and other stakeholders, and of course, there were several interactions with the European Parliament and Members of the European Parliament.

Since we published our orientations last November, we have undertaken intensive discussions with Member States in the ECOFIN filière and in March EU finance ministers agreed on the core elements for a reformed economic framework. We are convinced that the proposals we put forward will support both stability and growth for the European Union in the years ahead.

Based on all the input received, our proposals represent a balanced approach that will make the EU's fiscal rules more effective. Let me highlight four key elements.

First, our proposals promote greater national ownership through medium term fiscal structural plans prepared by the Member States within a common EU framework with sufficient safeguards. In this way, we simultaneously ensure equal treatment and consideration of country-specific situations. Member States should ensure that their debt to GDP ratio declines to, or stays at, prudent levels and that their deficit is brought to, or maintained, below 3%. This implies that Member States with debt of about 60% of GDP or with a deficit of about 3% of GDP, deliver a fiscal adjustment over the planning horizon based on a transparent common framework.

Second, as a counterpart to this surveillance framework that provides more leeway to Member States in designing their fiscal trajectories, our proposals allow for more credible enforcement. Specifically, deviations from the agreed fiscal path would be the basis for possible, reasonable and strengthened enforcement actions.

And third, our proposals simplify our rules and focus on fiscal challenges. This means taking into account Member States' different initial fiscal positions and their different public debt challenges. It also means relying on a single operational indicator based on the evolution of expenditure, net of new revenue measures. By focusing on net expenditure, we also avoid the typical procyclical bias that fiscal policy has had over the past years – namely, we expanded in good times and cut in bad times.

And last but not least, our proposals will facilitate reforms and investment commitments underpinned by an extended and more gradual adjustment path. These should be growth enhancing, supportive of fiscal sustainability and should address the common EU priorities such as the Green Deal, the European Pillar of Social Rights or the Digital Decade. They should ensure that the overall level of nationally financed public investment over the lifetime of the plan is higher than in the preceding period. And this is, of course, a very significant innovation compared to the current framework.

We are now looking forward to engaging with the European Parliament and Member States and we will work tirelessly to help build a consensus and bridge differing views. Agreeing on the new framework of rules is in our common interest. It would reassure the financial markets and investors and it would give governments clarity on the way forward, also considering the deactivation of the general escape clause at the end of this year.

Time is of the essence. The Council last month called for legislative work to be completed by the end of the year, and I am confident that we can achieve that if you all rise to the challenge.

Markus Ferber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Eine gemeinsame Währung zu haben, bedeutet zwangsläufig, dass sich alle Mitglieder dieser Währungsunion in Verantwortung für die Stabilität der gemeinsamen Währung stellen müssen. Dazu gehört zunächst und ganz zuallererst eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik. Das ist die Idee des Stabilitäts- und Wachstumspakts: Man trägt Verantwortung nicht nur für das eigene Budget, sondern für die gemeinsame Währung.

Wenn wir zu den bisherigen Regeln kritisch Bilanz ziehen, müssen wir aber feststellen, dass das Regelwerk nicht gut funktioniert hat. Viele Mitgliedstaaten haben selbst in guten Zeiten die Defizitgrenzen nicht eingehalten. Die Staatsverschuldung ist immer weiter angestiegen, auch schon vor der Pandemie, vor dem furchtbaren russischen Angriffskrieg. Die Analyse, dass wir eine Reform des Regelwerks benötigen, die teile ich vollumfänglich. Aber wie die Reform ausfallen muss – ich glaube, da gibt es doch noch große Unterschiede.

Wir haben beim Stabilitäts- und Wachstumspakt doch drei Probleme. Erstens: Haushaltskonsolidierung wurde immer auf die lange Bank geschoben. Zweitens: Die Kommission hat viel zu viel Flexibilität gewährt. Und drittens: Die Kommission hat die Regeln nicht beherzt genug durchgesetzt, weil sie von den Sanktionsmöglichkeiten noch nie – ich sage es noch mal: noch nie! – Gebrauch gemacht hat.

Die drei Lösungsansätze der Kommission lauten nun: noch mehr Zeit, noch mehr Flexibilität und noch schwächere Sanktionen. Mit Verlaub, das ist nicht die richtige Lösung. Um es ganz klar zu sagen: Der Stabilitäts- und Wachstumspakt hatte nie ein Flexibilitätsproblem, sondern ein Anwendungsproblem und ein Glaubwürdigkeitsproblem. Was die Kommission nun vorgelegt hat, wird nicht dazu beitragen, diese Probleme ordentlich zu adressieren. Hier müssen wir im Gesetzgebungsprozess noch einiges nachschärfen. Das ist mein letzter Kritikpunkt, dass Sie uns so wenig Zeit lassen. Denn es war ja klar, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt zum 1.1. nächsten Jahres wieder in Kraft treten soll. Dass Sie uns so wenig Zeit lassen, das hier intensiv beraten zu können, das ist nicht fair.

Pedro Marques, on behalf of the S&D Group. – Mr President, Council, dear Vice-President Šefčovič, colleagues, the Commission's proposal follows a constructive approach that improves national ownership and flexibility, a step in the right direction that we welcome. Even so, there are still some challenges in it Mr Vice-President.

First, the social dimension has been relegated to a footnote – but economics is not just mathematics, it should be about people in the end. The economic governance must help us sustainably deliver the social pillar and the Porto agenda commitments.

Secondly, we are missing another opportunity to create a permanent European investment capacity. Such an instrument would help us deliver strategic reforms at European level and stabilise our economies through the economic cycles. Without it, the monetary union remains unfinished.

Finally, a stronger role for the Commission merits stronger accountability towards this House that represents directly the European citizens. It is time to deliver what is necessary for the well-being of our citizens. You can all count on the S&D for that.

Stéphanie Yon-Courtin, au nom du groupe Renew. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, ces nouvelles propositions de règles de gouvernance économique étaient nécessaires et urgentes. Le monde a changé. Face à la situation qui a suivi le Covid, face à la crise énergétique, face aux réponses que nous devons apporter à l'inflation, les règles actuelles ne sont plus adaptées.

Nous devons investir massivement pour atteindre nos objectifs communs liés aux transitions verte et numérique, et à notre autonomie stratégique. La souveraineté européenne passe nécessairement par la souveraineté économique. Nous avons besoin de ces règles communes pour garantir notre union monétaire et la soutenabilité de nos finances. Nous le devons en responsabilité à nos générations futures.

Pour cela, faisons preuve de réalisme face à la situation actuelle, et tirons les leçons du passé. Ce n'est pas toujours dans les anciens pots qu'on fait les meilleures confitures. Les règles uniformes en matière de réduction de la dette ou de déficit ont montré leur inefficacité. Prenons garde au retour du concept simple d'austérité comme seule boussole pour financer les finances publiques. Soyons réalistes, pragmatiques et prospectifs, les investissements et réformes seront essentiels pour soutenir notre croissance et la résilience de notre économie.

Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, chers collègues, depuis 25 ans, sous couvert de rationalité économique, l'austérité est érigée en dogme en Europe. Un dogme avec ses apôtres qui se posent en gardien de la bonne gestion, ces fétiches qui prennent la forme de ratio de déficit et de dette qui n'ont aucune base scientifique, et bien sûr sa morale qui exalte le sens de l'effort et du sacrifice collectif. Effort et sacrifice collectif, dites-vous? Mais au profit de qui?

Comme souvent, le dogme n'est pas neutre. Il sert les intérêts de quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Car la réalité est que l'austérité a toujours été appliquée de manière sélective en Europe. D'un côté, les prêtres de l'orthodoxie budgétaire ont voulu systématiquement couper dans les investissements publics, dans l'enseignement, dans la santé, et vendre au privé le patrimoine public. De l'autre, de la crise financière à la guerre en Ukraine en passant par la pandémie: c'est un pognon de dingue. Je veux dire un paquet d'argent public dont les mêmes arrosent sans conditions et sans barguigner le “big business”. En témoignent les superprofits de secteurs comme les énergies fossiles et la finance.

Cette austérité sélective provoque une double injustice, à la fois sociale et climatique. Elle augmente le niveau d'endettement public pour in fine enrichir les rentiers du système sans que cela bénéficie au plus grand nombre de nos concitoyens ni de la planète. Le véritable enjeu, ce n'est donc pas de choisir son camp entre les prétendus frugaux et les dépensiers, entre les supposés vertueux et les débauchés. Non. La seule question valable à poser est: à quoi doit servir notre dette publique? Doit-elle financer les énergies fossiles, les sauvetages bancaires, les cadeaux fiscaux aux plus riches ou, au contraire, lutter contre le péril climatique, rendre nos sociétés plus justes et plus résilientes dans le monde incertain qui est le nôtre?

C'est le deuxième choix que nous faisons chez nous, chez les Verts. C'est la raison pour laquelle nous voulons une refonte en profondeur des règles budgétaires. Premièrement, nous appelons à désactiver la règle du déficit qui n'a aucune valeur scientifique. Ce qui compte n'est pas tant le chiffre du déficit que l'utilité publique, y compris économique, des dépenses qu'il permet de financer. Deuxièmement, nous proposons que la soutenabilité de la dette soit désormais évaluée à l'aune du risque climatique. La réalité est que le meilleur moyen de rendre nos finances publiques insoutenables est de remettre à plus tard les investissements dans la transition écologique. Nous avons au contraire tout intérêt à les accélérer, et nos règles doivent le permettre. Ces axes de réformes ont pour but de passer à une stratégie économique non plus gouvernée par les chiffres, mais par les besoins.

Pour résumer, plus de dette publique aujourd'hui pour moins de dette écologique, sociale et financière demain. Voilà le projet politique que nous défendons.

Johan Van Overtveldt, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, commissaris, collega's, de huidige begrotingsregels zijn eenvoudig en duidelijk. De overheidsschuld moet niet hoger zijn, of mág niet hoger zijn, dan 60 % van het bbp en de begrotingstekorten moeten beperkt blijven tot 3 %.

Dertig jaar na het vaststellen van die principes moeten we vaststellen dat de gemiddelde schuldgraad in de EU 85 % bedraagt en het gemiddelde begrotingstekort 3,6 %. In de eurozone liggen die cijfers trouwens nog een beetje hoger. En in zijn jongste prognose voorziet het IMF daarin eigenlijk nauwelijks verbetering, zelfs naar 2028 toe.

Een lidstaat die de regels miskent, werd door de Commissie bovendien nog nooit gesanctioneerd, en al zeker niet als het om grotere lidstaten ging. De financiële markten deden dat wel door hogere rentes aan te rekenen. De Commissie stelt nieuwe begrotingsregels voor met een schuldreductieprogramma à la tête du client: iedere lidstaat onderhandelt over zijn schuldafbouw. Elke hervorming – of bijsturing – zal uiteindelijk staan of vallen met de spreekwoordelijke stok achter de deur en de toepassing ervan. En in beide gevallen voorzien de nieuwe voorstellen van de Commissie niet echt in ingrijpende dingen. Alleen op die manier kunnen spilzuchtige overheden bij de les gehouden worden.

De begrotingstekorten en de schulden moeten echt wel omlaag, ook om de strijd tegen de inflatie te kunnen winnen, om verdere financiële instabiliteit te voorkomen en om uiteindelijk ook de monetaire unie bij elkaar te houden.

Marco Zanni, a nome del gruppo ID. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente un aspetto positivo è che finalmente è arrivata una proposta di revisione di regole che dieci anni fa, era chiaro a tutti, erano regole sbagliate nella gestione delle finanze pubbliche e degli investimenti all'interno dell'Unione europea.

Tuttavia la proposta della Commissione parte, a mio avviso, da tre presupposti sbagliati che vanno corretti.

Il primo è che non cambia l'impianto non corretto delle regole del coordinamento fiscale all'interno dell'Unione europea, partendo dal presupposto che ormai tutte le istituzioni, dal Fondo monetario internazionale, alla Banca centrale europea e ai più grandi economisti, hanno riconosciuto che la grande crisi del debito dell'eurozona non è stata una crisi del debito pubblico, ma è stata una crisi di uno squilibrio di debito privato, soprattutto estero. E, a riprova di questo, sappiamo che alcuni Stati finiti sotto programma, penso al Portogallo, penso alla Spagna, penso all'Irlanda, avevano un rapporto debito pubblico/PIL in linea o addirittura al di sotto del 60 % previsto dai trattati.

Il secondo punto è proprio che non cambia l'impostazione di questi numeri, il 60 % e il 3 %, che sono numeri che non hanno un fondamento economico ma non vengono rivisti.

Il terzo punto, a mio avviso, è un tema di accountability democratica: è giusto creare un percorso flessibile per ogni Stato membro ma nella proposta si dà troppo potere discrezionale alla Commissione europea, che non è un organo eletto e che, purtroppo, presenta il rischio di poter strumentalizzare questo potere nel definire le politiche di un governo e sappiamo che questi piani, molto spesso, potrebbero andare al di là della durata di un governo nazionale e quindi incidere sulle politiche.

L'ultimo punto riguarda gli investimenti. Se guardiamo i dati, purtroppo, molti Stati dell'Unione europea saranno costretti a un consolidamento fiscale che non permetterà di mettere in campo quegli investimenti di cui abbiamo bisogno per la transizione industriale.

José Gusmão, em nome do Grupo The Left. – Senhor Presidente, com este processo, chegará ao fim a vigência de regras inúteis e contraproducentes que prejudicaram a economia no seu conjunto e, muito em particular, a economia de vários Estados-Membros da União.

Mas a proposta que aqui temos não faz aquele que era um dos pontos fundamentais do caderno de encargos desta revisão: a proteção do investimento. A Comissão Europeia quer que os países invistam mais na transição verde e digital, mas não fornece nenhum mecanismo de flexibilidade para que isso possa ser feito, ao contrário do que era pedido pelo Conselho Orçamental Europeu.

Primeira proposta: defender, proteger, no quadro das regras, o investimento público nos serviços públicos, na transição verde e na transição digital.

Por outro lado, esta proposta institui um regime de resgate permanente. Voltamos a ter técnicos a tomar decisões que cabem à democracia, a sobreporem-se aos programas de governos democraticamente eleitos, inclusive definindo uma trajetória macroeconómica que é, obviamente, uma escolha política da maior importância.

Segunda proposta: o foco. Se queremos realmente falar de apropriação nacional, se queremos realmente falar de respeito pela democracia, então todos os aspetos do plano de cada país, a começar pela trajetória macroeconómica, têm que ser definidos pelos governos democraticamente eleitos desse país.

Terceira questão: a definição dos planos de reformas e de investimentos. Na proposta da Comissão, a decisão final caberá sempre à Comissão e ao Conselho, criando um poder quase colonial para alguns Estados-Membros e para a Comissão sobre países soberanos.

Terceira proposta: a decisão final deve caber aos parlamentos nacionais, no quadro de critérios para a política económica que devem ser debatidos no Parlamento Europeu. Vamos pôr a democracia no centro, que é o seu lugar.

Enikő Győri (NI). – Elnök Úr! Az élet valóban felülírta a gazdasági kormányzásról a szabályainkat. Ugyanakkor ezeket az új javaslatokat annak a próbának is alá kell vetni, megteremtik-e a növekedés és a felelős gazdálkodás egyensúlyát, egyszerűsödik-e minden, és egyenlő mércével fognak-e mérni minden tagállamot. Azt kell mondjam, e téren nem vagyok nyugodt.

Először is, a költségvetés egyensúlyának helyreállításában hiszek, nem pedig az országok és az Unió eladósodásában. Az adósságcélérték megszüntetésével bizonytalan alapokon ítélhet majd meg a Bizottság egyes tagállamokat. Ez rontja a kiszámíthatóságot és veszélyezteti az egyenlő elbánás elvét.

Másodszor, nem egyértelmű, hogy a Bizottság milyen tényezők mentén tehet javaslatot túlzottdeficit-eljárás megindítására, garanciák kellenének, hogy a Bizottság ne élhessen vissza diszkrecionális jogával.

Harmadszor, a középtávú fiskális strukturális tervek kiszámíthatóság szempontjából jók, de a jelenlegi kihívásos környezetben a fiskális politika számára rugalmasság kellene, hogy szükség esetén pufferként működhessenek a gazdaság más szektorainak zavara esetén.

Negyedszer, az Európai Szemeszter túlterhelése új területekkel vitákhoz és fókuszvesztéshez vezet.

Végezetül, a független fiskális intézmények hatásköre igen eltérő. Nem gondolom, hogy fontos az uniós szintű szabályozás. Erre az öt dilemmára választ kell találni, mert csak így lesz egyensúly a hiteles, kiszámítható adósságcsökkentés és a kihívások kezeléséhez szükséges költségvetési rugalmasság között.

Siegfried Mureșan (PPE). – Mr President, dear colleagues, the debate that we are having today is a very fundamental debate for the European Union. It is not a technical debate. Debates about fiscal rules and about public budgets in Europe are debates about and decisions about people's money. Our obligation is to manage people's money with great care, to make sure that the next generations have more opportunities than the previous generations. This is why we need to get the objective of this fundamental debate right.

The objective is not to make more depth in Europe. The objective is to allow our economies to grow, to generate jobs and to generate wealth while we keep debt low in Europe. Because we have all seen that too high levels of debt are a risk. They are a vulnerability for our economies, particularly in times of crisis. This is why we as EPP Group say very clearly our economies need to grow faster than our debt grows, and in order to allow our economies to grow, reforms are important, competitiveness is important.

And yes, while we recognise that different countries are in different situations and they have different paths towards debt sustainability, the overall objective needs to be for a debt to be low because only with low debt we can help in times of crisis. We could at the beginning of COVID create the largest package of economic support because still we had space of manoeuvre in Europe and we need to we need to manage this with great care.

We as EPP Group ask for clear rules, predictability, no exemptions, agreements between the Commission and Member States and these be respected.

Irene Tinagli (S&D). – Mr President, a good economic governance must have two characteristics – ambition and credibility – and credibility does not rhyme necessarily with the severity as many claim. Credibility is measured by the economic, social and political sustainability of those rules. And if rules are not sustainable over time, governance is not credible. So the old governance was perhaps ambitious, but not particularly credible – it hasn't proved that over time.

The review launched by the Commission shall set the right balance between ambition and credibility. The proposals are already moving in the right direction, but frankly, I believe that something more needs to be done to guarantee an adequate level of public investment, because these investments are key to growth in private investments as well, and these will ensure the digital, environmental and social transition challenges that we have ahead of us and this is what really we need to do to meet our citizens' expectations.

So, more investments today means more growth, more jobs for tomorrow and in the end, that's what we are called to deliver. This is what citizens expect from us. This is how we can be credible.

Eva Maria Poptcheva (Renew). – Mr President, Minister Roswall, Vice-President Šefčovič, dear colleagues, the reform of the EU fiscal rules is not really about reducing public debt, implementing structural reforms or spurring strategic investment. The reform of the fiscal rules is about building trust – trust between Dutch and Spaniards, between Germans and Italians, Polish and French, because trust is what constitutes the pillars of the Union.

During the financial crisis, we finally understood that the EU economic governance framework was not up to the challenge. But after the reforms undergone during the 2010s, we still don't have a set of fiscal rules that countries respect and follow. Now we have the opportunity to create a framework that builds solid and enduring trust between European partners, ensures the sustainability of our public finances and enables the European Union to properly respond to our future challenges.

We can achieve these three things by increasing national ownership of the fiscal plans while also reinforcing national responsibility. It is the balance between flexibility and responsibility that builds trust.

And to paraphrase Jean Monnet on today's Europe Day, that trust will bring together both cooperation between Member States and the Union between its peoples.

Rasmus Andresen (Verts/ALE). – Herr Präsident! “Das Risiko ist, dass wir den Blick für die großen Zusammenhänge verlieren.” Mit diesen Worten kommentierte der Ökonom Sander Tordoir die Vorschläge zum Stabilitäts- und Wachstumspakt. Bei der Reform der EU-Schuldenregeln geht es nämlich nicht einfach nur um die Frage, wie viel Kredite die EU-Staaten aufnehmen dürfen. Die EU befindet sich in einer wirtschaftlich angespannten Lage. Die soziale Spaltung nimmt zu, und viele Staaten haben ihre Infrastruktur auf Verschleiß gefahren.

Wenn die Armut steigt, brauchen wir mehr Investitionen in soziale Infrastruktur. Gerade in der Corona-Pandemie haben wir doch alle gesehen, welche harten Folgen es haben kann, wenn wir nicht ausreichend in unser Gesundheitssystem investieren. Der Ausbau von erneuerbaren Energien, bessere und schnellere europäische Bahnverbindungen, ein sozial ausgewogener Umbau unserer Industrien. Wenn wir die europäischen Klimaziele erreichen wollen, müssen wir jährlich knapp 500 Milliarden Euro in den grünen Umbau investieren. Laut einer Studie der New Economics Foundation wird die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten durch das vorgeschlagene Gesetz nicht ausreichend die Möglichkeit haben, in den grünen Umbau zu investieren.

Das sind die großen Zusammenhänge, über die wir auch heute hier reden. Auf einem toten Planeten gibt es keine Schulden. Es ist keine generationengerechte Finanzpolitik, wenn durch strikte Haushaltsregeln europaweit auf Verschleiß gefahren wird und die Klimakrise unseren Planeten zerstört. Deshalb brauchen wir einen Stabilitätspakt, der ökonomisch, sozial und ökologisch stabil ist. Und um ganz offen zu sein: Der Vorschlag der EU-Kommission ist dafür nicht stark genug. Sie gehen erste kleine Schritte, aber wir Grüne werden dafür kämpfen, dass wir gemeinsam den ganzen Weg gehen.

Michiel Hoogeveen (ECR). – Voorzitter, afspraak is afspraak. Eind jaren negentig maakten de lidstaten onder het stabiliteits- en groeipact de regels voor gezonde overheidsfinanciën. De Europese Commissie wil deze regels nu versoepelen. Zij wil meer uitgaven voor klimaat, een meer flexibele schuldaflossing en schrapt de boetes bij overtredingen. De Duitse minister van Financiën, Christian Lindner, gooide een bom onder het voorstel en daar heeft hij vol-ko-men gelijk in. Het Nederlandse kabinet zou hem daarin moeten steunen, maar minister Kaag duikt weg en noemde zelfs de uitspraken van haar Duitse collega “zorgwekkend”.

Voorzitter, gezonde overheidsfinanciën zijn een voorwaarde voor duurzame economische groei. Nederlanders weten wat ervoor nodig is om aan de strenge voorwaarden van de Europese begrotingsregels te voldoen. En nu gaat de commissaris aan de Nederlanders vertellen dat de spelregels veranderen, dat al onze hervormingen en bezuinigingen wel wat soepeler hadden gekund?

Met de voorgestelde regels wordt de mier bestraft en de krekel beloond. Hoelang accepteren coalitiepartijen VVD en CDA dit nog? Een Nederlandse regering mag hier nooit mee akkoord gaan!

Gunnar Beck (ID). – Herr Präsident! Als sich die EU eine gemeinsame Währung gab, hatte sie zwei Optionen: entweder eine Weichwährung mit hoher Inflation und einer Zentralbank, die Geld einfach druckt, um Exportindustrie wettbewerbsfähig zu halten und hochverschuldete Mitgliedstaaten vor dem Bankrott zu bewahren, oder eine Hartwährung nach Vorbild der D-Mark mit niedriger Inflation und einer Zentralbank, die fest hinter Sparern und Rentnern steht und die Regierung zu umsichtiger Fiskalpolitik zwingt. Mit der Annahme der Maastricht-Regeln und einem Inflationsziel von unter 2 % schien die Wahl damals klar.

Doch 30 Jahre nach Maastricht und nach drei EZB-Präsidenten aus Mittelmeerstaaten haben wir zweistellige Inflationsraten, klamme Banken und Rekordverschuldung. Fast jeder Staat missachtet die Maastricht-Regeln. Alle in Europa wollten eine deutsche Währung, aber niemand wollte deutsche Haushaltsführung. Nachdem Draghi den Euro erfolgreich lirafiziert hatte, fordern Kommission und EZB, die strengen Haushaltsregeln nun aufzugeben. Minister Lindner ist im Rat völlig isoliert. Die Rolle des neuen Deutschland in der neuen EU dürfte klar sein: Shut up and pay up – Klappe halten und zahle! Es wird immer deutlicher, dass Deutschland sein Verhältnis zur EU überdenken muss. Ich fürchte aber, Herr Lindner wird kapitulieren. Heute ist übrigens der 9. Mai.

Manon Aubry (The Left). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, votre disque est rayé. Au nom de la dette et du déficit, combien de fonctionnaires voulez-vous licencier? Jusqu'à quel âge faudra-t-il travailler? Combien de lits d'hôpitaux voulez-vous encore fermer? En vérité, aucun sacrifice ne sera jamais suffisant pour satisfaire votre obsession de la dette.

Votre disque est rayé. Vous l'aviez vous-même reconnu, d'ailleurs, en suspendant vos règles budgétaires et en proposant leur révision. Mais je vous imagine vous dire: “Eurêka! Et si nous proposions à peu près les mêmes règles que celles qui nous ont précipités droit dans le mur?” Chassez l'austérité, elle revient au galop.

Votre disque est rayé. Nous vous parlons de services publics et de dignité des gens. Vous nous répondez coupes budgétaires et réformes structurelles. Derrière les chiffres, vos austères divisions et soustractions, il n'y a que des abstractions, mais une douloureuse réalité pour des millions de gens qui vont subir une baisse de leur allocation chômage, faire la queue plus longtemps aux urgences déjà débordées, voir leur école ou la maternité fermer. Le tout sans aucun débat démocratique sur qui doit payer. Parce que, étrangement, vous ne demandez jamais aux États d'augmenter les impôts des milliardaires ou des grandes multinationales pour réduire la dette. Non. C'est toujours aux pauvres de payer l'addition.

Monsieur le Commissaire, votre disque est rayé et il nous rappelle bien trop l'orchestre du Titanic qui continue de jouer alors que le bateau est en train de couler.

Luděk Niedermayer (PPE). – Mr President, some countries, in budget policy, even under current complicated rules, are doing well; some are not. Without any doubt, their people will pay the price because the consolidation of excessive debt is expensive. Fiscal rules can easily spill over and can affect the economy of all the EU. So, as a consequence, we should avoid countries getting into fiscal crisis.

The Commission proposal is overdue but, we should say, better late than never. By chance, it is consistent with the EPP view that was expressed in the report that was approved by a big majority of the plenary. The expenditure rule is more straightforward and it provides guidance even in the short run. And this is very, very important.

I guess we should put this proposal quickly into life without creating loopholes by unnecessary exemptions. The priority expenditures of the governments must be financed first and not last, and we should consider if some EU priorities should not be financed directly through the EU budget.

This House has clearly agreed that we should not leave the climate debt to be paid by our kids. The same must be true for the debt created or expressed by money through bad fiscal policy because this is how responsible politics should work.

Jonás Fernández (S&D). – Señor presidente, señor vicepresidente de la Comisión, señora presidenta en ejercicio del Consejo, se han repasado ya en estos minutos de debate algunos de los problemas de las actuales reglas fiscales, y yo creo que hay un cierto consenso en reconocer que, ante esos problemas, necesitamos reglas nuevas, aunque, ciertamente, el debate sobre las nuevas reglas queda pendiente para los próximos meses.

Sin embargo, hay un problema de las actuales reglas que no resuelve la propuesta de la Comisión y que creo que es necesario mencionar en la sede del Parlamento Europeo, en la sede de la soberanía europea, y es que las actuales reglas y las posiblemente futuras están pensadas para aplicarse en cada uno de los Estados sin una reflexión sobre el efecto conjunto de la política fiscal —como digo— en el conjunto de la economía de la Unión Europea y fundamentalmente en la zona del euro.

Tenemos una política monetaria y en la zona del euro tenemos diecinueve políticas fiscales distintas. Y estas políticas fiscales nacionales seguirán siendo distintas con las futuras reglas. Y necesitamos internalizar el efecto del conjunto de las políticas nacionales y lograr que la zona del euro tenga una política fiscal consolidada acorde al ciclo.

Billy Kelleher (Renew). – Mr President, I welcome the economic governance rules published by the Commission and I welcome the debate that will happen over the next period of time. I have been calling for some time for us to be flexible in our approach around the issue of unwinding from the emergency support packages that were put in place during the financial crisis and then the COVID crisis itself.

We simply have to accept that we are not just a monetary union and a trading bloc; we are also a Union of people. And we need to ensure that when we are trying to bring ourselves back to fiscal discipline, that we do it in a way that doesn't harm economies and cause social upheaval and damage to employment opportunities for people. That has happened previously in some countries during the financial credit crisis, so we have to be conscious that when we are bringing ourselves back in to fiscal discipline, that we observe the fact that we need to be country-specific in many areas to get to the 3% budget deficit and the 60% borrowing. Otherwise, we will cause significant harm and damage to the political union as well as to people's lives across Member States.

And we would undermine the concept of solidarity, which is something that we should all be supporting in this particular Parliament around more vulnerable countries at the moment because of fiscal challenges.

Sara Matthieu (Verts/ALE). – Mr President, colleagues, for the longest time, Europe stood for one word: “austerity”. And as we will have Chancellor Scholz here later with us this morning, I truly have to say that I hope that we don't return to the fetish of the “schwarze Null”. The fact that the Council has scratched out social investments and has put defence instead – I think that is extremely worrying.

Colleagues, when in the past our alarms went off because of debt creation, we now need a real social golden rule. To go back to austerity politics in the middle of a cost of living crisis – that is a social bomb. It will drive people straight into the arms of the extreme right. We have to make a choice here: if Member States are unwilling to create the needed EU funding for social and green investments, well then the national budgets need to be able to fill the gap.

Dorien Rookmaker (ECR). – Voorzitter, commissaris, sinds 1997 kent de EU het SGP. Dit zijn begrotingsregels die ervoor moeten zorgen dat de landen van de EU niet te veel geld uitgeven en niet te veel schulden maken. Dat is belangrijk. Het huishoudboekje moet op orde zijn. Te veel lidstaten geven te veel geld uit en maken te veel schulden. En te veel is nooit goed.

Nieuwe regels, zoals de Commissie nu voorstelt, zullen daar – vrees ik – niets aan veranderen. Er zullen altijd weer situaties zijn die het voor politici verleidelijk maken om toch weer extra te lenen en nog meer geld uit te geven. Bovendien blijft dit onverantwoordelijke gedrag van ambtenaren en politici zonder enige consequenties. De EU legt banken en bedrijven wetten en regels op, maar de EU zelf heeft maling aan regels. En dus blijft het stabiliteits- en groeipact, zoals het SGP voluit heet, een papieren tijger.

De enige manier om de schulden aan te pakken: maak de verantwoordelijke regeringsleiders persoonlijk aansprakelijk. Practise what you preach.

Antonio Maria Rinaldi (ID). – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, in un minuto posso solamente fare una riflessione sulla riforma del patto di stabilità e crescita.

Nella riforma la Commissione avrà poteri enormi nella determinazione delle politiche economiche dei governi nazionali, molto superiori al precedente patto, non coinvolgendo neanche questo Parlamento che, ricordo, è eletto democraticamente a suffragio universale, come lo sono i rispettivi parlamenti di ognuno dei 27 Paesi dell'Unione.

Ne discende che nei governi graditi alla Commissione le nuove norme si interpreteranno, mentre agli altri si applicheranno in modo rigido. Non saranno più i cittadini a decidere con il voto, ma i burocrati non eletti che hanno sempre dimostrato di essere completamente disconnessi dalla realtà, gli stessi dell'incomprensibile decisione di non scorporare dal calcolo del debito pubblico i prestiti del NextGenerationEU.

Ribadisco con fermezza che la sovranità appartiene al popolo e chi pensa solo minimamente a sostituirsi a esso è destinato miseramente a fallire.

Poi ho sentito prima l'affermazione che l'euro è diventato come la lira; vorrei ricordare che nel 1991 con la lira l'Italia era la quarta potenza industriale al mondo. Il problema è che bisogna saperle fare le cose, non con una banca centrale non in grado.

Francesca Donato (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor vicepresidente Šefčovič, oggi devo farle una domanda: su quali fondamenti di scienza macroeconomica si basano i parametri del 60 % del debito sul PIL del 3 % del deficit, che ancora non si vogliono né rimuovere né modificare?

Perché, vede, io cerco questa risposta da anni, ma non riesco a trovarla, visto che lo studio dei due professori di Oxford che sostennero il tetto del 60 % del debito sul PIL si è rivelato del tutto sbagliato.

Da anni si parla di riforma del patto di stabilità e ci si aspettava che si intervenisse sul suo principale problema, cioè le soglie, specialmente dopo che il patto ha dovuto essere sospeso nella pandemia COVID-19 proprio perché non erano soglie sostenibili.

Invece ci ritroviamo, ancora, con un sistema di vincoli infondati e rafforzati che costringerà l'Italia a tagliare tra gli 8 e 15 miliardi di euro l'anno di spesa e a fare riforme e investimenti decisi a Bruxelles, che lasciano fuori opere cruciali per il rilancio del Paese ed eroderanno la spesa corrente per welfare e manutenzione di infrastrutture essenziali.

Non è questa la ricetta per la ripresa, né per la stabilità sociale di un'Europa che non vuole lasciare nessuno indietro.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – Señor presidente, superados los tiempos convulsos que hemos vivido hay que volver a la normalidad. Pero normalidad no significa volver sin más al mundo de ayer, que diría Stefan Zweig, supone aprender de las lecciones de la historia y corregir lo que no ha funcionado.

El nuevo marco fiscal mantiene los límites establecidos en Maastricht, y así debe ser, pero establece tres novedades. La primera, establecer sendas fiscales individualizadas para cada país teniendo en cuenta la situación de sus finanzas. La segunda, prestar más atención al crecimiento. Y la tercera, adherirse al medio plazo mucho más que al corto plazo.

Pero flexibilidad no quiere decir ni discrecionalidad ni arbitrariedad. La flexibilidad exige un compromiso político firme, una gran responsabilidad y un mantenimiento de las sanciones, como el apartamiento de los Fondos Estructurales.

Mi país, España, entró en la pandemia en una situación complicada. Hubo un dramaturgo que hablaba del santo temor al déficit. Eso se fue perdiendo y nuestra deuda pública y nuestro déficit se han disparado. Es necesario hacer ajustes atendiendo al gasto y no a los ingresos para no perjudicar el crecimiento.

Agnes Jongerius (S&D). – Mr President, dear Commissioner, dear Minister, we have to avoid making the same mistakes as in the past. Austerity, an old-school, outdated, neoliberal narrative on economic governance is not what we need. The current proposed reform will not provide the necessary leeway for increasing public investment and enhancing social policies.

We need an exclusion of the investment in social protection systems from the deficit calculation, because we need to learn the lessons from the past and re-establish the positive link between public expenditure and economic growth as a way to regain economic sovereignty and fiscal sustainability, while preparing the future for the next generations. Ensuring social convergence and quality job creation is the EU's top political priority.

Georgios Kyrtsos (Renew). – Mr President, we have to improve our policy on three major issues. First, we have to put an end to the continuous increase in public expenditure in absolute numbers and as a percentage of the GDP. The growth in public debt has been spectacular: higher debt unavoidably leads to higher tax burden.

Second, we have to improve the quality of public expenditure in favour of investment. Certain European governments prefer to spend money in a way as to promote their electoral strategy rather than serve the real needs of the economy.

Third, we need more European discipline and coordination. Investment projects at the national level should be better connected with a broader European effort to compete with the USA and China.

Eugen Jurzyca (ECR). – Pán predsedajúci, Európa má pred sebou vážny problém. Okrem následkov pandémie, vojny na Ukrajine, cien energií je zaťažená aj starnutím populácie a pomerne nákladnými zelenými politikami, ktoré spolu s tým všetkým povedú k navýšeniu verejných výdavkov o vyše tri percentá HDP ročne.

Členské štáty by teda už dnes mali v zásade tvoriť rozpočtové prebytky, ak majú byť pripravené plniť pravidlo maximálne trojpercentného deficitu. Eurozóna pre svoje zachovanie potrebuje jasné fiškálne pravidlá, pravidlá, ktoré budú jednoduché, efektívne a prísne.

Politické ciele musia podliehať fiškálnym obmedzeniam a nie naopak. Nech je nám mementom, že kombinácia ambicióznych cieľov, odtrhnutých od fiškálnych obmedzení, ktorú sme pestovali, a nielen my, od začiatku pandémie, vyústila do kumulácie nových verejných dlhov a najväčšej miery inflácie eurozóny.

Κώστας Παπαδάκης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, ένα αντιλαϊκό πολυεργαλείο ενεργοποιείται σε βάρος του λαού από οποιαδήποτε κυβέρνηση της επόμενης μέρας και στην Ελλάδα. Επαναφέρεται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάκαμψης σε συνδυασμό με το Μέσο Ανάκαμψης και τη λεγόμενη “πράσινη και ψηφιακή μετάβαση”.

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, είτε με ΝΔ είτε με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, προβλέπονται πρωτογενή πλεονάσματα με προαπαιτούμενα αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις ή μηχανισμούς. Για το παραμικρό που θα εμφανίζεται ως μόνιμη παροχή στον λαό, θα πρέπει να το αντισταθμίζουν με ισόποση αύξηση της φορολογίας από το “μενού” των “άγριων” πράσινων φόρων της δέσμης Fit for 55 που ψήφισαν όλοι τους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή με αυξήσεις σε καύσιμα, στην αναβάθμιση κτιρίων, ακόμα και πιο τσουχτερά αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια ή με περικοπές κρατικών δαπανών. Όλες οι εξοικονομήσεις που ο λαός θα πληρώνει από τους διαλυμένους μισθούς του θα “ταΐζουν” τις αποπληρωμές του Μέσου Ανάκαμψης, του πακτωλού που “ξεκοκκαλίζουν” οι μεγάλοι όμιλοι, και θα πριμοδοτούν τη λεγόμενη “πολεμική οικονομία” του ιμπεριαλιστικού σφαγείου στην Ουκρανία.

Απέναντι στον νέο “κορσέ” που θα φορέσει στον λαό η όποια δεδομένα αντιλαϊκή κυβέρνηση, ο λαός μπορεί να τους αντιμετωπίσει μόνο με ένα πολύ πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα.

Frances Fitzgerald (PPE). – Mr President, good morning and Happy Europe Day to all my colleagues and to the people of Ireland and Europe.

It is appropriate that we are today discussing reform of a fundamental part of our European project – budgetary rules – to keep our economy and monetary union strong. It does require robust rules, but they must also be credible and credibly implemented. Our citizens must understand and feel that their concerns and vulnerabilities in the present climate are understood and dealt with.

Rules must be more than symbolic, which is why reform is needed, and I acknowledge the Commission's work. We also must acknowledge, of course, the growing demands on our states, as we have seen in recent years, but also create mobility and opportunities for everyone.

We need a framework that is simpler, more risk-based, and with an increased focus on the medium-term that will help implementation and enforcement, and we must promote investment in Europe and, of course, debt sustainability.

There are divisions, but I would say that achieving compromise is in all our interests. Robust, realistic and credible budgetary rules will help us build a more secure economic union. Happy Europe Day!

Margarida Marques (S&D). – Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Vice-Presidente, as propostas legislativas confirmam vários pedidos do Parlamento para a reforma de governação económica. A análise caso a caso da dívida e da despesa ou a inclusão do Pilar Europeu dos Direitos Sociais são disso exemplo.

Mas a inclusão de novos benchmarks quantitativos, inexistentes na proposta da Comissão, de novembro, representa um regresso ao passado e um passo atrás na ambição desta reforma. A obrigação de reduzir o défice em pelo menos 0,5 % ao ano ou a proibição de a despesa primária crescer acima do produto potencial são riscos sérios de políticas anticíclicas e de desestabilização económica.

Estas propostas são mais amigas da disciplina financeira do que amigas do investimento e das reformas estratégicas. Sem um instrumento de investimento comum permanente, esta reforma estará incompleta.

Os investimentos certos trazem contas certas. O contrário não é garantido.

Caroline Nagtegaal (Renew). – Voorzitter, commissaris, de schuldenberg in Europa is al veel te lang veel te hoog, en jarenlang zag de Commissie dit door de vingers. We moeten daar nu echt wat aan doen. En waarom? Het kan toch niet zo zijn dat de Nederlandse belastingbetaler de rekening gepresenteerd krijgt als andere landen er een potje van maken. En nu breekt het moment aan dat we moeten doen wat nodig is om de begroting in het gareel te krijgen en de staatsschulden terug te brengen. Dat vergt begrotingsregels die realistisch zijn, die handhaafbaar zijn. Dat vergt dat alle landen zich aan de regels houden die we met elkaar afspreken. En dat vergt een Europese Unie die optreedt als die regels overtreden worden. Want tenslotte, belofte maakt schuld.

Mislav Kolakušić (NI). – Poštovani predsjedavajući, kolege, dragi građani, danas govorimo o financijskoj odgovornosti. O kakvoj mi to financijskoj odgovornosti govorimo kada je von der Leyen u ime 450 milijuna stanovnika Europske unije naručila cjepiva koja ne postoje za 70 miljardi eura?

Mi ovdje, Europski parlament, zatvorio je vrata 2020. godine u ožujku. Što sam tada rekao i dovelo je do ekonomskog uništenja dijela gospodarstva. To ekonomsko, potpuno bespotrebno uništenje, mi pokušavamo pokriti Next Generation planom, planom zaduženja od 1700 milijardi eura koji će zadužiti generacije i pokoljenja građana Europske unije.

Na što će se taj novac potrošiti? Kako se raspoređuje taj novac? Uvijek ga vladajuće pokvarene strukture daju isključivo vlastitim simpatizerima. Većina građana od toga nema ništa.

Danuta Maria Hübner (PPE). – Mr President, the review of the Stability and Growth Pact is not only about bringing back a reinvented pact with strong enforcement, including the rule of law mechanism, allowing for progressive consolidation of public finance and investing in the future. There is much more than a macroeconomic angle to it, and recently implemented reforms should be incorporated into the governance framework.

Sustainability of the debt is fundamental in the long run, but in parallel we need to strengthen the role of fiscal policy in shifting Europe away from its business model, and use public investment to boost changes to the way we run Europe and its structural change. We are now pivoting to a completely different world and we need to focus collectively on economic resilience and security without abandoning the competitiveness perspective. There is a need to move away from strategic dependencies without switching to new ones.

With a growing risk of a global subsidy race, smart use of public money becomes a bigger challenge than ever, and European public goods are crucial when national economies suffer from limited fiscal space, when you cannot just cut the debt but grow your way out of debt, and when a broader group of actors have to be brought into this pivot towards a different world.

René Repasi (S&D). – Herr Präsident, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts war mehr als überfällig. Überfällig, weil die Regeln schlicht nicht eingehalten worden sind, und zwar, weil die Fantasiewelt der Fiskalregeln in keinster Weise etwas mit der ökonomischen Realität zu tun hatte. Deswegen ist positiv, dass die Kommission Lektionen gelernt hat, dass sie eine Ausgabenregel geschaffen hat. Es ist gut, dass die Kommission die Lektion gelernt hat und weg ist von starren Abbauregeln.

Die Konsequenz davon ist, dass die Kommission jetzt aber hinter verschlossenen Türen mit jedem Mitgliedstaat verhandeln möchte, wie denn ihre Haushaltslage auszusehen hat. Und da frage ich mich: Wo sind denn hier die Parlamente? Der Vorschlag wiederholt einfach nur den alten ökonomischen Dialog, und das bringt uns nichts. Nein, wenn die Kommission mehr Macht haben möchte – und, liebe Kolleginnen und Kollegen von rechts, die Kommission ist gewählt! –, dann muss sie aber ordentlich kontrolliert werden, und zwar mehr als bislang.

Die mittelfristigen strukturellen, finanzpolitischen Pläne in den Mitgliedstaaten sollen, bitte sehr, in den nationalen Parlamenten diskutiert und, bitte sehr, von den nationalen Parlamenten angenommen werden. Dann kommen wir hier einen Schritt weiter.

Und, liebe Kommission, wo ist die Investitionsklausel hingegangen? Wir brauchen mehr Flexibilität, aber diese geht nur gegen Zweckbindung.

Mauri Pekkarinen (Renew). – Arvoisa puhemies, olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja, siksi finanssipoliittisia sääntöjä ei ole tarvinnut noudattaa. Vapauksia on käytetty, velaksi on eletty ja riskit ovat kasvaneet.

Jos kamelin selkä katkeaa yhdessä maassa, maksumiehiä ovat kohta kaikki. Sääntöjen uudistamisella on siis kiire. Komissio arvioi nyt, että kriteerien höllentämiseen olisi varaa. Tästä kertovat monet kriteereihin, eli kolmen prosentin ja 60 prosentin sääntöihin, esitetyt joustomahdollisuudet.

Komission esityksessä nojataan vahvasti keskipitkän aikavälin rakenneuudistuksiin, kestäviin investointeihin ja joustoihin. Sopeutumisuran pidentäminen, mikä tässä komission esityksessä toteutettaisiin, ei välttämättä takaa pidemmän aikavälin velkakestävyyttä, ja tästä syystä mielestäni tämä esitys on vähän löysä.

Angelika Winzig (PPE). – Herr Präsident! Der Stabilitäts- und Wachstumspakt soll den Mitgliedstaaten nicht mehr Möglichkeiten geben, Schulden aufzubauen, sondern sie durch gezielte Programme beim Schuldenabbau unterstützen. Wir wissen doch aus der Vergangenheit, wie es war, als einige Mitgliedstaaten im Schatten des Euros, ohne Strukturreformen durchzuführen, Schulden aufgebaut hatten, und die anderen Mitgliedstaaten mussten dann zur Rettung einspringen. Bei uns in der Bevölkerung gingen damals die Wogen hoch, und die Begeisterung für die EU hat sich dramatisch verringert.

Daher muss es unser Ziel sein, dass auch die nächsten Generationen Gestaltungsspielraum haben und dass wir nicht in eine Schuldenunion schlittern. Und Investitionen in den Grünen Deal dürfen auch jetzt von den Mitgliedstaaten nicht als Ausrede für neue Schulden verwendet werden, denn wir haben bereits in vielen Bereichen Mittel dafür bereitgestellt. Daher brauchen wir ein zuverlässiges System zum Defizitabbau wie auch zur Reduzierung der Schuldenquote.

Aurore Lalucq (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la Ministre, je crois que nous sommes tous en train de saluer l'assouplissement des règles budgétaires. C'est effectivement bienvenu. C'est un premier pas dans la bonne direction. Maintenant, à nous de l'améliorer. L'angle mort de cette réforme, et d'ailleurs du débat qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, c'est la question des recettes. Enfin, on est toujours en train de parler de la question des dépenses, la question des règles. Si on prend la question des finances publiques au sérieux, on s'intéresse aussi aux recettes, notamment si on a besoin d'investissements publics, ce qui va être le cas.

Deux propositions. Une proposition évidemment, dont on a parlé hier, qui est d'avoir une capacité budgétaire au niveau européen, mais aussi d'avoir, pourquoi pas, une règle fiscale, c'est-à-dire de dire aux pays: “Vous avez la possibilité de dépenser plus, mais dans ce cas-là, financez.” Et financer, ça passe par quoi, quand on est un État? Ça passe par l'impôt, tout simplement. Ce qui nous permettrait par ailleurs de remettre un peu d'ordre dans la fiscalité qui a été détruite par 40 années de mondialisation. Et puis un autre point: éviter des dépenses, c'est aussi ne pas sauver les banques et c'est donc bien réglementer les banques.

Marek Belka (S&D). – Panie Komisarzu! Panie Prezydencie! W Europie istnieje niezależna European Fiscal Board – Rada Fiskalna. Państwa członkowskie mogą, ale nie muszą, takie ciała tworzyć. Wydaje mi się, że w ramach obecnej reformy powinniśmy ostrzej zarekomendować krajom, aby taki niezależny organ powstał. W moim kraju, w Polsce, bardzo by się to przydało.

A druga rzecz dotyczy procedury nierównowag makroekonomicznych – macroeconomic inbalances procedure. Wprowadzono ją po to, żeby dyskutować przede wszystkim na temat nierównowagi w bilansach handlowych. Ale dzisiaj najważniejszą nierównowagą jest nierównowaga inflacyjna. Może warto byłoby, szczególnie wobec krajów nienależących do strefy euro, tę kwestię w ramach europejskiego semestru ostrzej, bardziej zdecydowanie podnieść.

Spontane Wortmeldungen

Ljudmila Novak (PPE). – Gospod predsednik. Spoštovani predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi.

Pakt stabilnosti in rasti je potreben, če želimo ohraniti zaupanje v našo skupno valuto, zaupanje med državami in tudi zaupanje v institucije in politike Evropske unije.

V kriznih časih je potrebna večja fleksibilnost. To pa ne sme trajati v nedogled, sicer se problemi samo povečujejo. Prav tako ni fer, da bi nekatere države prekomerno trošile, druge pa pokrivale njihove dolgove.

Odgovorni politiki mislijo tudi na prihodnje generacije, zato usmerjajo denar v prave projekte za rast in stabilnost, omejujejo pa izdatke za hitro nabiranje političnih točk.

Čestitke vsem ob dnevu Evrope, ki naj ohranja mir, stabilnost, sodelovanje in tudi medsebojno zaupanje.

Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, în primul rând, la mulți ani de Ziua Europei și la mulți ani și României, că astăzi sărbătorește Ziua Independenței. E bine că discutăm chiar de Ziua Europei Pactul de stabilitate și da, avem nevoie de schimbări în Pactul de stabilitate. Dar v-ați gândit, doamnă ministru, domnule comisar, și la un pact de solidaritate? Cum stabilim acest Pact de stabilitate dacă nu ne gândim la faptul că nu a crescut coeziunea socială, că avem încă regiuni sărace, că avem încă copii în sărăcie. Nu putem să facem Patul lui Procust, pentru că sunt diferit dezvoltate țările.

Vreau să vă mai spun că acum, de Ziua Europei, înregistrează Uniunea Europeană un mare eșec, și anume: avem piața fragmentată și da, România nu este în Schengen. Lăsăm Austria să zburde ca un cal sălbatic în Uniunea Europeană și să distrugă proiectul Uniunii Europene, creând aceste nedreptăți pentru cetățenii europeni. Când facem un Pact de stabilitate, trebuie să ne gândim cum facem o piață unică, cum facem ca statele membre să poată să iasă din sărăcie în zonele sărace și mai ales gândiți-vă, domnule comisar, că există subsidiaritate pentru politica fiscală.

Denis Nesci (ECR). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur riconoscendo lo sforzo del tentativo di superare la rigidità delle attuali norme finanziarie europee, dobbiamo sottolineare che le scelte della Commissione non tengono in considerazione l'alterazione di uno scenario fortemente condizionato da guerra, inflazione e crisi energetica, con gli effetti collaterali in termini economici che ne sono scaturiti.

Puntare su transizione verde, digitale e difesa, ignorando queste priorità nel calcolo del rapporto deficit/PIL e dunque nelle nuove regole della governance europea, sarebbe un errore di valutazione politica.

Per rilanciare la nostra competitività abbiamo bisogno di una politica economica adeguata e solida, accompagnata da regole che dovrebbero essere predisposte per andare incontro alle esigenze degli Stati membri. Pertanto l'esclusione delle spese di investimento dal calcolo delle spese-obiettivo su cui si misura il rispetto dei parametri, inclusi quelli del PNRR sul digitale e transazione verde, sarebbe stata la strada da percorrere, per limitare i vincoli che impediscono il pieno sviluppo degli asset economici del nostro Paese.

L'auspicio è che, durante le negoziazioni, il testo finale venga migliorato per raggiungere un maggiore equilibrio tra i due fattori, stabilità e crescita, entrambi necessari.

Marc Botenga (The Left). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous revenez donc avec l'austérité, avec le pacte de stabilité. C'est une austérité 2.0, plus de pouvoir pour la Commission européenne, des sanctions plus faciles et un marchandage permanent entre réformes néolibérales et coupes budgétaires.

Je m'étonne d'ailleurs qu'il y ait des collègues socialistes qui vous applaudissent, parce que vous revenez avec vos critères ridicules des 3 % et des 60 % – que le déficit budgétaire ne peut pas dépasser les 3 % du PIB et que la dette publique ne peut pas dépasser les 60 %. Vous-même, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne le savez pas. Pourquoi 60 %, et pas 40 ou pas 80? Le Japon en est à 250 %, je crois.

Vous inventez n'importe quoi parce que cela ne sert qu'à une chose, à privatiser et casser nos services publics, à obliger les pays à privatiser, à vendre nos écoles, nos pensions, nos chemins de fer au plus offrant. Nos soins de santé, d'ailleurs, parlons-en: l'austérité a été un désastre. Nous résisterons à cette austérité 2.0.

Mick Wallace (The Left). – Mr President, the EU Commission's redesign of the EU fiscal rules is very disappointing. The new fiscal rules, if agreed, allow more leeway to individual Member States in how to spend their national budget.

But there is a serious price to be paid. It's worrying to read in the Commission's proposed document, delivered to Parliament in November 2022, that one of the reasons for the easing of the rules is due to the fact that Member States should be allowed to build up their defence spend.

The proposal states as follows on page four: “The green and digital transitions, the need to ensure energy security as well as social and economic resilience, and to build up defence capabilities, will require sustained high levels of investment in the years to come.” It seems the hawks and Brussels have used the war in Ukraine to incorporate defence spending into the new fiscal rules. This is shameful and should be called out for what it is: it's called warmongering.

Sirpa Pietikäinen (PPE). – Arvoisa puhemies, ensimmäiseksi haluan kiittää komissiota kohtuullisen hyvästä ja balansoidusta esityksestä vakaus- ja kasvusopimuksen tarkistamiseksi.

Se vastaa tärkeimpiin haasteisiin, kuten maakohtaisuuden lisäämiseen. Se on aikajänteeltään kohtuullisen realistinen. Sitovuudessa olisi toivomisen varaa niin, että näiden kahden vastapainoksi voisimme oikeasti myöskin velka- ja vajekattoa katsoa nykyistä ehdotusta sitovammin.

Se, missä toivon komission liikkuvan eteenpäin, on myöskin mittaristouudistaminen: millä tapaa mittaamme velkaa ja myöskin BKT:tä? Tiedämme kaikki, että BKT-mittaristo nykyisellään on varsin puutteellinen, ja niin myöskin velka- ja kasvusopimuksen osalta pitää katsoa sosiaalista ja ympäristöpääomaa ja myös analysoida sitä, mikä on huonoa velkaa, esimerkiksi fossiiliset tuet, ja mikä on hyvää, vihreää siirtymää tukevaa velkaa.

Tsvetelina Penkova (S&D). – Mr President, Commissioner, Minister, you've all mentioned that investments and reforms are incentivised. Here, I would just ask, how would we define strategic reforms? Are they going to be green or are they going to be social? What's going to be the focus? And how are we finding to strike the balance among Member States?

The worry we all have is, some of the rich Member States would be capable of investing more, which is going to increase the discrepancies among Member States and it contradicts with the main policy of the EU: cohesion.

And the second part, what are the rules going to be on the reforms? We have the lessons from the RRF. Europe is basically sitting on money at the moment. The conditionality and the complexity is affecting the efficient investment of this money. It's probably no more than one third of the money from the RRF that has been properly put to use. And we should not allow this to happen – because then we are risking the growth and the sustainability of our economy.

João Pimenta Lopes (The Left). – Senhor Presidente, do que estamos a falar não é de maior flexibilidade ou do aligeirar das regras. Pelo contrário, adicionam novos e mais pesados constrangimentos por parte das instituições da União Europeia e das potências que as controlam sobre Estados como Portugal.

Querem impor um quadro normativo com crescentes intromissões na soberania e nas políticas e opções orçamentais, financeiras, económicas e sociais de Estados como Portugal, com mais sanções e com sanções mais fáceis de aplicar.

Com a imposição de limitações à despesa primária, querem uma ainda maior pressão para a redução do investimento público, a não valorização de salários, o desinvestimento nos serviços públicos e outras funções sociais do Estado.

Aquilo que se impõe é a definitiva revogação do Pacto de Estabilidade e dos seus derivados. Nada se deve sobrepor à utilização e concretização soberanas dos instrumentos e do potencial que Portugal tem à sua disposição para garantir os direitos e as aspirações dos trabalhadores e do povo português para desenvolver o país.

(End of catch-the-eye procedure)

Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Members, first and foremost, I really would like to thank all of you for your intervention and I am encouraged by these initial reactions. I took note, of course, of those areas where there are differences.

As you know, it is been a long and winding road to table these proposals. First, we launched the review of our economic governance more than three years ago, just before the pandemic swept across Europe, and our response to that immense shock centred on the SURE mechanism and NextGenerationEU. You know that both have been very ambitious, just as these proposals are, and we succeeded with approving and using the mechanisms we created because we found unity in our approach.

Therefore, let's look also at this proposal as a starter of a new chapter in this story, one in which the finding unity will be equally important. I think that the level of the discussion and debate we had this morning is just clearly demonstrating how important the revision of the Stability and Growth Pact is for the future of the European Union, for the well-being of our citizens, and, of course, for the competitiveness of our economy.

Mr Ferber highlighted the importance of a responsible approach to the EU budget, to national budgets, but also to have good, informed discussions about the budgets of all EU Member States.

Mr Van Overtveldt called for more credibility of the whole process, and we believe that new rules will be more enforceable and that the key aspect here is the fact that there will be much stronger ownership by the Member States of their adjustment plans, because that is one of the cornerstones of our proposals.

Member States will evaluate medium-term fiscal structural plans and they would report annually on the progress. I think if you look at it from this perspective, the fiscal adjustment path plans will not only have a strong ownership, but I believe it will have also strong respect from the national authorities because they know they are not only presenting the plans, but putting also the national reputation at the stake. Therefore, we believe that the rules would be more enforceable.

I really would like to thank Mr Pedro Marques, Ms Poptcheva, Mr Mureșan and others for their remarks and support not only for clarity, but also flexibility of the proposed rules. I know that their call for central fiscal capacity was repeated in several interventions.

In economic terms, we in the European Commission believe that the central fiscal capacity would be an important rule to cope with large economic shocks or large common investment needs, especially in the euro area where there is a single monetary policy and national budgetary responsibilities.

However, there is currently no consensus on this issue among the Member States. Furthermore, as I was just referring a minute ago, we have already put together sizeable fiscal funds in order to have sustained and sustainable recovery from the pandemic through the Recovery and Resilience Facility. As you know, these funds are available until 2026. On top of it, we put massive investment into the green policies you have been discussing in this chamber.

Our new approach to state aid to not only tackle the aftershocks of COVID-19, but also to help our households, our companies, our Member States, with unprecedented challenges linked with the energy crisis of the last year. And to some of the honourable Members, I just would like to also remind our proposals on taxing excessive revenues of the energy companies and making it available for supportive measures of the citizens of Europe and struggling SMEs.

If you allow me, Mr Niedermayer was asking why we are coming with these proposals so late, and you would recall that the debate on these rules is highly complex. I want to underline how much we benefited from the exchange with the European Parliament and with the Member States and other stakeholders.

We believe that the time we needed to finalise these proposals was important to build as much consensus as possible with the help and support of also your intervention. We hope that we can achieve this very important goal and we can achieve it before the end of the year.

Ms Yon-Courtin, Mr Mureșan and Mr Lamberts have been calling for more investments into the green and digital transition, indeed, also important points of increased defence capabilities of the European Union in these very difficult geopolitical times, the need to address the social vulnerabilities in our Member States. What I think is important that in the old fiscal framework, the required of fiscal adjustment was only based on debt levels and cyclical conditions.

So also to respond to Ms Penkova, by contrast, the proposed framework incentivises the implementation of reforms and investment, including those needed to achieve climate and fiscal goals, by allowing, in this case, an extended and more gradual fiscal adjustment path from four to seven years in Member States with debt challenges.

So the social dimension comes also in at European Semester and the country specific recommendations will be included in the mid-term plans and can be finalised.

So to conclude, Mr President, honourable Members, I think that we would all agree that Europe needs an economic governance framework that can deliver on its promise of stability and growth, one that makes us a better place to face the challenges of today and tomorrow. We believe that the Commission has put forward a balanced set of proposals, but of course, this is just the beginning of the dialogue that will continue over the coming months.

Today was the first page in that new chapter and we are, of course, counting on the European Parliament's support to write the rest of the story together.

Jessika Roswall, President-in-Office of the Council. – Mr President, honourable Members, Mr Vice-President, from what I hear today, it is clear that the expectations are high and that is good. Clearly, there are many opinions on this topic, which is also good. It shows the significance of these questions after our discussion here today. I remain – as the Vice-President also said – confident that we will reach a compromise within the set time frame together.

The March Council stated a view to conclude the legislative work in 2023. Yes, this is a tight time frame, but it is not an impossible time frame. As I said in my first statement, we need an updated framework in place to make sure that we have rules to support sound public finance, the reforms that promote growth and that keep our union strong and competitive.

And I would like to reassure you that the Presidency is committed to work hard to advance as far as possible during this last leg of our Presidency, and that we are also in close contact with the incoming Spanish Presidency to ensure a smooth transition at the end of June. And we can count on the constructive spirit of all stakeholders involved to move this forward swiftly. And from what I hear here today in the debate, that is also a common view.

Der Präsident. – Die Aussprache ist damit geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

Alfred Sant (S&D), in writing. – The Stability and Growth Pact defines the direction to be followed in the fiscal policies of eurozone Member States. In the absence of a federalising budget, SGP rules have functioned as a sub-optimal mechanism for the eurozone to manage financial stability with patchy effectiveness. For political reasons, deficit rules have not been applied equally to all Member States. States in fiscal surplus declined to launch expansionary policies so as to promote macroeconomic balance across the eurozone. The rules have served to restrict public investment as needed budgetary cuts largely targeted investment envelopes.

The updates now being proposed were meant to correct these problems. Proposals are actually at the lowest common denominator of what could have been expected. The dilemmas encountered in past policymaking will persist. So will the political imbalance that swayed past SPG-related decisions. More sustainable and bolder rule changes would have been appropriate, like increased flexibility allowing for fiscal adjustments to carry higher levels of public investment, plus a stronger focus on the social dimension.

Admittedly, the difficulties in securing consensus for a more comprehensive approach are significant. I disagree with the establishment of a federalising eurozone budget. Consequently, I will support the proposals made, with amendments, as they are better than no change.

(Die Sitzung wird um 10.28 Uhr für einige Minuten unterbrochen.)

PRESIDENZA: ROBERTA METSOLA

President

5.   Istungi jätkamine

(The sitting resumed at 10.38)

6.   Presidendi avaldus

President. – Dear colleagues, on Europe Day – this day of symbolism, of history and of the future – we welcome Germany's Bundeskanzler, Olaf Scholz.

Herr Bundeskanzler, herzlich Willkommen im Europaparlament.

“World peace cannot be safeguarded without the making of creative efforts proportionate to the dangers which threaten it” – so begins the Declaration presented by Robert Schuman on 9 May 1950. It rings true today.

Every year, on this day, we celebrate Europe – an unprecedented project of reconciliation fundamentally based on solidarity, a project that brings people together without trying to make us all the same, a project that lit a light that permeated through iron curtains and concrete walls.

Europe Day reminds us of what is possible when we come together, of the responsibility we have to keep moving forward. The Schuman Declaration, our European Union, took bravery. Change takes courage.

The European Union is not perfect, and I know many share our frustrations with some of our processes. But the fundamental pillars of hope, of possibility, of freedom, democracy and the rule of law, make this political project unique. We cannot take what we stand for, what we have achieved – and what we must achieve still – for granted. We must keep evolving.

European progress was made possible thanks to daring solutions. And more daring solutions will be needed going forward.

I know that we can count on Germany for just that. Yours, dear Chancellor, is a Member State which shows unwavering commitment to the betterment of Europe.

So let me thank you for Germany's support for Ukraine; for Germany's contribution to the construction of a new EU security architecture; for Germany pushing new technologies; for Germany defending human rights, such as the rights women and men in Iran; and for so much more.

Chancellor you once said “We have every reason to be more optimistic about our future”. That is the spirit that must drive us forward. We must reform, anticipate change – not suffer it. We must find that courage that underpinned the Schuman Declaration again. We must help that light keep shining brighter.

We know that we are so much stronger, when we are together, and we will look to Germany – as to all Members States – to help reform and prepare our European future.

The European Union matters. It is worth it. Es lebe Europa!

7.   Selline on Euroopa – arutelu Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholziga (arutelu)

President. – The next item is “This is Europe – Debate with the Chancellor of Germany, Olaf Scholz” (2023/2665(RSP)).

Herr Bundeskanzler, the floor is yours.

Olaf Scholz, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute, am Europatag, hier an diesem besonderen Ort zu Ihnen sprechen zu können. Ihre Einladung ehrt und berührt mich. Sie ehrt mich, weil Sie als frei gewählte Abgeordnete 450 Millionen Europäerinnen und Europäer vertreten – und damit die Bürgerinnen und Bürger Europas. Und sie berührt mich, weil der 9. Mai die einzig richtige, zukunftsweisende Antwort auf den von Deutschland entfesselten Weltkrieg gibt, auf zerstörerischen Nationalismus und imperialistischen Größenwahn.

Heute vor 73 Jahren schlug der französische Außenminister Robert Schuman vor, ein neues, ein “organisiertes und lebendiges Europa” zu schaffen. Am Anfang stand die Vergemeinschaftung von Kohle und Stahl, der Güter also, die jahrzehntelang zur Herstellung von Waffen dienten. Waffen, mit denen noch unsere Großväter und Urgroßväter aufeinander geschossen haben. Der Traum der Väter und Mütter Europas war es, dieses gegenseitige Morden ein für alle Mal zu beenden. Dieser Traum ist für uns in Erfüllung gegangen. Krieg zwischen unseren Völkern ist unvorstellbar geworden – der Europäischen Union zum Dank und zu unser aller Glück.

Doch ein Blick in die direkte Nachbarschaft unserer Union hinaus zeigt auf furchtbare Weise: Nicht in allen Ländern Europas ist dieser Traum auch Realität. Unter großen Opfern verteidigen die Menschen in der Ukraine Tag für Tag ihre Freiheit und die Demokratie, ihre Souveränität und ihre Unabhängigkeit gegen eine brutale russische Invasionsarmee. Wir unterstützen sie dabei.

Schon die Gründungsväter und -mütter wiesen dem zusammenwachsenden Europa eine Aufgabe zu, die über seine Befriedung im Innern weit hinausreicht. Für sie war klar: Europa trägt globale Verantwortung, weil das Wohlergehen Europas nicht zu trennen ist vom Wohlergehen der restlichen Welt!

In der Schuman-Erklärung klingt das so: “Diese Produktion” – gemeint sind Kohle und Stahl – “wird der gesamten Welt ohne Unterschied und Ausnahme zur Verfügung gestellt werden, um zur Hebung des Lebensstandards und zur Förderung der Werke des Friedens beizutragen. Europa wird dann mit vermehrten Mitteln die Verwirklichung einer seiner wesentlichsten Aufgaben verfolgen können: die Entwicklung des afrikanischen Erdteils.”

Dieser “Entwicklung des afrikanischen Erdteils” stand damals vor allem die von Europa betriebene koloniale Ausbeutung unseres Nachbarkontinents entgegen. Schon deshalb muss die Bewältigung der Folgen des Kolonialismus Wesensmerkmal jeder europäischen Partnerschaft mit den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sein, einer Partnerschaft, die den eurozentrischen Blick der vergangenen Jahrzehnte hinter sich lässt, einer Partnerschaft, die Augenhöhe nicht nur behauptet, sondern herstellt. Solche Partnerschaften zu errichten, scheint mir heute wichtiger denn je.

450 – nach einer nächsten Erweiterung vielleicht 500 – Millionen Bürgerinnen und Bürger leben in der Europäischen Union. Das macht gerade einmal fünf Prozent der Weltbevölkerung aus. In Asien, Afrika und im Süden Amerikas wachsen neue wirtschaftliche, demografische und politische Schwergewichte heran – ein Erfolg übrigens der Arbeitsteilung zwischen Ländern und Kontinenten, die eine Milliarde Menschen aus der Armut geführt hat. Sie werden sich zu Recht nicht abfinden mit einer bi- oder tripolaren Weltordnung. Deshalb bin ich fest überzeugt: Die Welt des 21. Jahrhunderts wird multipolar sein – sie ist es schon längst.

Doch was heißt das für uns in Europa? “Wird Europa das” – und ich zitiere den französischen Schriftsteller Paul Valéry –, “was es wirklich ist: ein kleines Vorgebirge, ein Kap des asiatischen Festlands?” Die Antwort darauf finden wir nicht beim Blick zurück. Wer nostalgisch dem Traum europäischer Weltmacht nachhängt, wer nationale Großmachtfantasien bedient, der steckt in der Vergangenheit. Und auch diejenigen, die permanent vor Europas Abstieg warnen, gewinnen nicht die Zukunft, zumal sie eines völlig unterschätzen: wie wandlungs- und handlungsfähig Europa ist.

Das haben wir wieder und wieder bewiesen in den Krisen der vergangenen Jahre und der Gegenwart. Denken wir nur daran, wie wir gemeinsam, solidarisch und vereint mit Partnern weltweit durch den vergangenen Winter gekommen sind. Die drei Lehren daraus sind doch folgende: Erstens: Europas Zukunft liegt in unserer Hand. Zweitens: Je geeinter wir Europa aufstellen, desto leichter ist es, uns eine gute Zukunft zu sichern. Und drittens: Nicht weniger, sondern mehr Offenheit, mehr Kooperation sind das Gebot unserer Zeit. Um Europa in der Welt von morgen einen guten Platz zu sichern, einen Platz nicht über und unter anderen Ländern und Regionen, sondern auf Augenhöhe mit anderen, an ihrer Seite.

Dafür muss die Europäische Union sich verändern. Wir brauchen eine geopolitische Europäische Union, eine erweiterte und reformierte Europäische Union und nicht zuletzt eine zukunftsoffene Europäische Union.

Bei all dem sehe ich im Europäischen Parlament eine treibende Kraft und einen Verbündeten. Nehmen wir die Schaffung eines geopolitischen Europas. Hier, vor dem Europäischen Parlament, hat Willy Brandt bereits vor 50 Jahren dessen existenzielle Notwendigkeit bezeugt. “Die Vereinigung Europas”, so schrieb er uns damals ins Stammbuch, “ist nicht nur eine Frage der Qualität unserer Existenz. Sie ist eine Frage des Überlebens zwischen den Giganten und in der zerklüfteten Welt der jungen und der alten Nationalismen.” Das Europäische Parlament hat stets nach dieser Maxime gehandelt – und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Sie handeln danach, wenn Sie die Stärke des Rechts hochhalten und wenn Sie uns alle immer wieder daran erinnern, dass Europa nur dann gehört wird, wenn es mit einer Stimme spricht.

Zuletzt hat Russlands brutaler Angriffskrieg gegen die Ukraine uns allen gezeigt, wie unverzichtbar diese Erkenntnis ist. Und folgerichtig stand die Europäische Union selten geschlossener zusammen als nach diesem infamen Bruch der europäischen und der internationalen Friedensordnung. Auf diese Erfahrung lässt sich ein geopolitisches Europa gründen. Wie, dazu habe ich bei meinem Besuch an der Karls-Universität in Prag im vergangenen Sommer einige Vorschläge gemacht. Dazu zählen eine noch viel engere Verzahnung unserer Verteidigungsanstrengungen und der Aufbau einer integrierten europäischen Verteidigungswirtschaft. Die Europäische Friedensfazilität, die gemeinsame Beschaffung von Munition zugunsten der Ukraine, die engere Zusammenarbeit vieler unserer Länder bei der Luftverteidigung, unser Strategischer Kompass, eine enge Zusammenarbeit von NATO und Europäischer Union – all das sind richtige Ansätze, die wir vertiefen und beschleunigen wollen.

Schon jetzt müssen wir die Weichen für den Wiederaufbau der Ukraine stellen. Ja, das erfordert politisches und finanzielles Kapital – und zwar auf sehr lange Sicht. Und zugleich liegt darin eine große Chance – nicht nur für die Ukraine, sondern für Europa insgesamt, weil eine prosperierende, demokratische, europäische Ukraine die deutlichste Absage ist an Putins imperiale, revisionistische, völkerrechtswidrige Politik auf unserem Kontinent.

Auch im globalen Wettbewerb mit anderen großen Mächten muss Europa bestehen. Die Vereinigten Staaten bleiben Europas wichtigster Verbündeter. Und dabei gilt: In dem Maße, in dem wir nun mehr in unsere Sicherheit und Verteidigung investieren – in zivile Resilienz, in technologische Souveränität, in zuverlässige Lieferketten, in unsere Unabhängigkeit bei kritischen Rohstoffen – in diesem Maße sind wir unseren transatlantischen Freunden bessere Verbündete. Unsere Beziehung zu China ist mit dem Dreiklang “Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale” zutreffend beschrieben – wobei Rivalität und Wettbewerb seitens Chinas ohne jeden Zweifel zugenommen haben. Dies sieht die EU, und darauf reagiert die Europäische Union. Mit Ursula von der Leyen bin ich mir einig: Kein decoupling, aber ein kluges de-risking lautet die Devise!

Die Länder des Globalen Südens sind neue Partner, deren Sorgen und berechtigte Interessen wir ernst nehmen. Deshalb ist es so wichtig, dass Europa sich solidarisch und mit Nachdruck für Nahrungsmittelsicherheit und Armutsbekämpfung einsetzt, dass wir die Versprechen einhalten, die wir beim internationalen Klima- und Umweltschutz gegeben haben. Und auch das gehört zu einem geopolitischen Europa: Es ist mehr als vernünftig, dass wir nun zügig neue Freihandelsabkommen schließen – mit dem Mercosur, mit Mexiko, mit Indien, Indonesien, Australien, Kenia und perspektivisch mit vielen anderen Ländern.

(Beifall)

Faire Abkommen, die die wirtschaftliche Entwicklung unserer Partner befördern, nicht behindern! Fair, das bedeutet zum Beispiel, dass die erste Verarbeitung von Rohstoffen dort vor Ort stattfindet und nicht etwa in China oder anderswo. Wenn wir diesen Gedanken in unseren Handelsbeziehungen verankern, dann leisten wir dadurch übrigens auch einen großen Beitrag zur Diversifizierung unserer Lieferketten.

Europa muss sich der Welt zuwenden. Denn wenn wir noch jahrelang ergebnislos weiterverhandeln über neue Freihandelsabkommen, dann diktieren künftig andere die Regeln – mit niedrigeren Umwelt- und Sozialstandards. Eine ganz zentrale Entscheidung über die Gestalt eines geopolitischen Europas haben wir im vergangenen Jahr bereits getroffen. Und auch dabei war das Europäische Parlament eine treibende Kraft. Wir haben uns für ein großes Europa entschieden. Wir haben den Bürgerinnen und Bürgern der Westbalkan-Staaten, der Ukraine, Moldaus und perspektivisch auch Georgiens gesagt: Ihr gehört zu uns.

(Beifall)

Wir möchten, dass Ihr Teil unserer Europäischen Union werdet! Und dabei geht es nicht um Altruismus. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit und um wirtschaftliche Vernunft. Und es geht darum, den Frieden in Europa nach der Zeitenwende, die Russlands Angriffskrieg bedeutet, dauerhaft abzusichern.

Ein geopolitisches Europa misst sich auch daran, ob es seine Versprechen gegenüber seiner unmittelbaren Nachbarschaft einhält. Eine ehrliche Erweiterungspolitik setzt ihre Versprechen um – allen voran gegenüber den Staaten des westlichen Balkans, denen wir den Beitritt vor sage und schreibe 20 Jahren in Aussicht gestellt haben. Natürlich müssen der begonnene Normalisierungsprozess zwischen Serbien und Kosovo und die Reformen in den Beitrittsländern fortgesetzt werden. Natürlich muss dem politischen Mut Nordmazedoniens ein zügiger Beitrittsfortschritt folgen.

(Beifall)

Solche Fortschritte müssen dann aber auch unsererseits honoriert werden, sonst verliert die Erweiterungspolitik ihren Anreiz und die Europäische Union an Einfluss und Strahlkraft. Zur Ehrlichkeit gehört: Eine erweiterte Europäische Union muss eine reformierte EU sein. Wohlgemerkt: Die Erweiterung sollte uns nicht der einzige Anlass für Reformen sein, wohl aber ihr Zielpunkt.

Und ich begrüße ganz ausdrücklich, dass das Europäische Parlament an Vorschlägen für institutionelle Reformen arbeitet, auch an solchen, die vor dem Parlament selbst nicht haltmachen. Ich werde weiter im Europäischen Rat dafür werben, dass wir uns mit diesen Ideen befassen. Manches liegt auf der Hand: Mehr Ratsentscheidungen mit qualifizierter Mehrheit in der Außenpolitik und bei Steuern.

(Beifall)

Dafür werde ich weiter Überzeugungsarbeit leisten. Und dabei bin ich für die breite Unterstützung aus Ihren Reihen sehr dankbar. Den Skeptikern will ich sagen: Nicht die Einstimmigkeit, nicht 100 Prozent Zustimmung zu allen Entscheidungen schafft größtmögliche demokratische Legitimität. Im Gegenteil! Es ist doch gerade das Werben und Ringen um Mehrheiten und Allianzen, das uns als Demokratinnen und Demokraten auszeichnet, die Suche nach Kompromissen, die auch den Interessen der Minderheit gerecht werden. Genau das entspricht unserem Verständnis von liberaler Demokratie!

Unerlässlich für die Zukunft scheint mir zudem, dass wir auf die Achtung demokratischer Prinzipien und der Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU bestehen. Und auch hier weiß ich eine ganz große Mehrheit von Ihnen auf meiner Seite. Warum also nutzen wir die anstehende Diskussion über Reformen der Europäischen Union nicht, um die Europäische Kommission darin zu stärken, immer ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wenn gegen unsere Grundwerte verstoßen wird: Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte?

(Beifall)

Meine Damen und Herren, noch ein Element muss hinzukommen – ich habe es gerade schon erwähnt: Wir Europäerinnen und Europäer müssen uns der Zukunft öffnen, ohne Wenn und Aber. Das heißt zunächst einmal, die alten Probleme aus dem Weg zu schaffen, die uns seit Jahren lähmen, die dafür sorgen, dass andere Länder uns allzu leicht spalten und gegeneinander ausspielen können. Ich denke dabei zum Beispiel an unseren Umgang mit der Fluchtmigration. Natürlich muss am Ende eine Lösung stehen, die dem Anspruch europäischer Solidarität gerecht wird. Aber wir dürfen doch nicht abwarten, bis diese Solidarität quasi wie der Heilige Geist über uns kommt.

Europa, so hat es Robert Schuman heute vor 73 Jahren formuliert, entsteht durch “konkrete Tatsachen”, durch die “Solidarität der Tat”. Deshalb werbe ich dringend dafür, die Fortschritte, die wir bei der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems im Rat nach langen und schwierigen Verhandlungen erzielt haben, noch vor der Europawahl unter Dach und Fach zu bringen. Ihre Einigung auf eine Verhandlungsposition für zentrale Teile der Reform letzten Monat war ein sehr wichtiger Schritt auf diesem Weg. Jetzt sollen wir die Arbeit daran mit aller Kraft zum Abschluss bringen.

(Beifall)

Uns eint doch das Ziel, irreguläre Migration besser zu steuern und zu ordnen, ohne unsere Werte zu verraten. Dabei können wir uns eines noch viel stärker zunutze machen als bisher: In vielen Teilen Europas brauchen wir inzwischen dringend Arbeitskräfte, auch aus Drittstaaten. Wenn wir solche regulären Migrationschancen konsequent verknüpfen mit der Forderung, dass Herkunfts- und Transitländer diejenigen auch wieder zurücknehmen, die hier bei uns kein Bleiberecht haben, dann profitieren davon alle Seiten. Auch Maßnahmen für einen wirksamen Außengrenzschutz gehören hierher – so, wie wir sie im Europäischen Rat im Februar vereinbart haben. Dann wächst die Akzeptanz für eine kluge, gesteuerte und kontrollierte Zuwanderung in unseren Ländern. Und dann entziehen wir denjenigen die Grundlage, die mit Angst und Ressentiments Politik machen.

Uns der Zukunft zu öffnen, das heißt auch, die wohl größte Aufgabe entschlossen anzugehen, die vor uns liegt. Ich spreche vom Aufbruch unserer Länder, unserer Volkswirtschaften und Gesellschaften in eine klimaneutrale Zukunft. Die erste industrielle Revolution nahm hier in Europa ihren Anfang. Muss es nicht unser Anspruch sein, dass auch der nächste große Wandel von Europa entscheidend mitgestaltet wird – zum Nutzen aller? Welche Chance dieser Aufbruch für Europa bringt, muss ich Ihnen nicht erklären. Wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger unserer Länder dies auch in ihrem Alltag spüren, etwa, weil der Strom aus erneuerbaren Energien in Zukunft günstiger wird, weil es in ganz Europa genug Ladestationen für E-Autos und -Lkws gibt, weil neue, zukunftsträchtige Arbeitsplätze entstehen in der Energiebranche oder in der Chip-Industrie, weil wir hier in Europa die Technologien entwickeln und vermarkten, die die ganze Welt für die Wende hin zur Klimaneutralität braucht.

Diesen Wandel ambitioniert zu gestalten und dabei gleichzeitig niemanden zurückzulassen – das ist das große Zukunftsprojekt, hinter dem wir Europäerinnen und Europäer uns jetzt versammeln sollten.

(Beifall)

Um es mit Oscar Wilde zu sagen: “Die Zukunft gehört denjenigen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich werden”. Sie gehört eben nicht den Nostalgikern. Und erst recht gehört sie nicht den Revisionisten, die von nationalem Ruhm träumen oder nach imperialer Macht lechzen.

(Beifall)

Die Ukrainerinnen und Ukrainer zahlen mit ihrem Leben für diesen Wahn ihres mächtigen Nachbarstaates. 2 200 Kilometer nordöstlich von hier, in Moskau, lässt Putin heute seine Soldaten, Panzer und Raketen aufmarschieren. Lassen wir uns nicht einschüchtern von solchem Machtgehabe! Bleiben wir standhaft in unserer Unterstützung der Ukraine – so lange, wie das nötig ist! Schließlich will niemand von uns zurück in die Zeit, als in Europa das Recht des Stärkeren galt, als kleinere Länder sich größeren zu fügen hatten, als Freiheit ein Privileg weniger war und nicht ein Grundrecht aller. Unsere Europäische Union – geeint in ihrer Vielfalt – ist die beste Versicherung, dass diese Vergangenheit nicht zurückkehrt. Und deshalb ist die Botschaft dieses 9. Mai nicht das, was heute aus Moskau tönt, sondern unsere Botschaft, und die lautet: Die Vergangenheit wird nicht über die Zukunft triumphieren. Und die Zukunft – unsere Zukunft – ist die Europäische Union.

(Die Abgeordneten erheben sich von ihren Plätzen und spenden dem Redner Beifall.)

President. – Vielen Dank, Chancellor Scholz, for that inspiring speech. I will now give the floor to the representatives of the political groups, starting with the President of the PPE Group, Manfred Weber. I would like to make an appeal for everyone to stick to their speaking time.

Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kommissionsvertreter, sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz! Herzlich willkommen im Herzen der europäischen Demokratie! Gestern, 8. Mai: Wir gedenken und freuen uns über die Befreiung vom Nazi-Unrechtsstaat. Und heute, 9. Mai: Wir freuen uns – und gedenken – über den Mut der Väter und Mütter der europäischen Einigung. Nur ein Wochentag, es ist vielleicht eine Laune der Geschichte, ein Zufall. Aber unglaublich unfassbar ist, dass zwischen diesen zwei Wegmarken europäischer Geschichte nur fünf Jahre lagen.

Frankreich: De Gaulle streckte nach all den deutschen Greueltaten gegen die öffentliche Meinung die Hand aus. Welcher Mut, welche Führungskraft! Konrad Adenauer ergriff diese Hand für Westdeutschland. Sogar den Vorschlag Stalins, ein neutrales, wiedervereinigtes Deutschland zu akzeptieren, schlug er aus. Er wählte die europäische Einheit. Er wählte die NATO – gegen die öffentliche Meinung damals. Welcher Mut, welche Führungskraft!

Ja, heute sind wir gut im Management, Impfstoffbeschaffung, ARF, zehn Sanktionspakete, Energiekrise – all das wurde gemanagt. Aber De Gaulle, Adenauer, auch Kohl und Mitterrand, das waren Politiker, die nicht nur den Alltag managen konnten, sondern sie hatten die Kraft, Historisches zu gestalten. Sie sprechen heute – wie auch in Prag – bereits über die Abschaffung der Einstimmigkeit in der Außenpolitik, auch über den Aufbau einer europäischen Verteidigung hin zur europäischen Armee, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und auch Emmanuel Macron hat so gesprochen. Wir hatten extra die Konferenz zur Zukunft Europas eingerichtet, um über diese Themen zu diskutieren. Nach der Wiederwahl von Macron kam leider keine Initiative, es kam kein Konvent.

Herr Bundeskanzler, ich muss das für uns noch mal ausdrücken: Wir brauchen keine weiteren Grundsatzreden mehr. Wir brauchen jetzt den Mut, Europa in die Zukunft zu führen.

Europa braucht Führung! Und wir als Europäische Volkspartei, wir fordern jetzt einen Konvent zur Überarbeitung der Verträge, um Europa für die kommenden Jahrzehnte fit zu machen. Sie selbst haben darauf hingewiesen, dass nur so ein großes Europa machbar ist.

Und als zweite Überlegung möchte ich heute anbringen: Europa ist sehr dankbar für die klare proeuropäische Haltung der Deutschen, aller großen demokratischen Parteien in Deutschland. Wir brauchen aber auch im Alltag von Deutschland Orientierung. Die Debatte über das Verbrenner-Aus hat viele ratlos gemacht. Jetzt steht die Debatte über den Stabilitäts- und Wachstumspakt an. Ich höre dazu wenig aus Berlin, wie man sich positioniert. Wir stehen vor fundamentalen Fragen im Umgang mit China. Ich habe heute gelesen, dass der deutsche Finanzminister nicht nach Peking reisen durfte. Sie wollen chinesische Investoren in den Hamburger Hafen einladen. Ihre Koalitionspartner lehnen das ab. Der Doppelwumms, die 200 Milliarden als Antwort auf die Ukrainekrise, wurde in der Europäischen Union nicht abgestimmt, obwohl die Binnenmarktwirkung dahinter groß ist. Und die Waffenlieferungen an die Ukraine: Manche hatten den Eindruck, in Berlin glaube man nicht an den militärischen Erfolg der Ukraine. Erst dann gab es die Diskussion um Panzerlieferungen, und erst nach Monaten der langen, quälenden Debatte werden die Panzer jetzt endlich geliefert. Viele Positionen Ihrer Regierung – oftmals zu spät und zu wenig ambitioniert. Europa braucht Orientierung aus Berlin.

Als Vorsitzender der Christdemokraten möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir gemeinsam gegen den Klimawandel kämpfen. Wir haben den ETS, Sozialfonds, border adjustment-Text hier gemeinsam beschlossen. Trotzdem sage ich: Das reicht nicht. Das Beispiel Viessmann. Der Verkauf von Viessmann ist ein Warnzeichen. Unsere Unternehmen glauben offensichtlich nicht an den Grünen Deal, an den business case, der dahintersteht. Schaffen wir – das ist als Frage formuliert – mit unseren Beschlüssen mehr Arbeitsplätze in China als in Europa? Zumindest muss uns das umtreiben, und wir müssen schauen, dass Wettbewerbsfähigkeit zurück auf die Agenda kommt.

Auch Nahrungsmittelproduktion ist ein großes Thema. Die Verbraucherpreise steigen, Teil der Inflation sind Nahrungsmittelpreise. Wir müssten eigentlich mehr an Nahrungsmittel Richtung Nordafrika exportieren, was wir nicht tun, und gleichzeitig werden unsere Landwirte zu Sündenböcken stilisiert. Auch das passt nicht zusammen, wo wir einen Politikansatz des Miteinanders brauchen.

Zu guter Letzt, Herr Bundeskanzler, als Sie der SPD beitraten, hat Willy Brandt damals ein Versprechen abgegeben. Ich zitiere: “Mehr Demokratie wagen”. Ich möchte Sie fragen: Was heißt das jetzt für Europa? Was heißt es für uns hier in diesem Parlament für 2024? Für mich als EVP-Vertreter gehört zu einer Wahl ein Kandidat, eine Kandidatin und ein Programm, Inhalte, Ideen, damit die Menschen entscheiden können. Es gilt für die Wahl eines Bürgermeisters, eines Kanzlers in Deutschland, aber auch für die Wahl eines Präsidenten, einer Präsidentin der Europäischen Kommission. Leider wurden die Vorschläge dieses Parlaments zum Spitzenkandidatenprozess und auch zu den transnationalen Listen, die hier per Mehrheit beschlossen worden sind, weder von Macron noch von Merkel – das sage ich ausdrücklich dazu – noch von Sánchez und auch nicht von Ihnen übernommen. Deshalb bitte im Geiste von Willy Brandt: Weniger Hinterzimmer im Rat, mehr Demokratie hier in diesem Plenum im Europäischen Parlament. Lassen Sie uns mit der Zukunft beginnen. Nicht morgen, sondern heute.

Iratxe García Pérez, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, bienvenido, querido canciller, querido Olaf Scholz. Es un placer recibirle en el Parlamento Europeo el día que conmemoramos nuestro nacimiento como proyecto comunitario para garantizar la paz y la libertad en nuestro continente. Canciller, el próximo 23 de mayo, el Partido Socialdemócrata de Alemania cumple 160 años de historia, 160 años construyendo una Europa libre, democrática, moderna y en búsqueda permanente de una mayor igualdad entre sus ciudadanos y ciudadanas.

Su presencia en esta Cámara tiene lugar en un momento en que la guerra de Putin contra Ucrania entra en una fase crucial ante la anunciada ofensiva de primavera del ejército ucraniano. Queremos la paz en Ucrania. Pero no queremos la paz de los vencidos. Queremos una paz justa fundada en el respeto al Derecho internacional. Y mientras dure la guerra, debemos seguir ayudando al pueblo ucraniano en todos los ámbitos: político, humanitario, militar y económico. En esta Cámara lo tenemos muy claro.

Por otro lado, en un contexto en que la elevada inflación continúa dañando de forma directa a la población, y especialmente a los más vulnerables, hemos de avanzar con determinación en el cumplimiento de los objetivos del pilar social con la transposición de la Directiva sobre salarios mínimos, la adopción de una directiva sobre el ingreso mínimo vital y el derecho a una vivienda como bien de primera necesidad.

Señor Scholz, somos conscientes del impacto que la guerra tiene sobre la industria y los hogares alemanes. Gracias a su liderazgo, Alemania ha tomado decisiones difíciles pero necesarias en asuntos cruciales para el futuro de nuestra Unión, desde la ayuda militar a Ucrania hasta el tope del gas. Y ahora debemos liderar la reforma del mercado eléctrico para garantizar precios razonables.

Señorías, si queremos avanzar en la ansiada autonomía estratégica necesitamos hacerlo hablando de la reindustrialización de la Unión Europea. Junto a la aprobación de la Ley de Chips y la reforma del mercado eléctrico, debemos acelerar la propuesta sobre materias primas críticas.

Y con el objetivo de afrontar los desafíos sociales, climáticos y medioambientales, así como la reindustrialización, debemos reforzar la gobernanza económica, con reglas fiscales más claras, más flexibles, que permitan garantizar la estabilidad presupuestaria con el necesario crecimiento de la economía.

Hoy, 9 de mayo, celebramos el Día de Europa. Y para la familia socialdemócrata Europa es ante todo una comunidad de valores. Una comunidad de valores cuestionada hoy por la extrema derecha, a quien se ha unido una derecha conservadora que ha perdido y ha tomado la decisión de convertirse en la oposición. Los conservadores, hoy, son la oposición en Europa. Hemos visto cómo también son la oposición en Alemania. Y, realmente, creo que lo importante es ser conscientes de que debemos reforzar las alianzas que han conseguido construir un proyecto europeo basado en estos valores comunes y no ponernos del lado de quienes quieren deteriorar el proyecto europeo. Sabemos de qué lado está Weber. Se encuentra mucho más cómodo con la señora Meloni que con el canciller Scholz. En cualquier caso, cada uno tendrá que elegir.

Señor Scholz, los socialdemócratas no somos europeístas por necesidad, somos europeístas por convicción. Ni en los momentos más difíciles de la historia reciente europea ha flaqueado nuestro compromiso con la Unión. Y estoy convencida de que este 9 de mayo Europa no podría recibir mejor regalo que el compromiso del Gobierno alemán para seguir desbloqueando resistencias y alcanzando acuerdos en tiempos de crisis, avanzando en la integración, rompiendo tabúes, trabajando por el progreso en defensa de nuestro sistema de valores, que no es sino defender la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos.

Stéphane Séjourné, au nom du groupe Renew. – Madame la Présidente, Monsieur le Chancelier, chers collègues, bienvenue également. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue au Parlement européen. D'autant plus que l'engagement européen de l'Allemagne a toujours été présent ces dernières décennies. Je dois dire que votre coalition, Monsieur le Chancelier, a donné ces derniers mois un nouvel élan à cet engagement et c'était attendu. En cela, Renew est fier que certaines de nos propositions, comme les listes transnationales, la fin de l'unanimité – vous en avez évoqué les principes en politique étrangère – qui nous manque tant vis-à-vis de la Chine, qui d'ailleurs est portée par le FDP en Allemagne, soient désormais celles officielles du gouvernement allemand.

Cette nouvelle détermination à penser l'Europe de demain est essentielle, et le discours de Prague était, Monsieur le Chancelier, le bienvenu. Nous, parlementaires européens, demandons cette vision aux capitales européennes. Celle, oui, d'un changement d'époque. La gestion de la crise ne suffit pas. Il faut maintenant les anticiper, les empêcher. Empêcher les prochaines, mais également construire et prévoir.

Prenons l'énergie, Monsieur le Chancelier. Nous avons passé l'hiver, nous avons fait des efforts, diversifié nos approvisionnements, accéléré les renouvelables. Ici, au Parlement européen, nous avons fait un travail dans ce sens. Mais l'hiver suivant est un vrai défi, et nous avons besoin de plus d'électricité au moment où notre consommation explose. Il nous faut produire donc plus d'électricité et elle doit être impérativement décarbonée. Quelles sont vos propositions au niveau européen pour que notre continent soit à la pointe de l'énergie de demain? L'Allemagne a aussi une grande responsabilité pour la stabilité du réseau électrique partout dans l'Union européenne, et pour la solidarité, étant également la plus grande économie de l'Union européenne.

Sur le numérique, notre continent a su imposer son éthique, son modèle. J'ai confiance en nous pour que nous soyons les premiers à définir les standards internationaux sur l'IA, comme nous l'avons fait pour les géants du numérique et le e-commerce. Mais l'Europe ne doit pas être juste là pour juguler les ruptures technologiques. Elle doit être le moteur. Nous devons être la terre d'investissements pour l'intelligence artificielle, et le quantique. Or, nous savons que, dans ce domaine, il reste tant à faire sur les freins à l'investissement et à la formation.

La transition verte comme la transition digitale, sont les deux piliers de notre souveraineté européenne. Elles seront des succès par l'action de l'Europe et des États, mais aussi parce que nous offrirons un cadre propice, prévisible et durable à nos entreprises pour s'y investir.

Je finirai, Monsieur le Chancelier, par quelque chose qui touche mon groupe, Renew Europe, en vous rappelant notre attachement au soutien massif de l'Union européenne en Ukraine, en financement, en formation, en assistance matérielle et oui, aussi, en armes. Et je voudrais saluer les efforts de la Commission européenne et plus particulièrement du commissaire Breton dans ce domaine ces dernières semaines. Mon groupe continuera chaque jour à pousser chaque État à contribuer davantage pour que l'Ukraine puisse gagner cette guerre. L'Allemagne a fait des choix décisifs sur cette question, vous pouvez en tout cas nous détailler peut-être les prochaines étapes de votre engagement dans l'assistance à l'Ukraine. Notre Europe doit être aussi fidèle aux sacrifices ukrainiens, en ce sens que nous devons maintenant prévoir le cadre institutionnel dans lequel nous nous trouvons pour accueillir d'autres pays européens. Ceux qui aujourd'hui ont fait le choix de la démocratie, de nos valeurs, de notre ADN européen.

Alors, Monsieur le Chancelier, vous avez fini par une citation: je finirai également par une citation, celle d'un grand social-démocrate, cette fois français, Jacques Delors, qui disait que “l'Europe, c'est comme une bicyclette si elle n'avance pas, elle tombe”. J'espère que collectivement, nous arriverons à la faire avancer.

Terry Reintke, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Kommissionsvertreter, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Bundeskanzler, Sie kommen zu einem denkbar guten Zeitpunkt hier nach Straßburg, denn es gibt nach den letzten Monaten, ehrlich gesagt, einiges zu kitten für den Mann mit der Richtlinienkompetenz aus Berlin. Die Ampelkoalition ist ja bekanntlich angetreten mit einem Anspruch des Aufbruchs, der Erneuerung und des Fortschritts. Ihre Partei hat Sie selbst im Wahlkampf als einen Klimakanzler plakatiert, als einen, der es anpackt, als einen, der liefert. Ehrlich gesagt, dieses Versprechen des Aufbruchs hat auch hier in Europa vielen imponiert: Endlich ein Bundeskanzler, der etwas verändern will nach Jahren des Stillstands, nach Jahren des German vote endlich jemand mit einer Agenda.

Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Bundeskanzler, das Bild von Ihnen als Kanzler, der liefert, das ist in den letzten Monaten leider verblasst.

Und auch das des Anspruchs, den einige in dieser Koalition an die Rolle Deutschlands in Europa stellen, und, so scheint es – und das muss ich so offen sagen – manchmal auch das Ihrige. Denn Sie lassen laufen, statt sich klar zu positionieren. Wenn etwa die FDP die Glaubwürdigkeit Deutschlands aufs Spiel setzt und den Ruf der deutschen Bundesregierung als verlässlichen Partner in Europa anknackst, und das bei einem zentralen klimapolitischen Projekt der Europäischen Union, dem Aus des Verbrennungsmotors, einem Herzstück des Pakets “Fit für 55”, was macht da der deutsche Bundeskanzler? Erst sagt er gar nichts, und dann stellt er sich auch noch hinter den Koalitionspartner, der gerade das Vertrauen der europäischen Partner verspielt.

Oder ein anderes Beispiel: Richtigerweise, Herr Bundeskanzler, sind Sie mit der Zeitenwende angetreten, was die Ukraine angeht. Aber dann wirkt es an ganz vielen Stellen hier in Brüssel und Straßburg und in vielen Hauptstädten der Europäischen Union häufig so, als müsste man Ihnen jede konkrete Maßnahme mühsam abringen. Das ist in einer Situation, wo Solidarität, wo Handlungsfähigkeit gefragt war, nicht die Art und Weise, wie ein deutscher Bundeskanzler sich positionieren sollte.

Ich könnte diese Liste fortsetzen, aber dafür sind wir nicht hier. Ich bin hier, Herr Bundeskanzler, weil ich an Sie appellieren möchte. Ich möchte an Sie appellieren, weil ich Sie kämpfen sehen will für Europa, weil wir einen deutschen Bundeskanzler brauchen, der europäisch denkt und vorangeht. Ich wünsche mir zum Beispiel einen Kanzler, der aus den Fehlern seiner eigenen Partei gegenüber Russland gelernt hat und nicht genau die gleichen Töne gegenüber China anschlägt, …

(Beifall)

… der Menschenrechte in einer klugen gemeinsamen europäischen Strategie gegenüber China nach vorne stellt und auch die nötigen Konsequenzen für die industrielle und wirtschaftliche Stärke der Europäischen Union zieht. Ich wünsche mir einen Kanzler, der weiß, dass dieser Kontinent nur dann wettbewerbsfähig ist, wenn er zusammenhält und wenn er bei der grünen Transformation endlich vorangeht und nicht länger hinterherhinkt.

Auch, Herr Bundeskanzler, wenn das mal Geld kostet. Und ja, mir ist klar, wer Ihr Finanzminister ist. Und trotzdem: Ich wünsche mir einen Bundeskanzler, der die Deutschen davon überzeugt, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt, so, wie er gerade ist, genau diese wichtigen Zukunftsinvestitionen ausbremst. Ich wünsche mir einen Bundeskanzler, der sagt – und Sie haben das selber erwähnt: Ich komme aus einer Stadt, die reich und mächtig geworden ist, nicht weil sie sich abgeschottet hat, sondern weil sie sich geöffnet hat für die Welt. Deshalb stelle ich mich ganz klar gegen eine Asylpolitik, die eine Festung Europa bauen will. So einen Bundeskanzler wünsche ich mir.

Vor 73 Jahren hat Robert Schuman in einer wegweisenden Rede die Geschichte dieses Kontinents für immer verändert. Er hat zu einer Zeit, als der Terror von Nazideutschland Tod und Elend gebracht hatte und es wahrscheinlich kaum Menschen in Europa gab, die in den letzten Jahren keine geliebten Menschen verloren hatten, ein Bild von Frieden, von Gemeinsamkeit und einer besseren Zukunft gezeichnet. Ich wünsche mir heute einen Kanzler, der mit so einer Weitsicht vorangeht.

Ja, Herr Bundeskanzler, Sie wollen ja das Richtige: die Erweiterung, die Handlungsfähigkeit, die Beendigung der Einstimmigkeit im Europäischen Rat. Sie werben für einen Konvent, aber bleiben Sie da nicht im Ungefähren, sondern gehen Sie gemeinsam mit diesem Parlament voran! Wir haben vorgeschlagen, einen europäischen Konvent zu starten. Ich bin mir sicher: Wenn Sie mit ganzer Kraft im Rat dafür werben, dann können wir dafür eine Mehrheit bekommen und noch vor der Europawahl einen europäischen Konvent einberufen.

Ryszard Antoni Legutko, on behalf of the ECR Group. – Madam President, Mr Chancellor, ladies and gentlemen, to understand the role of Germany, one needs to start with the basic question: what sort of political system is the European Union? And I submit it is a combination of an oligarchy and a tyranny of the majority.

The Parliament functions, of course, as the tyranny of the majority and the Commission is a typically oligarchic institution, unelected with limited democratic legitimacy and having an unquestionable lust for power. And as far as I could understand you, Mr Chancellor, you want this body to have even more power. But the pillars of European oligarchy are the big guys among the Member States, and the biggest is, of course, Germany. The big guys do what they want, never bothering to consult anyone and calling it leadership. And with the voting system in the Council securing their interests, there is little chance they could be outvoted.

Of many sins that the German Governments have committed, let me mention two: the migration crisis – when Germany single-handedly opened the EU borders – and recently, the energy and security crisis, which resulted from its having a long and murky tradition of political romance with Russia.

Today, the German politicians beat their breasts and promise to be good boys in the future. Well, the problem with the big guys is they can promise anything and repentance is easy for them as it is inconsequential.

When I heard that the best option would be the gradual abolition of the veto and the abolition of the veto in foreign policy, I simply cannot believe my ears. The Russian policy was the most spectacular disaster of the EU's big guys, and those who are most responsible for this want to have more power in foreign policy. The logic behind it boggles the mind. The more we screw up, the more power we want. The logic would be the reverse. Because you screw up so much, you should be kept in check for as long as possible.

Chancellor Scholz, I do not have any illusions about Germany mending its ways. You are too big, you are too hubristic, especially lately, I read your statement and I heard something like this today also, about Germany taking responsibility for the EU. Just a matter of interest, if you could satisfy my intellectual curiosity, where can one read about the German responsibility for the EU in the Treaties?

The only proper thing for the German Governments would be to take the backbenches. And as political hygiene requires, let others run the show. You tried. You failed. You should withdraw. Unless, Mr Chancellor, you and your colleagues in the European oligarchy believe that German leaders, like diamonds, are forever.

Gunnar Beck, im Namen der ID-Fraktion. – Frau Präsidentin! Sind die Deutschen verrückt, fragt sich die halbe Welt. Und die Antwort lautet: ja, denn Deutschland leidet am Helfersyndrom und gehört auf die Couch. Seit 15 Jahren will Deutschland alles und alle retten. Den Euro haben Sie scheinbar gerettet, aber auf Kosten der Geldwertstabilität und zulasten der Sparer und Rentner, die Ihre Rekordinflation und Schulden finanzieren. Ihre Weltklimarettung nannte das Wall Street Journal die dümmste Energiepolitik der Welt, denn mit einem Anteil von 1,3 % an den weltweiten CO2-Emissionen kann Deutschland das Klima nicht retten, sondern Sie ruinieren den deutschen Mittelstand und unsere Bürger durch unbezahlbaren Strom, Heizkosten und Zwangsrenovierung. Wer sich das nicht leisten kann, dem kaufen US-Immobilienfonds dankend das lang ersparte Haus weit unter Wert ab.

Retten wollen Sie auch Migranten. Jeder einzelne, der zusätzlich fünf, sechs, sieben Millionen Menschen aus Orient und Afrika, die wir seit zehn Jahren mehr im Lande haben, kostet uns lebenslang rund 700 000 Euro im Schnitt oder 17 500 jährlich. Afrika erzeugt ein neues Deutschland von 85 Millionen Menschen alle 18 Monate: Wollen Sie die auch retten?

Und schließlich noch Ihre Russlandpolitik: Zusammen mit Merkel führten Sie Deutschland in die immerhin preisgünstige Energieabhängigkeit von Russland. Dann jagte der große Bruder die Nord-Stream-Pipeline einfach in die Luft. Beharrlich verweigern Sie jede Aufklärung und verhängen fast monatlich neue Sanktionen gegen Russland, die uns mehr schaden als Russland. Und Sie liefern Waffen, mit denen der Westen den Krieg zwar verlängern, aber die Ukraine ihn nicht gewinnen kann.

Bundesregierung und EU leiden am Helfersyndrom, doch sie helfen niemandem, sondern betreiben Selbstschädigung. Die Ursachen des Helfersyndroms sah der Psychoanalytiker Alfred Adler im Bewusstsein eigener Minderwertigkeit. Der Helfer versucht, eigene Probleme dadurch zu überspielen, indem er sich denen zuwendet, denen es noch schlechter geht. Ihn interessiert gar nicht, ob seine Hilfe fruchtet, denn dadurch könnte er den eigenen Minderwert nicht mehr relativieren. Der Patient Deutschland gehört in Therapie, um sein schwaches Selbstwertgefühl zu überwinden und sich vom Helfersyndrom zu befreien, denn die Rechnung Ihres pathologischen Altruismus zahlt leider nicht Ihre Regierung, sondern zahlen unsere Bürger.

Martin Schirdewan, im Namen der Fraktion The Left. – Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler Scholz! Die Menschen sehnen sich nach Antworten wegen der immer weiter anwachsenden sozialen Ungerechtigkeit, und leider sind Sie in Ihrer Rede überhaupt nicht auf dieses Thema eingegangen. Explodierende Nahrungsmittelpreise, steigende Mieten, jedes vierte Kind in der Europäischen Union wächst in Armut auf, und 54 Millionen Menschen wissen nicht, wie sie ihre Energierechnung zahlen sollen.

Auf der anderen Seite wächst der Reichtum ins Unermessliche. Jeden Tag ist während der Pandemie ein weiterer Mensch auf Kosten der Arbeit anderer zum Milliardär geworden. Die Pharmabranche, Energie- und Nahrungsmittelkonzerne, jetzt die Rüstungsindustrie verdienen sich dumm und dämlich. Das sind die Krisen- und Kriegsgewinner unserer Zeit, während der Großteil der Bevölkerung in die Röhre guckt und von Ihrer Politik alleingelassen wird. Sie hätten hier und heute die Abschöpfung der obszönen Übergewinne der Konzerne ankündigen können, um der Gierflation der Superreichen ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben und den Kampf gegen Armut in der Europäischen Union voranzutreiben, oder – anders als Ihr Wirtschaftsminister Habeck – eine Klimaschutzpolitik ankündigen, die nicht zulässt, dass die Reichen mit ihren Privatjets und Jachten immer weiter das Klima verpesten, während Menschen mit weniger Geld Angst haben müssen, dass sie ihre Heizung noch aufdrehen können.

Und, liebe Terry, lass mich dich erinnern: Ihr seid auch an der Regierung in Deutschland beteiligt. Dieses Schauspiel, sich hier als Opposition zu gerieren, das lässt euch niemand durchgehen.

Die Waffenschmiede Rheinmetall hat im Jahr 2022 Rekordgewinne eingefahren – Rekordgewinne –, und Frau von der Leyen und der Kommission fällt nichts Besseres ein, als der Rüstungsindustrie mit ihrem neuen Munitionsgesetz auch noch Abermillionen Euro an öffentlichen Geldern in den gierigen Rachen zu schmeißen. Ich bin mir sicher, Herr Bundeskanzler, der von Ihnen auch erwähnte Vorgänger im Amt Willy Brandt hätte diesen Irrweg von Aufrüstung und Militarisierung europäischer Außenpolitik entschieden abgelehnt und sich gerade jetzt für Frieden und Abrüstung eingesetzt. Diesen Einsatz für eine strategisch unabhängige Friedensmacht Europäische Union erwarte ich auch von Deutschland, den erwarte ich auch von Ihnen, Herr Bundeskanzler.

Ihr Finanzminister Lindner hat ja schon eine fast krankhaft erscheinende Liebe zur Investitionsbremse entwickelt. Selbst der völlig unzureichende Entwurf der Kommission, die europäischen Schuldenregeln zu reformieren, wird von Ihrer Regierung abgelehnt. Aber Europa hat wirklich Besseres verdient, Herr Scholz, als ein Deutschland, das mit nationalem Egoismus auf der Bremse steht. Das Rezept für eine gemeinsame europäische Entwicklung heißt eben nicht Austerität, sondern Solidarität. Wir brauchen einen Solidarpakt für Beschäftigung, Investitionen und Umweltschutz.

Ihre Regierung versagt bei der Aufnahme und Unterbringung der Geflüchteten in Deutschland, die Sie jetzt – übrigens ganz im Sinne der Rechten da drüben – zu Sündenböcken für Ihr innenpolitisches Scheitern machen wollen. Ihre Innenministerin Faeser spricht sich für Schnellabschiebung und Zäune an den EU-Außengrenzen aus, und diese Kommission – das muss man sich mal vorstellen – diese Kommission hier will sogar die gefängnisartige Unterbringung von Kindern durchsetzen. Wow – die deutsche Regierung unterstützt das wahnwitzige Vorhaben Frau von der Leyens, das Asylrecht und damit grundlegendes Menschenrecht abzuschaffen! Das ist eine politische Bankrotterklärung, Herr Scholz.

Aber ich sage Ihnen, Herr Bundeskanzler: Europas Zukunft baut man nicht auf dem Rücken der Armen, der Schwächsten und der Verletzlichen. Wer Europa will, der muss es den Konzernen und den Superreichen nehmen. Wir brauchen endlich eine Zeitenwende für soziale Gerechtigkeit.

Jörg Meuthen (NI). – Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, werte Kollegen! Ausgerechnet Sie, Herr Scholz, Kanzler eines einst geachteten, starken und lebenswerten Landes, das sich unter Ihrer Regierung im völligen Niedergang befindet, inszenieren sich hier heute als großer Visionär für Europa? Mit Verlaub, Herr Bundeskanzler, das hat schon etwas unfreiwillig Komisches, geradezu Lächerliches.

Deutschland ist unter Ihrer Führung, die keine ist, ein Land in wirtschaftlichem Abstieg und voranschreitender Deindustrialisierung, eine von seinen Nachbarn staunend belächelte energiepolitische Geisterfahrernation. Ein Land mit verrottender Infrastruktur, mit massiver Gewaltkriminalität, mit einer desaströsen Einwanderungspolitik. Ein Land inmitten einer Bildungskatastrophe. Ein Land mit erheblichen Problemen in der medizinischen Versorgung, selbst für seine Kinder inzwischen. Nicht zuletzt ein Land in einer immer tiefer werdenden sozialen und gesellschaftlichen Spaltung.

Verrichten Sie also doch erst einmal Ihre Aufgaben zu Hause, ehe Sie hier Ihre Visionen ausbreiten! Altkanzler Helmut Schmidt wird der Satz zugeschrieben: Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Im heutigen Deutschland warten Sie für einen Arztbesuch monatelang auf einen Termin. Sie hätten daheim wahrlich viel zu tun, Herr Bundeskanzler.

Daniel Caspary (PPE). – Frau Präsidentin! Ich staune und bin schockiert, Herr Bundeskanzler, wie führende Vertreter der Regierungsparteien über Sie sprechen. Jüngstes Highlight ist die Rede von Frau Reintke heute oder auch ihr Namensbeitrag in der gestrigen WELT. Ich zitiere: “Die Enttäuschung bei unseren Nachbarn ist groß. Die Europapolitik des Bundeskanzlers wirft Fragen auf.” Ich frage Sie, Frau Reintke, welche Europapolitik?

Im letzten Jahr noch blockieren Sie, Herr Bundeskanzler, die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine, und in ihrer Verzweiflung bringen die deutschen Grünen hier einen Antrag ein, in dem Sie aufgefordert werden, endlich zu liefern. Oder Sie sagen in Ihrer Regierungserklärung vom Februar, dass es eine wirksame Kontrolle der europäischen Außengrenzen braucht, und fast alle Abgeordneten der Ampelparteien stimmen hier im April dagegen. Oder im März stimmen hier die Abgeordneten von SPD und Grünen für die Zwangssanierung von Gebäuden, und wenige Tage danach spricht sich Ihre Bundesbauministerin dagegen aus.

Es ist leider für alle in Europa offensichtlich und auch heute wieder hier: In Ihrer Bundesregierung, in den Ampelparteien und auch bei Ihnen selbst herrschen Selbstbeschäftigung und Chaos statt Ambition und Interesse für Europa, das Europa so dringend bräuchte.

Deshalb sagen in Europa heute auch viele, bei Bundeskanzlerin Merkel hat Europa in Deutschland nicht immer geliefert, aber mit Bundeskanzler Scholz liefert Deutschland in Europa fast immer nicht. Herr Bundeskanzler, es ist Zeit für eine europäische Antwort, aber Ihre Rede heute war das leider nicht.

Jens Geier (S&D). – Frau Präsidentin, verehrte Mitglieder der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Jetzt kommt ein bisschen eine andere Tonspur hier rein. Willkommen im Europäischen Parlament im Namen deiner SPD-Abgeordneten, lieber Olaf, lieber Bundeskanzler!

Ja, Herr Weber, so hört sich das an, wenn Deutschland einen Bundeskanzler hat, der Ideen hat zur Europäischen Union. Ich will Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir leider nie die Gelegenheit hatten, uns mit europapolitischen Grundpositionen von Frau Merkel zu beschäftigen. Und das persönliche Schweigen, das peinliche Schweigen von Frau Merkel zu Präsident Macrons Sorbonne-Rede führte dem ganzen Kontinent vor, was das schöne deutsche Wort von der “dröhnenden Stille” wirklich bedeutet.

Aber Bundeskanzler Scholz hat vorgeschlagen, über die Zukunft zu reden, und das will ich auch gerne tun. Die Reste der Einstimmigkeit im Rat stellen ja tatsächlich ein wesentliches, retardierendes Element dar. Viele denken dabei an die Außenpolitik, aber ich will auf die Steuern hinweisen: Wie viele Probleme könnten wir denn lösen, wenn wir ein europäisches Steuerpaket für Energie schnüren könnten, hinsichtlich Energiekosten für die Menschen und auch für die europäische Industrie im Wandel zur Klimaneutralität?

Nicola Beer (Renew). – Frau Präsidentin! Russlands brutaler Angriffskrieg auf die Ukraine, Chinas Aggression gegenüber Taiwan, Auswirkungen des Klimawandels – Herr Kollege Weber, wir befinden uns in geopolitisch stürmischen Zeiten. Deshalb ist es höchste Zeit, dass sich Europa neu aufstellt, damit auch zukünftige Generationen in Sicherheit und Freiheit, Frieden und Wohlstand leben können. Europäische Souveränität und Resilienz dürfen keine leeren Hüllen bleiben. Füllen wir sie mit Leben, mit innovativen Ideen und konsequenter Umsetzung. Unabhängigkeit von russischem Öl, das Chip-Gesetz, das Gesetz zu kritischen Rohstoffen – es geht in die richtige Richtung zur Stärkung der Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit unseres Kontinents.

Aber: Der Weg hin zu mehr europäischer Souveränität ist kein Sprint. Bleiben wir nicht auf halber Strecke stehen, zeigen wir Kondition und zünden den europäischen Turbo. Europa benötigt mehr Globalisierung, mehr Handelsabkommen mit demokratischen Partnern, keinen rückwärtsgewandten Protektionismus. Danke, Herr Kanzler, für diese klaren Worte. Beflügeln wir das Rückgrat unseres Wohlstands, den europäischen Mittelstand. Durch weniger Bürokratie, durch mehr Innovation und Planungssicherheit verzichten wir auf immer neue Subventionslawinen, immer neue Regularien, immer mehr Verbote. Bleiben wir technologieoffen, Frau Reintke, auch bei E-Fuels, nur so ist ein klimaneutrales Europa möglich. Fördern wir Forschung und Entwicklung, zum Beispiel Fusionsenergie für günstigen CO2-freien Strom in Europa. Es braucht wieder Technologieführerschaft; wir müssen irgendwo wieder einmal die Ersten sein.

Für all das, für die strategische geopolitische Neuausrichtung der Europäischen Union, braucht es ein starkes und verantwortungsbewusstes Deutschland, das mutig im Sinne der gemeinsamen Sache vorangeht, so wie beim Bewahren des Stabilitätspaktes. Sie haben recht, Herr Kanzler, nutzen wir die großen Herausforderungen als Chance, ducken wir uns nicht weg. Machen wir Europa fit für die Zukunft durch Zusammenarbeit und Elan, für die gemeinsame Sache im Dienste der Menschen. Denn, Frau Präsidentin, denen sind wir verpflichtet, nicht politischen Parteien oder Ideologien.

Jordi Solé (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Herr Bundeskanzler, heute ist Europatag. Wir können uns heute und eigentlich jeden Tag zu den Erfolgen der europäischen Einheit beglückwünschen. Viele von diesen Erfolgen wurden von Ihrem Land vorangetrieben. Wir haben jedoch noch viel zu tun, damit die EU zu einer kohärenteren Einheit zusammenwächst, z. B was Demokratie und Grundrechte angeht.

Wir müssen laut und klar sagen, dass die illiberalen Projekte einiger europäischer Regierungen mit dem europäischen Projekt einfach unvereinbar sind. Wir müssen uns bewusst sein, was es für die ganze Union bedeutet, wenn Mitgliedstaaten in der Rangliste der Pressefreiheit zurückbleiben, wenn Regierungen die Justiz politisieren oder wenn legitime demokratische Selbstbestimmungsbestrebungen mit Staatsgewalt und gerichtlicher Schikane konfrontiert werden.

Auch das ist heutzutage Europa, Herr Bundeskanzler, und wir brauchen dringend den Willen und Mut von Ländern wie Ihrem, um diese antidemokratischen und antieuropäischen Tendenzen umzukehren.

Lars Patrick Berg (ECR).(Beginn des Redebeitrags bei ausgeschaltetem Mikro) … Ereignisse, die Pandemie, die wirtschaftliche Unsicherheit, die steigenden Lebenshaltungskosten, die ungeregelte Migration, der Krieg in der Ukraine haben uns veranlasst, die Rolle der Europäischen Union und die Rolle Deutschlands in dieser Union zu überdenken. Es hat sich gezeigt, dass sich die Bürger Europas in Krisenzeiten oft an ihre nationalen Regierungen wenden. Ich möchte daher nachdrücklich darauf hinweisen, dass wir eine weitere Übertragung von nationalen Zuständigkeiten an europäische Institutionen bei aller Gebotenheit für einen stärkeren geopolitischen Fokus sehr genau abwägen müssen, und wir sollten uns nicht schämen, die Interessen der Bundesrepublik Deutschland vor einer föderalistischen Idee zu schützen.

Ich möchte Sie eindringlich bitten, Herr Bundeskanzler, Ihre Unterstützung für die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik noch einmal sehr genau zu überdenken. Diese Fragen sind viel zu wichtig, um sie anderen zu überlassen. Ich spüre in diesem Hause eine zunehmende antideutsche Stimmung, aber auch in ganz Europa, und ich glaube, dass die realistische Zukunft für Deutschland darin besteht, ein starkes Mitglied einer Europäischen Union zu sein, die eine Union von gleichberechtigten Mitgliedstaaten ist, die sich frei zum gemeinschaftlichen wirtschaftlichen Wohl zusammensetzt.

Harald Vilimsky (ID). – Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Rund ein Jahr vor der kommenden Europawahl ist auch gut ein Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen, weil in den vergangenen vier Jahren so ziemlich alles falsch gemacht wurde, was man irgendwie nur falsch hat machen können.

Von der Corona-Phase angefangen, wo mit einer irrwitzigen Lockdown-Politik über den Kontinent eine Welle von Konkursen, Arbeitslosigkeit und psychisches Leid produziert wurde, wo mit der Impfstoffbeschaffung heute die Europäische Staatsanwaltschaft mittlerweile beschäftigt ist und hier der Ausgangspunkt für die weitere Problematik geschaffen wurde, nämlich als das Ganze überging in die Ukraine-Krise, wo mit mittlerweile über 10 Sanktionswellen einer getroffen wird, nämlich die Europäer selbst.

Putin – der, der sanktioniert hätte werden sollen – weicht aus auf Indien, weicht aus auf China. Die Europäer, die gesagt haben, sie nehmen das günstige russische Gas nicht mehr, kaufen von den Amerikanern, die das Geschäft machen, und zahlen tun es die Europäer mit über zweistelliger Inflationsrate. Das ist von vorne bis hinten eine falsche Politik.

Ich glaube, da ist Licht am Ende des Tunnels, dass mit der kommenden Europawahl hier auch die Mehrheitsverhältnisse im Haus sich entsprechend ändern können und wir Zukunft für Europa und nicht das, was Sie gemacht haben, nämlich permanenten Misserfolg zu garantieren.

Mario Furore (NI). – Signora Presidente, signor Cancelliere Scholz, come Movimento 5 Stelle abbiamo un'idea molto chiara sull'Europa del futuro: più verde, più solidale e soprattutto libera da guerre.

Su questi temi il suo Paese fa i compiti a casa, pensiamo al salario minimo e al piano da mille miliardi di euro per le rinnovabili, ma a Bruxelles ha un atteggiamento molto diverso che impedisce a tutti gli altri Stati di fare gli stessi progressi fatti in Germania.

Penso alla riforma del patto di stabilità. La posizione del suo governo, espressa più volte dal suo Ministro delle finanze, è un tuffo nel passato che ci riporta agli anni bui dell'austerity, quando i decimali del PIL erano più importanti della vita delle persone.

Senza risorse nuove gli Stati membri non potrebbero mai rispettare gli obiettivi europei del New Green Deal e della transizione sostenibile. Gli investimenti verdi, quindi, vanno esclusi dal nuovo calcolo del patto.

Infine, una riflessione. Oggi siamo tutti riuniti qui a parlare di futuro dell'Europa, ma non ci può essere futuro senza un presente di pace.

Serve subito un'azione diplomatica europea che metta fine alla guerra in Ucraina. La pace si costruisce con il dialogo e non con le armi, che peraltro non vanno finanziate con i fondi europei.

Siegfried Mureșan (PPE). – Frau Präsidentin! Willkommen im Europäischen Parlament, Herr Bundeskanzler, wo eine ganz breite Mehrheit an proeuropäischen Kollegen gemeinsam an Lösungen für die Bürger Europas arbeitet. Um richtige Lösungen zu finden, müssen wir aber richtige Diagnosen stellen. Der 24. Februar, der Tag der russischen Invasion in der Ukraine, hat für uns Europäer vieles verändert. Es geht hier nicht nur um die Ukraine, es geht um unsere europäische Lebensweise. Was hier angegriffen wird, sind europäische Werte: Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat.

Deswegen ist es so wichtig, dass wir erstens als Europäische Union zusammenhalten, zusammen handeln, der Ukraine schnell und in breitem Umfang helfen. Hätten wir die Ukraine schon vor 2022 noch stärker unterstützt, hätte man diesen Angriff verhindern können. Der Angriff wurde geplant, weil wir selbst nicht aktiver waren. Deswegen starke und schnelle Unterstützung für die Ukraine.

Zweitens: Russland hat diesen Angriff lange vorbereitet. Dieser Angriff ist von der Ukraine in keiner Weise provoziert worden, wie Russland dies behauptet. Deswegen bitte russische Propaganda ganz aktiv bekämpfen.

Drittens: Wir müssen unsere alten Thesen hinterfragen. Die These, Russland nicht zu provozieren, hat sich als irrelevant erwiesen. Der Ukraine keine NATO-Perspektive anzubieten, wäre falsch. Wir sollen uns nicht vor einer schwachen Russischen Föderation fürchten, sondern vor einer starken Russischen Föderation. Der Sieg der Ukraine ist im fundamentalen Interesse Europas. Der Sieg der Ukraine ist der schnellste Weg zu Frieden in Europa.

Und ganz zum Schluss, weil wir eine regelbasierte Union sind, noch zwei Bitten. Erstens: 2 % des Bruttonationaleinkommens für Verteidigung, so, wie wir das vereinbart haben in jedem NATO-Mitgliedstaat. Und zweitens: Aktive Unterstützung für den Schengen-Beitritt der zwei Länder, die bereits alle Bedingungen erfüllen: Bulgarien und mein Heimatland Rumänien. Das ist wichtig für die Bürger und wichtig für Europa.

Pedro Marques (S&D). – Senhora Presidente, Caro Chanceler Scholz, bem-vindo ao Parlamento Europeu, neste dia da Europa.

O Chanceler Scholz teve um papel decisivo em importantes momentos de avanço do projeto europeu, no passado recente. Em particular, esse momento hamiltoniano da resposta europeia à crise COVID. Tenho que dizer, contudo, que a minha surpresa é ter que o lembrar, hoje, à senhora Reintke e aos Verdes alemães, e não apenas ao PPE.

Caro Chanceler, em Praga, afirmou que o caminho do futuro é o de mais Europa, uma Europa mais soberana. Defendeu o alargamento, mas também o aprofundamento da Europa. Como bem referiu, as lições da crise COVID ficaram – foi investindo conjuntamente e com regras e apoios comuns que ultrapassámos essa grande crise. Só seremos, agora, verdadeiramente autónomos em matéria de segurança, energia, digitalização, se formos mais Europa.

Por isso, julgo que precisamos de discutir, já a partir de agora, uma capacidade europeia permanente de investimento como próximo passo de aprofundamento desta União, se queremos realmente ser mais Europa.

Ulrike Müller (Renew). – Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler! Europa gestalten? Ja, aber gemessen werden Sie an Ihren Taten in Deutschland. Da kann ich sagen: zu wenig und zu spät. Vor gut einem Jahr sind Sie gestartet mit der Zeitenwende, die ist richtig erkannt. Unsere Bundeswehr ist jedoch noch kein Stück verteidigungsfähiger, eigentlich sogar verteidigungsunfähiger. Das Gleiche gilt auch für die Energieversorgung. Zwar wird endlich die selbstzerstörerische Abhängigkeit von russischem Gas reduziert, der Turbo für die Selbstversorgung mit dezentral erzeugter Energie ist aber immer noch nicht gestartet. Stattdessen wird nachhaltig erzeugtes Holz als Energieträger verbannt.

Unser innovativer Mittelstand und das Handwerk waren immer das Rückgrat unseres Wachstums. Statt Technologieoffenheit wirksam zu verteidigen, unterstützt Ihre Regierung hier in Brüssel die Schaffung immer neuer Bürokratiemonster, beispielsweise drei verschiedener Lieferkettengesetze. Als Milchbäuerin und Vertreterin der Land- und Forstwirtschaft muss ich feststellen, dass Sie die Zeitenwende mit Blick auf Versorgungssicherheit verschlafen haben. Verwerfungen in den Lieferketten zeigen uns, wie wichtig auch heute noch eine verlässliche Nahrungsmittelproduktion in Deutschland und Europa ist. Aber anstelle von Unterstützung bei der Bewältigung der Herausforderungen, Anerkennung ihrer herausragenden gesellschaftlichen Bedeutung bekommen die Land- und Forstwirte Ideologie gekoppelt mit Realitätsverdrängungen und Misstrauen in Form von immer mehr Bürokratie, Kontrolle und Verboten.

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wer soll in Zukunft für hochwertige Lebensmittel sorgen, wenn die bäuerlichen Strukturen kaputt regiert werden?

Anders Vistisen (ID). – Fru formand! Hr. Bundeskanzler Scholz. Deres besøg her i Europa-Parlamentet er en påmindelse om den skadelige effekt, den tyske migrationspolitik har påført Europa. Deres koalitionsregering med Merkel og den “wir schaffen das”-politik, der blev ført, førte til mere end en million, ulovlige migranter i Tyskland og mange flere over hele det europæiske kontinent. Desværre er den politik fortsat under Deres lederskab. En politik, der ødelægger det europæiske sammenhold, der ødelægger den europæiske kultur, og der udfordrer det samarbejde, som skal gøre Europa stærkt. Et samarbejde mellem selvstændige og frie nationalstater. Derfor må man indtrængende som naboland til Tyskland bede om, at fornuften indskrænker sig i Forbundsdagen, og at man stopper den naive, skadelige og håbløse tilgang til migration, der i årtier har præget tysk og desværre også europæisk politik.

Tatjana Ždanoka (NI). – Madam President, Commissioner, honourable Chancellor, I just wrote my own points, you mentioned when speaking about geopolitical Europe. It is integrated European defence. It is new free trade agreements, a larger Europe, institutional changes, management of migration flows, and on the last place, “United in diversity”, our slogan.

I just want to stay on this and to ask you, how do you understand “diversity”? Whether diversity finishes within the borders of 27 Member States, as national states and 23 official languages? I think it is not the way Europe has to go. I want to cite Yehudi Menuhin who told “Either Europe will become Europe of cultures or Europe will not”. And cultures are much more than 27 and 23, and much more languages. And politics of linguistic genocide is taking place in many countries – especially in my country, Latvia – by abolishing education in minority languages, by not even giving the possibility to learn native languages. It is not the way Europe has to go.

Andrzej Halicki (PPE). – Szanowna Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Panie Kanclerzu! Ten brutalny atak Putina na Ukrainę nie wziął się znikąd. To nie przypadek, to efekt słabości i złej polityki europejskiej, także niemieckiej. Dlatego trzeba wyciągnąć z tego konsekwencje i wnioski, wnioski takie, które nie pozwolą na słabość Europy w przyszłości. Lista pretensji, zarzutów może być długa. Polski, pierwszy wątek do Pana, Panie Kanclerzu: jeżeli Ukraina potrzebuje dzisiaj broni i pieniędzy, bo tylko Ukraina pokonując Rosję, może zagwarantować nam bezpieczeństwo, to gdzie są Leopardy, które miała dostać polska armia za dostawy czołgów na Ukrainę? Obietnice trzeba spełniać.

Ale Pan ma większy problem przed sobą, bo na tej sali nie słyszałem niemieckiego polityka od lewa do prawa, który dzisiaj nie czyniłby Panu długiej listy zarzutów właśnie na skutek braku podejmowania decyzji. Więc mam jeden bardzo prosty apel do Pana, Panie Kanclerzu – przyszłość Europy leży w naszych rękach, sam Pan to powiedział. Potrzebne są twarde decyzje. Jeżeli nie chce Pan ich podejmować, to proszę nie przeszkadzać.

Katarina Barley (S&D). – Frau Präsidentin! Willkommen, Herr Bundeskanzler! Die Welt ist im Umbruch. Sie haben das Wort Zeitenwende dafür geprägt, und wir müssen diese auch als Europäische Union aktiv gestalten. Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist entscheidend: Dieser Übergang muss gerecht geschehen; wir brauchen eine just transition. Das gilt nach innen: Wir müssen den Übergang sozial gerecht gestalten, für die Menschen in allen Mitgliedstaaten, denen wir verpflichtet sind, und in Verantwortung für diesen Planeten. Und die müssen wir jetzt wahrnehmen. Der Klimawandel ist in vollem Gange.

Aber eben auch nach außen. Ich bin sehr dankbar für die Ausführungen zum Westbalkan, zum Verhältnis zu Afrika und Südamerika. Wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Wir wollen Beziehungen auf Augenhöhe. Wir wollen eine global just transition, einen globalen, gerechten Übergang. Und ich danke Ihnen, dass mein, dass unser Heimatland dafür einen starken Beitrag leistet.

Márton Gyöngyösi (NI). – Elnök Asszony! Tisztelt Kancellár Úr! Az Ön pártja fél évszázaddal ezelőtt nagy lépésre szánta el magát az Ostpolitik meghirdetésével. Magyarként én is jól emlékszem azokra az eredményekre, amelyeket Németország Közép- és Kelet-Európában elért. Ám az idők megváltoztak, és mára az egykor sikeres politika oda vezetett, hogy Németország teljesen kiszolgáltatta magát a putyini Oroszországnak. Közép-Európában pedig olyan, az európai értékeket támadó, sőt az Ön népét itt, ebben a Házban is nyíltan sértegető politikusokkal barátkoztak, mint Orbán Viktor és kiszolgálói.

Nem hiszem, hogy megérte. Ahogyan Oroszországgal szemben itt a változás, a Zeitenwende ideje, úgy itt van Közép-Európában is. Elhiszem, Kancellár úr, hogy Önnek fontosak a német nagyvállalatok érdekei, de napjaink történelme éppen arra tanít: a szabadság, a demokrácia és az európai népek közti szolidaritás legalább ennyire fontos. Lépjünk fel együtt Putyin, de európai tanítványai ellen is! Tegyünk együtt Közép-Európa felzárkóztatásáért! Én ezt kérem Öntől.

François-Xavier Bellamy (PPE). – Madame la Présidente, Monsieur le Chancelier, parlons-nous franchement: les divergences entre nos pays deviennent souvent inquiétantes. Le mien, la France, a sa responsabilité. Mais derrière les mots, votre coalition finit par mettre l'Europe en danger. Vous parlez d'Europe unie, mais après avoir imposé l'austérité partout, vous lancez le “Doppel Wumms” sans prévenir personne: un plan de soutien massif pour l'économie allemande, et tant pis pour les autres pays européens qui en sortiront durablement déstabilisés.

Vous dites que nous devons parler d'une seule voix, mais vous allez seul en Chine pour y maintenir nos positions au prix de nos dépendances. Vous parlez de solidarité, mais quand vous fermez en pleine crise de l'énergie vos dernières centrales nucléaires, c'est dans tous nos pays que les factures s'alourdissent. Vos élus font ici tout pour asphyxier cette filière, au nom de l'écologie paraît-il. Mais vos ministres agrandissent les mines de charbon en Allemagne et c'est toute l'Europe qu'ils polluent. Vous dites que l'Europe doit maîtriser les flux migratoires, mais vous faites tout pour les augmenter en Allemagne. Vous avez dit, Monsieur le Chancelier, qu'aucun d'entre nous ne veut revenir à l'époque où la loi du plus fort régnait en Europe. Ce ne peut pas être que des mots.

Hannah Arendt schrieb: “Eine Krise wird erst dann zu einem Unheil, wenn mit schon Geurteiltem, also mit Vorurteilen darauf geantwortet wird.” Herr Bundeskanzler, es ist höchste Zeit, uns selbst in Frage zu stellen.

Gabriele Bischoff (S&D). – Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler! Als letzte Rednerin hat man ja das Privileg, so ein bisschen einen Überblick zu haben. Was bleibt von der Rede heute hier am Europatag? Ich muss sagen, wenn man von Getöse und Selbstbespiegelung absieht, bleibt ein klipp und klares Bekenntnis zur Erweiterung und zur Reform, kein “Weiter so” – und das brauchen wir.

Wir arbeiten im Parlament wirklich unter Hochdruck – Sie haben es erwähnt, Herr Bundeskanzler – an einem Vorschlag für Vertragsänderungen. Das gibt uns noch einmal Rückenwind, und ich hoffe, Ihnen auch im Rat, um einen Konvent einzuleiten, denn viele haben heute Schuman erwähnt: Europa wird durch konkrete Taten entstehen und durch die Solidarität der Tat. Wir liefern hier im Parlament, wir setzen auf deutsch-französische Initiativen, auf breite Unterstützung, und dann haben wir wirklich die Chance, dass wir handeln und nicht nur über die Reform Europas reden.

Olaf Scholz, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin sehr dankbar für diese Debatte und die vielen Beiträge. Zunächst einmal möchte ich mich an Iratxe wenden. Die Technik war zwar nicht auf unserer Seite, aber meine Versuche, in Spanien Spanisch zu lernen, haben ausgereicht, die gut gesprochene Rede zu verstehen. Schönen Dank dafür.

Wir haben große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir müssen die Europäische Union erneuern, modernisieren, voranbringen. Das ist unsere gemeinsame Zukunft. Wir brauchen eine geopolitische Union – ich habe es gesagt und auch über die Prinzipien gesprochen, die uns dabei leiten müssen. Deshalb will ich zu einigen Punkten, die hier angesprochen worden sind, sehr präzise noch einmal Stellung nehmen.

Ja, wenn wir uns für ein großes Europa entscheiden, wenn wir für die Erweiterung sind, dann muss spätestens das ein Grund dafür sein, dass wir auch die notwendigen Reformen zustande bringen, die Europa handlungsfähig halten. Und das ist der Grund, warum – egal wie man wann auch immer dazu gestanden hat –, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt: Wie kommen wir zur Entscheidung, es die Erweiterung erfolgreich nur geben kann, wenn wir auch qualifizierte Mehrheiten in den Entscheidungsprozessen der Europäischen Union haben, jedenfalls in den zentralen Fragen. Und das geht ja sogar ohne Vertragsänderung, wenn wir uns darüber einvernehmlich verständigen.

Das ist keine Nominierung von Minderheiten durch irgendwelche Mehrheiten, sondern das ist der Weg, wie wir in dem ständigen Suchen nach Kompromissen gemeinsam handlungsfähig werden – was notwendig ist und was ich für ein großes Merkmal erfolgreicher Demokratie halte. Deshalb ganz klar die Aussage: Ich glaube, gerade was Steuern betrifft, gerade was die Frage der Außenpolitik betrifft, brauchen wir Mehrheitsentscheidungen, damit wir handeln können.

Und natürlich werden wir noch viele andere Fragen erörtern müssen, wenn es uns gelingt, mehrere Mitglieder aufzunehmen, weil dies natürlich dann auch für alle Mitglieder, die heute bereits in der Europäischen Union dabei sind, Änderungen mit sich bringen wird, weil wir dann ja die Solidarität auf mehr Länder erstrecken müssen. Auch das weiß jede und jeder, aber es gehört dazu, dass wir jetzt mit der Diskussion beginnen, damit uns das nicht plötzlich einfällt, wenn die konkreten Erweiterungsschritte anstehen.

Und da will ich ausdrücklich sagen und unterstreichen: Es ist wirklich peinlich, dass wir vor 20 Jahren den Westbalkanstaaten eine Möglichkeit eröffnet haben, Mitglied der Europäischen Union zu werden, und dass wir heute noch nicht weiter sind.

Die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union hängt daran, dass uns das gelingt. Deshalb sollten auch alle hier vertretenen politischen Familien mithelfen, dass da, wo wir konkrete Vereinbarungen getroffen haben, die den Beitrittsprozess aller sechs Westbalkanstaaten möglich machen, dass man auch auf die eigene Parteienfamilie vor Ort einwirkt, dass sie z. B. den notwendigen Verfassungsänderungen zustimmt.

Das wäre mein Wunsch an die Europäische Volkspartei in Richtung Nordmazedonien. Es wäre unser gemeinsames europäisches Anliegen, dass das geht. Aber wir gemeinsam müssen dafür Sorge tragen, dass das geht in dem Bewusstsein, dass es keine Bilaterisierung von Beitrittsprozessen geben kann – und auch dafür stehen wir. Das kann man den Bürgerinnen und Bürgern des Landes sehr klar sagen.

Ich will mich dafür einsetzen, dass wir diese Reform zustande bringen und dass wir das in einem geordneten gemeinsamen Prozess machen. Ich glaube, Europa wird nur gelingen, wenn Nord, Süd, West und Ost sich als eine Einheit verstehen, wenn wir unsere Unterschiedlichkeiten akzeptieren, aber zusammenführen zu gemeinsamer Kraft. Ich will gern noch einmal wiederholen, was ich in meiner Rede gesagt habe: Die Welt, in der wir demnächst leben, schon um die Mitte dieses Jahrhunderts, wird 10 Milliarden Einwohner haben, und wir werden dann immer noch nur knapp 450 bis 500 Millionen sein. Wenn wir nicht zusammenfinden, wenn wir nicht gemeinsam agieren, dann werden wir belanglos sein und nicht mitreden können über die Zukunft der Welt. Wir wollen weg von der alten Dominanz Europas, die es in früheren Jahrhunderten gegeben hat. Aber wir wollen ein guter, fairer Partner der Welt der Zukunft sein, und dafür brauchen wir unsere Einheit.

Es ist gesprochen worden zu Recht – das will ich über den furchtbaren russischen Angriff auf die Ukraine sagen. Und das will ich sehr klar sagen: Das ist eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit in Europa und der ganzen Welt. Denn tatsächlich ist durch den russischen Angriff – und das ist die Zeitenwende – aufgekündigt worden, was an Verständigung über Sicherheit in Europa, das Ergebnis der Entspannungspolitik von Willy Brandt und Helmut Schmidt und vielen anderen gewesen ist, dass nicht mehr mit Gewalt Grenzen verschoben werden. Das ist die Verständigung, die hinter KSZE und OSZE und all den politischen Prozessen stand. Das war auch die Verständigung in der NATO-Russland-Akte. Russland hat also mehrfach zugestimmt, dass das der richtige Weg ist. Und mit dem Angriff auf die Ukraine ist das die imperialistische Vision, dass man, wenn man stärker ist, sich einfach einen Teil des Territoriums des Nachbarlandes einverleiben könnte. Das können und das werden wir nicht akzeptieren.

Und darum ist es auch so, dass wir die Ukraine so lange unterstützen werden, wie das nötig ist, und dass sie sich darauf verlassen kann.

Ich will ausdrücklich sagen, dass ich mit Interesse dem einen oder anderen Beitrag aus allen politischen Spektren zugehört habe, gerne in deutscher Sprache vorgetragen, aber trotzdem hat das der Sache nicht so immer beigeholfen. Denn eines ist ganz klar, und das muss man vielleicht als erstes sagen, damit man zum richtigen Betrachten kommt: Deutschland ist der größte Unterstützer der Ukraine unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wir werden das bleiben, und wir sind es, weil wir die Ukraine unterstützen wollen in ihrem Freiheits- und Unabhängigkeitskampf.

Deutschland ist auch vorneweg, wenn es darum geht, Waffen zu liefern. Das haben manche hier vergessen, weil man sich vielleicht zu weit weg befindet, aber die Wirklichkeit ist genau das. Das wird auch so bleiben. Und als wir uns dann entschieden haben, im engen Verbund und eng abgestimmt mit vielen anderen, z. B. was Panzer betrifft, auch Kampfpanzer zu liefern, waren viele, die sich vorher aktiv an der Debatte beteiligt haben, nicht mehr zu finden. Das ist die eigentliche Wirklichkeit. Sie spricht aber genau für das, was die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands richtig findet: eine behutsame, immer mit Verbündeten und Freunden abgestimmte Politik, keine Alleingänge, aber eine entschiedene, abgewogene, verantwortungsvolle Entscheidungspraxis. Das ist das, was die Ukraine braucht, und das wird von Deutschland aus genau so gemacht.

Ich will über die Energiepolitik sprechen, die aus verschiedenen Perspektiven hier angesprochen worden ist, und keine Zweifel lassen an der Haltung, die Deutschland in dieser Frage hat und die die von mir geführte Regierung einvernehmlich und einheitlich hat. Wir sind, wie von rechts eingewandt wurde, für knapp 2 % – manche rechnen noch ein bisschen anders – der Weltemissionen zuständig. Und die Frage, die manche stellen, ist: Warum tun wir dann überhaupt irgendetwas in Sachen Klimaschutz? Meine Antwort ist: Erstens sind wir weniger als 2 % der Weltbevölkerung auf Deutschland bezogen. Und zweitens ist es unsere wirtschaftliche Kraft, sind es unsere Ingenieurinnen und Ingenieure, die wir in Deutschland und Europa haben, sind es unsere Unternehmen und die Technologien, die wir entwickeln können, die dazu beitragen, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten. Das muss doch klar gesagt werden.

Den Bürgerinnen und Bürgern der Staaten im Süden Amerikas, in Asien und in Afrika steht ein Lebensstandard und ein Wohlstand zu, wie wir ihn in Europa erreicht haben. Und wenn wir ihnen den nicht verwehren wollen, dann funktioniert das für die und für uns nur, wenn es Technologien gibt, die genauso billig sind wie die heutigen, auf fossilen Traditionen beruhenden industriellen Prozesse, die es möglich machen, diesen Wohlstand zu erreichen. Und genau das ist das, was wir in Deutschland tun.

Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir 2045 CO2-neutral wirtschaften. Das heißt Elektrifizierung und mehr Stromproduktion, wie auch hier angesprochen wurde, das heißt Wasserstoff anstelle von Kohle, Gas und Öl, und zwar von jetzt an bis 2045 — keine 25 Jahre. Das muss gelingen, indem wir jetzt investieren. Und wenn Deutschland, ein Land, das wegen seiner industriellen Kraft z. B. – und andere Länder sind ähnlich – 600 Terawatt Stunden Strom pro Jahr produziert und verbraucht, das hinkriegt, sind es am Ende dieses Jahrzehnts schon ein Drittel mehr und werden es in den 30er-Jahren 1000 Terrawattstunden sein, die wir produzieren müssen – alle aus erneuerbaren Quellen: Wind aus Windkraftanlagen auf hoher See, aus Windkraftanlagen an Land, aus Solarenergie, aus Biomasse und all den Möglichkeiten. Und natürlich mit 24 Stunden Lieferbarkeit des Stroms, was heißt, dass es auch Speichermöglichkeiten geben muss, dass wir Kraftwerke brauchen, die mit Wasserstoff arbeiten, um in den Flautezeiten zu liefern.

Alle diese Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden. Lassen Sie uns dabei aber auch zusammenarbeiten! Denn wenn wir ehrlich sind, das Parlament, die Europäische Kommission, die deutsche Regierung und viele andere, dann sind die Gesetze und Vorschriften, die wir in den letzten Jahrzehnten gebaut und gebastelt und mit großer Liebe zustande gebracht haben, nicht in der Lage, zeitgerecht all diese Investitionen überhaupt zu genehmigen. Investieren wollen viele, die Technologien sind da. Jetzt müssen wir den Mut haben, durch Veränderung von Vorschriften dazu beizutragen, dass exakt dieses Tempo auch wirklich gelingt. Und allein für Deutschland sind das 5 bis 6 Windkraftanlagen pro Tag, sind das 40 Fußballfelder Solaranlagen pro Tag, sind das viele 1000 Kilometer Stromleitung, die gelegt werden müssen, sind es sehr viele Offshore-Windparks, die alle Stück für Stück genehmigt werden müssen, viel mehr als heute.

Und deshalb müssen wir den Mut haben, als Kommission, als Parlament, als nationale Regierung, dass wir Gesetze ändern, damit wir nicht sie alle anschauen und sagen: Es kann nicht gelingen, was wir uns vorgenommen haben. Aber wenn wir das tun, werden wir eine große Mobilisierung von Innovationskraft haben, werden wir wirtschaftliches Wachstum haben, wie Europa es lange nicht erlebt hat, und das ist dann gut für die Umwelt, aber auch gut für Beschäftigung und Wohlstand in der Zukunft.

Ich will etwas über die Frage gemeinsame Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik sagen. Ich glaube, dass ich eine gute Historie habe, darüber zu sprechen, denn den Wiederaufbaufonds, das, was wir während der Corona-Krise gemacht haben, das habe ich versucht, als Finanzminister Deutschlands sehr wesentlich voranzutreiben und zu skizzieren. Und es war etwas sehr Wirksames, weil es die Botschaft gegen eine Krise war, die uns aus einer solchen Bedrohung wie der Pandemie überall in Deutschland und auch anderswo erreicht: Antworten wir gemeinsam mit einer solidarischen Aktion! Und dass wir das getan haben, hat schon gewirkt, bevor die ersten Mittel geflossen sind, hat die Stabilität der Finanzen aller Mitgliedstaaten so sehr gestärkt, dass sie handeln konnten und niemand etwas unterlassen musste, was in dieser Zeit wichtig war. Deshalb können sich alle darauf verlassen: Die deutsche Regierung wird alles, was Solidarität in einer solchen Krise nötig macht, auch immer wieder möglich machen.

Aber wir stehen auch für Stabilität in Europa, auch fiskalische Stabilität. Deshalb kommt es darauf an, dass wir etwas Vernünftiges miteinander zustande bringen, wie die deutsche Regierung in zwei Äußerungen und in dem Koalitionsvertrag gemeinsam formuliert hat. Das ist die Konsequenz, die wir gezogen haben, dass wir keinen Mitgliedstaat in Austeritätskrisen stürzen wollen. Aber das heißt nicht, dass wir der Meinung sind, dass fiskalisch alles geht, dass man nicht auf Stabilität achten müsste und dass es nicht darauf ankommt, die Verschuldung zu begrenzen.

Unermessliche und unbegrenzte Steigerung von Schulden ist keine Antwort auf Krisen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren, und deshalb geht es um die richtige Balance in diesen Fragen.

In diesem Sinne werden wir es schon schaffen, eine gemeinsame Lösung zu formulieren, auch wenn da noch harte Arbeit vor uns liegt. Aber sie ist ein Beitrag zur Solidarität, den wir leisten müssen.

Es ist auch noch mal über Entspannungspolitik gesprochen worden, und ich hatte vorhin schon Willy Brandt und Helmut Schmidt zitiert. Aber, Herr Schirdewan, das will ich dazusagen: Wenn man sich in der Geschichte herumbewegt, muss man auch genau bleiben. Die Grundlage der Entspannungspolitik von Willy Brandt und Helmut Schmidt war immer eine starke Verteidigung. Wir haben seinerzeit, dem Ost-West-Konflikt und der damaligen Bedrohungslage geschuldet, fast 4 % unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgegeben. Aber wenn wir jetzt sagen, wir in Deutschland, genauso wie viele andere in Europa, wollen jetzt 2 % unserer Wirtschaftsleistung aufwenden, damit wir die NATO-Ziele erreichen können, dann ist das etwas, was genau zu der Politik, die in der Tradition Willy Brandts und Helmut Schmidts steht, passt und auch die richtige Antwort ist auf eine Bedrohung.

Denn vergessen wir nicht – und das will ich gerne hier auch noch einmal sagen. Vergessen wir nicht: Der russische Angriff ist eine Bedrohung, weil er sagt, dass die Stärke der Macht sich über das Recht hinwegzusetzen bereit ist. Und das dürfen wir als Botschaft nicht ungehört lassen. Wir können nicht so tun, als wäre das nicht der Fall. Es ist eine klare Botschaft mit dem Angriff auf die Ukraine verbunden. Darum ist es unsere Gemeinsamkeit in der NATO, sicherzustellen, dass wir allen deutlich machen: Wir sind stark genug, damit wir uns wehren und verteidigen können, als ein Friedensbündnis, das keine Aggression gegenüber anderen ausübt, das eine Grundlage dafür ist, dass wir zu diesem Konsens in Europa zurückkehren, den es auch weltweit geben sollte: keinen Revisionismus, keine gewalttätige Verschiebung von Grenzen. Das ist die Grundlage des Friedens in der ganzen Welt.

In dem Sinne freue ich mich auf die Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament, auf unsere Zukunftsorientierung und auf den Mut, schnell zu sein. Ja, es gibt in der Politik manchmal Situationen, wo man viel verhandeln muss, aber man muss trotzdem zu Ergebnissen kommen. Und ja, in einer pluralistischen Welt, in liberalen Demokratien, in Staatenbündnissen ist es immer so, dass man sich zusammenfinden muss. Das, was wir an gemeinsamer Haltung haben, das entsteht nicht dadurch, dass es wie der Heilige Geist über uns kommt und dann plötzlich sind wir alle einer Meinung. Das entsteht durch demokratische Debatte, dadurch, dass man bewusst und bereit ist, sich mit anderen zusammenzufinden in Koalitionen, unter Ländergemeinschaften, in Parlamenten, auch hier. Und dazu bitte ich alle, dass sie sich dieser Mühe unterziehen. Die demokratische Debatte, der Streit muss zum Ergebnis führen, und zwar einem guten Ergebnis für unsere gemeinsame europäische Zukunft.

(Anhaltender Beifall)

President. – Thank you very much, Chancellor Scholz, thank you dear colleagues.

The debate is closed.

Written statements (Rule 171)

Milan Brglez (S&D), pisno. – Veseli me, da jubilejna deseta razprava o stanju in prihodnosti Evrope poteka prav na dan Evrope, s predsednikom vlade Zvezne republike Nemčije, ene izmed ustanovnih članic EU.

Prav je, da na stanje Unije pogledamo realno, s potrebno mero kritike in samokritike. Še pomembneje pa je s ponosom ovrednotiti stopnjo sodelovanja in povezanosti evropske celine, o kateri so lahko ustanovni očetje Evropske unije po drugi svetovni vojni samo sanjali. Teh sanj in vizije se moramo spomniti tudi v dobi nenehnih kompleksnih kriz, ki se najbolj merljivo odražajo v gospodarstvu.

Ne smemo se prepustiti predvsem diktatu trga in kapitala, ki ustvarjata občutek, da je gospodarsko sodelovanje temeljni cilj naše integracije, ko pa je Evropska unija v resnici predvsem sredstvo za zagotavljanje blaginje, miru in enotnosti. Miru in enotnosti, ki ju ob vojni v Ukrajini ter notranjih delitvah boleče primanjkuje ter ju bomo brez razumnega in pogumnega delovanja težko predali naslednjim generacijam.

Zato na vas, gospod predsednik vlade, naslavljam apel, da Nemčija še okrepi svoje napore za prekinitev ognja in dokončanje vojne v Ukrajini ter da vsi skupaj poiščemo rešitve za prihodnji miren ter socialno in okoljsko vzdržen razvoj Ukrajine in vseh držav Evropske unije.

Joachim Stanisław Brudziński (ECR), na piśmie. – Dyskusja w Parlamencie Europejskim “Oto Europa” o przyszłości Unii Europejskiej jest ważna, bo o przyszłość trzeba dbać wspólnie, jednak koniecznie z poszanowaniem tej oto podstawowej zasady: państwa członkowskie są sobie równe! Trudno wręcz uwierzyć, że kanclerz Niemiec w tym miejscu i przy takiej okazji mówi wprost, że trzeba znieść zasadę jednomyślności. Domaganie się zniesienia tej zasady w zakresie najważniejszych obszarów polityki UE budzi zrozumiałe zdziwienie i naturalny sprzeciw. Takie słowa dziwią jeszcze bardziej, bo padają z ust polityka, którego kraj w dużej mierze odpowiedzialny jest za wiele ogromnych problemów, z którymi boryka się teraz cała wspólnota: Niemcy forsowały masowe i bezkrytyczne otwarcie granic wspólnoty, były głuche na protesty wobec wspólnych z Rosją inwestycji Nord Stream i Nord Stream II, zapominając o bezpieczeństwie energetycznym nie tylko swojego kraju, ale i całej wspólnoty. Wszyscy odczuwamy teraz tego skutki, płacąc kilkukrotnie więcej za gaz i prąd. I mimo ewidentnie niewłaściwych i krótkowzrocznych decyzji – a zweryfikował to wybuch wojny w ubiegłym roku – kanclerz Niemiec postuluje o jeszcze większą władzę, wręcz o możliwość forsowania decyzji z pominięciem zdania tych państw, które uważają inaczej. Na to zgody nie ma i nie będzie, a my nie będziemy popierać dążeń, by Unię Europejską zmienić w federację.

Robert Hajšel (S&D), písomne. – S nemeckým kancelárom Olafom Scholzom možno určite súhlasiť v tom, že potrebujeme takú Európsku úniu, ktorá bude geopolitickou, rozšírenou a reformovanou. Ale osobne nepovažujem za vhodnú cestu k tomuto cieľu takú reformu prijímania rozhodnutí, ako je odstránenie práva veta. Aj štáty ako Slovensko musia mať istotu, že v oblastiach, ako sú dane alebo zahraničná a bezpečnostná politika, právom veta disponujú. Inak vítam, že práve šéf nemeckej vlády vystúpil na Deň Európy v pléne Európskeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu, čo možno považovať za dobrý symbol.

Dan-Ștefan Motreanu (PPE), în scris. – Vă împărtășesc viziunea unei Uniuni Europene extinse și reformate, iar un prim pas în această direcție se poate face rapid, prin soluționarea în Consiliu a blocării nejustificate în ceea ce privește aderarea României și a Bulgariei la Spațiul Schengen. Ați subliniat spiritul solidarității europene exprimat de Robert Schuman în urmă cu 73 de ani, care se bazează pe fapte și acțiuni concrete, însă pentru cetățenii români acest spirit se stinge de fiecare dată când trec frontierele, cu toate că tratatele europene le garantează dreptul la liberă circulație, în timp ce România îndeplinește de peste 11 ani criteriile de aderare la spațiul Schengen. Vă solicit, așadar, ca în calitatea dumneavoastră de lider în Consiliul European să exercitați presiunea necesară asupra minorității opozante cu argumente îndoielnice pentru a corecta numaidecât această situație discriminatorie, care riscă să transforme cetățenii români din cei mai proeuropeni, în urmă cu doar câțiva ani, în cei mai eurosceptici în viitorul apropiat.

(The sitting was suspended for a few moments.)

PŘEDSEDNICTVÍ: DITA CHARANZOVÁ

místopředsedkyně

8.   Istungi jätkamine

(The sitting resumed at 12.20)

9.   Hääletused

President. — The next item is the vote.

(For the results and other details of the vote: see Minutes)

9.1.   Laskemoona tootmist toetava õigusakti kehtestamine (C9-0161/2023) (hääletus)

— Before the vote:

Christian Ehler, on behalf of the PPE Group. – Madam President, dear colleagues, every day, every week counts for Ukraine, desperately fighting against the Russian invasion. Supplying ammunition to Ukraine is urgent. We should therefore also deal with the proposal to ramp up industrial production of ammunition urgently. Therefore, the EPP Group requests and supports an urgent procedure along Rule 163 here in Parliament.

ASAP – the name of the Act brought forward by the Commission, the Act in Support of Ammunition Production – is a well-chosen acronym. I think we have to ramp up European production of the ammunition that is urgently needed in support of Ukraine in the war launched by Russia, but also for Europe itself. In that sense, the suggested EUR 500 million support for short-term ammunition production via ASAP is welcome in the EPP. We strongly support this effort.

The EU Member States and NATO partners have shown a great willingness to stand by Ukraine in the war, and have – individually and together – donated and financed an impressive amount of defence equipment. But we need more cooperation in Europe. We all understand that supporting Ukraine right now is also ensuring our own security in the long term. ASAP is timely, it is needed and it should be pointing to the future common EU defence efforts. Not all elements are to our unconditional liking, but let us begin to work. Ukraine needs it. We need it for our future.

Cristian-Silviu Bușoi, Chair ITRE. – Madam President, it will be much shorter than this. So the ITRE Committee supports the request made by the EPP and Renew Groups to apply the urgent procedure laid down in Rule 163 for the Commission proposal for a regulation on ASAP. This proposal is about reinforcing Union industry in the defence area and it is clearly important to adopt this proposal as quickly as possible, given the current state of play in the industry, and urgently ramp up its production capacity. Mr Ehler also made many other arguments that are extremely relevant.

What I should add is that we should also encourage the Council to work very quickly so that an agreement between the two co-legislators can be endorsed at the July plenary. ITRE – as the committee responsible – stands ready to support this procedure fully. Earlier this morning, the coordinators decided that each group will appoint a member to a negotiating team in order to immediately start assessing the proposal. And then, after our first vote in plenary and the referral back, ITRE will stand ready to immediately start negotiations with the Council.

(Parliament agreed to the request)

9.2.   Liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamine teatavate Põhja-Iirimaale saadetud toodete suhtes (A9-0164/2023 - Seán Kelly) (hääletus)

9.3.   Põhja-Iirimaal turule lastavaid inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevad erieeskirjad (A9-0167/2023 - Pascal Canfin) (hääletus)

9.4.   Erieeskirjad seoses jaekauba, istutamiseks ettenähtud taimede, seemnekartuli, põllumajanduses või metsanduses kasutatud seadmete ja sõidukite teatavate saadetiste sisenemisega Põhja-Iirimaale Ühendkuningriigi muudest osadest ning teatavate lemmikloomade mittekaubandusliku liikumisega Põhja-Iirimaale (A9-0168/2023 - Pascal Canfin, Martin Hlaváček) (hääletus)

9.5.   Moldovale antav makromajanduslik finantsabi (A9-0166/2023 - Markéta Gregorová) (hääletus)

9.6.   EL/Euratom/Ukraina assotsieerimisleping: kaubanduse ajutine liberaliseerimine, millega täiendatakse Ukraina toodete suhtes kohaldatavaid kaubanduskontsessioone (A9-0165/2023 - Sandra Kalniete) (hääletus)

9.7.   ELi ja Brasiilia leping: ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu (A9-0171/2023 - Jordi Cañas) (hääletus)

9.8.   Metaaniheite vähendamine energeetikasektoris (A9-0162/2023 - Pascal Canfin, Jutta Paulus) (hääletus)

— After the vote on the Commission proposal:

Jutta Paulus, rapporteur. – Madam President, colleagues, according to Rule 59(4) of our Rules of Procedure, I would like to ask you for a vote to refer back to the responsible committees for interinstitutional negotiations. And thanks to all the colleagues for this very nice birthday present for me.

(Parliament agreed to the request)

9.9.   Ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (A9-0157/2023 - Marion Walsmann) (hääletus)

— Before the vote:

Marion Walsmann, Berichterstatterin. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Durch den Beitritt der Europäischen Union zur Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben ermöglichen wir es für alle geschützten Produkte, auch auf internationaler Ebene geschützt zu werden. Für einige europäische Produkte, die aus den sieben Mitgliedstaaten stammen, die bereits der Genfer Akte beigetreten waren, ist das bereits der Fall, für andere wiederum noch nicht.

Der Schutz der Ursprungsbezeichnungen und der geografischen Angaben hat einen echten Mehrwert. Es fördert das traditionelle Know-how und wirkt sich positiv auf Wachstum, Beschäftigung und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen aus. Die Produzenten profitieren von einem rechtlichen Schutz ihrer geografischen Angaben auf den globalen Märkten und einer erhöhten Rechtsklarheit im Fall von Konflikten. Die Verbraucher profitieren von der durch eine geografische Angabe gegebenen Gewissheit, dass sie ein echtes Produkt mit spezifischen Eigenschaften kaufen.

Wenn zum Beispiel eine durch eine geografische Angabe geschützte Thüringer Rostbratwurst in einem Drittland gekauft wird, dann sollte der Käufer auch sicher sein, dass es sich um eine echte Thüringer Wurst aus Thüringen in Deutschland handelt. Und andersherum sollten wir uns beim Supermarkt-Einkauf in der EU sicher sein, dass ein Kaffee, der als geografische Angabe aus Kolumbien geschützt ist, auch tatsächlich aus Kolumbien stammt. Die heutige Abstimmung basiert auf einem EuGH-Urteil, welches den Beitritt der EU und der sieben Mitgliedstaaten ermöglicht.

Ich möchte mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich dafür bedanken, dass diese Abstimmung wirklich so zügig zustande kommen kann, damit auch die Frist, die der EuGH gesetzt hat, eingehalten werden kann.

9.10.   Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica – Hispaania (A9-0154/2023 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)

9.11.   Uus ELi linnalise liikumiskeskkonna raamistik (A9-0108/2023 - Andrey Novakov) (hääletus)

— Before the vote:

Andrey Novakov, rapporteur. – Madam President, dear colleagues, I know how do you feel when someone is taking the floor in the middle of the votes. This is why I prepared a very short 45-minute speech.

When I started working on urban mobility, I was thinking that it is all about trains, trams, buses, cars, bikes and, yes, about e-scooters. It turns out to be all about rights. The right of every person with disability in Europe to use urban mobility networks. Every mother with a baby carriage to use a good infrastructure prepared for her. It is all about those kids who are willing to ride a bike on a safe bike lane far from cars, trucks and buses.

So if I have to say, yes, it is all about those who are willing to drive car as well. We should not treat them as criminals. Let us not forget that those who are living in other most rural areas have no alternative. They have to move somehow and the car is their only solution.

If I have to wrap up, there is a reason that the word “balance” has a divine region. It is exactly in the middle between material and spiritual. In our days this means: yes, let's adopt and encourage people to use new technologies, new modes of transport, but not turn our backs to modes of transport who serve us faithfully for decades.

9.12.   Julgeoleku ja kaitse jaoks elutähtsad tehnoloogiad (A9-0120/2023 - Riho Terras) (hääletus)

— Before the vote:

Riho Terras, rapporteur. – Madam President, sorry colleagues, I don't know how you feel, so I test your patience. European security has never been more fragile since the end of the Second World War. Russia's full-scale war against Ukraine is a turning point in the history of our continent.

There is no other way for Europe than to be prepared, both mentally and physically, to defend its people, economy, our way of life. This requires more adequate funding for defence.

In the light of the ongoing war, we have primarily and rightly focused on the heavy iron and ammunition that Ukraine needs to win this war. But there is also another dimension where the EU must deliver: new and critical technologies that are needed for our security and defence.

The report we will be voting shortly comes as a reply to the Commission's roadmap of critical technologies for security and defence. With this report, we stress the need for Europe to become more competitive in the field of new and disruptive technologies and to combine the best knowledge and practices of private sector, academia and government.

We also emphasise the importance of close cooperation with like-minded partners globally. SMEs and startups have an important role to play in this innovation. More and better investment tools are needed for the innovation to take place.

Finally, we cannot afford more defence with less money. Today, 1% of the MFF dedicated for security and defence is not enough.

Dear colleagues, I kindly ask you to support this report with your vote.

9.13.   Kalanduse ühine juhtimine ELis (A9-0119/2023 - Clara Aguilera) (hääletus)

9.14.   Ühtekuuluvuspoliitika roll mitmemõõtmeliste keskkonnaprobleemide lahendamisel Vahemere piirkonnas (A9-0094/2023 - François Alfonsi) (hääletus)

— Before the vote:

François Alfonsi, rapporteur. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la mer Méditerranée est une mer européenne pour la moitié de son étendue. L'Europe ne peut rester plus longtemps passive face aux régressions ininterrompues que l'on observe au sein de cet espace écologiquement fragile. Ces régressions s'accroissent encore du fait du réchauffement climatique auquel la Méditerranée est particulièrement vulnérable. Les climatologues estiment que son impact y sera 20 % plus fort qu'ailleurs en Europe. Cela va rapidement multiplier les problèmes pour les citoyens européens qui y vivent: incendies, tempêtes dévastatrices, raréfaction de la ressource en eau, perte de biodiversité.

D'autre part, les activités humaines y ont un impact croissant, par exemple l'augmentation du trafic maritime international qui y transite, apportant pollution atmosphérique et rejets en mer, et aussi l'accroissement des populations riveraines, comme celui de la fréquentation touristique. Aucune efficacité ne sera possible sans faire intervenir la plus-value européenne. Aucun acteur ne peut prétendre apporter séparément des solutions à ces problèmes qui doivent être traités collectivement.

L'Europe dispose de nombreux atouts qui lui confèrent une responsabilité éminente dans la gestion de cet espace. Elle a la compétence technique appuyée sur de multiples acteurs. Elle a la compétence administrative pour piloter une coopération déjà préfigurée par différents programmes. Elle a l'expérience acquise des stratégies macrorégionales déjà développées par ailleurs, et elle a, en sus de sa capacité technique et administrative, une capacité financière incomparablement plus forte que celle des autres pays, à l'Est comme au Sud. Si l'Union européenne s'engage au nom de sa responsabilité sur la partie septentrionale du bassin méditerranéen, elle sera force d'entraînement pour les pays et régions du Sud et de l'Est. Si elle reste plus longtemps passive, la situation continuera de se dégrader, et l'Europe portera alors la responsabilité de ne pas avoir mis en œuvre sa capacité à agir. Tel est le message aujourd'hui envoyé par le Parlement européen à travers ce rapport qui appelle à la mise en place d'une stratégie macrorégionale pour la Méditerranée. Pour conclure, je tiens à remercier les rapporteurs fictifs qui ont tous contribué à ce rapport.

9.15.   Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi rakendamine (A9-0139/2023 - Petra Kammerevert) (hääletus)

9.16.   Koolipuuvilja, -köögivilja, -piima ja piimatoodete kava (A9-0096/2023 - Carmen Avram) (hääletus)

9.17.   Ühtse turu standardimisstrateegia (A9-0136/2023 - Adam Bielan) (hääletus)

— Before the vote:

Adam Bielan, rapporteur. – Madam President, I understand it is the last vote, so I try to be as brief as possible. I stand before you as the rapporteur for the EU standardisation strategy in the IMCO Committee to present my report on standardisation, a critical component in achieving the goals of our internal market.

I am pleased to observe that standardisation is increasingly at the core of the EU's digital and industrial strategy, acknowledging its strategic importance in shaping our future.

My report aims to shed light on the strengths and weaknesses of the EU standardisation system and on recommendations to enhance its effectiveness. One of the key issues highlighted in the report is the need to clarify the division of responsibilities between the European Commission and the standardisation organisations.

Another critical aspect is the necessity for international cooperation in standardisation. As global trade dynamics shift and become more complex, we must advocate for inclusive, like-minded approaches to standardisation at the international level. Our commitment to a market-driven and voluntary process behind the standards is crucial in promoting a balanced global system.

To conclude, I call upon all Members of the European Parliament to join me in promoting a more robust, forward-looking and inclusive standardisation strategy for the EU.

President. — That concludes the vote.

(The sitting was suspended for a few moments)

10.   Istungi jätkamine

(The sitting resumed at 12.55)

11.   Eelmise istungi protokolli kinnitamine

President. – The Minutes of yesterday's sitting and texts adopted are available.

Are there any comments?

That is not the case, so the Minutes are approved.

12.   ELi 2021. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

President. – The next item on the agenda is the joint debate on the following reports:

Report on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2021, Section III – Commission and executive agencies [COM(2022)0323 - C9-0227/2022— 2022/2081(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteurs: Jeroen Lenaers and Monika Hohlmeier (A9-0101/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2021, Section I – European Parliament [COM(2022)0323 - C9-0228/2022— 2022/2082(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Isabel García Muñoz (A9-0086/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2021, Section II – European Council and Council [COM(2022)0323 - C9-0229/2022— 2022/2083(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0085/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2021, Section IV – Court of Justice of the European Union [COM(2022)0323 - C9-0230/2022— 2022/2084(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0073/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2021, Section V – Court of Auditors [COM(2022)0323 - C9-0231/2022— 2022/2085(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0081/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2021, Section VI – European Economic and Social Committee [COM(2022)0323 - C9-0232/2022— 2022/2086(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0074/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2021, Section VII – Committee of the Regions [COM(2022)0323 - C9-0233/2022— 2022/2087(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0080/2023)

Discharge 2021: EU general budget – European Ombudsman discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2021, Section VIII – European Ombudsman [COM(2022)0323 - C9-0234/2022— 2022/2088(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0067/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2021, Section IX – European Data Protection Supervisor [COM(2022)0323 - C9-0235/2022— 2022/2089(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0070/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2021, Section X – European External Action Service [COM(2022)0323 - C9-0236/2022— 2022/2090(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0088/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Public Prosecutor's Office for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0237/2022 - 2022/2091(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0079/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0241/2022— 2022/2095(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0125/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0265/2022— 2022/2119(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0109/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0269/2022— 2022/2123(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0141/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0256/2022— 2022/2110(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0107/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0248/2022— 2022/2102(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Katalin Cseh (A9-0143/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0264/2022— 2022/2118(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0132/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0240/2022— 2022/2094(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0104/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0255/2022— 2022/2109(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Katalin Cseh (A9-0106/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0266/2022— 2022/2120(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0122/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Training Foundation for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0262/2022— 2022/2116(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0135/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Maritime Safety Agency for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0257/2022— 2022/2111(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ilana Cicurel (A9-0113/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Aviation Safety Agency for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0243/2022— 2022/2097(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0098/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0250/2022— 2022/2104(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Katalin Cseh (A9-0131/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0246/2022— 2022/2100(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Katalin Cseh (A9-0146/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0258/2022— 2022/2112(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Katalin Cseh (A9-0115/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Railways for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0259/2022— 2022/2113(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0100/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0242/2022— 2022/2096(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0102/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Border and Coast Guard Agency for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0270/2022— 2022/2124(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0142/2023)

Report ondischarge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for the Space Programme (before 12.5.2021 the European GNSS Agency) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0268/2022— 2022/2122(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Katalin Cseh (A9-0116/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Fisheries Control Agency for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0249/2022— 2022/2103(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ilana Cicurel (A9-0112/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0247/2022— 2022/2101(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Katalin Cseh (A9-0133/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the Euratom Supply Agency for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0260/2022— 2022/2114(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Katalin Cseh (A9-0126/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0267/2022— 2022/2121(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0138/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0251/2022— 2022/2105(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0121/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0245/2022— 2022/2099(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0110/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Pensions Authority for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0252/2022— 2022/2106(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Gilles Boyer (A9-0103/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Securities and Markets Authority for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0261/2022— 2022/2115(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Gilles Boyer (A9-0137/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0238/2022— 2022/2092(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Katalin Cseh (A9-0111/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the Agency for Support for BEREC (BEREC Office) for the financial year [COM(2022)0323 - C9-0239/2022— 2022/2093(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Katalin Cseh (A9-0129/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute of Innovation and Technology for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0253/2022— 2022/2107(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Katalin Cseh (A9-0130/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office (now the European Union Agency for Asylum) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0244/2022— 2022/2098(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0123/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0263/2022— 2022/2117(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0105/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0275/2022— 2022/2129(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the Single European Sky ATM Research 3 Joint Undertaking (before 30.11.2021 the SESAR Joint Undertaking) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0278/2022— 2022/2132(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0118/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the Clean Aviation Joint Undertaking (before 30.11.2021 the Clean Sky 2 Joint Undertaking) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0272/2022— 2022/2126(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (before 30.11.2021 the Bio-based Industries Joint Undertaking) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0271/2022— 2022/2125(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0093/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the Innovative Health Initiative Joint Undertaking (before 30.11.2021 the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0277/2022— 2022/2131(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0069/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the Clean Hydrogen Joint Undertaking (before 30.11.2021 the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0276/2022— 2022/2130(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0083/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the Europe's Rail Joint Undertaking (before 30.11.2021 the Shift2Rail Joint Undertaking) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0279/2022— 2022/2133(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0090/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the Key Digital Technologies Joint Undertaking (before 30.11.2021 the ECSEL Joint Undertaking) for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0273/2022— 2022/2127(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0082/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European High Performance Computing Joint Undertaking for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0274/2022— 2022/2128(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the eighth, ninth, tenth and eleventh European Development Funds for the financial year 2021 [COM(2022)0321 - C9-0281/2022— 2022/2135(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A9-0114/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2021: performance, financial management and control [COM(2022)0323 - C9-0280/2022— 2022/2134(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0144/2023)

Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Labour Authority for the financial year 2021 [COM(2022)0323 - C9-0254/2022— 2022/2108(DEC)] - Committee on Budgetary Control. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0117/2023)

Monika Hohlmeier, Berichterstatterin. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal darf ich einen Dank an den Kollegen Jeroen Lenaers aussprechen, der nach mir sprechen wird, aber, Frau Präsidentin, nachdem Sie es gerade vorhin erst bei der Abstimmung angekündigt haben, nicht wissen kann, dass wir vorher beginnen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinen Schattenberichterstatterinnen und —berichterstattern, die wir eine sehr gute Zusammenarbeit hatten. Herzlichen Dank an den Europäischen Rechnungshof und seine Mitglieder, lieber Tony Murphy und Jan Gregor, es sind ja beide hier mit anwesend. Ein herzliches Dankeschön für den Jahresbericht und den Sonderbericht und die hervorragende Zusammenarbeit.

Lieber Herr Kommissar, auch an Sie ein herzliches Dankeschön an die Kommission. Am Anfang war es bei ein paar Generaldirektionen in der Zusammenarbeit ein bisschen holprig, aber ich danke GD BUDG für die Unterstützung bei der Beförderung der Kooperation. Die größten Erfolge bei der Entlastung, die wir haben erzielen können, liegen, glaube ich, in vier Bereichen.

Als erstes: Wir wollen eine Digitalisierungsoffensive, und die Kommission hat hier ihre Unterstützung zugesagt. Wir brauchen dringend eine Verbesserung der Interoperabilität, nicht nur wegen der Transparenz und Rückverfolgung, sondern auch, um Bürokratieabbau voranzutreiben, Prozesse zu beschleunigen und Informationen schneller zu bekommen, als dies bisher der Fall ist. Deshalb brauchen wir nicht nur Arachne, weil das bisher ein riesiges Instrument, aber mit nicht allzu viel Mehrwert ist; wir brauchen echte interoperable Systeme.

Zweitens dann: Die Methodologie zu Teilzahlungen war eine der Kernforderungen im Bereich des ARF. Zunächst gab es noch keine, dann gab es eine, und anschließend gibt es jetzt auch noch eine Quantifizierung. Ich bedanke mich für die Schnelligkeit der Arbeit. Ich bedanke mich auch dafür, dass es mittlerweile eine interaktive Plattform gibt mit Informationen zu Projekten, die bereits realisiert werden oder feststehen und in der Realisierung sind, und auch Auskünfte zu den Endempfängern, die hier auch offensichtlich für jeden zur Verfügung stehen werden. Wir bekommen Informationen mittlerweile zu den 100 größten Empfängern nicht nur in einem Teilbereich, sondern für den gesamten ARF pro Mitgliedstaat und die werden wir auch entsprechend veröffentlicht erhalten. Dies waren tatsächlich für uns wunderbare Erfolge. Es bleiben aber noch einige Probleme übrig.

Erstens: Wir haben immer noch keine Information, wie viel Geld eigentlich wirklich die Realwirtschaft erreicht hat. Ich habe jetzt noch nochmal auch in Spanien nachgefragt. Mir wurde zugesagt, dass wir die Daten bekommen; ich habe bis heute immer noch keine bekommen. Das heißt, wir haben nach wie vor keine Information darüber: Wie viel Geld haben die Projektentwickler oder diejenigen, die Projekte machen, tatsächlich erhalten, und wie viel Geld ist eigentlich wirklich bei den Menschen angekommen?

Zweitens: Wir müssen feststellen, dass der ARF ziemlich langsam startet. Ursprünglich war er als ein schnelles Notinstrument gedacht, in Wirklichkeit verzögert sich die Implementierung. Bis zum heutigen Tage sind nur wenig Summen tatsächlich in der Realwirtschaft angekommen, und das ist einer der Punkte, die, glaube ich, am meisten vorangetrieben werden müssen. Wenn wir tatsächlich die Wirtschaft vorantreiben wollen, Arbeitsplätze vorantreiben wollen, Erholung vorantreiben wollen, dann bedeutet es in der Konsequenz: Die Projekte müssen realisiert werden, und sie müssen auch einen tatsächlichen Mehrwert haben und funktionieren.

Drittens: Wir erleben derzeit, dass ursprünglich von der Kohäsion Projekte in den ARF geschoben wurden, sprich in den Corona-Aufbaufonds. Jetzt werden vom Corona-Aufbaufonds wieder Projekte in die Kohäsion zurückgeschoben. Das heißt, wir haben einen munteren Verschiebebahnhof von unterschiedlichen Projekten. Das bedeutet, der ARF ist in der Schnelligkeit der Implementierung auch abhängig davon, ob die Mitgliedstaaten erstens adäquate Strukturen zum Umsetzen haben, zweitens davon, ob es, wie wir es in Spanien erlebt haben, eine ernsthafte Zusammenarbeit mit den Regionen gibt, sodass diese wirklich schnell davon profitieren können, was derzeit noch nicht so klappt, sondern nur langsam Schritt für Schritt klappt.

Ich habe den Eindruck, dass insgesamt bei der Umsetzung vielleicht der Ehrgeiz und die Aussagen nach außen bei manchen größer waren, als die tatsächliche Realität es wiedergibt. Also es gibt eine Menge zu tun. Trotzdem ein Dankeschön an alle Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.

Jeroen Lenaers, rapporteur. – Madam President, I always believe in ladies first, so I gave Monika the opportunity to speak before me. Now, thank you very much, and I think, really, this discharge procedure is one of the most important procedures we do in the House because in order to maintain citizens trust in the work we do, we need to make sure that the budget is spent correctly.

This House has a great responsibility to scrutinise that spending. I would really like to thank the co-rapporteur, the shadow rapporteurs, the Secretariat and all colleagues who took part in this work; we had an excellent cooperation. I would also like to express my gratitude to the work of the European Court of Auditors, which is an indispensable partner in the work that we do.

This discharge focuses on the year 2021, and we have observed a concerning increase in the error rate for expenditure, which now stands at 3 %, as reported by the Court of Auditors. This is well above the acceptable limit of 2 %. In fact, for the majority of reimbursement-based expenditures, the error rate reaches an alarming 4.7 % and we must take immediate action to prevent this rate from growing even further in the upcoming years. And we are urging the Commission to launch additional initiatives to address this.

The different methodologies used by the Commission and the Court of Auditors when calculating the risk at payment or the error rate also complicates the comparability, it makes it difficult to compare the two numbers. This further adds confusion because the Commission, whenever the Court of Auditors presents an error rate which is positive, we use this in our communications, we accept it, whenever there is an error rate presented which is unfavourable to the Commission, the methodology is disputed. This is an approach which is not fair and we should also change that in order to make it all a bit more logical.

Even more alarming in that sense is the lack of responsibility and the failure to fully recognise shortcomings in the methodology with regards to climate spending. The Court calculated that spending on climate action has been overstated by EUR 72 billion for the 2014–2020 period, and the Commission refuses to fully acknowledge it – Commissioner Timmermans came to a CONT meeting and concluded by saying that we should agree to disagree on this. Sorry, but no, we cannot agree to disagree on overstating EUR 72 billion of climate spending. We need to accept the conclusions of the Court on this and work to address this issue.

Another concern that we are addressing involves the slow absorption of funds and the rate of commitment to implementation, which could lead to increased risk towards the end of the budgetary period and to resolve these issues, we need to continue to bolster the administrative capacity of the Member States and the European Commission.

Now, we have in this discharge, really emphasised the significance of the Union budget's performance, which includes utilising appropriate indicators, simplifying rules and procedures and implementing better-targeted controls. Transparency is a key element of a resolution and we emphasise the importance of transparent operations across the board, including for NGO and intermediaries in terms of their funding and ownership. And we also request that the Commission establish an effective mechanism to ensure that NGO activities align with EU values.

We have also underscored the importance of incorporating new technologies like EDES and Arachne and developing a unified information and monitoring system provided by the Commission to allow for the electronic recording and storage of data of Union funding recipients, including their beneficial ownerships, in order to help us prevent any misuse of the budget.

We also recognise the benefits and lessons learned through the use of new technologies, such as satellite controls and agricultural spending, for instance. We are convinced that these advancements will play a crucial role in better safeguarding our budget.

Now, to wrap up on a very serious note, we remain deeply concerned – and this is also reflected in the resolution – about the rule of law situation in several Member States, which not only undermines democracy but also results in substantial risks for the Union budget. We expect all Member States to adhere to democracy and the rule of law in order to receive European funds. And we particularly highlight the concerning situation in Hungary, where corruption and an opaque public procurement system must be addressed through reforms within the context of the conditionality mechanism.

I am grateful for the level of unity we achieved during our work in the committee, and I look forward to listening to all the contributions of our colleagues.

Isabel García Muñoz, ponente. – Señora presidenta, señor Hahn, señor Murphy, como ponente para la aprobación de las cuentas de 2021 del Parlamento Europeo, tengo que reconocer que examinar cómo hemos usado nuestro presupuesto y qué debemos hacer para mejorarlo no es tarea fácil. Hablamos de 2 000 millones de euros, de unos 9 000 empleados, de 705 diputados y de un amplio parque inmobiliario. Importantes recursos públicos destinados a que los diputados podamos llevar a cabo nuestro mandato y que deben ser gestionados de la forma más eficiente, ética y transparente posible.

El Parlamento es la única institución europea elegida por sufragio directo y representa la voz de la ciudadanía de toda la Unión. Por eso son fundamentales la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad en todas las instituciones de la Unión, pero en particular en la casa de la democracia europea.

Quiero agradecer el trabajo y el apoyo del resto de ponentes para que el informe que aprobamos en la Comisión de Control Presupuestario recogiera la necesidad de ahondar en todos estos aspectos y espero que tras la votación de mañana se sigan manteniendo en el texto final.

El año 2021 continuó marcado por la pandemia de COVID-19. Durante gran parte del año el Parlamento tuvo que seguir aplicando muchas de las medidas extraordinarias que habían sido aprobadas el año anterior para continuar con la actividad de la institución: el teletrabajo, la votación a distancia, las reuniones híbridas. Y, por tanto, el presupuesto también se adoptó con ahorros en algunas partidas presupuestarias que fueron transferidos a otras, como la reducción de la deuda por la expansiva política de edificios.

Podemos felicitarnos de que el Parlamento haya sido resiliente frente a una situación impredecible de enorme magnitud y haya sabido dar una respuesta rápida y flexible, basada en gran parte en el esfuerzo humano y también en la digitalización de la administración, en la que, sin duda alguna, hay que seguir invirtiendo, al igual que en ciberseguridad, para luchar contra la injerencia extranjera cada vez más presente y peligrosa en las instituciones europeas.

Una vez más he querido ser objetiva en mi informe, teniendo en cuenta el difícil contexto de urgencia, pero también la responsabilidad de la administración a la hora de administrar el presupuesto y los recursos humanos. Por eso, dentro de la gestión de la pandemia destaco aspectos muy positivos como la exitosa campaña de vacunación que permitió proteger la salud de todos. Pero también menciono decisiones que no justifican determinados gastos, como la renovación de un jardín adyacente al Parlamento en Bruselas, o decisiones que no han ayudado a mantener unas buenas condiciones de trabajo del personal de la institución.

Pongo en valor también las medidas de ahorro energético y de reducción de la huella ambiental de la institución y también la intensa y diversa actividad de comunicación que realiza el Parlamento para informar a los ciudadanos. Pero continuamos reivindicando cambios necesarios en las condiciones laborales de nuestros asistentes. Todo esto y muchos otros aspectos están recogidos en el informe.

Pero, además de la pandemia, un segundo factor ha tenido un impacto en la aprobación de la gestión de 2021: el escándalo del Qatargate, que, aunque no sucedió en el año 2021, no podíamos dejar de abordar en este informe. Este escándalo ha servido de revulsivo para que el Parlamento revise sus normas sobre ética y transparencia, pero hay que recordar que algunas de ellas ya se venían reivindicando en nuestra comisión. Incluso habían sido aprobadas en el Pleno años atrás, aunque sin éxito en su puesta en marcha.

Como ponente he intentado consensuar con el resto de grupos una serie de medidas que el Parlamento debería implementar para evitar cualquier situación parecida en el futuro y, sobre todo, para reparar el daño causado a su credibilidad, a la confianza que los ciudadanos deben depositar en esta institución.

Las propuestas incluyen reforzar la transparencia alrededor de la actividad de lobbying, mejorar controles para evitar conflictos de intereses, como en la contratación pública también, y revisar el código de conducta para evitar y sancionar comportamientos individuales poco éticos. No hay que olvidar que son comportamientos individuales, pero que dañan a todos en su conjunto, y es justo reconocer la capacidad de reacción del Parlamento, que en pocos meses ha dado importantes pasos por la transparencia y la rendición de cuentas. Y doy, por supuesto, la bienvenida a todas esas mejoras. Pero no debemos olvidar que las normas sirven de poco si no hay un sistema de implementación, de control y de sanción adecuado.

Gracias a la aprobación de la gestión, este Parlamento mira con lupa lo que hace la Comisión, lo que hacen otras instituciones y hasta los Estados miembros. Pero lo que pedimos a los demás no siempre lo exigimos para nosotros mismos. Nos jugamos la confianza de la ciudadanía y, por tanto, el futuro de la Unión. No perdamos esta oportunidad.

Mikuláš Peksa, rapporteur. – Madam President, dear colleagues, I would like to start by thanking all the institutions who participated in the exercise for their cooperation and the information they provided. I would also like to thank the shadow rapporteurs for their valuable cooperation in the discharge reports.

The year 2021 remained a challenging one, with the pandemic still requiring crisis response and adoption of working conditions. I am glad that all the other institutions, as they are called, managed to achieve high budget implementation, maintain and ensure full business continuity, switch to digital solutions, secure their network, improve remote working conditions and carry on recruitments.

I also recognise the challenges those institutions were facing, mostly when it comes to lack of sufficient resources to deliver fully on their respective missions. For the Luxembourg-based institutions, the additional challenge remains the correlation coefficient, which hampers their attractiveness in comparison to the private sector.

As this year's rapporteur, I highlighted a number of recommendations for the future, especially concerning: performance under the modified working regime; sustainability and environmental impact of the institutions and long-term ecological strategies; digitalisation and cybersecurity, particularly given the high increase in use of IT tools and remote working conditions; ethical framework and transparency, particularly with regard to prevention of harassment and conflict of interests; and gender and geographical balance.

This year was the first discharge of the European Public Prosecutor's Office. Although the EPPO has become fully operational only in the middle of 2021, they have already demonstrated a successful track record of effectiveness. The EPPO's mission is crucial to protect the EU's budget and recover defrauded funds. What negatively affects its operation is the fact that five Member States still refuse to participate in its activities, namely Hungary, Poland, Sweden, Denmark and Ireland.

I note with satisfaction the improved cooperation with the European Court of Auditors and welcome the efforts of the new management aimed at improving the internal processes, strengthening the code of conduct and improving stakeholder relations. ECA is a key partner for the European Parliament.

I welcome the efforts by the Committee of the Regions in strengthening their code of conduct, promoting their work and achievement in the field of sustainability and green agenda. The Committee of the Regions achieved the best results in terms of sustainability and switching to environmentally friendly infrastructure.

I also want to highlight the important role of the Ombudsman, Court of Justice and Data Protection Supervisor that they play in ensuring transparency and accountability, even more during the digital transition. In particular, I welcome their increased attention to the field of cybersecurity and their efforts to use and promote decentralised, free and open-source social network alternatives to the very large online platforms for communicating their activities.

I note the internal reforms adopted by the European Economic and Social Committee, and I am satisfied with the improved communication and cooperation with the European Parliament. However, my report stresses the need for culture reforms in the institution and more timely reactions to staff compliance and well-being. It is not acceptable that requests for assistance by staff members take more than three-and-a-half years to be handled.

As we have been currently living in the new reality of war taking place at our borders and diplomatic efforts play a crucial role, it is important to recognise the work done by the European External Action Service. We need to evaluate the situation of the many delegations, with particular emphasis on the budget effectiveness regarding security and communication.

Finally, I deeply regret that yet again, the Council and the European Council refused to participate in the discharge procedure. I also tabled a new amendment highlighting the recent scandal of extensive use of private jets, even for short travels, and all the negative implications this phenomenon presents.

I hope all the political groups will be able to support my recommendations for the sound management of the so-called other institutions.

PRESIDENZA DELL'ON. PINA PICIERNO

Vicepresidente

Presidente. – Purtroppo devo annunciare una veloce sospensione nell'Aula perché c'è un problema tecnico legato a una difficoltà nella traduzione di alcune lingue, quindi vi chiedo la pazienza di temporeggiare per qualche minuto solo per risolvere questo problema tecnico.

(La seduta è sospesa alle 13.18 per motivi tecnici)

13.   Istungi jätkamine

(La seduta è ripresa alle 13.25)

14.   ELi 2021. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu jätkamine)

Presidente. – La seduta è ripresa.

L'ordine del giorno reca il proseguimento della discussione congiunta “Discarico 2021” sulle seguenti relazioni:

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione III – Commissione e agenzie esecutive [COM(2022)0323 - C9-0227/2022— 2022/2081(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatori: Jeroen Lenaers e Monika Hohlmeier (A9-0101/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione I – Parlamento europeo [COM(2022)0323 - C9-0228/2022— 2022/2082(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Isabel García Muñoz (A9-0086/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio [COM(2022)0323 - C9-0229/2022— 2022/2083(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Mikuláš Peksa (A9-0085/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione IV – Corte di giustizia dell'Unione europea [COM(2022)0323 - C9-0230/2022— 2022/2084(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Mikuláš Peksa (A9-0073/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione V – Corte dei conti [COM(2022)0323 - C9-0231/2022— 2022/2085(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Mikuláš Peksa (A9-0081/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo [COM(2022)0323 - C9-0232/2022— 2022/2086(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Mikuláš Peksa (A9-0074/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione VII – Comitato delle regioni [COM(2022)0323 - C9-0233/2022— 2022/2087(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Mikuláš Peksa (A9-0080/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione VIII – Mediatore europeo [COM(2022)0323 - C9-0234/2022— 2022/2088(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Mikuláš Peksa (A9-0067/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati [COM(2022)0323 - C9-0235/2022— 2022/2089(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Mikuláš Peksa (A9-0070/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna [COM(2022)0323 - C9-0236/2022— 2022/2090(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Mikuláš Peksa (A9-0088/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Procura europea per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0237/2022 - 2022/2091(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Mikuláš Peksa (A9-0079/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0241/2022— 2022/2095(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Olivier Chastel (A9-0125/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0265/2022— 2022/2119(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Olivier Chastel (A9-0109/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0269/2022— 2022/2123(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Ramona Strugariu (A9-0141/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0256/2022— 2022/2110(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Ramona Strugariu (A9-0107/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0248/2022— 2022/2102(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Katalin Cseh (A9-0143/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0264/2022— 2022/2118(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Alin Mituța (A9-0132/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0240/2022— 2022/2094(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Olivier Chastel (A9-0104/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0255/2022— 2022/2109(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Katalin Cseh (A9-0106/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0266/2022— 2022/2120(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Ramona Strugariu (A9-0122/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0262/2022— 2022/2116(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Alin Mituța (A9-0135/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0257/2022— 2022/2111(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Ilana Cicurel (A9-0113/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0243/2022— 2022/2097(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Olivier Chastel (A9-0098/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0250/2022— 2022/2104(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Katalin Cseh (A9-0131/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0246/2022— 2022/2100(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Katalin Cseh (A9-0146/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0258/2022— 2022/2112(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Katalin Cseh (A9-0115/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0259/2022— 2022/2113(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Olivier Chastel (A9-0100/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0242/2022— 2022/2096(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Ramona Strugariu (A9-0102/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0270/2022— 2022/2124(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Ramona Strugariu (A9-0142/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (prima del 12 maggio 2021: Agenzia del GNSS europeo) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0268/2022— 2022/2122(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Katalin Cseh (A9-0116/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0249/2022— 2022/2103(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Ilana Cicurel (A9-0112/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0247/2022— 2022/2101(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Katalin Cseh (A9-0133/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0260/2022— 2022/2114(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Katalin Cseh (A9-0126/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0267/2022— 2022/2121(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Ramona Strugariu (A9-0138/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0251/2022— 2022/2105(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Olivier Chastel (A9-0121/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0245/2022— 2022/2099(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Alin Mituța (A9-0110/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0252/2022— 2022/2106(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Gilles Boyer (A9-0103/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0261/2022— 2022/2115(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Gilles Boyer (A9-0137/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0238/2022— 2022/2092(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Katalin Cseh (A9-0111/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0239/2022— 2022/2093(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Katalin Cseh (A9-0129/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0253/2022— 2022/2107(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Katalin Cseh (A9-0130/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (attualmente Agenzia dell'Unione europea per l'asilo) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0244/2022— 2022/2098(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Ramona Strugariu (A9-0123/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0263/2022— 2022/2117(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatrice: Ramona Strugariu (A9-0105/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0275/2022— 2022/2129(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune “Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3” (prima del 30.11.2021: impresa comune SESAR) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0278/2022— 2022/2132(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ryszard Czarnecki (A9-0118/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune “Aviazione pulita” (prima del 30.11.2021: impresa comune Clean Sky 2) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0272/2022— 2022/2126(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune “Europa biocircolare” (prima del 30.11.2021: impresa comune Bioindustrie) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0271/2022— 2022/2125(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0093/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune “Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute” (prima del 30.11.2021: impresa comune “Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2”) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0277/2022— 2022/2131(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ryszard Czarnecki (A9-0069/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Idrogeno pulito (prima del 30.11.2021 l'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0276/2022— 2022/2130(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ryszard Czarnecki (A9-0083/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune “Ferrovie europee” (prima del 30.11.2021: impresa comune Shift2Rail) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0279/2022— 2022/2133(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ryszard Czarnecki (A9-0090/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune “Tecnologie digitali fondamentali” (prima del 30.11.2021 impresa comune ECSEL) per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0273/2022— 2022/2127(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ryszard Czarnecki (A9-0082/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0274/2022— 2022/2128(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2021 [COM(2022)0321 - C9-0281/2022— 2022/2135(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: José Manuel Fernandes (A9-0114/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2021: prestazioni, gestione finanziaria e controllo [COM(2022)0323 - C9-0280/2022— 2022/2134(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Olivier Chastel (A9-0144/2023)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea del lavoro per l'esercizio 2021 [COM(2022)0323 - C9-0254/2022— 2022/2108(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Alin Mituța (A9-0117/2023)

Olivier Chastel, rapporteur. – Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Cour des comptes, très chers collègues, demain, le Parlement se prononcera donc en plénière pour accorder ou non la décharge pour 2021 à 55 institutions européennes. C'est évidemment tous les ans un acte politique majeur que le Parlement réalise, en lien avec la Cour des comptes, dont je veux encore une fois saluer le travail et la rigueur. Ces votes nous permettront donc de valider la gestion des fonds, la transparence, mais aussi de sanctionner les abus, les politiques inefficaces et le mauvais usage de l'argent public.

Cette année, pour la décharge de la Commission, nous avons inauguré un nouveau type de démarche en deux parties: la première, consacrée au cadre budgétaire classique, et la seconde à la facilité pour la reprise et la résilience. Et je veux saluer et remercier nos deux rapporteurs pour leur efficace travail en la matière.

Comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, j'ai un certain nombre d'inquiétudes concernant l'exécution du budget de l'Union. Un taux d'erreur qui reste très significatif dans les domaines de la compétitivité, de la cohésion, mais aussi pour les dépenses à hauts risques. Un reste à liquider toujours plus élevé, et la nécessité de respecter l'état de droit si on veut bénéficier des fonds européens, mais aussi la capacité d'absorption des États qui reste problématique, ainsi qu'un retard dans la digitalisation des procédures d'audit et de contrôle.

Oui, nous devons généraliser l'utilisation du “data mining” et systématiser le recours aux nouvelles technologies pour organiser les contrôles, développer une base de données reprenant tous les bénéficiaires des fonds européens afin de mieux lutter contre la fraude. En ce qui concerne la FRR, cet outil a été mis en place pour répondre de manière urgente à la crise économique post-Covid que nous avons traversée. Il est loin d'être parfait, on le sait, mais il a le mérite d'exister, de fonctionner. De meilleurs contrôles sur les projets, en ce compris sur les jalons et leurs performances économiques doivent être envisagés. Les recommandations politiques faites dans la décharge permettront de l'améliorer lors de son éventuelle révision en 2024.

Nous ne pourrons être pleinement efficaces qu'avec des comptes en ordre et une gestion optimale des fonds. Chaque euro doit être utilisé de manière performante et efficace dans des projets porteurs, des politiques ayant de vrais effets importants. De nos actions dépendront donc notre crédibilité, mais aussi celle du projet européen. Pour conclure, je souhaiterais évoquer la décharge des 33 agences, puisque Renew était le rapporteur cette année, et je veux d'abord remercier les agences pour leur engagement dans le processus de la décharge, et leur transparence vis-à-vis des demandes de la commission du contrôle budgétaire.

Nous avons mis en avant un certain nombre de priorités pour nos agences. Une meilleure politique de ressources humaines comme l'équilibre des genres, l'équilibre vie privée, professionnelle, l'équilibre géographique, mais aussi la prévention, la gestion des conflits d'intérêts, l'importance de la transparence, la lutte contre la corruption, les règles de marchés publics claires, la cyberprotection, le développement des meilleures pratiques, et enfin des synergies entre les agences elles-mêmes. Le rôle des agences est essentiel à l'implémentation des politiques européennes, et je suis heureux que cette année nous recommandions d'accorder la décharge à toutes les agences.

Ramona Strugariu, rapporteur. – Madam President, our European decentralised agencies are an essential part of the European framework for justice and home affairs. Whether we talk about police training, judicial or police cooperation, support for asylum, border and coast guards, protection of fundamental rights, management of large-scale IT projects or the fight against drug trafficking, their results stand proof of the added value that working together brings to our lives as European citizens.

In spite of the pandemic still affecting their work in 2021, the European justice and home affairs agencies have shown great adaptability and resilience, ensuring continuity of operations and in many cases surpassing their initial goals: eu-LISA maintained the availability of its systems in over 99% of the time, the Fundamental Rights Agency surpassed its targets for delivered publications, while CEPOL successfully moved some of its activities online, engaging even more people in its trainings.

Our agencies must set an example of transparency, accountability, responsibility and good governance. While we continue to ask our agencies to optimise their work, we also need to provide them with the adequate funding and human resources that they need. Such resources should not be allocated only to the goal of implementing their operational mandate, but also great attention should be paid to how we allocate resources on the administrative side.

Procurement still represents the area that generates the largest volume of irregularities. Agencies need good procurement officers hired on the appropriate grade, reflecting their responsibilities.

Now about a few sensitive issues. Frontex, the largest of the EU decentralised agencies, which is unique in its mandate as to the operations of its standing corps. The agency has been going through a very difficult period caused by serious mismanagement at its very top last year. The report published by OLAF concerning the managerial activity of the previous executive director increased the shock wave initially created by journalists' reports of violations of human rights and mismanagement in the agency.

Nevertheless, after its resignation, its valuable and consistent presence mattered a lot in support during the war at our borders, and I would like to commend that. Frontex has now a new executive director who has a lot to deliver. The mandate of the agency is clear and sets out a strong framework to be used for the protection of our external borders. We emphasised this when we gave him our support and we shall offer this support towards the clean implementation of this mandate.

The new director has a task to continue the good work of the interim management to fundamentally challenge and change the previous organisational culture in the agency, to respect and show commitment to upholding fundamental rights and to fully regain citizens' trust in the agency. This will take time, but it is worth a fresh start.

As for the EUAA, our asylum support agency, we keep a close eye on the developments concerning the OLAF investigation and shall analyse its results once it becomes available.

All recruitment, especially that in case of senior staff, must be conducted with utmost responsibility and in full compliance with EU rules. Through the discharge reports that I am rapporteur for in this cycle, the aim was to acknowledge effort and good results while also clearly stating areas of improvement. We need to further strengthen our coordinated European response to the main challenges we are faced with.

Our agencies, together with the other institutions, are our business card for Europe. Pandemic, war, economic hardship, energy crisis, climate emergency – we are stronger if we can face them all better and united. Long live European Union.

Alin Mituța, Raportor. – Doamna președintă, dragi colegi, în primul rând, mă bucur că avem această dezbatere despre cum performează instituțiile europene chiar de Ziua Europei și cred că ar trebui să începem prin a spune că, în general, instituțiile noastre funcționează bine, așa cum reiese din majoritatea rapoartelor pe care le discutăm astăzi. Uniunea Europeană livrează rezultate, livrează pace și livrează bunăstare și oferă în continuare speranța și visul european la care aspiră țări ca Ucraina sau ca Republica Moldova.

Cred că este datoria noastră să spunem astăzi “Mulțumim, Europa, și mulțumim tuturor celor care cred și lucrează zi de zi pentru Uniunea Europeană!”. Tot astăzi trebuie să spunem clar și răspicat că proiectul european trebuie întărit. Europa este țapul ispășitor al celor incapabili să-și asume propriile greșeli, Europa este ținta preferată a extremiștilor și a populiștilor și Europa este de multe ori subiectul principal al știrilor false.

Cei care ținem la Europa trebuie să fim mult mai vocali și să spunem astăzi mai mult decât oricând că Europa este viitorul și că Europa trebuie să fie pregătită pentru viitor. Trebuie să democratizăm Uniunea, oferind drept de inițiativă legislativă acestui Parlament. Trebuie să renunțăm la unanimitatea din Consiliu, care duce la confiscarea deciziilor de către populiști. Trebuie să dăm curs vocii cetățenilor pe care i-am auzit în Conferința pentru viitorul Europei: competențe în sănătate, mai multă democrație participativă sunt doar câteva dintre cerințele lor cheie. Nu în ultimul rând, trebuie să pornim o convenție de modificare a tratatelor care să adapteze Uniunea la transformările prin care trecem. Mulțumesc și la mulți ani, Europa!

Ilana Cicurel, rapporteure. – Madame la Présidente, chers collègues, bonne fête de l'Europe à toutes et tous. Je voulais ici tout d'abord réaffirmer l'attachement profond de mon groupe, Renew Europe, au financement par la Commission des organisations non gouvernementales. Si nous sommes si attachés à ce financement, c'est que, vous le savez, nous sommes très engagés dans la Conférence sur l'avenir de l'Europe qui doit pour nous devenir une nouvelle manière d'écrire les politiques européennes. Main dans la main avec les citoyens, main dans la main avec les organisations non gouvernementales qui en sont les porte-voix.

Mais c'est précisément parce que nous sommes tellement attachés à ce financement des organisations non gouvernementales qui travaillent pour faire prévaloir les valeurs qui nous rassemblent, que nous demandons aujourd'hui à la Commission une plus grande transparence et une plus grande vigilance dans l'examen des demandes en amont de l'attribution des fonds. Car nous voulons nous assurer précisément que ces fonds ne soient pas captés par des organisations non gouvernementales qui, sous couvert de défendre nos valeurs, en réalité les affaibliraient.

Je pense à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense aussi à la liberté de conscience qui est le fondement de notre pacte européen, qui est reconnue par l'article neuf de la Convention européenne des droits de l'homme, et qui permet à tout citoyen européen de croire ou de ne pas croire, de ne plus croire, de changer de religion, de pratiquer la religion comme il ou elle l'entend. Et nous devons donc nous assurer que tout homme, toute femme qui rejoindrait le sol européen, pour fuir parfois précisément des pressions dans son pays d'origine qui ne le laissait pas librement pratiquer sa religion, puisse jouir de cette liberté d'expression.

Or, certaines organisations non gouvernementales ne s'inscrivent pas dans ce respect de la liberté d'expression, et nous devons avoir le courage de reconnaître que toute organisation non gouvernementale qui s'inscrirait dans une forme d'intégrisme religieux n'aurait pas une légitimité à toucher des fonds européens. Nous le devons en réalité à toutes ces femmes et ces hommes qui viennent vers le sol européen comme une terre de liberté.

Je pense en particulier, bien sûr, à nos sœurs d'Iran qui aujourd'hui subissent le joug d'un régime qui impose le port du voile. Comment pourrait-on imaginer que des jeunes femmes ou des femmes moins âgées qui rejoignent le sol européen puissent, d'une manière ou d'une autre subir ce genre de pression? Cette pression, elle ne viendra pas, bien sûr, de l'État, mais elle viendrait d'organisations, de composants de la société civile, qui s'inscrivent dans l'islamisme, par exemple, et qui ne respectent pas cette liberté de conscience qui est pour nous fondamentale.

Et quand je dis ça, je suis animée par ma volonté de protéger d'abord et avant tout nos concitoyens qui sont de culture ou de religion musulmane, et qui peuvent subir ici ou là dans nos territoires, ces pressions qui sont pour moi insupportables parce qu'elles sont contraires à nos valeurs fondamentales. Donc voilà ce que je voulais vous dire ici, en réaffirmant, comme je l'ai fait en commençant, notre attachement à toutes les organisations non gouvernementales qui travaillent pour la promotion des valeurs qui nous sont chères. Et c'est pour moi important et émouvant de le signifier aujourd'hui devant vous en cette Journée de l'Europe.

Gilles Boyer, rapporteur. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président de la Cour des comptes européenne, chaque année, l'octroi des décharges n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, un sujet purement technique. C'est au contraire un sujet éminemment politique. Les citoyens européens sont en droit d'attendre de nous la vérification, la certification de la bonne gestion ou non du budget de l'Union. Et cette évaluation n'est pas qu'une simple étude comptable. Vous savez que notre commission du contrôle budgétaire, avec l'aide de la Cour des comptes, y œuvre avec la plus grande rigueur et la plus grande vigilance.

Alors, chaque année, j'ai deux regrets, toujours les mêmes. Le premier, c'est que notre débat ait lieu 18 mois après la clôture de l'exercice concerné, en l'occurrence l'exercice 2021. Je pense que nous pourrions tous collectivement tenter d'aller plus rapidement pour coller davantage à l'actualité. Et je regrette aussi, c'est mon deuxième regret, que l'essentiel de notre énergie lors de cette plénière soit consacré à l'examen d'amendements qui n'ont précisément rien à voir avec l'exercice 2021, mais qui sont des amendements qui ont pour objectif de tenter de modifier nos règles de fonctionnement dans une procédure qui ne s'y prête pas.

Néanmoins, pour ce qui est de la décharge de notre Parlement, pour l'exercice 2021, nous avons mis un triste focus sur les questions d'éthique et de transparence à la lumière du Qatargate et des dérives qui ont pu se produire au sein même de notre Parlement, ce que, évidemment, nous regrettons et condamnons avec la plus grande fermeté. Nous nous félicitons d'avoir su réagir avec détermination, avec force, avec rapidité, tout en étant conscients qu'aucune procédure, aucun formulaire nouveau n'empêchera un corrompu de l'être.

Les propositions de notre Présidente Metsola, adoptées en Conférence des présidents et au sein de notre Bureau, sont actuellement à l'ordre du jour des différentes commissions et comités chargés de leur mise en œuvre. Certaines mesures sont d'ailleurs déjà instaurées, par exemple la période de carence de six mois pour les anciens membres, ainsi que la révision des conditions d'accès des anciens membres et des représentants d'intérêts au Parlement européen. Nous devons aller plus loin.

Les représentants d'intérêts doivent impérativement, nous le rappelons, être soumis aux mêmes règles et aux mêmes exigences de transparence, quelles qu'elles soient, tous ceux qui, d'une certaine manière, souhaitent exercer une influence sur nos débats, influence qui est légitime, à condition que nous sachions collectivement à qui nous avons à faire. Et les organisations non gouvernementales sont concernées au même titre que les autres entités, les entreprises privées notamment.

Enfin, mes chers collègues, nous appelons une fois encore la Commission à nous soumettre le plus rapidement possible une proposition ambitieuse et à la hauteur des enjeux pour la création d'un organe d'éthique européen institutionnel indépendant. Vous savez que notre Parlement a adopté cette position il y a maintenant 18 mois. L'actualité le rend plus urgent encore et nous souhaitons vivement que cet organe puisse être établi et opérationnel d'ici à la fin de notre mandature.

Ryszard Czarnecki, sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Półtora roku temu Rada Unii Europejskiej zatwierdziła rozporządzenie w sprawie utworzenia dziewięciu wspólnych przedsięwzięć w ramach programu “Horyzont Europa”. To ma sens, ponieważ Unia wspólnie z państwami członkowskimi, z sektorem prywatnym ma prowadzić badania naukowe, innowacje w ramach tych europejskich partnerstw. Ważny jest zakres horyzontalny: koniec roku 2031, za osiem lat, a także budżet – 10 mld euro do roku 2027. Oczywiście budżet unijny plus podobna kwota od państw członkowskich.

To następujące dziewięć przedsięwzięć: Wspólne Przedsięwzięcie w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3 (SESAR 3), a więc ruch lotniczy, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa, IHI, czyli Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru (Clean H2), Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych (KDT), Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym, Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe (EURail), wreszcie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC) i Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E).

W tych sprawozdaniach została powtórzona opinia Trybunału Obrachunkowego w odniesieniu do zarówno pozytywnych wniosków, jak i pewnych uchybień, które zostały znalezione w czasie kontroli wewnętrznej.

Omówię poszczególne zagadnienia, które są zawarte w moich sprawozdaniach. A więc kwestia ITER i rozwoju energii termojądrowej. Pamiętamy strajk w listopadzie 2021 roku. Powodami było pogorszenie warunków pracy, niedociągnięcia na wyższym szczeblu kierowniczym, zaburzenia w procesie podejmowania decyzji, brak dialogu społecznego, problemy z przejrzystością i korzystanie na dużą skalę z pracowników zewnętrznych.

W odpowiedzi na tę sytuację wspólne przedsięwzięcie podjęło szereg działań mających na celu poprawę środowiska pracy i dobrostanu pracowników. Niepokojące jest to, że Rosja, która jest członkiem ITER, jest zobowiązana do dostarczenia do miejsca montażu ITER we Francji, w Cadarache, kilku komponentów na potrzeby projektów ITER, co stwarza ryzyko dalszych opóźnień i wzrostu kosztów projektów ITER.

Gdy chodzi o przedsięwzięcie na rzecz innowacji w ochronie zdrowia są problemy z audytem ex post. W jednym przypadku kontrolerzy wykryli błąd systemowy związany z kosztami osobowymi, który wynikał z wykorzystania nieprawidłowych stawek godzinowych.

I wreszcie ostatnie – wspólne przedsięwzięcie w sprawie obliczeń wielkiej skali. Dwie kwestie: wkład członków prywatnych w kwocie 420 mln euro nie zostanie osiągnięty do końca realizacji projektu finansowanego z dotacji. A po drugie, wspólne przedsięwzięcie nie posiada również wiarygodnych procedur poświadczania i zatwierdzania wkładów niepieniężnych. Jest jedynym wspólnym przedsięwzięciem, które nie posiada strategicznego planu realizacji w celu uzyskania wkładu innych członków.

Joachim Stanisław Brudziński, sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! W dniu 15 listopada 2022 roku Trybunał Obrachunkowy opublikował swoje specjalne sprawozdanie roczne dotyczące wspólnych przedsięwzięć w formie jednego skonsolidowanego sprawozdania dotyczącego wszystkich wspólnych przedsięwzięć. Trybunał zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2021 rok wszystkich wspólnych przedsięwzięć Unii Europejskiej i potwierdził pozytywne wyniki zgłoszone w poprzednich latach. Powtarzam opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącą pozytywnych wyników i uchybień w kontroli wewnętrznej: w trakcie pracy nad sprawozdaniami napotkaliśmy między innymi problemy związane z brakiem jasnych przepisów dotyczących składek na unijny system emerytalny, dużą rotacją personelu oraz brakiem rzetelnych procedur poświadczenia i zatwierdzania wkładów niepieniężnych na rzecz niektórych wspólnych przedsięwzięć.

Sprawozdania opierają się na następującym zestawie dokumentów: sprawozdanie roczne 2021 dotyczące wspólnych przedsięwzięć Unii Europejskiej za rok budżetowy 2021, Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie indywidualne odnośnie do wspólnych przedsięwzięć z zarządzania budżetem i finansami, indywidualne roczne sprawozdania z działalności wspólnych przedsięwzięć czy indywidualne roczne sprawozdanie finansowe wspólnych przedsięwzięć. Chciałbym omówić teraz Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym (do 30 listopada 2021 r. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu) za rok budżetowy 2021. W ramach programu “Horyzont 2020” wskaźnik wykonania płatności wyniósł 71%, co było spowodowane opóźnieniami w realizacji projektów z powodu pandemii COVID–19.

W 2021 roku brakowało środków na zobowiązania operacyjne, ponieważ zaproszenie do składania wniosków zamknięto już w 2020 roku. Uproszczenia wprowadzone w programie “Horyzont 2020” oraz doświadczenie beneficjentów pozytywnie wpłynęły na redukcję błędów. Niemniej jednak podczas procedury udzielania absolutorium za rok 2020 zwrócono uwagę na utrzymujące się błędy systemowe w kosztach osobowych deklarowanych przez beneficjentów. Dlatego wspólne przedsięwzięcie nadal pracuje nad poprawą swoich strategii kontroli wydatków i uczestniczy we wspólnych działaniach, aby poprawić wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej, szczególnie dla określonych kategorii beneficjentów w ramach zarządzania programem “Horyzont 2020” i “Horyzont Europa”.

Pod koniec roku 2021 w rejestrze ryzyka zostało wskazanych i opisanych łącznie 11 rodzajów ryzyka o różnym stopniu istotności, konwergencji i współzależności. Analiza przeprowadzona w 2021 roku potwierdziła tendencje z poprzednich lat, a dzięki skuteczności kontroli wewnętrznych oraz doświadczeniu z działań głównych, takich jak planowanie dotacji oraz procedury i systemy w programie “Horyzont 2020”, niektóre dodatkowe ryzyka zostały usunięte lub ograniczone. W związku z uwagami dotyczącymi procedury udzielenia absolutorium za 2020 rok w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2021 rok wspólne przedsięwzięcie informuje organ udzielający absolutorium o zarządzaniu ryzykiem nadużyć finansowych. Potwierdza również, że w dalszym ciągu wdrażało zalecenia i informowało OLAF o skutecznym realizowaniu zaleceń z poprzednich lat.

Teraz przedstawię Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa (do 30 listopada 2021 roku Wspólne Przedsięwzięcie “Czyste Niebo”) za rok budżetowy 2021. Przede wszystkim został wykryty i obliczony błąd systemowy, który polegał na niepoprawnym naliczaniu stawek godzinowych w przypadku kosztów osobowych. Ponadto w roku 2021 ważne dokumenty, takie jak sprawozdania o ocenie zamówień, procedur rekrutacyjnych oraz decyzji o przyznawaniu zamówień i umów o pracę, zostały zatwierdzone poprzez wklejenie obrazka podpisu właściwego urzędnika do dokumentu w programie Word, a następnie przekształcenie pliku w format PDF. Taka praktyka wiąże się z ryzykiem prawnym, gdyż osoba, która została odrzucona w procesie rekrutacyjnym, może kwestionować prawidłowość dokumentów z wynikami oceny. Wspólne przedsięwzięcie przeprowadziło analizę ryzyka i ustanowiło specjalną próbę kontroli ex post, aby objąć nią część projektów zawartych w umowie o dotację dla partnerów wspólnego przedsięwzięcia, co wskazuje na pewne narażenie na ograniczenie związane z pandemią COVID–19 opisane przez Trybunał Obrachunkowy, takie jak niedociągnięcia finansowe, opóźnienie operacyjne oraz wysokie koszty osobowe w porównaniu ze średnią.

José Manuel Fernandes, Relator. – Senhora Presidente, Caras e Caros Colegas, um cumprimento ao Senhor Comissário, cumprimento também ao Conselho.

A União Europeia é o maior doador mundial, é também quem mais ajuda ao desenvolvimento. No entanto, não há esta perceção. É necessário dar visibilidade àquilo que a União Europeia faz em termos de ajuda humanitária, em termos de ajuda ao desenvolvimento. É uma questão de justiça, mas é também para termos uma União Europeia geopolítica, como nós almejamos.

O Fundo Europeu de Desenvolvimento era intergovernamental. A União Europeia tinha este fundo fora do orçamento da União, o Parlamento dava, no entanto, a quitação. E essa é uma das razões pelas quais, em 2021, só fizemos pagamentos com o Fundo Europeu de Desenvolvimento e não houve nenhuma autorização.

A partir de 2021, com o novo quadro financeiro plurianual, – felizmente e sempre o defendemos – o Fundo Europeu de Desenvolvimento passou a estar integrado no Quadro Financeiro Plurianual.

A África é uma das mais beneficiadas deste fundo. É o maior destinatário do apoio orçamental da União Europeia, seguida da vizinhança europeia, da Ásia e da América Latina. O Fundo Europeu de Desenvolvimento e o Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional, que tem cerca de 80 mil milhões de euros e onde este fundo está integrado, devem estar ligados a uma estratégia para a África. Devem estar ligados também a uma estratégia para a América Latina. E, neste domínio, o acordo do Mercosul é um acordo que seria muito importante.

O Fundo Europeu de Desenvolvimento e o Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional devem também procurar defender valores como a democracia, a paz, a proteção da vida e da dignidade humana, a liberdade, o Estado de direito. No entanto, no relacionamento com estes países, nós devemos usar como palavra-chave a palavra cooperação. Não vamos dar lições a ninguém. Vamos procurar cooperar.

Para conseguirmos uma boa cooperação, deveríamos também e devemos exigir planeamento. Sou daqueles que entende, para o futuro, que deveríamos pedir aos países planos plurianuais, planos de investimento que correspondessem ao Quadro Financeiro Plurianual 2021—2027 para procurarmos sinergias, projetos que deveriam ser transfronteiriços, projetos que poderiam e deveriam ser também importantes para a União Europeia e alinhados com os objetivos das alterações climáticas e do digital.

A educação é fundamental, a formação profissional, a melhoria das competências. Nós temos que dar qualidade de vida aos jovens daquele espaço e, por isso, a aposta na educação é absolutamente essencial.

Com a atração de pequenas e médias empresas, com investimento privado, nós conseguiremos também o objetivo de combater a pobreza. E, daí e neste sentido, era essencial e importante que as subvenções se pudessem ligar também aos empréstimos, que o Fundo Europeu para Desenvolvimento Sustentável pudesse estar a trabalhar em conjunto com o Fundo Europeu de Desenvolvimento para conseguirmos a articulação entre empréstimos e subvenções, de forma a podermos ter projetos onde os privados também entrem, de forma a conseguirmos criar riqueza, para diminuirmos a pobreza que, infelizmente, existe no nosso planeta. São mais de 1200 milhões de pessoas que vivem numa situação de extrema pobreza e os nossos fundos também têm este objetivo: o de reduzir a pobreza à escala global.

Jessika Roswall, President-in-Office of the Council. – Madam President, honourable Members, Commissioner, President of the European Court of Auditors, I am glad to have the possibility to represent the Council in this important debate on the implementation of the Budget 2021. Let me begin by thanking you all for your comprehensive work on this discharge and also for your first intervention here today.

As you know, on March 14th, the Council adopted its recommendation that discharge be given to the Commission. It was not a decision taken lightly. Member States' representatives had quite similar concerns to those expressed in the European Parliament's report. As one can read in the recommendation, the Council was concerned that for the third year in a row, the Court of Auditors opinion on expenditure was unfavourable. Also, the overall error continues to be above the materiality threshold.

However, a clear majority of the Member States still consider it appropriate to grant discharge to the Commission for 2021, thus recognising the efforts of the management and control authorities, both at the Commission and the Member States level.

The Council stresses the achieved reduction in error rates and ensure the effective management of EU funds. We need simpler, more transparent and more predictable legislation and implementation measures should remain a top priority.

However, this should not mean lowering the standards needed for accountability. Also, the assessment of the EU budget's performance remains a priority because it is measured on the true value delivered by the EU and its citizens.

Last but not least, what makes this year's annual report special is the first audit of the expenditure related to the Recovery and Resilience Facility. This is just a taste of things to come as it covers the only RRF payment made in 2021. We are looking forward to the reporting from the Court.

Let me end my intervention by stressing that the Council attaches great importance to this discharge exercise. It is important that the EU funds are used in accurate way with the rules that the expenditure respects the principle of sound financial management. And as I said before, that the EU citizens know that the EU money makes a difference. Thank you so very much for the attention. I am looking forward to the following debate.

Johannes Hahn, Member of the Commission. – Madam President, dear President Murphy, dear Minister, dear Jan Gregor, honourable Members, first, I would like to thank for this perfect timing having a plenary debate on the discharge 21 at the Europe Day 23. Second, I would like to thank, on behalf of the Commission, the European Parliament for the highly valuable and constructive exchanges throughout this discharge procedure, and indeed it was a procedure. I would like to thank, in particular the Committee on Budgetary Control and the discharge rapporteurs Madam Hohlmeier and Mr Lenaers for preparing the discharge report.

2021 was a remarkable year for the Union budget. The European Funds played a critical role to help citizens, companies, regions and Member States to overcome the COVID-19 pandemic and its consequences, in this, also, the European budget is only 1% of the European GDP. In 2021, we started borrowing operations to finance NextGenerationEU, to create a claim and with record demand.

Major progress was also made in 2021 in setting up the Recovery and Resilience Facility. Despite the very challenging environment and the flexibility introduced in the management of some programmes, the Commission was able to deliver on its policy objectives and respond to multiple challenges.

In this context, let me briefly outline the Commission's actions on some of the key political priorities of the discharge report. 2021 was, as I said, that the first year of implementation of the Recovery and Resilience Facility for the Member States and the Commission. A robust control framework was set up to protect the Union's financial interests. It was tailored to the unique nature of the facility as a performance-based instrument. We will take adequate actions to improve the control systems where necessary and to increase transparency on beneficiaries of the funds in line with the regulatory framework and the recent agreement reached on REPowerEU.

Moving on to the rule of law situation in the Member States, the Commission continues to monitor information from all relevant sources to identify possible relevant breaches of the principles of the rule of law. The ongoing conditionality procedure against Hungary shows that the Commission is assuming its responsibilities. Our objective with the general regime of conditionality is that the Union budget is no longer at risk in cases when breaches of the rule of law principles affect or risk affecting the Union's financial interests. We hope to achieve this as soon as possible through adequate reforms in Hungary.

Turning now to the digitalisation of systems for monitoring, reporting and the audit of European Union funding. As you know, the Commission has proposed in the revision of the Financial Regulation to improve the interoperability of data on recipients and beneficial owners of companies benefiting from Union funding. If adopted by the co-legislators, this should contribute to more transparency on recipients and increase the efficiency and quality of our controls and audits because if you have it tools in place, the traceability of actions is, as you know, much better and more effective and efficient.

Furthermore, the Commission has proposed to extend the scope of the early detection and exclusion system to funds under shared management and under the Recovery and Resilience Facility.

Finally, I would also like to highlight our actions to mainstream horizontal priorities such climate, biodiversity or gender equality in the Union budget. The Commission attaches utmost importance to this work. Important progress was been has been achieved fully in line with and even exceeding the timelines and milestones agreed by the co-legislators in the interinstitutional agreement.

Ladies and gentlemen, to conclude, I would like to emphasise that the Commission upholds the highest standards of transparency and accountability. The Commission remains committed to ensuring that the European Union budget and NextGenerationEU are spent in line with the applicable rules and deliver results on the ground.

Tony Murphy, President of the Court of Auditors. – Madam President, honourable Members, Minister, Commissioner Hahn, it's an honour and a pleasure to be here today on this special day. Every year on 9 May, we celebrate Europe Day and while the creation of the EU has provided peace and unity for its citizens for a long time, it's almost unimaginable that the war of aggression in Ukraine continues today on our continent.

In March of this year, my colleague Marek Opiola represented the European Court of Auditors as a member of a delegation that visited the Ukraine, together with Commissioner Hahn and Ville Itälä, the Director-General of OLAF. They met with representatives of the Ukrainian parliament, the government, as well as the Ukrainian Supreme Audit Office. The purpose of the visit was aimed at boosting fraud prevention and budgetary protection, but fundamentally to show our continued solidarity with Ukraine.

During the visit, we reassured colleagues of our continued efforts to support them through various actions, including the current secondment of five Ukrainian auditors to the European Court from the Ukrainian Supreme Audit Office.

The annual report is the court's main product, and it contributes to combating challenges to the EU budget and plays an important role in improving accountability across EU policy areas. It covers the reliability of the Commission accounts and also the legality and regularity of EU revenue and expenditure.

As we have previously presented the main findings of this report at the plenary session in October last year, today I would just like to give you a very brief overview of our key messages and offer you a forward-looking perspective on the EU budget landscape.

Today, I am supported by my colleague, Jan Gregor, who was the Court's Member for the Annual Report for 2022 onwards. So, as in previous years for the EU accounts, we have adopted a clean opinion. For revenue, as for previous years, we concluded that the overall error was not material. This time for the first time – and I think it was alluded to by the Minister earlier – we had two separate opinions, one on MFF and one on the RRF spending.

So, for EU budget spending, we found that the overall level of irregularities increased significantly from last year, reaching 3 % in 2021, and we estimated that it is 4.7 % for high-risk spending, which makes up a clear majority of 63 % of our audit population. So, given the widespread nature of the problems that we uncovered – basically, the pervasiveness of the errors – we gave an adverse opinion for the third year in a row.

If we zoom in for a moment, we estimate that the level of error in “Cohesion” is 3.6 %, and our upcoming 2022 annual report will include for the first time the impact of cohesion payments made to Member States during the COVID-19 period.

The RRF represents the EU's main financial response to the challenge of the COVID-19 pandemic. Its spending was covered by our statement of assurance for the first time. As you know, the fundamental difference between budget spending under MFF and the RRF is that in the latter the EU makes payments to Member States after it assesses that they have fulfilled the objectives – the milestones and targets – agreed up front in their national recovery plans.

Unlike for other EU funding programmes, investment projects' compliance with EU and national rules is not a condition for payment under the RRF. We have looked at the RRF at the early stages in its life cycle. For 2021, there was only one payment under the facility, being EUR 11.5 billion to Spain for 52 reform milestones, and we were able to examine this payment in full.

We concluded that overall the impact of the one milestone, which was not satisfactorily fulfilled, was not material so we were able to give a clean opinion based on the assessment of the Commission, but with the caveat that the respect of national and EU rules still had to be checked later on. So as I said, this continues to be a key element of our work and probably will be for the next months and years.

In March of this year, we published a special report on the Commission's control system for the RRF, which built on the work of our 2021 annual report. We found that the Commission has limited verified information as to whether RRF projects comply with EU and national rules. This is of particular concern for us, as in our 2021 annual report, we provide an error rate of 4.1 % in “Cohesion”, which funds similar projects as the investment element of the RRF. We therefore highlight and bring to the attention of the discharge authorities an assurance and accountability gap in protecting the EU's financial interests.

In terms of the facility itself, to date, EUR 153 billion has been paid out to Member States, a total of EUR 106 billion in grants and EUR 47 billion in loans, of which almost EUR 57 billion represents pre-financing. So while we are almost halfway through the eligibility period for projects under the facility, this represents just around one-fifth of the overall funds available for disbursement.

Furthermore, to date, five Member States have yet to receive any payment and another six Member States have only received pre-financing.

We should, however, be mindful of the capacity of Member States and their ability to spend EU financial resources efficiently and effectively. In this context, we note that EUR 127 billion from the Structural Funds for the period 2014–2020 are still to be used and absorption for the 2021–2027 budget is yet to start in a meaningful way.

Looking forward, I can inform you that our annual report for 2022 will have somewhat of a different face to it. Firstly, again as the Minister mentioned, it will provide a greater overview of the RRF as we have 13 payments for EUR 47 billion which have been made to 11 Member States in 2022 in our sample. In addition, as we move from the close of one programming period to the beginning of the next, we will have a clearer picture about how the 2014–2020 MFF has performed.

So, as we come to the end of this onerous but very important discharge procedure, I look forward to the continued excellent cooperation between the ECA and the Budgetary Control Committee and the various rapporteurs and also our respectful working relationship with the European Commission.

Carina Ohlsson, föredragande av yttrande från AFET-utskottet. – Fru talman! Tyvärr är demokratin på tillbakagång i världen. De senaste 32 årens demokratiska framsteg är utraderade enligt flera stora institutioner som genomför globala demokratimätningar. När demokratin backar skapas ett vakuum som fylls av populism och extremism. När demokratin minskar ökar också motståndet mot jämställdhet. Inskränkningar mot kvinnors rättigheter sker först. Tidigare segrar går då förlorade, såsom trygg abort, tillgång till utbildning, eller förutsättningar för att ha en egen inkomst.

Vi vet att kvinnorörelsen är en avgörande kraft för fred, samtidigt utestängs kvinnor från fredsförhandlingar och utrikespolitiken, trots att kvinnor och barn drabbas hårdast av krig och konflikter. Borde inte det istället vara ett skäl för att stärka den kvinnliga representationen på alla nivåer? EU borde i alla relevanta sammanhang driva en feministisk utrikespolitik, en politik som arbetar för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, representation och resurser. Det har varit, och kommer alltid att vara, en utav mina självklara prioriteringar.

Vi måste stoppa den tillbakagång för kvinnor och flickors rättigheter som sker just nu. Där spelar EU:s agerande en mycket avgörande roll. Jämställdhet är ett självklart mål i sig, men också en förutsättning för fred och demokrati.

Romeo Franz, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Kultur und Bildung. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Erasmus+-Programm zusammen mit einigen anderen Programmen, welche den kulturellen Austausch fördern, sind für viele Menschen in der EU am bekanntesten. Es ist wichtig, dass diese Programme noch mehr Menschen erreichen und sich mehr auf die Themen Vielfalt und Inklusion fokussieren. Die EU muss alle Menschen mitnehmen, insbesondere marginalisierte Gruppen und unsere Jugend. Doch mit der viel zu kurzfristigen Ankündigung des Jahres der Jugend konnte man nur wenig auf die Beine stellen. Deswegen sollte die Kommission aus diesen Fehlern lernen und auch weiterhin mehr in die europäische Jugend investieren.

Saskia Bricmont, rapporteur pour avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. – Madame la Présidente, chers collègues, cette année encore, la commission LIBE a rendu des avis pour les différents organes œuvrant dans le champ de la justice et des affaires intérieures. Les agences qui sont examinées dans le cadre de l'exercice budgétaire des décharges remplissent des missions clés dans différents domaines comme la sécurité, la migration, la protection des droits fondamentaux. Ces domaines ont évidemment des impacts importants sur la vie de nos concitoyens, notamment les plus vulnérables.

Donc, loin d'être un exercice technique, le processus de décharge budgétaire révèle une importance politique majeure dans le contrôle du bon usage de l'argent public européen. Le travail des agences et des organes européens se doit donc d'être exemplaire, de respecter les missions qui leur sont assignées ainsi que les valeurs de l'Union européenne. Notre rôle en tant que Parlement, colégislateur, est d'assurer un contrôle strict visant au meilleur fonctionnement dans le respect du droit.

Je ne peux donc que vous exhorter, chers collègues, à faire preuve de sérieux et d'exigence quand vous voterez le rapport sur l'agence Frontex. La rapporteure a mentionné les nombreux dysfonctionnements qui sont encore légion au sein de cette agence, malgré le changement de direction. C'est l'agence la plus dotée de l'Union européenne, avec un budget toujours en hausse, et les dysfonctionnements en matière de mauvaise gestion humaine et financière, mais aussi de non-respect des droits fondamentaux aux frontières, ne peuvent nous laisser indifférents.

Monika Vana, rapporteur for the opinion of the Committee on Women's Rights and Gender Equality. – Madam President, Commission, Council, as rapporteur for FEMM Opinion on the discharge 2021 for the EU general budget, section three, I would like to thank the rapporteurs for including the concerns of the FEMM Committee into the resolution.

The application of gender mainstreaming in the EU budgetary procedure is still weak and there is a lack of gender equality spending targets and indicators in the Union's programmes. We are far away from real gender budgeting, although we of course acknowledge the efforts of the Commission. We need concrete improvements of gender mainstreaming objectives and gender-disaggregated data if we want to achieve a gender equal budget. And still we need more means for the Daphne programme against gender-based violence.

Regarding the discharge 2021 of the European Institute for Gender Equality (EIGE), I strongly support the assessment to grant the Director of the EIGE the discharge and the explicit recommendation in our resolution to allocate more staff to the institute because EIGE plays a key role in the promotion of gender equality in the European Union.

Petri Sarvamaa, on behalf of the PPE Group. – Madam President, dear Commissioner, Members, the most important thing I think has already been said about the importance of the Commission and RRF discharge, so I will concentrate on the agencies.

I am really hopeful that in the future we can further enhance the effectiveness of the discharge and make it an even more binding tool. This applies, of course, for all discharges. Ultimately, it always concerns the safeguarding of taxpayers' money.

Regarding the discharge of EU agencies in 2021, the agencies have paid close attention to proper financial management, staff policies, prevention of conflicts of interest and improvement of transparency. The year 2021 was not an easy one for EU agencies due to the COVID-19 pandemic. It forced them to learn and adapt to a changed world. However, they did succeed well, which in my opinion demonstrates good resilience, which is truly needed in today's world.

But in the future, we should continue to benefit from good practices such as investments made to facilitate digital work. As we have learned, new working methods can also bring savings to the EU budget and to the agencies. And in this regard, it is also crucial to continually improve the monitoring of agencies' own efficiency with key performance indicators, the so-called KPIs, that are playing a very important role.

Maria Grapini, în numele grupului S&D. – Doamna președintă, domnilor comisari, doamna ministră, dezbatem descărcarea de gestiune și trebuie să spun că sunt dezamăgită de forma finală a raportului privind descărcarea de gestiune a Comisiei. Vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru că întotdeauna a prezentat în Comisia CONT extrem de corect toate lucrurile care nu sunt bune și trebuie să le recunoaștem atunci când nu sunt bune. De ce sunt dezamăgită? Pentru că la negocierile făcute pentru compromisuri a fost foarte dificil să ajungem la un text care să fie cât mai aproape de realitate. Foarte mult subiectivism din partea PPE. Știți dublul limbaj: “criticăm Comisia, criticăm președinția Comisiei, dar când să trecem, hai să trecem”.

Din punctul meu de vedere, Comisia trebuia să rămână corigentă. Personal, am vrut o amânare a descărcării de gestiune, pentru că trebuie odată să fim fermi. Înțeleg că 2021 a fost un an complicat pentru toată lumea, dar lipsa de transparență și faptul că Președinta Comisiei nu a răspuns la niciuna din întrebările noastre, nu a venit la comisie legat de contractele de achiziție, a lăsat o impresie în toată Uniunea Europeană cu extrem, extrem de multă neîncredere în Comisie. De asemenea, nu a răspuns Ombudsmanului, iar Ombudsmanul a făcut un raport negativ. Și atunci, de ce trebuie să ne grăbim să facem descărcare de gestiune?

Sunt tristă că este așa și cred că nu trebuie să facem formal descărcările de gestiune și cred că trebuie să învățăm de aici. Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că toate instrumentele și toate proiectele, programele, măsurile pe care le aduce… da, e bine să fim inovativi. Cheltuirea banilor publici trebuie să treacă sub controlul Curții de Conturi. Am spus asta și în Comisia CONT și o repet: banii nu sunt ai Comisiei Europene și trebuie să avem un control și noi, Parlamentul European, pentru că reprezentăm cetățenii și cetățenii se întreabă, din momentul în care a fost pandemia (în toate țările, nu numai în țara mea), cred că se întreabă cine a făcut contractele, de ce le-a făcut cu acele prețuri, de ce nu există transparență, de ce nu ni s-au dat contractele. De aceea, tristă spun că acest raport merita amânat.

Legat de Fondul de Dezvoltare European, am fost și aici raportoare din partea grupului meu și vreau să mulțumesc de data aceasta modului de colaborare și compromisurilor la care am ajuns. Evident că eu am pus accent aici pe dezvoltarea zonelor sărace, pe susținerea fermierilor mici, pentru că avem această sarcină principală să asigurăm coeziune în piața Uniunii Europene, în piața internă. Cu regret spun și închei cu asta: autoritatea este extrem de erodată dacă nu avem transparență și dacă nu avem comunicare. Autoritatea Comisiei este importantă pentru proiectul european. Nu putem să răspundem cetățenilor și atunci sigur că pierdem credibilitate.

Daniel Freund, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was haben Le Pen, Panzeri und Nigel Farage gemeinsam? Alle drei sind im sogenannten freiwilligen Pensionsfonds des Europäischen Parlaments. Da wurde mit quasi krimineller Energie in den 90er Jahren ein Pyramidenschema geschaffen: wenige Beitragsjahre, üppige Renten, das Ganze zusätzlich zu den bestehenden Ansprüchen aus den regulären Pensionen für Abgeordnete. Das Schlimme ist: Es wurde auch dann nicht geändert oder abgeschafft, als 2019 eine einheitliche EU-Pension eingeführt wurde, und diese Pension hat man dann noch nicht mal wenigstens verrechnet.

Wenn man sich jetzt die Liste der 900 Ehemaligen anschaut, die noch in diesem Fonds sind, dann ist das relativ ungemütlich. Da stehen, Herr Hahn, z. B. vier Ihrer aktuellen Kommissarskollegen, da stehen noch 21 Abgeordnete aus diesem Haus, eine Reihe britischer Lords und eben auch Farage, Le Pen und Panzeri. Und die Europäische Union, dieses Parlament soll jetzt also ausgerechnet ihren Feinden und denen, die die EU nicht schnell genug verlassen konnten, zu ihrer regulären Pension noch eine Luxussonderrente bezahlen.

Chère Madame Le Pen, vous avez cotisé pendant cinq ans, vous recevez pour cela plus de 1 400 euros par mois en plus de votre pension, et cela à vie. Pour votre père, c'est plus de 7 000 euros par mois en plus de sa pension. Il faut vraiment mesurer ces chiffres. La pension moyenne en France est de 1 272 euros. Pour cela, les Françaises et les Français ont travaillé toute leur vie. Et vous, Madame Le Pen, vous comptez sur une retraite complémentaire pour cinq ans de travail au Parlement européen, payé avec l'argent qui était prévu pour le bureau de circonscription. Votre auto-proclamation en tant qu'avocate des petites gens est une blague.

Eine Politikerin, die keine Gelegenheit auslässt, die Europäische Union anzugreifen, und deren Menschen, also Abgeordnete hier im Parlament, die EU kaputt machen wollen, wollen also jetzt, dass das Parlament mit 300 Millionen Euro der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler diesen Fonds vor der Pleite bewahrt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder Einzelfall jetzt geprüft wird, und da, wo die Abgeordneten schon ausreichende öffentliche Pensionsansprüche haben, sollte kein weiterer Euro der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesen Pensionsfonds fließen.

Cristian Terheș, on behalf of the ECR Group. – Madam President, dear colleagues, dear Commission, the European Parliament has, according to the Treaty of the European Union, the duty to exercise the budgetary control over all the EU institutions.

In the case of the European Commission's discharge, we are asked to vote in blind because even to this date, after two years, nobody in the European Parliament has seen the full and unredacted versions of the contracts signed by Ursula von der Leyen with Moderna and Pfizer-BioNTech. Here is how the contract with Moderna was disclosed to us, to the public and to the media.

(The speaker held up a collection of papers)

This is simply unacceptable!

The EU Court of Auditors reported that through these contracts, Ursula von der Leyen has committed to purchase 4.6 billion doses of injections for a total cost of EUR 71 billion. Ursula von der Leyen could have given EUR 150 for every person in the EU to help recover after the pandemic and it would have been more effective than purchasing worthless injections. Ursula von der Leyen knew from the beginning that these injections are ineffective since she committed to purchase over ten doses of injections for every person in the EU, while she claimed that, with one such injection, a person will receive immunity from COVID.

In any private company, a leading manager who signed such an abusive contract would have been fired effective immediately without seeing the full and unredacted versions of these contracts, no responsible MEP who cares about the people and their money can vote for the discharge of the European Commission. For this reason, I am asking all of you to vote against.

Presidente. – Onorevole, le ricordo che mostrare immagini o documenti in Aula è contrario al regolamento.

Joachim Kuhs, im Namen der ID-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar Hahn, sehr geehrter Herr Präsident Murphy, werte Kolleginnen und Kollegen! Heute erfüllen wir wie jedes Jahr eine unserer nobelsten Aufgaben: Wir debattieren über die haushalterische Entlastung der inzwischen über 50 Einrichtungen der EU für das Haushaltsjahr 2021.

Ist Ihnen übrigens schon einmal aufgefallen, dass wir jedes Jahr mehr Institutionen haben, für die wir diesen Entlastungsprozess durchführen müssen? Ich finde diese Entwicklung sehr bedenklich; aber das ist ja heute nicht das Thema.

Heute geht es um die Entlastung dieser Einrichtungen, und der Haushaltskontrollausschuss hat die Aufgabe, die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Haushaltsführung sowie die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben dieser Einrichtungen zu prüfen und je nach Ergebnis die Entlastung zu empfehlen bzw. zu versagen. Vielen Dank an den Rechnungshof, dass er uns dabei unterstützt.

Wir diskutieren allerdings nicht darüber, ob diese Einrichtungen unsere jeweilige politische Agenda umgesetzt haben oder nicht. Zumindest sind wir im Haushaltskontrollausschuss der Auffassung, dass wir in diesem Verfahren keine politisch aufgeladenen Diskussionen über die Ziele der EU führen, sondern uns auf die retrospektive Haushaltskontrolle beschränken.

Noch vor zwei Jahren habe ich im damaligen Entlastungsverfahren diese Einsicht bei der Debatte über die Entlastung der Grenzschutzagentur Frontex schmerzlich vermisst. Offensichtlich haben Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, dazugelernt, denn heute schlagen Sie die Entlastung von Frontex vor. Und ich kann zustimmen. Denn die von Frontex versuchen doch nur, ihre Arbeit zu machen. Dann sollten wir sie auch nicht dafür kritisieren und sanktionieren. Das gilt übrigens auch für andere Einrichtungen wie Rechnungshof und Ombudsmann. Nur weil die die Unstimmigkeiten bei der Impfstoffbeschaffung in Verbindung mit der Kommissionspräsidentin aufgedeckt haben, was mein Kollege gerade gesagt hat, das, was ja zu einem Verfahren bei der Europäischen Staatsanwaltschaft geführt hat, dürfen diese Einrichtungen nicht schärfer geprüft werden als andere, die mehr auf der politischen Linie liegen mögen.

Ich habe es in diesem Haus bereits gesagt, und ich wiederhole es gerne: Wenn wir den Rechnungshof und den Ombudsmann nicht hätten, wir müssten sie erfinden, denn wir brauchen diese Einrichtungen.

Luke Ming Flanagan, on behalf of The Left Group. – Madam President, first off, I want to thank the Secretariat and The Left staff for all the work they've done on these files. I know it's not easy, so thank you very much. I won't be supporting discharge on the following institutions and agencies.

In relation to the Commission, the ECA issued again an adverse opinion to the Commission, which is parallel to the long-term negative evaluation of The Left group of the way the Commission implements and manages the EU budget. So I can't support that.

In relation to the Council, as you know, the refusal of cooperation in the discharge procedure has led Parliament to refuse discharge to the Council for many years. The decision to postpone the discharge was unanimous in CONT. Numerous media outlets reported the increase in the budget of the President of the European Council, and in particular its travel budget, which exploded compared to its predecessors, showing a preference for expensive and polluting means of transport. My group has tabled an amendment on this, which I hope you'll support.

In relation to the eu-LISA agency, because of the ECA's qualified opinion based on several payments which were non-compliant, I can't support the discharge.

In relation to the EASO, now the EUAA: because of serious claims of misconduct on recruitment by the agency's new hierarchy, which led to the opening of an OLAF investigation.

On the IHI Joint Undertaking: because of recurrent governance and transparency issues.

In relation to F4E and ITER Joint Undertaking: because of regular concerns about delays and increase of costs in the ITER project, which points to serious problems in the governance of the joint undertakings.

Concerning Frontex – despite the big group being in favour of the discharge – I, along with my group, will continue our strong criticism of the agency, which, despite some changes, needs deep reform to tackle its structural reforms. It should be noted that one OLAF report was closed last year revealing serious misconduct and mismanagement taking place in 2021, exactly the financial year the discharge will be voted on. I cannot support discharge of this agency.

Tamás Deutsch (NI). – Elnök Asszony! A tavalyi esztendő végén robbant ki a brüsszeli korrupció legsúlyosabb botránya. Az Európai Parlament baloldali alelnöke előzetes letartóztatásba került. Házkutatás az Európai Parlament irodáiban, több százezer eurónyi korrupciós pénz lefoglalása, további baloldali európai parlamenti képviselők mentelmi jogának a felfüggesztése, majd előzetes letartóztatásba helyezése. Európai parlamenti képviselők családtagjai eurótízezrekkel zsúfolt bőröndökkel szaladgáltak Brüsszel utcáin az őket letartóztatni akaró rendőrök elől. Majd utána az Európai Bizottság háza táján derültek ki újabb korrupciós ügyek. Különböző igazgatóságok munkatársai fogadtak el méregdrága repülőjegyeket éppen azoktól, akiket ellenőrizniük kellett.

Korrupció, korrupció és korrupció. 2021-ben történtek ezek az esetek. Jelenleg az asztalukon fekvő előterjesztések a 2021-es uniós gazdálkodásról szólnak. Egy árva szó nem szerepel ezekben a dokumentumokban a brüsszeli korrupcióról.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Parlament bolondnak nézi az európai polgárokat, elhallgatja és letagadja a brüsszeli korrupció felháborodást keltő eseteit. Ilyen előterjesztéseket jó érzéssel nem lehet támogatni.

Siegfried Mureșan (PPE). – Madam President, dear colleagues, I would like to say a few words on the discharge of the Recovery and Resilience Facility, which is part of the discharge of 2021. And it is for the first time that this happens, because in 2021, the largest package of economic support that we ever created at European Union level, entered into force. And because it is so large, you have to make sure that money is well spent, that the money really reaches the beneficiaries that it is intended for and that the expected results are being achieved.

The Recovery and Resilience Facility is a new element in terms of set-up, in terms of functioning, in terms of financing, and it's performance-based and money is being paid based on the achievement of milestones and targets. This is why it is so important that adequate control mechanisms are being put in place.

It was following the pressure of the European Parliament that the Commission has finally put forward a methodology to evaluate milestones and targets and to make partial payments. And this is important because the one single payment that we saw in the year 2021, the European Court of Auditors has told us that one milestone and target for the one single payment made in 2021 for Spain, one milestone and target was not sufficiently met. And let me say very clearly, based on the current methodology, the Spanish Government should not have received that payment in full. It is good that we have this methodology now.

I also welcome the recommendations of the report asking the Commission to further develop this methodology, and I call on the Commission to apply a strict approach and particularly equal standards to all Member States.

And, last point from my side, Madam President, the biggest 100 beneficiaries in each Member State have to be published, but we are calling for Parliament to be given access to all lists of beneficiaries from the Recovery and Resilience Facility.

Ilan De Basso (S&D). – Fru talman! EU:s utvecklingsarbete är viktigt både för oss, och för våra partner ute i världen. Samarbetet har bidragit till att fler får förutsättningar att resa sig ur fattigdom och förbättra sina livsvillkor. Men för att behålla ledartröjan måste vi leva upp till våra löften och använda de medel som har beslutats. Det är en fråga om legitimitet och trovärdighet.

Jag är starkt oroad över att många organisationer nu får strypta anslag. Jag ser det inte minst i Sverige, där högerregeringen kraftigt har skurit ner på biståndet och stödet till civilsamhället. Högern attackerar ideella organisationer i en tid då vi behöver dem som mest – detta är helt oacceptabelt! Därför måste EU fortsätta driva på för ett utvecklingsarbete med fokus på jämlikhet, utbildning och klimatomställning. Utan samarbete med ideella organisationer, kommer EU:s utvecklingsarbete att tappa kraft.

Viola von Cramon-Taubadel (Verts/ALE). – Madam President, Commissioner, colleagues, President of the European Court of Auditors, the 2021 Commission discharge was a special one, as we start looking for the first time at how one EU Member State spends its Recovery and Resilience Fund.

Despite the volume of the discharge, as we look at the spending of EUR 170 billion, it is more a dialogue of the deaf rather than a constructive exchange. Error rate is still above the 2% target, and for the 27th time the Court of Auditors is unable to grant a positive statement to the implementation of the EU budget.

The financial sustainability is at risk. The outstanding budgetary commitments are now more than EUR 340 billion. Yet not everything is in the numbers; key issues for us are transparency and rule of law. That is what we owe to our taxpayers. It is the Commission's primary task as the guardian of the Treaties to protect these norms and values. To put it simply: No EU money if No EU standards.

The Commission never seriously used its tool to uphold the rule of law across the Union. If we compromise on the fundamentals, then the whole European House will fall apart. The first step against Hungary must not become the fig leaf for inaction excuses, but a booster that will strongly show our determination. No EU money if No EU standards.

Then we have another crucial occurring challenge: the list of all final beneficiary. The Commission needs to set up a system that allows to see the complete list: who gets how much and how often. That is how to find conflict of interests, land grabbing, misuse of agri and cohesion funds as we witness the growing oligarch structures abusing EU funds in some of the Member States. It is not in the interest of either us here in the European Parliament or taxpayers' interest to create the next oligarch generation with the NextGenerationEU money.

Bert-Jan Ruissen (ECR). – Voorzitter, geachte commissaris, beste collega's, opnieuw zijn we erin geslaagd in het kwijtingsverslag over de Commissie een duidelijke aanbeveling op te nemen over de Palestijnse schoolboeken. We vragen kritisch te kijken naar de Europese uitgaven voor deze schoolboeken, omdat die vol staan met antisemitisme.

Opnieuw hebben we echter ook te maken met de S&D, de Groenen en The Left, die met een amendement proberen de antisemitische feiten te verdoezelen. En opnieuw staan we tegenover een Commissie die op dit punt vooralsnog geen enkele bereidheid toont om in beweging te komen, terwijl de EU toch de pretentie heeft een bijdrage te leveren aan het vredesproces. Een lovenswaardig streven, maar laten we dan hier beginnen, ervoor zorgen dat het onderwijs deugt, dat kinderen leren de ander te respecteren in plaats van te haten, dat kinderen niet langer wiskunde moeten leren door slachtoffers te tellen die je kunt maken met een terroristische zelfmoordactie.

Daarom ook vandaag mijn oproep aan de Europese Commissie: zorg ervoor dat de Europese geldstroom richting de Palestijnse gebieden niet langer wordt gebruikt voor het betalen van foute schoolboeken. En voor wat betreft de algemene begroting, de jaarrekeningen over 2021, is het foutenpercentage wat ons betreft nog steeds duidelijk te hoog. 3 %, dat is meer dan 1 % boven de grens. Nu kwijting verlenen is wat ons betreft dan ook niet terecht.

Jordan Bardella (ID). – Madame la Présidente, à l'occasion du vote de la décharge budgétaire de Frontex, permettez-moi de dire ce que j'ai vu à Menton, à la frontière entre la France et l'Italie. Ce que j'ai vu à Menton, c'est une double faillite: celle du gouvernement français d'abord, et celle de l'Union européenne ensuite, qui a vidé Frontex de son rôle initial de lutte contre l'immigration clandestine.

À Menton, les habitants et les pouvoirs publics sont confrontés à un afflux massif de migrants qui pénètrent chez nous sans aucun contrôle, et pour s'y installer contre la volonté du peuple français. En faisant de Frontex une agence de voyages pour migrants, en envoyant le signal désastreux que l'on peut venir en Europe sans y avoir été invité, vous avez transformé nos frontières en passoire et nos pays en hôtels. Les contribuables européens ne veulent pas que vous utilisiez leur argent pour les submerger, mais pour les protéger. Face au défi migratoire, la naïveté n'est plus possible. Le temps est venu d'une action ferme et d'une action déterminée pour protéger les peuples d'Europe. Je vous appelle à en protéger les frontières.

Marc Botenga (The Left). – Voorzitter, collega's, een pensioen van 13 700 EUR per maand, 13 700 EUR per maand in de pocket. Na slechts twintig jaar carrière. Dat is wat een speciaal pensioenfonds hier aan ongeveer 900 Europese parlementsleden garandeert. Zo'n beetje tien keer meer dan wat een gewone Europese werknemer krijgt na zo'n veertig jaar carrière, pure graaipensioenen en betaald natuurlijk door de belastingbetaler. En bij die graaiers, die pensioengraaiers, zowat alle fracties, ook extreemrechtse, hé collega De Man van de Fractie ID, Vlaams Belang. Uw voormalige voorzitter Frank Vanhecke: blijkbaar een van de pensioengraaiers. Ongelooflijk. Altijd tegen Europa, behalve als het is om uw eigen zakken te vullen blijkbaar. En wat is nu de kwestie? De kwestie is nu dat dat pensioenfonds failliet is, een gat van 313 miljoen EUR. En dan wordt er hier serieus gedebatteerd over de vraag of de gewone belastingbetaler dat moet bijvullen. Nee, dat moet de belastingbetaler niet. Dat fonds moet geschrapt worden. Stop met graaien.

Ivan Vilibor Sinčić (NI). – Poštovana predsjedavajuća, danas govorimo o razrješnici za proračun.

Prvo ste u proljeće 2020. na COVID odgovorili kontraproduktivnim i neznanstvenim lockdownom. Uništili ste cijele ekonomske grane i uzrokovali neviđenu ekonomsku krizu, investirali ste proračune države, građana i poduzeća, a onda ste da bi pokrpali barem neke od tih rupa u ljeto 2020. iznijeli plan NextGenerationEU što nije ništa drugo nego zaduženje za 750 milijardi eura do 2058.

Onda je predsjednica Komisije osobno dogovorila kupnju 5 milijardi doza cjepiva ili jedanaest za svakog stanovnika vrijednih 70 milijardi eura. Lagali ste o njihovoj sigurnosti i učinkovitosti, što znamo iz rada odbora COVI i Revizorskog suda. Znali ste barem od prosinca 2020. da ne sprječava širenje bolesti.

Ta cjepiva sada više nitko ne želi i ona se moraju uništiti. Imamo tisuću milijardi eura štete zbog lošeg koruptivnog upravljanja.

Cijelo jutro se ovdje raspravljalo kako zakrpati tu financijsku COVID rupu i najviše se pričalo o uvođenju novih zajedničkih poreza, pored ovog za plastiku kojeg imamo. I nakon što ste tako savjesno i stručno upravljali proračunskim novcem ovdje imate hrabrosti tražiti razrješnice za proračun za 2021. godinu da svojim glasom potvrdimo da je sve bilo u redu. Nije bilo u redu i od mene sigurno nećete dobiti tu razrješnicu.

Glasat ću protiv za sve točke.

Tomáš Zdechovský (PPE). – Paní předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové, jako stínový zpravodaj pro absolutorium agentur jsem nesmírně šťastný z jedné věci, že se nám podařilo napříč politickým spektrem najít shodu zejména ohledně agentury Frontex. Frontex je jednou z největších a nejdůležitějších agentur a dobré fungování Frontexu znamená bezpečí našich občanů. Není čas hrát s Frontexem nějaké ideologické hry. V tomto chci poděkovat především socialistům a i zástupcům levice, komunistům, za to, že podpořili udělení discharge Frontexu. Nové vedení odvádí perfektní práci a jsem jednoznačně přesvědčen, že většina problémů se dá přisoudit bývalému vedení v čele s panem Leggerim. O tom jsem pevně přesvědčen. A Frontex dělá dneska dobrou práci. Nenechme ho na holičkách a podpořme ho.

Ohledně ostatních agentur jsem velice spokojený, že všechny výrazným způsobem přispívají k tomu, co mají za svůj cíl, a vedou dobrou rozpočtovou politiku. Ve spoustě agentur vidím velikánský potenciál pro zlepšení, popřípadě slučování, nicméně do rozpočtové politiky tam nevidím žádný problém. Takže vám všem děkuji za vaši práci na agenturách a pevně si přeji, abychom je všechny podpořili v zítřejším hlasování.

Evin Incir (S&D). – Madam President, colleagues, it's essential that we ensure that all our finances are used in a correct way. No single cent should go where it shouldn't go to and every single cent should go to the purpose. All our efforts should therefore go to ensuring this.

However, I am amazed how some people in this Parliament has made it their purpose in life to spread disinformation and year after year bring the same issues up; every year, the same issues related to UNRWA and the Palestinian authorities are put on the table. Even when they have received an EU-funded independent report as the one by Georg Eckert Institute that clearly contradicts their claims, they don't give up. I seriously wonder if they really want to see a peaceful two-state solution or they are trying to undermine it through weakening the Palestinian authorities, through freezing the support.

There is, of course, a lot we should demand from the Palestinian side as well as from the Israeli side, but to weaken the Palestinian Authority will for sure not lead to a peaceful two-state solution.

Colleagues, I hope we are more people in this Parliament that want to see a peaceful two-state solution than those struggling for polarisation.

Bas Eickhout (Verts/ALE). – Madam President, I'm here to discuss the discharge of our agencies, and I have to say that most of our agencies are delivering a terribly good job – also quite often with a very low number of staff working for those agencies. And every time we're piling up more priorities and more issues and more tasks to our agencies, but without giving them more staff, and this is probably still something for the Council to debate and certainly the Swedish presidency, by the way.

However, there are two agencies that that we still have issues with. One that has been mentioned a couple of times already is Frontex, and indeed a lot has happened and a lot has improved. We have a new Executive Director, which is a good thing and to be very honest, it's always funny to hear the EPP “let's not play”, but that's what they also said with the former Executive Director, of course, and now he's gone, they say “ah, good, we solved the issues because he's gone”. Well, you were not in favour of that either, so there is never any idea for action there, but we are happy that we acted on it.

But this is important towards the Commission as well. Structural problems remain and need to be investigated on participation in pushbacks and all that, and that is something that we need to be very vigilant on, and for that we cannot grant discharge still. The same goes for the EU Agency for Asylum: as long as an OLAF investigation is ongoing, we cannot grant discharge. For all the other agencies, we will grant discharge.

Filip De Man (ID). – Voorzitter, collega's, ik wil het hebben over Frontex, onze Europese grenswacht. Het jaarlijks budget stijgt naar 1 miljard EUR. Het personeelsbestand klimt in de komende jaren van 2 000 naar 10 000. Die agenten beschikken over drones, over satellietbeelden, over terreinwagens en patrouillevliegtuigen. En men zou dus denken: “Oké, het gaat de goede richting uit.”

En toch werkt het niet. Er zitten in onze landen al zo'n 5 à 6 miljoen illegale vreemdelingen en jaarlijks komen er nog vele honderdduizenden mensen zonder papieren bij in de Europese Unie. En waarom? Frontex wordt op alle mogelijke manieren tegengewerkt door de linkse partijen in dit halfrond, die constant met mensenrechten zwaaien om het terugdrijven van illegalen te bemoeilijken, en door linkse, door u gesubsidieerde ngo's, die proces na proces inspannen tegen Frontex.

Zo gaat het niet verder. Wij pleiten voor veralgemeende pushbacks en voor de opvang van vluchtelingen in hun eigen regio. Europa vangt nu al miljoenen Oekraïense vluchtelingen op. Wij kunnen niet ook nog eens alle gelukzoekers uit andere continenten hier onderhouden. Wij zijn niet het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de hele wereld.

(De spreker stemt ermee in om te antwoorden op een “blauwe kaart”-vraag)

Marc Botenga (The Left), “blauwe kaart”-vraag. – Collega De Man van de ID/Vlaams Belang-fractie, u fietst wel langs de kwestie heen.

Dus jarenlang zegt u dat Europa te duur is, te veel geld uitgeeft en dat u ervoor gaat zorgen dat er wordt bespaard. En dan lekt er een lijst uit van mensen die geprofiteerd hebben van graaipensioenen op kosten van de belastingbetaler, en uw voormalige voorzitter staat op die lijst.

Hoe legt u dat uit? Is dat dan pure demagogie, alleen maar voor het theater, terwijl u als u hier komt zelf uw zakken vult? Is dat de bedoeling? Kunt u daar alstublieft eens op antwoorden?

Filip De Man (ID), “blauwe kaart”-antwoord. – Collega Botenga, ten eerste, die regelingen zijn niet door het Vlaams Belang in het leven geroepen. Ten tweede, de wedde die u verdient is net zo groot als de mijne en ik denk ook niet dat u dat geld weigert. Dus uw opmerkingen slaan eigenlijk nergens op.

Andrey Novakov (PPE). – Madam President, dear Commissioner, Members of the Court of Auditors, dear colleagues, I know it feels like a very long time ago, but 2021 was not that far in our calendar. I'm sure that you all remember how tough it was, and probably it is quite easy from the distance at the time to judge what is wrong and what is right.

But the truth is that all European institutions, including the European Parliament, were facing a lot of challenges. I think all those who were taking decisions in that difficult period deserve our respect and our applauses. This is why I have a pledge towards you to keep the discharge focused solely on procedure and in mind proportionally with the situation of 2021.

Of course, I understand why some political groups were tabling amendments for the events of December 2022 related to Qatargate. I stand strongly to all our efforts to recover the trust of the European Parliament and the European institutions and work for more transparency. I am proud that the EPP is supporting our President of fighting to recover the good image of the European Parliament.

As a Bulgarian, but also as a European, I'm here to work for a more transparent parliament, leading a modern democracy to represent the views of all EU citizens, and I sincerely believe that this is what this Parliament is standing for.

Finally, I think during that crisis, that tough period for all of us, the Parliament managed successfully to maintain the representation of people, and we did it good and served as a good example.

Pedro Silva Pereira (S&D). – Senhora Presidente, participo neste debate sobre a execução do orçamento de 2021 também na minha qualidade de vice-presidente do Parlamento, responsável pelo orçamento do Parlamento Europeu.

E quero começar por recordar que o ano de 2021 foi ainda um ano marcado pelos constrangimentos da pandemia, em que o Parlamento teve de continuar a mobilizar recursos extraordinários para fazer face a uma situação extraordinária. E, por isso, continuámos o investimento em ferramentas e equipamentos tecnológicos de informação e comunicação, para que o Parlamento pudesse cumprir as suas funções, ao mesmo tempo que reforçámos o investimento na cibersegurança.

Mas queria sobretudo sublinhar que o orçamento do Parlamento de 2021 foi também um investimento na democracia europeia, em que apoiámos a Conferência sobre o Futuro da Europa – uma conferência em que os cidadãos nos pediram uma Europa mais próxima e mais participada, com mais informação sobre a Europa e os valores europeus.

E, por isso, é tão importante que o orçamento do Parlamento para 2021 tenha permitido aprofundar o projeto “Europa Experience”, um programa do Parlamento Europeu que visa instalar em cada capital europeia um centro de informação inovador, interativo e pedagógico, para que os cidadãos conheçam melhor o Parlamento Europeu.

Nove desses centros já abriram, tiveram mais de 2 milhões de visitantes e, por isso, podemos dizer que o projeto “Europa Experience” é já uma fórmula de sucesso para uma democracia mais participada e mais forte.

Virginie Joron (ID). – Madame la Présidente, mes chers collègues, vous avez vu ce reportage de France Télévisions où la présidente de la Commission et Albert Bourla, de Pfizer, rasent les murs à Davos et à Strasbourg? Et pourtant, aujourd'hui, vous donnez un satisfecit à la Commission pour 2021, l'année de tous les records: 71 milliards d'euros de contrats aux “Big Pharma”.

Donc bravo à la Commission d'avoir commandé dix doses par personne. Bravo d'avoir caché les contrats, les SMS et les prix. Bravo d'avoir acheté les doses presque 20 euros alors qu'elles coûtent 80 centimes à Pfizer-BioNTech. Bravo d'indemniser Pfizer pour les doses qu'ils ne produiront pas. Bravo d'acheter des doses aussi jusqu'en 2026. Bravo d'avoir déchargé Pfizer-BioNTech des indemnisations en cas d'effets secondaires.

L'expertise de cette Commission, c'est comme les 95 % d'efficacité de Pfizer: qui peut encore y croire? Parlons de votre emprunt jusqu'en 2058, à taux variable. Combien de milliards perdus au profit des banques? À taux variable, quelle prescience!

Angelika Winzig (PPE). – Frau Präsidentin, Vertreterin des Rates, Herr Kommissar, Herr Präsident! Am Ende des Entlastungszyklus für das Jahr 2021 ist es wichtig, dass wir die Bedeutung der parlamentarischen Haushaltskontrolle hervorheben. Für uns als Mitglied des Haushaltskontrollausschusses hat der Schutz des Haushalts oberste Priorität. Und es stimmt mich zuversichtlich, dass wir mit dem effektiven Einsatz der Rechtsstaatlichkeits-Konditionalität ein weiteres Werkzeug haben, um der missbräuchlichen Verwendung von Steuergeld Einhalt zu gebieten. Danke dafür auch an Kommissar Hahn.

Als Schattenberichterstatterin für die gemeinsamen Unternehmen kann ich berichten, dass die Haushaltsmittel nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, der Effizienz und der Wirksamkeit ausgegeben wurden. Besonders hervorheben möchte ich auch die gute Arbeit bei Frontex. Das neue Management leistet hervorragende Arbeit, und es muss uns allen in diesem Haus klar sein, dass wir nur mit einem effektiven Außengrenzschutz auch unsere Freiheit innerhalb Europas bewahren können.

Für unsere Zukunft ist es wichtig, eine effektive Kontrolle der Aufbau- und Resilienzfazilität im Rahmen von NextGenerationEU sicherzustellen. In dieser Hinsicht ist unsere Partnerschaft mit der Europäischen Kommission, dem Europäischen Rechnungshof, OLAF und EUStA von entscheidender Bedeutung und dafür danke für die gute Zusammenarbeit.

Lara Wolters (S&D). – Madam President, thank you to the Commission and to the ECA for being here. I've got one minute and a half; there's too much to talk about, but we do absolutely need to talk about Parliament's own voluntary pension scheme. Closed now, but financed from allowances that were meant for office supplies and reportedly investing in the arms, tobacco, mining and fossil fuel industries. “What's not to like?”, you could say.

Why do we need to talk about that right now? Well, because it's situation is dramatic financially. We're talking about a EUR 310 million gap. So, for the translators, yes, I said 310 million. And because the leadership of this Parliament is set to take a decision on the scheme's future soon, the Parliament's Budgetary Control Committee has repeatedly called on Parliament's bureau to find a feasible, legal and fair solution to the problem that we have here.

Now, the study on this that I commissioned concluded that while Parliament can't completely get rid of the fund from one day to the next, what it can do is take steps that prioritise taxpayers over scheme members. And that's what the Bureau needs to do now: stand up to the scheme members, some of them extremely active and vocal behind the scenes. Some of them, ironically, called Nigel Farage and Marine Le Pen.

Now, at the end of the day, we're talking here about a supplementary extra pension scheme for all of its beneficiaries. Let's be honest, it's 2023, and most people in Europe don't even dare to dream of a steady income when they retire, let alone at the levels that this fund currently guarantees.

Patricia Chagnon (ID). – Madame la Présidente, l'Union européenne trahit l'esprit de l'agence Frontex. Initialement, cette agence intervenait pour aider les États membres à protéger leurs frontières extérieures. Mais avec le nouveau pacte migration, la commissaire Johansson dévoile son funeste projet de submersion migratoire de l'Europe et de transformation de l'agence Frontex.

L'UE avait annoncé vouloir réduire l'immigration clandestine alors qu'en réalité, le pacte migration, c'est la légalisation de l'immigration clandestine. Le pacte élargit la notion de regroupement familial. Le pacte sanctuarise les ONG. Le pacte simplifie les demandes d'asile. Et le pacte rend obligatoire la relocalisation des migrants dans les États membres.

L'Agence Frontex, elle aussi, a commencé sa transformation. Avec le pacte migration, c'est la mise sous tutelle par les immigrationnistes bruxellois, qui en font une agence de contrôle des États membres et une agence de voyage pour migrants. Une triste fin pour cette agence que, demain, nous ferons renaître de ses cendres.

Markus Pieper (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Zum Aufbaufonds – Kommissionsentlastung. Für mich ist die Bilanz dieses Fonds eine einzige Enttäuschung. Eine Enttäuschung deshalb, weil ich die Bilanz weder beurteilen noch kontrollieren kann. Uns wurde von der Kommission versprochen, dass die gleichen Maßstäbe angelegt werden wie bei den Strukturfondsverordnungen, sprich die Veröffentlichung der Fördermittelempfänger. Dies ist bis auf die ganz Großen eben nicht geschehen. Stattdessen verlassen wir uns auf ein Berichtswesen der Kommission, das wiederum nur auf die Angaben aus den Mitgliedstaaten angewiesen ist.

Wie aber sollen wir die wohlklingenden Milestones und Überschriften kontrollieren, wenn wir nicht in die Bücher schauen dürfen? Und auch der Rechnungshof ist total überfordert. Einer Verdopplung des EU-Haushaltes soll er mit den gleichen Kapazitäten begegnen. Es tut mir leid, aber so besteht die Gefahr von Willkür und Betrug. Das kann aus Sicht der Haushaltskontrolle nur eine Konsequenz haben: keine Fortführung dieser unkontrollierbaren Form der europäischen Schuldenaufnahme, zumal die Finanzierung durch Eigenmittel unklarer ist denn je.

Für die Zukunft heißt das: erst Eigenmittel rechtssicher vereinbaren, dann Finanzierung angehen. Das heißt auch, viel mehr privates Kapital einbinden für die Aufgaben der Zukunft und diese dann mit EU-Geldern hebeln. Ja, und die anstehenden Aufgaben, die sind in der Tat gewaltig, sie sind aber auch attraktiv – von Energienetzen und Wasserstoffprojekten bis zur Erschließung neuer Rohstoffquellen, ja sogar bis zum Wiederaufbau der Ukraine. Wenn wir das solide und mit der Wirtschaft angehen, können wir die Aufgaben der Zukunft nachhaltig finanzieren.

Puhetta johti HEIDI HAUTALA

varapuhemies

Margarida Marques (S&D). – Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Comissário, neste dia em que celebramos o Dia da Europa, não podemos deixar de valorizar a criação daquele que é o instrumento fundamental da resposta europeia à pandemia – o NextGenerationEU.

Com o NextGenerationEU, a Europa não está a atravessar uma recessão, como se chegou a prever. As economias começam a crescer, o investimento público reforça-se. O PRR tem sido fundamental para tornar as economias e sociedades europeias mais sustentáveis, resilientes e mais bem preparadas para os desafios e oportunidades das transições ecológica e digital.

Nunca é demais lembrar que o PRR é um programa distinto de todos os outros até hoje criados, e não só pelo modelo de financiamento. O PRR é um mecanismo baseado em resultados. Os pagamentos são feitos mediante comprovação de resultados traduzidos em reformas e investimento, marcos e metas. Gestão centralizada pela Comissão, mas a Comissão – fique claro – está a gerir dentro do quadro aprovado pelo Conselho. Ao Parlamento Europeu cabe, e temo-lo feito, garantir que há transparência e integridade na gestão do dinheiro europeu.

E, como em todos os programas novos e diferentes, há uma adaptação necessária que a Comissão Europeia tem cumprido. Um bom exemplo é a metodologia de incumprimento parcial por parte de um Estado, publicada em fevereiro.

O PRR, temos de o reconhecer, funcionou, em 2021, graças ao esforço de todos.

Dolors Montserrat (PPE). – Señora presidenta, señor comisario, la aprobación de los fondos europeos por esta Cámara ha sido un éxito. Algo que no podemos decir de la ejecución en nuestro país, en España. Las regiones españolas denuncian falta de cogobernanza. Los autónomos, pymes y trabajadores denuncian que no les llegan los fondos. Y, por tanto, algo falla. Falla el Gobierno. Ya que el Gobierno de España solo acierta cuando copia al Partido Popular —lo hizo con la bajada del IVA, de la luz y del gas, el IVA de los alimentos y ahora con el aval para la vivienda de los jóvenes—, pues que copie también la cogobernanza que pedimos en los fondos europeos, una rápida ejecución y que se endurezcan las penas por malversación, para que nadie robe ni un solo euro de dinero público. Nunca es tarde si la medida copiada es buena. Por tanto, tomen nota los señores socialistas.

El Gobierno de España ha rebajado el delito de malversación porque uno de sus socios parlamentarios, con condenados entre sus filas, se lo ha pedido. Algo que sobrepasa cualquier límite político y más que político. Y esto no lo digo yo, sino un líder regional del Partido Socialista Obrero Español en España, el señor García-Page. Mientras Bruselas pide endurecer las penas por malversación, Sánchez las rebaja. Por tanto, rectifiquen, señores socialistas, escuchen a Europa y dejen de mentir a los españoles, pero también a este Parlamento.

Así que menos lecciones de lucha contra la corrupción. Más hechos. Que de lo primero andan sobrados y de lo segundo, escasos.

Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE). – Madam President, Commissioner, year after year, a number of us in this House have called for partial conditionality of funding to the Palestinian Authority in order to secure the removal of anti-Semitic content from the school textbooks. Year after year, a majority in this House refuses to do so.

The EU-commissioned Georg Eckert Institute study was very clear that Palestinian textbooks contain anti-Semitic references and incitement to hatred based on international standards, and the EU is very clear that we have a zero tolerance approach to anti-Semitism. So now is the time to join the dots. Zero tolerance means anti-Semitic rhetoric must be removed from the textbooks used by the Palestinian Authority. So the amendment tabled by the S&D to not only delete the reference in the discharge report, but to do so in a way that wilfully misrepresents the results of the Georg Eckert study must be opposed.

In authorising the discharge of EU funds, dear colleagues, as parliamentarians, we are asked to judge their effectiveness. Partial conditionality to ensure the removal of anti-Semitic content in Palestinian textbooks – it's not just about effectiveness, it is about morality. So please let us do the right thing.

Isabel Benjumea Benjumea (PPE). – Señora presidenta, señor comisario, el éxito de los fondos de recuperación no se puede medir en solicitudes de pago o en las transferencias hechas por parte de la Comisión. Y tampoco se puede hacer por la calidad estética de las presentaciones de PowerPoint en las que los distintos Estados miembros están presentando sus planes nacionales. Un arte, el de la propaganda, en el que, por cierto, el Gobierno del señor Sánchez es absolutamente un genio.

Ahora bien, el éxito del MRR, el éxito de los fondos de recuperación se va a medir en el éxito del impacto de las reformas que creen más oportunidades para pymes, para empresarios, para aquellos que están buscando trabajo, y también en que los fondos lleguen a los destinatarios finales, en que los fondos lleguen a aquellos proyectos para los que están previstos.

Y para poder medir este éxito necesitamos que haya transparencia, que haya una transparencia absoluta. Y es responsabilidad de la Comisión garantizar que haya esa transparencia. Una transparencia que nos permita saber, como en el caso de España, exactamente cuántos pagos se han hecho con cargo a los fondos Next Generation y que podamos conocer finalmente un dato oficial —un dato oficial que no tenemos desde agosto del año 2021— sobre la ejecución de los fondos de recuperación.

Y para que los fondos Next Generation sean un éxito, estos fondos, estas medidas, estas reformas, estas inversiones tienen que ser unas reformas pactadas: pactadas con las regiones, pactadas con las entidades locales, pactadas con empresarios, pactadas con la sociedad civil. Y a día de hoy no se ha hecho así. Y apelo a la Comisión a que tenga exigencia máxima con España en la preparación de la adenda que está elaborando el Gobierno español para la solicitud de los préstamos. Solo si es un verdadero plan nacional será un éxito. Y, desde luego, si vuelve a ser un plan de Sánchez, lo que estará abocado es al fracaso, como el actual plan nacional.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot

Mick Wallace (The Left). – Madam President, there are a number of EU institutions and bodies not covered by the Parliament's discharge process. However, what's particularly concerning, but not surprising, is that the three agencies related to defence – the European Defence Agency, the European Union's Institute for Security Studies and the European Union Satellite Centre – are not covered.

These agencies are audited by independent external auditors and do not depend on the European Parliament's discharge procedure. In their 2014 report, the Court of Auditors noted “although their source of revenue is not the EU budget, the revenue of these entities arises from the exercise of public authority at the EU level and their use of resources has the same public nature as other EU funds”.

There is therefore no compelling reason for this different treatment. Yet, nine years on, the different treatment continues. And at a time when defence spend is going off the Richter scale in Europe and promoting war has become a lot more fashionable than promoting peace, it's about time that these were brought under the remit of the Parliament and the Court of Auditors.

(Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot päättyvät)

Tony Murphy, President of the Court of Auditors. – Madam President, just a few short words. First of all, on the last point by Mr Wallace, I think we issued a report very recently on budget galaxy, which is basically about the whole financial landscape of the EU; it's not just these three bodies, but there are a plethora of other bodies where there are different accountability and transparency arrangements in place. So I would advise that as food for thought or something to read in your spare time.

I think what has emanated from the debate here today is that it's important to acknowledge the challenges which were apparent in 2021. It was a very difficult time, as we all know, and it made it difficult in a way for Member States to use all the funding sources which were available to them. They had the MFF, they had the RRF, they had the SURE instrument and we had other different instruments. I think we have to take into account the context.

Nonetheless, our role is to make sure that there is proper oversight and accountability for EU funds. I am happy to see the interest of parliamentarians in this process, in the discharge procedure, by the number of interventions, and I think it shows clearly that we all have our own specific roles to play in ensuring the proper financial management of the budget. In that context, I think we are a key component of the institutional framework of the EU. We've a role to ensure proper oversight.

As the EU's independent external auditor, our core values are independence, integrity and objectivity. We work based on these values with the aim of improving accountability, transparency and financial management with the objective – and this is the key objective – of enhancing citizens' trust and also providing assurance to you as legislators so that better informed decisions can be made.

Johannes Hahn, Member of the Commission. – Madam President, thank you to all of you for this final exchange of views before they vote on discharge tomorrow. The discharge process allows us to learn from the past in order to improve for the future, not least thanks to the thorough exchanges of views organised by the Committee on Budgetary Control and its Chair.

Clear and simple rules remain the best way to guarantee the sound financial management of European Union spending. As we know, 75 % of the errors usually detected are related to different views about what is eligible and what is not eligible.

The Commission has therefore continued its efforts to simplify rules and raise knowledge of beneficiaries with communication campaigns, workshops and guidance. And I expect this is shared by everybody inside and outside the room.

The Commission will also continue working together with its partners, especially Member States and national authorities, on the shared management to address the weaknesses identified and take preventive measures such as sharing good practices, providing guidance and training to the management, control and audit structures in Member States. Whenever necessary, of course, the Commission will not hesitate to have recourse to corrective mechanisms.

Concerning the implementation of the Recovery and Resilience Facility in 2021, the Commission will continue to promote a better understanding of this new instrument. It's a different one in nature and legislation than the traditional ones, such as cohesion policy, and therefore uncharted water still for many. That is why I believe it is too premature to speculate already today about the discharge outcome of 2022.

Moving forward, we will continue to involve all relevant stakeholders and we will also maintain close engagement with the European Parliament and the Council for a successful implementation of the facility. I would like to reassure you of the Commission's continuous commitment to work together with the European Parliament in ensuring adequate protection of the European Union's financial interests and values.

So I am grateful for the cooperative, constructive and positive spirit between the institutions involved in the discharge debate. Having said this, this year, I would like to use the opportunity to thank the President of the European Court of Auditors, Tony Murphy, for supporting our engagement with Ukraine in the area of budgetary protection and sound financial management. He was already referring to a joint mission organised by us and accompanied by a member of the court, and I think it was an extremely useful mission also for our joint work in the future because I think we should have every interest to support Ukraine in the future, but also to keep this high level of solidarity we can see still amongst the Member states and their citizens. But for this it is important to reassure them that the financial interests of European taxpayers are also protected in Ukraine, of course, acknowledging the different circumstances they are just living in.

Jessika Roswall, President-in-Office of the Council. – Madam President, honourable Members, Commissioner, President of the European Court of Auditors, allow me to conclude once again by thanking you for your thorough work on the discharge.

This is a very important exercise. It is about transparency, democratic legitimacy, and being accountable to our citizens. It gives the true measures on the way the European funds are implemented and managed. I will also take this opportunity to thank the Commission, the Court of Auditors and all the management and audit authorities at the national level for their efforts in this sense.

Moreover, I would like to highlight some of Parliament's and the Council's common views in this field. First, Parliament and the Council both call on the Court and the Commission to continue the assessment of the EU budget's performance, which is a measure of the true value delivered to EU citizens.

Second, Parliament and the Council also share the view that complex rules may lead to more errors. Therefore, we support further efforts to identify and simplify burdensome rules and procedures. But of course we cannot lower standards and requirements needed for accountability. Our common goal is to make sure that the EU budget provides added value for our citizens and that EU money is well spent.

Again, I would like to underline, just like many of you have stated today, that this point is vital to maintain the trust and confidence of our citizens for the European project, and especially on this special day, we cannot emphasise this enough.

Jeroen Lenaers, rapporteur. – Madam President, thank you to all the colleagues for a very long but very interesting debate. Listening to everybody, I can only draw one conclusion really, and that is that we all share a very shared commitment: a commitment to the EU budget, to making sure that the European budget is spent in an appropriate way and making sure that we have the best added value with European funding.

I think also the discharge of the Commission that we will vote on tomorrow needs to be read in that light. There are many suggestions, many recommendations; it is our job to scrutinise what the Commission is doing in order to make sure that we end up in that shared commitment to protect the European budget.

And I welcome Commissioner Hahn's commitment to also, as he expressed today, everything the Commission is doing to bring down the error rate, to simplify rules in order to avoid risks. We, as a European Parliament, will continue to support you in that procedure and to make sure that we can make improvements together.

When it comes to the future, there is one thing that I would like to highlight as well, and I would mention the recast of the financial regulation and the negotiating position adopted in this House. And I hope and I count on the Council to also negotiate with us in a constructive spirit to better protect the EU budget, particularly through increased transparency. It really needs to happen now.

Now the discharge will be voted tomorrow and then it will be concluded. But the process of scrutiny, of course, continues also far beyond that. And I would like to thank once again also President Murphy and everybody at the European Court of Auditors for their very important role and the support to our work here in the European Parliament. It has been much appreciated. I would just like to echo the words that, President Murphy, you concluded your last intervention with, and that is that it is all about improving accountability, transparency and financial management – this is the commitment of everybody I have heard speaking here today and let's put that into practice also for the upcoming years.

Monika Hohlmeier, Berichterstatterin. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, lieber Herr Präsident, liebe Frau Ministerin! Jetzt habe ich dann alle Seiten, denn vorhin habe ich die Frau Ministerin dreistermaßen nicht mit erwähnt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind, es ist nämlich auch nicht immer üblich, dass gleich Ministerinnen bei uns da sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal würde ich gerne noch zum Thema Corona-Wiederaufbaufonds zwei, drei Bemerkungen machen.

Erstens: Lieber Herr Kommissar, wir werden auch die Thematik für zukünftige, von der Kommission geplante, ähnlich gelagerte Finanzierungsinstrumente, das Thema time gap ansprechen müssen. Wir werden deutlich machen müssen, dass es nicht sein kann, dass man Gelder für irgendeine Reform bekommt und die dann in seinem Haushalt im Mitgliedstaat vorübergehend erst einmal fünf Jahre liegen lässt, um dann, vielleicht fünf Jahre später, irgendwann einmal eine Investition zu tätigen. So war das nicht gedacht, vor allem dann nicht, wenn wir Schulden machen müssen dafür, denn wir müssen dafür anschließend im Haushalt die Zinsen bezahlen.

Als Zweites: Wenn man Notfallinstrumente macht, dann werden die Mitgliedstaaten aber auch diese Gelder konsequent ausgeben müssen. Unsere Erfahrungen in Spanien zeigen leider, dass von 41 Milliarden, die dort inzwischen angekommen sind, gerade mal vielleicht irgendwie 4—5 Milliarden im Maximum tatsächlich überhaupt bei den Unternehmen, bei den betroffenen Regionen tatsächlich angekommen sind. Das ist etwas, was die Zeitverzögerung klarmacht. Gleichzeitig haben wir in den Kohäsionsfonds mittlerweile derartig große Verzögerungen, wie wir sie noch nie vorher hatten. Darum werden wir uns darüber schon noch einmal intensiv verständigen müssen. Manchmal habe ich bei diesen Meilensteinen und Targets und Zielwerten auch den Eindruck, dass sie eher wandernden Sanddünen gleichen, als dass sie tatsächlich festgelegte Stationen sind.

Ein ganz persönliches Wort noch zu dem, was der Kollege Freund hier gegenüber einfach den Kolleginnen und Kollegen betrieben hat. Einfach nur Frau Le Pen und Herrn Farage zu nennen, ist schlicht und einfach nicht gerechtfertigt. Wir werden bei dem sogenannten Pensionsfonds, der für die Jahre gilt, in denen es noch keinerlei Pensionsberechtigung für Abgeordnete gegeben hat, auf Recht und Gesetz achten und nicht auf Populismus. Das heißt, das Präsidium muss nach Recht und Gesetz handeln und nicht nach dem, wie wir populistisch am besten vorwärtskommen. Ich glaube, so sachlich sollte man das Ganze auch handhaben.

Isabel García Muñoz, ponente. – Señora presidenta, señora ministra, después de escuchar sobre todo las últimas intervenciones, me gustaría puntualizar un par de cosas.

Señora Montserrat, desde el aprecio y el respeto que le tengo, mezcla churras con merinas. Lo único que falla en la gestión de España es la oposición que tiene el Gobierno de España. Mire, la aprobación de la gestión de 2021 es el primero en el que estamos examinando el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y es de vital importancia que nuestro informe establezca una base sólida, objetiva y veraz para su análisis y que no proporcione información incorrecta o sesgada para la ciudadanía. En 2021 solo España recibió un pago, y ustedes deberían estar orgullosas de su país por esto, compañeras del Partido Popular. Y por ser el primero es el que mayor escrutinio está teniendo.

La Comisión Europea ha reiterado en innumerables ocasiones que España había cumplido exhaustivamente todos y cada uno de los hitos y objetivos, como ha ocurrido en las posteriores solicitudes de pago. Señora Montserrat, usted no tuvo la suerte de venir a Madrid con la Comisión de Control Presupuestario, pero como se desprende de las conclusiones de la misión y como pudimos comprobar en persona, el Gobierno de España está realizando un gran trabajo de gestión de los fondos, y tras un gran esfuerzo ha desarrollado unos sistemas de control pioneros para evitar tanto los conflictos de interés como el mal uso de los fondos, algo que es lo que ocupa y preocupa a nuestra Comisión de Control Presupuestario.

Toda la información sobre el uso de los fondos, convocatorias, proyectos aprobados está accesible para todo el público de forma transparente. Señora Benjumea, usted solo quiere un dato. Yo creo que con un dato no se ve el efecto de las reformas. Si usted busca esos datos en las páginas web seguro que los encuentra, pero hay que buscarlos. Así que, por favor, no intenten politizar este informe y ofrezcamos entre todos información veraz, como corresponde a nuestra responsabilidad institucional.

Mikuláš Peksa, rapporteur. – Madam President, dear colleagues, thank you all for your contributions in this debate. I am glad to hear that we mostly share the same goal to ensure the sound management of the EU institutions. We strive to make them more accountable and transparent to the public.

As said earlier, 2021 remained a challenging year where the pandemic was still requiring crisis responses and adaptations of working conditions. I am glad to note that all of the so-called nine other institutions managed to achieve high budget implementation, maintain and ensure full business continuity, switch to digital solutions, secure their networks, improve remote working conditions and carry on recruitments.

Therefore, I encourage the shadow rapporteurs to adopt the discharges of all the other institutions, except for the Council and the European Council who refuses to participate in the discharge process.

For the year to come, I would like to encourage our newest institution, the European Public Prosecutor's Office, to continue its important work on investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the EU budget in order to protect EU's financial interests and recover defrauded funds. I believe this new institution is crucial and should be entrusted with larger resources to fulfil a broader mandate, especially in the light of the current Russian invasion of Ukraine.

Ryszard Czarnecki, sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! Przedstawiciele Komisji Europejskiej! Podsumowując tę debatę, chciałbym powiedzieć, że po pierwsze – mówiąc wprost – jest szereg zagadnień, które się w ogóle nie powinny znaleźć w sprawozdaniu dotyczącym absolutorium i sprawozdaniu, oczywiście odnośnie Komisji Europejskiej. Chodzi o kwestię mechanizmu warunkowości, bo ma charakter bardzo mocno polityczny Myślę, że w sprawozdaniach dotyczących kwestii czysto finansowych wtykanie takich politycznych kwiatków to nie jest dobry pomysł, bo to obniża jakość merytoryczną.

Po drugie, idąc w ślad za sprawozdawcą, za opinią Trybunału Obrachunkowego, trzeba powiedzieć, że w kwestii kontroli prowadzonych przez Komisję Europejską w kilku obszarach wyraźnie brakuje przejrzystości. Po pierwsze są to wydatki związane z Covidem – ja już nie chcę mówić o perypetiach Pani Przewodniczącej Von der Leyen, wiadomo jakich. Po drugie jest to finansowanie organizacji pozarządowych (NGOs). Wreszcie po trzecie korzystanie z usług konsultantów zewnętrznych. To są olbrzymie pieniądze. Jest też kwestia opóźnienia w realizacji zobowiązań i uruchamianiu nowych programów, a także chaotyczne wdrażanie RRF. Tutaj chodzi o duże obciążenie administracyjne po stronie państw członkowskich – to się oczywiście podobać nie może – a także nieczytelna i niekonsekwentna metodyka weryfikacji osiągnięcia kamieni milowych. Są zastrzeżenia co do prawidłowej realizacji jedynej skontrolowanej przez Trybunał płatności. Brakuje też – uwaga, to może szczególnie interesuje naszych podatników i wyborców – dokładnej analizy wpływu wydatków klimatycznych Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że Komisja jednak nie do końca – przy całym szacunku dla Państwa, którzy tutaj są –skutecznie chroni interesy finansowych Unii Europejskiej.

Joachim Stanisław Brudziński, Rapporteur. – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! To była bardzo ciekawa debata i mam nadzieję wyciągnąć z niej konstruktywne wnioski. Najbardziej konstruktywnym wnioskiem – odwołam się tutaj do mojego przedmówcy – byłoby uznanie, że takie wrzutki stricte polityczne do merytorycznych, finansowych debat nie są zbyt sensowne. Przechodząc do szczegółów, w sprawozdaniu absolutoryjnym dla Komisji Europejskiej naganne są w mojej ocenie zarzuty rzekomego wykorzystania funduszy unijnych do działań antydemokratycznych i do umacniania autorytaryzmu oraz stosowanie do tych domniemanych zarzutów mechanizmu warunkowości, praworządności.

Również w absolutorium dla Komisji znajdują się zapisy, z którymi nie możemy się zgodzić. Jest to m.in. wniosek o rozszerzenie obszarów, w których stosuje się EDES (system wczesnego wykrywania i wykluczenia), poza zarządzanie bezpośrednie i apel do Komisji o stosowanie go w odniesieniu do wszystkich funduszy unijnych, w tym funduszy zarządzania dzielonego. Kwestia uczestnictwa, a raczej braku uczestnictwa Rady Europejskiej w rocznej procedurze absolutoryjnej, która się ciągnie od lat. Rada Europejska i Rada nie uczestniczą w rocznej procedurze absolutoryjnej, nie odpowiada na zadawane przez Parlament pytania. Jej przedstawiciele nie stawiają się na posiedzeniach Komisji CONT. Zgodnie z artykułem 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski samodzielnie decyduje o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii, a budżet Rady Europejskiej i Rady jest sekcją budżetu Unii.

José Manuel Fernandes, Relator. – Senhora Presidente, Senhora Ministra, Caro Comissário, face ao debate, ao relatório e ao trabalho que fizemos relativamente ao Fundo Europeu para o Desenvolvimento, eu peço para dar quitação pela execução do orçamento do oitavo, nono, décimo e décimo primeiro fundos do Fundo Europeu de Desenvolvimento.

Relativamente às etapas futuras, reforço o pedido para que haja um maior planeamento, para que haja uma maior visibilidade deste fundo e a procura de resultados que sejam ainda mais positivos. Estes fundos exigem planos plurianuais que podem dar previsibilidade e estabilidade. Para além disso, exigem uma outra palavra: envolvimento. Envolvimento dos beneficiários, daqueles que vão também executar os fundos das autoridades locais e regionais.

Neste sentido, é também importante, e insisto, que se envolvam os privados, para que possamos ter não só subvenções, mas também empréstimos no objetivo do desenvolvimento. A União Europeia, que é o maior doador mundial, que é quem mais ajuda ao desenvolvimento, deve manter esta prioridade em relação às economias que mais precisam, com a pretensão também de reduzir a pobreza.

E congratulo-me com o facto de o Fundo Europeu de Desenvolvimento estar a ser cada vez mais usado para a educação e a formação profissional. É dessa forma que podemos dar esperanças à juventude e, nomeadamente, à juventude do continente africano. Neste momento, em África, temos 1250 milhões de pessoas. Em 2050 serão o dobro, 2500 milhões. A média de idades será de cerca de 21 anos, uma população muito jovem. Temos a obrigação de lhes dar esperança e de possibilitar que possam viver no seu território, na terra que amam.

Puhemies. — Keskustelu on päättynyt.

Äänestys tomitetaan huomenna.

15.   Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Puhemies. – Ilmoitus täysistunnolle. S&D-ryhmä on antanut puhemiehelle tiedoksi päätöksen, joka koskee muutoksia valiokunnan jäsenten nimityksiin. Tämä päätös merkitään tämänpäiväisen istunnon pöytäkirjaan ja se tulee voimaan päivänä, jona tämä ilmoitus annetaan.

16.   ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga: liidu institutsioonid ja avalik haldus – ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga: õigusalane koostöö kriminaalasjades, varjupaik ja mittetagasisaatmine (arutelu)

Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu aiheesta EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Suositus: Kohut ja Kokalari – EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen: unionin toimielimet ja julkishallinto (A9-0169/2023)

Suositus: Kohut ja Kokalari – EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen: rikosoikeuden alalla tehtävä oikeudellinen yhteistyö, turvapaikanhaku ja palauttamiskielto (A9-0170/2023)

Arba Kokalari, rapporteur. – Madam President, it is time for the EU to take an historic decision and take the most important gender equality step in many, many years – it is finally to ratify the Istanbul Convention.

Because every day, women in Europe are murdered because of the violence that they suffer from their partner. Every week, more than 50 women are murdered in their own homes. Every third woman and girl in the EU has experienced physical or sexual violence, and 85% of all violent and sexual crimes are never reported to the police. This is 2023, and it is still happening.

After almost ten years of pushing from the European Parliament from this House, now the ratification of the Istanbul Convention will finally raise the standard in combating and preventing gender-based violence across Europe. This means that we will be better in coordinating the necessary measures in the EU. We will be better in collecting data on how the situation is in every Member State. We will strengthen the judicial cooperation, share the best practices between countries and the EU will have a new role in monitoring how well the convention is being implemented. This is big.

At the same time, in this historic decision, we are sending a clear political message that Europe has zero tolerance on violence against women. It is needed because women's rights are restricted around the world and the oppression and the violence have increased.

I also have another message. I want to send my strongest call to those remaining Member States, those six remaining Member States in the EU, to also individually ratify the Istanbul Convention. It is time for you to stand on the right side of history and to support women's rights to life free from violence.

Because fighting violence against women is about standing up for women's freedom. It is about defending the fundamental rights and equality in Europe. This is what Europe is about. This is what this House is about, that we are a union of freedom, so let's defend it all the way.

Łukasz Kohut, Rapporteur. – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! To jest naprawdę wielki dzień. Właśnie dla takich dni warto było iść do polityki. To jest dobry dzień dla Unii Europejskiej i dla wszystkich tych, którzy walczą o silniejszą wspólnotę i o bardziej zintegrowaną Unię Europejską. Last but not least, to jest wielki dzień dla wszystkich kobiet, Europejek, tych wszystkich, których przemoc domowa dotyka, ale także dla tych, których dzięki konwencji uda nam się ochronić przed przemocą. Czy może być coś bardziej konkretnego do załatwienia przez polityków? Mam pełną świadomość, że jutrzejsze głosowanie o przystąpieniu całej Unii Europejskiej do Konwencji Stambulskiej jest kwestią zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Każdy, kto będzie głosował przeciwko konwencji, jest za tolerowaniem przemocy domowej. Ta sytuacja naprawdę jest czarno- biała, co przecież nie jest częste w polityce.

Dzięki Konwencji Stambulskiej kremlowskie standardy, takie jak na przykład to że pierwsze pobicie w rodzinie nie jest klasyfikowane jako przemoc, nie mogą zaistnieć. Tolerowanie przemocy, przymykanie oka, zamiatanie pod dywan także jest złem. Przemoc ze względu na płeć jest największym nierozwiązanym problemem w Europie. Co trzecia kobieta w Unii doświadczyła przemocy seksualnej bądź fizycznej. Co trzecia, 62 miliony Europejek. Te dane mówią same za siebie. Nie trzeba ich komentować. Z tego miejsca trzeba chyba zapytać prawicowych hipokrytów, jaka jest wartość rodziny, gdy matka jest sponiewierana przez ojca? Jakie dobro religijne jest ważniejsze niż życie i zdrowie matki, żony czy dziecka? Jakie? Konwencja Stambulska to zdrowie i bezpieczeństwo, nie polityka. Dzięki przystąpieniu do niej najwyższe standardy ochrony przed przemocą będą obowiązywać w europejskim prawie. Konwencja dotrze w ten sposób do krajów, które jeszcze jej nie przyjęły. Stanie się także elementem porządku prawnego Węgier czy Słowacji. Dotrze tym samym do krajów, do których podobnie jak do Polski docierają tysiące kobiet z Ukrainy. Kobiet po przejściach, które są narażone na kolejne traumy.

Przyjmując konwencję w Unii, otwieramy nad nimi unijny parasol antyprzemocowy. Niemniej musimy przypominać, że do pełnej ochrony niezbędne jest przystąpienie indywidualne reszty państw. I będziemy wam patrzeć na ręce. Czechy, Węgry, Słowacja, Bułgaria, Litwa i Łotwa – nie lękajcie się. Po drugie, dzięki przystąpieniu Unii do Konwencji zunifikujemy ochronę poprzez wiążący instrument do przezwyciężania zróżnicowanych polityk w państwach członkowskich i do promocji międzynarodowej współpracy przeciwko przemocy, przemocy ze względu na płeć. Co prawda nie chodzi o pieniądze, ale to one pokazują skalę problemu, z którym się mierzymy. Szacowany koszt przemocy ze względu na płeć w Unii wzrósł o jedną trzecią. Wydajemy co roku 366 mld euro na ten cel.

Po trzecie, co ważne, z polskiej perspektywy zdobywamy dodatkowy bezpiecznik obowiązywania konwencji w kraju, drugą parasolkę. Dopóki Polska będzie w Unii i będzie związana prawem unijnym, konwencja będzie ochraniać obywatelki Polski. Jednocześnie przyjmując konwencję, wzmacniamy integrację Polski z Unią Europejską. Bardzo mnie to cieszy. Po to poszedłem do polityki. Musimy nasze mamy, żony, partnerki, córki i przyjaciółki zabezpieczyć na niebezpieczny czas rządów populistów, tak w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. To wielki dzień Europy. And in the end I would like to thank Arba Kokalari, the Swedish presidency, and all the others who work with us. We made the European Union a better place to live. Thank you very much.

And in the end I would like to thank Arba Kokalari, the Swedish Presidency and all the others who work with us. We made the European Union a better place to live.

Maria-Manuel Leitão-Marques, relatora de parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno. – Senhora Presidente, Senhora Comissária, todos os anos, vemos uma versão diferente das mesmas capas de jornais: “marido ciumento não aceita divórcio e dispara contra a mulher”, “vê mortes na televisão e diz à vítima: “um dia serás tu”, deixando-a inanimada no dia de Natal”, e por aí adiante.

Esta é só a ponta do iceberg. Estima-se que, em todo o mundo, uma em cada três mulheres já foi vítima de violência. A Convenção de Istambul estabelece normas para prevenir a violência baseada no género, proteger as vítimas e punir os agressores.

Este Parlamento tem, esta semana, a possibilidade de dar um passo histórico na proteção das mulheres europeias. Apelo a todos os meus colegas que, quando votarem amanhã sobre esta convenção, o façam em nome das mulheres húngaras, checas, búlgaras, eslovacas, lituanas e letãs, países que ainda não a ratificaram.

Helena Dalli, Member of the Commission. – Madam President, honourable members, addressing you today on the occasion of the anniversary of the Schuman Declaration is a good opportunity to remind ourselves of the values we stand for: a Union of equality where everyone should live free from violence.

I thank this House for sharing this view and for the continuous support for the common objective of eradicating violence against women and domestic violence. You have played a key role in keeping the EU's accession to the Council of Europe Istanbul Convention high on the European political agenda for many years. The Commission welcomes the positive outcome of negotiations towards the conclusion of this Convention in both the Council and Parliament. The EU's accession will reinforce the Union's legal framework and send a strong message to all victims of violence against women and domestic violence on the importance of women's rights in the EU.

We need to combat violence against women on a common basis and ensure all women across Europe receive the same rights, support and protection. To date, protection for women at risk of violence and their access to support services vary between the different Member States. The EU's accession to the Istanbul Convention will play a unifying role in raising awareness and promoting the exchange of good practices throughout the EU.

The EU action provides an opportunity to contribute towards international progress in ending violence against women and be a global frontrunner on this topic. The EU accession will ensure the application of all relevant provisions of the Convention which fall under EU competence.

We have already taken several policy and legislative measures which contribute to the implementation of the Convention at EU level. We have funding in place through the Citizens, Equality, Rights and Values programme, as well as legislation on trafficking in human beings and victims' rights, to give some examples.

The Commission has proposed a directive on combating violence against women and domestic violence, which aims at achieving the same objectives as the Istanbul Convention in the area of judicial cooperation in criminal matters. The proposed directive, once adopted by the co-legislators, will serve to implement the relevant parts of the Convention on prevention, protection, access to justice, and policy coordination and cooperation.

We will be putting forward recommendations on combating harmful practices. We are setting up a network of gender-based violence experts. The finalisation of the EU accession process is another step in the direction of eradicating violence against women.

Frances Fitzgerald, on behalf of the PPE Group. – Madam President, colleagues, today is a monumental day. Today, for the first time, the EU makes a legally binding commitment to combat violence against women. And I say well done to the Swedish Presidency. It just shows what you can achieve when you are politically motivated to get the right results.

The statistics, as we have heard from Arba and Łukasz, are absolutely horrifying right across Europe and the world indeed. And they continue to be. Make no mistake: gender equality is at the very heart of our fundamental European values. And as we mark Europe Day to day, what better way to pay tribute to that core value than finally going to one of the key roots of gender inequality – this most heinous of crimes – and interrupting it and stopping it. The ratification of the Istanbul Convention will save the lives of women in Europe. But of course it is all about implementation right across every Member State.

Yet it is just the first step. It is my fervent hope that within a year we will mark another very important occasion in this battle by adopting the directive on combating violence against women and domestic violence. I hope that rape will be included in that directive. And I call in all the Member States to ensure that it is and withdraw their objections.

Colleagues, we are finally beginning to take this fight seriously and putting more on the table than just words. Let's make this Istanbul Convention a reality for women right across Europe.

Pina Picierno, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, il voto che finalmente consentirà la ratifica della convenzione di Istanbul da parte della nostra Unione europea è certamente una buona notizia ed è un risultato che noi in questi anni, tutti noi che siamo qui, abbiamo cercato con convinzione e con determinazione e che finalmente sarà concretizzato con il voto di domani.

L'Unione sarà migliore da domani, sarà un'Unione che finalmente riconoscerà come dramma sociale la violenza che le donne subiscono soltanto per la colpa di essere nate donne, soltanto per la colpa di essere loro stesse, per il loro desiderio, per il nostro desiderio di emancipazione, per la nostra volontà di autodeterminazione.

Dobbiamo riconoscere però che a questa ratifica noi siamo arrivati troppo tardi. Troppi ritardi, troppi veti incrociati hanno bloccato un processo il cui unico scopo era quello di lottare, di debellare una malattia che è molto presente nelle nostre società e che si chiama “odio verso le donne”.

E noi stiamo arrivando a debellare, ci arriveremo a debellare quella malattia, ma lo stiamo facendo a piccoli passi. Invece i passi che servirebbero sono ben diversi, noi avremmo bisogno di correre, colleghe e colleghi, avremmo bisogno di saltare e avremmo bisogno di fare molto di più, considerati i numeri di questa guerra quotidiana che viene mossa alle donne.

Voglio comunque celebrare insieme a voi un risultato politico importante, a cui siamo arrivati grazie allo sforzo collettivo di questo Parlamento e a quello delle tante donne che non hanno mai gettato la spugna.

Allora questo voto simbolico, storico, vorrei dedicarlo a tutte loro, a tutte noi, fatemelo dire, alle donne che lottano ogni giorno, a quelle che non si arrendono nonostante le tante difficoltà e che continuano a lottare, quelle che continuano a lottare in quest'Aula ma quelle che continuano a lottare soprattutto fuori da quest'Aula.

Yana Toom, on behalf of the Renew Group. – Madam President, Commissioner, dear colleagues, finally we are making a real step to protect women and girls against violence. While there is a serious lack of data, it is estimated that 3 232 femicides have been committed over the period between 2010 and 2021 in 20 Member States. Femicide means the killing of a woman by an intimate partner and the death of a woman as a result of a practice that is harmful to her. One in three women have experienced physical or sexual violence. One in four young women aged 15 to 24 years who have been in a relationship will have already experienced violence by an intimate partner by the time they reach their mid-twenties. This is unacceptable.

Women and girls in the EU and the entire world need the safeguards from the Istanbul Convention. But tackling gender-based violence is not easy. Simply criminalising rape, other forms of sexual violence and physical violence is not efficient. It requires a holistic approach which revolves around supporting the victim and punishing the perpetrator.

The Convention recognises violence against women as a violation of human rights and a serious form of discrimination against women. It obliges parties to criminalise psychological violence, stalking, physical violence, sexual violence, including rape, forced marriage, female genital mutilation, forced abortion, forced sterilisation and sexual harassment. It further obliges to invest in education, training for experts and treatment programmes for perpetrators as a part of the prevention of violence and to establish appropriate support services ensuring victim protection.

These obligations are not too much to ask. This is what the women and girls need, and I am counting on this House to support the accession to the Convention. And I would also like to take the opportunity to also ask the Council to do right by our women and girls and ensure the swift accession.

Sylwia Spurek, w imieniu grupy Verts/ALE. – Pani Przewodnicząca! To jeden z najważniejszych dni tej kadencji. Jeden z najważniejszych, bo przemoc ze względu na płeć to najbardziej drastyczna forma dyskryminacji kobiet. Bo 33 % wszystkich obywatelek Unii Europejskiej doświadczyło, doświadcza lub będzie doświadczać przemocy w swoim życiu tylko dlatego, że są kobietami. Konwencja stambulska to dla mnie konstytucja praw kobiet doświadczających przemocy i wszystkich ofiar przemocy domowej. W konwencji nie chodzi o ideologię. Chodzi o ratowanie życia.

Dziękuję wszystkim na tej sali, którzy przez ostatnie lata apelowali do Rady i do Komisji Europejskiej. Dziękuję aktywistom i aktywistkom, którzy bardzo aktywnie przez ostatnie lata walczyli o ratyfikację.

Dla mnie osobiście to szczególny moment. 20 lat temu w Polsce pracowałam nad pierwszym projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Dziesięć lat temu koordynowałam prace nad ratyfikacją konwencji przez Polskę. A dzisiaj mam zaszczyt brać udział w podejmowaniu przez Parlament Europejski tej historycznej decyzji.

Na koniec apeluję do wszystkich na tej sali. Bezpieczeństwo, zdrowie, życie kobiet nie ma barw politycznych. Przemocy doświadczają wyborczynie i PPE, i S&D, i ECR i ID. Stańmy jutro wszyscy i wszystkie po stronie kobiet.

Margarita de la Pisa Carrión, en nombre del Grupo ECR. – Señora presidente, señora comisaria, señorías, la necesidad de combatir la violencia es un reto demasiado serio para ser utilizado para imponer cualquier ideología. La aplicación de conceptos de la llamada perspectiva de género no ayuda a prevenir la violencia sino que obstaculiza la aplicación de medidas realmente eficaces.

Tal y como se reconoce en su propio preámbulo, el Convenio de Estambul se basa en la teoría de género, según la cual la violencia contra la mujer debe ser erradicada mediante la eliminación de roles construidos socialmente, obviando así que el problema de la violencia no es por conductas delictivas sino de construcciones culturales. Se traslada así que es un problema social y no criminal.

En mi país, de hecho, se reducen las penas a los violadores y, por tanto, se pretende abordar el problema promoviendo un cambio de modo de entender las relaciones que nos enfrenta y genera desigualdad entre hombres y mujeres, que transforma el concepto de familia, como lugar de conflicto en vez de encuentro. Los datos muestran la realidad: alto nivel de violencia en los países que han basado su respuesta a la violencia contra la mujer sobre el paradigma contenido en el Convenio de Estambul.

A pesar de esto, hoy la Unión Europea impone este sistema, que no protege, mediante la adhesión al mismo, eludiendo las objeciones de aquellos Estados miembros que no han ratificado el Convenio por encontrarlo contrario a sus Constituciones. Son los Estados miembros los que, en el uso de su soberanía, deben adherirse a los convenios internacionales.

Christine Anderson, im Namen der ID-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ja, die Istanbul-Konvention – mal wieder. Ein Instrument, das eigentlich bereitstehen sollte, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Das, was als politisch richtiges und wichtiges Signal gegen häusliche Gewalt oder Gewalt gegen Frauen gedacht war, entpuppt sich einmal mehr als bloßer Aufhänger für einen weiteren fantastischen Werbespot für ein ganzes Potpourri an ideologischem Blödsinn aus dem Hause dieser Scheindemokratie. Dass die EU nicht einmal davor zurückschreckt, den angeblichen Kampf gegen Gewalt gegen Frauen zu instrumentalisieren, um die staatliche Souveränität der Mitgliedstaaten zu beschneiden, ist ja kaum noch der Aufregung wert. Früh übt sich eben, was ein diktatorischer EU-Superstaat werden will. Aber Gewalt gegen Frauen zu instrumentalisieren, um ideologische Absurditäten zu implementieren, können eben jene Opfer häuslicher Gewalt nur als genau den Schlag ins Gesicht verstehen, von dem dieses Haus vorgibt, ihn bekämpfen zu wollen.

Die Täter – in aller Regel importierte Möchtegernmachos – lassen bedauerlicherweise ihre frauenfeindlichen Ansichten leider nicht so einfach an den Grenzen zurück wie ihren Pass. Dabei könnte diese wohl wirklich grausame Gewalt gegen Frauen in Europa so einfach verhindert werden. Ein wesentlicher Beitrag wäre schon erbracht, wenn man nur den illegalen Grenzübertritt von Millionen junger, aufgrund eines archaischen Frauenbildes gewaltaffiner Männer unterbände. Die Sicherung des eigenen Staatsgebiets war bis vor Kurzem noch das selbstverständliche Recht eines jeden souveränen Staates. Aber auf eine solche Idee kommt dieses Haus natürlich nicht. Nein, der denkbar wirksamste Schutz von Frauen vor Gewalt muss leider hinter der Toleranz-Besoffenheit der hier versammelten Weltverbesserer zurückstehen. Aber, liebe Frauen, auch im nächsten Jahr wird dieses EU-Parlament wieder in zelebrierten Betroffenheitsreden Ihnen darlegen, wie es Sie nicht zu schützen gedenkt.

Eugenia Rodríguez Palop, en nombre del Grupo The Left. – Señora presidenta, hoy es un día histórico. Después de años luchando por la ratificación del Convenio de Estambul por la Unión Europea, estamos literalmente a un paso de que se haga realidad. No me cabe duda de que mañana el Parlamento dará su consentimiento con una amplia mayoría y dejará toda la responsabilidad en manos del Consejo.

Aunque la ratificación tiene un ámbito de acción limitado, en ese ámbito el Convenio será de obligado cumplimiento, incluso para los Estados que se han negado a ratificarlo, de manera que su incumplimiento exigirá la adopción de medidas, y estaremos atentas.

Lamentablemente, esa tenaz resistencia no permitirá su aplicación integral y homogénea en toda la Unión. Así que seguirá habiendo víctimas de primera y de segunda, pero no vamos a desfallecer. Por eso vamos a aprobar la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la reforma de la Directiva sobre la trata, previsiblemente bajo la Presidencia española. Porque si nos cierran una puerta, abriremos una ventana.

El Gobierno de España ha sido ejemplar en este terreno y desde aquí vamos a trabajar para que no se rebajen expectativas. Ya hemos tenido que renunciar a la calificación de la violencia de género como eurodelito y no cederemos más.

Hoy empieza un camino que no debe tener retorno. Llegamos tarde a la vida de muchas mujeres, a la de las asesinadas, violadas, golpeadas, maltratadas, abandonadas, a las que dejamos solas, dentro y fuera de nuestras fronteras. Ojalá pudiera recitar aquí todos sus nombres para honrarlas y repararlas porque hemos llegado aquí también por ellas. Y hoy, por ellas y por todas las mujeres, gritamos: ¡Nunca más!

Paulo Rangel (PPE). – Senhora Presidente, Cara Comissária, de cada vez que há uma agressão pelo marido, pelo companheiro, pelo pai, pelo filho a uma mulher, de cada vez que há uma perseguição, que há assédio ou mesmo uma violação, de cada vez que uma mulher é forçada a casar ou a abortar ou à esterilização, de cada vez que uma criança é vítima de mutilação genital feminina, nós lembramo-nos que ainda não ratificámos, enquanto União Europeia, a Convenção de Istambul, que há seis estados – a Bulgária, a República Checa, a Eslováquia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia – que ainda não ratificaram e que muitos Estados que são signatários da Convenção de Istambul não foram capazes de pôr em prática, de aplicar as regras de proteção das mulheres contra a violência que estão depositadas nesta Convenção.

Mesmo num país como Portugal, o crime de violação ainda não é um crime público e devia ser, de forma a proteger todas as mulheres contra aquilo que é um manto de opacidade, um manto de ocultação, que muitas vezes está por trás da violência contra as mulheres.

E, por isso, é fundamental que a União Europeia assuma este passo como um passo decisivo para que haja respeito pelos direitos humanos de todos os seres humanos – das mulheres, dos homens, das crianças, dos velhos –, mas aqui, em particular, daquelas que têm provado, nas estatísticas, serem as vítimas mais prováveis e mais vulneráveis: as nossas mulheres europeias, as nossas mulheres que vivem no continente europeu.

(O orador aceita responder a uma pergunta “cartão azul”)

Margarita de la Pisa Carrión (ECR), pregunta de “tarjeta azul” . – Señor Rangel, según el Convenio de Estambul, la violencia contra la mujer es consecuencia de un supuesto heteropatriarcado donde el varón es un presunto maltratador por naturaleza contra la mujer. Yo le pregunto a usted, como varón, cómo se siente.

Entiendo que está usted de acuerdo con esta afirmación. ¿Debo verle a usted así, como un maltratador? ¿Debo tenerle miedo a usted como mujer?

Paulo Rangel (PPE), respuesta de “tarjeta azul” . – Señora de la Pisa, acepto su pregunta y respondo en su lengua con mucho placer para decir que tiene un prejuicio ideológico. Claro que no se presume que los hombres son maltratadores, pero hay estadísticas que muestran que las mujeres son más vulnerables. Estadísticamente necesitan de protección. Porque durante siglos y siglos las mujeres no han tenido los mismos derechos que los hombres y eso tiene aún hoy consecuencias.

No me da vergüenza decir que no considero a todos los hombres maltratadores, pero sí considero que las mujeres precisan de una protección especial. Y esta es nuestra responsabilidad para que todos estén en posición de igualdad y que todos tengan los mismos derechos fundamentales. No, no me avergüenza decirlo.

Claro que hay una historia de malos tratos a mujeres. Y nosotros tenemos que poner fin a esa pandemia de malos tratos contra las mujeres.

Evin Incir (S&D). – Madam President, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. I can continue until I reach over 50 before I stop, because that's how many women that are killed in domestic violence in Europe every week. That is how many lives that are extinguished every day. Their crime: just because they are born female.

For all those women and girls and for all survivors, we have a responsibility to prevent, protect and act. It is therefore essential that the EU ratifies the Istanbul Convention, the first international tool to combat violence against women and domestic violence. I am glad that we have a majority of the Member States on board now to ratify some part of the convention. Even if I would have hoped that we would have ratified the whole convention, and I hope that we will in the near future be able to do that.

There is nothing clearer remaining from the Stone Age than gender-based violence. All through history, silence has, sometimes even encouragement has, even by people in here, has been the reaction of society. Even today, even in our Union, violence against women and domestic violence is seen as a family matter by right-wing conservatives, right-wing extremists, and others with Stone Age mentality.

Gender-based violence and domestic violence is no family matter. It is a matter of crime, and crime must result in consequences. It is time to end the impunity that exists. As a continuation of the important work on combating gender-based violence and domestic violence, I, together with my co-rapporteur Francis Fitzgerald, look also forward to also adopt a strong directive on the area this summer.

Today, we celebrate the first steps that are taken, and tomorrow we continue taking further steps until we end this heinous violence against women and girls across our whole Union.

Karen Melchior (Renew). – Fru formand! Nej. Nej, du må ikke røre mig der. Nej, det vil jeg ikke have. Nej, det er en fuld sætning. Det er vigtigt, at vi lærer vores børn, at de har lov til at sige nej, hvis der er andre, som har lyst til at røre dem eller gøre ting ved dem, som de ikke bryder sig om. At vi lærer vores børn, at de har ret til at bestemme, hvem de er, hvad de er, og hvad der skal ske med dem. Ja, det vil jeg gerne have. Ja, det kan jeg godt lide. Ja, det synes jeg, vi skal gøre sammen. Det er vigtigt, at vi lærer vores unge, at vi lærer vores kvinder, at seksuelle relationer, det er noget, som kræver samtykke. Og hvis ikke der er samtykke, så er der tale om voldtægt.

Det virker måske meget simpelt, at jeg starter med at tale om det her, når vi taler om i stempelkonventionen. Men det er det, som er essensen i konventionen. Det er, at vi lærer vores børn, vores unge mennesker, vores familier, at vi hver især har retten til at bestemme over vores egen krop og vores, hvad der sker med dem. Det er på den måde, at vi danner grundlaget for at stoppe vold mod kvinde, vold i hjemmet og vold i nære relationer. I dag vil jeg gerne sende en hilsen ud til Mads Geertsen. Mads Geertsen er en dansk skuespiller og performer, som står bag karakteren Onkel Reje. Han er blevet hetzet af en bred gruppe af danskere for hans børneskuespil, fordi man mener, det er pædofili og grooming. På samme måde har flere lande taget Istanbul-konventionen som gidsel og sagt, at det er imod deres nationale kultur. Det er det ikke. Det er videnskabeligt. Det er derfor, at vi bliver nødt til at få ratificeret Istanbul-konventionen både for EU og for hvert enkelt medlemsland. Sådan så vi kan stoppe vold mod kvinder og beskytte vores unge og børn.

Diana Riba i Giner (Verts/ALE). – Señora presidenta, señora comisaria, finalmente, la Unión Europea se adhiere al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como el Convenio de Estambul. Un Convenio que se celebró hace doce años, pero que a día de hoy seguía bloqueado por el Consejo de la Unión.

El Convenio de Estambul es el primer instrumento europeo que establece normas jurídicas vinculantes para la erradicación de la violencia machista y, juntamente con la nueva Directiva en la que en estos momentos estamos trabajando, supone un punto de partida para cualquier legislación en la materia.

Con la votación de mañana la Unión Europea adoptará dos partes del texto relativas a las instituciones de la Unión y a la cooperación judicial, y, aunque a los Verts/ALE nos hubiera gustado la ratificación amplia del texto, sin limitaciones, el paso que esperemos dará mañana la Unión Europea es una victoria para este Parlamento y para todas las mujeres de Europa.

Y, como es una victoria la que conseguiremos mañana, permítanme que haga un brindis. Un brindis para que este solo sea el principio del fin de la desigualdad y de la violencia de género, para que sea el principio de la Europa feminista y democrática por la que luchamos todos.

(La oradora se niega a responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la “tarjeta azul” de Ladislav Ilčić).

President. – Ms Riba i Giner, could you wait as you have a blue-card. I just want to clarify the rule. You can refuse, but the colleague can still present his blue-card.

Ladislav Ilčić (ECR), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. – Poštovana predsjedavajuća, žao mi je što kolegica ne želi prihvatiti ovo pitanje, no Sud Europske unije u Luxembourgu je 6. listopada 2021. izdao mišljenje o Istanbulskoj konvenciji prema kojem Europska unija treba poštovati načelo supsidijarnosti i pravo država članica da same odluče o tom pitanju te Parlament i Komisija nemaju pravo požurivati Vijeće da donese tu odluku o sklapanju ovog međudržavnog ugovora.

Vi upravo sad činite ono što je Sud rekao da ne smijete pa me baš zanima imate li koji protuargument ovome što sam sad rekao ili je jednostavno želite prešutjeti i ne odgovoriti na ovo pitanje jer nemate taj protuargument?

President. – (Reacting to what Ms Riba i Giner has said off-mic from the floor) So the way it works is that, yes, you can refuse, but the colleague can still present the blue-card, as far as we understand. We can check this with the President, and we will of course do so if we have doubts. So there is no need to answer.

Patryk Jaki (ECR). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Otóż w konwencji znajduje się bardzo wiele potrzebnych przepisów i gdyby tylko one zostały, można by przyjmować dokument jednomyślnie i pewnie miałby szansę być skutecznym.

Natomiast nie. Wy do każdego, nawet najbardziej potrzebnego dokumentu musicie włożyć, musicie forsować ideologię. Chodzi oczywiście o zmuszanie wszystkich do uznawania płci społeczno-kulturowej. Nie ma czegoś takiego. Nie ma płci kulturowej, jest tylko płeć biologiczna.

Zachęcanie dzieci do zmiany płci już skończyło się wieloma nieodwracalnymi tragediami, jak Davida, który popełnił samobójstwo, kiedy prekursor tego nurtu, doktor Money zachęcał go do zmiany płci dokładnie z tym samym uzasadnieniem co Wy, że to nie biologia, a kultura decyduje o tym, kto jest chłopcem, a kto dziewczynką.

Również dla kobiet ta ideologia kończy się tragediami. Niszczy ich wysiłek w sporcie, pozbawiając szans na zasłużone medale w nierównej konkurencji z mężczyznami. Do tego staje się narzędziem dla cwaniaków wchodzących w ten sposób do intymnych miejsc dla kobiet i dziewczynek.

Forsowanie tej ideologii ma niszczyć tradycyjne oazy tożsamości: od płci, patriotyzmu, Kościoła do państwa narodowego. Oazy, które jak pokazują Wasze dane, najskuteczniej bronią przed przemocą w państwach, w których są najmocniejsze. A tam, gdzie nie ma już tradycyjnych wspólnot, przemoc szaleje.

Anders Vistisen (ID). – Fru formand! Mord på kvinder. Voldtægt af kvinder. Vold mod kvinder. Omskæring af kvinder. Behandling af kvinder som andenrangsborgere er alt sammen fundamentalt uacceptabelt. Alt sammen noget, der burde være forbudt og er forbudt i langt de fleste civiliserede lande og alt sammen noget, der burde straffes langt hårdere, end det bliver gjort i dag i europæiske lande. Det er imidlertid ikke noget, vi kan gøre noget ved her i Europa-Parlamentet. Det er en national kompetence at sørge for, at straffelovene er “up to date” og er så hårde, som straffene for de forbrydelser, man begår, berettiger, og derfor er det jo en frontal fejlslutning, at vi bruger energien på det her. Når vi så alligevel gør det, er det beskæmmende, at der bliver brugt så lidt energi på den skadelige indflydelse, islam har haft på kvinders stilling og retssikkerhed i de europæiske lande med den masseindvandring, som en stor del af det her hus har taget imod med glæde, ja faktisk stadigvæk promoverer som en del af Europas løsninger.

Når jeg ser på mit eget hjemland, Danmark, er der ikke nogen tvivl om, hvor den mandschauvinistiske kultur er dominerende. Hvor man går ind for kvindelig omskæring, hvor man sender piger på genopdragelsesrejse til mellemøstlige og nordafrikanske islamiske lande, hvor der er udbredt hustruvold, og hvor der desværre også i Danmark er rigtig mange eksempler på mord og voldtægter. Det skal fundamentalt set adresseres i EU, at islam er en skadelig indflydelse ikke bare generelt, men særligt i forhold til kvinders retsstilling og pigers rettigheder.

(Taleren accepterer at besvare et blåt kort-spørgsmål)

Samira Rafaela (Renew), blue-card question. – As the Co-President of the Anti-Racism and Diversity Intergroup, I first of all would like to put forward a request, dear Chair, because what I am observing here now in a couple of interventions is that the violence against women is now linked with migration and people with a migrant background and Islam. I do think this falls into the category of hate speech, and I think at least this kind of speech can foster aggressiveness and attacks towards people, for example, with a migrant background.

And that really needs to stop here, dear Chair. So please take a look into this matter. Please make sure that you analyse very well where the hate speech happened here in a couple of interventions. We are here a Parliament that needs to protect the fundamental rights of every single citizen. And these interventions are putting people in danger – the language, the narrative that's being used. And it is not even true how they present it. So get your facts straight.

President. – I will certainly clarify this according to the rules. I can already see that Rule 10(1) could be referred to.

Anders Vistisen (ID), Blåt-kort-svar. – Hr. formand! For det første er det jo underligt, at spørgeren får så meget ekstra taletid, men jeg skal gøre det kort. Der er ikke tale om ting, der ikke er faktuelt baseret. Det danske statistikbureau det officielle “Danmarks Statistik” dokumenterer helt klart, at der er en meget højere kriminalitetsrate fra migranter fra Mellemøsten og fra Nordafrika. Og det skal jeg meget gerne både sende til spørgeren, men også til Parlamentet, hvis man ønsker at gå dybere ned i spørgsmålet om, hvor stor en overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne, der kommer fra visse muslimsk dominerede lande.

President. – We will indeed need to look at whether Rule 10, paragraph (1) or (4) could be applied, as Ms Samira has indicated, as “hate speech”.

Malin Björk (The Left). – Fru talman! Det är en viktig dag idag, då vi ska få möjlighet att ratificera Istanbulkonventionen, det bästa internationella instrumentet vi har för att bekämpa könsbaserat våld. Den konventionen säger att våld mot kvinnor är ett brott mot våra mänskliga rättigheter. Den konventionen säger att våldet mot kvinnor, och det könsbaserade våldet, är baserat på strukturell ojämlikhet. Det är helt enkelt ett suveränt instrument, och det var på tiden att EU ansluter sig.

Motståndarna här på högerbänken, högernationalister, men även den konservativa högern, de har tvingat oss att dra detta i långbänk. De bryr sig inte om kvinnors rättigheter. Ni vill bara begränsa våra liv, rätten till friheten över att bestämma över våra kroppar, över aborträtten, preventivmedel, rätten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Ni vill begränsa rätten att leva liv fria från våld, men vi kommer inte att låta er stoppa oss. Vi kommer att ta den här kampen, och nu kommer vi äntligen ansluta EU till Istanbulkonventionen.

Detta är ett första steg, men som alla här vet, är detta bara en liten kompetens för EU, och det är de nationella medlemsländerna som måste göra den stora delen av jobbet. Därför är det fortfarande allvarligt att sex medlemsländer, där många gånger högern styr, vägrar att ansluta sig och ratificera Istanbulkonventionen. Gör om och gör rätt! Tillsammans med feminister och kvinnorörelsen ute i våra medlemsländer, kommer vi att stå upp för kvinnors rättigheter, för flickors rättigheter, och för hbtqi-personers rättigheter att leva ett liv helt fritt från våld.

Milan Uhrík (NI). – Pani predsedajúca, prečo už nedáte Európe s tou gender ideológiou, prosím vás, pokoj? Slovenská republika odmietla ratifikovať Istanbulský dohovor. Ja som bol poslancom slovenského parlamentu, hlasoval som proti nemu a som na to hrdý. A vy sa nám to teraz pokúšate nanútiť tým, že dáte o tom hlasovať na úrovni celej Európskej únie. To považujem proste za nehoráznosť.

Feministky tu rozprávajú, že Istanbulský dohovor treba akceptovať kvôli tomu, lebo násilie na ženách vzrastá. Ale násilie na ženách vzrastá aj v krajinách, v ktorých Istanbulský dohovor platí, čiže to nemá s tým nič spoločné.

My odmietame Istanbulský dohovor kvôli tomu, že ženský rod je tam definovaný genderovo. Že za ženu je považovaný aj muž.

(prerušenie kvôli problému s tlmočením)

Hovorím o tom, že Slovenská republika odmietla ratifikovať Istanbulský dohovor, a ja som v tom čase bol poslancom Národnej rady, čiže slovenského parlamentu, a hlasoval som proti ratifikácii Istanbulského dohovoru. A som na to hlasovanie hrdý, pretože s tým znením jednoducho a skrátka nesúhlasíme.

Nemá to nič spoločné s tým, že by sme, samozrejme, chceli odmietať alebo podporovať nebodaj nejako násilie na ženách alebo niečo podobné. Samozrejme, že nie.

Problém Istanbulského dohovoru je ten, že žena je tam definovaná genderovo, to znamená cez rod, a nie cez biologické pohlavie. A my proste odmietame to, aby za ženy v budúcnosti boli považovaní, ľudovo povedané, aj prezlečení muži. Pretože pre mňa bude ženou vždy len žena. A žiadne uznesenie Parlamentu ani Istanbulský dohovor to proste nezmení.

Feministky tu rozprávali o tom, že treba schváliť Istanbulský dohovor, aby sa zamedzilo násiliu na ženách. Ale vidíte, že násilie na ženách je, a dokonca niektorých krajinách a rastie. Aj v tých štátoch, v ktorých Istanbulský dohovor platí. Čiže to nemá s tým nič spoločné, a týmto spôsobom sa tomu predísť ani nedá.

Je to vždy o výchove, o spoločenskej zrelosti a, samozrejme, o spoločenskej úcte. Ale k tomu treba ľudí viesť, a nie im to prikazovať cez uznesenia Európskeho parlamentu.

Sirpa Pietikäinen (PPE). – Arvoisa puhemies, ensinnäkin kansainväliset sopimukset sitovat, olipa niistä henkilökohtaisesti mitä mieltä tahansa, ja naiset ovat ihmisiä. Heille kuuluvat ihmisoikeudet ja niin myös seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet.

Pekingin sopimus ja Istanbulin sopimus ovat sitovaa kansainvälistä lainsäädäntöä. Et voi myöskään siksi, että olet eri mieltä oikealla tai vasemmalla puolella ajamisesta, itse rikkoa liikennesääntöjä ja sanoa, että se on mielipideasia ja subsidiariteettiasia, ja päätätkin sitten ajaa ihan mitä nopeutta tahansa missä tahansa. Vihdoin, melkein kahdenkymmenen vuoden odotuksen jälkeen saamme tämän Istanbulin konvention ratifioinnin tänne parlamenttiin ja sitä seuraavan direktiivin.

Kyllä, myös väkivalta miehiä kohtaan on kielletty. Kyllä, se on kansainvälisessä rikoslainsäädännössä, mutta tämä väkivaltakäsitys ei tunnista riittävässä määrin naisiin kohdistuvaa erityisväkivallan muotoa, seksuaalista, fyysistä, ennen kaikkea vihapuhetta, mentaalista ja psyykkistä ja hyvin suurelta osin rakenteellista väkivaltaa.

Siksi tarvitsemme erityislainsäädännön, joka puuttuu kaikkiin näihin väkivallan muotoihin, myöskin psyykkiseen, rakenteelliseen ja myös täällä tapahtuneeseen vihapuheeseen, johon, arvoisa puhemies, virallisesti ilmoitan ja pyydän teitä puuttumaan omalta osaltanne täällä käytetyn kielen osalta, joka mielestäni täyttää kriteerit epäasiallisesta käytöksestä.

President. – I would like to clarify to you now the question of the blue card, with your permission. “The President may give the floor to Members who indicate, by raising a blue card, their wish to put to another Member, during that Member's speech, a question of no longer than half a minute's duration related to what that Member has said”. And now: “the President shall only do so if the Speaker agrees to the question”. So many of you were right and I was wrong. I was ill-informed.

It seems that the focus group proposed that, nevertheless, the Member should be able to present the 30-second blue card, but the AFCO Committee has not followed the focus group. So we follow, of course, what the committee has proposed to the rules and the plenary adopted.

So you were right and I was wrong. I'm sorry for that. So we will follow that practice from now on, of course.

Maria Noichl (S&D). – Sehr geehrte Frau Präsidentin! Es ehrt Sie, denn Fehler machen wir alle, bloß, Fehler muss man dann korrigieren und alles ist gut. Ich möchte als allererstes Danke sagen. Ich möchte Danke an alle Demokratinnen und Demokraten hier im Hause sagen, die über viele Jahre hinweg dafür gekämpft haben, dass es so wird, wie es jetzt kommt, dass die Istanbul-Konvention auch von der EU selbst unterschrieben wird. Und ich möchte auch unserer Kommissarin Helena Dalli ganz herzlich Danke sagen. Wir wären nicht so weit ohne dich an dieser Position.

Ich möchte Punkte nennen, die nichts mit der Istanbul-Konvention zu tun haben, denn wir haben schon vieles gehört, was klar dazu gehört. Was gehört nicht dazu? Die ewig dummen, gestrigen Argumente, in unserer Kultur oder in unserer Tradition würde es nicht möglich sein, die Istanbul-Konvention zu unterschreiben. Dieses Argument lasse ich nicht zählen. Ein weiteres Argument, das in der EU niemals zählen darf: Dass manche Mitgliedsländer glauben, die Kirche würde entscheiden, was bei uns Recht und Gesetz ist. Nein, es entscheidet nicht die Kirche. In Europa entscheidet nicht die Kirche, was Recht und Gesetz ist, sondern wir im demokratischen Parlament.

Und als dritter Punkt, und das muss nochmal ganz deutlich gemacht werden: Private Gewalt kann nie, nie und nochmals niemals privat sein. Private Gewalt wirkt sich auf die Gesellschaft insgesamt aus. Deswegen wird sie von uns bekämpft, jeden Tag, jede Nacht, jede Minute, jede Sekunde.

Samira Rafaela (Renew). – Voorzitter, eindelijk: de Europese Unie treedt toe tot het Verdrag van Istanbul. Het sterkste wettelijke kader, dat meisjes en vrouwen nu kan helpen en kan beschermen tegen geweld. En dan bedoel ik ook echt alle vrouwen. Het is heel hard nodig omdat een aantal bewegingen en organisaties in Europa proberen terug te draaien waar we zo hard voor hebben gewerkt. Dat zijn destructieve, fascistische anti-genderbewegingen die geen respect hebben voor de rechten van vrouwen, die geen respect hebben voor de lhbti-gemeenschap en die geen respect hebben voor mensenrechten. Deze bewegingen horen hier niet thuis.

We moeten keihard terugslaan met nieuwe wetgeving, ervoor zorgen dat deze wetgeving, dat dit verdrag doet wat het moet doen, namelijk de grondrechten van meisjes en vrouwen beschermen. Want als het aan die anti-genderbewegingen ligt, doen we dat niet en dat is ontzettend gevaarlijk. Wij moeten onze rol als wetgever en als politici serieus nemen en begrijpen wat hier nu aan de hand is. Want er worden rechten ontnomen waar we keihard voor hebben gewerkt.

Daarom ben ik blij dat we het Verdrag van Istanbul hebben. We moeten er pal voor staan en we zullen nog meer wetten moeten maken om ervoor te zorgen dat dat lasterlijke, schadelijke discours in dit geval geen invloed meer heeft op het leven van meisjes en vrouwen.

(De spreker stemt ermee in om te antwoorden op een “blauwe kaart”-vraag)

Ladislav Ilčić (ECR), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. – Poštovana predsjedavajuća, oprostite što vam kvarim ovu vašu apoteozu, obećanja emotivnih ucjena i nazivanja svih nas fašistima koji se sve razbijaju kao mjehur od sapunice na činjenicu da ni u jednoj zemlji koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju unatrag 12 godina nije smanjeno nasilje.

Dakle, moje pitanje vama je zašto bi svi ljudi u Europskoj uniji vama vjerovali da će ubuduće Istanbulska konvencija smanjiti nasilje ako to u proteklih 12 godina nigdje nije učinila? I drugo pitanje, kako mislite da će se nasilje u Nizozemskoj, recimo, smanjiti s time što će se … (the President interrupted the speaker)

Samira Rafaela (Renew), blue-card answer. – Perhaps the world is a little bit unfair, right? So the facts are here: the Istanbul Convention has already done an amazing job. It has made local authorities, national authorities, very much aware of the approach that they need to take and that they need to organise to make sure that women and girls are protected from violence. So the facts are there.

And I'm not going to have a discussion with you about whether the Istanbul Convention is effective or not. The thing is that these are facts that we are basing ourselves on. The Istanbul Convention is not something that we made up. The facts are there. And this is the very right approach that we need to undertake through legislation.

And what we also need to fight is your way of spreading information, because it's misinformation. And that kind of information that you are spreading is a true danger to the lives of women and girls because you are denying the fact that something is wrong. And that's exactly what we need to fight.

Alice Kuhnke (Verts/ALE). – Fru talman! Man brukar säga att den farligaste platsen för en kvinna är hemmet. Man borde säga att det överhuvudtaget inte finns några trygga rum för kvinnor. Det är sjukt att vi har vant oss vid det här, att rubrik efter rubrik om mördade kvinnor inte leder till massprotester. Det är lika ofattbart att det är just kvinnor som gör mest för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Det är kvinnor som driver frågan politiskt, det är kvinnor som debatterar, som demonstrerar, som skriker, att det här måste få ett slut. Var är alla de män som tycker att det är för jävligt att kvinnor hatas, hotas, misshandlas och dödas? Att EU förbinder sig till Istanbulkonventionen, det är en stor sak. Att EU vill bekämpa och följa upp arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Nu måste vi se till att orden blir till verklighet.

Cristian Terheș (ECR). – Madam President, they call it the Istanbul Convention; it should have been about women in biology, not gender ideology. We as a society have the duty to prevent and combat any kind of violence against women. But what is a woman? Apparently, this Parliament cannot define the term anymore. A woman, regardless of the age, is not a matter of feeling or the decision of a political majority, nor a social construct, as this Convention claims, but an ontological, biological and genetical reality that is clearly different than a man.

Acknowledging even in the law that a man who can identify as a woman is a woman is simply absurd and actually the biggest threat to women. A man can claim that he identifies as a car, but that doesn't mean that in a sane society we give that person a licence plate instead of an ID card.

This gender ideology is clearly undermining womankind and is a dream come true for male perverts who can claim now that they identify as women and are allowed to serve sentences in female prisons where in some instances they left some pregnant.

To protect women against any kind of violence and abuse, we need to define first their identity, which is not a matter of feeling, but a matter of ontological, biological and genetical fact, which is different than that of a man.

(The speaker agreed to respond to a blue-card question)

Evin Incir (S&D), blue-card question. – Madam President, I think it's tragic that on the extreme right side there are a bunch of men who are telling us women that the Istanbul Convention doesn't have any effect on our lives, on saving our lives, while on this side, on the left and centre side, on the bench, we are a bunch of women and allies who are clearly saying we need to do everything that we can to save women and girls all around the Union. Have you thought about how come that you think on the extreme right side that you know best what women need?

Cristian Terheș (ECR), blue-card answer. – Well, with all due respect, dear colleague, you cannot identify what the woman is. Well, if you on the so-called left side cannot identify what a woman is, how you can pass laws to protect you? You were mentioning the Istanbul Convention. Let me tell you what the Istanbul Convention says in Article 38 on female genital mutilation, which states “performing any kind of mutilation of the whole or any part of a woman's labia majora, labia minor or clitoris”.

So I'm asking you, a man who claims or pretends to be a woman, how can that man be protected by this Convention?

(The President cut off the speaker)

Alessandra Basso (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il drammatico problema dell'aumento della violenza contro le donne deve essere una priorità.

Mentre tanti gruppi parlano di parità di genere e di combattere le disuguaglianze portando avanti proposte poco concrete, dovremmo tutti quanti concentrarci su soluzioni concrete che devono essere date dagli Stati membri.

Non è certo risolutiva la convenzione di Istanbul, dove tra le righe si legge la volontà di introdurre l'ideologia gender. Quello che serve è altro, non ideologie LGBT.

Onestamente non credo che a una donna violentata, a una bambina infibulata o a una ragazza bullizzata su internet interessi particolarmente che nelle scuole vengano distribuiti materiali didattici sui ruoli di genere non stereotipati.

Quello che serve davvero è trovare, ad esempio, un pronto riscontro da parte autorità: lo sappiamo che tante volte non si denuncia per la lentezza delle risposte e per la preoccupazione delle ripercussioni tra il momento del fatto e l'adozione dei provvedimenti. Ho sentito troppo spesso la frase “ok, mi dite di denunciare, ma prima che vengano prese delle decisioni cosa faccio? Mi devo barricare in casa?”.

Per questo sono orgogliosa del governo del mio partito, perché in Italia è stato promotore del codice rosso e, pochi giorni fa, di quello cosiddetto “rafforzato”. Questo è quello che serve, perché dobbiamo dirlo chiaramente: il numero accettabile di donne vittime di violenza, di ogni tipo di violenza, deve essere zero.

(L'oratrice accetta di rispondere a una domanda “cartellino blu”)

Irène Tolleret (Renew), Question “carton bleu” . – Chère collègue, j'ai quand même une question: parce que pour éviter les violences, la meilleure solution, c'est l'éducation. Je voudrais saluer les collégiens du collège du Salagou qui sont ici. Quelle image est-ce que nous donnons à ces enfants, à ces filles, à ces garçons et surtout à ces professeurs, si nous refusons qu'à l'école on explique la différence? C'est parce qu'on expliquera à l'école la différence, qu'après on n'aura pas de violence dans la vie d'adulte. Donc qu'est-ce que vous dites à ce refus de vouloir éduquer au genre à l'école?

Alessandra Basso (ID), risposta a una domanda “cartellino blu” . – Spero di aver capito bene il suo francese perché non c'era traduzione qui.

Comunque nelle scuole non deve essere introdotta l'ideologia di genere, la LGBT e quant'altro, si deve insegnare il rispetto.

Un collega qui ha parlato bene prima, ha detto che “il rispetto per la donna manca soprattutto in determinate culture” e non è certo introducendo ideologie LGBT o di gender o discutendo di queste cose che noi aiuteremo queste donne.

Έλενα Κουντουρά (The Left). – Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, μετά από έξι χρόνια καθυστερήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώνει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Είναι ιστορική μέρα στον αγώνα για την καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Η κύρωση της σύμβασης είναι ένα κρίσιμο βήμα για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των θυμάτων βίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενισχύει την προστασία όλων των θυμάτων, την πρόληψη και τη δίωξη αυτών των φρικτών εγκλημάτων με ολοκληρωμένο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαι πολύ υπερήφανη που συνέβαλα καταλυτικά με την έκθεσή μου για τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας, που είχα την τιμή να είμαι εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και που με την πίεση όλου του Κοινοβουλίου, πετύχαμε αυτή την ιστορική εξέλιξη.

Η κύρωση της σύμβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη νίκη των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων απέναντι στη συντήρηση και την οπισθοδρόμηση, και οφείλουν τα έξι κράτη μέλη που δεν το έχουν κάνει ακόμα να επικυρώσουν τη σύμβαση χωρίς καθυστέρηση.

Isabella Adinolfi (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, dal mio ingresso al Parlamento europeo nel 2014 mi sono sempre battuta affinché la convenzione di Istanbul venisse prima firmata e poi ratificata.

Credevo che il percorso travagliato fosse passato con la firma, ma la ratifica diventa un po' come l'epico viaggio di Ulisse, una vera e propria Odissea.

Mai come adesso la convenzione è ancora più necessaria.

Gli eventi che stanno sconvolgendo il mondo hanno aumentato l'immigrazione in Europa, conosciamo bene la situazione in paesi di approdo come l'Italia, lasciati soli a gestire un fenomeno in continuo aumento.

In un contesto multiculturale come quello in cui viviamo oggi è importante avere una legislazione omogenea, che stabilisca degli standard minimi per i governi nella prevenzione e nella condanna della violenza contro le donne, poiché per alcune culture, ancora oggi, la donna non ha diritti, può essere picchiata, può essere stuprata, può essere infibulata e data in sposa come bambina.

Penso alla ragazza pakistana uccisa in Italia per aver rifiutato un matrimonio combinato o alla ragazza stuprata in stazione qualche giorno fa da un marocchino a Milano, o alla poliziotta violentata a Napoli alla fine del suo turno da un bengalese, o a una quindicenne violentata da immigrati africani, di seconda generazione, alla festa del Partito Democratico. Gli stupratori sono scappati, irreperibili, e la sinistra si è contraddistinta per un silenzio assordante.

La ratifica della convenzione lancia un chiaro messaggio a tutte queste persone: in Europa le donne hanno diritti, in Europa le donne sono protette, in Europa non rimarrete impuniti.

Abbiamo combattuto per decenni per i nostri diritti e non abbiamo intenzione di arretrare.

(L'oratrice accetta di rispondere a una domanda “cartellino blu”)

Malin Björk (The Left), blue-card question. – First of all, Chair, I would like to report this as a form of hate speech, and I want you to look into it, because the way that groups of people are described amounts to a danger to them and fuels hate in this House. It cannot be accepted.

Secondly, I must say that today we are happy that the EPP Group apparently will support in the vote tomorrow that the EU is adhering to the Istanbul Convention. But for many years the EPP was against, and today we see how they look to the extreme right to make alliances and coalitions. And the extreme right – those are the people that want to annihilate women's rights and gender equality and LGBTI rights.

So I'm just asking the EPP: what will you do? There are six countries – in most of them the EPP is in power – that haven't ratified the Istanbul Convention. What are you doing to make sure that we can actually fight against violence against women, not only in the European Parliament, but also in your national countries, which belong to your group? What are you doing?

Isabella Adinolfi (PPE), risposta a una domanda “cartellino blu” . – Cara collega, cari colleghi, come vedete anche noi siamo qui a discutere da tanti anni per la ratifica di questa convenzione, non ci siamo mai tirati indietro. Io, personalmente, non mi sono mai tirata indietro e questo lo potete vedere con le registrazioni del Parlamento europeo.

Ciò detto, non si può dire a qualcuno, a una ragazzina che è stata stuprata o a qualcuno che viene ucciso, non si può dire che bisogna fare una diversificazione tra colori, perché questo accade.

In Italia è stata uccisa barbaramente una ragazzina perché non si voleva sposare e su questo noi non possiamo fare i radical chic. La politica non è dei radical chic, la politica è proteggere i cittadini, proteggere le donne e proteggere gli indifesi. Siamo qui per questo e io la politica dei radical chic non la faccio.

(L'oratrice rifiuta una domanda “cartellino blu” di Alice Kuhnke)

President. – I would just request that you respect the 30-second rule on the blue-cards please – both the one who poses the blue-card and the one who gives the answer.

Heléne Fritzon (S&D). – Fru talman! Istanbulkonventionen upprättades 2011, men först nu ska EU ratificera konventionen. En del kallar det historiskt. Jag kallar det en skandal att vi inte har kommit längre. Hur svårt kan det vara att ratificera en konvention som handlar om att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld?

Vi har medlemsstater som ännu inte är beredda att göra detta. Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Lettland, Litauen och Slovakien, ni ska skämmas, precis som man ska göra på den nationalistiska högerbänken! Till vår danska ledamot vill jag säga att även danskfödda män slår och våldtar sina kvinnor. Det är därför det är så viktigt att vi får konventionen på plats och ratificerad, men också att vi får ett direktiv på plats, så att vi kan säga till flickor och kvinnor i EU att vi tar vårt ansvar. Man ska kunna leva ett liv fritt från våld och övergrepp.

Anna Júlia Donáth (Renew). – Elnök Asszony! Épp itt az ideje annak, hogy az Európai Unió egy erős, egységes nagyhatalomként lépjen fel saját alapértékének megvédése érdekében. Az Isztambuli Egyezmény világos kiállás a nők elleni erőszakkal szemben, amelyet többek között a magyar kormány blokkolása miatt is, az elmúlt hat évben az Unió nem tudott ratifikálni. Annak ellenére, hogy Magyarországon minden ötödik nőt ért már életében a párkapcsolatán belül valamilyen fizikai erőszak.

Persze mit is várhatnánk attól a kormánytól, amelyik gumibotokkal és könnygázzal támad a saját jövőjükért tüntető diákokkal szemben? Az Unió nem igazodhat olyan kormányokhoz, amely saját állampolgárai biztonságával sem törődik. Az Európai Bíróság ítéletét mindenek előtt tiszteletben tartva, meg kell szavaznunk az Isztambuli Egyezmény uniós szintű jóváhagyását, mert az európai alapértékek védelme nem választás kérdése.

Ezek teszik az Uniót azzá, ami számunkra az egyik legfontosabb, az egyik legszabadabb hellyé, és így mutathatunk példát végre az Unión kívüli országoknak is.

Marcel Kolaja (Verts/ALE). – Madam President, Madam Commissioner, absent Council, every third woman in Czechia has experience with violence, often committed by their partners, and the Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence is a commitment to concrete actions to prevent violence and to improve the situation of victims. But it is also a symbol, a symbol proving that Member States, Europe, all of us, are committed to take violence against women seriously.

Now, what are we hearing from some national governments and some Members of the European Parliament instead? The opposite. Hatred. Hatred against minorities, for instance, as we could hear from one of the previous speakers. Also lies. Lies about what the convention is, that it is against the tradition of Easter, or a tool to erase biological differences between men and women that we are told. It is nonsense. Let's be fair. These are excuses and really bad excuses.

We owe the victims the ratification of the convention and we need to ratify it immediately, both as Member States and as the Union.

Ladislav Ilčić (ECR). – Poštovana predsjedavajuća, kolege, na moje pitanje gospođa Rafaela nije znala nabrojiti ni jednu zemlju u kojoj bi se nasilje nad ženama smanjilo jer doista u ovih 12 godina ni u jednoj zemlji koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju nasilje se nije smanjilo.

Dakle, Istanbulska konvencija činjenično ne smanjuje nasilje nad ženama.

Drugo, za razliku od dokumenata prije Istanbulske koji su rod i spol spominjali uglavnom kao sinonime, 53. točka pojašnjavajućeg izvješća, kao i 3. članak same Istanbulske konvencije, eksplicitno definiraju rod kao nešto suprotno od spola, što je temelj rodne ideologije.

Dakle, Istanbulska konvencija je pravni kamen temeljac za rodnu ideologiju i zato vi gurate Istanbulsku konvenciju. Možda većina vas toga nije ni svjesna, ali u tome i jest problem što ne marite za činjenice nego samo ponavljate popularne floskule.

Nažalost, na taj način umjesto da se zaista trudite zaštititi žene od nasilja, vi u stvari iskorištavate žene za promociju rodne ideologije.

(Zastupnica je pristala odgovoriti na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice)

Alessandra Moretti (S&D), domanda “cartellino blu” . – Siccome l'onorevole collega ha appena dichiarato che la convenzione di Istanbul non è affatto utile come strumento di lotta contro le violenze sulle donne, voglio sapere dal collega quale, secondo lui, sarebbe lo strumento più efficace.

Ladislav Ilčić (ECR), odgovor na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice. – Poštovana predsjedavajuća, hvala vam puno na ovom pitanju. Naime, žena nije samo tijelo. Žena ima svoj emotivni aspekt, intelektualni aspekt, društveni i duhovni aspekt i to je sve što čini ženu kao osobu.

I upravo rodna ideologija koja odvaja te aspekte jednog od drugog od žene čini samo tijelo, u muškim očima potiče nasilje. Dakle, upravo spajanje svih ovih aspekata čini ženu cjelovitom osobom onako kako ja vidim ženu, da žena nije samo tijelo, nego i osjećaji i intelekt, i društveni i duhovni aspekt.

Angelo Ciocca (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ben venga qualsiasi dibattito, qualsiasi sottoscrizione, al fine di tenere alta l'attenzione e di alzare l'attenzione per proteggere le donne dal dramma delle violenze fisiche, sessuali, economiche e psicologiche.

È chiaro che però serve essere rapidi, dodici anni sono passati dalla sottoscrizione della convenzione di Istanbul. Serve essere credibili e serve essere rispettosi.

E allora come non è credibile, come non è rispettoso sostenere che si salva il pianeta togliendo la busta all'insalata, non è credibile tenere una convenzione che si chiami “convenzione di Istanbul”: la Turchia è uno di quei territori che è più aggressivo, che è meno tutelatore, che è meno protettore delle donne. Chiedete alle donne turche se si sentono protette o no.

E allora io non voglio discutere se è buona cosa firmare o no, firmiamo, ma dopo dodici anni serve anche a pensare a una seconda convenzione, che magari sia ospitata in Italia, ben venga, perché no a Milano, perché no a Genova, perché no a Torino, perché no a Venezia. Abbiamo in Europa delle bellissime città, sicuramente più rispettose di questo.

E si tenga conto anche di un altro dramma che è quello, concludo, che è quello di donne che non riescono a concludere la natalità del proprio figlio.

President. – The rules do not allow any kind of presentation material, and this is about plastic and lettuce, which does not have anything to do with this debate.

I think we have had enough blue-cards. We are a bit delayed already. So, with your permission, I would also recommend to my successor that no more blue-cards be accepted.

Rosa Estaràs Ferragut (PPE). – Señora presidenta, un tercio de las mujeres de la Unión Europea han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y esa violencia, según los datos, ha aumentado después de la pandemia de COVID-19.

Hoy celebramos el Día de Europa, el día de los valores de la concordia. Y no es coincidencia que celebremos también que mañana votaremos a favor de la ratificación del Convenio de Estambul por parte de la Unión Europea. El principal instrumento internacional para prevenir, para proteger, y para eliminar y perseguir la violencia contra las mujeres marca una hoja de ruta muy clara con una respuesta global, unida y coordinada.

Junto a esta ratificación tendremos en breve la propuesta de directiva para que la violencia contra las mujeres sea un eurodelito con una definición común y con normas mínimas sobre sanciones, y también con todos los instrumentos para poder atacar este atentado a los derechos humanos.

Es una paradoja que algunos grupos de izquierdas hablen de la necesidad de firmar y empujar —yo estoy de acuerdo— la ratificación del Convenio de Estambul, pero luego en España —que lo siento, pero no ha sido ejemplo, era ejemplo, pero no ha sido ejemplo— se haya aprobado una norma que ha posibilitado más de un millón de rebajas de condenas a agresores sexuales y más de un centenar de excarcelaciones de agresores sexuales, que ahora están en la calle. Y todos aquellos que han tardado más de ocho meses en cambiar esta ley vienen aquí a pedir prisas para el Convenio de Estambul.

Hay que ser coherente. Hay que decir que eso está mal hecho en España y hay que venir aquí a defender el Convenio de Estambul. Pero no es posible alargar la agonía de España y luego venir aquí a decir que se defiende a las mujeres. Mañana será un gran día y espero que estemos todos unidos.

Matjaž Nemec (S&D). – Gospa predsednica. Spoštovani visoki zbor, v veliko čast mi je danes ponovno pri tako pomembni temi stati pred vami. V čast mi je, da lahko danes stojim tukaj ob tako zgodovinski prelomnici, ko Unija stopa nasproti žrtvam nasilja zaradi spola, ko Evropski parlament stopa v bran ženskam.

Danes potrjujemo zgodovinsko odločitev – pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji. Spoštovani kolegi, ne gre olepšavati stanja sodobne družbe, ki je hudo načeto z nasiljem, kamorkoli se ozremo.

Občutek varnosti si zaslužimo prav vsi, ne glede na spol, ne glede na od kod prihajamo in ne glede na to, kakšne danosti imamo. A ko imamo pred seboj grozljive podatke o nasilju pri vsaki tretji ženski ali deklici na svetu, ni čas za preizpraševanje, ampak za takojšnje ukrepanje.

Nedopustno je, da vprašanje nasilja nad ženskami politiziramo. V EU je še šest držav članic, ki do danes navkljub strahotnim podatkom o žrtvah nasilja konvencije še niso ratificirale. Čakanja na soglasje je dovolj.

Zato, spoštovani, močno podpiram mnenje Sodišča, da je za odločitev dovolj kvalificirana večina. Torej, ker moramo in ker zmoremo to storiti.

Hvala za vse dobro in hvala ob dnevu Evrope. Živela Evropa in njene odločitve!

Irène Tolleret (Renew). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, tout d'abord, je voudrais m'adresser aux messieurs de ce camp-là qui, manifestement, parlent de la convention d'Istanbul sans la connaître. La convention d'Istanbul est un outil législatif extraordinaire, et vous pouvez aller sur le site de GREVIO et vous pourrez voir dans votre pays qui a ratifié la convention, l'ensemble des bonnes pratiques qui s'échangent entre les États membres avec de très bons résultats.

Et c'est pour cela que nous devons demain être au rendez-vous de l'histoire. Six États membres n'ont pas ratifié, c'est six de trop. Ça fait six ans que nous attendons. Demain nous devons absolument répondre aux femmes qui subissent des violences physiques et sexuelles dans notre Union. Une sur trois. Pendant la pandémie, ces violences ont augmenté. On ne peut pas attendre encore plus pour ratifier la Convention et nous doter de définitions harmonisées des violences à l'égard des femmes, ainsi que de ce cadre complet de mesures juridiques et politiques pour prévenir les violences, soutenir les victimes et punir les auteurs.

Le vote de demain est une opportunité historique pour démontrer définitivement que le Parlement européen est aux côtés des femmes et des filles: chaque vote compte. Chers collègues, c'est la vie et les droits de nos mères, de nos sœurs, de nos filles qui doivent être protégés. Nous n'avons aucune excuse.

PŘEDSEDNICTVÍ: DITA CHARANZOVÁ

místopředsedkyně

Katrin Langensiepen (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Wir nähern uns so langsam dem Ende der Debatte, und es fällt mir sehr, sehr schwer auszuhalten, wie viel Blödsinn, liebe Frauen, wir uns hier seit circa einer Stunde eigentlich anhören müssen. Uns wird wirklich wieder mal alles abgesprochen. Wir hätten keine Ahnung, wie wir das Geschlecht – unser Geschlecht – definieren. Wir wüssten nicht, was Gewalt, Übergriffigkeit, verbale Gewalt, psychische Gewalt, seelische Gewalt oder auch “Ja, du hast keine Ahnung”, was das bedeutet, und könnten da nicht drüber reden. Das, finde ich, zeigt, wie wichtig diese Diskussion ist, wie wichtig diese Entschließung, diese Entscheidung für morgen ist, dass sie auch entsprechend abgestimmt wird.

Nein heißt Nein. Da gibt es keine Zweideutigkeit. Waltraud Schoppe war 1983 eine sehr bekannte Frau, die erste grüne Bundestagsabgeordnete, die im Bundestag zum Thema Vergewaltigung in der Ehe gesprochen hat. Sie wurde ausgelacht. 1997 wurde Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland unter Strafe gestellt. Ich glaube, für viele Männer ist es heute noch ein Unding, dass es so was gibt in ihrem Weltbild. Gewalt beginnt nicht mit der Ohrfeige. Gewalt endet mit dem Tod, mit dem Femizid. Auch das ist Teil der Wahrheit.

Ich freue mich, starke Frauen hier im Raum zu haben, dass wir das morgen auch gemeinsam, solidarisch mit unseren männlichen Kollegen an unserer Seite – die möchte ich auch mal erwähnen, liebe Kollegen – abstimmen werden.

Ελένη Σταύρου (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε το μέγεθος του προβλήματος της βίας κατά των γυναικών. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέσει θύμα σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας από την ηλικία των 15 ετών· πάνω από το 50% των γυναικών έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση· μία στις πέντε γυναίκες έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία από νυν ή τέως σύντροφο.

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) είναι η πρώτη νομικά δεσμευτική πράξη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε διεθνές επίπεδο. Η σύμβαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια καθολική απάντηση στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων και τη δίωξη των δραστών μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων και συνεκτικών πολιτικών.

Ως η μοναδική Ελληνοκύπρια γυναίκα ευρωβουλευτής, νιώθω πολύ περισσότερο το βάρος της ευθύνης και την ανάγκη επίλυσης αυτού του προβλήματος. Η έμφυλη βία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων στον κόσμο, γεγονός που πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών με ολιστικές λύσεις, για όλες τις γυναίκες και κυρίως για τα μικρά κορίτσια στα οποία οφείλουμε ένα μέλλον μακριά από διακρίσεις, εκφοβισμό και κακοποίηση.

Robert Biedroń (S&D). – Pozwólcie Państwo, że najpierw zwrócę się do kolegów po prawicy, wydawało mi się, że dorośli mężczyźni nie wierzą już w bajki, w potwory i dziwię się, że koledzy tutaj na tej sali tak dużo opowiadają o ideologii gender i potworze gender. Ze zdziwieniem to przyjmuję, szczególnie, że słuchają was wasi synowie. A przemoc zaczyna się od słów, a później niestety mamy to, co mamy. Więc apeluję o rozsądek do kolegów tutaj.

Moje przemówienie miało być na niecałą minutę. W Unii Europejskiej właśnie co niecałą minutę jedna kobieta doświadcza przemocy. Dlatego tak ważna jest ta konwencja i tak bardzo cieszę się oczywiście z jej ratyfikacji. Ale nadal zastanawiam się, dlaczego jako Unia Europejska, kiedy zunifikowaliśmy tak wiele rzeczy, mamy wspólny roaming, mamy wspólne tablice rejestracyjne, mamy jeden standard dotyczący ogórka i marchewki, nadal nie mamy jednej definicji gwałtu. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to bardzo prosta definicja. “Nie” oznacza nie, tylko “tak” jest zgodą. Więc seks bez zgody to gwałt. Przecież ta definicja jest bardzo prosta. Jako parlamentarzyści Parlamentu Europejskiego, pracując nad nową dyrektywą, musimy to w końcu raz na zawsze ustandaryzować, tak jak wiele innych rzeczy w Unii Europejskiej, bo dotyczy to ponad połowy społeczeństwa i dotyczy to praw człowieka.

Martin Hojsík (Renew). – Pani predsedajúca, prepáčte. Každá z vás, ktorá si musela zažiť násilie, pretože nám to trvá konať. Prepáčte, že vaša bolesť a utrpenie sa stali predmetom populizmu a lží. Prepáčte, že sme vám nedokázali dať pocit bezpečia. Prepáčte, že na Slovensku sa z dohovoru o násilí páchanom na ženách robí strašiak.

Potrebujeme rodovú rovnosť, potrebujeme ochranu pred násilím na ženách. Je nesmierne tragické, že stále nerobíme dosť pre to, aby sme ženy a dievčatá ochránili. Nerobíme dosť pre to, aby sme im dokázali citlivo pomôcť, keď zažívajú násilie. Aby sa to nebáli povedať úradom. Pretože o tom je problém hovoriť pre nich.

Preto som rád, že konečne ako Európska únia ratifikujeme dohovor o násilí páchanom na ženách. A bude robiť všetko pre to, aby sme ho ratifikovali a uviedli do života aj na Slovensku. Žiadna žena sa nemá báť o svoje bezpečie len preto, že je žena.

Karima Delli (Verts/ALE). – Madame la Commissaire Dalli, mes chers collègues, il y a cinq ans, je prenais la parole dans cet hémicycle pour le dire haut et fort: la peur et la honte doivent changer de camp. Nous sommes cinq ans plus tard. Ce n'est pas un pas de géant, c'est un pas de géante pour nous les femmes.

On le sait, une femme sur trois en Europe a subi des violences physiques ou sexuelles. Plus de la moitié des femmes a été victime de harcèlement. Sept meurent chaque jour sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Rappelez-vous, le Covid a créé une pandémie fantôme, celle des violences domestiques. Ces données sont glaçantes. Mais je veux le dire aux femmes européennes: nous, les femmes, sommes présentes en force aujourd'hui dans cet hémicycle, où le Parlement va permettre demain la ratification de la convention d'Istanbul par l'Union européenne.

Alors, je vous le dis, nous serons intraitables avec les six pays sur 27 qui agissent encore au mépris de nos droits. Oui, les droits des femmes. Vous avez tout notre soutien, Madame la Commissaire. Vous n'êtes pas seule. Quoi qu'en dise l'extrême droite. Nous sommes là pour garantir la protection de toutes les femmes par tous les moyens que le traité nous a donnés. Je vous le dis, nous pouvons être fiers de notre hémicycle. Les femmes doivent être à l'honneur, et Woman Power!

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – Pani Przewodnicząca! Przeraża fakt, że dzisiaj, w XXI wieku, w niektórych państwach członkowskich nadal usprawiedliwia się przemoc domową wobec kobiet i dzieci. Za to z całą mocą chroni się zarodki, zagląda do naszych sypialni, podejmuje za kobietę decyzje, które niekiedy doprowadzają do jej śmierci.

W moim kraju tylko jedna na dziesięć kobiet zgłasza policji przemoc seksualną. Podobnie jest w przypadku innych rodzajów przemocy. Statystyki wyglądają bardzo dobrze, a fakty? Co roku kilkaset kobiet traci życie, a tysiące zostaje zgwałconych i pobitych. “Chrońmy dzieci przed seksualizacją z Zachodu”, “chrońmy dzieci przed edukacją seksualną” – krzyczą niektórzy politycy. Nigdy nie słyszałam, aby ci sami politycy krzyczeli – “chrońmy dzieci przed pedofilami!”. I często dzieci używa się jako kampanijnej pałki, gdy w tym samym czasie w szkołach i w domach rozgrywają się prawdziwe dramaty. Państwo, administracja, instytucje i otoczenie, które powinny reagować, są głuche i ślepe.

W konsekwencji widzimy ogromną falę depresji i samobójstw wśród kobiet, młodzieży i coraz młodszych dzieci. I niechlubne statystyki katowanych i zabijanych w zaciszu domowym maluchów. To jest strasznie smutne.

Jeżeli państwo i powołane przez państwo instytucje nie działają i nie reagują, to przyjęcie Konwencji Stambulskiej przez całą Unię Europejską może być jedynym środkiem jakiejkolwiek zmiany i jedynym skutecznym środkiem zwalczania przemocy.

Josianne Cutajar (S&D). – Sinjura President, għażiża Kummissarju, wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tingħaqad malajr kemm jista' jkun mal-Konvenzjoni t'Istanbul u biex isir dan, il-vot li għandna quddiemna huwa essenzjali biex nimxu 'l quddiem b'mod effettiv.

Dal-pass huwa importanti. Huwa importanti għall-protezzjoni ta' dik it-tifla li qed tesperjenza vjolenza kontra ommha stess, fi spazju li għandu jkun sigur, dwar anke ż-żagħżugħa li ffastidjata fi triqitha lejn l-iskola. Anke għall-mara msawta li qed tissielet biex issib kenn adegwat: hi wkoll din anke lill-Unjoni Ewropea tingħaqad ma' din il-Konvenzjoni dwar il-kriminalizzazzjoni ta' diversi atti ta' vjolenza, dwar l-investiment obbligatorju fl-edukazzjoni, fit-taħriġ għall-esperti, fi programmi speċifiċi għall-aggressuri, f'servizzi ta' appoġġ xierqa li l-ewwel u qabel kollox għandhom ifittxu li jipprevienu l-vjolenza. Intant l-appoġġ għandu jibda fl-iskejjel tagħna, fit-tagħlim lil uliedna biex jagħrfu s-sinjali tat-twissija tal-vjolenza nnifisha, biex ikunu jafu fejn għandhom ifittxu l-għajnuna.

Ejjew nibqgħu niġġieldu, ejjew nieħdu l-miżuri kollha biex niżguraw li l-vjolenza kontra n-nisa, li hi ksur ċar tad-drittijiet tal-bniedem, ma tiġi qatt ittollerata.

Svenja Hahn (Renew). – Madam President, dear colleagues, we see it, we feel it: women's rights are under attack all over the world. And it's generations of women before us that fought hard for the rights we have today, and I and so many women and allies here today, make clear that we are not going to be the generation that stands by while a wave of conservative and right wing extremists try to wash away our rights.

Because it's not only happening in some faraway and undemocratic country, it's happening right inside our very own European Union. We see that one in three women have experienced violence and we see Member States on the same side wanting to deny women their EU-guaranteed fundamental rights. I don't know what's so hard to believe about the fact that fundamental citizens' rights, that women's rights are human rights.

And to be quite honest, it makes me very furious to hear this nonsense propaganda coming from the right side of this House about women's rights and the Istanbul Convention today. Because the Istanbul Convention is the basic minimum that I expect as a commitment to safety and well-being from the State, as a citizen, as a female citizen. And it's a shame that not all EU countries have ratified the Istanbul Convention. And I'm very proud that the European Union steps in to ratify this, to at least safeguard what can be done on a European level, a harmonised response to this gender-based violence, that we're going to see prevention of this, that we're going to see protection as female citizens and that we're going to see punishment of the perpetrators.

Ewa Kopacz (PPE). – Pani Przewodnicząca! Doświadczenie przemocy to doświadczenie milionów kobiet. Nic nie szkodzi bardziej, także w perspektywie wychowania kolejnych pokoleń, jak przemoc dziejąca się w domu. Nic nie niszczy rodzin tak, jak przemoc domowa. Akceptacja przemocy w domu w jakiejkolwiek formie jest pierwszym krokiem ku uznaniu przemocy za usprawiedliwioną w życiu społecznym, a potem w relacjach międzynarodowych. Trzeba o tym mówić, bo przemoc w rodzinie jest matką innych rodzajów przemocy, w tym wojny. Przypomnę, że w putinowskiej Rosji prawo zmodyfikowano w ten sposób, że domowa przemoc może być zgłaszana dopiero wówczas, gdy się wielokrotnie powtarza. Mówiąc wprost, pierwsze pobicie partnerki jest prawnie dopuszczalne. To obrzydliwe i bezduszne.

Europa musi iść swoją drogą. Dlatego zwracam się do wszystkich przeciwników konwencji – konwencja jest potrzebna, jest potrzebna jako drogowskaz, jest potrzebna jako jasne zobowiązanie. Kultura europejska jest zbudowana na imperatywie obrony słabszego. Dlatego żaden sprawca przemocy nie powinien być bezkarny, a żadna ofiara nie powinna się czuć opuszczona. Jestem przekonana, że włączenie konwencji stambulskiej do europejskiego systemu prawnego jest nie tylko zasadne, jest niezbędne, aby pozostawić po nas lepszy świat niż ten, który zastaliśmy.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta, señora comisaria Dalli, ¿por qué estamos debatiendo en el Parlamento Europeo la ratificación final de un convenio del Consejo de Europa adoptado nada menos que en 2011, hoy, 9 de mayo de 2023, Día de Europa, firmando un compromiso contra toda forma de violencia ejercida sobre las mujeres?

Pues, en primer lugar, porque este Parlamento tiene el poder de hacerlo. Tiene la última palabra para que pueda entrar en vigor cualquier convenio internacional negociado en nombre de la Unión Europea. En segundo lugar, porque es el estadio final de un largo trabajo, superando muchas dificultades, después de una sentencia en la que el Tribunal de Justicia le dice al Parlamento Europeo que la Unión Europea puede ratificarlo, a pesar de que no lo hayan ratificado la totalidad de los Estados miembros, lo que es en sí lamentable.

Un trabajo que hemos compartido desde la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que tengo el honor de presidir, con los presidentes de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, sucesivamente Evelyn Regner y Robert Biedroń.

Pero añado que este trabajo no estará completo si no decimos con claridad que los derechos de las mujeres son derechos humanos. En segundo lugar, que la Unión Europea debe ayudar financieramente a la ejecución de este Convenio y apoyar financieramente a todas las organizaciones que protegen a las mujeres, y particularmente a las víctimas de violencia de género. Y que, por supuesto, el trabajo no estará completo hasta que no ratifiquemos una directiva penal que haga delito europeo cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Tomáš Zdechovský (PPE). – Paní předsedající, vážená paní komisařko, vážené dámy, vážení pánové, jsem konzervativec a můžu říct, že každý, kdo páchá násilí proti ženám, je u mě nejhorší zrůda a nejhorší odpad této společnosti. Ale také stejně si to myslím o tom, kdo páchá násilí na mužích, kdo páchá násilí na dětech, kdo páchá násilí na lidech, třeba seniorech. Sám jsem sloužil několik měsíců během pandemie COVID-19 jak v domovech důchodců, tak v nemocnici v první linii. A to, co jsem občas viděl na lidech, kteří přijeli do nemocnice, tak to bylo na zvracení. Dámy a pánové, domácí násilí je hnus v jakékoli formě a i dnešní diskuse by měla být hlavně o tom, jak domácímu násilí na komkoli prostě zamezit a učinit bezpečný způsob k tomu, aby ten člověk ho mohl kdykoliv nahlásit a kdykoliv se mu dostalo okamžité pomoci. Násilí není genderově podmíněno, násilí se týká všech. Pojďme proti němu společně bojovat.

Evelyn Regner (S&D). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin! Staaten haben Verpflichtungen. Staaten haben die Verpflichtung, allen dort lebenden Menschen ein gewaltfreies Leben zu garantieren, ein Leben, in dem sie als Akteurinnen und Akteure ohne Angst vor Gewalt teilnehmen können. Staaten haben die Verpflichtung, Frauen vor Gewalt zu schützen, vor jeglicher Form von Gewalt: vor Vergewaltigung, vor häuslicher Gewalt, Einschüchterung, Femiziden – es gibt unzählige Formen von Gewalt. Und genau diesen Schutz bietet die Istanbul-Konvention, ist also das normalste Instrument, das es überhaupt geben kann, um diesen Schutz zu gewährleisten.

Deshalb ist heute ein großer Tag. Wir können mit der Istanbul-Konvention allen Frauen und Mädchen in unserer Union den Rechtsschutz dieser Konvention garantieren. Sie können ihn am Europäischen Gerichtshof einfordern. Und die Kommission kann Sanktionen gegen Staaten erlassen, die unseren Frauen und Mädchen diese grundlegenden Rechte nicht garantieren. Ein Schritt für ein gewaltfreieres Europa wird damit Wirklichkeit.

Theresa Bielowski (S&D). – Frau Präsidentin, Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Mit zielgeraden Schritten gehen wir auf einen historischen Moment zu. Wenn wir uns als Europäisches Parlament dafür aussprechen, dass die Europäische Union der Istanbul-Konvention beitritt, dann setzen wir ein Zeichen: ein Zeichen an alle Bürgerinnen der EU, an Frauen, an junge Frauen auf der ganzen Welt, an all jene, die patriarchale Gewalt erfahren haben; ein Zeichen, an die, die Jahre, die Jahrzehnte gegen Gewalt an Frauen gekämpft haben, die politisch, ideologisch in Einrichtungen, in Gerichten, auf der Straße gegen patriarchale Gewalt aufgestanden sind. Es ist auch ein Zeichen an die rechte Seite hier, die versucht, dem Thema zu schaden, unseren Anliegen zu schaden mit sexistischen und rassistischen Diskursen. Und es ist ein Zeichen an jene sechs Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen noch nicht ratifiziert haben.

Wir werden nie aufhören, uns zu fragen, wie wir politischen Kräften entgegentreten können, die dagegen ankämpfen, dass Frauen vor Gewalt geschützt werden. Jede dritte Frau in der Europäischen Union ist von Gewalt betroffen. Und wir werden diese Zahl mantraartig wiederholen, aber wir werden nie aufhören, davon schockiert zu sein.

Gewalt passiert in allen Reihen, von den Straßen bis in die obersten Etagen. Es ist ein strukturelles Problem, das wir bekämpfen werden, wenn wir rückschrittliche Tendenzen stoppen, einbremsen, wenn wir Frauenrechte bedingungslos umsetzen. Die Istanbul-Konvention ist nicht das Ende der Gewalt an Frauen, aber ein wichtiger und relevanter Schritt im Kampf gegen die Gewalt an Frauen und ein Schritt, der mich daran glauben lässt …

(Die Präsidentin entzieht der Rednerin das Wort.)

Carina Ohlsson (S&D). – Fru talman! Jag har arbetat med Istanbulkonventionen från början, och då som ledamot i Europarådets parlamentariska församling. Samtidigt som vi vet att var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld, har flera länder valt att inte ratificera konventionen. Samtidigt som mer än hälften av kvinnorna i EU har utsatts för sexuella trakasserier, har EU-ratificeringen dragit ut på tiden.

Detta är ett svek mot alla kvinnor och flickor, och mot samhället i stort. Jag ser fram emot att EU nu slutligen ratificerar denna konvention, och samtidigt sätter hård press på alla medlemsländer så att de gör detsamma. Lika viktigt är det att vi får direktivet om våld mot kvinnor på plats. Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot jämställdheten, demokratin och samhället i stort. Därför måste EU göra det som krävs för att stoppa mäns våld mot kvinnor en gång för alla. En nollvision behöver vi verkligen stå upp för tillsammans.

Lina Gálvez Muñoz (S&D). – Señora presidenta, señora comisaria, la violencia de género es un problema persistente y estructural también entre europeos, blancos y cristianos. No tiene que ver con el islam o con las personas migrantes, como se ha dicho hoy, desgraciadamente, en esta Cámara. Es una violencia que sigue matando mujeres, también en vida. Vidas destrozadas, llenas de miedo, de culpabilidad o desesperanza. Por eso, la mayoría de las víctimas no denuncian. Por eso, necesitamos leyes, políticas, instituciones.

Además, en el Eurobarómetro de marzo del año pasado, en 2022, se decía que tres de cada cuatro mujeres europeas consideraban que tras la COVID había aumentado la violencia física y emocional contra las mujeres. Por eso es importante que mañana aprobemos la ratificación del Convenio de Estambul. Y que ese impulso nos permita también pronto aprobar las Directivas sobre violencia y trata, previsiblemente durante la próxima Presidencia española, que tendrá la lucha por la igualdad y contra la violencia contra las mujeres como una de sus prioridades, como siempre que han gobernado los socialistas en España ha ocurrido.

Vera Tax (S&D). – Voorzitter, waar je ook bent, gemiddeld een op de drie vrouwen is slachtoffer van fysiek en seksueel geweld. In je eigen land, wereldwijd of hier vandaag. Kijk om je heen, kijk elke dag om je heen en realiseer je dat. En eindelijk gaan we ook als Europa het Verdrag van Istanbul ratificeren. Daar ben ik heel erg blij om.

Maar wat vandaag ook weer opvalt, is aan de rechterkant – en nu zijn de meesten al vertrokken – de mannen die zeggen tegen de vrouwen: “Nee, alles komt goed. Je moet bang zijn voor de genderideologie.” Nee. Het zijn steeds mannen die zeggen dat wij ergens bang voor moeten zijn. We hoeven nergens bang voor te zijn, behalve voor de mannen die zeggen dat we bang moeten zijn. Voor hen moet je uitkijken. Het oproepen tot geweld. Het zeggen dat er een genderideologie is omdat mensen ook vrouw willen zijn – dat is ernstig en daar moeten we voor waken.

Alessandra Moretti (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, quando mi trovo insieme a tante donne penso che, secondo i dati, una di loro su tre ha subito una violenza fisica o sessuale, spesso per mano di una persona vicina, magari un familiare.

Sono numeri spaventosi quelli che fotografano la condizione femminile. La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani che non possiamo più tollerare. Prevenire queste violenze, proteggere le vittime e perseguire gli autori è un atto dovuto alle 150 milioni di ragazze che ogni anno nel mondo subiscono stupri o violenze sessuali.

La convenzione di Istanbul rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente rilevante, ratificato dalla maggioranza degli Stati europei, e quello che oggi facciamo è un passo decisivo, ma non sufficiente.

La convenzione deve essere accompagnata da una forte politica culturale che si realizza prima di tutto all'interno delle scuole con l'educazione alla sessualità e alla salute sessuale, per crescere delle donne e degli uomini capaci di rispettare sé stessi, capaci di farsi rispettare, capaci di difendere la propria salute.

Dobbiamo crescere una generazione emancipata dalla violenza, una società dove ognuno si senta al sicuro, libero di essere sé stesso, senza paura di molestie, abusi, discriminazioni.

(Catch-the-eye procedure)

Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE). – Madame la Présidente, la convention d'Istanbul est le premier instrument en Europe à établir des normes juridiques pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Ce débat sur la ratification de la convention d'Istanbul, alors que nous célébrons la Journée de l'Europe, est un événement historique qui entrera dans les annales de notre histoire. Demain sera un grand jour.

Nous saluons donc cet acte juridique qui a été ratifié par la majorité des États membres. Seuls six États refusent de ratifier la convention d'Istanbul et ainsi ils bafouent les droits de leurs citoyens. Moi je dis, ouf, enfin! L'Union européenne, après 12 ans, ratifie la convention d'Istanbul qui protège les droits fondamentaux de toutes les femmes et les filles, y compris celles qui sont marginalisées ou d'origine différente. La convention d'Istanbul sera pour tout le monde. Il n'y aura pas de questions de religion, de couleur de peau, ni rien du tout. Elle va nous protéger car la violence est un fléau universel.

C'est une violence qui prend des formes différentes: les mutilations génitales, les mariages forcés, les viols, le harcèlement… Tout cela, ce sont des formes qui affectent les femmes. Et maintenant, il faudra que les auteurs soient punis. La dimension éducative de cette convention aura un impact positif dans la lutte contre la violence. Nous veillerons à ce que nous puissions parvenir à la tolérance zéro violence.

Sandra Pereira (The Left). – Senhora Presidente, em Portugal, só no primeiro trimestre, houve quase 7000 queixas e cinco homicídios por violência doméstica, noticiava ontem um jornal diário.

Persistem fenómenos estruturais de violência sobre as mulheres que exigem medidas específicas, articuladas e integradas de prevenção, proteção e erradicação. Entre as medidas necessárias, destacamos: o reforço dos meios materiais e humanos dos serviços públicos que intervêm neste domínio, desde os serviços de saúde, passando pela segurança social, forças e serviços de segurança até às autoridades judiciárias; e a adoção de políticas específicas de sensibilização e educação nestas matérias, junto das escolas, das polícias, da sociedade e das suas organizações.

A adesão à Convenção de Istambul é um passo importante no que diz respeito à prevenção e combate a todas as formas de violência contra as mulheres e um passo na adoção de um compromisso sério por parte dos Estados para pôr fim a essas violências contra as mulheres, na lei e na vida, e esse compromisso não pode esperar. Os direitos das mulheres também não.

(End of catch-the-eye procedure)

Helena Dalli, Member of the Commission. – Madam President, I want to really thank all the participants. It was a really impressive amount of speakers for this debate. I do not only thank you for speaking, but also for your work, because we are here where we are today, even thanks to your work.

But also, listening to this debate strengthens my resolve in working harder and harder on the issue of violence against women, because I continued to learn here, during this discussion, that there definitely needs to be more dialogue on this issue because we could see the divergence of views on an issue where we have the numbers of women who are killed every day because of violence against women or because of domestic violence.

This is not only in Europe; this is around the world. So we are speaking about a fact. So really, I think we must engage more in a dialogue whereby we work together, really together, all of us, against this scourge. Violence affects women's well-being and prevents women from fully participating in society, be it socially, be it economically, be it politically. And violence against women is tied to gender stereotypes and gender inequality. And it happens to women from all walks of life and in all of its spheres.

The Istanbul Convention is the most far-reaching international treaty, specifically designed to tackle this violation of women's human rights. Making the Istanbul Convention an integral part of the EU legal framework will support our efforts to make a life free from violence a reality for all women in the EU. So I count on the continued support of this House to make full use of this instrument.

Arba Kokalari, rapporteur. – Madam President, dear colleagues, I want to thank you all for a very good and long debate with a lot of emotions.

I take note of two things in this debate. Firstly is that we still have those myths that surround the Istanbul Convention that come from an anti-European agenda, from Russian propaganda that wants to destabilise Europe, spread by some parties here in this House. I also note another more important thing: what big support the Istanbul Convention and the fight for the freedom of women have in the European Union and in this House, from the biggest political forces across Europe.

I want to thank especially my co-rapporteur, Łukasz Kohut. It's been a pleasure to work with you. I want to thank the Swedish Presidency that helped us get through the Istanbul Convention in the Council. We would not have made it without them. And also the Commission, which has always been supporting the Istanbul Convention.

It's when we work together, when we unite our forces, that Europe becomes better, Europe becomes freer and safer, and our citizens can have a better and free life. This is something that we should cherish – our cooperation and our unity.

So thank you all for this good debate. I hope the Istanbul Convention will make women freer and we will save more lives. This is what it's all about.

Łukasz Kohut, sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! Panowie i Panie z PiS-u, patrzcie i się uczcie, uczcie się normalności, uczcie się negocjacji, uczcie się Europy. W Parlamencie ramię w ramię pracowałem z Arbą Kokalari ze szwedzkiej prawicy nad sprawozdaniem o Konwencji Stambulskiej. To dzięki determinacji także jej konserwatywnej partii przystąpienie Unii do konwencji stambulskiej staje się rzeczywistością. Bo oni, w przeciwieństwie do was, są normalną prawicą. Nie przedkładają interesu politycznego nad interes kobiet. Tylko w Polsce czy na Węgrzech prawica równa się zabobony. Także konserwatyści z Litwy są inni od was. Oni mają odwagę. Co więcej, panie Jaki, nawet europosłowie z waszej grupy popierają przystąpienie do Konwencji Stambulskiej. Szacunek dla pani posłanki Kanko.

Patryku Jaki! Zostaliście kolejny raz sami. Ręka w rękę z Orbanem i z prokremlowskimi fanatykami, freakami z ID. Znowu 27 do 1. Jesteście totalną opozycją, a my i tak, czy wam to się podoba, czy nie, dołączymy jako cała Unia Europejska do prawa chroniącego kobiety. Już jutro głosowanie i bardzo ważny dzień dla milionów kobiet w Unii Europejskiej. Apeluję do wszystkich posłanek i posłów: nie bądźcie obojętni, zagłosujcie za przystąpieniem Unii do Konwencji Stambulskiej!

President. – The joint debate is now closed. The vote will be held tomorrow, Wednesday, 10 May.

Written statements (Rule 171)

Laura Ferrara (NI), per iscritto. – È un momento storico per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Dopo sei lunghi anni dalla firma della convenzione di Istanbul l'Unione europea si accinge alla ratifica.

Questo strumento si pone un obiettivo fondamentale per ogni paese civile che ambisce a tutelare i diritti umani: eliminare le prevaricazioni fondate sul genere e realizzare un futuro paritario della figura femminile in ogni settore.

Nonostante ciò, alcuni Stati membri persistono nel ritardare la ratifica e l'attuazione della convenzione sulla base di pretestuose motivazioni dietro cui si cela un preoccupante regresso in materia di diritti delle donne e di uguaglianza di genere.

La creazione di un quadro giuridico europeo efficace e coerente, diretto alla protezione contro le varie forme di violenza e discriminazione, non è priva di ostacoli. Occorrono ulteriori sforzi per migliorare l'assistenza delle vittime e per perseguire e punire i colpevoli dei reati.

Solo uniti daremo una risposta europea più forte nel rendere le donne libere dalla violenza.

17.   Olukord Sudaanis (arutelu)

President. – The next item is the debate on the statement on the Situation in Sudan by the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy [2023/2684(RSP)].

Olivér Várhelyi, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, honourable Members, today's debate, which I deliver on behalf of the High Representative / Vice-President Josep Borrell, is a timely opportunity to discuss the unfolding conflict in Sudan, which is shaking the ground in the country and also in the region. It is an already dire situation becoming a humanitarian catastrophe.

The EU strongly condemns the ongoing fighting between the rapid support forces, the RSF and the Sudanese armed forces, the SAF, since 15 April, in Khartoum and the rest of the country. We strongly deplore the loss of lives and the violations of international law, including international humanitarian law and international human rights.

So far, more than 500 people have been killed and 6 000 injured since the conflict began. These are figures in Khartoum alone. The situation in the peripheries, notably in Darfur, is even more dramatic and heavily under-reported.

With regard to the evacuations, the majority of the estimated 1 700 EU citizens who were in Sudan when the conflict erupted have now been evacuated. Strong EU solidarity was at play, with EU Member States organising evacuation flights, taking on board other EU nationalities as well as citizens from other countries. The EU continues to facilitate coordinated consular efforts to bring those EU citizens still in the country and willing to leave safely in cooperation with our international partners.

I would like to take this opportunity to thank EU Member States and their militaries for the coordinated efforts and successfully carrying out complex evacuations in Sudan. We will continue pushing for a political settlement through coordinated efforts from all the international community. From day one of the conflict, the EU has mobilised its entire diplomatic apparatus. The EU's short-term objective is to contribute to establishing a sustainable ceasefire so as to enable civilians to find safety and allow humanitarian actors to deliver life-saving assistance. We are working together with our partners to establish a broad-based coalition in this regard and following a consolidated approach.

I would like to commend the efforts to increase flexible humanitarian funding for partners who are maintaining or resuming their operations in Sudan. As soon as the security environment allows, we shall stand ready to step in immediately through a coordinated Team Europe approach.

Moving forward will be resource demanding, significant investment will be needed in logistics, in civil military coordination and in security analysis and information sharing, including within the UN, but also between the UN, NGOs and the diplomatic community. Beyond the attacks on civilians and on our staff, the situation is extremely worrying and requires our utmost attention. The risks of an all-out war in this country are growing exponentially.

The EU welcomes the support of collective, regional and international coordinated mediation efforts, including those of the UN, the African Union, the Intergovernmental Authority on Development (IGAD), the League of Arab States, South Sudan, the US and Saudi Arabia. They're essential to bring Sudan back to the path of peace and stability and to respect the aspirations of the people in Sudan for a peaceful, stable and democratic future. Close coordination to merge and consolidate mediation efforts is of key importance.

The EU reaffirms its steadfast support and solidarity with the people of Sudan, especially women and youth, who led a peaceful revolution three years ago. Their aspirations and requests for a better future will not be forgotten. Thank you very much for your attention.

Željana Zovko, on behalf of the PPE Group. – Madam President, thank you, Commissioner, a few months ago, we were with the Foreign Affairs Committee in Sudan. It's quite heartbreaking to see all these pictures of the recent events.

The ongoing crisis in Sudan has caused immense suffering for the Sudanese people and threatens the stability and security of an already fragile region. It has forced more than 100 000 persons to leave the country, and the involvement of third countries has aggravated the violence and obstructed the de-escalation efforts.

I call for immediate ceasefire and urge all parties to commit to a peaceful resolution to the conflict. Such a resolution would enable unimpeded humanitarian access, ensuring the safety of aid workers and providing relief to those in dire need. It is vital that the European Union, the African Union, the UN and the international community work together to find a sustainable solution and support Sudan's transition to democracy.

Only a civilian-led government could address the huge political, economic, security and humanitarian challenges the country is currently facing.

Pedro Marques, on behalf of the S&D Group. – Madam President, Commissioner, once again, guns are heard in Sudan, killing hundreds of innocent people. Human beings just like us, with the only difference that the chance determined them to be born in a country and region devastated by wars that caused countless victims and devastated the economy and hopes for development.

In the first weeks of this war, almost a million people already left their homes and survive in unbearable conditions. While successive attempts for a ceasefire fail on the ground, the peace talks are also not achieving much. This is precisely a situation where the EU can and must assert its role in the world, providing urgent support to avert the looming humanitarian crisis and exerting all the pressure to bring the parties to a ceasefire. Let us not allow for a new tragedy, or at least do the utmost of our efforts. If the EU wants to live up to its values, this is the time to go for our limits.

Barry Andrews, on behalf of the Renew Group. – Madam President, Commissioner and colleagues, first of all, I think we need to be careful in our funding, both the EU and the Member States, that we focus on localisation. There are existing voluntary groups in Khartoum and throughout Sudan, such as resistance committees and established service committees, which are doing extraordinarily well in very, very difficult circumstances, and I think we need to make sure that humanitarian funding is actually accessible to local organisations.

Secondly, we have already demonstrated by our actions that we have determined that Sudan is not a safe place because of the evacuations of expats. In other words, we have demonstrated that there should be a way for people to seek refuge from Sudan. But there are, of course, no legal and safe pathways for anybody to leave the country. And I hope that this will be a matter for the meeting of the Foreign Affairs Council, which takes place this weekend. It is currently not on the agenda, and I would urge the Commission to try to address this.

There are a number of things that we can do. Obviously, humanitarian funding is one thing, and we have had so many debates about Heading 6 and we need to address that very urgently. We also have to remember that the Frontex has been in discussion with RSF about the externalisation of our migration policy and that is something that is come home to roost. We have also awareness that RSF has received spyware from European companies, an Irish-registered company exported from Cyprus and with approval from Greece. So one thing we have to insist on, not to allow the status quo to return. We have to insist on making sure that we do everything we can to restore civilian authorities: the least the people of Sudan deserve.

Pierrette Herzberger-Fofana, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, les combats acharnés entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir au Soudan ont transformé le pays en un véritable brasier. À l'origine du conflit, la rivalité entre deux anciens alliés qui utilisent cette guerre pour assouvir leurs ambitions personnelles de soif du pouvoir.

En commission du développement, nous avons évoqué les multiples conséquences humanitaires de ce nouveau conflit qui a déjà provoqué la mort de plus de 400 personnes et plongé le pays dans le chaos. L'argent, ou plutôt l'or, est le nerf de la guerre, avec la découverte en 2012 des gisements d'or situés au Djebel Amer, qui arrivent alors à point nommé pour remplacer le pétrole du Soudan du Sud déclaré indépendant et fournir à l'État des recettes nécessaires.

Cependant, les conditions déplorables de sécurité dans les mines d'or sont pointées du doigt, ainsi que la faible qualité du minerai, la corruption et la contrebande. Dans une telle atmosphère, la situation humanitaire, qui était déjà très précaire, s'est considérablement aggravée suite aux affrontements intenses et sans répit. La détérioration de la situation est marquée par l'augmentation du nombre de décès parmi les civils, la destruction des installations de santé et de communication. Un quart de la population souffre de famine aiguë. Près de 4 millions de personnes sont déplacées, 300 000 à l'intérieur du Soudan, et 100 000 vers les pays voisins tels que le Tchad, la Centrafrique et l'Égypte, selon l'ONU qui s'attend à huit fois plus de réfugiés.

Parmi les réfugiés, on constate un nombre considérable de femmes. Cet exode risque donc de déstabiliser les pays voisins. Les bombardements et les pillages n'ont épargné ni les hôpitaux ni les organisations humanitaires. De nombreux hôpitaux ont dû fermer en raison de la proximité des combats ou de l'incapacité du personnel à se rendre dans les établissements de santé. Les combats font rage dans la capitale. Au vu des besoins, il est urgent que les appels à la trêve soient respectés afin que les opérateurs…

(La Présidente retire la parole à l'oratrice)

Adam Bielan, on behalf of the ECR Group. – Madam President, dear Commissioner, today we address the alarming situation in Sudan, where the ongoing conflict has resulted in the tragic loss of innumerable innocent civilians' lives.

The violence, which began on April 15th, has escalated rapidly across different parts of the country, leading to additional large-scale displacement and a dire humanitarian crisis. I deplore the fact that the parties involved have failed to engage in meaningful dialogue to resolve the crisis, leading to further destabilisation of the region.

Today we urge them to implement an immediate and unconditional ceasefire and allow unhindered humanitarian access. To support these efforts, the EU institutions and the Member States should work with like-minded countries and organisations to access possible further steps. We must uphold our support for the aspiration of the Sudanese people who desire peace, stability and democracy.

Thierry Mariani, au nom du groupe ID. – Madame la Présidente, la guerre qui déchire le Soudan couvait depuis longtemps. Notre Parlement n'avait rien anticipé et se contentait de répercuter ce que des ONG plus ou moins neutres affirmaient au sujet de Khartoum. Une seule chose est sûre: tout doit être entrepris au plus vite pour renouveler les cessez-le-feu et les utiliser pour bâtir une paix durable. La paix passera forcément par l'intégration de toutes les forces armées au mécanisme de transition du pouvoir.

Si le Soudan s'enflammait pour longtemps, la crise pourrait largement déstabiliser son voisinage. La Centrafrique s'éloigne de ses amis historiques comme la France. Le Tchad pourrait être perturbé alors que l'Union européenne ne soutient pas le président Déby. Et d'ailleurs, il est urgent que l'Union européenne débloque les 10 millions d'euros promis au Tchad via le plan de facilité pour la paix. L'Érythrée et l'Éthiopie demeurent par ailleurs de grands pourvoyeurs de migrants qui pourraient utiliser le chaos pour rejoindre les réseaux de passeurs.

Face à ce danger imminent, il est urgent de renforcer notre partenariat avec l'Égypte, seul État à même de nous aider à prévenir un nouveau déferlement migratoire et qui accueille déjà des millions de réfugiés soudanais.

Idoia Villanueva Ruiz, en nombre del Grupo The Left. – Señora presidenta, Sudán está al borde de la guerra civil por el enfrentamiento del Ejército con las FAR, principal organización paramilitar del país.

Muchas fuerzas democráticas, principales valedoras de la revolución, llevaban alertando de la posibilidad de este conflicto desde el golpe de Estado de 2021. El mensaje en las calles es muy claro: ninguna transición será democrática si se vale del poder del Ejército y desoye las voluntades populares.

Este mensaje fue desoído por los actores internacionales, entre otros, la Unión Europea, en aras de potenciar una supuesta estabilidad que permitiese mantener intercambios económicos tales como el comercio del oro, beneficioso para la élite pero no para su ciudadanía. Intereses por los que ahora se da el enfrentamiento militar.

El pueblo sudanés vuelve a una situación crítica: centenares de muertos, miles de desplazados, en un contexto humanitario extremadamente vulnerable. Es necesario un alto el fuego. Y hoy exigimos a la Unión Europea y a los Estados miembros que trabajen por garantizar la llegada de la ayuda humanitaria al país y por aceptar las solicitudes de asilo de quienes huyen de la barbarie.

La acción exterior de la Unión Europea debe ser coherente y responsable.

Fabio Massimo Castaldo (NI). – Madam President, dear Commissioner, dear colleagues, once again, we are witnessing what could turn out to be another humanitarian catastrophe, and it is paramount to use all our means to prevent it.

However, we cannot limit ourselves to the provisions of immediate humanitarian aid. This time, it is imperative to accompany our actions with a thorough reflection on our approach to foreign policy. In my recommendation on a strategic partnership with the Horn of Africa and Eastern Africa, approved last October, this House pointed out the absolute need to establish a thorough engagement with our counterparts based on the preventive and substantial dialogue aiming at understanding the needs and working together towards the solutions.

I have the feeling that this has not happened in Sudan as the long-lasting problems that persist since the coup that overthrown al-Bashir are at the core of the current disaster. We welcome the talks for a democratic transition, full of wishful thinking, as it should be, but we must understand that hoping for the best is not sufficient. If we do not engage constructively and in a timely, effective manner, we will always need to run for cover when it is already too late and this is something that cannot be accepted anymore.

Hannes Heide (S&D). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Der Sudan ist ein weiteres Land in einer Kettenreaktion in der Region und hat ganz offensichtlich das Potenzial, sich zu einer gewaltigen Katastrophe zu entwickeln, wenn wir nicht handeln. Die Einflussnahme anderer bereits in Afrika präsenter Staaten und Gruppen wie Wagner würde sich auch auf den Sudan ausweiten. Der Mangel an Trinkwasser, Nahrungsmitteln und Medikamenten löst eine gewaltige Flüchtlingsbewegung aus. Die UNHCR spricht von bis zu 800 000 Personen, und waren es in der Vorwoche noch 334 000 Binnenflüchtlinge, so wird jetzt bereits von 700 000 Menschen berichtet, und das zeigt, wie dramatisch sich die Lage entwickelt.

Die EU muss umgehend gezielte Sanktionen gegen die Kriegsparteien verfügen, mit einem Stopp weiterer Waffenlieferungen und einem eingeschränkten Zugriff der Kriegsparteien auf ihr Vermögen. Verhandlungen und ein Waffenstillstand sind unbedingt und umgehend notwendig. Was im Sudan gerade geschieht, wird Auswirkungen auf Nachbarn wie Ägypten, Äthiopien, den Tschad und schließlich auch auf uns in Europa haben.

José Ramón Bauzá Díaz (Renew). – Señora presidenta, señor comisario, en primer lugar, quisiera manifestar mi agradecimiento al ejército y al cuerpo diplomático de nuestros Estados miembros, en especial al embajador O'Hara, que fue atacado en los primeros días del alzamiento, porque, como ya hicieron hace dos años en Afganistán, han desempeñado un papel extraordinario en la repatriación de nuestros compatriotas.

Sin embargo, millones de civiles se han quedado huérfanos en Sudán porque no tienen ni a un gobierno ni a un ejército que los proteja. Cientos de miles han huido por la frontera y otros se han quedado y arriesgan, se arriesgan a morir, arriesgan sus vidas simplemente si salen de sus casas. La situación simplemente es catastrófica. Se podía prever o no, nunca lo sabremos. Pero para la Unión Europea la respuesta a esta crisis es la consecuencia de años de falta de compromiso efectivo con el Sahel.

Hace un año ya alertaban de la epidemia de golpes de Estado en la región: ocho en tan solo dos años. Hoy nos enfrentamos a un nuevo golpe y otra vez también nos enfrentamos a sus consecuencias: la dignidad de los sudaneses olvidada, la presión migratoria en los Estados fronterizos y el oasis para los grupos terroristas.

Lo hemos vivido en otros países de la región. Cada vez que se produce un paso atrás en Europa o de Europa, es un paso adelante, en este caso, para Rusia y para China, y Sudán no va a ser menos, desgraciadamente. Si entre los principales apoyos del general sublevado Hemedti se encuentra Rusia, ya nos podemos imaginar todos quién está sacando rédito de nuevo.

En ese sentido, señor comisario, agradezco los esfuerzos del señor Borrell en esta crisis, pero no es suficiente. O definimos de una vez por todas una agenda ambiciosa y efectiva en África o volveremos, en unos meses, a hablar de un nuevo golpe de Estado, que, en este caso, desgraciadamente, será el noveno.

Beata Kempa (ECR). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Sudan to kolejne państwo, w którym jesteśmy w zasadzie kilka kroków za Rosją. Dlatego, że nie możemy mieć złudzeń, podobnie jak wielu komentatorów życia politycznego, światowego, że to właśnie zewnętrzny wpływ ma aktualne znaczenie dla napięć i walk, które mają tam miejsce. Rosja od lat stara się zdobywać kolejne przyczółki w Afryce. Sudan jest w zasadzie diamentem w planie Kremla. Ewentualna baza morska, która umożliwiłaby blokadę podejścia do Kanału i samego Kanału Sueskiego, to kluczowy szlak morski pomiędzy Europą i Azją. Obsługuje on większość handlu morskiego pomiędzy kontynentami.

Jeśli do tego dodamy już to, co tutaj padło, czyli kwestię surowców takich jak złoto, to w zasadzie wszystko nam się spina w całość. Wspólnota Europejska powinna jak najszybciej dążyć do stabilizacji w Sudanie, choć jest to – zdaję sobie sprawę – bardzo trudne, żeby zakończyć walki i wypchnąć tych, którzy do tych walk zagrzewają. Potrzebna jest bardzo pomoc humanitarna, tu się zgadzam, też jako narzędzie dyplomatyczne. I w tym miejscu chcę podziękować też Wysokiej Izbie Parlamentowi, bo zwiększanie nakładów na pomoc humanitarną, która będzie potrzebna również w przyszłym budżecie, to będzie to narzędzie, którym będzie można dysponować.

Carlos Zorrinho (S&D). – Senhora Presidente, Senhor Comissário, a situação da guerra civil que se vive atualmente no Sudão, provocando sofrimento, terror e deslocamentos em massa das populações, é lamentável. Ainda é mais se tivermos em conta o impacto regional que se pode agravar brutalmente se não houver uma ação rápida e concertada da comunidade internacional.

É necessária uma ação rápida no plano da criação de condições para um cessar-fogo consistente e para o regresso à mesa das negociações, visando aplicar o plano pacífico de transição para a democracia.

É necessária também uma resposta humanitária forte aos deslocados e estropiados pela guerra e de apoio aos agentes humanitários no terreno ou que dele tenham que ser evacuados.

A concretização de parcerias entre iguais para a liberdade, a paz e o desenvolvimento sustentável, constitui um caminho de esperança para África, Caraíbas e Pacífico, para a União Europeia e para a humanidade no seu todo.

Em nome de uma visão multilateral e progressista na nova ordem global, apelo às forças em confronto para uma rápida cessação de hostilidades no Sudão.

Apelo ainda para que o Acordo pós-Cotonu não continue a ser abusado como moeda de troca para egoísmos nacionais avulsos no seio da União.

E apelo, finalmente, para que a ajuda humanitária seja à altura da emergência que se está a viver.

Maria Arena (S&D). – Madame la Présidente, la guerre civile qui oppose aujourd'hui les deux camps armés, celui du leader al-Burhane, des forces armées soudanaises, et celui de Dagolo, leader des RSF, anciens amis, cause une crise humanitaire terrible – plus de 500 morts, 4 600 blessés, des déplacés internes et externes, une économie totalement à l'arrêt, une pénurie de nourriture et d'eau potable, la plupart des infrastructures hospitalières détruites. Tout cela dans un contexte où 65 % de la population vit dans l'extrême pauvreté. Sans compter, on l'a dit, le risque d'instabilité que cette crise crée dans la région.

Alors nous, nous devons exhorter toutes les parties à respecter le droit humanitaire international; veiller à ce que, lors de sa prochaine session spéciale sur le Soudan, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies mette en place un mécanisme d'enquête solide sur les crimes qui ont été commis par toutes les parties; imposer des sanctions ciblées à toutes les personnes responsables de graves abus contre les civils; accroître le soutien à la réponse humanitaire à la crise, en particulier dans les régions du pays les plus difficiles telles que le Darfour.

Mais nous devons aussi mettre fin immédiatement au renvoi des demandeurs d'asile soudanais vers le Soudan ou vers des pays de transit. Et enfin, nous devons soutenir des initiatives inclusives de médiation sur la paix durable et la transition rapide vers la démocratie.

Catch-the-eye procedure

Mick Wallace (The Left). – Madam President, when Omar al-Bashir was overthrown in April 2019, the democracy that the people were calling for was replaced by the continuation of military rule by two key members of Bashir's regime: Burhan and Hemedti have been murdering pro-democracy protesters ever since.

The opposition to Burhan and Hemedti is widespread, well organised, and their demands are clear: they want civilian rule and nothing to do with the military junta. But this didn't stop the international community – mainly the UN, the US and UK – from supporting renewed talks between the junta and the right wing Forces for Freedom and Change coalition.

The West were happy to legitimise a de facto military dictatorship because this is the arrangement that has served our financial interests and the interests of the IMF and the World Bank for many years. The green light given to the military takeover is what led to the recent conflict, and they know that whoever comes out on top will be the next golden boy for the West.

Clare Daly (The Left). – Madam President, the Western media shows two warlords, two rival military factions, ordinary people, frightened and fleeing, but nothing explains – no context, no responsibility.

The European elites throw up their hands and wonder, how shall we swoop in and save the Africans from themselves. But there is no mention of European funding, external border policies, the financing of state forces to round up desperate people migrating north to stop them reaching Europe. We have removed our fingerprints from this disaster and we pretend it comes from nowhere.

I agree that we need peace. But how? As usual, this isn't about what we must do, but what we've got to stop doing. Sudan needs civilian government. Sudan needs economic justice. It needs an end to militarised extra-activism in rural communities driven by the circuits of Western capital. That is the cause of the decades of instability and suffering in Sudan. If we stop paying the warlords' wages, maybe then the people of Sudan would have a chance at civilian government.

(End of catch-the-eye procedure)

Olivér Várhelyi, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, honourable Members, the debate today testifies to your continued interest and engagement on Sudan. An implosion of the third largest country in Africa with a key strategic location in the Sahel and the Red Sea is something no one can afford.

Let me stress once again that the EU will continue its diplomatic outreach, and our messages are very clear: immediate cessation of hostilities and secured humanitarian access; de-escalation of the current situation; urging for the respect of international humanitarian law and the protection of civilians and diplomatic premises; putting the political process back on track; all efforts, properly coordinated, are welcome to seek ways to support dialogue and mediation in order for a return to a civilian-led transition; external actors should refrain from fuelling the conflict.

We shall continue insisting on: the importance of obtaining security guarantees from the warring parties to be able to deliver the much-needed assistance; the importance to remove the bureaucratic and administrative impediments by de facto authorities so that the aid workers can return to the country without significant delays, the importance of defining the humanitarian needs and redefining the future humanitarian architecture set up in the country.

The coming days and weeks are essential, and we urge the European Parliament to continue its engagement with Sudan and the region.

President. – The debate is closed.

Written statements (Rule 171)

György Hölvényi (PPE), írásban. – A majd egy hónapja tartó fegyveres összecsapások már mintegy 500 halálos áldozatot követeltek Szudánban. Eddig 200 gyermek veszítette életét! 330 ezren hagyták hátra az otthonaikat, tovább növelve a jelenleg is Szudánban tartózkodó több, mint egymillió menekült számát!

Mindez úgy történik, hogy tulajdon képpen olyan erők állnak egymással szemben, amelyek eddig az ország relatív stabilitásának fenntartásában vállaltak szerepet. Az elmúlt évek válságai: a korona vírus járvány, az etiópiai konfliktus, az elhúzódó szíriai katasztrófa és – nem utolsó sorban – a szomszédunkban zajló háború kimerítették az unió humanitárius költségvetését. Egészen egyszerűen nem engedhetünk meg magunknak egy újabb elhúzódó válságot! Tartós megoldásra van szükség!

Éppen ezért a Külügyiszolgálatnak, a tagállamokkal és a regionális partnereinkkel együttműködve minden lehetséges eszközt felhasználva el kell érni, hogy a szembenálló felek mihamarabb tárgyaló asztal mellé üljenek! Cselekedni kell, mégpedig gyorsan, hiszen látni kell: a régióban kialakult helyzet bármikor újabb migrációs hullámot indíthat el! Különösen nagy szerepe lehet a megoldás keresésében az Afrikai Uniónak, amely már többször bizonyította, hogy valóban képes az afrikai fegyveres konfliktusokban mediátorként fellépni. Az előttünk álló időszaknak a biztonság elősegítéséről kell szólnia Afrikában. Biztonság nélkül ugyanis nincs fejlődés. A biztonsági együttműködések megerősítésének ezért az Európai Unió és a fejlődő országok közötti együttműködés középpontjába kell kerülnie!

18.   Serbiat käsitlev 2022. aasta aruanne (arutelu)

President. – The next item is the debate on the report by Vladimír Bilčík, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, on the 2022 Commission Report on Serbia [2022/2204(INI)] (A9-0172/2023).

Vladimír Bilčík, rapporteur. – Madam President, Commissioner, dear colleagues, let me start by expressing my deep condolences to all the families, but also the people of Serbia, for the terrible events which took place last week in Belgrade and Mladenovac: the mass shootings. These tragic events are really something which moved not just the people in Serbia, in the region, but also here in the European Parliament. Let me assure everyone in Serbia that just like the Members of this House stood with the people of Serbia yesterday, they will also continue to stand with the people of Serbia in these difficult times.

When we look back at 2022 and we look at the report, it was a very complex year. It was a very complex year for Europe; it was a very complex year for Serbia as well. Let me start with the internal developments and the key findings there. My report does welcome the adoption of measures on improving the electoral conditions ahead of the April 2022 elections, as a result also of the inter-party dialogue, which was co-facilitated by the European Parliament, and the overall conduct of elections. Especially let me underline the return of the opposition to the Serbian National Assembly. I think politically this was an important moment in terms of last year, but also when we look back at the past few years. This is important for Serbia, Serbian democracy and Serbian politics.

I do look forward to continuing now the conduct of the parliamentary dialogue process with the Serbian Parliament already in June this year when we plan to meet in Belgrade.

The report also notes certain improvements on Serbia's path into the European Union. But let me say fundamental decisions are needed for fundamental progress. This is the basic message of the report. These concern the area of domestic reforms, particularly when it comes to rule of law, the strengthening of the judiciary, fight against organised crime and corruption, and strengthening of the independent media environment. Indeed, we spend a lot of time discussing this issue in our report and we will continue to pay full attention to this point.

It is also essential that the dialogue between Belgrade and Pristina not only continues, but also brings results. Here I should like to underline that we have to be engaged, but we also have to be engaged in an equidistant manner. In this sense, I know there are some amendments which have come to this plenary. I do regret to say that some of these amendments, unfortunately, are not as equidistant as they should be. It is the responsibility of both Belgrade and Pristina to make sure that the normalisation of relations moves forward.

What has been the biggest game changer, however, in terms of last year, is Russia's brutal attack against Ukraine. The basic message of the report is that Serbia must align with the European Union: align its positions but also align with the restrictive measures.

Last year was a game changer for enlargement. We had three additional candidate countries open up accession talks with two countries, and I hope Serbia and our partners in Serbia can seize the opportunity. It should be seen as an opportunity. There is a new momentum when it comes to enlargement, and we want Serbia to stand with us, to work with us, to align with us, and to move ahead on its European path.

Let me say, at the end, it has been an honour to serve as the standing rapporteur of this House on Serbia. This is my last report in this term. I want to thank all the shadows. It has been an intense but, in the end, good cooperation. I very much look forward to this exchange of views.

Olivér Várhelyi, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, first of all, I want to express our condolences on behalf of the Commission to all the victims and their families in the horrific shootings in Serbia. We stood by the people of Serbia, and we will continue to do that. And I think there is one very clear message we should all send: this violence must end. This illicit use of violence for whatever purpose must end.

So coming to the report, I want to thank rapporteur Bilčík for the work on the report and the very good cooperation I have had with him as rapporteur for Serbia, and also his efforts that bore fruit with the return of the opposition to the Parliament. So, Mr Bilčík, I think you will be remembered for the tremendous work that you have done as rapporteur for Serbia.

The last year has not been without challenges for the EU-Serbia relations. It is, however, important and in the European Union's interest that we have continued engagement with Serbia, supporting the country on its EU path.

So far, 22 out of the 35 negotiating chapters have been opened in the accession negotiations. We are also applying the new methodology with Serbia, something the country opted in. Cluster 4 negotiations are underway. The Commission assesses that Serbia has fulfilled the opening benchmarks for cluster 3, on competitiveness and inclusive growth, and that this cluster is technically also ready for opening.

The overall pace of accession negotiations will continue to depend on Serbia's progress in the area of the rule of law as it is enshrined in the new methodology. Serbia's non-alignment with the EU Common Foreign and Security Policy on sanctions against Russia is, of course, a serious issue. Nevertheless, the Commission's objective for 2023 has been and will remain to work together with Serbia to achieve that.

We welcome the government's determination to pursue Serbia's strategic objective of joining the EU. Serbia's timely adoption of the legislation implementing last year's constitutional amendments to strengthen the independence of the judiciary is an important progress in this area of the rule of law.

We also welcome Serbia's recent steps on aligning with EU visa policy for the nationals of six countries that present the risk of irregular migration to the EU.

A further positive development is the announced removal of market-distorting public procurement legislation. On the dialogue with Pristina, the Commission has welcomed the agreement on the path to normalisation of relations, which puts the EU facilitated dialogue on a solid, forward-looking path and paves the way for comprehensive normalisation.

We now expect all provisions of the agreement and the annex to be implemented without delay. As it was stated by the European Council in February this year, and I quote, “The European Council urges both parties to implement fully and without conditions the obligations they committed to in the framework of the dialogue, including the agreements from the years 2013 and 2015 to create an association/community of Serb majority municipalities.”

Furthermore, we are also discussing with Serbia how it can deliver tangible results in further priority areas such as media freedom, by ensuring greater media pluralism and tackling foreign information manipulation and disinformation. It is crucial that this work reflects the media strategy and brings Serbia in line with the EU acquis.

War crime prosecution also needs to be tackled. We are also engaging with Serbia to deliver on priorities under cluster 4, on the green agenda and sustainable connectivity. Our messages are clear: we expect Serbia to align with EU policy on energy, unbundle its gas sector and diversify its energy supply.

Progress also requires that Serbia ensures parliamentary work is organised and predictable, and that there is a national consensus on EU accession-related reforms. We also support the work of the European Parliament and its follow up to the inter-party dialogue.

The Commission continues to help Serbia with the implementation of the Economic and Investment Plan for the Western Balkans, including support for gas interconnectors and the energy support package.

To conclude, we strongly encourage Serbia to provide strategic and more robust communication on the benefits of the EU to its citizens. The EU is and will remain Serbia's main political and economic partner, investor and donor and continues to support the country on its EU path.

Željana Zovko, u ime kluba PPE. – Poštovana predsjedavajuća, poštovani povjereniče, želim prije svega izraziti moju sućut obiteljima žrtava nedavnog nasilja koje je pogodilo Srbiju i koje je pogodilo sve one koji vide u ovom činu i u ovim danima u kojima Srbija oplakuje svoju djecu vrijeme za promjene.

Vrijeme za promjene, vrijeme za refleksiju i vrijeme za razmišljanje kada će nasilje stati, kada će glorifikacija nasilja stati, kada će glorifikacija i retorika nasilja prestati.

Želim čestitati kolegi Vladimíru Bilčíku na ovom zahtjevnom izvješću. Ovim putem također želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni što su u konačni tekst izvješća uključeni moji amandmani.

Srbija napreduje na svom europskom putu, ali još uvijek treba riješiti značajne izazove. To se posebno odnosi na usklađivanje s našom zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom u pogledu režima sankcija Rusiji.

Vrlo je zabrinjavajuće što je razina pala s prošlogodišnjih 65 % na današnjih još nižih 45 %. Želimo da Srbija bude dio europske obitelji, ali mora pokazati spremnost da se pridržava njezinih vrijednosti. Normalizacija odnosa s Kosovom i rješavanje svih tekućih bilateralnih pitanja sa susjednim zemljama također su važni čimbenici za napredak Srbije. (The President interrupted the speaker.)

Δημήτρης Παπαδάκης, εξ ονόματος της ομάδας S&D. – Κυρία Πρόεδρε, (ο ομιλητής απευθύνει μήνυμα στη σερβική γλώσσα) εκφράζω τον συγκλονισμό μου για τις μαζικές δολοφονίες που συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες στη Σερβία. Ως πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών καταδικάζουμε απερίφραστα αυτές τις επιθέσεις και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τις οικογένειες των θυμάτων. Οφείλουμε να στείλουμε τα σωστά μηνύματα για ένα καλύτερο μέλλον προς όλους τους πολίτες της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό οι μεταρρυθμίσεις στη Σερβία να προωθηθούν με διαφάνεια και διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έτσι ώστε να επιφέρουν θετικές αλλαγές στην καθημερινότητα όλων των πολιτών της χώρας, ιδιαίτερα των νέων.

Αναγνωρίζω ότι οι δυσκολίες παραμένουν και χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά. Αναγνωρίζω όμως και το γεγονός ότι έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός. Η πολιτική μου ομάδα παραμένει αρωγός στην προσπάθεια της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας και θα επιμείνει στην ανάγκη για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για δημοκρατική λογοδοσία, για το κράτος δικαίου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Κλείνω με το εξής μήνυμα: υποστηρίζουμε πλήρως την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και τασσόμαστε υπέρ ενός ειρηνικού μέλλοντος για όλους τους κατοίκους της χώρας εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Klemen Grošelj, v imenu skupine Renew. – Gospa predsednica! Prejšnji teden so nas pretresla množična streljanja v Srbiji. Izguba nedolžnih življenj je vedno tragedija, zato bi rad izrazil družinam in prebivalcem Srbije iskreno sožalje, vsem prizadetim pa čimprejšnje okrevanje.

EU mora v teh težkih časih stati ob strani srbskemu narodu in se zavezati k brezpogojni podpori srbski družbi v prizadevanjih za odpravo vzrokov nasilja in preprečitev podobnih tragedij v prihodnje.

Poročilo, zadnje v tem sklicu, kaže podobo Srbije, ki je za državo kandidatko precej klavrna. Napredek je omejen ali pa preprosto ga ni. Še naprej se poglablja razkorak med sprejetimi zavezami in njihovo implementacijo. Zakonodaja je evropsko usklajena, njeno izvajanje pa je vse prej kot to. Primerov tega je preveč. Morda najbolj izstopajoč primer je primer odstranitev tožilk, ki sta preganjali korupcijo v Elektroprivredi Srbije. Primer nazorno kaže, da je neodvisnost pravosodja kljub ustavnim zakonskim spremembam še vedno neuresničen cilj.

Podobno klavrno je stanje medijev, kjer se krepi prevladujoč položaj državnega Telekoma, katerega poslovne prakse so z vidika varstva konkurence milo rečeno nenavadne. In to kaže na položaj regulatornih organov, vključno z REM-om, ki ostajajo bolj ali manj izvrševalci, namesto da bi bili nadzorniki in odločevalci. Da o poslovniških igrah v narodni skupščini, ki temu visokemu telesu ne pritičejo, niti ne izgubljam besed.

A našteto so simptomi. Vzrok leži v dejstvu, da aktualnemu srbskemu vodstvu takšno stanje ustreza. Pri srbskih oblasteh ni iskrene želje približati se in vstopiti v EU ter tako izboljšati blagostanje državljank in državljanov. EU je zanje le eden izmed odrov notranjepolitičnih in zunanjepolitičnih bojev. In dokler bo tako, tudi ne bo konkretnejšega napredka. Do tedaj bomo se bomo vedno znova pogovarjali o vedno istih temah, vprašanjih in škandalih. Hvala lepa.

Viola von Cramon-Taubadel, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, Commissioner, colleagues, let me also start with paying homage to all the innocent victims of the recent mass shootings that have profoundly shaken us all. It is indeed unprecedented in Serbia's history, and we all feel terribly saddened by that. The EU stands with you in this difficult moment, and I am convinced that the government will ensure that every person can feel safe and secure again.

Dear colleagues, I have often been in Serbia and unfortunately, despite many efforts, Serbia is not much more democratic than it has been before. It's a country that still lacks genuine democratic standards and fair elections, as well as freedom of expression and political culture.

I would like to remind Mr Vučić and the Serbian government to deliver on two things: one, the domestic reforms. Nothing else can replace our request for reaching the highest European standards, rule of law, media freedom, free market competition and the fight against corruption. This is the key, not because Europe asks for that, but because the lives of Serbian citizens will improve.

Two, the dialogue with Kosovo. It needs to be centred on the people, from finding all missing persons to ensuring that Kosovo Serbs are not the puppets in anyone's hands. Serbia needs to close the Kosovo chapter and move on from the past.

These two points are crucial for Serbia to become a true EU candidate that can join the Union. There are indeed progressive forces in Serbia fighting firmly for our common values. Our task is to make sure that they are heard, protected and have international support, as they are the guarantee of a European Serbia.

Joachim Stanisław Brudziński, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Na początku chciałbym bardzo wyraźnie stwierdzić, że Polska, mój kraj, absolutnie opowiada się, jest gorącym zwolennikiem wszystkich kandydatów zarówno z Bałkanów Zachodnich, jak i z sąsiedztwa wschodniego, w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej.

Natomiast jeśli chodzi o Serbię, to strategiczne kierunki polityki zagranicznej Belgradu niestety pozostają w formie niezmienne, natomiast rosyjska agresja na Ukrainę dobitnie pokazała, że Serbii coraz trudniej jest utrzymać politykę wielu wektorów. Balansując między Wschodem a Zachodem, zasłaniając się ochroną własnych interesów ekonomicznych oraz prorosyjskimi nastrojami społecznymi, władze Serbii jak dotąd nie zdecydowały się na przyłączenie do sankcji przeciwko Rosji. Na przestrzeni ostatnich miesięcy zauważalny był wyraźny spadek w zakresie harmonizacji polityki zagranicznej Serbii z unijną wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa.

Głównym powodem obniżającego się stopnia zgodności serbskiej polityki zagranicznej do około 40% jest przede wszystkim stanowisko Belgradu zajęte w odniesieniu do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Brak harmonizacji stanowisk Serbii oraz Unii Europejskiej był dostrzegalny również w odniesieniu do Chin oraz m.in. Iranu i Białorusi. W obliczu narastającego braku zgodności serbskiej polityki zagranicznej z polityką Unii Europejskiej szanse na uzyskanie postępów w procesie negocjacji akcesyjnych, w tym otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego w pierwszej połowie 2023 r., są nikłe, a w zasadzie zerowe.

Brak postępów na drodze integracji europejskiej znajduje odzwierciedlenie w nastrojach społecznych. Tylko 43% badanych nie wierzy, że Serbia kiedykolwiek zostanie państwem członkowskim Unii Europejskiej. Gdyby obecnie zostało zorganizowane referendum na temat przystąpienia Serbii do Unii, to 44% badanych powiedziałoby się za akcesją Belgradu, zaś 42% byłoby przeciwko takiemu krokowi.

Należy powiedzieć, że Serbia z Putinem do Unii Europejskiej w sposób oczywisty nie wejdzie.

Thierry Mariani, au nom du groupe ID. – Madame la Présidente, l'Union européenne n'est pas l'amie du peuple serbe. La liste de ses exigences envers Belgrade est infinie, alors que Bruxelles soutient sans cesse les demandes du Kosovo. Les institutions européennes ont soutenu l'amputation du berceau historique de la Serbie, le Kosovo. Depuis, Bruxelles multiplie les échecs quand elle prétend arriver à un accord définitif entre Belgrade et Pristina. Elle prétend peut-être faire oublier son soutien à l'OTAN qui accabla Belgrade sous les bombes.

Récemment, les élections locales des municipalités serbes du Kosovo ont enregistré une participation d'à peine 3 % des électeurs. Presque aucun Serbe n'a voulu participer à ce vote. C'est un nouveau camouflet pour l'Union européenne et ses amis de Pristina. Dans le même temps, l'Union européenne fait pression sur la Serbie pour transformer sa vie politique et sociale. Bruxelles voudrait couper Belgrade de son amitié historique pour la Russie, notamment en dictant désormais sa politique étrangère.

Nous n'avons aucun intérêt à construire une perspective européenne dans les Balkans si celle-ci est fondée sur l'atlantisme que Bruxelles veut imposer à la Serbie. Quand il parle aux Français, Emmanuel Macron leur affirme, la main sur le cœur, il n'y aura pas d'élargissement. À Bruxelles pourtant, ses élus annoncent une Europe à 35 ou à 40 et soutiennent toutes les résolutions qui exigent l'intégration immédiate des pays candidats. Ce matin, ils applaudissaient le chancelier Scholz, demandant un élargissement rapide aux six pays des Balkans. Décidément, les fédéralistes européens mentent autant à leurs peuples qu'au peuple serbe, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit à Paris.

Emmanuel Maurel, au nom du groupe The Left. – Madame la Présidente, je voulais moi aussi, à mon tour, au nom du groupe The Left, exprimer notre compassion et notre solidarité au peuple serbe qui vient en effet d'être touché par deux horribles fusillades, les 3 et 5 mai derniers, fusillades qui ont fait 17 morts dont huit enfants. Et nous sommes du côté des dizaines de milliers de Serbes qui se sont levés contre cette folie meurtrière, contre le laisser-faire en matière de détention d'armes, et contre tous ceux, responsables politiques y compris, qui ont participé à un climat de violence.

Comme nous, le peuple serbe aspire à la paix, à la démocratie et c'est, je crois, le sens du dialogue sincère et positif que l'Union européenne doit avoir avec un pays qui est candidat à l'adhésion depuis 2012, et qui a montré sur au moins la moitié des chapitres de négociation qu'il avait réalisé d'incontestables progrès. Alors, est-ce que cela suffit? À l'évidence, non. Il faut que la Serbie agisse pour élargir son espace médiatique, qu'elle fasse davantage confiance à la société civile, et évidemment qu'elle poursuive sa politique d'apaisement vis-à-vis de la Bosnie. Et puis aussi qu'elle trouve une solution durable avec le Kosovo.

Mais quand même, je voudrais dire que parfois, j'ai l'impression qu'on traite la Serbie très différemment des autres pays des Balkans. Et je regrette ce “deux poids, deux mesures”. Sous prétexte que la Serbie n'est pas totalement alignée sur notre politique étrangère, il faudrait la traiter durement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que cela n'aurait aucun sens de s'ouvrir aux Balkans sans prendre en compte la Serbie. Et je crois que c'est une attitude qui en réalité conduit exactement à l'inverse du but recherché, c'est-à-dire qu'elle ne sert ni les intérêts de la Serbie, ni ceux de l'Union européenne. Alors soyons cohérents et continuons à tendre la main à la Serbie qui a tant à attendre de nous.

Kinga Gál (NI). – Elnök Asszony! Döbbenettel néztük a múlt heti híreket Belgrádból. Elképzelhetetlennek tartottuk, hogy ilyen tragédia a közelünkben előfordulhat. Részvétem az ártatlan gyermekek, áldozatok hozzátartozóinak.

A régió legfőbb stabilizáló ereje és kulcsországa Szerbia, ezért az ország mielőbbi csatlakozása Európa érdeke. Az ország évek óta vár előrelépésre a csatlakozási folyamatban, az uniós feltételek teljesítésére törekszik. Ezért is érthetetlen a Szerbiáról szóló, szokatlanul provokáló és kritikus jelentés, amely alaptalanul, már-már hungarofóbiáról tanúskodva támadja Magyarországot is.

Az ideológiai alapú bírálatok alapvetően rendíthetik meg Szerbia integrációs perspektíváit, és az uniós intézményekbe vetett bizalmat is. Az Európai Parlament a konstruktív együttműködés helyett rombolja a Szerbiához fűződő viszonyát. A csatlakozási tárgyalások felgyorsítására van szükség a geopolitikai feszültségek erősítése helyett. Éppen most, mikor a térség stabilitása különösen felértékelődött az orosz-ukrán háború, az energiaválság és a migrációs nyomás miatt.

Lukas Mandl (PPE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kommissar! Vor etwa zehn Tagen durfte ich Serbien besuchen, durfte ich Belgrad besuchen, und ich habe viel Gastfreundschaft erlebt, gute Gespräche. Ich durfte die größte orthodoxe Kirche der Welt besuchen, die deshalb die größte ist, weil leider die Hagia Sophia derzeit nicht als Kirche benützt werden kann. Aber wir lassen uns vom Erdoğan-Regime nicht provozieren.

Ich habe das gesehen, wovon ich immer sage: Serbien kann das Deutschland des Westbalkan sein im Sinne der ökonomischen Antriebskraft, des ökonomischen Motors, des Wirtschaftsmotors der Region. Das ist die Perspektive, die geschaffen werden muss für Serbien.

Es ist gut, dass jetzt innenpolitische Probleme angegangen werden, etwa der Waffenbesitz. Es war gut, dass wir der Opfer der jüngsten Anschläge hier im Europäischen Parlament gedacht haben. Ich weine mit den Familien dieser Opfer. Das sind echte innenpolitische Probleme. Wir helfen Serbien auf dem Weg, sich nicht um den südlichen Nachbarn zu kümmern und Scheingefechte zu führen, sondern die echten Probleme anzupacken, gute Nachbarschaft zu leben. Das wäre eine europäische Perspektive.

Tonino Picula (S&D). – Poštovana predsjedavajuća, prije svega duboka sućut obiteljima koje su izgubile svoje najmilije u prošlotjednim oružanim napadima.

Tragični događaji podsjetnik su na kronične probleme Srbije, osobnu vlast jednog čovjeka, okupaciju države i njenih institucija, veličanje ratnih zločinaca te toksičnu medijsku scenu. Ključni demokratski pokazatelji potvrđuju da Srbija stagnira, stagnira na europskom putu.

Kontinuirana financijska podrška režimu Aleksandra Vučića kroz investicijske projekte ne približava Srbiju Europskoj uniji niti je udaljava od Putinove Rusije.

Providna taktika eksternalizacije unutrašnjih problema, nedovršene srbijanske tranzicije i izvoz konflikata u susjedstvo trebaju prestati iznenađivati.

Toliko očekivani napredak u dijalogu s Kosovom, kojeg u praksi nema, ne smije biti alibi za izostanak efikasnije politike Europske unije prema srpskim vlastima.

Ali puna podrška građanima koji očito žele drugačiju u bolju, europsku Srbiju, Srbiju bez nasilja. Oni dokazuju da postoji kapacitet za promjene. Bez njih nastavit će se permanentna kriza s negativnim utjecajima na cijelu regiju, a posebnu odgovornost za komunikaciju europskih vrijednosti prema službenom Beogradu ima EPP čiji je dio i Vučićeva stranka.

Valter Flego (Renew). – Poštovana predsjedavajuća, povjereniče, danas na Dan Europe, kad je prije 73 godine započela priča o napretku i gradnji mira na europskom kontinentu, pozivam srpske vlasti ukoliko stvarno žele promjene da se okrenu gradnji jedne pod navodnicima nove Srbije, Srbije koja, da parafraziram Roberta Schumana, neće se stvoriti odjednom ili prema jedinstvenom planu, ali hoće putem konkretnih postignuća koja će prvo stvoriti istinsku solidarnost.

Tišina, poštovane kolege, koja je jučer odjekivala srpskim ulicama stigla je, naravno, i ovdje do Bruxellesa i Strasbourga. A poruka Srbija bez nasilja poslana je mirno i solidarno, a znači samo jedno. Građani Srbije žele promjene. Godinama već, naime, ponavljamo što Unija sve traži od Srbije, od jačanja institucija, preko borbe protiv korupcije do neovisnih medija.

Međutim, pravo pitanje danas je što Srbija želi od Unije i želi li uopće Uniju i sve njezine temeljne vrijednosti. Zato, poštovani predstavnici srpskih vlasti, izađite na ulice i poslušajte najprije zahtjeve svog vlastitog naroda, a tek onda dođite ovdje da sjednemo i razgovaramo o budućnosti, onu koju će narod definirati, o konkretnim zahtjevima i pitanjima koji će otvoriti put za stvaranje neke nove Srbije, europske Srbije.

A ta nova Srbija satkana na krilima demokracije i vladavine prava, ukoliko bude željela, naravno da će imati svoje mjesto u ujedinjenoj Europi.

Ladislav Ilčić (ECR). – Poštovana predsjedavajuća, kolege, Srbija nije predana europskim vrijednostima i nikad nije ni bila.

Pitate se zašto nije uvela sankcije Rusiji. Zanima vas zašto tolerira odlazak dragovoljaca u zločinačku paravojsku Wagner. Nije vam jasno kako je moguće da ruski mediji, propagandni mediji na srpskom teritoriju slobodno emitiraju.

Reći ću vam ja kako je moguće. Sve ono što danas radi Rusija sto i više godina radila je Srbija, ne samo oružjem kao prije 30 godina, nego i krađom kulture i hrvatskog jezika.

Kao što Moskva negira ukrajinsku naciju, tako Beograd negira više nacija jugoistočne Europe. Pogledajte samo što rade hrvatskoj manjini u Vojvodini stvarajući umjetnu bunjevačku naciju kako bi do kraja izbrisali Hrvate.

Možete vi Srbiji davati milijarde, ali ona će i dalje gledati prema Moskvi jer taj je odnos dio njihove povijesti, identiteta i političkog mindseta. Ulazak ovakve Srbije u Europsku uniju značio bi punopravno članstvo male Rusije koja bi iznutra podrivala ovu zajednicu u interesu velike Rusije.

Andor Deli (NI). – Elnök Asszony! 2014 óta minden Szerbiáról szóló parlamenti jelentést végigkövettem, és ez mindig egy dinamikus, intenzív, sőt olykor nehéz politikai folyamat volt. Különböző fázisokat, ingadozó állapotokat és bővítéssel kapcsolatos lelkesedés mértékének változásait követhettük végig a Bizottságnál és a tagállamokban.

Ugyanakkor jellemzően az Európai Parlament volt korábban az az uniós intézmény, amely a leghatározottabban törekedett a csatlakozási folyamat felgyorsítására, valamint a Szerbia és az EU közötti kölcsönös bizalom és tisztelet erősítésére, ami azonban sohasem zárta ki a jóindulatú bírálatok megfogalmazását sem, ha azt a körülmények indokolták.

A kölcsönös bizalom és tisztelet azonban manapság ritka madárnak számít itt az Európai Parlamentben, és attól tartok, hogy ez a jelentés mind elfogult tartalmával, mind túlzóan kritikus megfogalmazásaival maradandó kárt fog okozni a Szerbia és az Európai Parlament közötti kapcsolatokban. Szerbia polgárai ennél sokkal jobbat érdemelnek.

Miriam Lexmann (PPE). – Madam President, let me start by thanking Vladimír Bilčík and the shadow rapporteurs for the very balanced and comprehensive text.

In particular, I would like to highlight the strong emphasis on countering the malign influence and hybrid threats from non-democratic regimes, particularly including the Chinese Communist Party.

The negative impact of Chinese influence is increasingly felt in different sectors. Chinese-made surveillance equipment undermines national security and people's freedom. Chinese corrosive capital continues to cause environmental damages, undermines good governance, and even the EU acquis passed down through the enlargement process.

The growing influence of these regimes continues to negatively impact the future development of Serbia and its neighbours. It is absolutely crucial for the European Union to combine a sustainable alternative to Chinese investment with the necessary political commitment to Serbia's – and the region's – democracy and EU membership.

Ангел Джамбазки (ECR). – Г-жо Председател, уважаеми колеги и комисарю, надявам се да слушате внимателно. Това е важно.

Сръбската външна политика има един израз “И по Тито – Тито”. Хората, които са от старата Югославия, ще разберат за какво говоря. И сега тази политика продължава, само че не е “И по Тито – Тито”, а е “по Тито – Милошевич, след него Вучич, след него Дачич”. Една и съща външна политика на отричане на националните държави, на провеждане на коминтерновската линия, линия на създаване на фалшиви нации, на отричане на истинските нации, на потискането на тези нации в рамките на Сърбия, на потискането на националните малцинства. Би трябвало да го знаете, колеги, нямам време да ви предам уроци по история, пък и няма и много нужда. Ако досега не сте ги разбрали тези неща, няма и да ги разберете. Но тази Сърбия не е била никога европейска и няма да бъде европейска.

Разбирам, че тук част от социалистите имат една такава носталгия по Милошевич, по Тито. Те нали бяха социалисти, но не, те са националсоциалисти, не и социалисти. Тази Сърбия, която вие подкрепяте, всъщност ни се смее зад гърба на всеки един от вас, провежда политика на геноцид, провежда политика на отричане на националните малцинства и всъщност провежда една антиевропейска политика. Уважаеми социалисти, помислете по тези теми. Полезно е!

Eugen Tomac (PPE). – Doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi, îmi exprim și eu solidaritatea și compasiunea pentru tragedia prin care au trecut cetățenii sârbi în ultimele zile. Revenind la chestiunile politice, mi se pare extrem de important să privim adevărul exact așa cum este și să le spunem celor de la Belgrad că trebuie să înceteze cu dublul limbaj în ceea ce privește parcursul european al Serbiei. Nu poate exista toleranță față de ceea ce face Moscova acum în relația cu Uniunea Europeană și au obligația să demonstreze prin fapte că înțeleg ce înseamnă acest război pe care Putin l-a declanșat împotriva valorilor care stau la baza Uniunii Europene. Noi avem nevoie de mesaje clare, de implicare și acțiune imediată a Belgradului, nu de cosmetizări depășite pe care nimeni nu le mai crede.

Catch-the-eye procedure

Tomislav Sokol (PPE). – Poštovana predsjedavajuća, sudbina nestalih i nasilno odvedenih osoba i danas je najteže pitanje vezano uz srpsku agresiju na Republiku Hrvatsku. Nažalost, još je uvijek nepoznata sudbina 1418 osoba te mjesto ukopa posmrtnih ostataka 394 smrtno stradale osobe iz Domovinskog rata.

Srpske vlasti do sada nisu pokazale dovoljno iskrenu predanost rješavanju pitanja nestalih iz Domovinskog rata, a pitanja pronalaska nestalih, pitanje poštivanja temeljnih europskih vrijednosti o kojima često ovdje govorimo. Zato je iznimno važno da ovo izvješće potiče Srbiju da riješi pitanje nestalih osoba i ostvari konkretne rezultate u identifikaciji masovnih grobnica.

S druge strane, iako je imenovanje manjinskih predstavnika u srbijansku vladu korak u pravom smjeru, Srbija i dalje hrvatskoj manjini ne jamči jednaka prava kakva srpska manjina uživa u Hrvatskoj, što je nedopustivo.

Na kraju, dobro je da se ovim izvješćem Srbiji šalje snažna poruka da su njihovi pokušaji da sa srbijanskim sudovima dodijeli univerzalna nadležnost za navodne ratne zločine apsolutno neprihvatljivi.

Zaključno, želim istaknuti da bez rješavanja svih otvorenih pitanja, a posebno pitanja nestalih, Srbiji nema mjesta u Europskoj uniji.

Mick Wallace (The Left). – Madam President, Serbia entered the new century in ruins. The GDP was half what it was in 1989. Civilian industrial capacity and public works were devastated and an estimated 600 000 jobs lost. NATO's bombing had been brutal.

Economic reforms and privatisation in the early 2000s saw the riches of the country go into the hands of a small group of corrupt war profiteers and international investors. With tactic support from Brussels and Washington, the 2012 elections brought some bad figures to power. They went on to inflict crushing neoliberal reforms on the public sector and changing labour laws to expand precarious work. Once again, foreign investors were cleaning up.

Sick of waiting for the promise of Europe, the country hollowed out by neoliberalism, hundreds of thousands of young Serbs have left for a better life.

Commissioner, the EU has a problem with the fact that Serbia has taken a neutral position, when they have condemned the war. They're not taking Russia's side, even though they're a long-time partner. They're staying neutral, but so are 80% of the world's population. The EU should stop the “you're either with us or against us” scenario and start respecting people who want peace and who want to stay neutral.

Sunčana Glavak (PPE). – Poštovana predsjedavajuća, povjereniče, kolegice i kolege, želim izraziti sućut prema svim žrtvama nedavnih šokantnih ubojstava u Srbiji na početku mog obraćanja i zahvaliti kolegi Bilčíku na izvještaju o napretku Srbije.

Gotovo svi amandmani koje sam uložila na izvještaj su prihvaćeni. Međutim, ključni problemi koje smo identificirali još uvijek ostaju ovdje i željela bih uputiti pitanje čuju li nas doista, povjereniče, vlasti u Srbiji. Naime, ovo ponavljamo iz godine u godinu pa ću ponoviti i ja, niska usklađenost s vanjskom politikom Europske unije. Svi smo o tome govorili, to ne postoji. Posebice kada je riječ o sankcijama prema Rusiji i odnosima prema Kosovu, visoka razina korupcije, stanje ljudskih prava, a da ne govorim posebno o stanju slobode medija, organizirani kriminal i procesuiranje ratnih zločina.

Što se tiče moje zemlje Hrvatske koja je bila pod paljbom agresora iz Srbije, mi još uvijek tragamo za 1812 nestalih osoba iz Domovinskog rata. Uz to, za nas su i dalje od iznimne važnosti pitanja obeštećenja logoraša srpskih koncentracijskih logora i povlačenje iz procedure takozvanog Zakona o regionalnoj ili univerzalnoj jurisdikciji.

Kolegice i kolege, želi li Srbija Europsku uniju kao bankomat ili želi vlastitu transformaciju… (The President interrupted the speaker.)

Clare Daly (The Left). – Madam President, for over a decade, the EU has dangled membership to coax Serbia through a hoop of market reforms. Serbia voted at the UN to condemn the Russian invasion. They voted to expel Russia from the Human Rights Council. But for some fanatics in here they are actually pro-Russian because they had the audacity not to impose EU sanctions on Russia – a decision that was patently in the interests of their citizens, a policy which has backfired actually on EU householders.

MEPs in here want to use the accession process to extort changes in foreign policy from sovereign Serbia. It's actually called foreign interference. So would you ever back off? The report moans about Russian propaganda making inroads in Serbia. Is it any wonder? Telling a population with close, historic and cultural ties to Russia that it's our way or the highway – is that supposed to actually make friends? Serbia is entitled to have good relations with Russia as it is with the EU. Why do they have to choose? You know, people in here should learn the lessons of history. If you force them to make a choice, they might not make the one you want.

(End of catch-the-eye procedure)

Olivér Várhelyi, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, today's debate recalled once again our joint commitment to Serbia's EU path. I want to thank to your points in this regard.

I want to mention two particularly important points that were raised in the debate. The first is on the need for strategic communication about the EU advantages. And the second, the presence of third countries and their influence in the region.

I fully agree with the importance of having clear communication regarding the EU path and the support the EU delivers and is delivering in the region and for the region. In this regard, let me give you one positive and rather good example that Serbia has just introduced, which is a message on the electricity bill of all the people and citizens in Serbia that highlights the EU grant support that was paid to those bills and to modernise the energy sector. It is written on all the bills that people receive in Serbia, “EU for you. Through the energy support package, the European Union helps vulnerable families and small- and medium-sized enterprises to cope with the energy crisis, improves energy security and Serbia's transition towards green energy.” This is on the bills of each and every household in Serbia.

When it comes to the presence of third countries in the region, we also have positive examples, like the most important transport infrastructure project in the Balkans and in Serbia, which is the Belgrade–Niš–Skopje railway modernisation. This is the so-called Corridor X railway, which Serbia has decided to build in cooperation with the EU instead of accepting a huge offer from a third country, which was China. This is a major investment that the EU is supporting with EUR 2.2 billion in a financial package, which includes our cooperation with the EIB and the EBRD and which, by President Vučić, has been called the best offer ever on the table.

So we count on Serbia as a sincere European partner to stand with us and for our common values and for our common interests, our security and prosperity. On the Commission side, we will continue to do all we can to speed up Serbia's pace of negotiations and to support the EU perspective of the Western Balkans as a whole, both politically and financially.

PRZEWODNICTWO: EWA KOPACZ

Wiceprzewodnicząca

Vladimír Bilčík, rapporteur. – Madam President, Commissioner, thank you for your kind words and dear colleagues for this rich exchange of views. Let me just say that European Union enlargement is a political process. It's a political choice, and Serbia has now made a choice. And we praising that choice also in this report. The choice is very clear. Serbia wants to join the European Union. It is Serbia's choice. It is the choice that Serbian political leadership has committed itself to. It is the choice that people in Serbia do want to pursue. I think we are here to encourage that choice and I hope we can work together in these difficult times to make sure that there is progress on the way.

Let me make a couple of points which reflect also on the discussion, but also on what I see as key variables when it comes to making that choice happen. One is the reconciliation with the past. And I say this is somebody who has been intimately engaged in Serbia with Serbian politics for the past four years. As long as the wars of the 1990s remain the defining point for Serbian politics, I do believe that that European choice of Serbia and by Serbia is going to suffer. I think reconciliation in that sense is key to moving forward.

I also hope that Serbia can catch the new geopolitical train, the geopolitical train defined by Russia's brutal aggression. It has changed Europe, it has changed enlargement, it has changed political dynamics. I hope that Serbia can adjust to this fully. It cannot afford to miss another train, and we are here to support that process, which is not easy. The process of important political choices that are very much in line with Serbia's own choice to join the European Union.

Dear colleagues, we stand with Serbia, with the people of Serbia in these difficult moments, and I very much look forward to your support for this report in tomorrow's vote. I very much look forward to bringing this report to the people of Serbia, to the political discussion in Serbia. I know it's not going to be easy, but I am always ready to engage and to discuss any points because I think that is the only way. I hope we can continue this dialogue in this House and also with our partners in Serbia.

Przewodnicząca. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w środę 10 maja 2023 r.

19.   2022. aasta aruanne Kosovo kohta (arutelu)

Przewodnicząca. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Violę von Cramon-Taubadel w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2022 dotyczącego Kosowa (2022/2201(INI)) (A9-0174/2023).

Viola von Cramon-Taubadel, rapporteur. – Madam President, Commissioner, colleagues and dear citizens of Kosovo, I am very much honoured to present this year's European Parliament report that looks at the reforms and achievements of Kosovo and the reforms which are accomplished.

I was giving these speeches on Kosovo reports every year since 2019, hoping I can finally say “happy freedom of movement”. It is not a request or hope anymore; it's a reality. As of January next year, Kosovo citizens will be able to travel across Europe without any visa requirement, invitation letters, costly procedure and queuing in lines. Europe is finally open its doors.

Last year was a challenging one for everyone as we saw the horrors of war returning to Europe. Kosovo's government, knowing well these horrors, demonstrated full solidarity with Ukraine by aligning with EU sanctions and even hosting Ukrainian journalists, for which I would like to deeply thank them.

Our report only touches the surface of challenges and issues that are ahead of Kosovo. Yet it clearly underlines successes and what needs to be undertaken in the areas of democracy, fight against corruption, organised crime, energy and the environment. So, I will only outline three major processes: the rule of law, freedom of the media, EU-led dialogue and the energy transition.

Kosovo keeps proving its democratic capacities by having a pluralistic political landscape, which is demonstrated on free and fair elections. The media landscape is diverse also compared to other states in the region, but still it is important that journalists remain independent. Significant results have been achieved in the areas of the fight against corruption and organised crime across Kosovo. Rule of law reforms need to be continued in line with the Venice Commission opinion and EU standards. Yet, the rule of law means equality for all. That's why the international community has repeatedly asked the government of Kosovo to implement the Constitutional Court judgment regarding the Visoki Decani monastery.

Dear colleagues from Kosovo, an essential element on Kosovo's EU integration path is certainly the dialogue between Kosovo and Serbia, which conditions the EU membership of both countries. The signing of the Brussels and Ohrid Agreements in March this year and the subsequent declaration on missing persons are excellent signals, but we expect the implementation of these previous agreements. It is particularly important to keep the dialogue at the highest level in order to secure that the situation in the north of Kosovo remains stable.

I ask the Kosovo Serbs to return to the institution and the government of Kosovo to offer an open hand and start a dialogue with its citizens in Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić and Zvečan.

Here, EULEX rules in the last month was the crucial guarantee for peace and security in the north. And we need EULEX reinforcement for the prevention and protection until the full return to institutions and police occurs. Finding a way to accommodate the dialogue obligation within Kosovo's legal order will lead one big step closer to the end of the dialogue and finalisation of the process with mutual recognition.

Finally, environmental protection must become a priority for Kosovo. Without the full integration of the Western Balkans in our green and energy transition plans, our CO2 goals won't be accomplished. This must be a clear priority for the EU and that is why we have created the green agenda for the Western Balkans. Now we should work on the implementation of the long-awaited energy strategy, which should lead to the decarbonisation of Kosovo's energy.

I wish to see the fruits of our joint efforts in the future, since Kosovo's citizens deserve to live in a country that enjoys full international respect and a clear European integration perspective. In that respect, I warmly welcome the start of the admission procedure to the Council of Europe.

Olivér Várhelyi, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, first I want to thank the rapporteur, Viola von Cramon-Taubadel, for her report on Kosovo, and this House for its continued support to the Western Balkans.

Last month, the European Parliament completed the legislative process allowing visa-free travel for Kosovo's citizens. The Commission welcomes this long overdue decision. From the 1st of January next year, Kosovo's citizens will be able to travel without any visa requirements.

Finally, all Western Balkan 6 have visa-free access to the EU. This is another positive signal to the whole region and another commitment that the future of the Western Balkans lies within the European Union.

Alignment with the EU common foreign and security policy has never been more important. Kosovo's Government has taken clear positions by condemning Russia's military aggression against Ukraine and by aligning with the EU statements and sanctions against Russia and Belarus. We welcome this clear commitment with the EU values and positions.

Kosovo continues its efforts to deliver on EU-related reforms, including in key areas such as the fight against corruption and organised crime. As highlighted in the Commission report from last year, in the area of the fight against corruption, there is a need to improve the implementation of the overall legal framework. Sustained efforts are needed to achieve more productive investigations, final court decisions and final confiscation of assets. Regarding organised crime, the Commission report stipulates that limited progress was made in investigating and prosecuting organised crime cases.

We would also like to see a faster pace of reform, including at the Assembly, which has a critical role to play in advancing the government's EU agenda. We welcome Kosovo's efforts to improve the efficiency, integrity and professionalism of the judiciary.

At the same time, from the Commission's side, we also underline in our report that the overall administration of justice continues to be slow, inefficient and vulnerable to undue influence. As you also note from the report, these efforts should respect the Venice Commission's recommendations on the matter, which we have welcomed. The Commission stands ready to continue our cooperation with the authorities on this important issue and provide further technical assistance.

On the economic front, the EU and Kosovo are facing common challenges: energy and other commodities, inflation and concerns about the future. As the Commission highlighted in its report, Kosovo made some progress on the economic criteria, and it is at an early stage of developing a functioning market economy. The economy demonstrated resilience during the pandemic. Nevertheless, the long-standing structural challenges such as the widespread informal economy, the high prevalence of corruption and the overall weak rule of law continue to hinder the private sector.

The energy sector remains also a cause for concern, not only for Kosovo, but for many of our partners in the Western Balkans. To help the region deal with the energy crisis, the Commission has put forward a EUR 1 billion energy support package for the entire Western Balkans. As part of this package, Kosovo receives EUR 75 million in direct budget support. More funds will become available to support Kosovo as it steps up its green transition. In this context, we welcome Kosovo's adoption of its energy strategy for the next ten years.

We remain committed to help Kosovo in every way we can, including through our financial assistance. Kosovo needs to increase its efforts to take full advantage of the opportunities offered under the Economic and Investment Plan for the Western Balkans and IPA III.

For these investments to deliver fully, we need the region to push ahead with building a common regional market. We welcome the three mobility agreements reached in the framework of the Berlin Process at the end of last year. However, we need Kosovo to engage constructively in regional cooperation initiatives in order to make further progress possible.

When it comes to the Belgrade-Pristina dialogue, progress has been made over the last year. In February and March, Kosovo and Serbia agreed on a normalisation agreement and an implementation annex to it. It is now essential that both parties implement all their obligations without delay from this agreement. As it was stated by the European Council in February 2023, so this year, and I quote, “The European Council urges both parties to implement fully and without conditions the obligations they committed to in the framework of the dialogue, including the agreements from the years 2013 and 2015 to create an association/community of Serb majority municipalities.”

The key is for Kosovo to engage constructively, and as the EU Special Representative for Kosovo and Serbia dialogue has highlighted, the draft of the management team is the starting point for further discussions about the association. Normalisation is key for both to advance on their respective European path and will also contribute to the stability, development and prosperity of the entire region.

Let me end on this note: Kosovo and the entire region belong in the European Union. They are part of the European family, and we will stand by Kosovo on its journey to Europe.

Lukas Mandl, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf erschreckende Weise ist uns auf europäischem Boden bewusst geworden, was in einem Krieg der Unterschied zwischen dem Angreifer und den Angegriffenen, zwischen Täter und Opfer, ist. Es ist wichtig in der Geschichte Europas, auch wenn wir über die Republik Kosovo sprechen, zu sehen, dass es sich hier um ein Land handelt, das sich selbst befreien musste, das einen hohen Blutzoll für seine bloße Existenz bezahlen musste. Und umso überraschender und schöner ist es, dass es die Kosovarinnen und Kosovaren sind, die nach all den Studien, die es am Westbalkan gibt, die größte Zuversicht haben, den größten Optimismus, den hellsten Blick in die Zukunft gewissermaßen haben. Das sind die Kosovarinnen und Kosovaren.

Sie haben im Dezember vergangenen Jahres 2022 ihren Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt, und sie werden am 1. Jänner 2024 endlich visafrei reisen dürfen, wie das andere Europäerinnen und Europäer in der Europäischen Union schon lange dürfen. Das ist aber kein Grund zum Feiern, sondern es ist eine Lehre. Und die Lehre müssen wir ziehen, dass es offenbar auf dem bürokratischen Weg viel zu lange dauert, solche selbstverständlichen Entscheidungen zu treffen. Es hat viel zu lange gedauert mit der Visafreiheit. Es darf nicht so lange dauern mit der EU-Mitgliedschaft.

Kosovo hat den Euro, Kosovo hat die jüngste Bevölkerung Europas, Kosovo hat den besten rechtsstaatlichen und demokratischen Standard am Westbalkan. Kosovo hat viel Zukunft, Zuversicht, Religionsfreiheit, eine der modernsten Verfassungen der Welt. Also, Herr Kommissar, ich bitte Sie, nicht mehr über beide Seiten zu sprechen, wenn es um Dialog geht. Nicht mehr über beide Seiten zu sprechen, bitte ich auch den Außenkommissar Borrell, bitte ich auch den Außenbeauftragten Lajčák, wenn es um Kosovo, Serbien geht, sondern klar zu sehen, dass Kosovo auf dem Weg in die europäische Integration ist.

Andreas Schieder, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Endlich geht etwas weiter bezüglich Kosovo in der Integration und Heranführung an die Europäische Union. Viel zu lange ist nichts weitergegangen. Jetzt endlich kommt die Visaliberalisierung – ein großer Erfolg. Die ersten Schritte zur Aufnahme auch in den Europarat sind endlich getätigt, was auch ganz, ganz dringend notwendig ist. Die Regierung Kurti, die doch die längste Phase der politischen Stabilität in Kosovo ausmacht, hat viele Reformen begonnen und viele Reformen umgesetzt. Was noch fehlt, ist, dass im Dialog zwischen Belgrad und Pristina mehr weitergeht und dass das, was weitergeht, am Schluss auch von beiden Seiten unterschrieben und vertreten wird.

Noch immer ist es so, dass immer wieder auch Sand ins Getriebe geworfen wird. Denken wir nur an den Aufruf zum Wahlboykott von Vučić bei den Kommunalwahlen in Nordkosovo. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen daran weiterarbeiten. Auch die Europäische Union muss mehr machen in diesem Zusammenhang und mehr zusammenführen. Denn wir brauchen einen stabilen Balkan, und da gehört der Kosovo in Europa dazu.

Ilhan Kyuchyuk, on behalf of the Renew Group. – Madam President, dear Commissioner, dear colleagues, the European Parliament progress report on Kosovo is an encouraging and positive reflection of the country's commitment to the Euro-Atlantic community and its efforts towards reform. And thank you, Viola von Cramon, for your very balanced and accurate report.

Over the past years, Kosovo has made significant progress in implementing its reform agenda, which is a testament to the hard work and dedication of the Government and the people of Kosovo. One particularly noteworthy achievement is the population's successful efforts to secure visa liberalisation. And I commend Kosovo and the authorities, but foremost, the citizens of the country.

This important step is a clear indication of Kosovo's determination to integrate fully into the European community and demonstrates the significant progress made in improving the country's democratic institutions and rule of law.

Furthermore, Kosovo's ongoing efforts towards reconciliation with Serbia through dialogue should continue. These discussions are critical to building lasting peace and stability in the region, and I commend the continued commitment of both Kosovo and Serbia to continue with this process.

Kosovo is among the countries in the region where the EU integration process enjoys strong support among the citizens and all political actors, and in the past years, it was clear that the country is unwaveringly committed in supporting the democratic values. We should encourage Kosovo to continue its efforts towards reform and dialogue, and I am looking forward to celebrate new moments with the country.

Romeo Franz, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kosovo gehört in die EU. Die jüngst beschlossene Visaliberalisierung ist ein wichtiger und längst überfälliger Schritt in diese Richtung. Dadurch können Kosovarinnen und Kosovaren ab dem nächsten Jahr für 90 Tage ohne Visum in die EU reisen. Das ist ein großartiger Erfolg, der mich vor allem für die vielen jungen Menschen im Kosovo freut.

Ein Hindernis für die zukünftige Entwicklung des Kosovos ist die Blockadehaltung Serbiens, das eine gegenseitige Normalisierung der Beziehungen verhindert. Obwohl beide Seiten sich Ende März auf ein Abkommen geeinigt haben, verweigert Serbien seine Unterschrift. Serbien stimmte jüngst gegen die Mitgliedschaft des Kosovos im Europarat. Diese Haltung Serbiens ist antieuropäisch und zeigt deutlich, dass Nationalismus die europäischen Werte aushebeln möchte.

Ангел Джамбазки, от името на групата ECR. – Г-жо Председател, надали в Европа има по-прозападна и проевропейска общност, по-проевропейско и прозападно общество от това в Косово. И да, хората в Косово заслужават техните усилия да бъдат подкрепени. И хората в Косово заслужават преговорният процес да започне по-бързо и да бъдат част от Европейския съюз. В това няма никакво съмнение и те трябва да бъдат насърчени. В тази връзка забавянето на визовата либерализация беше грешка и продължава да бъде грешка, която тежи и която трови перспективата на обществото в Прищина.

Разбира се, не трябва да забравяме и не трябва да оставяме без последствие сръбските провокации в Косово. Никой от вас не го спомена това нещо. Сръбската страна продължава да прави провокации в северната част, да се опитва да използва своята общност там, за да по някакъв начин взривява в интерес и на руските интереси, и в интерес на това косоварите и Косово да не бъдат част от Европейския съюз. На това обаче трябва да се сложи край и да се даде по-сериозен отпор и колкото се може по-бързо. Република Косово и косоварите заслужават да бъдат част от този Съюз.

Jean-Lin Lacapelle, au nom du groupe ID. – Madame la Présidente, l'intégration à marche forcée du Kosovo dans l'Union européenne est une catastrophe qui, depuis quinze ans, a déjà coûté 1,2 milliard d'euros aux contribuables européens. Vous vous gargarisez sans cesse avec vos prétendues valeurs de l'Union européenne, valeurs dont on sait qu'elles ne valent que quand ça vous arrange. Ainsi, l'Union européenne a laissé, sur ordre de Washington, arracher le Kosovo-et-Métochie à la Serbie par un coup de force international, à coups de bombardements à l'uranium appauvri sur les populations serbes.

Cette même Union européenne montre aujourd'hui un vif intérêt pour l'intégration du Kosovo, en faisant de grandes phrases autour du droit à l'autodétermination pour en légitimer la sécession d'avec la Serbie. Mais plus un mot pour évoquer le fait que le peuple serbe est au Kosovo, son berceau historique, qu'il y subsiste encore aujourd'hui une population serbe majoritaire dans le Nord, victime de marginalisation, de brimades et d'attentats. Dans ce cas-là, le droit à l'autodétermination n'existe plus. Les prétendues valeurs de l'Union européenne s'effondrent devant un pseudo-État criminel et mafieux gangréné par l'islamisme, dont vous avez fait votre enfant chéri.

La libéralisation des visas au 1er janvier 2024 est le dernier cadeau que vous lui avez fait, cadeau empoisonné pour les États membres de l'Union européenne qui subiront encore davantage la criminalité des gangs kosovars. En plus de tout cela, vous prétendez dicter à la Serbie sa politique étrangère et ses engagements stratégiques dans l'ignorance, le mépris et l'aversion de ce qui, depuis plusieurs siècles, constitue le ferment de son identité la plus profonde.

Le Kosovo, au final, incarne bien votre politique: la dissolution des nations, la bienveillance à l'égard de la grande criminalité et de l'islamisme radical, la submersion migratoire et surtout l'établissement de votre autocratie antinationale.

Fabio Massimo Castaldo (NI). – Madam President, dear Commissioner, dear colleagues, we must be explicit. To move forward on their European path, it is essential for both Kosovo and Serbia to abandon provocative language and hostile actions, leaving space for concrete efforts to reach mutually acceptable and negotiated solutions.

The road towards EU integration will require difficult decisions and compromises, and it is crucial for both Belgrade and Pristina to start thinking in the long term and focus on the larger goal of a European future. Our contribution to these efforts is clear. We must be firm in our commitments and continue to do our best to prove the clear benefits of EU membership. To do so, I believe it is essential to reinforce and to find synergies of action between the EU initiatives for the region and the other bi or multilateral fora.

And I would like to thank the colleagues and the rapporteur that supported my amendment in both reports in the committee. Therefore, colleagues, I urge you to support the excellent job of the rapporteur in this report to recognise the progress made and to encourage both Pristina and Belgrade to continue their efforts towards finding solutions that will ensure a stable, prosperous European future for their citizens because they are the future members of our European family.

Željana Zovko (PPE). – Poštovana predsjedavajuća, povjereniče, čestitam izvjestiteljici Violi von Cramon i izvjestiteljima u sjeni na izvješću.

Drago mi je što su u konačni tekst izvješća uključeni moji amandmani o pitanju statusa manjina na Kosovu i potrebe za normalizacijom odnosa Kosova i Srbije za napredak u njihovim europskim integracijama.

Nedavni zahtjev Kosova za ulazak u članstvo Europske unije potvrdio je proeuropsku orijentaciju njihovih građana i veliku želju za pridruživanjem europskoj obitelji, a dugo očekivana odluka o liberalizaciji viznog režima je dodatno osnažila naše međusobne odnose.

Danas je i poseban dan i ovim putem čestitam Janjevcima, hrvatskoj nacionalnoj manjini na Kosovu koja slavi 720. obljetnicu prvog spomena mjesta Janjeva. Pozivam Kosovo ovim putem da pojača svoje napore i poboljša status svojih nacionalnih manjina te da zaštiti i promiče njihovu kulturnu baštinu, jezike i tradiciju, a prije svega sigurnost.

Jednako tako, u ovom trenutku je ključno nastaviti dijalog s Beogradom kako bi se povećalo međusobno povjerenje, prevladale međunacionalne podjele i normalizirali odnosi dviju zemalja.

Thijs Reuten (S&D). – Voorzitter, commissaris, collega's, dank aan de rapporteur en de collega's voor het goede verslag en ook voor de noodzakelijke updates door de rapporteur, die ik van harte steun. Ook ik ben natuurlijk blij, ongelooflijk blij, dat Kosovaren eindelijk vanaf 2024 visumvrij kunnen reizen.

Een langverwachte historische mijlpaal, maar de route ernaartoe was gênant. We hebben Kosovo te lang in de steek gelaten. Terwijl het land stug doorwerkte, geduldig was, kreeg het van de EU niet de erkenning die het verdiende. Het lijkt er soms op dat als je in de westelijke Balkan als politicus juist bot bent en moedwillig destabiliseert, dat je dan door de EU beloond wordt. De omgekeerde wereld.

Maar laat dit verslag en het visumvrij reizen de opmaat zijn naar een nieuw hoofdstuk: het EU-integratiepad van Kosovo. Opname van alle landen in de regio in de Europese familie – en dus ook van Kosovo – draagt bij aan stabiliteit en perspectief op een goede toekomst voor iedereen daar, maar is ook in het belang van de EU als geheel en ons continent, dat wij delen.

Thomas Waitz (Verts/ALE). – Madam President, Commissioner Várhelyi, High Representative Borrell, an agreement that is not signed is neither a success, nor is it a binding agreement. President Vučić refused to sign the Ohrid Agreement and, in reaction to this, President Kurti also refused to sign. And already we see the resistance and the blockade of Serbia when it comes to the accession of Kosovo to the Council of Europe.

But I want to also back the call of this report towards the non-recognisers within the European Union: towards Spain, Romania, Slovakia, Cyprus, Malta and Greece. Kosovo is an independent state since more than ten years. Your refusal to recognise is only based on domestic affairs. So I clearly call you to not uphold your blockage. You're only encouraging Serbia in its course of conflict. And if this is not what you want, finally recognise Kosovo as the independent state it is.

Ryszard Czarnecki (ECR). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Zacznę od podziękowań dla Pana Komisarza, który jest profesjonalistą i robi naprawdę dobrą robotę, gdy chodzi o tę unijną perspektywę, nie tylko dla Kosova, ale przede wszystkim dla innych krajów Bałkanów Zachodnich, bo pewnie inne kraje będą znacznie szybciej wchodziły do Unii w przyszłym roku. Nie chcę mówić tu o błędach Unii, o tym, że straciliśmy kilka lat, gdy chodzi o akces takich krajów jak Macedonia, Serbia czy Czarnogóra zwłaszcza.

Mówmy o Kosowie. Otóż chciałem powiedzieć wyraźnie: jest kwestia rozwiązania pewnych problemów, które są w tym kraju, jak korupcja, kwestia rozwiązania problemów bilateralnych między Kosowem a Serbią. To są rzeczy, które są poważnymi wyzwaniami dla naszego partnera. I nie udawajmy, że tych wyzwań nie ma. Trzeba stawiać warunki, trzeba żądać pewnych zmian, także gdy chodzi o ustawodawstwo tego kraju w zakresie walki z korupcją.

Carles Puigdemont i Casamajó (NI). – Madam President, Commissioner, the future of Kosovo is international recognition and Europe. The efforts being made by Kosovo society and institutions deserve more of both: more international recognition and more Europe.

Unfortunately, there are still EU countries that do not recognise Kosovo. Some of them, like Spain, for reasons that have nothing to do with Kosovo, but with Catalonia. They do not want to recognise the legality of a unilateral declaration of independence. That is why Spain is the only country in the Schengen area that will not apply the visa exemption approved by the EU. Soon we will have an EU Council Presidency that will have to defend a policy on Kosovo that the President does not apply to himself.

Sunčana Glavak (PPE). – Poštovana predsjedavajuća, kolegice i kolege, zahvaljujem prije svega izvjestiteljici na ovom izvješću. Nije bilo jednostavno, proces je bio dugačak, a ono što je zaključeno vidimo svi. Za početak, nužna je normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, dakle uzajamno priznanje, što je ključno za osiguravanje europske budućnosti obiju zemalja.

Pozdravljam zahtjev Kosova za članstvo u Europskoj uniji i govorio je o tome i povjerenik, ali ono što je bitno jest stalna proeuropska orijentacija njegovih građana i većinski međustranački konsenzus o integraciji u Europsku uniju, kao i jasan geostrateški politički izbor.

Kosovo je pokazalo i svoju predanost europskim integracijama provođenjem reformi u ključnim područjima. Kada to spominjem, tada je to vladavina prava, ljudska sloboda i napredak u slobodi medija.

Međutim, iako je postignut napredak, Kosovo se suočava s brojnim izazovima, potreba za daljnjim jačanjem institucija, reformama, poboljšanje socijalne i gospodarske situacije na Kosovu.

Stoga pozivam Kosovo da nastavi svoje napore prema europskim integracijama, a vjerujem da u Europskom parlamentu ima iskrenog prijatelja. I naravno, pozdravljam dugo očekivani vizni režim, odnosno liberalizaciju viznog režima za građane Kosova.

Ladislav Ilčić (ECR). – Poštovana predsjedavajuća, kolege, unatoč tome što je izgubila rat, Srbija bi i dalje htjela kosovski teritorij i dalje bi htjela svesti prava Albanaca na minimum.

Umjesto da se na sjeveru Kosova potiče miran suživot, Srbija svjesno potiče netrpeljivost, podjele i nestabilnost. Kosovo kao neovisna država je u teškom položaju i zaslužuje našu podršku.

Nažalost, nekim zastupnicima je ideološka agenda važnija pa poručuju Kosovu ako želite u Europsku uniju, ozakonite istospolni brak i provedite Istanbulsku konvenciju.

Najveći apsurd je kad to od Kosova traže, recimo, španjolski socijalisti koji tvore španjolsku vladu koja ne želi priznati Kosovo. I postavlja se pitanje kako možete postavljati takve zahtjeve pred kosovsku vladu za koju smatrate da nema nikakav legitimitet.

Europska unija u slučaju Kosova treba pokazati veću vjerodostojnost i prestati povlađivati Srbiji. Kosovo trebaju priznati sve članice, a europske institucije se trebaju prestati miješati u pitanja koja su izvan njihovih ingerencija

Zgłoszenia z sali

Tomislav Sokol (PPE). – Poštovana predsjedavajuća, različiti politički interesi oduvijek su se ispreplitali na prostoru jugoistočne Europe. U takvim okolnostima jasna perspektiva Kosova kao međunarodno priznate i cjelovite države ključna je za održavanje stabilnosti ovog područja. Zato pozdravljam ovo izvješće jer se njime poziva one države članice koje to nisu učinile da bez odgađanja priznaju Kosovo.

Nažalost, sa srpske strane i dalje ne vidimo pravu spremnost za trajno rješenje problema, već isključivo igrokazi, odugovlačenja te opstrukcije na svim razinama. Zbog toga bilo kakav pokušaj Beograda da se stvori nekakva srpska država u državi mora biti spriječen.

Na kraju moram istaknuti sljedeće. Ideja da se nekakvim geopolitičkim kompenzacijama Vučiću, primjerice vezanim uz Crnu Goru, može postići kooperativnost srpske strane, osuđena je na propast. Nadam se da je Europska unija nešto naučila iz promašenih politika prošlosti i da će zaustaviti srpski hegemonizam na vrijeme prije nego što se potpuno otme kontroli.

Clare Daly (The Left). – Madam President, anyone reading this report would think that nearly all of Kosovo's problems have magically vanished. It glosses over the claims of irregularities in the elections, it passes over the tensions and violence, it minimises Kosovo's shortcomings in terms of both rule of law and corruption, while at the same time going full-on in terms of the structural reforms which will create a safe space for Western capital at the expense of Kosovan workers.

NATO's presence and role in the country is ignored, while at the same time calls for accelerated Euro-Atlantic integration without any concern for the geopolitical ramifications of that are pushed. In fact, it's explicit that the policy is geostrategic rather than in the interests of the people of Kosovo. And also it ignores completely the position of five EU Member States who do not recognise Kosovo. That's disregarded.

So what we have then is rather than attempting to have a viable approach to the Kosovan–Serbian question, we have a never-never land unworkable position on Kosovan accession. Grand, but let's not pretend that it is anything to do with the real world.

(Koniec zgłoszeń z sali)

Olivér Várhelyi, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, I want to thank you for this debate today and the upcoming 2023 enlargement package will be, of course, another opportunity to assess the progress that Kosovo has made. Because we are clear and we are committed that EU reforms are necessary and will bring prosperity, stability and peace to Kosovo and also to the wider region.

So I count on the support of the European Parliament to echo these messages and to remain engaged with Kosovo and in Kosovo. More than ever, the EU needs to deliver on these commitments and make the EU perspective for Kosovo a reality.

Viola von Cramon-Taubadel, Berichterstatterin. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das war eine sehr lebhafte und sehr anregende Debatte, und ich denke, es ist bezeichnend, dass wir heute am Europatag – Europe Day – über das proeuropäischste Land auf dem europäischen Kontinent sprechen. Es ist gut, dass wir uns kritisch – auch wenn Frau Daly das nicht so sieht – mit dem Land auseinandersetzen. Aber Kosovo hat wirklich unsere gesamte Unterstützung verdient, und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur bei der Visaliberalisierung endlich unsere Hausaufgaben erfüllen, sondern auch bei all den anderen Themen, die hier heute in der Debatte genannt wurden.

Es ist wichtig, dass wir weiter Druck ausüben auf Spanien, auf Rumänien, auf Zypern, auf die Slowakei und auf Griechenland, endlich den Schritt zu gehen, denn für die Stabilität auf unserem Kontinent wird es wichtig sein, wie wir uns zu unseren Nachbarn auf dem Westbalkan verhalten. Natürlich müssen wir den Dialog vernünftig zu Ende bringen, aber das ist nicht alles. Das Wichtige ist, dass wir auch unsere Geschichte aufarbeiten, und ich weiß, dass das als Deutsche gesagt werden kann, weil wir einen Großteil dieser Geschichtsaufarbeitung tatsächlich geleistet haben. Ähnliches müssen auch die Länder auf dem Westbalkan machen, um diese Stabilität, diese nachhaltige, friedliche Stabilität zu erreichen.

Viel wurde gesagt, und ich möchte noch einmal ganz herzlich meinen Schattenberichterstatterinnen und -berichterstattern danken für die sehr konstruktive Zusammenarbeit. Es war unglaublich angenehm, mit Euch und mit Ihnen zusammenzuarbeiten, weil wir uns einig waren. Wir waren uns schnell über alles einig, was uns hier verbindet, wenn es um die Unterstützung des Kosovo geht. Es geht darum, dass wir die EULEX-Mission im Norden des Landes und im Kosovo unterstützen müssen. Es geht darum, dass wir Rechtsstaatlichkeit aufbauen müssen. Es geht darum, dass wir den Kampf gegen Korruption und gegen das organisierte Verbrechen fortsetzen müssen. Es geht darum, dass wir natürlich auch einen Privatsektor und eine Unterstützung für die Jugend, für die nächste Generation aufbauen müssen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Jungen, die gut Ausgebildeten, von uns abgeworben werden und in die anderen Länder, in die Mitgliedsländer der Europäischen Union gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Perspektiven im Kosovo geschaffen werden, und dafür haben wir mit unserem Bericht heute einen guten Beitrag geleistet.

Przewodnicząca. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w środę 10 maja 2023 r.

Oświadczenia pisemne (art. 171)

Dominique Bilde (ID), par écrit. – Chers collègues, le sommet d'Ohrid aura constitué un nouveau coup d'épée dans l'eau dans les interminables tractations entre la Serbie et le Kosovo. Pendant ce temps, la situation des Serbes du Kosovo n'a de cesse de se détériorer, et la question de leur représentation politique se pose avec acuité, alors que Pristina refuse toujours de concrétiser l'une des conditions fondamentales de l'accord de Bruxelles de 2013, à savoir, la création d'une communauté des municipalités serbes. En retour, le boycott d'élections locales illustre la profondeur du gouffre entre les deux communautés. L'Union européenne n'est pas plus habile lors qu'elle insiste, à cor et à cri, sur un alignement serbe sur sa politique étrangère — c'est-à-dire, en l'occurrence, vis-à-vis de la Russie- ou bien qu'elle tente, de façon plus ou moins explicite, d'imposer à la Serbie la reconnaissance de son ancienne province comme condition d'une éventuelle adhésion. S'agit-il de remettre le feu à la poudrière des Balkans? En tous les cas, la stratégie européenne dans la région est dénuée de bon sens comme de résultats et illustre de façon saisissante l'impéritie de Bruxelles en matière diplomatique.

Urmas Paet (Renew), kirjalikult. – Hiljuti kiitis EL heaks lepingu, millega Kosovo kodanikele kaotatakse viisanõue ning mis jõustub hiljemalt 1. jaanuaril 2024. Euroopa Parlament on jälginud Kosovo sotsiaalset ja poliitilist arengut. Kosovo on endiselt pühendunud Euroopa suunas edasi liikumisele ning vastastikuselt on ELi institutsioonid pühendunud Kosovo toetamisele. Seejuures on oluline, et ELi liikmesriigid, kes ei ole seni Kosovot veel suveräänse riigina tunnustanud, seda viivitamata teeks. On positiivne, et Kosovo on ELi välis- ja julgeolekupoliitikaga sama meelt, eelkõige mõistes tugevalt hukka Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja ning Venemaa ja Valgevene suhtes kehtestatud ELi piiravate meetmete rakendamise, kinnitades nii ka oma pühendumust ELiga integreerumisele.

20.   Euroopa oskuste aasta algus (arutelu)

Przewodnicząca. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Rady i Komisji w sprawie początku Europejskiego Roku Umiejętności (2023/2660(RSP)).

Jessika Roswall, President-in-Office of the Council. – Madam President, honourable Members, Commissioners, I am happy to be able to address you on the day we mark the start of the European Year of Skills. I thank the European Parliament, the Commission and all those involved for the agreement we have reached on this decision.

Our economy is changing at a breath-taking pace. For example, artificial intelligence will reshape the labour market as we know it. Just like when we made other technical leaps in the past, the nature of jobs will change fundamentally. At the same time, our economy and society will undergo another significant transition: the green transition. This means that we will change our modus and production profoundly to be more sustainable and based on fossil-free, rather than fossil energy, sources.

In this context, the European Year of Skills shines a much-deserved light on the needs of upskilling and reskilling workers. Because we are seeing a rapid change in the needs of the labour market with the green and digital transitions and we need to adapt to it. Therefore, we need to join forces and intensify our efforts to reskill and upskill workers for the green transition and to boost the competitiveness of the European companies.

Let me give you one example: right now, northern Sweden's economy is booming, thanks to industrial initiatives that contribute to the green and digital transition. There is mining for critical raw materials, data centres and production of fossil-free steel. Accordingly, companies in the region will need to hire more than 100 000 persons in the coming years. Although the main demand is for employers with technical skills, a growing population will also mean a higher demand for doctors, nurses and teachers.

Other regions across the continent face similar situations, which presents both opportunities and challenges. But to put it simply, Europe's success in a fast-changing global economy requires that our citizens have the right skills. That is why the Council welcomes and supports the European Year of Skills initiative. There is a consensus among Member States that the European Year of Skills is an opportunity to encourage and foster the broadest possible participation in upskilling and reskilling.

It is important that activities developed under the European Year of Skills pay particular attention to groups that are either underrepresented in the labour market or that encounter particular challenges to enter into it in the first place.

Among those underrepresented groups, I would like to mention women and young people, especially those not in employment, education or training. I am very pleased that the Member States have started to plan activities under the Year of Skills and some already have measures in place. This is an excellent opportunity to share best practices among Member States and to improve how to communicate to citizens how vital reskilling and upskilling is for our future.

To emphasise this, the Swedish Presidency has put forward conclusions on skills and competences for the green transition, which has been approved by the Council. In this context, Member States are invited to take actions to address labour shortages in key sectors for the green transition and the growing demand for technical skills in this area at the same time.

Because the green transition can only be a success if the EU has the skilled workforce for it, there is no way we can achieve a paradigm shift towards a modern, resource-efficient and competitive economy without an upskilled and reskilled European workforce.

Last week, matching skills with the demands of the labour market was also addressed in the informal ministerial meeting of employment ministers in Stockholm, which the Commissioner Schmit also attended. These discussions were very fruitful and show that skills are, and will be, high on the political agenda.

Last but not least, I would like to stress that promoting a mindset of upskilling and reskilling is a long-term objective. It is also a task for a wide range of actors: government authorities at all levels, social partners, individual companies, academia and civil society organisations. It is also an individual responsibility of each and every citizen. Improving the skills of the workforce will require teamwork. On this note, I would like to thank you so much for your attention. I am looking forward to the debate.

Nicolas Schmit, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, let me first express the Commission's gratitude to your Parliament, because your intensive work has produced a valuable report for which I warmly thank rapporteur Loucas Fourlas and also Employment Committee Chair Dragoș Pîslaru.

The agreement you reached with the Council lays the ground for a successful and impactful European Year of Skills, which we are launching today. Today on the 9th of May, Europe Day. Europe needs skills more than ever. Investing in skills makes as much business sense as it does social sense. Some say that skills are the new gold. Skills are indeed a key enabling factor for successful green and digital transitions and for the competitiveness and resilience of our social market economy.

And I can just echo what the representative of the Swedish Presidency has now already mentioned. Labour ministers a few days ago in Stockholm had a very extensive debate and discussion on the Year of Skills and on the necessity, really, to promote very active skills policies in order to create new opportunities for everybody, but also in order to strengthen Europe's competitiveness.

Skills help people navigate an ever-changing labour market and reap the opportunities that technological progress and the digital and green transitions offer. And we are very grateful to the Parliament, as we are to the Swedish Presidency of the Council for their support and for keeping the objectives of the year streamlined.

The main objective of the year is clear. We have to instil a culture of upskilling and reskilling, which is needed for quality jobs, in particular for young people not in education, employment or training, but also for all other vulnerable groups. For those who do not benefit from an inclusive labour market, the best way to be included in the labour market is to invest in skills and to support these vulnerable groups – be they young, be they long-term unemployed, be they a bit less young, be they women and especially also be they people with a disability, who still are quite discriminated on the labour market.

Against the current background of labour and skills shortages, if we want to preserve and strengthen our social model, we need to increase our investments in skills with the aim of creating quality jobs, jobs with good remuneration and proper working conditions and social protection.

Skills are at the heart of our political and legislative agenda. They are a key component of important EU measures and proposals from the European Social Fund Plus and the Recovery and Resilience Facility, to REPower, the Fit for 55 package, the European Green Deal Industrial Plan and the net-zero package.

During the year, other key proposals, such as a new learning mobility framework, a talent pool to facilitate international recruitment or an initiative on quality traineeships will equally contribute to the objectives of the year. At the same time, the Year of Skills is very much about the shift from policy to reality. Now is the time to see the comprehensive set of EU measures and financing available for skills delivered in practice. And it is also very important that skills are recognised not only between EU Member States and third countries but also inside the EU. I think here some more efforts are indispensable.

Since the 2020 European Skills Agenda, we have been calling for a skills revolution in Europe that shifts the mindset towards continuous investment in skills development by both the employers and the workers. I must also say that our appeals have been quite fruitful. Appeals to companies, to all kinds of stakeholders, to unions, to regions. Because the skills pact, which has the intention to bring together all these stakeholders coming from the different economic ecosystems, now gathers more than 1 000 participants. And every month, we have new applicants for the skills pact with very clear objectives to increase the reskilling efforts.

The ambition, our ambition, our common ambition is very clear. EU leaders have welcomed ambitious skills targets. By 2030, 60% of adults should take part in training every year. This means we have a long way to go as this figure stands at a bit less than 40% currently and 40% is an average for the European Union. There are a few countries well above and there are also still countries below.

To achieve this target, we are offering high levels of funding for upskilling and reskilling, in particular through the European Social Fund Plus, the Recovery and Resilience Facility and the Just Transition Fund. The 2023 European Year of Skills should be a turning point in helping us meet our ambitious social targets. This is why the work on the ground is key at national and regional levels, but also we have to be much more innovative. I think skilling, reskilling, upskilling people should really take all the possibilities, including the technological possibilities to reach out to all those who sometimes have some doubts if they should or can be skilled or reskilled. So, technology innovation is also part of this Year of Skills.

And today marks just the beginning. We have intensive months in front of us, and I look forward to close cooperation, to working together on this important initiative for our economy, our labour markets, but also for our societies, for our strong societies in a world that is changing. Also, in the transformation of our economies, especially also a strengthening of our industry, and it has been just mentioned what is happening in some Member States like Sweden.

Peter Pollák, za skupinu PPE. – Pani predsedajúca, pán komisár, som rád, že po roku mládeže tu máme Európsky rok zručností. Je to vynikajúca príležitosť aj na to, aby sme si uvedomili, že v Európe je stále obrovská masa ľudí, ktorým vzdelávacie systémy neodovzdali žiadnu praktickú skúsenosť, žiadnu praktickú zručnosť. Chcem oceniť, že sa podarilo upriamiť pozornosť práve na zručnosti, bez ktorých v tomto modernom svete môžeme len ťažko fungovať.

Je správne, že sa na európskej úrovni snažíme nasmerovať členské štáty, aby čo najviac využívali všetok ľudský potenciál, ktorý k dispozícii v Európe máme. Niektoré naše vzdelávacie systémy však dlhodobo nedokážu pripraviť množstvo Európanov na pracovný trh, a to aj napriek nedostatku pracovnej sily. Nedokážu im odovzdať zručnosť, ktorá je kľúčom k zamestnaniu. Niektoré členské krajiny jednoducho jednotlivcov nenaučili nič, a tým ich obrali o možnosť zapojiť sa do spoločnosti, budovať demokraciu, využívať príležitosti zelenej či digitálnej transformácie. Inak povedané, nedali im možnosť uplatňovať si svoje práva.

Ide najmä o Európanov, ktorí žijú v chudobe a ich práva sú obmedzené už od detstva. Množstvo chudobných občanov Únie je dnes bez práce, a pritom by z nich mohli byť vynikajúci pracovníci v stavebníctve, poľnohospodárstve či v priemysle. Mám napríklad na mysli rómske deti, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích systémov bez akýchkoľvek vedomostí, a dokonca aj bez akýchkoľvek praktických zručností len preto, lebo im tu zručnosť nedokázali naše školy odovzdať. Mrháme ich, ale aj našim potenciálom. Toto mrhanie a následná sociálna pomoc nás stojí oveľa viac ako investícia do budovania ich odbornosti či kvalifikácie.

Dámy a páni, využime i rok zručnosti na to, aby sme našli dostatok odvahy, aby každý človek vrátane najchudobnejšieho a aj toho Róma, teda v Európe, aby každý človek nadobudol zručnosť, prostredníctvom ktorej sa bude cítiť ako plnohodnotný občan Európskej únie.

João Albuquerque, em nome do Grupo S&D. – Senhora Presidente, Senhor Comissário, reitero o meu agradecimento pela excelente proposta que a Comissão pôde apresentar e que tivemos oportunidade de trabalhar em conjunto no sentido de a melhorar.

Este ano o Dia da Europa vem revestido de um significado adicional que nos convida a uma reflexão conjunta sobre o nosso próprio futuro. Arranca hoje o Ano Europeu das Competências e a primeira nota que quero deixar é que espero que daqui em diante possamos combinar o Dia da Europa com o arranque dos anos europeus.

Que queremos então deste Ano Europeu das Competências, agora que ele tem início? Primeiro, que as iniciativas que se vão desenvolver ao longo do próximo ano saibam envolver os diferentes stakeholders nacionais e europeus e que estes estejam no centro da discussão e do debate. Temos de envolver as empresas, os parceiros sociais, a sociedade civil e as entidades públicas, pois todos são necessários para este esforço de melhorarmos as competências dos europeus.

Segundo, que haja uma alocação de recursos que acompanhe o nível de exigência e de ambição dos objetivos propostos neste ano europeu. Foi bom ouvi-lo referir isto e esperemos que assim seja.

É fundamental que consigamos garantir que o ano de transição digital e climática não recaia sobre os trabalhadores e não constitua um agravamento das desigualdades socioeconómicas das pessoas, incluindo no acesso à educação e formação ao longo da vida. Para além disso, é essencial assegurar que a Europa é atrativa para pessoas de países terceiros e que estes veem garantidos todos os seus direitos de proteção social à chegada à União Europeia.

Terceiro, temos de garantir que há uma combinação entre a formação que é colocada ao dispor das pessoas e, por um lado, apostar na formação de competências no seio das empresas, mas também garantir que as competências ao dispor dos trabalhadores são transferíveis e lhes permitem uma maior capacidade de adaptação aos desafios desta definição dupla.

Por último, e concluo, mas não menos importante, temos de garantir que o âmbito das competências não se cinge apenas às necessidades do mercado. Não podemos estar focados somente na formação de trabalhadores qualificados ou de consumidores informados. Temos de garantir que estamos também a formar os cidadãos de amanhã, cidadãs e cidadãos participativos e munidos dos instrumentos e das competências necessárias a uma vida ativa nas comunidades onde se inserem.

É o futuro das nossas democracias e do projeto europeu que disso depende.

Bom Ano Europeu das Competências e bom Dia da Europa!

Dragoș Pîslaru (Renew). – Doamna președintă, domnule comisar, președinție suedeză, cred că, atunci când discutăm despre Anul European al Competențelor, trebuie să discutăm despre profesionalizarea forței de muncă, despre valorificarea talentului, despre ecosisteme locale de educație, despre sprijinirea tinerilor pentru a găsi un loc de muncă, despre competențe digitale și modul în care avem programe de recalificare, inclusiv în rândul vârstnicilor, despre adaptare. Acestea sunt viitorul economiei.

Degeaba vorbim despre a crea locuri de muncă, dacă nu vorbim despre oameni adaptați și pregătiți pentru aceste locuri de muncă. Discuția despre cantitatea locurilor de muncă și nu despre calitatea lor s-a încheiat demult. Astăzi, discuția este despre cum creăm locuri de muncă mai bine plătite. Prezentul și viitorul ne forțează să investim în oameni. Uniunea Europeană este acum un actor-cheie la nivel global, care trasează viitorul forței de muncă. Iar azi, deloc întâmplător, de 9 mai, Ziua Europei, vreau să vă aduc în atenție importanța acestui An European al Competențelor care începe astăzi.

O economie puternică, o economie competitivă nu va exista dacă noi nu investim în oameni, în competențele lor. Guvernele trebuie să investească în educație, în strategii de calificare la nivel regional și local, în strânsă legătură cu universitățile și cu sectorul antreprenorial. Avem nevoie de oportunități de finanțare din partea Uniunii Europene concrete care să sprijine autoritățile locale să aibă aceste inițiative de dezvoltare a competențelor pe tot parcursul anului 2023 și după aceea.

De aceea suntem astăzi, dragi colegi. Suntem aici pentru a putea vorbi despre Anul European al Competențelor. Vă vorbesc în calitate de președinte al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a Parlamentului European, dar și din inimă în același timp. Vă îndemn să ne gândim cu toții la viitorul Europei azi, de ziua ei, și să nu uităm că oamenii sunt viitorul Europei.

Katrin Langensiepen, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, as we enter the European Year of Skills, it's important to recognise the significance of the opportunity for Member States to incentivise workers to upskill and reskill themselves in light of the just transition.

Member States utilise the available resources to empower persons and encourage employers to provide their workers with the tools they need to succeed. This includes providing paid trainings and allowing workers to participate in training during working hours. We, as Greens, corrected the narrow focus on the lack of skilled workforce for management positions and expanded the scope to promoting upskilling and reskilling for all workers in all sectors. We also managed to include language on green skills for green quality jobs, stressed the need for jobs that allow workers to get skilled while still receiving pay from their employers. Also, we managed to have one recital on the importance of upskilling and reskilling.

Unfortunately, the improvements on migration, the specifics on gender and green skills did not survive the negotiations. The Swedish Council Presidency was reluctant on social dialogue and rather focusing on a broader positive impact on society, on democracy. But let us continue to work towards promoting quality jobs together.

Elżbieta Rafalska, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Pani Minister! Panie Komisarzu! Inicjatywa Europejskiego Roku Umiejętności to dobry pomysł. Obecnie 77 % europejskich firm ma trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Do 2030 roku będziemy potrzebowali 20 milionów pracowników w sektorze IT i do 2030 roku 60 % osób dorosłych powinno przechodzić szkolenia, podczas gdy dzisiaj dotyczy to 37 %, a więc zadanie jest niezwykle ambitne.

Na wniosek mojej frakcji politycznej Komisja Zatrudnienia zorganizuje wysłuchanie publiczne poświęcone niedorobom na rynku pracy i zawodom przyszłości. To też ważny temat. Również na nasz wniosek znalazło się odniesienie do znaczenia umiejętności cyfrowej oraz ryzyka luki cyfrowej. Ponadto uwzględniono postulaty odniesienia do promowania szkolnictwa zawodowego oraz takich imprez jak EuroSkills, które przyczyniają się do pokazywania atrakcyjności ścieżki kariery. To ważne, gdyż tegoroczna edycja tej imprezy promującej mistrzów zawodów z całego świata odbędzie się w Polsce.

W negocjacjach z Radą udało się też odrzucić problematyczne zapisy postulowane przez Parlament dotyczące ram prawnych w zakresie płatnych staży. Moja frakcja poprze tę propozycję. Nie ulega żadnej wątpliwości, że wszyscy musimy wiedzieć, że kształcenie ustawiczne, kształcenie przez całe życie stanie się niedługo jakimś obowiązkiem nas wszystkich.

Gianantonio Da Re, a nome del gruppo ID. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione europea ha adottato la proposta di fare del 2023 l'anno europeo delle competenze, con l'obiettivo di migliorare la formazione dei cittadini europei.

Ben venga l'attenzione dell'Europa per una forza lavoro qualificata, che significa rafforzare la competitività delle imprese europee, in particolare delle nostre piccole e medie imprese.

L'obiettivo di migliorare e aumentare le competenze non deve però rimanere sulla carta, ma deve tradursi in adeguati investimenti nella formazione di tutti i cittadini europei, in particolare dei giovani con disabilità che più di tutti hanno subito gli effetti negativi della pandemia, con un aumento delle discriminazioni e disinclusione socioeconomica.

L'attenzione alla formazione, che è alla base della crescita economica dell'Europa, deve andare ben oltre il 2023 e deve riguardare tutti, nessuno escluso, perché la disabilità non conosce scadenze temporali.

È essenziale dare la giusta valorizzazione a quei cittadini che contribuiscono con il loro pensiero alla crescita della società europea, esempio di democrazia per tutti. Il mondo della disabilità va aiutato e questo è l'anno giusto.

Eugenia Rodríguez Palop, en nombre del Grupo The Left. – Señora presidenta, señor comisario, un reciente informe del ETUI muestra que la escasez de trabajadores es mayor en los sectores y perfiles no cualificados. Sabemos que el 39 % de los trabajadores adultos en la Unión Europea están sobrecualificados. En España, más del 29 %. O sea, que no faltan trabajadores cualificados sino más bien empleos de calidad, buenas condiciones de trabajo con carreras profesionales estables e inversión en formación. Falta que las empresas se responsabilicen, porque también ellas se benefician de los procesos de actualización de las capacidades. Y falta, por supuesto, una buena formación profesional reglada y un mayor papel de los servicios públicos de empleo.

Pero nada de esto funcionará si no se vinculan las estrategias de cualificación y las de creación y mantenimiento de empleos de calidad, porque sin trabajo cualificado no hay empleo estable y sin empleo estable no hay trabajadores cualificados. No hay derecho a la educación, a la formación y al aprendizaje permanente sin buenos salarios y seguridad en el empleo, y el mercado laboral será más competitivo y más rentable con trabajadores formados que puedan diseñar su propio plan de vida.

Ádám Kósa (NI). – Elnök Asszony! A készségek európai éve nem is kezdődhetne jobbkor: Magyarországon ezen a héten kezdődtek az érettségi vizsgák.

A fiataloknak innen is sok sikert kívánok! A legfontosabb készségek nem csupán a tudásban vannak. Az idegen nyelvek ismerete vagy a digitális világban való jártasság nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jó minőségi munkát találjanak, de fontos az alkalmazkodóképesség és hogy a kihívásokra is összeszedetten tudjanak reagálni.

De vannak új kihívások is. Olyan világban élünk, ahol az algoritmusok azonnal választ tudnak adni kérdéseinkre. Éppen ezért meg kell tanulni helyesen bánni az információval, jól értelmezni és használni az adatokat. Fontos, hogy a rendelkezésre álló erőforrásainkat az Európai Unió fiatal állampolgárai élvezhessék. Ez a kérdéskör mindig kiemelt maradjon.

Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, kolegyně a kolegové, vážený pane komisaři, je Den Evropy a právě dnes začíná Evropský rok dovedností. Není to náhodou, že jsme zvolili toto téma. Naším cílem je podpořit zájem a zapojení občanů do celoživotního vzdělávání a zlepšit dovednosti zejména tam, kde nejsou dostatečné, a to je oblast digitálních technologií. Víme, že každý třetí pracující člověk v Evropě postrádá tyto dovednosti a s tím se nemůžeme smířit. 22 % mladých lidí uvádí, že hlavním problémem pro získání práce na trhu práce je právě nedostatek potřebných dovedností. Jsme si vědomi rozdílů mezi občany, mezi regiony a chceme toto změnit. Musíme proto podpořit žáky, učitele i školy. Vítám akční plán digitálního vzdělávání a zavedení evropského rámce pro digitální vzdělávání, který může přispět k vyrovnání rozdílů a ke zlepšení úrovně dovedností.

Pane komisaři, Evropský rok dovedností by měl navázat na odkaz Evropského roku mládeže. Jednou z priorit mladých lidí je právě vzájemné uznávání diplomů a kvalifikací, a to co nejdříve. Mladí lidé si jsou vědomi přidané hodnoty, kterou přináší mobilita a dovednosti získané v rámci programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Těším se na spolupráci se všemi, kteří k úspěšnému roku dovedností přispějí.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). – Ačiū, Pirmininke, Ministre, Komisare. Šių metų paskelbimas įgūdžiu metais suteikia daug galimybių susitelkti ir sutelkti dėmesį į Europos darbo rinką ir jos problemas ir rasti tinkamus sprendimus, padėti mūsų žmonėms sėkmingai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, o įmonėms tapti labiau konkurencingoms ir inovatyvioms. Europos konkurencingumas tiesiogiai priklauso nuo to, kaip sėkmingai veikia įmonės ir pirmiausia nuo jose dirbančių darbuotojų įgūdžių ir kvalifikacijos. Tačiau vis prastėjanti Europos demografinė padėtis įtakoja darbo rinką. Turime darbuotojų trūkumą sveikatos apsaugos, aptarnavimo, statybos paslaugų srityse. Trūksta tiek aukštos, tiek žemesnės kvalifikacijos darbuotojų, o net ketvirtadalis Europos Sąjungos mažų ir vidutinių įmonių susiduria su darbuotojų trūkumu. Todėl privalome investuoti į naujų įgūdžių įgijimą, į jų atitikimą darbo rinkos poreikiams ir ypatingą dėmesį skirkime švietimui, mokymo programoms, kad jauni žmonės galėtų įgyti tas paklausias ir reikalingas specialybes. Ir jokiu būdu negalima pamiršti ir suaugusiųjų mokymosi. Ačiū.

Ilana Cicurel (Renew). – Madame la présidente, Monsieur le Commissaire, cher Nicolas Schmit, chers collègues, à l'heure où nous parlons est discutée à l'Assemblée nationale à Paris une proposition de loi sur la mobilité des alternants pour un Erasmus de l'apprentissage. Cette date n'a bien sûr pas été choisie au hasard. Nous célébrons aujourd'hui, en cette journée de l'Europe, le lancement de l'Année européenne des compétences et c'est ce qui nous réunit dans cet hémicycle.

Erasmus est l'un des grands succès de notre Europe, mais il est encore trop souvent perçu par nos concitoyens comme réservé aux seuls étudiants. Ce que nous sommes en train de réaliser ensemble, c'est la démocratisation de la mobilité européenne. Chaque jeune, qu'il soit étudiant, apprenti ou lycéen professionnel, doit pouvoir se saisir de cette chance qui lui est offerte par l'Europe. La Commission européenne s'apprête à lancer une proposition de cadre pour la mobilité des apprentis. La reconnaissance des compétences acquises durant la mobilité doit y avoir toute sa place.

Lançons un processus de Bologne de la voie professionnelle. Car, au final, ce qui nous permettra de convaincre les jeunes et les familles les plus réticentes à la mobilité européenne, c'est que celle-ci soit reconnue à travers toute l'Europe en termes d'employabilité. Reconnaissance des compétences techniques bien entendu, mais aussi de ces compétences si difficiles à transmettre et si essentielles dans le monde professionnel et que l'on appelle les compétences du XXIe siècle, la capacité de communiquer, de s'adapter, de travailler en équipe, d'innover, de sortir de sa zone de confort.

Et pourquoi ne pas commencer par les secteurs en tension et stratégiques pour notre souveraineté industrielle? Cette Année des compétences nous donne l'occasion de faire connaître la force de la mobilité européenne à toute notre jeunesse et à tous les employeurs d'Europe. L'enjeu est social et politique.

Mounir Satouri (Verts/ALE). – Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Commissaire, 1990: premier rapport du GIEC. 2023: première Année européenne des compétences au service de la transition écologique. En 2023, en France, les syndicats étudiants attendent encore que le développement durable soit une matière obligatoire dans l'ensemble des formations. Cherchez l'erreur. Certains dénoncent une transition brutale. Je dénonce ici 33 ans d'inaction cachée derrière le mythe de la rentabilité et de la croissance.

Alors que 14 % des jeunes sont sans emploi ni formation et que seulement 23 % des employés des services de l'énergie sont des femmes, nous, écologistes, proposons une transition solidaire et inclusive. Une transition qui accompagne les projets de formation innovants, des bac +4, comme le retour à l'emploi des laissés-pour-compte. Une transition qui revalorise l'apprentissage, à l'heure où, en France, on s'apprête à sacrifier les lycées professionnels.

Pour que la transition en Europe soit enfin au rendez-vous, Monsieur le Commissaire, ne cherchez plus, écoutez enfin les écologistes.

Eugen Jurzyca (ECR). – Pani predsedajúca, stále meniaci sa pracovný trh vyžaduje nové zručnosti od pracujúcich. Komisia predstavila Európsky rok zručností, ktorého cieľom je podporovať odbornú prípravu, zvyšovanie zručností a prilákanie talentov do Európskej únie. Úspech tohto projektu sa vyhodnocuje podľa počtu podujatí a iných výstupov, čo nie je postačujúce. Malo by sa merať, ako sa zvýšila produktivita pracujúcich vďaka Európskemu roku zručností. Treba napríklad merať, či sa verejné financie investované do zvýšenia schopností vrátia do štátneho rozpočtu prostredníctvom daní a odvodov, napríklad úspešných absolventov. Lepšie merané projekty nám prinesú aj viac výsledkov.

Eugen Tomac (PPE). – Doamna președintă, domnule comisar, într-o piață a muncii în continuă schimbare, acest an, 2023, Anul European al Competențelor, este unul de importanță majoră. Cred că este timpul să arătăm mai multă ambiție în dezvoltarea de inițiative europene în ceea ce privește formarea, recalificarea și învățarea pe tot parcursul vieții. Doar astfel, Uniunea Europeană va reuși să rămână o piață atractivă pentru lucrătorii din întreaga lume. În România, devenită un adevărat centru digital, am văzut importanța investițiilor în dezvoltarea competențelor viitorului.

Forța noastră de muncă a suferit transformări semnificative în ultimii ani, odată cu apariția unor noi industrii și a economiei digitale. Cu toate acestea, mai este mult de lucru până a ne asigura că toți cetățenii pot accesa formare și educație de înaltă calitate și că aceștia sunt complet pregătiți pentru cerințele în schimbare ale pieței muncii. Anul European al Competențelor 2023 ne oferă o oportunitate unică de a face acest lucru, de a investi în resursele noastre umane și de a le pregăti pentru provocările și oportunitățile viitoare. Împreună putem construi o Europă mai prosperă și echitabilă, în care toți cetățenii au competențele și cunoștințele necesare pentru a prospera în secolul XXI.

Marcos Ros Sempere (S&D). – Señora presidenta, señor comisario, hoy celebramos el Día de Europa. Y hoy también arranca el Año Europeo de las Competencias, una forma de avanzar en la construcción del proyecto europeo. Porque uno de los pilares en los que se asienta la Unión es la educación.

Y sí, necesitamos una población capacitada y formada para afrontar las transiciones digital y sostenible. Pero solo podemos conseguirlo a través de sistemas educativos públicos fuertes y resilientes. Sistemas educativos públicos que aseguren una educación de calidad a todos los ciudadanos.

Venimos de la creación de la Agenda de Capacidades Europea y del Pacto por las Capacidades y vamos hacia la creación de un Espacio Europeo de Educación para 2025. El proyecto europeo más ambicioso desde la creación del Erasmus. Este es el camino. La educación y la formación son la base sobre la que construir una sociedad mejor.

Aprovechemos este año para implementar acciones eficaces que mejoren las habilidades de nuestros estudiantes y trabajadores.

Атидже Алиева-Вели (Renew). – Г-жо Председател, повече от три четвърти от предприятията в Европейския съюз срещат трудности при намиране на работници с необходимите умения.

Безспорно, за да се гарантира успехът на Европа при постигане на зелените цели, свързани с екологичния и дигиталния преход, трябва да се вземат предвид, от една страна, нуждите на предприятията, а от друга, предпочитанията за професионално развитие на индивида. Светът се променя. Нужна е актуализация и модернизация на пазарите на труда и образователните системи. Време е да се подготвим за професиите на бъдещето. От фундаментално значение е да се предоставят възможности на работниците да се адаптират към непрекъснато изменящата се среда. Да не забравяме и цифровите умения за възрастните хора.

Европейската година на уменията идва точно навреме. Тази година поставя добро начало, но действията на Съюза в тази посока трябва да продължат и напред, защото Европейският съюз има нужда от подготвени хора със знания и умения, а инвестициите в знания и умения са инвестиции в бъдещето на Европа.

Miriam Lexmann (PPE). – Pani predsedajúca, dnes pri príležitosti zahájenia Európskeho roka zručností by som chcela apelovať na to, aby sa možnosti, ktoré tento rok prinesie, dostali skutočne ku každému. Je nesmierne dôležité, aby príležitosti na nadobúdanie zručností boli dostupné aj pre zraniteľné skupiny, ľudí zo znevýhodneného prostredia či osoby so zdravotným postihnutím. Zároveň chcem podotknúť, že je dôležité, že zručnosti nie sú iba tie, ktoré sú zamerané na zamestnanosť a ekonomický rast a prospech. Pozornosť musíme venovať aj takzvaným mäkkým či prierezových zručnostiam, ktoré sú rovnako dôležité pre náš osobný a pracovný život a ku ktorým patria, napríklad kritické myslenie, kreativita, jazykové schopnosti alebo digitálna či mediálna gramotnosť.

V neposlednom rade musíme myslieť aj na následné kroky po tom, čo zručnosti nadobudneme. A k tomu patrí aj ich oficiálne uznanie. V tomto kontexte by som chcela vyzdvihnúť najmä potrebu uznania zručností nadobudnutých neformálnym spôsobom, a to najmä prostredníctvom dobrovoľníctva, ktoré je neoceniteľnou skúsenosťou nielen pre mladých, ale aj pre staršie vekové kategórie.

Ilan De Basso (S&D). – Fru talman! I hela Europa råder brist på kompetens. Ojämlikheten och ojämställdheten på arbetsmarknaden kvarstår, och situationen är direkt akut. Om detta vittnar företagen, och det är denna fråga som ytterst kommer att avgöra vår konkurrenskraft för framtiden.

I det sammanhanget är Sverige inte något undantag. Men där sviker den högerkonservativa regeringen landets löntagare, när de skär ned på finansiering av utbildning och kompetensförsörjning. Detta är rent oansvarigt! Om vi på allvar ska klara av kompetensbristen måste vi våga prioritera och tillgängliggöra utbildning för allt fler människor. Då hjälper det inte med en massa Powerpoints och teorier. Därför krävs konkreta insatser och lösningar.

För det första måste företagen ta sin del av ansvaret. Validering och erkännande av färdigheter måste förbättras. En välfungerande social dialog måste garanteras för att säkerställa kompetensförsörjningen, i enlighet med branschernas behov. Europaåret för kompetens är i år. Frågan om kompetensförsörjning är ingen kostnadsfråga, utan snarare en fråga om investering för framtiden. Därför är det dags att gå från ord till handling.

Laurence Farreng (Renew). – Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la formation professionnelle retrouve enfin ses lettres de noblesse. Avec cette Année européenne des compétences, bien sûr, mais surtout avec les grands changements que nous opérons pour réindustrialiser notre continent et pour créer les métiers de la transition écologique. Nous avons besoin de nouvelles compétences dans le bâtiment, dans le numérique, dans le tourisme, dans l'industrie, dans l'énergie et le transport.

Partout, il y a des opportunités de carrière valorisantes pour les jeunes. Pour cela, il faut que les entreprises s'engagent dans le mentorat et dans les stages rémunérés. Il faut aussi se saisir plus largement des opportunités d'Erasmus qui, rappelons-le, est ouvert à l'apprentissage et aux formations professionnelles. Pour mieux partager nos compétences européennes et parce que les bassins d'emploi sont d'un côté et de l'autre de nos frontières européennes. Enfin, nous comptons bien sûr sur vous, Monsieur le Commissaire, pour que cette Année des compétences soit faite de réalisations concrètes.

Samira Rafaela (Renew). – Madam President, Commissioner, I'm glad that we're having this important discussion today on the day of Europe. It makes me think of the city Eindhoven in my own Member State, where the key technological players need to train thousands of workers so that our European champions can keep innovating.

The great transitions of our times, such as the digital and green transition, need us to keep innovating. We are going through these transitions because we want to leave the new generation a world that has something to offer and a European Union that is safe, open and strategically autonomous. Therefore, we need to make sure that they have the skills to thrive in this world.

This is why, again, I emphasise the importance of reaching and supporting young people in the development of our actions in the Year of Skills. Let us not forget the young people also from the overseas countries and territories that also need to be targeted when we promote our campaigns for the skills of the future. Young women should be encouraged too to pursue their education and career in the STEM sectors.

Zgłoszenia z sali

Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, je opravdu dobře, že dnes, v Den Evropy, jsme projednali i téma evropských dovedností, Evropského roku dovedností. Je důležité podporovat kvalifikovanou pracovní sílu v oblasti jazykových dovedností, IT dovedností, samozřejmě technických. Neustále se vyvíjí všechny dovednosti, které potřebujeme k naší kvalitní práci, a potřebují je zejména evropští zaměstnanci. Rekvalifikaci budeme potřebovat celý život a vlastně celý život se budeme potřebovat učit. To, oč hrajeme, je o konkurenceschopnost celé Evropské unie. A ty lepší pracovní příležitosti nás mají ochránit před vyloučením, před diskriminací, před extremismem. Tudíž celé toto téma je velmi důležité a já jsem velmi rád, že tuto důležitost si uvědomuje i Evropská komise a Evropský parlament. I podle výsledků této diskuse stojí na stejné straně. Jde o naši budoucnost, jde o naše životy.

Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, Ar dtús, comhghairdeachas leis an gCoimisiún as ucht an bhliain tábhachtach seo a eagrú, ní hamháin i mbliana ach tá sé chun leanúint ar aghaidh ar feadh 12 mhí. Agus is féidir mórán dul chun cinn a dhéanamh sa tréimhse sin. Agus tá géarghá leis, mar feicimid i ngach aon tionscal go bhfuil siad ag lorg daoine óga leis na scileanna agus níl na scileanna acu. Agus an chúis in a lán áiteanna ná nach bhfuil an t-eolas ag daoine óga. Dá bhrí sin caithfimid, go háirithe, díriú ar oideachas – oideachas scoileanna dara leibhéil agus an tríú leibhéil – sa dara leibhéal, ag insint do na daoine óga go bhfuil gairmeacha nua amach romhaibh agus gur féidir leo iad sin a leanúint, agus go háirithe ansin sna hollscoileanna teicneolaíochta go háirithe, chun na scileanna a sholáthar do na daoine a bheidh ag freastal iontu, na mic léinn, agus sa treo is go mbeidh siad in ann na scileanna seo agus na jabanna seo a líonadh.

Beata Mazurek (ECR). – Pani Przewodnicząca! Współczesny rynek pracy stwarza dla obywateli olbrzymie możliwości, ale także stawia konkretne wyzwania. Kształcenie się przez całe życie i nieustanne podnoszenie kwalifikacji jest dzisiaj czymś całkowicie naturalnym i stanowi siłę napędową europejskiej gospodarki, która wymaga wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Mówię o tym z dumą jako reprezentantka Polski – kraju, który jest jednym z trzech najbardziej konkurencyjnych rynków dla branży IT w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jesteśmy również drugim najbardziej atrakcyjnym rynkiem na świecie dla outsourcingu usług IT. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że istnieje poważna luka innowacyjności w porównaniu z rynkiem globalnym. Dlatego apeluję do Komisji Europejskiej o zintensyfikowanie działań na rzecz odpowiedniego dopasowania umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy, tak aby umożliwić realizację zawodową obywateli i zwiększyć konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw, na czym wszystkim nam powinno zależeć.

Nie zapominajmy też o osobach starszych. Niezbędne jest podjęcie przez Unię kroków w celu ochrony seniorów przed wykluczeniem cyfrowym. Tylko w ten sposób zbudujemy prawdziwe społeczeństwo równych szans.

(Koniec zgłoszeń z sali)

Nicolas Schmit, membre de la Commission. – Madame la Présidente, honorables membres, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce débat à la fois constructif mais aussi ambitieux. Un débat qui a mis en avant un certain nombre d'idées, mais qui a surtout insisté sur la conviction et la nécessité de faire des compétences l'un des instruments pour faire avancer l'Europe. Alors en effet, nous avons choisi ensemble cette date du 9 mai, et certains d'entre vous y ont fait absolument allusion. Je crois qu'il y a une symbolique dans ce choix puisqu'il y a une symbolique dans cette date.

Cette date du 9 mai, c'est l'acte fondateur de l'Europe, mais c'est un acte fondateur basé, pour citer Schuman, sur des “réalisations concrètes”, des “solidarités de fait”. C'est un acte fondateur, aussi, qui a eu lieu à un moment où l'Europe était en danger, où la paix mondiale était en danger, où finalement l'Europe a dû se ressaisir, s'unir pour faire face à ces dangers. Il y a donc beaucoup de ressemblances avec notre Europe aujourd'hui, qui certes est beaucoup plus unie, qui a fait d'énormes progrès depuis la fameuse déclaration de Robert Schuman, mais qui en même temps, aujourd'hui, fait aussi face à des dangers et surtout à des transformations profondes dans son environnement globalisé.

Ce message sur les compétences, c'est bien sûr un message à notre économie. C'est un message à nos entreprises. C'est un message aux États membres. Mais cela doit, avant tout et en premier, être un message aux citoyens, comme l'était d'ailleurs la déclaration de Schuman. Elle était concrète. Elle faisait appel notamment aux dizaines de milliers de travailleurs de la sidérurgie et du charbon pour leur dire que ce n'était qu'ensemble qu'on pouvait reconstruire. Reconstruire matériellement, mais aussi reconstruire politiquement, et je dirais même spirituellement, l'Europe.

Aujourd'hui, parler de compétences ou d'année, l'Année européenne des compétences, c'est d'abord donner une impulsion forte à tous les Européens. Une invitation à tous les Européens, quel que soit leur âge, quelle que soit leur provenance. Pour dire que certes, nous sommes dans une situation de transformation écologique, mondialisée, numérique, mais qu'il y a une sortie pour tout un chacun. Il y a une sortie vers le progrès, vers la prospérité, vers plus de justice. C'était le message de Schuman, cela doit être le message aujourd'hui, de nous tous.

S'adresser aux citoyens européens, c'est leur montrer aussi que cette année des compétences n'est pas un événement limité dans le temps. L'année des compétences ne va pas s'arrêter le 8 mai 2024. L'année des compétences, cela devra être chaque année. Chaque année, nous devons penser à une chose: comment est-ce qu'on peut améliorer les compétences des Européens, susciter les talents, permettre aux jeunes et aux moins jeunes de se mouvoir dans l'espace économique, mais aussi l'espace humain, l'espace des citoyens européens.

C'est aussi un témoignage de confiance qu'il faut donner aux citoyens européens. Un message de confiance que nous voulons construire en Europe. Une société apprenante, ouverte à tous, une société apprenante qui fait de l'apprentissage tout au long de la vie, finalement, l'un des piliers de notre développement économique, mais aussi de notre développement social, et je dirais même de notre développement démocratique.

Il faut donc que nous continuions maintenant à travailler sur cette année, la prolonger, et surtout la faire comprendre à nos concitoyens, non pas comme quelque chose qui est éloigné d'eux, mais quelque chose qui fait partie de leur vie quotidienne, qui doit faire partie de leurs espoirs d'avoir un bon job, un bon emploi, la possibilité d'avancer dans leur vie, pas uniquement dans leur vie professionnelle, mais dans leur vie tout court.

Jessika Roswall, President-in-Office of the Council. – Madam President, honourable Members, Commissioner, as we can tell from today's interventions, there is great support and enthusiasm for launching the European Year of Skills and its core objectives and that is very good.

We can all relate to the challenges that come with the digital and green transition and why upskilling and reskilling the workforce is so essential to strengthen Europe's competitiveness. We already face fierce competition amongst companies for skilled workers. I dare to say that most companies already understand or will soon understand that it is in their interest to support further upskilling and reskilling of their workers. At the same time, this is an investment in the long-term competitiveness of the company and their human capital that will both pay off. Such an investment is also in line with the workers increasing expectations vis-à-vis their employers, taking into account the current labour market context.

We should use the current momentum to promote upskilling and reskilling opportunities across various policy areas. It is in our common responsibility and for a tangible outcome that we will all benefit from in the long term. Because behind these words about upskilling and reskilling, there are people – people with dreams and competences that are essential for our future European labour market. Thank you very much for this debate and thank you for your attention.

Przewodnicząca. – Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 171)

Josianne Cutajar (S&D), in writing. – There is No European transition without European citizens. We are preparing the EU for the net zero industries, for sustainable transport, for new technologies. It is time we plan ahead to ensure that all these create opportunities, jobs and incentives for workers of all ages, especially those incurring additional difficulties when it comes to entering the labour market. This strategy must include people with disabilities, those without much formal education, women and the elderly.

The European Year of Skills should be an opportunity for the EU and its Member States to invest in adequate and evenly-matched skills, empowering individuals and entrepreneurs to participate in our society and market. This must be done through education and partnerships between all stakeholders – governments, schools, universities and the industry, developing curricula aligned with the challenges and opportunities faced, as well as the sustainable and digital skills needed. It must also be done through facilitating the employment of skilled individuals.

The Year of Skills should additionally put value in the role that regional programmes and cohesion policy can play in addressing the shortage of staff and skills in heavily affected sectors and regions, to ensure that we really leave no one behind.

21.   Tarbijate võimestamine üleminekul rohelisele majandusele (arutelu)

Przewodnicząca. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Biljanę Borzan w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepsze informowanie i lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami (COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD)) (A9-0099/2023).

Biljana Borzan, rapporteur. – Madam President, dear citizens of the EU, I am speaking today directly to you as the purpose of this new law is to benefit each and every one of you on a daily basis. We are rewriting rules in order to make the industry more transparent, green and consumer-oriented, to make it easier for you to make informed choices and sustainable choices when you make purchase.

You want products that last longer, break less often and are more easily repaired? The information will be provided to you and planned obsolescence will be banned. You want to be sure that you are doing your part by purchasing products that are truly environmentally sound? We will make sure no one can advertise their product as being green if there is no merit to these claims. Do aggressive and manipulative sales tactics by online sales services annoy you? We will ban practices that could distort or impair your free choice as a customer.

All this and more we did to empower you for the green transition to make the citizens players on the common market rather than mere payers. All this was made with support from all sides of this plenary hall, from representatives of the political groups, left and right. We all want Europe that works for people.

Among the many useful things we managed to secure for the citizens, some merit special mention: for example, banning early obsolescence practices when products are designed and made to break soon after the legal guarantee runs out in order to make the consumers buy new stuff. Surveys show that citizens consider cell phones – a device that has become ubiquitous – to be more affected by these practices, and that they usually break down in the second year of use. Such practices are perpetuating a vicious circle that is bad for everyone except the industry, and it makes enormous profits from the buy-use-discard consumption model. To counter this, we introduced an outright ban on early obsolescence practices. We want to make refrigerators great again.

In order to make it easier for consumers to identify and purchase products that are more durable, we will introduce a new mandatory label. It will cover the legal guarantee of conformity and its voluntary extension in the form of a commercial guarantee of durability. So if a TV maker provides two years of legal warranty and an additional two years of commercial guarantee of durability, this product will bear a 2 + 2 label. In addition, if the competitor offers no commercial guarantee of durability, this label will be 2 + 0. This will induce producers to compete.

When it comes to sustainability labels, we are reinforcing the certification schemes. In short, all the companies issuing such labels and certificates will have to be vetted and certified themselves by the Member State authorities. This includes a complaint system that focuses on non-compliance and insurance, and the withdrawal of the sustainability labels in such cases. We will ban environmental claims if not substantiated with evidence, such as “environmentally friendly”, “natural”, “biodegradable”, “climate neutral” or “eco”. In addition, companies will no longer be able to feature carbon offsetting as an asset.

In order to become empowered consumers in the green transition, the citizens need to be properly informed, and their legal rights must be protected and strengthened. We are enabling citizens to choose products that are more durable, repairable and sustainable. Companies will have to stop early obsolescence with a ban on introducing features that limit a product's durability. They will also have to make their products more repairable than they currently are. Furthermore, we will end the jungle of false environmental claims – only certified and substantiated ecological claims will be permitted.

To summarise, we want more value in citizens' wallets and less valuable resources in the trash.

Edina Tóth, A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményének előadója. – Elnök Asszony! Egyre több vásárló törekszik arra, hogy környezetbarát terméket vagy szolgáltatást válasszon, azonban hiába a jó szándék, ha a vállalatok egy részénél csupán marketingfogás marad az ígéret. A “zöldre festés” jelensége sajnos az utóbbi időben egyre nagyobb teret nyert, ezért is különösen fontos, hogy felvegyük a harcot e gyakorlattal szemben.

Az Európai Parlament környezetvédelmi szakbizottsága nagy többséggel támogatta állásfoglalásomat, és bizottságunk legfontosabb javaslatait Borzan asszony is beépítette jelentésébe, amit ezúton is köszönök. Immár közös javaslataink révén együttesen tudjuk betiltani a megtévesztő “zöldrefestést”. Nem engedünk többé teret azon vállalkozásoknak, akik környezetbarátként tüntetik fel magukat, miközben az egyáltalán nem mutatkozik meg a működésükben, vagy a termékeikre, szolgáltatásainkra vonatkozó ilyesfajta állításaik nem igazolhatóak.

Kiemelten fontos, hogy elkerüljük a kettős minőség rossz gyakorlatát, valamint a bizonyíthatatlan, túlzottan általános állítások és címkék használatát, mint az “öko-”, “bioalapú”, “karbonsemleges” vagy “klímabarát”. A fogyasztókat ezen felül tájékoztatni kell a termékek garantált tartósságáról is.

Összességében elmondhatjuk, hogy ma már egyre több vállalat és márka ténylegesen is törekszik a fenntarthatóságra, így a zöldítés szerepe felértékelődik. A fogyasztói bizalom megerősítése érdekében egy hatékony szabályozás minden valódi céges zöldülés hitelességét erősítheti. Módosításaink célja a jogbiztonság biztosítása a kereskedők számára, valamint a zöldre festéssel és a termékek korai elavulásával kapcsolatos ügyek rendezésének megkönnyítése.

A zöld termék legyen valóban zöld. Járjunk együtt tovább a zöld úton, s szüntessük meg közösen a zöldre festés rossz gyakorlatát!

Didier Reynders, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, I am pleased to be with you today for this debate about the “empowering consumers for the green transition” proposal. I would first like to thank the Parliament for its support to this proposal and in particular the rapporteur for the IMCO Committee, Ms Biljana Borzan.

This proposal is a major contribution to the green transition. Indeed, many consumers want to play a more active role in the green transition through their consumption choices, but they too often lack the necessary information to do so. For instance, the 2023 consumer conditions scoreboard shows that more than half of respondents said they were influenced by environmental considerations when purchasing a product recently. But 39% also flagged that they consider environmental claims unreliable.

This proposal is part of a broader package of initiatives aimed at fostering sustainable consumption, covering the design, the purchasing and the use phases. In particular, this proposal aims to ensure that consumers are provided with better information on durability and repairability of products at the point of sale.

It also aims to ensure better protection of consumers against harmful practices that prevent them from making optimal, sustainable consumption choices. For instance, together with the recent “green claims” proposal, it aims to strengthen the fight against greenwashing by banning practices that mislead consumers on the actual sustainability of products. By doing so, consumers will be able to choose products that are genuinely better for the environment. This will encourage competition towards more environmentally sustainable products.

The initiative also steps up consumer protection against early obsolescence practices, which, together with the recent “right to repair” initiative, would ensure that consumers have access to more durable and repairable products. The Commission therefore praises the Parliament for its broad support to the objectives of the proposal.

Let me, however, highlight that some amendments proposed by the Parliament may go beyond the objective of the Commission's proposal. For instance, possible dual quality issues are already covered by a new provision in the revised Unfair Commercial Practices Directive. This became applicable only a year ago. The implementation of this recent provision should, in our view, first be assessed before considering possible additional amendments on this matter. Such assessment is foreseen by the Commission for next year, when we will publish a report.

The issue of dark patterns is also important. However, I would like to highlight that this is being examined in the ongoing EU fitness check on digital fairness, for which again a report is also expected next year. So Madam President, honourable Members, thank you again for your support on this file. As the Council has adopted its position last week, we hope that we will soon start the trialogues with the objective of concluding the negotiations still this year. I look forward, of course, to your interventions.

Arba Kokalari, för PPE-gruppen. – Fru talman! Om Europa ska klara klimatomställningen måste det bli enklare att handla klimatsmart. Men vi har ett problem, för EU har ingen trovärdighet att stoppa greenwashing, när vi har greenwashing i det här parlamentet: Det är Miljöpartiet och deras partigrupp De gröna. För trots att de har hög svansföring när det gäller klimatfrågor ser vi hur dessa driver reklamförbud på solpaneler och elbilar, de försöker stoppa miljömärkningar, och de vill förbjuda företag från att klimatkompensera.

Hur ska vi göra det lättare för konsumenter att hitta ekologisk barnmat och miljövänligt tvättmedel utan miljömärkningar? Hur ska vi klara elektrifieringen utan att företag får göra reklam för solpaneler? Hur ska vi uppmuntra företag att ta klimatansvar om de inte får berätta om sitt hållbarhetsarbete?

Jag tycker att det ska vara lätt att göra rätt. Det måste bli mer lönsamt för företag att bli klimatsmarta, och det måste bli enklare för konsumenter att köpa hållbart. Vi behöver stoppa greenwashing, oavsett om den kommer från företagen eller från miljövänsterns politiker.

Christel Schaldemose, for S&D-Gruppen. – Fru formand! Tiden er løbet fra køb, brug og smid væk kulturen. I stedet vil vi forbrugere handle grønt. Og det har virksomhederne faktisk også forstået. Og derfor vrimler det hylderne med produkter i brunt indpakningspapir med selvopfundne mærkningsordninger og påtrykt masser af ord, der lovpriser produktets bæredygtighed, genanvendelighed og bionedbrydelighed. Men nedenunder kan der gemme sig produkter, der forældes for tidligt eller er sværere og dyrere at reparere. Som forbruger er det virkelig svært at finde de reelt grønne produkter i virksomhedernes skov af “green washing”. Det skal være slut nu, og derfor vil jeg gerne takke Biljana Borzan for denne virkelig gode betænkning, hvor vi kan med denne her lov virkelig sætte en stopper for helt urimelige handelspraksisser, som stiller forbrugerne dårligere i den grønne omstilling. Forbrugerne skal kunne gennemskue, hvor bæredygtigt det produkt, de lægger i kurven, er. Hvor lang er levetiden? Kan det repareres? Kan jeg stole på mærkningsordningen? Forbrugerne de vil have, at disse ting fungerer på en bedre måde. De færdige med køb, brug og smid væk. Og det skal producenterne altså også være med til at understøtte, så de skal gør det bedre, og de skal gøre det mere ærligt.

Sandro Gozi, au nom du groupe Renew. – Madame la Présidente, cher Commissaire, chers collègues, nous voulons une Europe des solutions concrètes. Nous nous rappelons, aujourd'hui 9 mai, de la déclaration Schuman qui indiquait, dans les réalisations concrètes, la voie à suivre pour construire l'Union européenne. Nous voulons une Europe qui multiplie les opportunités, les droits et les protections. En fait, nous voulons une Europe cohérente avec ses choix de société, et la proposition sur la responsabilisation des consommateurs est un exemple bien concret de cette Europe-là.

Il est impossible d'atteindre nos objectifs de transition écologique sans moderniser le marché unique. Nous devons construire une relation plus juste et transparente entre producteurs et consommateurs. Il faut encourager, accompagner nos entreprises pour gagner ensemble les défis de l'économie circulaire. Combien de fois nous a-t-on présenté comme trop écologique une pratique de bon sens qui devrait être courante et obligatoire? Combien de fois nos téléphones portables, nos machines à laver se bloquent-ils de façon irréparable alors qu'il est évident qu'ils pourraient durer beaucoup plus?

C'est la raison pour laquelle nous adaptons le marché unique, l'objectif étant de permettre aux consommateurs de prendre des décisions respectueuses de l'environnement et d'inciter les entreprises à leur proposer des produits durables. Nous nous attaquons à l'écoblanchiment, beaucoup trop utilisé par certaines entreprises pour redorer leur image. Et nous voulons mettre fin à l'obsolescence précoce et programmée des produits, et lutter contre les allégations trompeuses qui, insidieusement, incitent les consommateurs à faire des achats pas du tout nécessaires. Nous voulons aussi garantir le droit à la réparation qui doit devenir une pratique commune, et assurer une meilleure information des consommateurs, tout en encourageant les initiatives de durabilité des petites entreprises.

Concrètement, nous allons réduire drastiquement le nombre de labels bidons vantant des produits comme étant durables alors qu'ils ne le sont pas. On l'avait dit au sein de cet hémicycle, on l'a fait. Soyons maintenant autant ambitieux et rapides dans les négociations avec les gouvernements, car 150 millions de consommateurs et de citoyens nous attendent au tournant.

David Cormand, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, chers collègues, chère madame Borzan, merci. Merci beaucoup d'avoir géré d'une main de maîtresse cette négociation qui a été difficile. Entre les définitions que les uns et les autres apportaient au greenwashing, entre les difficultés que nous avons à faire entendre raison à un certain nombre de nos collègues sur le fait de comprendre que le marché intérieur européen ne sera plus jamais le même avec les contraintes écologiques qui sont les nôtres. La société de consommation est devenue une société de consumation, et nous devons être la première entité économique, la première du monde à comprendre ce virage décisif que nous devons mener.

Et nous avons pu faire en sorte qu'effectivement ce greenwashing qui fait passer pour durable ce qui ne l'est pas, avec des mesures compensatoires hypothétiques, soit terminé; que la question de la pénalisation de vendre des produits qui font de l'obsolescence prématurée soit désormais inscrite dans les listes des pratiques déloyales, et j'espère que la Commission et le Conseil soutiendront cette révolution dans la façon de concevoir la consommation; et enfin un droit à la réparation élargi pour que, plutôt que de dépenser de l'argent à acheter de nouveaux produits, on puisse les réparer.

Nous devrons encore avancer sur certains sujets, comme par exemple la question des mises à jour logicielles qui doivent clairement distinguer ce qui relève de la sécurité et ce qui relève de la fonctionnalité. Mais malgré tout, bravo! Il y a encore beaucoup de textes à étudier pour moderniser encore notre marché dans le sens de la durabilité, et c'est ce que nous allons faire avec détermination.

Beata Mazurek, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Na pewno wielu z Państwa zdarzyło się podejmować decyzje co do zakupu konkretnego produktu w oparciu o oznakowanie towaru jako ekologiczny lub przyjazny dla środowiska. Tak robi coraz więcej obywateli. Niestety często to zwykły pseudoekologiczny marketing, który z realną oceną środowiska tak naprawdę nie ma nic wspólnego. Sprawozdanie ma ukrócić tego rodzaju praktyki wprowadzające w błąd konsumentów.

Dziękuję pani sprawozdawczyni za wspólną pracę nad tym projektem. Uważam, że udało nam się wypracować zrównoważony tekst, który jest korzystny dla konsumentów, ale jednocześnie nie nakłada niewspółmiernych obciążeń dla przedsiębiorców. Moim priorytetem jest równe i sprawiedliwe traktowanie konsumentów, czego wyrazem są zgłoszone przeze mnie poprawki, które znalazły się w kompromisach. I za to też dziękuję. Dzięki nim obywatele będą otrzymywać identyczne warunki i czas trwania gwarancji handlowej na ten sam produkt we wszystkich państwach członkowskich.

Zdecydowanie odrzucam zmiany w głosowaniu wniesione przez Zielonych oraz Lewicę, które zabraniają promocji produktów powstałych z paliw kopalnych. Są one nieprecyzyjne i de facto zakazują reklamowania produktów codziennego użytku, ale także tych potrzebnych do transformacji energetycznej, na przykład paneli słonecznych. Takie rozwiązania na pewno nie mają na celu ochrony środowiska, a są jedynie oznaką zielonego populizmu. Nie ma zgody na te zmiany i moja grupa nie będzie ich popierać.

Anne-Sophie Pelletier, au nom du groupe The Left. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chère Biljana, merci pour ce texte. “Bon pour l'environnement”, “produit vert”, “écoresponsable”, “100 % matières recyclées”, voici autant d'arguments apposés par les entreprises sur leurs produits, laissant à penser qu'elles encouragent une consommation durable. Le problème c'est que, souvent, ces informations sont tout simplement fausses. C'est une tromperie éhontée et indécente des consommateurs. Il n'y a qu'à voir Total ou Shell avec leurs rapports et leur communication dégoulinants de bienveillance fallacieuse envers l'environnement.

Je l'affirme ici comme mes collègues, le greenwashing est un véritable fléau. Et au-delà des paroles, regardons les actes. Dans les actes, ce n'est pas beau à voir. Entre informations erronées et pratiques commerciales trompeuses, obsolescence programmée des produits, manque total de transparence, obstacles à la réparation, voilà le constat. Et il n'est plus possible, en 2023, au vu de l'urgence climatique que nous traversons, de tolérer des entreprises qui tentent de s'acheter une conscience et de se déculpabiliser avec ces faux arguments écologiques. C'est un mépris sans nom pour les consommateurs. Et ne nous trompons pas de cible, les consommateurs individuels ne doivent pas être culpabilisés. Ils souhaitent déjà consommer durablement, et c'est donc bien tout le système qui doit être revu.

Et c'est aux entreprises de prendre leurs responsabilités. Certaines le font déjà et nous devons les soutenir. Par contre, je déplore que certains collègues aient voulu à ce point affaiblir le texte, et encore ce soir, et je me suis demandée face à cette mauvaise foi de droite, si nous vivions tous sur la même planète, celle-là même qui brûle et où ces mêmes collègues de droite, la main sur le cœur, votaient avec enthousiasme le pacte vert. Ce texte est le bienvenu pour donner les moyens aux consommateurs d'être acteur dans la transition écologique. Et c'est une triste chose de songer que la nature parle et que certains politiciens ne l'écoutent même pas.

VORSITZ: KATARINA BARLEY

Vizepräsidentin

Marcel de Graaff (NI). – Voorzitter, de consument wordt niet slecht geïnformeerd over de milieueffecten van producten. Nee, de consument wordt keihard voorgelogen. Sterker nog, de EU zelf liegt en bedriegt over agrarische productie, over CO2, over auto's op diesel en benzine, om de klimaatagenda erdoor te drukken.

Boeren zorgen voor vergroening. CO2 laat planten beter groeien en elektrische auto's zijn vervuilender dan diesels of benzineauto's. Maar voor de batterijen van elektrische auto's laat de EU kinderen in kobaltmijnen werken. Zonnepanelen bevatten zwaar giftig lood en cadmium, en afgedankte windmolens, die vol zitten met zwavelhexafluoride, worden begraven, want recyclen is te duur.

De EU moet stoppen met de klimaatdictatuur, die burgers berooft van hun laatste centen en vrijheid, en stoppen met het onteigenen van boeren.

René Repasi (S&D). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe gerade gehört, dass die Position, die wir als Europäisches Parlament mit Mehrheit im Ausschuss beschlossen haben und im Plenum auch mit Mehrheit wohl beschließen werden, über das hinausgeht, was die Kommission gerne hätte. Und da geht es um die Frage der Dark Patterns. Da kommt ein Bericht, dann kommen die Wahlen, dann kommt möglicherweise ein neuer Kommissar, eine neue Kommissarin, dann kommt ein neuer Vorschlag.

Nun, drei Jahre später, wollen wir etwas verbieten, von dem jedermann und jede Frau weiß, dass es schädlich ist, dass es eine unlautere Geschäftspraxis ist, dass wir hier verleitet werden, in die Irre geführt werden, etwas zu machen, was wir überhaupt gar nicht wollen, und mit einem schalen Gefühl von einer Transaktion herausgehen, die wir gar nicht haben wollen.

Wir haben versucht, das im Gesetz über digitale Dienste anzupacken, wir haben versucht, das im Gesetz über digitale Märkte anzupacken, aber entscheidend ist, dass die Verbraucherin, dass der Verbraucher die Möglichkeit bekommt, dagegen vorzugehen, indem er es verbieten lässt, indem er es unterlassen lässt, indem er Schadenersatz für den Schaden bekommt, den er durch die Irreführung erleidet, und indem Verbraucherverbände Klage dagegen erheben können.

Meine Damen und Herren, lieber Herr Kommissar, ich brauche keine Expertenmeinung, um zu wissen, dass wir das verbieten müssen. Wir haben als Parlamentarierinnen und Parlamentarier beschlossen, dass wir das verbieten wollen. Deswegen nutzen wir das jetzt und führen das Gesetzgebungsverfahren so zu Ende, dass Dark Patterns endlich umfassend verboten werden.

Ulrike Müller (Renew). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der digitale grüne Wandel verändert das Leben der Verbraucherinnen und Verbraucher grundlegend. Ich möchte vor allem drei Punkte ansprechen, die in dieser Hinsicht relevant sind.

Erstens: Verbraucherinnen und Verbraucher sollen ihre Kaufentscheidung fundiert treffen können. Etwas, das als umweltfreundlich verkauft wird, soll auch tatsächlich umweltfreundlich sein, und dafür müssen wir zum Teil das derzeitige System der Nachhaltigkeitslabel ändern, Herr Kommissar.

Zweitens: Unternehmen und vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen müssen in der Lage sein, bürokratisch umzusetzen, was von der Europäischen Union gefordert wird. Unterstützende Maßnahmen für KMU sind daher dringend nötig.

Drittens: Besonderheiten von Gebrauchtwaren sollten besonders beachtet werden. Secondhand-Verkäufer haben nicht immer alle notwendigen Informationen, um diese dem Verbraucher zugänglich zu machen. Hersteller sollten diese Informationen zugänglich machen, aber doch nicht dann die Verkäufer in Secondhand-Läden.

Die Stärkung der Verbraucher für den grünen Wandel ist extrem wichtig, jedoch darf dies nicht eine Belastung werden. Verbraucher dürfen nicht mit Informationen überflutet werden. Ein Gleichgewicht zwischen ausreichender Information und notwendiger Belastung soll daher hergestellt werden. Ich bedanke mich bei allen, die hier mitgearbeitet haben. Verbraucher brauchen endlich Klarheit und Aufklärung.

Malte Gallée (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger auf unserem Kontinent sichern wollen, dann müssen wir ihn von unserem Ressourcenverbrauch loskoppeln. Wenn wir mal ehrlich sind und uns so ein bisschen anschauen, wie unser Markt momentan aussieht – viele Unternehmen machen da gerade echt keine gute Figur. Es gibt Produkte, da sind Schrauben festgeklebt, es gibt Drucker, die drucken nach einer gewissen Anzahl von Papier nicht mehr, es gibt Waschmaschinen, da sind kleine Plastikrädchen eingebaut, die einfach so brechen – und genau das ist ein Riesenverbrechen, nicht nur an unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern, sondern eben auch an der Umwelt. Und wenn wir uns anschauen, wie die Welt momentan aussieht, dann können wir uns das so nicht mehr leisten.

Genau deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir jetzt dieses klare Zeichen setzen: Wir verbieten geplante Obsoleszenz! Wir sorgen dafür, dass das in Zukunft nicht mehr möglich ist, und wir sorgen dafür, dass Ökolabel und Greenwashing, die keinerlei Grundlage haben, in Zukunft nicht mehr erlaubt sind, und das ist ein wunderschönes, gutes Zeichen im Rahmen des European Green Deal. Auf eine gute Abstimmung!

Tom Vandenkendelaere (PPE). – Voorzitter, commissaris, collega's, bedrijven – en ik denk in het bijzonder aan kmo's – staan aan de basis van onze transitie naar een duurzamer economisch model. Maar als consument is het vandaag bijzonder moeilijk om een inschatting te maken welke bedrijven die transitie op een waarachtige manier maken. Als consument beschik je niet altijd over de nodige informatie om een duurzame en milieubewuste keuze te maken.

Nochtans hebben consumenten het recht om te weten hoelang een product zou moeten meegaan of wat de eventuele herstelmogelijkheden zijn. Door de consument goed te informeren en te behoeden voor misleidende informatie, kan die zelf de keuze maken die hem het best past en zo de markt ook een bepaalde richting uit doen gaan. En collega's, de wereld staat bovendien niet stil. Daarom is het belangrijk dat de lijst van oneerlijke handelspraktijken inderdaad aangevuld wordt. Vage milieuclaims, opzettelijk ingebouwde veroudering en ongefundeerde duurzaamheidsscores moeten echt tot het verleden horen. Dit vergroot trouwens ook het gelijke speelveld tussen onze bedrijven.

Dit voorstel zet terecht de consumenten centraal, collega's. Maar om te eindigen waar ik begon: we mogen de bedrijven in dit hele verhaal niet vergeten. Ik verwacht dan ook, commissaris, van u duidelijke richtsnoeren, zodat de uitvoering van die regelgeving zo vlot mogelijk kan verlopen. Enkel op die manier kan dit voorstel een win-win worden voor consumenten en bedrijven die mee vooruit willen in deze groene transitie.

Maria Grapini (S&D). – Doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi, cred că de Ziua Europei le facem un cadou consumatorilor, celor care ne ascultă. Sigur, este foarte binevenită această propunere de directivă, chiar dacă de-a lungul timpului am mai modificat directive și am mai avut reglementări care au mers în sensul creșterii protecției consumatorilor împotriva practicilor neloiale. Constatăm că suntem într-o lume în care avem informații false în toate domeniile. Avem în comerțul online, avem și în comerțul offline.

Da, avem o directivă care vizează vânzarea de bunuri care promovează durabilitatea bunurilor și acea garanție de doi ani, dar prin această propunere a noastră vrem să sporim transparența, corectitudinea informației către consumatori, dar vom stimula și producătorii. Producătorii pot să acorde garanții peste cei doi ani și asta este foarte bine, însă va mai face ceva pe piață, domnule comisar. Producătorii vor avea o concurență corectă și loială, pentru că cel care dezinformează că are un produs care e eco sigur că face economii la cheltuieli față de altul care chiar are un produs eco. De aceea, cred că ajutăm și la o competiție corectă pe piață.

Róża Thun und Hohenstein (Renew). – Pani Przewodnicząca! Mówiliśmy tutaj dużo o rzetelnej informacji dla konsumenta, więc wrócę do poprawki, o której pan komisarz wspomniał w swoim wystąpieniu, a dotyczy ona podwójnej jakości produktów, bo wydaje mi się, że wystąpiło tutaj jakieś nieporozumienie. Otóż to rozwiązanie, które zostało przyjęte przez Parlament Europejski, a które teraz będzie oceniane, nie odpowiada naszym oczekiwaniom, moim oczekiwaniom, i ciągle jeszcze wymaga poprawy.

Mnie chodzi o to, żeby produkty zapakowane tak samo lub łudząco podobnie miały skład identyczny, a nie żeby produkty zapakowane identycznie miały skład podobny. Ja wiem, że to brzmi jak drobiazg, ale to jest sprawa zasadnicza. Te produkty zapakowane tak samo lub podobnie muszą być identyczne wszędzie, we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. W przeciwnym wypadku konsument nadal będzie wprowadzany w błąd, będzie tracił zaufanie do rynku i będzie czuł się wykorzystany przez producentów.

Anna Cavazzini (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher legen Wert auf Nachhaltigkeit. Sie wollen mitmachen beim grünen Wandel, beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Das Gesetz, über das wir diese Woche abstimmen, steckt genau dafür den Rahmen.

Ein Beispiel: Ein neues Update verlangsamt die Funktionen meines Smartphones bis zu einem Punkt, wo es einfach nicht mehr zu gebrauchen ist. Das ist nicht nur teuer und ärgerlich für die Verbraucherinnen und Verbraucher, das ist auch richtig schlecht fürs Klima und verbraucht Unmengen an Ressourcen. Dahinter steckt Kalkül, denn ein eingebautes Verfallsdatum führt zum Neukauf. Damit muss endlich Schluss sein. Elektromüll zu produzieren, darf kein Geschäftsmodell mehr sein. Schrottprodukte gehören nicht auf den europäischen Binnenmarkt.

Ich freue mich, dass das Europäische Parlament mit diesem Gesetz so klar sagt: Praktiken des vorzeitigen Verschleißes gehören auf die schwarze Liste. Sie gehören verboten, damit Verbraucherinnen und Verbraucher die nachhaltige Wahl an der Ladentheke treffen können. Führen wir zusätzlich neue Informationspflichten ein, allen voran endlich einen Reparaturindex, der anzeigen wird, wie leicht das Handy zu reparieren geht. So rechnet es sich, ein paar Euro mehr auszugeben, wenn das Handy ein längeres Leben hat.

Dieses Dossier ist wirklich ein guter Erfolg. Ich gratuliere noch einmal ganz herzlich unserer IMCO-Berichterstatterin Biljana Borzan und allen shadows.

Ivan Štefanec (PPE). – Pani predsedajúca, náš spoločný európsky trh, ktorého tridsiate výročie si tento rok pripomíname, je jeden z najúspešnejších európskych projektov. Je tomu tak aj preto, lebo kladieme veľký dôraz na práva a ochranu spotrebiteľov a stávame sa tak jednotkou v globálnom meradle. Aj tu však nástupom nových technológií potrebujeme našu legislatívu inovovať. Súčasťou zodpovedného prístupu k planéte neodlučiteľne patrí aj hospodárne využívanie výrobkov a zvyšovanie povedomia o význame takéhoto prístupu.

Z nedávnych štúdií Komisie vyplýva, že až 80 % spotrebiteľov tvrdí, že je pre nich ťažké nájsť informácie o tom, ako ľahko je možné výrobok opraviť. Nová legislatíva posilňuje právo spotrebiteľa na prístup k dôležitým informáciám o životnosti, opraviteľnosti výrobkov, ich vhodnej údržby či dostupných aktualizáciách v prípade softvéru. To všetko má za cieľ viesť našich spotrebiteľov k dostatočne zodpovednému rozhodnutiu o kúpe, čím sa prispeje aj k udržateľnejšej spotrebe.

Nové pravidlá zároveň posilňujú spravodlivé a transparentné vzťahy aj medzi firmami a koncovými zákazníkmi prostredníctvom prísnejšieho zákazu nejasných a nepravdivých informácií o výrobkoch z pohľadu udržateľnosti. Som preto presvedčený, že práve tento návrh nám môže pomôcť k efektívnejšiemu narábaniu so zdrojmi, ktoré máme k dispozícii a tiež k udržateľnému rozvoju nášho trhu.

Adriana Maldonado López (S&D). – Señora presidenta, señor comisario, posiblemente este debate no vaya a abrir ningún telediario, pero, sin duda, hoy, en el Día de Europa, creo que cambiará la vida de los ciudadanos europeos. Los datos lo corroboran: nueve de cada diez ciudadanos de la Unión Europea creen en el Pacto Verde y en la sostenibilidad, pero solamente el 32 % tiene la capacidad hoy en día de reparar sus productos en nuestro mercado europeo.

Por lo tanto, es importante que la Unión Europea trabaje en esta Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica por una cuestión clara: debemos abordar y eliminar las prácticas comerciales desleales que hacen que muchas empresas enseñen una información que no es real en sus productos.

Los socialistas europeos creemos que es importante, sobre todo, acabar con la obsolescencia programada, que es importante fomentar la durabilidad de los productos y la reparabilidad de nuestros productos, sobre todo de los tecnológicos. Y, también, que las etiquetas sean hoy en día una forma real, que el consumidor, cuando vaya a comprar un producto, sepa lo que está comprando y que las empresas no puedan poner en los etiquetados todo lo que quieran.

Por eso, esta es una forma de hacer una Europa mucho más verde, más sostenible, pero sobre todo más cercana a los ciudadanos.

Karin Karlsbro (Renew). – Fru talman! Det ska vara lätt att göra rätt. Vi är väldigt många som vill komma bort från slit-och-släng-ekonomin, och som vill ta ställning med plånboken. Men vi vet alla att det är lättare sagt än gjort. I dag är det alldeles för enkelt att vilseleda konsumenter med vackra ord om hållbarhet, som i verkligheten inte betyder någonting alls.

Med detta förslag blir det lättare. Det blir bättre möjligheter för Europas konsumenter att ta reda på om en vara går att reparera, hur lång tid man kan använda den, och hur mycket den eventuellt har påverkat klimat och miljö. Det går helt enkelt inte att lova guld och gröna skogar, om det inte har täckning i verkligheten. Grönt ljus till ett förslag som stärker vår makt som gröna konsumenter!

Seán Kelly (PPE).A Uachtaráin, the choices made by consumers across the EU are pivotal to our green transition. We all have a role to play in reaching our climate targets, and it is clear that Europeans from all Member States are committed to playing their part if given the opportunity.

Our daily choices have the power to drive change and make a significant impact on our climate. To enable consumers make informed, eco-friendly choices, there is a need for a directive that enhances consumer rights. It is vital that information on a product's environmental impact is clear and accurate, particularly on the durability, repairability and general sustainability of products. Misleading information and greenwashing must be tackled. We cannot let companies exploit consumers' willingness to make sustainable choices.

Guaranteeing third-party monitoring of certification scheme compliance is necessary and there should be a crackdown on false carbon neutrality claims. But we must also support businesses and SMEs in this process by providing guidelines that reduce administrative and financial burdens. In this way, we will enable consumers and businesses alike to be effective in their contribution towards a green transition.

Vlad-Marius Botoș (Renew). – Doamna președintă, domnule comisar Reynders, dragi colegi, în primul rând, o felicit pe doamna raportoare și salut acest raport care este despre a da consumatorilor puterea de a alege, pentru a contribui la o tranziție verde. Consumatorii au nevoie, în primul rând, de o informație clară, corectă, ușor de accesat. Cu toții avem nevoie de produse cu o durabilitate mai mare, pe care să le putem repara ușor atunci când este cazul, însă trebuie să ținem cont de faptul că majoritatea sunt nevoiți să acorde o mare atenție prețului produselor.

Atestările în plus, birocrația excesivă, cerințele de etichetare suplimentară duc la costuri ridicate pentru producători, iar aceasta se va reflecta în prețul de vânzare. Consumatorii au nevoie de produse sigure, care să nu le afecteze sănătatea și să nu contribuie masiv la poluare, însă trebuie să le dăm oamenilor, cetățenilor noștri, puterea de a alege produsele potrivite la un preț potrivit, nu să îi forțăm prin costuri excesive sau prin restricții impuse prin lege.

Spontane Wortmeldungen

Miriam Lexmann (PPE). – Pani predsedajúca, objednávka spotrebiteľov v súčasnej dobe je jasná. Chcú mať dostatok overených informácií na to, aby sa mohli zodpovedne rozhodnúť. Hranica medzi dostatkom informácií a doslova zaplavením rôznymi tvrdeniami, z ktorých je ťažké vybrať si, však bola doteraz nejasná.

Preto vítam navrhnuté zmeny smerníc o nekalých obchodných praktikách a o právach spotrebiteľov, pretože jasne definujú, aké tvrdenia môžu obchodníci používať a ktoré už sú klamlivé alebo zavádzajúce.

Zároveň oceňujem návrh na zahrnutie aktivít smerujúcich k predčasnému zastarávaniu tovaru medzi nekalé obchodné praktiky. Dlho som na túto nutnosť upozorňovala. Inštalácia takýchto tzv. kazítok je totižto nielen nepriaznivá k financiám spotrebiteľov, ale aj k životnému prostrediu.

Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já bych chtěl úvodem říci, že podporuji tento návrh směrnice a je důležité tuto věc dotáhnout do konce. Ekologičtější produkty podporuji. Myslím, že všichni kolegové v tomto sále. Je důležité ukončit zavádějící marketing a také konstatov