EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0556

Kohtuasi T-556/21: 4. novembril 2021 esitatud hagi – Lyubetskaya versus nõukogu

OJ C 11, 10.1.2022, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 11/27


4. novembril 2021 esitatud hagi – Lyubetskaya versus nõukogu

(Kohtuasi T-556/21)

(2022/C 11/37)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Sviatlana Lyubetskaya (Minsk, Valgevene) (esindaja: advokaat D. Litvinski)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 21. juuni 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/997, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes, artikli 8a lõiget 1;

tühistada nõukogu 21. juuni 2021. aasta rakendusotsus (ÜVJP) 2021/1002 millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, mis tugineb isikliku vastutuse põhimõtte rikkumisele. Hageja väidab, et vaidlustatud aktide eesmärk ja sisu, tõlgendatuna nende sätete, konteksti ja eesmärkide valguses, on vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega, kuna asja menetlev asutus ei ole täitnud oma kohustust kindlaks teha, kas süüks pandav tegu on omistatav puudutatud isikule.

2.

Teise väite kohaselt on tehtud hindamisviga ning selles väites tuginetakse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 47. Hageja leiab, et vaidlustatud aktidel puudub igasugune faktiline põhjendus ning nendes tehakse vaid järeldusi, mis põhinevad ainult kostja parlamentaarsele staatusele.

3.

Kolmas väide, et rikutud on proportsionaalsuse põhimõtet. Hageja väidab sellega seoses, et vaidlustatud meetmete eesmärk ja sisu, tõlgendatuna nende tingimuste, konteksti ja eesmärkide valguses, on vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega, eriti arvestades tema kui parlamendiliikme positsiooni.


Top