EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TN0551

Kohtuasi T-551/23: 1. septembril 2023 esitatud hagi – Baltic International Bank versus EKP

ELT C, C/2023/148, 16.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/148/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/148/oj

European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria C


C/2023/148

16.10.2023

1. septembril 2023 esitatud hagi – Baltic International Bank versus EKP

(Kohtuasi T-551/23)

(C/2023/148)

Kohtumenetluse keel: läti

Pooled

Hageja: Baltic International Bank, SE (Riia, Läti) (esindajad: advokaadid M. Supe ja V. Supe)

Kostja: Euroopa Keskpank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Keskpanga 3. juuli 2023. aasta otsuse ECB-SSM-2023-LV-2 WHD-2022-0014, mis puudutab järelevalve all oleva krediidiasutuse loa tühistamist.

mõista Baltic International Bank SE kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on Euroopa Keskpank teinud hindamisvea, jättes arvestamata asjaolu, et Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Läti finants- ja rahaturgude komisjon) ei täitnud Läti Vabariigi krediidiasutuste seaduse (Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums) artikli 196 lõikes 4 esitatud kohustust võtta vastu õigusnormid, mis kehtestavad kriteeriumid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna õigusnormide rasked rikkumised.

2.

Teine väide põhineb kohustusel viia läbi juhtumi kõigi asjaolude üksikasjalik ja objektiivne hindamine.

3.

Kolmanda väite kohaselt on rikutud ELTL artiklis 296 kehtestatud põhjendamiskohustust, mis vastab Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punktis c toodud õigusele ning kaitseb harta artiklis 47 sätestatud õigust tõhusale kohtulikule kaitsele.

4.

Neljanda väite kohaselt on rikutud hea halduse põhimõtet, mis vastab harta artikli 41 lõike 2 punktis a esitatud igaühe õigusele olla ära kuulatud ja harta artikli 41 lõike 2 punktis b esitatud igaühe õigusele tutvuda teda puudutavate andmetega ning kaitseb harta artiklis 47 sätestatud õigust tõhusale kohtulikule kaitsele.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/148/oj

ISSN 1977-0898 (electronic edition)


Top