EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0132

Kohtuasi C-132/23, Kosieski: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 6. märtsil 2023 – kriminaalasi AN süüdistuses

ELT C 338, 25.9.2023, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 338/3


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 6. märtsil 2023 – kriminaalasi AN süüdistuses

(Kohtuasi C-132/23, Kosieski (1))

(2023/C 338/05)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Warszawie

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

AN

Eelotsuse küsimused

1.

Kas ELL artikli 19 lõike 1 teist lõiku, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 ning liidu õiguse üldpõhimõtteid ehk õiguskindluse, jõustunud kohtuotsuse lõplikkuse, proportsionaalsuse ja menetlusautonoomia põhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus kõik sellised liikmesriigi õigusnormid, mis välistavad liikmesriigi kohtu võimaluse kriminaalasjas tehtud jõustunud süüdimõistva kohtuotsuse täitmisele pööramise käigus kontrollida, kas täitmisele pööratava kohtuotsuse on teinud kohus, mis vastab seaduse alusel moodustamise ning sõltumatuse ja erapooletuse nõuetele, ning juhul, kui ilmneb, et need nõuded ei ole täidetud, võtta kõik Euroopa Kohtu senise praktika kohaselt sellest asjaolust tulenevad meetmed, muu hulgas jätta sel viisil tehtud kohtuotsusega arvestamata ja lõpetada selle täitmisele pööramine?

2.

Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, sõltub mainitud asjaolude kontrollimine süüdimõistetu või muu õigustatud isiku initsiatiivist või on kohus viidatud põhimõtete kontekstis kohustatud jõustunud süüdimõistva kohtuotsuse täitmisele pööramise käigus neid asjaolusid kontrollima omal algatusel?


(1)  Käesoleva kohtuasja nimi on väljamõeldud nimi. See ei vasta ühegi menetluspoole tegelikule nimele.


Top