EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0260

Kohtuasi C-260/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okrazhen sad Vidin (Bulgaaria) 23. aprillil 2021 – Corporate Commercial Bank AD (maksejõuetu) versus Elit Petrol AD

OJ C 252, 28.6.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 252/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okrazhen sad Vidin (Bulgaaria) 23. aprillil 2021 – Corporate Commercial Bank AD (maksejõuetu) versus Elit Petrol AD

(Kohtuasi C-260/21)

(2021/C 252/20)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Okrazhen sad Vidin

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Corporate Commercial Bank AD (maksejõuetu)

Kostja: Elit Petrol AD

Eelotsuse küsimused

1.

Kas ELTL artiklit 63, mis reguleerib kapitali ja maksete vaba liikumist, tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab nõuete tasaarvestust krediidiasutusega, kui krediidiasutuse võlgnikust äriühing täidab oma kohustused sellega, et ta tasaarvestab krediidiasutuse nõuded tasumisele kuuluvate kindlasummaliste ja arvuliselt väljendatud vastunõuetega?

2.

Kas ELTL artiklit 63 tuleb tõlgendada nii, et olukord, kus äriühingu ja krediidiasutuse vahel juba toimunud õiguspärase tasaarvestuse tingimusi tagasiulatuvalt muudetakse ja juba tehtud tasaarvestuste suhtes kehtivatele uutele tingimustele tuginedes tunnistatakse tehtud tasaarvestused kehtetuks, kujutab endast piirangut ELTL artikli 63 lõike 1 tähenduses, kui selle tagajärjel kitsendatakse võimalust täita kohustusi muude äriühingute ees, kelle kapitalis omavad osalusi muude Euroopa Liidu liikmesriikide residentidest isikud või kelle emiteeritud võlakirju on omandanud muude Euroopa Liidu liikmesriikide residentidest isikud?

3.

Kas ELTL artiklit 63 tuleb tõlgendada nii, et sellega on kooskõlas riigisisesed õigusnormid, millega äriühingu ja krediidiasutuse vahel juba toimunud õiguspärase tasaarvestuse tingimusi tagasiulatuvalt muudetakse ja juba tehtud tasaarvestuste suhtes kehtivatele uutele tingimustele tuginedes tunnistatakse tehtud tasaarvestused kehtetuks?

4.

Kas ELTL artikli 4 lõike 2 punkti a ning artikleid 26, 27, 114 ja 115, mis reguleerivad Euroopa Liidu siseturgu, tuleb tõlgendada nii, et viidatud sätetega on ka olukordades, kus on tegemist üksnes sama riigi õigussubjektide vaheliste õigussuhetega, mida saab liigitada riigisisesteks õigussuheteks, millel puudub otsene piiriülene seos Euroopa Liidu siseturuga, kooskõlas riigisisesed õigusnormid, millega äriühingu ja krediidiasutuse vahel juba toimunud õiguspärase tasaarvestuse tingimusi tagasiulatuvalt muudetakse ning juba tehtud tasaarvestuste suhtes kehtivatele uutele tingimustele tuginedes tunnistatakse tehtud tasaarvestused kehtetuks?

5.

Kas ELL artiklit 2 koosmõjus artikli 19 lõikega 1 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 esimest ja teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et nendega on kooskõlas riigisisesed õigusnormid, mis muudavad krediidiasutusega nõuete tasaarvestamise tingimusi ja omistavad uutele tingimustele sõnaselgelt tagasiulatuva jõu, tunnistades varasemal ajal õiguspäraselt tehtud tasaarvestused kehtetuks, kui asjaomases liikmesriigis on algatatud krediidiasutuse suhtes maksejõuetusmenetlus ja pooleli on kohtumenetlus, milles palutakse kehtetuks tunnistada krediidiasutuse suhtes tehtud tasaarvestused, mille tegemise ajal kehtisid teistsugused õiguslikud tingimused?

6.

Kas liidu õiguse üldpõhimõtteks olevat õiguskindluse põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et sellega on kooskõlas riigisisesed õigusnormid, mis muudavad krediidiasutusega nõuete tasaarvestamise tingimusi ja omistavad uutele tingimustele sõnaselgelt tagasiulatuva jõu, tunnistades varasemal ajal õiguspäraselt tehtud tasaarvestused kehtetuks, kui asjaomases liikmesriigis on algatatud krediidiasutuse suhtes maksejõuetusmenetlus ja pooleli on kohtumenetlus, milles palutakse kehtetuks tunnistada krediidiasutuse suhtes tehtud tasaarvestused, mille tegemise ajal kehtisid teistsugused õiguslikud tingimused?


Top