Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0212

Kohtuasi T-212/18: 26. märtsil 2018 esitatud hagi – Romańska versus Frontex

OJ C 200, 11.6.2018, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250751897302018/C 200/562122018TC20020180611ET01ETINFO_JUDICIAL20180326434421

Kohtuasi T-212/18: 26. märtsil 2018 esitatud hagi – Romańska versus Frontex

Top

C2002018ET4310120180326ET0056431442

26. märtsil 2018 esitatud hagi – Romańska versus Frontex

(Kohtuasi T-212/18)

2018/C 200/56Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Karolina Romańska (Varssavi, Poola) (esindaja: advokaat A. Tetkowska)

Kostja: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (asukoht Varssavi) 14. juuni 2017. aasta otsus, millega Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 alusel lõpetati tööleping Karolina Romańskaga;

tuvastada, et Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet ahistas ja diskrimineeris Karolina Romańskat;

kohustada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit lõpetama töötajate diskrimineerimine ja ahistamine ning ametis sisse viima diskrimineerimis- ja ahistamisvastase poliitika;

mõista Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametilt Karolina Romańska kasuks ex aequo et bono välja 100000 eurot hüvitisena toime pandud ebaõigluse eest;

mõista Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametilt Karolina Romańska kasuks välja 4402 Poola zlotti hüvitisena tekitatud kahju eest;

mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et kõnealune amet on hagejat ahistanud ja diskrimineerinud. Ametis töötamise ajal sai hagejast ahistamisohver, teda tehti maha, tema süüks pandi teiste isikute vead, teda alandati avalikult ja koheldi ebasündsalt tema tegevusalal, millest ülemused olid teadlikud, ilma et nad oleksid reageerinud.

2.

Teine väide, et kõnealuses ametis ahistamise tõttu tekkis tal tervisekahjustus. Aprillis 2016 tekkis hagejal äkiline tõsine terviserike, mis on meditsiiniliste dokumentidega tuvastatud. Sellest ajast alates jätkub hageja pidev ravi. Arstid tegid kindlaks, et terviserike on tingitud närvidest, eelkõige ahistamisest tööl ja läbipõlemisest. Hagejale on ravi tõttu tekkinud kulud, mis on tõendatud hagile lisatud meditsiiniliste dokumentidega.

3.

Kolmas väide, et kõnealuses ametis ahistamise ja diskrimineerimise käigus ei pakutud hagejale abi. Hageja pöördus kõnealuses ametis ahistamise ja diskrimineerimise tõttu ameti poole abi saamiseks, mis on ette nähtud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes. Hageja pakkus kostjale välja probleemi lahendamiseks tema jaoks sobivaid võimalusi. Kostja vaikis hageja tervise küsimuses ning ei võtnud midagi ette, mistõttu kostja nõustus kahju tekitava olukorraga ning möönis, et see olukord jääb edasi kestma.

4.

Neljas väide, et kostja diskrimineeris hagejat soo, kodakondsuse ja ametiühingusse kuuluvuse alusel. Hageja kandideeris kõnealuses ametis korduvalt kõrgematele ametikohtadele. Vaatamata tema laiaulatuslikust haridusest, tema võõrkeelteoskusest, tema suurepärastest tulemustest ning asjaolust, et ta on pidevalt osalenud koolitustel, ei ole teda kunagi edutatud. Selle põhjused on diskrimineerivad. Reaktsioonina sellele, et hageja pöördus korduvalt kostja poole tema ahistamise ja diskrimineerimise tõttu, pakkus kostja hagejale tööreisi, milleks tegi hageja kõik ettevalmistused, sealhulgas õppis võõrkeele alates algtasemest kuni suhtlustasemeni, kuid seejärel tühistas kostja tööreisi neli päeva enne ärasõitu. Kostja põhjendas tööreisi tühistamist sellega, et kostjal oli kontakt ametiühinguga.

5.

Viies väide, et tööleping lõpetati hagejaga alusetult. Hageja töölepingu lõpetamine oli alusetu ning sellel puudub sisuline põhjendus. Leping lõpetati põhjusel, et hageja ei nõustunud kõnealuses ametis ahistamise ja diskrimineerimisega.

Top