EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TN0554

kohtuasi T-554/19: 9. augustil 2019 esitatud hagi — Hispaania versus komisjon

OJ C 319, 23.9.2019, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 319/31


9. augustil 2019 esitatud hagi — Hispaania versus komisjon

(kohtuasi T-554/19)

(2019/C 319/32)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hispaania Kuningriik (esindaja: M. García-Valdecasas Dorrego)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada konkursiteade;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev hagi on esitatud, et vaidlustada teade allpool nimetatud avaliku konkursi korraldamise kohta: EPSO/AD/374/19 — Administraatorid (AD 7) järgmistes valdkondades: 1. konkurentsiõigus, 2. finantsõigus, 3. majandus- ja rahaliidu õigus, 4. ELi eelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad, 5. euromüntide kaitsmine võltsimise eest (1).

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et rikuti määruse nr 1/58 (2) artikleid 1 ja 2, Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artiklit 22 ning ametnike personalieeskirjade artiklit 1d, sest seati piirang, et EPSO ja kandidaadi vaheline suhtlus võib toimuda üksnes inglise, prantsuse, saksa või itaalia keeles, ja piirati nende keelte valikut, milles võib täita kandideerimisformulari talent screener’i osa.

2.

Teine väide, et rikuti määruse nr 1/58 artikleid 1 ja 6, harta artiklit 22 ja ametnike personalieeskirjade artikli 1d lõikeid 1 ja 6 ning artiklit 27 ja artikli 28 punkti f, sest teise keele valikut piirati põhjendamatult üksnes nelja keelega (prantsuse, inglise, saksa ja itaalia), jättes kõrvale muud Euroopa Liidu ametlikud keeled.

3.

Kolmas väide, et inglise, prantsuse, saksa ja itaalia keele valik on meelevaldne ja põhjustab keele alusel diskrimineerimise, mis on vastuolus ametnike personalieeskirjade artikli 1d lõigetega 1 ja 6 ning artikliga 27 ja artikli 28 punktiga f.

4.

Asjaolu, et konkursiteates ei ole sõnaselgelt täpsustatud, et 1. keel peab olema keel, milles kandidaadil on vähemalt C1 tase, tekitab topeltdiskrimineerimise, st nii rahvuse kui „kõneldava“ keele alusel, rikkudes sellega ametnike personalieeskirjade artikli 1d lõikeid 1 ja 6 ning artiklit 27 ja artikli 28 punkti f.


(1)  ELT 2019, C 191 A, lk 1.

(2)  Määrus nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (EÜT 1958, 17, lk 385; ELT eriväljaanne 01/01, lk 3).


Top