EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TN0428

Kohtuasi T-428/23: 17. juulil 2023 esitatud hagi – ABN AMRO Bank ja ABN AMRO Hypotheken Groep versus SRB

OJ C, C/2023/142, 16.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/142/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/142/oj

European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria C


C/2023/142

16.10.2023

17. juulil 2023 esitatud hagi – ABN AMRO Bank ja ABN AMRO Hypotheken Groep versus SRB

(Kohtuasi T-428/23)

(C/2023/142)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hagejad: ABN AMRO Bank NV (Amsterdam, Madalmaad), ABN AMRO Hypotheken Groep BV (Amersfoort, Madalmaad) (esindajad: advokaadid R. Raas ja T. Barkhuysen)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada osaliselt SRB 2. mai 2023. aasta otsus (SRB/ES/2023/23) koos lisadega, kuivõrd selles on ABN AMRO Hypotheken Groep (edaspidi „AAHG“) osamaksed aastate 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ja/või 2023 kohta kindlaks määratud ebaõigesti ja põhjendamatult, sest osamaksete arvutamisel ja eelkõige AAHG „kohustuste kogusummas“ võeti arvesse tema bilansis olevat kohanduskirjet, ning

mõista SRB-lt välja ABN AMRO kohtukulud või teise võimalusena mõistlik osa tema kuludest.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kolm väidet.

1.

Vaidlustatud otsuses määratakse AAHG osamakse Ühtses Kriisilahendusnõukogus (edaspidi „SRB“) aastateks 2016-2023 kindlaks vastuolus määrusega (EL) nr 806/2014 ja delegeeritud määrusega (EL) 2015/63, sest arvutamisse kaasati ebaõigesti ja põhjendamatult bilansis olev kohanduskirje, mitte ei jäetud seda grupisisese kohustusena SRB osamakse arvutamisest välja, nagu on ette nähtud delegeeritud määruse 2015/63 artikli 5 lõikes 1. ABN AMRO on loomulikult meelsasti valmis täitma enda kohustusi SRB ees, kuid ei soovi sisuliselt sama kohustuse eest maksta kahekordselt. Seejuures tuleb arvestada, et SRB:

ei võtnud piisavalt arvesse erilisi asjaolusid, mis tulenevad sellest, kuidas ABN AMRO viib läbi väärtpaberistamist;

tõlgendas määruse nr 806/2014 artiklit 70 vastuolus selle sõnastusega, eesmärgiga ja määruse kontekstiga, sest ei võta arvutamisel aluseks AAHG tegelikke kohustusi;

kasutab delegeeritud määruse 2015/63 artikli 3 punktis 11 toodud mõiste „kohustuste kogusumma“ määratlust ebaõigesti ja põhjendamatult SRB osamakse fikseeritud osa kindlaksmääramiseks, kuigi see määratlus kehtib üksnes riskiga korrigeeritud osamakse kohta, ning

kohaldab määrust nr 806/2014 ja delegeeritud määrust 2015/63 vastuolus nende eesmärgiga, millega kaasneb põhjendamatu ja selgusetu kahekordne maksmine.

2.

Vaidlustatud otsuse tagajärjel rikutakse õiguskindluse põhimõtet, õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet ja õigust heale haldusele (Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 41), mida tuleb vaadelda ka arvestades õigust omandile (harta artikkel 17).

SRB on seadusega vastuolus de facto tühistanud varasemad aastate 2016-2022 osas AAHG-le ametlikult kindlaks määratud osamaksed.

SRB kaldub kõrvale – ka 2023. aasta osas – pikaajalisest AAHG osamaksete kindlaksmääramisel kinnistunud praktikast ning SRB ja De Nederlandsche Bank N. V. (edaspidi „DNB“) poolt aastate jooksul ABN AMRO-le antud ootusest, mis nähtuvad SRB-ga ja DNB-ga peetud kirjavahetusest ning aastate 2016-2022 osas tehtud ametlikest otsustest.

ABN AMRO on tegutsenud heauskselt ja talle tekitatud õiguspärase ootusega kooskõlas. Sellega võeti temalt aga võimalus kajastada väärtpaberistamise tehinguid mujal bilansis, need lõpetada või nendest varem vabaneda ning seeläbi eemaldada AAHG bilansist kohanduskirje ja seega ka põhjendamatu kahekordne kirje.

3.

SRB vaidlustatud otsus on ka ise vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega (ELTL artiklit 5 lõige 4 ja harta artikli 52 lõige 1), mida kaitsevad ka õigus heale haldusele (harta artikkel 41) ja õigus omandile (harta artikkel 17).

ABN AMRO pidi nime AAHG all maksma SRB-le selgelt liiga kõrgeks määratud osamakset.

Vaidlustatud otsuse negatiivsed tagajärjed on ABN AMRO jaoks ebaproportsionaalsed võrreldes SRB poolt järgitud eesmärgiga.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/142/oj

ISSN 1977-0898 (electronic edition)


Top