EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0718

Kohtuasi T-718/22: 14. novembril 2022 esitatud hagi – Eutelsat Madeira versus komisjon

OJ C 24, 23.1.2023, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/61


14. novembril 2022 esitatud hagi – Eutelsat Madeira versus komisjon

(Kohtuasi T-718/22)

(2023/C 24/84)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Eutelsat Madeira, Unipessoal Lda (Madeira vabatsoon) (Caniçal, Portugal) (esindajad: advokaadid R. Bordalo Junqueiro, J. P. Lampreia, R. F. Costa ja P. G. Marques)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnustada hageja õigustatud huvi esitada käesolev tühistamishagi ELTL artikli 263 alusel;

tunnistada käesolev tühistamishagi ELTL artikli 263 kohaselt õiguspäraseks ja vastuvõetavaks;

tühistada vaidlustatud otsus vastavalt ELTL artiklile 264;

mõista kohtukulud ja hagejale tekkinud kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjoni 4. detsembri 2020. aasta otsuse (EL) 2022/1414 abikava SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) kohta, mida Portugal on rakendanud Madeira vabatsooni (ZFM) puhul – III kava (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8550 all) (ELT 2022, L 217, lk 49), peale esitatud hagi põhjendamiseks esitab hageja neli väidet.

Esimene väide, et ei ole täidetud põhjendamiskohustust.

Teine väide, et on rikutud õiguspärase ootuse ja õiguskindluse põhimõtet, kuna vaidlustatud otsus muudab sellise abikava tingimusi, mis on heaks kiidetud ja mida on juba kümneid aastaid pidevalt rakendatud.

Kolmas väide, et on rikutud diskrimineerimiskeelu ja võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna vaidlustatud otsus kohtleb ühtmoodi abisaajaid, kes on III kava eesmärkide saavutamisele kaasa aidanud, ja neid, kes ei ole seda teinud.

Neljas väide, et on rikutud õigusnormi selle hindamisel, kas Madeira vabatsooni III kava on kooskõlas komisjoni otsusega C(2077) 3037 final ja regionaalabi suunistega aastateks 2007–2013.


Top