EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0664

Kohtuasi C-664/18: 23. oktoobril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

OJ C 445, 10.12.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 445/12


23. oktoobril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

(Kohtuasi C-664/18)

(2018/C 445/16)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Norris-Usher, K. Petersen)

Kostja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Hageja nõuded

tunnistada, et kuna Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik jätkuvalt ületab NO2 aasta piirtaset piirkondades UK0001 (Greater London Urban Area); UK0002 (West Midlands Urban Area); UK0003 (Greater Manchester Urban Area); UK 0004 (West Yorkshire Urban Area); UK 0013 (Teesside Urban Area); UK0014 (The Potteries); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 (Southampton Urban Area); UK0024 (Glasgow Urban Area); UK0029 (Eastern); UK0031 (South East); UK0032 (East Midlands); UK0033 (North West & Merseyside); UK0034 (Yorkshire & Humberside); UK0035 (West Midlands) ja UK0036 (North East), ning NO2 tunni piirtaset piirkonnas UK0001 (Greater London Urban Area), siis ei ole Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik alates nende piirnormide jõustumisest 1. jaanuaril 2010 the täitnud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/50/EÜ (1) artikli 13 lõikest 1 koostoimes selle direktiivi I lisaga;

tunnistada, et alates 11. juunist 2010 ei ole Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik eespoolnimetatud piirkondadega seoses täitnud oma kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 lõikest 1 koostoimes selle direktiivi XV lisaga, ja eelkõige artikli 23 lõike 1 teisest lõigust tulenevat kohustust hoida ületamiste ajavahemik võimalikult lühike;

mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Alates 2010. aastast on NO2 aasta piirtaset ületatud 16 piirkonnas ja asulas, ning tunni piirtaset on ületatud ühes piirkonnas. Need ületamised kujutavad endast 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta artikli 13 lõike 1, koostoimes delle direktiivi XI lisaga, rikkumist.

Vaatamata sellele jätkuvale direktiivi 2008/50/EÜ artikli 13 lõike 1, koostoimes selle direktiivi XI lisaga, rikkumisele, ei ole Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik võtnud vastu õhukvaliteedi kavasid, milles määratakse kindlaks asjakohased meetmed, nii et ületamise ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ette nähtud meetmete ebapiisavus nähtub ka piirtasemete ületamise kestusest, ületamiste ulatusest, vastavuse saavutamise arengutest ja ka iga käesoleva hagi esemeks oleva 16 piirkonna ja asula õhukvaliteedi kava üksikasjalikust analüüsist.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT 2008, L 152, lk 1).


Top