EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TA0117

Kohtuasi T-117/22: Üldkohtu 21. veebruari 2024. aasta otsus – Grodno Azot ja Khimvolokno Plant versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Valgevenes – Rahaliste vahendite külmutamine – Selliste isikute, üksuste ja asutuste loetelud, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime loeteludesse kandmine ja jätmine – Mõiste „režiimile osutatav toetus“ – Riigile kuuluv ettevõte – Hindamisviga)

ELT C, C/2024/2428, 8.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2428/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2428/oj

European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

C-seeria


C/2024/2428

8.4.2024

Üldkohtu 21. veebruari 2024. aasta otsus – Grodno Azot ja Khimvolokno Plant versus nõukogu

(Kohtuasi T-117/22) (1)

(Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Piiravad meetmed seoses olukorraga Valgevenes - Rahaliste vahendite külmutamine - Selliste isikute, üksuste ja asutuste loetelud, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist - Hageja nime loeteludesse kandmine ja jätmine - Mõiste „režiimile osutatav toetus“ - Riigile kuuluv ettevõte - Hindamisviga)

(C/2024/2428)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Grodno Azot AAT (Grodno, Valgevene), Khimvolokno Plant (Grodno) (esindajad: advokaadid N. Tuominen ja L. Engelen)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. Boggio-Tomasaz ja A. Antoniadis)

Ese

Hagejad paluvad ELTL artikli 263 alusel esitatud hagis tühistada neid puudutavas osas esiteks nõukogu 2. detsembri 2021. aasta rakendusotsus (ÜVJP) 2021/2125, millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes (ELT 2021, L 430 I, lk 16), ja nõukogu 2. detsembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2124, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes, artikli 8a lõiget 1 (ELT 2021, L 430 I, lk 1), ning teiseks nõukogu 24. veebruari 2023. aasta otsus (ÜVJP) 2023/421, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu (ELT 2023, L 61, lk 41), ja nõukogu 24. veebruari 2023. aasta rakendusmäärus (EL) 2023/419, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu) artiklit 8a (ELT 2023, L 61, lk 20).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud välja Grodno Azot AAT-lt ja Khimvolokno Plantilt.


(1)   ELT C 222, 7.6.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2428/oj

ISSN 1977-0898 (electronic edition)


Top